Abraham van der AA, notaris te 's-Hertogenbosch en Gratia CLETSERS
De testateur is ziek
15.02.1664 | N 2779

Jan Diercx van der AA en Aelken dochter van Goijaert SIJMONS, te St. Michielsgestel
Beide testateurs zijn ziek
20.05.1685 | N 2853

Jan Willems van der AA, weduwnaar van Henderske Willems van ENGELANT (of ENGELEN?) en Jenneke Jans van de COEVERINGH, weduwe van Goijaert Leenders van GESTEL, wonende te Roosmalen, doch present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 9.8.1677 (N 2812)
Huwelijksvoorwaarden: 7.5.1677 (N 2812)
05.08.1693 | N 2818

Lambertus van der AA, apotheker en Lucia ALEMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.04.1675 | N 2785 | f 312

Maijke van der AA weduwe van mr Peeter van MEERHOUDT, te Schijndel.
De testatrice is ziek
08.04.1675 | N 2785 | f 312

Ruth Claassen van der AA en Geertruijd van der MEULEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 29.9.1692 (N 2839 f 644)
30.11.1695 | N 2840 | f 790

Willem Jacobs van der AA en Geertie Cornelis JANS, te Roosmaelen, present te 's-Hertogenbosch
11.04.1655 | N 2728 | f 387

Catharina van AAFFORDEN weduwe van Herbert van MEERWIJCK, te Orten
De testatrice is ziek
20.06.1687 | N 2817 | f 70

Wouter van AAFFORDEN en Mathia Catharina van BOXMEER, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.02.1687 | N 2817 | f 35

Goijaert Jansz van AAKEN, zanger en musikant in de St Jan te 's-Hertogenbosch, echtgenoot van Margriet dochter van Aernts LAMBERTS
Approbatie van het testament gepasseerd op 25.6.1571
04.07.1606 | N 2661

Jan Wouters van ABEELEN en Anneke Cornelis Willem SCHOUTENS, te Helvoirt, present te 's-Hertogenbosch
09.05.1687 | N 2761 | f 225

Niclaesken dochter van Jan Nicolaes ABELS, conventialinne des Convents van St Andries des Apostels
Eerder testament: 16.9.1639 (N 2688)
31.05.1641 | N 2688

Niclaeske dochter van Jan Claes ABEN, zuster in het convent van de Zusters van Orthen, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 3.2.1649 (N 2691 f 441v) tijdens haar ziekte 9.11.1650 (N 2692 f 107)
Revovatie op 24.4.1651 6.12.1650 (N 2692 f 183) 24.4.1651 (N 2692 f 205v)
28.04.1651 | N 2692 | f 209v

Hendrick ABRAHAMS en Lijsbeth BROUWERS weduwe van Andries AERTSE te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.05.1675 | N 2820 | f 116v

Nicolaas ABRAHAMS, soldaat onder de compagnie van kapitein EETSINGE onder het regiment Gardes van de Prins van VRIESLANT in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Tetje MONTIS.
11.05.1689 | N 2855 | f 163

Nicolaas ABSOLOMS en Hester Rogiers van DUSBORCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.03.1679 | N 2835 | f 92

Goossewijn zoon van wijlen mr Wouter van ACHELEN, Raadsman van 's-Hertogenbosch en Josina dochter van wijlen Everaert Everaertsz van de WATER bij Josina, zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Franchoijs van der CAMMEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.08.1603 | N 2661

Jan van ACHELEN, timmerman, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.05.1683 | N 2837 | f 73

Besloten testament van Willem zoon van wijlen Jan Wouters van ACHELEN, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk, gepasseerd 's-Hertogenbosch 4.9.1627
Geopend op verzoek van Mattheus van den ANCKER, secretaris van 's-Hertogenbosch, cum suis
16.05.1629 | N 2672 | f 3

Wilhelmus zoon van wijlen Wouter van ACHELEN bij Elisabeth van ERP, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.07.1695 | N 2827 | f 374v

Aldegonda van den ACHTER, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
12.09.1678 | N 2774 | f 221

