afb.

Vughterdijk

Binnenstad Centrum

Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
De wijk van Vughterstraat en Vughterdijk:
Snellestraat, Stoofstraat, Vughterstraat, Postelstraat, Kruisbroedersstraatje, Berewoutstraat, Vughterdijk, Bleekerstraatje en Jonge Bogaard.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
~~~
Voor de oorlog was de Vughterstraat gesplitst in Vughterdijk en Vughterstraat.
Ter hoogte van de Kuipertjeswal en Achter de Bogaard begon een nieuwe nummering.
Bron: Nieuwsbrief Bastion Oranje, 5 september 2001
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1576
Vuchterendijk
Stads Rekeningen van het jaar 1576-1577. Deel 2, blz 920
1866
Vughter dijk
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Vughterdijk
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Vughter dijk
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1910
Vughterdijk
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Vughterdijk
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1947
Vughterstraat
RB 29-10-1947, blz 395/400.
Artikelen
1981

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventarissen van de blokken H Vughterstraat, I Vughterdijk.
Gezamenlijke stukken negen blokken. Aanvullingen op de voorlopige inventarissen van de negen blokken A-I.
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1981)
 
Geschiedenis
1296 Op 6 september krijgen de Bossche Poorters Hendrik van Megen en Jan van Vught toestemming van hertog Jan II van Brabant om aan de Vughterdijk een windmolen te bouwen. Zonder toestemming van hen beide zal niemand anders een molen aan de Vughterdijk mogen bouwen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1330 In dit jaar geeft de hertog de stad vijf molens: een windmolen op de Vughter- en een op de Orthense dijk en drie watermolens in de Vughterstraat.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Vughterdijk 4

Vughterdijk I 128a (????)
1908W.A.J. Hoos (mr. kleermaker)
Vughterdijk 4 (1909)
1910W.A.J. Hoos (mr. kleermaker)
Vervallen (1947)

Vughterdijk I 126a

Vughterdijk I 126a (1908)
1908A.J.J. v.d. Well (commies prov. griffie)

Vughterdijk 22

Vughterdijk I 105 (????)
1865L.H. Rouppe van der Voort (L.r. E.k. oud-wethouder dezer gemeente, commissaris der maatschappij tot exploitatie van staats spoorwegen)
1875L.H. Rouppe van der Voort (oud-wethouder dezer gemeente en fabrijkant) - mr. V.T.J.M. Tilman (advocaat)
Vughterdijk I 113 (1880)
1881mr. V.T.J.M. Tilman (advocaat)
1908mr. V.Th.J.M. Tilman
Vughterdijk 22 (1909)
1910mr. V.Th.J.M. Tilman - C. Vermeulen
1943Raad van arbeid
Vervallen (1947)

Vughterdijk I-112

Vughterstraat I 112 (????)
1875Ant. Hagen (bierbrouwer) - H.A. Hagen (partikulier)
Vughterdijk I 112 (1908)
Vervallen (1909)

Vughterdijk 26-28

Vughterdijk 28a

Vughterdijk I 109b (????)
Vughterdijk 28a (1909)
1928J.W.E. Toirkens
Vughterdijk 28b

Vughterdijk I 109a (????)
1881W. van der Bruggen (partikulier)
Vughterdijk 28b (1909)
1923Gerardus van Grinsven (arbeider)
1928G. van Grinsven - H.Th. van de Ven
Vughterdijk 28c

Vughterdijk I 109c (????)
Vughterdijk 28c (1909)
1923Jacobus Delmee (sigarenmaker)
1928wed. M.J. van der Beek
Vughterdijk 28d

Vughterdijk I 109f (????)
Vughterdijk 28d (1928)
Vughterdijk 28e

Vughterdijk I 109d (????)
Vughterdijk 28e (????)
1923Johannes Doomernik (sigarenmaker)
Vughterdijk 28f

Vughterdijk I 109e (????)
Vughterdijk 28f (1928)

Vughterdijk 34a

Vughterdijk I 106 (????)
1908P. Brouwers (sigarenmaker) - L. Drijvers (timmerman) - H. Lambooij (sigarenmaker) - A.J. Maas (timmerman)
Vughterdijk 34a (1909)
1928J. Doomernik
Vervallen (1947)

Vughterdijk I-104


Vughterdijk 58

Vughterdijk 58a

Vughterdijk I 93 (????)
1865C.A. Storij (bleeker)
1875C.A. Storij (bleeker)
Vughterdijk I 96 (1880)
1881wed. G.A. Storij (bleekerij)
1908J.V. van der Wielen (hovenier)
Vughterdijk 58a (1909)
Vughterdijk 58b

Vughterdijk I 96a (1908)
Vughterdijk 58b (1909)

Vughterdijk 60a

Vughterdijk 60a (1910)
1910J.V. van der Wielen (hovenier)

Vughterdijk 68-70

Vughterdijk 68-70 (????)
