afb. J.A.M. Roelands, ca 1960

Peperstraat

Binnenstad Centrum, Binnenstad Oost

'Rijk en deftig', dat waren de twee begrippen die in het hoofd der oudere Bosschenaren opkwamen als de Peperstraat ter sprake kwam. Ofschoon men in oude tijden grondbelasting dikwijls in peper kon betalen, heeft deze specerij toch niets met de naam van de straat uit te staan. Zoals dat met meerdere straten het geval was is, dankt ook de Peperstraat haar naam aan een perceel grond. Dat heette 'De Pepers', het was er al vóór de Sint Jan gebouwd werd. Het strekte zich uit ongeveer van de Hinthamerstraat tot aan de Oude Dieze; die straten zouden trouwens ook pas later komen.
Eens heeft er, in de nabijheid van het huis 'De Wereld', no. 15, ook een gasthuisje gestaan. Het was door Christina Ulemans gesticht bij testament op 17 februari 1400. Volgens Schutjens was het bestemd voor 8 oude vrouwen; Van Sasse van Ysselt schrijft echter dat het aantal bewoonsters nooit hoger dan 5 geweest is.
~~~
De wijk van Kerkstraat en Peperstraat:
Korte Kerkstraat, Crullartstraat, Kerkstraat, Peperstraat, Volderstraatje, Beursestraat, Oude Dieze, Triniteit, Weesstraat, Lange Putstraat en Korte Putstraat.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1645
Peeper Straet
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1866
Peper straat
Kaart J. Kuijper ca 1866
1901
Peper Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Peperstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Peperstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Peperstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen I

Peperduur of gratis kruid?

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 6 december 2006
Bossche straatnamen II

Peperduur?

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 20 december 2006 | 49
Bossche straten en stegen

Peperduur, gratis kruid of biezen matten

door Ed Hupkens

19
073 Magazine mei 2015 | 19
Sasse van ysselt

De Peperstraat, Paradeplaats, Weesstraat en Triniteitstraat

391
392
393
394
395
396
397
Noten
1.Zooals uit J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch p. 251 blijkt had het Groot Begijnhof toen nog meer poorten dan de door mij vermelde. Over deze poorten zie men verder G. Coeverincx Analecta II p 56.
2.Id St. Hanewinkel Gesch. en Aardrijksk. Beschrijving der Stad en Meierij van den Bosch p. 239 noot h.h.h.
3.Men zie deszelfs lotgevallen tusschen 1629 en 1675 bij J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch p. 45. 97, 126, 147, 251, 322, 323 en 345.
4.Van Heurn Historie III p. 181.
5.Heurn l.c. p. 223.
6.Men zie hierover nog J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch 1629-1798 p. 345.
7.Van Heurn Historie IV p 127 en 128 en St. Hanewinbel Gesch. ep Aardrijkskundige Beschr. der stad en Meierij van den Bosch p. 239.
8.Zijne vrouw was Maria Magdalena Ousten.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 391-397
Toponymie

Peperstraat

In zeer veel steden en dorpen in noord-west Europa en in Engeland komt men het woord pepers of peperstraat tegen. Wat de naamgeving betreft tast men in het duister. Wat opvalt is de situering van deze pepers. Zij zijn gelegen tegen de oude kern.
Gezien het voorkomen van de familienaam Peperkoren is men geneigd te veronderstellen, dat de bestemming van de pepers, die van peperkorenakker geweest is. De situering zou er op kunnen duiden, dat de pepercultuur hier sinds 1100 in betekenis toenam; wat de peperplant dan ook geweest moge zijn.