Gheerlingh Pauwelse van der ACHTER, jongman, oud 19 jaren, te 's-Hertogenbosch
Overleden 's-Hertogenbosch 14.10.1665; inventaris van zijn nalatenschap: 4.1.1666 (N 2701 f 300)
29.09.1665 | N 2701 | f 274

Joost Gijsberts van der ACHTER, lakenkoper, weduwnaar van Aeltie Jansen van NIMWEGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
31.10.1668 | N 2702 | f 96

Pauwels Gijsberts van der ACHTER, weduwnaar van Catharina Wouters van WELL en Engelken GEERLINCX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.03.1654 | N 2693 | f 129

Gerardt Corsten ADOLPHS, te Erp, present te 's-Hertogenbosch
27.07.1690 | N 2839 | f 109

Adriaen zoon van wijlen Peter ADRIAANS en Marike dochter van wijlen Hendrick LAUWEREIJNS, op den Dungen, present te 's-Hertogenbosch
14.07.1645 | N 2683

Adriaentgen ARIAENS, laatst weduwe van Arien AERTS, woont te Rotterdam, doch ziek ten huize van Jean CASTELLA, sergeant onder de compagnie van kapitein HAERSOLTE, te 's-Hertogenbosch
03.03.1660 | N 2720

Geertruij ADRIAANS, geboren te Helmont, woont te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.03.1644 | N 2668 | f 330

Hendrick ADRIAENS, linnenwever, weduwnaar van Maeijke dochter van wijlen Anthonis ANDRIESSEN, te 's-Hertogenbosch
03.05.1636 | N 2672 | f 116

Isaac ADRIAENS en Maijke dochter van Hendrick LAMBERTS
De testateur is ziek
02.04.1635 | N 2667 | f 230v

Jan Claes ADRIAENS, woont op Vorstenbosch onder Dinther, weduwnaar van Jenneke RIJCK
12.11.1652 | N 2681 | f 126v

Jenneke ADRIAANS weduwe van Peeter van BREUGEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.11.1667 | N 2701 | f 535

Catharina dochter van Andries ADRIAANS, van St Oedenrode, wonende binnen het convent van de zusters van Orthen, te 's-Hertogenbosch
06.08.1636 | N 2687 | f 207

Cornelia ADRIAENS weduwe van Frederick Matthijs de LIP, te 's-Hertogenbosch
16.08.1675 | N 2671 | f 573

Cornelis ADRIAENS, van den Dungen, tevoren weduwnaar van Geritken EVERTS en Elisabeth Lucas van HELMONT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.07.1642 | N 2668 | f 197v

Lijsbeth ADRIAENS, weduwe van Jan Laureijns van der HEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 13.10.1673 (N 2758 f 150); 13.10.1678 (N 2759 f 89)
31.12.1678 | N 2759 | f 106

Lijsbeth ADRIAENS eerder weduwe van Cornelis CONINCX en nu huisvrouw van Daniel KAMMERE, soldaat onder kapitein PLONCHET te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.06.1687 | N 2761 | f 227

Margrietke dochter van wijlen Rijcaert ADRIAENS, weduwe van Jacob Diercx van UDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 15.2.1581 (N 2661)
01.10.1581 | N 2661

Matthijs zoon van wijlen Marten ADRIAANS, j.m., woont te Vechel, present te 's-Hertogenbosch
12.07.1656 | N 2670 | f 315

Robbert ADRIAENS en Maijke ADRIAENS TERMEER, eerder weduwe van Hendrick PEETERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.09.1637 | N 2672 | f 286

Udo ADRIAANS, schepen van Alem en gewezen secretaris van Alem en Mechtelt Jans van GEELKERCKEN, present te 's-Hertogenbosch
13.09.1656 | N 2726 | f 102v

Willem ADRIAENS en Margriet Joosten de VORMER, te Orthen
De testateur is ziek
10.01.1670 | N 2702 | f 437

Willemke ADRIAENS, j.d., te Vucht
De testatrice is ziek
18.07.1677 | N 2786 | f 150

Willemke ADRIAANS, laatst weduwe van Jan Wijnants van OIRLE, te 's-Hertogenbosch
05.02.1664 | N 2728 | f 413

