Aa, Antonius van der (pakhuisknecht)
Hofstad 73
Aa, Cornelis M. van der (los arbeider)
Diepstraat 19b
Aa, Dominicus A. van der (huisschilder)
Snellestraat 38
Aa, Everardus G. van der (arbeider Ned. Sp.)
Engelsedijk 1
Aa, Franciscus L.B. van der (horlogemaker)
Vughterstraat 178
Aa, Franciscus van der (arbeider Ned. Sp.)
Sint Janssingel 12
Aa, Jan van der (zonder)
Tolbrugstraat 18
Aa, Johannes A.L. van der (zonder)
Orthenstraat 85
Aa, Johannes F. van der (sigarenmaker)
Van Heurnstraat 75
Aa, Mighiel van der (zonder)
Kasterenwal 1
Aa, Nicolaas W. van der (schilder)
Korte Tuinstraat 34
Aa, Peter A. van der (schoenmaker)
Buitenhaven 47
Aa, Theodorus van der (metselaar)
Ketsheuvel 13
Aa, wed. Petrus J. van der (zonder)
Vughterstraat 140
Aa, wed. Theodorus J. van der (pensionhoudster)
Korte Havenstraat 12
Aa, Wilhelmus Th. van der (wagenmaker)
Westwal 35
Aalbers, wed. Franciscus (zonder)
Beurdsestraat 45
Aalderink, Gerhard Evert (ass. apotheker)
Brede Haven 59
Aalders, Derk (winkelknecht)
Hinthamerbolwerk 3
Aalen, Franciscus W.H. van (kleermaker)
Von Rheinhabenstraat 8
Aalst, Gerardus M.J. van (brievenbesteller)
Muntelplein 11
Aalst, Johannes H.A. van (assistente apotheker)
Sint Jorisstraat 20
Aalst, Marinus van (schoenmaker)
Kruisbroedershof 25
Aalst, Petrus W.G. van (seinwerker Ned. Sp.)
Vughterstraat 208
Aalst, Wilhelmus Th. van (architect)
Sint Jorisstraat 20
Aalst, Wilhelmus van (los arbeider)
Vughterstraat 287a
Aalten, Bernardus H.Th. van (directeur van Gend en Loos)
Scheidingstraat 3
Aangenendt, Andreas F.H. (winkelier in galanterien)
Hinthamerstraat 68
Aangenendt, Petrus J.H. (bouwkundig opzichter)
Graafseweg 27
Aangenendt, wed. Andreas J. (zonder)
Van der Does de Willeboissingel 31
Aar, Antonius A. van (graveur)
Brede Haven 58
Aar, Catharina Ma. van (costuumnaaister)
Postelstraat 26
Aarle, Johannes van (sigarenmaker)
Smalle Haven 125
Aarsel, Franciscus (sigarenmaker)
Krommeweg 7
Aarsel, Hendrikus J. (remmer Ned. Sp.)
Walpoort 11
Aarsel, Johannes (sigarenmaker)
Oude Hulst 4
Aarsel, wed. Franciscus (waschvrouw)
Muntelstraat 34
Aart, Antoon van (zadelmaker)
Kuipertjeswal 10
Aarts, Aloysius R.E. (modelmaker)
Muntelstraat 48
Aarts, Henricus A.F. (sigarenmaakster)
Zusters van Orthenpoort 43
Aarts, Johannes (pakhuisknecht)
Sint Jansstraat 7
Aarts, Johannes A.C. (winkelbediende)
Oostwal 58
Aarts, Johannes B. (wagenlichter Ned. Sp.)
