Aa, C. v.d. (kleermaker)
Schilderstraat 25
Aa, L. van der (particulier)
Havensingel 69
Aa, M. v.d. (reiziger)
Kasterenwal 1
Aa, P.J. v.d. (horlogemaker)
Vughterstraat 267
Aa, Th.J. v.d. (teekenaar)
Emmaplein 21
Aa, W. van (schilder)
Vughterstraat 208
Aa, W. van der (rijtuigmaker)
Westwal 35
Aa, wed. v.d.
Sint-Jacobskerkhof 49
Aalst, Gez. M. en C. van (manufact., garen, band enz.)
Vughterstraat 60
Aalst, M. van (mr. schoenmaker)
Kruisbroedershof 25
Aalst, W.Th. van (architect)
Sint Jorisstraat 20
Aangenendt, A.F.H. (meubelmaker)
Vughterstraat 227
Aangenendt, A.J. (aannemer)
Orthenstraat 274
Aangenendt, L. (opzichter)
Verwersstraat 65
Aangenendt, M. (meubelm.)
Postelstraat 25
Aangenendt, wed.
Karrenstraat 20
Aar, A. van
Postelstraat 40
Aar, Gez. van (tailleuses)
Postelstraat 40
Aar-Derks, C.M. van (tailleuse)
Brede Haven 58
Aarsel-Lohman, wed. F. (strijkster)
Hofstad 69
Aart, A. van (zadelmaker)
Kuipertjeswal 10
Aarts, E. (tapper)
Hinthamereinde 88
Aarts, M.F. (kantoorbediende)
Brugstraat 19
Aarts, wed. J.H.
Muntelstraat 48
Abbenhuijs, F.J. (particulier)
Hinthamerstraat 147
Abels, M.S.A. (broodbakker)
Hinthamerstraat 209
Abels-Balink, R. (modiste)
Hinthamerstraat 209
Absil, wed. P.K.J.
Havenstraat 20
Ackermans, A. (hovenier en veehouder)
Papenhulst 4
Ackermans, L. (kleermaker)
Oostwal 1
Ackermans, L. (kleermaker)
Oostwal 1
Adams, G. (gevangenbewaarder)
Westwal 52
Adams, G.B. (coupeur)
Muntelstraat 35
Adams, L. (azijnhandel)
Noordwal 26
Adelmeijer, H.J.L.M. (manufacturier)
Vughterstraat 93
Adelmeijer, J.B.C.M.M. (manufacturier)
Markt 7
Adelmeijer, J.B.M.M.
Triniteitstraat 4
Adler, W.E.
Grobbendonckstraat 18
Adriaansen, E. (bode v.d. godshuizen)
Noordwal 11
Aerden, J. (agent in tabak)
Luijbenstraat 38
Aerle, J. van (sigarenmaker)
Eerste Korenstraatje 10
Aertzen, A. (grondwerker)
Zuiderfront 18
Afdeelingsbureau Veldart.
Berenbijt 7
Affourtit, J.C.C.
Peperstraat 3
Aken, H. van (koopman) kelder
Markt 2
Aken, J.G. van (bureelbeambte post en telegrafie)
Havenstraat 6
Akker, F. v.d.
Sint Jorisstraat 72
Akker, J.M. van de (metselaar)
Noordwal 18
Akker, P.J. v.d. (kleermaker)
Vughterdijk 157
Akker, P.J.C. van de (muzik. stedel. muziekk.)
Noordwal 19
Akker, Th. van den (tabakskerver)
Muntelstraat 39
Akkermans, J. (schipper)
Brede Haven 76
Akker-Pennings, wed. T. v.d.
Schilderstraat 26
Albada Jelgersma, F.A. (chef fa. Hollenkamp en Co.)
Vughterstraat 10
Albers, wed. P.
Sint Geertruikerkhof 19
Albertus, H. (sigarenmaker)
Gildenstraat 31
Albertus, L.J. (steenhouwer)
Achter de Roskam 15
Alders, H. (arbeider)
Tolbrugstraat 62
Alders, H.
Aawal 5
Alders, J. (reiziger)
Brugplein 4
Alebeek, H.W. van (tailleur)
Zuid Willemsvaart 217
Alebeek, W.A.M. van (ambt. gem. gasfabriek)
Van Heurnstraat 26
Alleman, N.A. (handelsreiziger)
Grobbendonckstraat 12
Allen, F. (leeraar R.H.B. School)
Luijbenstraat 21
Alma, J.A. (officier der artillerie)
Kerkstraat 30
Alphen, C. van (meesterkn. drukkerij)
Sint Crispijnstraat 4
Alphen, Chr. van (schoenmaker)
Muntelwal 7
Alphen, Chr. van (zadelmaker)
Hofstad 40
Alphen, J. van (schoenmaker)
Hofstad 46
Alvers, J. (magazijnsoppasser)
Beurdsestraat 29
Amelsvoort, H. van (schoenmaker)
Sint Crispijnstraat 37
Amelsvoort, J.G.A. v. (meubelmaker)
Gasthuisstraat 8
Amelsvoort, L. van (steenhouwer)
Aawal 15
Amelsvoort, P. van (schoenmaker)
Noordwal 41
Amelsvoort, V.F. van (agent levensverz.)