Willemken ADRIAENA weduwe van Nicolaes Jan Tonissen van OVERBEECK, te Berlicum doch present te 's-Hertogenbosch
28.08.1694 | N 2819 | f 87

Dierck ADRIAENSSEN, knoopgieter, weduwnaar van Peternel ... en Elsken LUIJCAS, weduwe van Herman JOOSTEN, te 's-Hertogenbosch
18.05.1663 | N 2721

Steven ADRIAENSEN en Geertruijt PETERS, te 's-Hertogenbosch
18.05.1674 | N 2775 | f 151

Clement AEL, soldaat onder de compagnie van kapitein KIRL en Lijsbeth WARNAERS, weduwe van Jan DAMES, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.12.1648 | N 2707 | f 89

Aelbert zoon van Isack Jan AELBERTS en Jenneke dochter van Gerard van WIJTFLET, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.06.1627 | N 2683

Isaac zoon van Jan AELBERTS en Elisabeth dochter van wijlen Johannes Geraert JACOPS, des schilders, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.09.1599 | N 2660 | f 66

Jan zoon van Peter AELBERTS en Jutta Aert CLAESS
De testateur is ziek
02.07.1644 | N 2681 | f 40

Merijke dochter van Hendrick AELBERTS weduwe van Jan Rutten van GEFFEN, op den Dungen
De testatrice is ziek
06.01.1688 | N 2853 | f 146

Jacob zoon van Dierck AELBERTSEN, te Best, doch present te 's-Hertogenbosch
17.08.1652 | N 2697 | f 50

Jan AELBERTSEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op 's-Gravenhage en Hilleken MERTENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Extract voor Jacob van den BERGH getrouwd met Hilleken MARTENS op 26.11.1675
20.05.1667 | N 2743 | f 394

Fransken dochter van Cornelis Gerritsen van AELBORGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.01.1650 | N 2713 | f 43v

Geritien AELEMANS, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
06.05.1676 | N 2797 | f 508

Peter AELEMANS en Maria van ROOSMAER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.10.1681 | N 2822 | f 383

Adriaen van AELST, te Empel
De testateur is ziek
13.10.1691 | N 2855 | f 424

Jan van AELST en Cornelia DECKERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.11.1688 | N 2754 | f 250

Josijna van AELST tevoren weduwe van Everhart van den BERGH en daarna van Laureijns van den BLANCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.07.1690 | N 2805 | f 106

Cornelis van AELST, chirurgijn en Christina CHRISTIJNS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.06.1676 | N 2704 | f 369

Besloten testament van Margriet dochter van wijlen Guiliam van AELST bij Maria WILLEGERMANS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 23.4.1659
De testatrice is te Leuven overleden op 19.12.1693
Inventaris der goederen: 23.3.1694 (N 2738 f 125)
Geopend te 's-Hertogenbosch op verzoek van Cornelis Sijmons van der PUTTEN
04.01.1694 | N 2738 | f 97

Peter zoon van wijlen Moijsis Lenaerts van AELST en Anthonia dochter van wijlen Jan Aerts van ERP, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 3.10.1624 (N 2679 f 273); 3.12.1628 (N 2664)
NB. Jan Aerts van ERP wordt alleen in 1630 als overleden vermeld
14.04.1630 | N 2674

Rutger van AELST, ruiter in de compagnie van de Prins van TARENTE, laatst weduwnaar van Wilhelmina van WASSENBORGH en Anna CHRISTOFFELS, laatst weduwe van Mr. Lambert RIDDERSBROECK te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.06.1669 | N 2671 | f 327

Bastiaen Henricx van AERLE en Jenneke Henrick van EIJNDHOVEN weduwe van Jan Goijaerts van den BICHELAER, te 's-Hertogenbosch
25.11.1683 | N 2837 | f 210

Deliana dochter van mr Jan van AERLEBEECK bij Willemke dochter van Jan Laureijns ter MEER, religieuse in het zusters convent Betelem, te Haren in het land van Megen, doch present te 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 22.4.1644 (N 2690 f 433)
18.06.1647 | N 2691 | f 304

