A
Archief van de Brabantse Rekenkamer (1499-1555)
Archief van het Groot Begijnhof:
1. 1309-1444 (2020)
2. 1445-1539 (2020)
3. 1540-1782 (2020)
Armenzorg in Den Bosch : De Negen Blokken 1350-1810
B
Bevolking van 's-Hertogenbosch (binnen de muren) 1629-1814
Bouwkeramiek in en rond 's-Hertogenbosch (1435-1525)
C
Chirurgie in 's-Hertogenbosch in 1778-1779
Collectie Charters Provinciaal Genootschap 1309-1539
D
De economische geschiedenis van de molens van 's-Hertogenbosch in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (1296-1621)
De hoeven van de Tafel van de Heilige Geest
De mislukte oprichting van een armenweeshuis in 's-Hertogenbosch 1654
De ontmanteling van de vesting 's-Hertogenbosch
De oudste Bossche stadspoorten en de Brabantse politiek
De stedelijke financiŽn van Ďs-Hertogenbosch en Breda onder de Republiek
De stichting van het burgerweeshuis in 's-Hertogenbosch 1566
E
Een sociale verzekering voor schoenmakers in 's-Hertogenbosch in 1843
F
Financiering van de armenzorg in twee Noord-Brabantse steden: Breda en 's-Hertogenbosch
G
Geneesheren en geneesvrouwen in 's-Hertogenbosch 1450-1800
H
Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch:
Lijst van procuratoren, provisoren, goederen, spynden en testamenten
Regesten van oorkonden:
Inleiding
01. 1271-1359 (2018)
02. 1360-1373 (2018)
03. 1374-1386 (2018)
04. 1387-1399 (2018)
05. 1400-1409 (2018)
06. 1410-1424 (2018)
07. 1425-1435 (2018)
08. 1436-1445 (2018)
09. 1445-1454 (2018)
10. 1455-1461 (2018)
11. 1462-1469 (2018)
12. 1470-1479 (2018)
13. 1480-1499 (2018)
14. 1500-1519 (2018)
15. 1520-1539 (2018)
16. 1540-1559 (2018)
17. 1560-1579 (2018)
18. 1580-1599 (2018)
19. 1600-1619 (2018)
20. 1629- (2018)
Het Bossche Geefhuis : Het inkomen uit het vermogen van de Tafel van de H. Geest van Ďs-Hertogenbosch 1450-1810
Het Hof van Brabant : paleis of pakhuis?
Het kunstbezit van de godshuizen van 's-Hertogenbosch 1435-1639
J
Joden in middeleeuws 's-Hertogenbosch
M
Machtigingen verleend door de schepenen van 's-Hertogenbosch tot opsluiting van personen 1727-1810
R
Reinier van Arkel 1442-1992
S
SiberiŽ
T
Textiel voor de armen in 's-Hertogenbosch 1435-1637
Tollen in 's-Hertogenbosch