Boschboom Bladeren 25 (1980) 55
Artikelen
1980

Jos van der Vaart

De villa Orten. Peperstraat
Boschboom Bladeren 25 (1980) 55
 
1993

Ester Vink

Wooncultuur in de Bossche Peperstraat. Rapport
s.n. (s.l. 1993)
 
1996

Ed van Berge Henegouwen

Een woonhuis aan de Peperstraat
KringNieuws 2 (1996) 12-14
 
1998

Ed van Berge Henegouwen

Bewoners Orthen- en Peperstraat onder de loep 1
KringNieuws 3 (1998) 13-14
 
1998

Piet Hellings

Herenhoed en leefcultuur
Het Boedelbulletin 4 (1998) 1-4
 
1998

Ed van Berge Henegouwen

Het muziekinstrument in Peper- en Orthenstraat
Het Boedelbulletin 4 (1998) 6-7
 
1998

Ester Vink

Categorie 16. Gereedschap
Het Boedelbulletin 4 (1998) 8
 
1999

Ed van Berge Henegouwen

Bewoners en eigenaren Peperstraat en Orthenstraat van 1650 t/m 1850
s.n. ('s-Hertogenbosch 1999)
 
2001

drs. Ed van Berge Henegouwen

Bewoners Orthen- en Peperstraat onder de loep
KringNieuws 2 (2001) 6-7
 
2002

Marcel van der Heijden

Van St(r)aatswege : De Peperstraat
Bossche Bladen 4 (2002) 122-123
2019

Van oudsher bekend als 'rijk en deftig'

Van oudsher staat de Peperstraat bij Bosschenaren bekend als 'rijk en deftig'. Hoewel men vanaf de zeventiende eeuw cijnzen (grondbelasting) ook in peper kon betalen, is het maar de vraag of deze uitheemse specerij iets met de naam van de straat van doen heeft.
Ed Hupkens | Bossche Kringen 3 (2019) 41-43
Kunstafbeeldingen
 

Het huis "De Wereld" Peperstraat 15 in 1945

Hendrik de Laat (1900-1980)
(aquarel, 25.5 x 18.0 cm)
Particuliere collectie
Stadsrekeningen
1629 Kapittel 21.
Paalmeesters onderzoeken de waterloopen en straten in de Hinthamerstraat en de Peperstraat.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1629-1630. Deel 2, blz 1359
 
Panden
Peperstraat ?
M 1280

In de Peperstraat, die ook reeds in vorige eeuwen door patricische familiën en door geestelijken bewoond werd, troffen wij de volgende huizen aan: "Jesuke-Maria", "'t Kasteelthe van Dixmuijden".
Bron: Mosmans 1280

Parade
Peperstraat 2
Rijksmonument

Peperstraat F 141 (????)
1865mr. F.G.J. baron van Rijckevorsel van Kessel (raadsheer in het provinciaal geregtshof)
1875jhr. mr. E. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat) - mr. F.G.J. baron van Rijckevorsel van Kessel (raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Noordbrabant)
Peperstraat F 138 (1880)
1881douairr. mr. F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel (partikuliere) - jonkh. W. van Rijckevorsel van Kessel (partikulier)
1908jhr. A.J. van Rijckevorsel-van Kessel
Peperstraat 2 (1909)
1910jhr. A.J. van Rijckevorsel-van Kessel
1928jhr. A.J. van Rijckevorsel van Kessel

Peperstraat 4
Rijksmonument

Peperstraat F 142 (????)
1865wed. M. Snoeck (gepensionneerde)
1875J.L.W. Smit (waarn. rector, aan het gymnasium)
Peperstraat F 139 (1880)
1881dr. L.J.W. Smit (rector aan het gymnasium)
1908A.M.E. Nabbe - A.M.J.A. Nabbe - M.A.E. Nabbe
Peperstraat 4 (1909)
1910A.M.E. Nabbe - A.M.J.A. Nabbe - M.A.E. Nabbe
1928E.A. van Dijck - M.A.E. Nabbe

Peperstraat 6
Rijksmonument

Peperstraat E 125 (????)
1822Jacobus de Bergh (bewaarder der hypotheken en ontvanger der domeinen)
1832Jacobus de Bergh (ontvanger der domeinen en hypotheken)(eigenaar)
Peperstraat F 143 (????)
1865M.J. Godefroi (E.r., dokter)
1875M.J. Godefroi (medicinae-dokter)
Peperstraat F 140 (1880)
1881M.J. Godefroi (med.-doctor)
1908dr. J.F.J. Freericks (arts)
Peperstraat 6 (1909)
1910dr. J.F.J. Freericks (arts)
1928J.F.J. Freericks
1943L.W.A.M. de Gruijter (koopman)

Peperstraat 8
Rijksmonument

Peperstraat F 144 (????)
1865H.A. Brorens (firma Gebr. Brorens, fabrijkanten in gouden en zilveren werken)
1875mr. A.F.X. Luijben (oud minister der R.K. eeredienst, lid van de 2e kamer der Staten Generaal, en Burgemeester dezer Gemeente)
Peperstraat F 141 (1880)
1881mr. L.H.T. Wenmaekers (advocaat-procureur)
1908dr. G. Romijn (Insp. Volksgezondheid)
Peperstraat 8 (1909)
1910Kantoor van mr. G. van Zinnicq Bergmann en mr. R.E. Tilman (advocaten en procureurs) - mr. G. van Zinnicq-Bergmann (rijksadv. en proc.)