Huijbert Adams van AERLEBEECK en Bicken GERAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.11.1628 | N 2667 | f 74v

Besloten testament van Godefridus Johannes van AERLEBEECK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 9.3.1694
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van Hendrina RUIJSCH c.s.
23.03.1694 | N 2819 | f 47

Daniel van AERNHEM, huijssier van de leen en tolkamer van de stad en meijerij van 's-Hertogenbosch en Helena FREMONDT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.11.1686 | N 2824 | f 446

Besloten testament van Maria Johanna van AERNHEM, weduwe van Hendrick PELT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
28.01.1719 | N 2706 | f 48

Hendrick van AERNHEM en Hester, dochter van Herman Aerts van HELMONT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.07.1661 | N 2728 | f 401

Margriet dochter van wijlen Bastiaen van AERNHEM bij Barbara dochter van Anthonius DANCKLOFF, j.d., te 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 1.8.1664 (N 2728 f 416), tijdens ziekte van de testatrice
De vader van de testatrice is dan nog in leven
03.07.1680 | N 2835 | f 399

Willem van AERNHEM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.04.1696 | N 2819 | f 273

Hendrick Janse van AERT en Geertruijd JANSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.02.1690 | N 2805 | f 24

Aert AERTS en Catharina Jan THONISZ, te Berlicum.
De testatrice is ziek
23.09.1650 | N 2681 | f 87

Anneke dochter van Adam AERTS, te 's-Hertogenbosch
30.05.1623 | N 2665

Geridt Jan Geerit AERTS en Lijsbeth Cornelis Dierck TIELEMANS, aan de Velthoven te Hilvarenbeek
De testatrice is ziekelijk
20.11.1689 | N 2864 | f 65

Catharina AERTS, dochter van Anneke PETERS, jonge dochter, woont te 's-Hertogenbosch in het gulden hooft in de Orthenstraat.
De testatrice is dertig jaar oud.
De testatrice is ziek.
06.08.1657 | N 2696

Luijtken dochter van Jan AERTS, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch en haar halve zuster: Willemken Peeter ROELOFFS, mede te 's-Hertogenbosch
02.11.1626 | N 2674

Maria Hendrick AERTS en Maria Hendrick ANTHONISSEN, te Erp, doch present te 's-Hertogenbosch
22.06.1696 | N 2841 | f 119

Metken dochter van wijlen Dierck AERTS weduwe van Jan DIERCX, haar eerste man, te Heesch, doch present te 's-Hertogenbosch
13.01.1624 | N 2674

Pauwels zoon van Sijmon AERTS, te Berlicum
De testateur is ziek
13.12.1649 | N 2678 | f 70

Peter Reijnders AERTS en Jenneke Jansen van ORTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.01.1675 | N 2791 | f 259

Besloten testament van Aert AERTSEN, timmerman en Weijndelken HUIJBERTS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 27.11.1629
Geopend op verzoek van de weduwe en Huijbert Aert AERTSEN, haar zoon
03.02.1633 | N 2687 | f 91

Aert Cornelis AERTSEN, j.m., gepasseerd de leeftijd van 18 jaren, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.12.1649 | N 2707 | f 131

Elisabeth AERTSEN, laatst weduwe van Cornelis van CEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.09.1671 | N 2758 | f 50

Geertruijdt Jan AERTSEN, tevoren weduwe van Dirck FIERSEN, thans huisvrouw van Hendrick CLINGH, te Groot Lith
05.06.1683 | N 2788 | f 155

Hendrick Emanuel AERTSEN en Agnees Jansen van OLDENSEEL, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziekelijk
11.10.1676 | N 2812 | f 407

Hillegonda dochter van wijlen Henrick AERTSEN weduwe van mr Henrick Bernaerts van SOMEREN, mr schilder, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek: pest
03.07.1637 | N 2672 | f 277

Jacob AERTSEN, j.m., soldaat onder de compagnie van kapitein WESTROM, in garnizoen te Orsouw, doch present te 's-Hertogenbosch
22.05.1638 | N 2688

Jan AERTSEN, kleermaker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Lijske dochter van wijlen Frans BROENEN en Ercken AERTSSEN, Ercken heeft hem verlaten en zich naar Holland begeven.
00.05.1621 | N 2678 | f 61