1943Th.J. Hagelaar (chauffeur)

Vughterdijk I 74

Vughterdijk I 74

Vughterdijk I 74 (????)
1875Th. Lingier (koopman in boter) - C. Wiegenhuijsen (hulponderwijzer)
1881P.E. van Esch (in modes) - C. Wiegenhuijzen (hulponderwijzer)
1908erven P. de Rooij (firma wed. P. de Rooij) mr. metselaar
Vervallen (1909)
Vughterdijk I 74i

Vughterdijk I 74i (????)
Vervallen (1909)
Vughterdijk I 74h

Vughterdijk I 74h (????)
Vervallen (1909)

Vughterdijk 112

Vughterdijk 112g

Vughterdijk I 74g (????)
Vughterdijk 112g (1909)
1923Gerrit Brouwer (koopman)
Vervallen (1947)
Vughterdijk 112f

Vughterdijk I 74f (????)
Vughterdijk 112f (1909)
1923Henricus J. Coppens (smid)
1928H.J. Coppens
Vervallen (1947)
Vughterdijk 112e

Vughterdijk I 74e (????)
Vughterdijk 112e (1909)
Vervallen (1947)
Vughterdijk 112d

Vughterdijk I 74d (????)
Vughterdijk 112d (1909)
1928A.Th. Stuiver
Vervallen (1947)
Vughterdijk 112c

Vughterdijk I 74c (????)
Vughterdijk 112c (1909)
1928wed. G. Brouwer
Vervallen (1947)
Vughterdijk 112b

Vughterdijk I 74b (????)
Vughterdijk 112b (1909)
1928H.J. Lensen
Vervallen (1947)
Vughterdijk 112a

Vughterdijk I 74a (????)
Vughterdijk 112a (????)
1923Henricus A. Dona (sigarenmaker)
1928H.A. Dona
1943P. van Drunen (opperman)
Vervallen (1947)

Vughterdijk I-68

Vughterdijk I 68 (????)
1865J. Douman (winkelier)
1875firma J. Doumen (winkelier)
Vervallen (1909)

Vughterdijk 126

Vughterdijk 126m

Vughterdijk 126m (1909)
1923Marinus Th. van der Beek (sigarenmaker)
1928P.A. Halmans - H. Stork
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126l

Vughterdijk I 68m (1908)
Vughterdijk 126l (1928)
1923Antonius F. Fleuren (sigarenmaker)
Vughterdijk 126k

Vughterdijk I 68l (????)
Vughterdijk 126k (1909)
1928J.E.C. Verheugt
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126j

Vughterdijk I 68h (????)
Vughterdijk 126j (1909)
1928H.P. Maartens - wed. J.H. Maartens
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126i

Vughterdijk I 68b (????)
Vughterdijk 126i (1909)
1923Adrianus Broeren (sigarenmaker)
1928P.B. Kuijpers
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126h

Vughterdijk I 68c (????)
Vughterdijk 126h (1909)
1923Jacobus G. Cammel (borstelmaker)
1928J.G. Cammel
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126g

Vughterdijk I 68d (????)
Vughterdijk 126g (1909)
1928J.B. Pigmans
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126f

Vughterdijk I 68e (????)
Vughterdijk 126f (1909)
1928J.F.M. Melis
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126e

Vughterdijk I 68f (????)
1908J.H. Maartens (wisselwachter S.S.)
Vughterdijk 126e (1909)
1923Petrus de Brouwer (sigarenmaker)
1928M.H. Rust
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126d

Vughterdijk I 68g (????)
Vughterdijk 126d (1909)
1923Johannes C. van Alphen (sigarenmaker)
1928J.C. van Alphen
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126c

Vughterdijk I 68i (????)
1908H.A. Dona (sigarenmaker)
Vughterdijk 126c (1909)
1923Johannes J.C. Faber (pakhuisknecht)
1928J.J.C. Faber
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126b

Vughterdijk I 68j (????)
Vughterdijk 126b (1909)
1928wed. W.M. Pennings
Vervallen (1947)
Vughterdijk 126a

Vughterdijk I 68k (????)
Vughterdijk 126a (1928)

Vughterdijk 128
M 1024

Vughterdijk 128

Vughterdijk I 67 (????)