1928Kantoor mr. van Zinnicq Bergmann
1943wed. C.J. Verkooijen-Ackermans (concierge)

Peperstraat 10
Rijksmonument

Peperstraat F 145 (????)
1865mr. D.J.M.P. Mulder (lid der gedeputeerde staten en commissionnair in effecten)
1875jonkh. mr. P.M.F. van Meeuwen (advocaat-generaal bij het provinciaal gerechtshof van Noordbrabant)
Peperstraat F 142 (1880)
1881mr. T.H. Bondam (vice-pres. in het gerechtsh.) - P.C. Bondan (surnumerair der posterijen)
1908mr. A.Th.H.G. baron van Lamsweerde (rechter arr. rechtbank)
Peperstraat 10 (1909)
1910wed. E. van Zinnicq-Bergmann
1928wed. E.H.J.M. Zinnincq Bergmann
1943wed. H.G.M. Bernsen-Wiegmans

Peperstraat 12
Rijksmonument

Peperstraat F 146 (????)
1865J.W. Heijerman (landmeter)
1875J.W. Heijerman (landmeter)
Peperstraat F 143 (1880)
1881wed. E.L.S.H. Muré (onderwijzeres)
1908A.M. Nooijen
Peperstraat 12 (1909)
1910A.M. Nooijen
1928A. Lamers - mej. H.J.J. Teunissen
1943A. Lamers (gemeente-bode ter Secretarie)

Peperstraat 14-16
Rijksmonument

Peperstraat 14

Peperstraat F ongen. (1908)
Peperstraat 14 (1909)
1910mr. F.J. van Lanschot (advocaat en procureur, secretaris Tiendcommissie)
1928Koetshuis
Peperstraat 16

Peperstraat F 147 (????)
1865H.J. van Lanschot (grondeigenaar)
1875H.J. van Lanschot (grondeigenaar)
Peperstraat F 144 (1880)
1881M. Bessem (onderwijzer) - H.J. van Lanschot (grondeigenaar)
1908mr. F.J. van Lanschot (advocaat en procureur)
Peperstraat 16 (1909)
1910mr. F.J. van Lanschot (advocaat en procureur, secretaris Tiendcommissie)
1928mr. F.J. van Lanschot
1943A. Huijsmans (chauffeur) - J.J. van Lanschot (bankemployé) - mr. Fr.J. van Lanschot

Peperstraat 18
Rijksmonument

Peperstraat F 148 (????)
1865C.A. Versteeg (particulier)
1875N. van Maas van Portengen (gepens. maj. van het O.I. leger) - wed. Moerkerk (partikuliere)
Peperstraat F 145 (1880)
1881wed. Moerkerk (partikuliere)
1908L. Rijkhoek (architect)
Peperstraat 18 (1909)
1910L. Rijkhoek (architect)
1928W.H. van den Hout
1943J.W. Schutselaars (handelsreiziger vruchtenconserven)

Peperstraat 20
Rijksmonument

Peperstraat F 149 (????)
1865B. Kroes (wollennaaister)
Peperstraat F 146 (1880)
1908H.M. Kroes - H.J.P. Kuijper (handelsreiziger)
Peperstraat 20 (1909)
1910H.M. Kroes - H.J.P. Kuijper (handelsreiziger)
1923Alphonsus M.E. van Buel (agent levensverzekering)
1928A.M.E. van Buel - G.P.H.A. van Buel
1943A.M.E. van Buel (agent brandverzekering)

Peperstraat 22
RijksmonumentM 1280

Peperstraat F 150 (????)
1865douairière Rigot de Begnins Randwijck (R W baronnesse van) grondeigenaarster
1875mr. H.F.M. van Lanschot (advocaat)
Peperstraat F 147 (1880)
1881mr. H.F.M. van Lanschot (burgemeester dezer gemeente)
1908mr. J.B.W. baron van Hugenpoth (advocaat en procureur)
Peperstraat 22 (1909)
1910mr. J. Baron van Hugenpoth (advocaat en procureur)
1928mr. F.W. Baron van Hugenpoth - mr. J.B.W. Baron van Hugenpoth - J.W.A. Straeten
1943mr. F.W. Baron van Hugenpoth (adv. en proc.) - mr. J.B.W. Baron van Hugenpoth
1999Geert van de Ven

Oude Dieze
 
Verwersstraat
Peperstraat 19

Wijk E ? (1832)
Verwerstraat A 156 (????)