Jan zoon van Franck AERTSEN, weduwnaar van Margriet dochter van Mattheus JANSZ, linnenwever en Trijntken dochter van Jan BERNAERTS, te 's-Hertogenbosch
25.04.1643 | N 2683

Jan zoon van Jan AERTSEN en Willemke dochter van Jan Jan van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek: pest
16.08.1636 | N 2672 | f 153

Catharina dochter van Bartholomeus AERTSEN, jongedochter, te 's-Hertogenbosch
01.07.1651 | N 2683

Cornelis zoon van Lambert AERTSEN en Judith dochter Matthijs Jan WEIJGERGANCX, op den Dungen
De testateur is ziek
13.09.1690 | N 2853 | f 366

Maijke AERTSEN weduwe van mr Hendrick BEELDSNIJDER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek 'geinfecteert met een quaet been'
17.11.1645 | N 2669 | f 9

Maijke Aert AERTSE, j.d. te Vught, present te 's-Hertogenbosch
25.01.1696 | N 2807 | f 423

Marijke dochter van wijlen Cornelis AERTSEN bij wijlen Lijske AERTSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, pest
01.01.1637 | N 2672 | f 219

Willem AERTSEN, zoon van wijlen Aert MARTENS bij wijlen Margriet WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.07.1647 | N 2669 | f 162

Daniel Andriessen van AKEN, haymaecker en Catharina LEIJENDECKERS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.09.1638 | N 2688

Besloten testament van Roelant van AKEN, predikant te Wel en Anna Magdalena WALRAVEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Geopend aanwezig
22.09.1703 | N 2706 | akte 36

Jan Gijsberts van den ACKER en Maijke LAMBERTS, te 's-Hertogenbosch
11.06.1680 | N 2835 | f 380

Joost Ariens van ACKEREN en Adriaantje Eijmert VELDERMANS, te Luijssel onder Boxtel, present te 's-Hertogenbosch
18.11.1693 | N 2856 | f 69

Laurens ACKERMAN en Elisabeth JACOBS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.09.1678 | N 2746 | f 155

Laures Henrix ACKERMAN en Anneke dochter van wijlen Adriaan Peters van OISTERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.05.1641 | N 2668 | f 95

Maijke ALBERTS weduwe van Albert LUCASSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice zit 'met een accident aan haar been'
29.06.1661 | N 2670 | f 721

IJken weduwe van Corstiaen ALDERINCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.06.1641 | N 2690 | f 182v

Cathalijn Jansen van ALEM weduwe van Reijnier van BREBEREN, mr kuiper en eerder van Gerart van den BERGH, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 23.06.1673 (N 2744 f 448), tijdens ziekte van de testatrice 04.02.1681 (N 2747), tijdens ziekte van de testatrice: 'zieck aen de lanck geconstitueerde derden daeghse koortse' 02.12.1686 (N 2837 f 690)
10.11.1692 | N 2839 | f 669

Lenaert Lodewijcx van ALEM en Judith JACOBS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.06.1644 | N 2668 | f 343

Nicolaas zoon van wijlen Willem Claesz van ALEM, soldaat onder de compagnie van kapitein van OLMEN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Merijke dochter van wijlen Jan Goossens van LITTOIJE
De testatrice is ziek
02.08.1624 | N 2674

Peterke dochter Peters van ALEM weduwe van Heijliger zoon van Heijliger MORTELS, te 's-Hertogenbosch
19.10.1663 | N 2695 | f 34

Jacob ALEMANS en Henricxken POTTAIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.02.1680 | N 2746 | f 391

Peter ALEMANS en Barbara BERKENBOS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.11.1679 | N 2799 | f 521

Besloten testament van Maria dochter van wijlen Jonker Jan van ALENDORFF bij Margaretha de HENNINGH, te 's-Hertogenbosch gepasseerd op 12.5.1633.
Geopend op verzoek van Catharina van ALENDORFF, haar zuster, cum suis
08.07.1655 | N 2670 | f 244

Herman Henricx van ALCKEN en Gerartke PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.07.1652 | N 2683