1897J.F. Hansen (mr. smid)
1908A. van Lent (voerman) - H. van de Westelaken (winkelier)
Vughterdijk 128 (1909)
1910H.A. Dona (sigarenmaker) - J.H. Maartens (wisselwachter S.S.) - F.A. van Moorsel (handelsreiziger) - J.M. Veltman (kantoorknecht)
1923Jan B. Gijsels (kruidenier)
1928wed. J.B. Gijsels
1943N.V. Autohandel Pompen & Verlouw - J. de Wit (portier)
Vervallen (1947)
Vughterdijk 128e

Vughterdijk 128e (????)
1923Esdonk,Cornelis van Esch (arbeider)
Vughterdijk I 67a

Vughterdijk I 67a (????)
Vervallen (1909)

Vughterdijk I 66

Vughterdijk I 66 (????)
Vervallen (1909)

Vughterdijk 130

Vughterdijk I 65a (????)
Vughterdijk 130 (1909)
1910A. van Lent (voerman) - G. Schippers-v. Eerd (likeurstoker)
1928A. van de Werd
Vervallen (1947)

Vughterdijk 132
M 1023

Vughterdijk 132

Vughterdijk I 65 (1865)
1865J. van Eerd (metselaar en tapper) - G. Jeener (gepens. onderwijzer)
1875J.M. Beltz (partikulier)
1881J.M. Beltz (particulier - J. van Eerd (metselaar en tapper)
1908M. van Kuik (winkelier) - G. Schippers-van Eerd (likeurstoker)
Vughterdijk 132 (1909)
1910M. van Kuik (winkelier)
1928J.M. van den Boogaardt
Vervallen (1947)
Vughterdijk 132a

Vughterdijk 132a (????)
1923Josephus Fr.H. Broecks (schilder)
Vughterdijk 132f

Vughterdijk 132f (????)
1923wed. Antonius C. Claasen (zonder)

Vughterdijk 134
M 1022

Vughterdijk 134

Vughterdijk I 64 (1865)
1865F.A. van den Braak (huisschilder) - M. Goldsmid (koopman in oud ijzer en lompen)
1875A. Bachman (gepens. kapitein) - F.A. van den Braak (huisschilder)
1881F.A. van den Braak (huisschilder)
1908J. de Jong (tapper)
Vughterdijk 134 (1909)
1910W. Fleure (sigarenmaker) - J. de Jong (tapper)
1928F. Blom - W. Henkelman - wed. J. de Jong
1943J.C. van Alphen (sigarenmaker)
Vervallen (1947)
Vughterdijk 134a

Vughterdijk 134a (????)
1943G. v. Hassel (rijwielhandelaar)

Vughterdijk 136-138

Vughterdijk 136

Vughterdijk I 63 (????)
1865J. Dienst (cigarenmaker) - Hendriksm W.A. (kammenmaker)
1875J. van Hout (metselaar en tapper)
1881J. van Hout (mr. metselaar) - W.F. van den Meerendonk (machinist) - C. Vrensen (tapper)
1908C. Heijne (boekhouder)
Vughterdijk 136 (1909)
1928H. van de Westelaken
Vervallen (1947)
Vughterdijk 138

Vughterdijk I 63a (1880)
Vughterdijk 138 (1928)

Vughterdijk 140

Vughterdijk I 62 (1865)
1865J.S. van Gelderen (tapper) - W.S. Heijnen (windkorenmolenaar)
1875wed. G. van Geffen (tapper)
1908C. van Asveld (sigarenmaker) - J. van Duijn (smid) - A. van Lieshout (tapper)
Vughterdijk 140 (1909)
1910C. van Asveld (sigarenmaker) - A. van Lieshout (tapper)
1923Joseph Beekmans (arbeider noteerder Ned. Sp.)
1928N. van Engelen - F.J. Harends
Vervallen (1947)

Vughterdijk I 114

Vughterdijk I 114

Vughterdijk I 114 (1865)
1865J. Warnaar (mr. horologiemaker)
Vervallen (1909)
Vughterdijk I 114a

Vughterdijk I 114a (1880)
Vervallen (1909)

Vughterdijk 158

Vughterdijk I 117a (1880)
1881D. Huijskens (teekenaar bij 's rijks domeinen)

 
Vughterdijk 157-155
M 1019-1018

Vughterdijk 157

Vughterdijk I 61 (????)
1865J. van den Brekel (logementhouder en tapper) - W.A. van Hest (postillon en tapper)
1875P.J. van Stratum (tapper)
Vughterdijk I 61 (1880)
1881J. Borsten (koopman) - P. van de Leur (partikulier)
1908P.J. van den Akker (kleermaker) - J. van Leur (tapper)
Vughterdijk 157 (1909)
1910P.J. v.d. Akker (kleermaker) - J. van Leur (tapper)
1923Petrus H. Doorenbosch (zandvormer) - Aloisius M. van Esch (granietwerker)
1928W.J. van Ooijen
1943W.J. van ooijen (sigarenmaker)
Vervallen (1947)
Vughterdijk 155

Vughterdijk I 59 (????)