Sint Jansstraat 2
Aarts, Kaspar H. (arbeider ijzergieterij)
Vughterstraat 23
Aarts, Matheus F. (algemeen procuratiehouder N.V. de Gruijter)
Julianaplein 9
Aarts, Petrus J. (timmerman)
Korte Tolbrugstraat 14
Aarts, wed. Bernardus A.J. (zonder)
Muntelstraat 48
Aarts, wed. Engelbertus (caféhoudster)
Hinthamereinde 88
Abcouwer, Wilhelm Th. (handelsreiziger)
Koedijkstraat 39
Abeelen, Josephus A.H. van den (banketbakker)
De Bossche Pad 61
Abels, Martinus S.A. (broodbakker)
Verwersstraat 65
Abrahams, Marinus (los arbeider)
Steenstraatje 11
Abrahams, wed. Henricus (zonder)
Walpoort 15
Abrahamsen, Johannes W. (beamte Ned. Sp.)
Boschveldweg 58b
Achterbergh, Louise M.V. (modiste)
Hooge Steenweg 1a
Achterbergh, Wilhelmus M.J. (commies tit. posterijen)
Luijbenstraat 40
Acker, Nicolaas H.M. van den (reiziger in wijnen)
Kempenlandstraat 5
Ackermann, Henri W.A. (gep. majoor infie.)
Zuid Willemsvaart 159
Ackermans, Arnoldus (hovenier)
Graafseweg 38
Ackermans, Johannes L. (veekoopman)
Dageraadsweg 35
Ackermans, Lambertus J. (kleermaker)
Muntelstraat 41
Ackermans, Petrus (hovenier)
Loodgietersstraatje 5
Ackermans, Quirinus M. (hovenier)
Diepstraat 30
Adams, Gerhardus B. (schoenmaker)
Verwersstraat 17
Adams, Lambertus (azijnhandelaar)
Noordwal 26
Adan, Anna G.P.J. (zonder)
Sint Janssingel 34
Adan, Joseph M.M. (winkelbediende)
Zuid Willemsvaart 34
Adel, Jules den (letterzetter)
Arnoud van Gelderstraat 43
Adelmeijer, Henricus Ch.H.M. (koopman manufacturen)
Enckevoirtstraat 6
Adelmeijer, Johan H.H.M. (plebaan)
Choorstraat 1
Adelmeijer, wed. Johan B.C.M.M. (koopman manufacturen)
Markt 7
Adelmeijer, wed. Johannes L.H.M. (zonder)
Vughterstraat 93
Adema, Willem (zuivelbereider)
Wilgenstraat 9
Adriaanse, Willem (sergeant infie.)
Koedijkstraat 29
Adriaansen, Eugénie (bode godshuizen)
Maijweg 92
Adriaansens, Gijsbertus W. (commies P. en T.)
Waterstraat 27
Aengenendt, wed. Petrus H. (zonder)
Grobbendonckstraat 7
Aerns, Antonius H. (boekdrukker)
Sint Crispijnstraat 14
Aertse, Antonie (los arbeider)
Uilenburg 2
Aertse, Antonius (sigarenmaker)
Uilenburg 2
Aertse, Josephus (los arbeider)
Snijdersplein 6
Affourtit, wed. Nikolaas N. (zonder)
Korte Havenstraat 12
Aghina, mr. Johannes S.L. (auditeur militair)
Luijbenstraat 19
Aken, Antonie H. van (zetkastelein)
Sint Jansstraat 14
Aken, Antonius van (sigarenmaker)
Plantsoenzichthofje 4
Aken, Gerardus van (magazijnknecht)
Kastanjestraat 40
Aken, Henricus van (koopman aardappelen en groenten)
Krullartstraat 8
Aken, Jan G. van (bureelambtenaar post en telegr.)
Havenstraat 6
Aken, Lambertus A. van (besteller Vroom en Dreesman)
Eikendonkplein 15
Aken, Leonardus van (sigarenmaker)
Sint Jacobstraat 19
Aken, Petrus G.A. van (stoker stoomboot)
Verwersstraat 4
Aken, Willem van (kantoorknecht posterijen)
Korte Tuinstraat 12
Aker, Albertus van den (voerman)
Achter het Fortuintje 9
Aker, Johannes van den (voerman)
Vughterdijk 137c
Akker, Antonius van den (ketelstoker gasfabriek)
Sint Eloijstraat 8
Akker, Antonius van den (metselaar gasfabriek)
Sint Crispijnstraat 19
Akker, Hendrik van den (arbeider Ned. Sp.)