1865J. Blom (zilversmid) - D. Ubbens (horologiemaker)
Verwerstraat A 154 (1880)
1881G. van Beljouw (mr. smid)
1908J.C. Puls (rijksklerk a.h. kantoor hypotheken)
Peperstraat 47 (1909)
1910J.C. Puls (rijksklerk a. h. kantoor hypotheken)
1928C.J. Puls - mej. C.E.M.A. Puls
1943W.P.A.M. Mutsaers (Bisschop van 's-Bosch, Tit. Bisschop van Libre) - H.M. Tames (sigarenmaker)
Peperstraat 19 (1967)

Peperstraat 17
Rijksmonument

Wijk E ? (????)
1832Constantinus Mourik (molenaar)(eigenaar)
Peperstraat A 155 (????)
1865M.C. de Belleville (wollennaaister)
Peperstraat A 153 (1880)
1881wed. F. van Roosmalen (schoenmakerij)
1908F.X. Poierrié-van Dun
Peperstraat 45 (1909)
1910F.X. Poierrié-van Dun
1928wed. A. Dankers - G.A.H. Kuijpers
1943B.H.C. Sannen (huisknecht) - dra. C.J.A.M. Struijcken (leerares Fransch Lyceum) - J.J.M. van Susante (R.K. priester)
Peperstraat 17 (1967)

Peperstraat 15
Rijksmonument

? (????)
1774Antony van Hanswijk
Wijk E 136-137 (1806)
1822(Peperstraat E 136): Hermanus Wilhelmus Gautier (Gepensioneerd Kapitein)
1822(Peperstraat E 137): Adrianus Goekoop (Hoofd Ingenieur bij de waterstaat)
Peperstraat A 154 (????)
1865wed. V.C.G. Dittlinger (particulier)
1875mr. F.A.J. van Lanschot (offic. van justitie)
Peperstraat A 152 (1880)
1881mr. F.A.J. van Lanschot (raadsh. in het gerechtshof)
1908mr. wed. F.A.J. van Lanschot-Fuchs
Peperstraat 43 (1909)
1910mr. wed. F.A.J. van Lanschot-Fuchs
1928jhr. mr. P.G.M. Meeuwen
1943C.A.M. Mommers (verpleegster) - wed. H.J.M. Mommers-Krugers - H.T. Simon (keel-, neus- en oorarts) - H.Th. Simon (keel-, neus- en oorarts)
Peperstraat 15 (1967)

Peperstraat 13-11
Rijksmonument

Peperstraat 13

Peperstraat A 153 (????)
1865M. Willems (koetsier)
1875M. Willems (koetsier)
Peperstraat A 151 (1880)
1881M. Willems (koetsier)
1908J.W. Croes (koetsier)
Peperstraat 41 (1909)
1910J.W. Croes (koetsier)
1923Alphonsus H.M.H. Bolsius (zonder) - Antonius J.M. Bolsius (schrijver arr. rechtbank)
1928A.H.M.H. Bolsius
1943J.M. van de Boogaardt (schoenmaker)
Peperstraat 13 (1967)
Peperstraat 11

Peperstraat A ongen. (1908)
Peperstraat 39 (1909)
Peperstraat 11 (1967)
1967Koetshuis

Achter de Wereld
Peperstraat ?

Het Oudevrouwenhuis genaamd het Ulemans- of Brantsgasthuis.
Aan het gangetje, dat naast laatstbedoeld huis (37) loopt, stond oudtijds het oud vrouwenhuis of gasthuis van Christina Ulemans, ook wel genaamd Brantsgasthuis.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 440-441

Peperstraat 9
Rijksmonument

Wijk E ? (????)
1777Leendert Willem van Beusekom (notaris)
1832Wilhelmus Isaak van Beusekom (rentenier) (eigenaar)
Peperstraat A 151 (????)
1875R.F.C. Lemaire (mr. kleermaker bij het 5e regement infanterie)
Peperstraat A 149 (1880)
1881mr. Th.A. van Bommel (officier van justitie bij de arrondissem.-rechtbank)
1908J.W.A. van Asseldonk (handelsagent)
Peperstraat 37 (1909)
1910J.W.A. van Asseldonk (handelsagent)
1923Gerarda J.A.M. van Asseldonk (onderwijzeres) - Jacobus W.A. van Asseldonk (handelsagent)
1928G.J.A.M. van Asseldonk - J.G.M.C. van Asseldonk - wed. J.W.A. Asseldonk
1943A.J.J.C.M. van Asseldonk (recl. teekenaar) - J. van Asseldonk (assuradeurs) - J.H.M.P. van Asseldonk (onderwijzeres) - wed. M.G.Ph. van Asseldonk-van Grinsven - wed. T.M.P. Brouwers-van Ooschot - H.C. Uitdehaag (leeraar)
Peperstraat 9 (1967)

Peperstraat 7
Rijksmonument

Peperstraat E 148 (????)