Lange Putstraat 27
Amerongen, G. van (wisselwachter)
Sint Geertruikerkhof 19
Amerongen, H.J. van (remmer S.S.)
Zuiderfront 11
Amiot, E. (kleermaker)
Kruisstraat 43
Amiot, E.F. (marktmeester)
Buitenhaven 13
Amsterd. koloniaalhandel
Vughterstraat 21
Ancion, J.L. (fa. J. Ancion-Latour) sigarenfabrik.
Vughterstraat 182
Ancion, wed. J.L.
Lange Putstraat 41
Andel, H. van (kantoor steenk. handel)
Schilderstraat 36
Andel, H. van (kantoor steenk. handel)
Schilderstraat 38
Andel, Henri van (handel in brandstoffen)
Buitenhaven 4
Andel, W.L. van (schipper)
Vaaltweg 24
Andriesse, Gez. (winkeliersters)
Kerkstraat 15
Anker-Valk, wed. G. v.d. (naaister)
Brede Haven 40
Antonisse, A. (capsulestempelaar)
Kanaalstraat 16
Antonisse, H. (letterzetter)
Zusters van Orthenpoort 13
Antonisse, W. (schoenmaker)
Korte Putstraat 16
Aperen, J. van
Maijweg 51
Appel, A.J. (koopman)
Kardinaal van Rossumplein 8
Appel, Gebr. J. & A. (handel in hout, bouwmaterialen en brandstoffen)
Havendijk 6
Appel, Gebrs. J. en A. (handel in hout, bouwmaterialen en brandstoffen)
Kardinaal van Rossumplein 6
Appel, Houtpakhuis van Gebr.
Nieuwstraat 52
Appel, Kantoor Gebr. J. en A.
Havendijk 7
Appel, P.J.A. (fa. P.C. Appel) bouwkundige
Verwersstraat 78
Appel-Pelman, J.A. (koopman)
Havendijk 6
Appeven, H.H. van (timmerman)
Sint Janskerkhof 5
Aquina, L.P. (letterzetter)
Dode Nieuwstraat 27
Aquina, M. (boekbinder, winkelier)
Kuipertjeswal 4
Ardies, J.J. (ornamentsnijder)
Kolperstraat 24
Arens, G.J.M. (sigarenmaker)
Sint Janskerkhof 11
Ari, Antonius J. (gem. bode)
Sint Jorisstraat 32
Ari, W.
Sint Jorisstraat 32
Ari, W.H. (schoenmaker)
Berewoutstraat 28
Arnoldts, M.J.G.P.A. (inspecteur der dir. belasting)
Jan Heinsstraat 26
Arnouts, C. (arbeider)
Tolbrugstraat 91
Arons, L.M.
Havenstraat 1
Arons, M. (koopman manufacturen)
Ridderstraat 20
Aronsohn, Emil. (grossier in leder)
Verwersstraat 87
Aronsohn, Kantoor E. (lederhandel)
Orthenstraat 280
Arrsel, F. (sigarenmaker)
Hofstad 69
Artilleriestallen en Regimentsbureel 2e Regt. Infant.
Parade 23
Arts, A.B.J. (paardenh. kaash.)
Hinthamerstraat 152
Arts, L. (sigarensorteerder)
Hooge Nieuwstraat 21
Arts, P.L. (onderwijzer)
Havensingel 20
Artz, F. (sigarenmaker)
Krullartstraat 12
Artz, J.P. (goudsmid)
Oostwal 6
Asperen, A. van (ass. posterijen)
Aastraat 6
Asperen, H. van (gevangenbewaarder)
Noordwal 17
Asperen, J. van (caféhouder)
Windmolenbergstraat 38
Asperen, J.H.F. van (brievenbesteller)
St. Antoniestraatje 5
Asperen, M. van (brievenbesteller)
Muntelwal 21
Asperen-Kluijtmans, wed. A. van (tapster, bestelster)
St. Antoniestraatje 5
Asseldonk, Gez. van
Kerkstraat 77
Asseldonk, J.W.A. van (handelsagent)
Peperstraat 9
Assman, Ch. (huisschilder)
Oude Hulst 13
Assman, F.M. (meesterknecht loodpletterij)
Muntelstraat 18
Assman, K.
Uilenburg 45
Asten, A. van (logementhouder)
Tolbrugstraat 59
Asveld, C. van (sigarenmaker)
Vughterdijk 140
Avoort, F. van den (timmerman)
Lange Putstraat 19
Azijnman, Koninklijke Ned. Havana sigarenfabriek van Maurits
Havensingel 24
Azijnman, Koninklijke Ned. Havana sigarenfabriek van Maurits
Havensingel 25
Azijnman, M. (sigarenfabrikant)
Visstraat 29-27