Triniteitstraat 11
Akker, Jacobus van den (sigarenmaker)
De Bossche Pad 12
Akker, Johannes M. van den (zonder)
Zuidwal 54
Akker, Klaas (gevangenbewaarder)
Eikenstraat 34
Akker, Peter J. van den (beeldenmaker)
Kolperstraat 23
Akker, Petrus J. van den (kleermaker)
Sint Jorisstraat 50
Akker, Petrus J.A. van den (machinist Ned. Sp.)
Von Rheinhabenstraat 14
Akker, Petrus J.C. van den (musicus)
Noordwal 19
Akker, Petrus J.J. van den (goudsmid)
Buitenhaven 16
Akker, Theodorus van den (plantsoenarbeider)
Verbekestraat 6
Akkermans, Adriana M. (modiste)
Zuid Willemsvaart 23
Akkermans, Jacobus Fr. (vertegenwoordiger stoombootonderneming)
Zuid Willemsvaart 23
Akkermans, Johannes A. (kantoorbediende)
Zuidwal 48
Akkermans, Wilbertus (wissellooper)
Zuidwal 27
Alberda, Jan W. (ambtenaar telegrafie)
Koedijkstraat 47
Alberda, Willem (botermaker)
Oversingel 5
Albers, Hubertus H.G. (boekhouder)
Karrenstraat 24
Albers, Jacobus L. (zonder)
Kanaalstraat 7
Albers, Jacobus Th. (opzichter telegrafie)
Kanaalstraat 7
Albers, wed. Engelbertus R.A.Th. (zonder)
Karrenstraat 24
Albertus, Henricus (sigarenmaker)
Achter de Roskam 15
Albertus, Henricus P.P. (meesterknecht sigarenfabriek)
Sint Maartenstraat 44
Albertus, Leonardus J. (steenhouwer)
Achter de Roskam 15
Aldenhuisen, Hermanus A. (kapelaan)
Hinthamerstraat 169
Aldere, Simon J.J. van (reiziger)
Boschveldweg 61
Alders, Henricus A. (los werkman)
Tolbrugstraat 62
Alders, Henricus J. (los werkman)
Achter de Raam 12b
Alders, Henriette (strijkster)
Hinthamerstraat 82
Alders, Johannes P. (sigarenmaker)
Oostwal 61
Alebeek, Antonius A.M. van (kleermaker)
Eikendonkplein 24
Alem, Christianus J. van (chef commies Ned. Sp.)
Citadellaan 71
Alessie, Maurits P. (schoenmaker)
Westenburgerweg 18
Alfen, Hermanus J.P. (leeraar gymnasium)
Julianaplein 7
Algie, Antoon Chr.L. (commies posterijen)
Van der Does de Willeboissingel 37
Alleman, Nicolaas A. (reiziger)
Grobbendonckstraat 12
Alphen, Arnoldus van (arbeider)
Triniteitstraat 15
Alphen, Christianus M. van (zadelmaker)
Hofstad 67
Alphen, Cornelis van (gymnastiekleeraar gymnasium)
Jan de la Barlaan 5
Alphen, Gerrit van (bankwerker)
Maastrichtseweg 58
Alphen, Joannes van (zadelmaker)
Hofstad 43
Alphen, Johannes C. van (sigarenmaker)
Vughterdijk 126d
Alphen, Johannes M. van (filiaalhouder naaimachinehandel)
Kruisstraat 36
Alphen, Maria L. van (costuumnaaister)
Pelssingel 38