1789Jan de Bergh
1822Jan de Bergh (notaris)
1832Jan de Bergh
Peperstraat A 150 (????)
1865J. de Bergh (notaris) - mr. J. de Bergh (advokaat)
1875mr. J. de Bergh (advocaat en notaris)
Peperstraat A 148 (1880)
1881mr. J. de Bergh (notaris)
1908mr. wed. J. de Bergh
Peperstraat 35 (1909)
1910mr. wed. J. de Bergh
1928mr. J.P.W.A. Smit
1943mr. J.P.W.A. Smit (rijksarchivaris)
Peperstraat 7 (1967)

Peperstraat 5
Rijksmonument

Wijk E 149 (????)
1800Jan de Bergh
Peperstraat A 149 (????)
1865L.H.F. Schevichaven (particulier)
Peperstraat A 147 (1880)
1881H. van Schevichaven (prov. ingenieur v. d. waterst.) - L.H.F. van Schevichaven (assuradeur)
1908H.J.L.M. van Schevichaven (hoofding. prov. waterstaat)
Peperstraat 33 (1909)
1910H.J.L.M. van Schevichaven (hoofding. prov. waterstaat)
1923Henri J.L.M. van Schevichaven (zonder)
1928J.R. Pels
Peperstraat 5 (1967)

Peperstraat 3
Rijksmonument

Wijk E ? (????)
1783Arnoldus van Galen
1832Albert van Galen (controleur)(eigenaar)
Peperstraat A 148 (????)
1865H.N. Balsem (hoofdonderwijzer) - P.G. Maas Geesteranus (2e luitenant bij het 4e regement dagonders)
Peperstraat A 146 (1880)
1881F.M. van Lanschot (partikuliere) - G. van Lanschot (grondeigenaar)
1908J.C. Affourtit - J. Beek - W. van den Berg - A. van Berge - G. Craamer - H. van Eijndhoven - N. van de Griendt - Huis Macpherson - J. Jansen - wed. Jonkergouw - C. Mulder - C. Quik - P.L. de Vroom
Peperstraat 31 (1909)
1910J.C.C. Affourtit - J. Beek - A. van Berge - G. Craamer - H. van Eijndhoven - J.J. Engelberts - Huis Macpherson - J. Jansen - wed. Jonkergouw - V.H.M. von Leent - W. van Litsenburg - C. Mulder - C. Quik
1928Huis Macpherson
1943F.C. Boeren - J.M. v. Heck - P. Hirdes - J.F.C. Jansen - M.L. Jansen - F. Janssen - Ree. R. - J.D.A.M. de Rooij - J. v.d. Schoor (schoenmaker)
1948Huis Macpherson (tehuis voor oude mannen)
Peperstraat 3 (1967)

Peperstraat 1
Rijksmonument

? (1789)
1789Philippus de Bergh
Wijk E ? (????)
1832Jacob Willem H. Wassenaar van Onzenoort (heer)(eigenaar)
1837Barbara Jacoba van Willigen
1857weduwe Cecile Dubois
Peperstraat A 147 (18??)
1865mr. J.W.L. Sassen (procureur bij het provinciaal geregtshof en arrondissements regtbank, directeur eener brandwaarborgmaatsch. en lid der plaatsel. schoolcomm.)
1875mr. J.W.L. Sassen (procureur bij het provinciaal gerechtshof en de arrondissements-rechtbank)
Peperstraat A 145 (1880)
1881mr. J.W.L. Sassen (partikulier)
1908F.J.A.H. Hendriksz (maj. der inf.)