Vughterdijk I 60 (1880)
1908wed. G.H. Zeldenrust
Vughterdijk 155 (1909)
1910wed. G.H. Zeldenrust
1928W.J. van Ooijen
1943W. Masselink (fabrieksarbeider)
Vervallen (1947)

Vughterdijk 153


Vughterdijk 151

Vughterdijk I ongen. (1908)
Vughterdijk 151 (1909)
1910A.C.A. Teulings (rijtuigfabrikant) - J.P. Teulings (rijtuigfabrikant) - Rijtuigfabriek van fa. C.A. Teulings
1928H. Schuurmans
Vervallen (1947)

Vughterdijk I 58
M 1015-1013

Vughterdijk I 58 (1880)
1908Rijtuigenmagazijn can firma C.A. Teulings
Vervallen (1909)

Vughterdijk I 56a

Vughterdijk I 56a (????)
Vervallen (1909)

Vughterdijk 145

Vughterdijk 145a

Vughterdijk I 55 (????)
Vughterdijk 145a (1928)
Vervallen (1934)
Vughterdijk 145b

Vughterdijk I 55a (????)
Vughterdijk 145b (1928)
Vervallen (1934)
Vughterdijk 145c

Vughterdijk I 55b (????)
Vughterdijk 145c (????)
1923Petrus Emans (opperman)
1928P. Emans
Vervallen (1934)
Vughterdijk 145d

Vughterdijk I 55c (????)
Vughterdijk 145d (1928)
Vervallen (1934)
Vughterdijk 145e

Vughterdijk I 55d (????)
Vughterdijk 145e (1928)
Vervallen (1934)

Vughterdijk 141

Vughterdijk 141e

Vughterdijk 141e (????)
1943J. Schouten (timmerman)
Vughterdijk 141g

Vughterdijk 141g (????)
1923Godefridus van den Dungen (arbeider)
1943M.J. Haarmann
Vughterdijk 141l

Vughterdijk 141l (????)
1923echtg. Johannes H. van Cuijk (fabrieksarbeidster)

Vughterdijk 137

Vughterdijk 137e

Vughterdijk I 50c (????)
Vughterdijk 137e (1909)
Vughterdijk 137d

Vughterdijk I 50b (????)
Vughterdijk 137d (1909)
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 137c

Vughterdijk I 50a (????)
1908J.G. Cammel (borstelmaker)
Vughterdijk 137c (1909)
1923Johannes van den Aker (voerman)
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 137b

Vughterdijk I 50e (????)
Vughterdijk 137b (1909)
1923Johannes C. Antonis (voerman)
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 137a

Vughterdijk I 50d (????)
Vughterdijk 137a (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterdijk 133

Vughterdijk 133 (????)
1943J. Haarmann (sigarenmaker)

Vughterdijk I 49

Vughterdijk I 49

Vughterdijk I 49 (????)
1865L. Janssens (water en vuurverkooper, tapper en winkelier in komeneischwaren)
1875Th. Peeters (tapper)
Vughterdijk I 49 (1880)
1893H. den Teuling (barbier)
1908A. Pennings (metselaar) - J.M. Pennings (barbier)
Vervallen (1909)
Vughterdijk I 49a

Vughterdijk I 49a (????)
1908P. van Veggel (metselaar)

Vughterdijk 129 (I-46)

Vughterdijk 129c

Vughterdijk I 46 (????)
Vughterdijk 129c (1909)
1923Wilhelmus H. Fleuren (sigarenmaker)
1928C.L. Venrooij
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 129b

Vughterdijk I 46a (????)
Vughterdijk 129b (1928)
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 129a

Vughterdijk I 46b (????)
Vughterdijk 129a (1909)
1928C.M. Moerings
Gesloopt (1947)

Vughterdijk 125

Vughterdijk I 44a (????)
1908F.H. Boutier (letterzetter) - C.H. Schröver (kantoorbediende)
Vughterdijk 125 (1909)
1910C.H. Schröver (kantoorbediende) - A. de Werd (metselaar)
1923Corneis Dalmijn (broodbakker) - Paulus P. Dalmijn (broodbakker) - Johann Duijf (zonder)
1928wed. J. Duif
Gesloopt (1947)

Vughterdijk 123

Vughterdijk I 43a (????)
Vughterdijk 123 (1909)
1910J.J. Viguurs (spekslager)
Gesloopt (1947)

Vughterdijk 103

Vughterdijk I 38a

Vughterdijk I 38a (????)