Alphen, wed. Christianus J. van (zonder)
Pelssingel 38
Alsemgeest, Johannes (timmerman)
Kastanjestraat 5
Altenburg, Petrus (chef-etaleur)
Pensmarkt 12-14
Altheer, Johannes M. (kantoorbediende)
Geert van Woustraat 4
Althof, Bernardina E. (winkeljuffrouw)
Postelstraat 44
Alting, Gerard J. (opticien)
Havenstraat 10
Ambrosius, Adriana (leerares heil-gymnastiek)
Luijbenstraat 28
Ameijde, Marinus Fr. van (schilder)
Sint Crispijnstraat 9
Amelsfoort, Johannes J.H. van (schoenmaker)
Zuiderfront 19
Amelsfoort, Paulus M. van (schoenmaker)
Noordwal 41
Amelsvoort, Aloijsius A. van (steenhouwer)
Aawal 18
Amelsvoort, Aloijsius J.L. van (stoker)
Sint Eloijstraat 35
Amelsvoort, Antonius G. van (smid gasfabriek)
Van der Venstraat 25
Amelsvoort, Cornelia N.W. van (onderwijzeres)
Lange Putstraat 27
Amelsvoort, Henricus L. van (schoenmaker)
Achter de Sint-Jacobskerk 1
Amelsvoort, Jacobus Fr.C. van (onderwijzer)
Lange Putstraat 27
Amelsvoort, Paulus J. (schoenmaker)
Kastanjestraat 42
Amelsvoort, wed. Vincentius Fr. van (zonder)
Lange Putstraat 27
Amelsvoort, Wilhelmus P. van (caféhouder)
Zuid Willemsvaart 231, 229
Amerongen, Berend van (hoofdconducteur Ned. Sp.)
Orthen 14h
Amerongen, Gerard van (arbeider Ned. Sp.)
Sint Geertruikerkhof 19
Amerongen, Gerrit J. van (rangeerder Ned. Sp.)
Eikendonkplein 45
Amerongen, Hendrikus J. van (controle beambte Ned. Spoorw.)
Van Ysselsteinstraat 30
Amiot, Eugenius G. (agent levensverzekering)
Maijweg 21
Amiot, Jacobus J.A. (reiziger)
Maastrichtseweg 33
Ammelrooij, Wilhelmina van (zonder)
Van Heurnstraat 78
Ammerdorffer, Josephus W. (pakhuisknecht)
Sint Geertruikerkhof 19
Ancion, Antonius E.C. (sigarenfabrikant)
Vughterstraat 184
Andel, Hendrik J. van (brandstoffenhandelaar)
Brede Haven 18
Andel, Hendrik W.A. van (sergeant infie.)
Rietpolderplein 8
Andeweg, Joost (los werkman)
Tolbrugstraat 57
Andreae, Johan A.A. (kantoorbediende)
Van Heurnstraat 54
Andriesse, Marianne (winkelierster)
Luijbenstraat 3
Anneveld, Johan A. (smid Ned. Spoorw.)
Sint Eloijstraat 3
Ansems, Johannes S. (exportslager)
Luijbenstraat 1
Antonis, Antonie (stoker loc. loods Ned. Spoorw.)
Zuiderfront 15
Antonis, Johannes C. (voerman)
Vughterdijk 137b
Antonisse, Hendrik (letterzetter)
Pelssingel 9
Antonisse, Wilhelmus H. (schoenmaker)
Pieter Vreedestraat 22
Antonisse, Wilhelmus H. (schrijver arbeidsbeurs)
Pieter Vreedestraat 22
Antwerpen, Karel H. van (sergeant infie.)