Peperstraat 29 (1909)
1910F.J.A.H. Hendriksz (majoor der infanterie)
1928J.A.M. van Gent
19??afgebrand
19??Cees Hurkens
Peperstraat 1 (1967)

Parade
Postcodes
  5211 KM  1..19
  5211 KM  2..22
Straatindeling
  1909 : rechts 1..47, links 2..22
  2004 : 1..19, 2..22 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 23 Wijk E (komend van de Kerkstraat)
Peperstraat
120 9 Vesters, Adrianus Timmermansknecht 35 Rooms Den Bosch
121 8 Schopmeijer, Adrianus Kamerbehangersknecht 42 Rooms Den Bosch
122 - - - - - -
123 10 Rijckevorsel, Augustinus Theodorus (van november 1831 tot juni 32 logeerde er Prins Frederik der Nederlanden) Ontvanger der Directe Belastingen 39 Rooms Den Bosch
124 2 Strickling, Catharina Rentenierster 76 Gereformeerd Den Bosch
125 8 Bergh, Jacobus de Bewaarder der Hypotheken en ontvanger der domeinen 43 Gereformeerd Den Bosch
126 6 Hanswijk, Anthony van Regter 77 Gereformeerd Den Bosch
127 6 Hamel, Peter Johannes Theodorus van Boekhouder 41 Gereformeerd Zutphen
128 5 Sterk, Adriana Stoelezetster 58 Rooms Den Bosch
129 - - - - - -
130 9 Milly, Mauritz Johan Willem der Gepensioneerd Ritmeester 59 Gereformeerd Tholen (Zeeland)
131 7 Dupper, Leendert (Dirkse zoon. heer van Asten en Ommelen) Rentenier - Gereformeerd Dordrecht
132 9 Schiffer, Jan Willem - 51 Gereformeerd Empel
133 6 Mansveld, George Anthony Gepension. Hoofdofficier 46 Gereformeerd Den Bosch
134 - - - - - -
135 - - - - - -
136 9 Gautier, Hermanus Wilhelmus Gepensioneerd Kapitein 60 Gereformeerd Den Haag
137 7 Goekoop, Adrianus Hoofd Ingenieur bij de waterstaat 39 Gereformeerd Goederelde (Zuid-Holland)
138 9 Heusden, Willem van Metselaar 42 Gereformeerd Tongelre
139 - - - - - -
140 1 Rippinga, Jacoba Kantwerkster 57 Gereformeerd Den Bosch
141 3 Witstein, Johan Michiel - 76 Gereformeerd Willemstad
142 5 Helt, Helena Arbeidster 56 Gereformeerd Breda
143 6 Kornelisse, Lauwerence Smitsknecht 41 Rooms Breda
144 6 Dooren, Anna Maria van - 65 Rooms Breda
145 - - - - - -
146 - - - - - -
147 10 Jansen, Wittem - 45 Gereformeerd Lent
148 6 Bergh, Jan de Notaris 59 Gereformeerd Den Bosch
149 - - - - - -
150 4 Six, Johanna Jacoba - 68 Gereformeerd Middelburg
151 6 Wall, Frans Jacob van de Inspecteur der Registratie + Domein 66 Gereformeerd Utrecht
152 2 Willemse, Catharine Elisabeth - 26 Rooms Maseijk
153 7 Mauritz Ganderheyden, Jan Frederik Advocaat 35 Gereformeerd Zalt Bommel
154 3 Munster, Judokus Rentenier 68 Rooms Den Bosch
155 4 Hagelaar, Louis - 82 Rooms Hedel
156 5 Willigen, Barbera Eigenaresse 45 Rooms Ravenstein
157 - - - - - -
158 12 Harencarspel Eckhardt, Francois van Directeur der registratie en Domein 38 Gereformeerd Zwolle
159 - - - - - -
160 12 Noppen, Johannes Franciscus Barbier 69 Rooms Den Bosch
161 - - - - - -
162 6 Gerresse, Hendrikus Boudewijn Timmerman 37 Rooms Den Bosch
163 - - - - - -
164 4 Roosmalen, Josepha Lamberdina - 45 Rooms Den Bosch
165 5 Waalwijk, Petronella van Huisvrouw 42 Gereformeerd Leiden
166 3 Vijtermark, Johannes Jurge - 59 Gereformeerd Den Haag
167 5 Louwise, Antonie Lambertus Ontvanger 46 Gereformeerd Dieden
168 - - - - - -
169 7 Overduin, Cornelis Surnumerair 35 Gereformeerd Zevenbergen
170 9 Leeuwe, Johan Carel Chef de Bureau op het Gouvernement 36 Gereformeerd Den Bosch
Oude Dieze
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 73, 213, 214, 226, 256, 264

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 192

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 79

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 7, 12, 13, 14, 15, 32, 35, 39, 40, 41, 45, 47, 52, 57, 58, 59, 61, 63, 70, 74

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 99

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XXI

Varia Historica Brabantica III (1969) 217

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 382

n: vermelding in een voetnoot