1865J.B. Scheuer (zaakwaarnemer)
Vervallen (1909)
Vughterdijk 103e

Vughterdijk I 38b (????)
Vughterdijk 103e (1909)
Vughterdijk 103d

Vughterdijk I 38c (????)
Vughterdijk 103d (1909)
1923wed. Hendrik Cillessen (zonder)
Vughterdijk 103c

Vughterdijk I 38d (????)
Vughterdijk 103c (1909)
1923Rudolf Peter van der Donk (metselaar)
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 103b

Vughterdijk I 38e (????)
Vughterdijk 103b (1909)
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 103a

Vughterdijk I 38f (????)
Vughterdijk 103a (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterdijk 95

Vughterdijk 95

Vughterdijk I 35 (????)
Vughterdijk 95 (1909)
1923Doede Dijkstra (opperman)
Vughterdijk 95d

Vughterdijk I 35d (????)
1923wed. Cornelis Corten (werkster)
Vughterdijk 95d (1928)
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 95c

Vughterdijk I 35c (????)
Vughterdijk 95c (1909)
1928J.M. Janssens
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 95b

Vughterdijk I 35b (????)
Vughterdijk 95b (1909)
1923Franciscus Corten (koopman in petroleum)
1928Th. van den Broek
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 95a

Vughterdijk I 35a (????)
Vughterdijk 95a (1909)
1923Johannes Corten (zonder)
1928J. Corten
gesloopt (1947)

Vughterdijk 89

Vughterdijk I 33a (????)
1908A. van Rooij
Vughterdijk 89 (1909)
1910K. van Hoek (sigarenmaker) - A. van Rooij
1923wed. Albertus Berendsen (zonder)
1928J.A. Stap
Gesloopt (1947)

Vughterdijk I 31a

Vughterdijk I 31a (????)
Vervallen (1909)

Vughterdijk 81

Vughterdijk I 28a (????)
1908wed. van Grinsven - W. Portier (letterzetter)
Vughterdijk 81 (1909)
1910W. Portier (letterzetter)
Gesloopt (1947)

Vughterdijk I 26

Vughterdijk I 26c

Vughterdijk I 26c (????)
Vervallen (1909)
Vughterdijk I 26b

Vughterdijk I 26b (????)
Vervallen (1909)
Vughterdijk I 26a

Vughterdijk I 26a (????)
Vervallen (1909)
Vughterdijk I 26

Vughterdijk I 26 (????)
Vervallen (1909)

Vughterdijk I 20

Vughterdijk I 20 (????)
1865B. van Gasteren (knoopenmaker en passementwerker) - A. Moonen (broodverkooper)
1875H. de Jong (mr. kleermaker)
1908Jac.J. van Breemen (sigarenmaker) - wed. v.d. Heijden - C.H. Pastoors (sigarenmaker) - Th.G. v.d. Sanden

Vughterdijk 35

Vughterdijk 35 (????)
1943wed. Th.H. Haaren-van Haaren

Vughterdijk 11

Vughterdijk 11

Vughterdijk 11 (????)
1943wed. M.P.L. Bont-van de Berg
Vughterdijk 11a

Vughterdijk I 5 (????)
Vughterdijk 11a (1909)
1928A. Libregts
1943J.B. van de Kerkhof (sterkstroom monteur)
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 11b

Vughterdijk I 5a (????)
Vughterdijk 11b (1909)
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 11c

Vughterdijk I 5b (????)
Vughterdijk 11c (1928)

Vughterdijk 9

Vughterdijk 9a

Vughterdijk 9b

Vughterdijk I 3a (????)
Vughterdijk 9b (1909)
1928A.P. Libregts
Gesloopt (1947)
Vughterdijk 9c

Vughterdijk I 3b (????)