Anthonis Dircx van ALCKMAER, timmerman en Margaretha HENDRICX, te voren weduwe van Jan Cornelis OLIESLAGER, te 's-Hertogenbosch
28.01.1641 | N 2690 | f 137

Goijaert zoon van wijlen Thomas Hendricx van ALPHEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.03.1618 | N 2665

Maijke Peters van ALPHEN, weduwe van Albert ISAACQ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.07.1692 | N 2826 | f 412

Matthijs Anthonis van ALPHEN en Elisabeth MELGERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.10.1668 | N 2731 | f 245

Matthijs Anthonissen van ALPHEN en Jenneke Pauwels van ORTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek. Overleden 's-Hertogenbosch 30.1.1661
Inventaris: 6.8.1661 (N 2670 f 738)
18.06.1660 | N 2670 | f 679

Aert Jansen ALTENHUIJSEN, ruiter onder de compagnie van de Jonge Prins van NASSAU en Maria ROOS, te 's-Hertogenbosch
07.05.1695 | N 2807 | f 264

Gerit Jansen van ALTENHUIJSEN en Merike Gijsbert FLORISSEN, te Roosmaelen, doch present te 's-Hertogenbosch
20.11.1688 | N 2838 | f 422

Cornelis Jans van ALTENHUIJSEN, chirurgijn en Maria Jans van der LEUR, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 9.2.1673 (N 2810) tijdens ziekte van de testateur
08.01.1678 | N 2799 | f 87

Margaretha van AMERONGEN, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.12.1697

Dirck van AMERSFFOIRT en Helena van DRIEBERGH te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.10.1680 | N 2835 | f 492

Hendrick Peeters van AMERSFFOORT, schipper van Middelborgh op 's-Hertogenbosch en Margrieta van BERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.03.1675 | N 2755 | akte 41

Willem Sijmons van AMERSFFOORT, soldaat in het regiment FRENEN en Agneesken WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
Testateur en testatrice zijn ziek
18.11.1676 | N 2755 | akte 145

Elisabeth dochter van wijlen Dierick Daniels van der AMEIJDEN, weduwe van Dierck Jan de GROOT, te 's-Hertogenbosch
10.05.1650 | N 2683

Hilleke dochter van wijlen Dierck Daniels van der AMEIJDEN, weduwe van Dierck Jan de GROOT, te 's-Hertogenbosch
19.11.1647 | N 2683

Lijske natuurlijke dochter van Wouter van AMEIJDE, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek
06.06.1657 | N 2698 | f 383

Johan van AMMELO weduwnaar van Maria van BEVERLO en Magdalena HEUNEN, te 's-Hertogenbosch
28.05.1697 | N 2819 | f 412

Maria dochter van wijlen Bernarts AMSEL, geboren te Esselingen in Wrttemberg, wonende te 's-Hertogenbosch
27.04.1627 | N 2674

Dirck Peterse van AMSIN en Henderske Lamberts van BOXTEL, wonen op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.01.1651 | N 2726 | f 27

Peter zoon van wijlen Goijaert ANCEMS, lijndraaier en Anneke dochter van wijlen Peter zoon van Jan Wouters CONINCX, van Helmont, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 5.5.1607 (N 2660)
05.07.1607 | N 2660

Jenneke dochter van Daniel ANCHEMS, wonende in het convent van de Susters van Orthen te 's-Hertogenbosch
06.08.1636 | N 2687 | f 209v

Maijke dochter van Gielissen van ANDEGEM bij Christina zijn huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.04.1625 | N 2667 | f 51

Lucia dochter van wijlen Anthonie van den ANDEL bij Catharina STAECK. Ver over de veertig jaar oud, te 's-Hertogenbosch
02.10.1666 | N 2710 | f 509

Andries ANDERSSEN en Maria LOOPWIJCK, laatst weduwe van Claes Jacobs van HEDEL, te 's-Hertogenbosch
19.12.1684 | N 2824 | f 146