Vughterstraat 22
Antwerpen, Petrus A.J. van (kaarsenmaker)
Lange Putstraat 29
Aperen, Petrus C.A. van (timmerman)
Zuid Willemsvaart 173
Appel, Johannes A. (bouw- en brandstoffenhandelaar)
Havendijk 6
Appel, P.C. (aannemer)
Verwersstraat 78
Appel, Petrus J.A. (bouwkundige)
Verwersstraat 78
Appeldoorn, echtg. Jozef (zonder)
Sint Jansstraat 14
Appeven, Gerardus A.H. van (houtdraaier)
Orthenstraat 26
Appeven, Henricus H. van (timmerman)
Sint Janskerkhof 5
Aquina, Laurentius P. (letterzetter)
Postelstraat 69
Aquina, Theodorus (letterzetter)
Zuidwal 21
Ardies, Jozef J. (ornamentsnijder)
Kerkstraat 3
Arend, Elisabeth H. van den (kantoorbediende)
Kerkstraat 87
Arens, Gerardus J.M. (kellner)
Sint Crispijnstraat 23
Ari, Antonius J. (gemeentebode ter secretarie)
Sint Jorisstraat 32
Ari, Johannes Fr. (beeldhouwer)
Sint Jorisstraat 32
Ari, Wilhelmus H. (schoenmaker)
Berewoutstraat 28
Arkel, Teunis van (voorman rangeerder Ned. Sp.)
Orthen 96
Arnouts, Cornelis (arbeider)
Tolbrugstraat 73
Arons, Augustinus A.J. (pianostemmer)
Havenstraat 1
Arons, Coenraad (koopman in witte goederen)
Krullartstraat 16
Arons, Manus (koopman in dames mode artikelen)
Hinthamerstraat 8
Arts, Antonius B.J. (koopman in kaas en paardenvleesch)
Hinthamerstraat 193a
Arts, Hendrikus M. (loopknecht)
Snellestraat 49
Arts, Petrus L. (hoofd eener school)
Nieuwstraat 38
Arts, wed. Martinus (zonder)
Louwschepoort 89-87
Artz, Franciscus A.J. (sigarenmaker)
Graafseweg 63
Artz, Rudolf H. (metaalbewerker)
Heinemanstraat 3
Asberg, Johannes H.E. (boekhandelsbediende)
Brugstraat 28
Ascherl, Andreas (banketwinkelier)
Kolperstraat 26
Asperen, Anna W.M. van (schrijfster raad van arbeid)
Pelssingel 20
Asperen, Arnoldus A. van (assistent posterijen)
Pelssingel 20
Asperen, Arnoldus van (brievenbesteller)
Gheert van Calcarplein 9
Asperen, Johannes A. van (bierhuishouder)
Windmolenbergstraat 22
Asperen, Johannes A. van (brievenbesteller)
Muntelwal 15
Asperen, Johannes H.Fr. van (kantoorknecht posterijen)
Graafseweg 50
Asperen, Martinus van (kantoorknecht posterijen)
Muntelwal 15
Asseldonk, Adriana Th.C. van (zonder)
Kerkstraat 77
Asseldonk, Gerarda J.A.M. van (onderwijzeres)
Peperstraat 9
Asseldonk, Jacobus W.A. van (handelsagent)
Peperstraat 9
Assmann, Charles (huisschilder)
Oude Hulst 13
Assmann, Franciscus J. (schoenwinkelier)
Orthenstraat 6
Assmann, Franciscus M. (meesterknecht tin en loodpletterij)
Hinthamereinde 63
Assmann, Johannes C. (arbeider)
Hofstad 35
Assmann, Leonardus M. (kapper)
Hinthamereinde 41
Assmann, wed. Karel (zonder)
Uilenburg 45
Assmann, Wilhelm (schoenmaker)
Uilenburg 45
Asten, Adrianus L. van (logementhouder)
Tolbrugstraat 65
Asten, Anne J.I. van (pensionhoudster)
Luijbenstraat 14
Asten, Antonius J. van (banketbakker)
Hooge Steenweg 1
Asten, Johannes van (zonder)
Tolbrugstraat 65
Asten, Marinus van (arbeider Ned. Spoorw.)
Sint Jorisstraat 10
Asten, Martinus van (onderladingmeester Ned. Spoorw.)
Poort van Diepen 2
Azijnman, Karel S. (directeur sigarenfabriek)
Buitenhaven 5
Azijnman, Mauritz (zonder)
Stationsweg 20