Vughterdijk 9c (1909)
1923Wilhelmus van den Bersselaar (arbeider)
1928W. van den Bersselaar
Gesloopt (1947)

Stadsrekeningen
1400 Kapittel 14. Uitgaven voor het bewaren der Hinthammer- en Vuchterdijken, alsmede van de poorten
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 12
 
Straatindeling
  1906 :  908..1019 (Mosmans: Noordzijde, van Snellestraat tot Vuchterpoort)
  1906 : 1020..1122 (Mosmans: Van het Sonveld tot Achter 't Verguld Harnas)
  1909 : rechts 1..157, links 2..140
Volkstelling 1822
No 41 Wijk I
Vughterdijk
1 7 Verheyen, G. B. Rentenier 49 Rooms L. op Zand
Bleekerstraat
Vughterdijk
14 3 Stelles, Everardus Bleekersknecht 28 Rooms Den Bosch
15 3 Elemans, Wilhelmina Breister 30 Rooms Den Bosch
19 8 Kinderen, Johannes der Kapper 23 Rooms Den Bosch
20 12 Willems, Theodorus Smit 40 Rooms Maseijk
22 5 Wartenberg, Antonius Barbier 64 Rooms Den Bosch
27 10 Goyers, Gijsbertus Hovenier 33 Rooms Den Bosch
29 14 Mulder, Adrianus Brouwer 48 Rooms Den Bosch
30 4 Verheijen, Johanna geen 40 Rooms Loop Zand
32 6 Poel, Mathijs van der Bakker 36 Rooms Den Bosch
33 2 Vermeer, Johannes Leerbereider Koopman 30 Rooms Den Bosch
34 4 Wijs, Josephus de Brander 44 Rooms Den Bosch
36 8 Geffen, Cornelis van Bakker 29 Rooms Ammerzoden
38 9 Gruiter, Hendricus de Grutter 56 Rooms Den Bosch
41 10 Laffertee, Adrianus Koopman 48 Rooms Den Bosch
43 9 Jongh, Anna de Koopvrouw 56 Rooms Den Bosch
45 9 Vedemans, Petrus Schoenmaker 30 Rooms Den Bosch
46 5 Halleman, Carel Zakkendrager 33 Gereformeerd Den Haag
47 13 Wiel, Jacobus van de Arbeider 61 Rooms Drunen
54 4 Leeuwen, Gerardus van Timmerman 29 Rooms Den Bosch
55 4 Govers, Dirk Arbeider 58 Rooms Nuland
66 3 Sloot, Theodora van der Knoopjesmaakster 64 Rooms Vught
67 8 Huijsmans, Gerdina Breister 28 Rooms Den Bosch
68 4 Posser, Maria Breister 50 Rooms Den Bosch
69 3 Allen, Dorothea geen 55 Rooms Maastricht
70 1 Hurks, Petronella geen 52 Rooms -
71 8 Mijnders, Dirk Arbeider 49 Rooms Cuyk
72 12 Potters, Hendrina Schoonmaakster 48 Rooms Erp
74 2 Hofman, Hendrik Opperman 63 Rooms Den Bosch
75 10 Wijnands, Hendrikus OudeKlederkooper 83 Rooms Groningen
77 11 Goor, Johannes van de Koopman 55 Rooms Helvoirt
85 3 Smits, Lambertus Garentwinder 33 Rooms Den Bosch
88 8 Maaren, Jan van Koopman 32 Rooms Den Bosch
89 5 Lemmens, Johannes Koopman 65 Rooms Den Bosch
90 4 Coch, Jacobus van Koopman 27 Rooms Den Bosch
No 42 Wijk I
91 2 Musbeek, Maria Catharina van geen 78 Rooms Den Bosch
92 4 Eekels, Beatrix Winkelierster 64 Rooms Onsenoord
93 5 Broek, Petrus van den Oud ijzerkooper 27 Rooms Den Bosch
94 7 Smiets, Franciscus Gep. Segeant 62 Rooms Stein (L.)
95 2 Puls, Josephus Schoenmaker 39 Rooms Den Bosch
96 6 Herpen, Lambertus van Straatwerker 56 Rooms Boxtel
97 5 Bronder, Henrikus Visser 65 Rooms Den Bosch
98 1 Ridder, Adrianus de Arbeider 63 Rooms Den Bosch
99 6 Honseger, Hendrikus Opperman 38 Rooms Den Bosch
100 7 Gevers, Gerrit Werkman 40 Rooms Nuland
101 4 Broeks, Franciscus Zakkendrager 22 Rooms Turnhout
104 4 Berckel, Geertrudis van geen 75 Rooms Den Bosch
105 4 Smulders, Jacobus Pianofortomaker 42 Rooms Hees
106 9 Besselaar, Catharina geen 93 Rooms Geendermonde
110 3 Rooy, Jan Everardus van Speldemaker 55 Rooms Den Bosch
111 3 Pammel, Johanna Breister 35 Rooms Rosmalen
112 2 Brunssen, Frederik Gep. Soldaat 60 Rooms Bremen
117 3 Facq, Pieter Gep. Mil + onderwijzer 51 Rooms St. Maartenszeerne
118 12 Covers, Wilhelmus Horloge maker 39 Rooms Den Bosch