Catharina ANDRIES, religieus der vergaderinge van St Andreas Apostel in den convente van de susters van Orthen, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is 'sieck te bed van een accident aan haer benen'
Eerder testament: 7.11.1645, tijdens ziekte (N 2691 f 86v)
20.10.1653 | N 2693 | f 75v

Jan ANDRIESSEN, geboortig van Aumerins in Schotland en Elijsabeth Peeters van UTRECHT, te 's-Hertogenbosch
29.08.1644 | N 2668 | f 347

Jan Dierck ANDRIESSEN, j.m. geboren te Best woont te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.11.1691 | N 2818 | f 306

Jenneke weduwe van Lodewijck ANDRIESSEN, te 's-Hertogenbosch
09.08.1629 | N 2664

Catharina ANDRIESSEN, zuster van den convente van Orthen, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.06.1651 | N 2692 | f 226v

Cathalijn ANDRIESSEN weduwe van Matthijs SCHOP, ruijter ten dienste dezer landen, te 's-Hertogenbosch
04.11.1693 | N 2865 | f 221

Marijke dochter van wijlen Matthijs ANDRIESSEN bij Elizabeth, zijn weduwe, weduwe van Herman Hendricx van ELFFEREN, oud-cleerkoopster te 's-Hertogenbosch
26.11.1631 | N 2667 | f 120

Johannes ab ANGELIS weduwnaar van Johanna Maria DANCKLOFF, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek.
Besloten testament, geopend aanwezig
28.05.1696 | N 2841 | f 86

Johan Aelberts van ANGEREN, ruiter onder de compagnie van de Jonge Prins van NASSAU en Geertruijd van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
19.04.1694 | N 2819 | f 11

Anneke Christoffels van den ANCKER weduwe van Anthoni YGEROMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.11.1673 | N 2703 | f 666

Besloten testament van Anthonetta van den ANCKER dochter van Dr. Theodoor van den ANCKER, gepasseerd te Brussel.
Geopend aanwezig
09.05.1695 | N 2739 | f 53

Besloten testament van Beatrix van den ANCKER weduwe van Jan Jan van WOLFSWINCKEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 8.12.1679
De testatrice is ziek
Eerder testament: 2.8.1677 (N 2733 f 183) tijdens ziekte van de testatrice.
Inventaris: 16.5.1682 (N 2735 f 77)
22.03.1680 | N 2734 | f 156

Geeraerdt van den ANCKER, weduwnaar van Jenneke SAERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.10.1678 | N 2759 | f 87

Godefrida van den ANCKER, weduwe van Bernard le HARDIJ te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 9.9.1681 (N 2734 f 305)
17.05.1686 | N 2736 | f 24

Geurtien dochter van wijlen Michiel Gijsberts van den ANCKER weduwe van Bernard Le HARDY, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 24.7.1673
01.05.1673 | N 2785 | f 168

Cornelis van den ANCKER, mr spelmaker en Maria van den BERGH te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, in het kraambed
19.07.1684 | N 2788 | f 302

Besloten testament van Magdalena van den ANCKER weduwe van Adriaan DANCKLOFF, gepasseerd 's-Hertogenbosch 28.8.1687
Geopend op verzoek van Johan Ab ANGELIS, voogd over Antonetta zijn onmondige dochter bij wijlen Maria DANCKLOFF, zijn eerste huisvrouw, cum suis
07.11.1690 | N 2839 | f 167

Mr Matthijs van den ANCKER, griffier en secretaris van 's-Hertogenbosch en Hester dochter van Jan van ACHELEN
De testateur is ziek
02.11.1638 | N 2667 | f 663

Michelet van den ANCKER, j.d. te 's-Hertogenbosch
25.05.1686 | N 2816 | f 395

Anna Jansen van ANSBACH weduwe van Peeter Rijndersse van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.05.1694 | N 2827 | f 200

Jan Andries ANSSEMS en Maijke Peter Peeters DRIESSEN, te Helvoirt
De testateur is ziek
12.07.1686 | N 2761 | f 181

Jan Cornelis ANSEMS, te Moergestel, doch present te 's-Hertogenbosch
20.03.1683 | N 2778 | f 114