119 7 Goch, Hendrik van Winkelier 41 Rooms Den Bosch
120 7 Doumen, Arnoldus Voerman 44 Rooms Rootem
124 4 Verhapnen, Johannes Smitsknecht 41 Rooms Zerikzeer
125 6 Vollaars, Martinus Leidekker 47 Rooms Den Bosch
126 4 Lee, Joanna de Kantwerkster 56 Rooms Den Bosch
127 3 Verhappen, Petrus Visser 38 Rooms Vlissingen
128 5 Heijden, Johannes van de Wagemakersknecht 50 Rooms Vught
129 2 Frichard, Helena Breister 67 Rooms Maastricht
131 3 Jansen, Josina Spinster 62 Rooms Zierikzee
132 6 Empel, Martinus van Arbeider 54 Rooms Helvoirt
133 5 Rooy, Antoinet van geen 45 Rooms St. Oederirode
135 8 Veggel, Wilhelmus van Arbeider 52 Rooms St. Michielsgestel
136 12 Braak, Arnoldus van den Verwer 33 Rooms Alem
137 7 Heuvelmans, Maria Cornelia Molenaresse 53 Rooms Weert
139 6 Heyden, Jacobus van der Opperman 28 Rooms Den Bosch
140 2 Timmermans, Johanna geen 70 Rooms Vught
148 5 Wenzen, Johanna van Tapster 33 Rooms Den Bosch
149 7 Baesten, John Schoenmaker 50 Rooms Tilburg
150 10 Teulinghs, Maria Christina Ontvangster van Stads Barriere 67 Rooms Leijde
151 4 Kivits, Stephanus Moolenaar 29 Rooms Den Bosch
152 9 Rooij, Jan de Metselaarsknecht 42 Rooms Lage Mierde
153 8 Baus, Laurens Kroeghouder en Bierdrager 46 Rooms Hassel bij Maastricht
155 4 Pijnappels, Nicolaas Metselaar 44 Rooms St. Michielsgestel
156 13 Grinsven, Cornelis van Metselaar 53 Rooms Boxtel
157 2 Martens, Hendrik Karlader 60 Rooms Den Bosch
158 4 Munk, Johannes de Opperman 36 Rooms Nuland
160 13 Mastenbroek, Hermanus Metselaar 51 Rooms Milheeze
161 10 Ven, Johannes van de Timmermansknecht 49 Rooms St. Udenrooy
162 21 Nateris, Joannes de Arbeider 51 Rooms Valkenswaard
163 6 Nieuwkuik, Wouterien van Kraamster 68 Rooms Haaren
164 7 Viste, Geertruy Breister 37 Rooms Maastricht
165 4 Hoppenbrouwe, Petronella Spinster 44 Rooms Heusden
166 8 Baijens, Pieter - 55 Rooms Den Bosch
167 5 Ravesteijn, Wilhelmus van Arbeider 46 Rooms Den Bosch
168 2 Mierlo, Gijsbertus van Straatwerker 33 Rooms Den Bosch
169 7 Zoomers, Johannes Arbeider 50 Rooms Den Bosch
171 24 Hooydonk, Simon Sinaar van Speldemaaker 52 Rooms Den Bosch
172 9 Leijten, Jan Kooren- en koolenmeter / kroeghouder 43 Rooms Moergestel
173 6 Lemmens, Peter Winkelier 73 Rooms op Loo
174 7 Ven, Petrus van der Garentwindersknech 43 Rooms Den Bosch
175 5 Son, Gerardus van Metselaar 51 Rooms Den Bosch
176 6 Ravesteijn, Maria van - 72 Rooms Den Bosch
177 11 Leeuwen, Adrianus van Timmerman 49 Rooms Den Bosch
178 17 Son, Jan van Tabakswerker 63 Rooms Den Bosch
179 14 Reijnders, Joseph Schoenmakersknech 60 Rooms Waltvugt bij Roermond
180 8 Bruijn, Johannes de - 58 Rooms Den Bosch
No 43 Wijk I
181 13 Kuijpers, Johannes Straatwerker 43 Rooms Oss
182 10 Loo, Adrianus van der Kraankind 50 Rooms Oisterwijk
183 12 Plas, van der Hendrikus Opperman 66 Rooms Esch
184 10 Breemen, Leonardus van Kledermaker 55 Rooms Velddriel
185 13 Gulick, Wilhelmus van Garentwinder 48 Rooms Den Bosch
186 7 Brouwers, Henricus Schoenmaker 53 Rooms Beringen
189 2 Rijkers, Piet Arbeider 23 Rooms Den Bosch
194 4 Nieuwenhuize, Gerardus van den Metselaar 35 Rooms St. Michielsgestel
195 4 Man, Catharina de Spinster 60 Rooms Woerden
196 3 Rijkers, Pieter Supstituut Koorendrager 32 Rooms Den Bosch
197 5 Hofmans, Hendrika - 49 Rooms Den Bosch
201 13 Fakkers, Adam Hendrikus Kledermaker 35 Rooms Den Bosch
202 6 Puls, Wilhelmus Oud ijzer en tin 45 Rooms Den Bosch
203 8 Staalijzer, Christoffel Arbeider 50 Rooms Maastricht
204 10 Engelen, Johanna van - 42 Rooms Den Bosch
207 8 Engelen, Conradus Joes van Gep. Sergeant 58 Rooms Den Bosch
208 10 Neederop, Willem van Verwer en glazeninzetter 51 Rooms Den Bosch
209 8 Ven, Nicolaas van de Tuinman 34 Rooms Vught
210..211 12 Schaijk, Leonardus van - 38 Rooms Berlicum
214 4 Mansveld, Gerardus Speldenmaker 43 Rooms Den Bosch
215 6 Rooij, Jan Cornelis van Arbeider 36 Rooms Vught
216 5 Werdt, Peeter de Straatwerker 38 Rooms Schijndel
217 7 Schalks, Jan Arbeider 46 Rooms Moergestel
218 6 Worst, Lodewijk Loodgieter 44 Rooms Amsterdam
220 7 Keizerwaard, Joannes van Kraankind 59 Rooms Den Bosch
223 7 Schot, Maria van der Winkelierster en Stalhoudster 70 Rooms St. Oedenrode
226 4 Franken, Johan Arbeider 51 Rooms Den Bosch
227.1 15 Moors, Dionisius Johannes Slagter 30 Rooms Den Bosch
232 9 Gestel, Johannes van Kraankind 54 Rooms Tilburg
233 6 Schoot, Arnoldus van der Aanzegger 65 Rooms Den Bosch
234 13 Sijffers, Meijer Salomon Vleeschhouwer 50 Israëlitisch Bettendorf
235 10 Krekel, Hendricus Fredericus Verwer en glazenmaker 35 Rooms Den Bosch
236 7 Gerrese, Antonius Schoenmaker 70 Rooms Den Bosch
237 8 Smits, Jasper Lambertus Factoor 60 Rooms Den Bosch
239 1 Klukkers, Maria Fruitverkoopster 69 Rooms Bergen op Zoom
240 4 Janssen, Hendrik Besemmaker 66 Rooms Ottersum
241 6 Janssen, Johan Hendrik Logementhouder 27 Rooms Zevelen
242 5 Doorn, Martinus van Kantoorbediende 58 Rooms Den Bosch
245 1 Strijp, Joanna van Breister 79 Rooms Den Bosch
246 8 Hogenberg, Johannes Koorendrager 39 Rooms Den Bosch
247 1 Smits, Catharina Societeitshoudster 30 Rooms Weert
250 7 Smits, Jan Timmermansknecht 45 Rooms Druten
251 7 Meer, Johannes van der Garentwinderknecht 89 Rooms Den Bosch
252 5 Smits, Theodorus Gep. soldaat 60 Rooms Kammaeraths uitgaens
253 3 Wiel, van de (wed. H. v. d. Velden) Arbeidster 66 Rooms Den Bosch
255 7 Geerard, Engelbertus mr. Timmerman 35 Rooms Den Bosch
256 4 Kettelaars, Gerardus Garentwindersknecht / winkelier 36 Rooms Den Bosch
258 5 Beurden, Govert van Wolspinder 70 Rooms Tilburg
259 1 Schuggart, Catharina Naaister 30 Rooms Bergen op Zoom
260 5 Stokkum, Wilhelmus van Schoenmaker 35 Rooms Den Bosch
261 4 Leeuw, Johanna de - 50 Rooms Orthen
262 1 Louvens, Joanna Werkster 31 Gereformeerd Helvoetsluijs
263 5 Franke, Nicolaas Leidekkersknecht 50 Rooms Meerse (Maastricht)
264 3 Ori, Anna Catharina Breister 50 Rooms Maastricht
265 6 Voets, Elisabeth Werkster 56 Rooms Luijkshasselt
266 6 Smits, Joseph Blauwverwer 57 Rooms Den Bosch
267 7 Dijk, Jan van Metselaar 64 Rooms Boxtel
268 12 Dirksen, Gerdina - 33 Gereformeerd Breda
269 2 Dorekamp, v. Jacob Gep. militair 53 Gereformeerd Leiden
272 10 Fret, Jacobus Daniel E. Garenfabrikeur 35 Rooms Gorinchem
No 44 Wijk Orten
Orthen
Vughterdijk
29 10 Zwanenberg, Jan Daghuurder 56 Rooms Orthen
Orthen
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 36, 85, 86, 87, 88, 89, 208-209

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I: 191, 208, 220, 224; II: 297, 310, 349, 360-362, 573

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 60, 67, 75, 91

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 150

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 260

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 81

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 15, 215, 222, 326

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 74, 89, 163n, 347, 393

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 330, 333

n: vermelding in een voetnoot