Anthoniske ANTHONIS, te 's-Hertogenbosch
04.04.1612 | N 2663

Daniel ANTHONISSEN en Heesken dochter van wijlen Jan HENRICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.09.1625 | N 2667 | f 59v

Elisabeth ANTHONISSEN, weduwe van Jacob JANSSEN, vendrager ten dienste dezer Verenigde Nederlanden
De testatrice is ziek
10.03.1669 | N 2731 | f 290

Jan zoon van Thomas ANTHONISZ en Merijke dochter van wijlen Jan HARMANSZ, te 's-Hertogenbosch
22.04.1622 | N 2661

Jan ANTHONISSEN, koopman en Maria JANSEN, wonen in de Gulden Pantoffel aan de Gemeijne Marckt te 's-Hertogenbosch
04.09.1629 | N 2677

Jenneke ANTHONISSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is gequetst en ziek
18.08.1629 | N 2674

Leendert ANTHONIS, marktschipper van Amsterdam op 's-Hertogenbosch en Jannigje JANS, liggen met hun schip te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.07.1654 | N 2714

Margareth ANTHONISSEN huisvrouw van Hendrick van BOCXSEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 12.6.1679
13.09.1677 | N 2776 | f 364

Margriet ANTHONISSEN weduwe van Pouwels JANSEN en nu huisvrouw van Daniel SWEERS
De testatrice is ziek
Inventaris: 7.6.1741 (N 2668 f 104v)
25.05.1641 | N 2668 | f 100

Marten ANTHONIS, j.m., molenaar, zoon van wijlen Anthonis MARTENS, eveneens molenaar, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.09.1648 | N 2669 | f 188

Willem ANTHONI, soldaat onder de compagnie van kapitein ZACHBIE en Maria van den BERCH, te 's-Hertogenbosch
23.03.1684 | N 2792 | f 142

Anneke natuurlijke dochter van Mattheus van ANTWERPEN, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.04.1650 | N 2692 | f 112

Hendrick van ANTWERPEN en Barbara dochter van Gerit van LIEBERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.08.1669 | N 2743 | f 687

Hendrick Guilliam van ANTWERPEN en Maria dochter van Jan Peter LOIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.12.1657 | N 2694 | f 12v

Jacob Matthijse van ANTWERPEN en Aeltie Jacobs van den BERCH, te 's-Hertogenbosch
04.10.1685 | N 2792 | f 392

Mechtelt APORTILIO dochter van Jonker Jacob APORTILIO bij wijlen Catharina EINDEVOES, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
06.10.1636 | N 2667 | f 459

Margriet Marttens van ARENDONCK, woont in den convente van de zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 7.7.1634 (N 2687 f 128v) tijdens haar ziekte.
17.07.1636 | N 2687 | f 199v

Arien Jan ARIENS, j.m., te Berlicum, doch present te 's-Hertogenbosch
08.08.1665 | N 2695 | f 86

Eercken ARIENS, j.d. geboren te Ceulen, dienstmaagd te 's-Hertogenbosch bij kapitein DUBOIS
De testatrice is ziek
27.04.1684 | N 2792 | f 169

Jan ARIENS en Toniske dochter van Joseph JARICX, te 's-Hertogenbosch
22.03.1629 | N 2681 | f 11

Clara weduwe van Peter ARIENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.04.1677 | N 2821 | f 48

Maijke ARIENS weduwe van Hans ROBBERTS, thans huisvrouw van Coenraet CUIJNEN, gegageerd soldaat, in garnizoen te Schoonhoven, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.03.1672 | N 2758 | akte 89

Emmerentia van ARCKEL, weduwe van Jacob OFFERMANS, te 's-Hertogenbosch
18.11.1684 | N 2816 | f 159

Hendrick van ARNHEM, meerderjarige jongman, brigadier, zoon van Hendrick van ARNHEM bij zijn tweede vrouw Maria van GAKEROIJ
De testateur is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 24.2.1697
Inventaris: 27.8.1697 (N 2857 f 345)
20.02.1697 | N 2857 | f 305

Johan van ARNHEM en Elisabeth JACOBS, te 's-Hertogenbosch
19.09.1669 | N 2795 | f 51

Arnoldus ARNOLDI en Maria CRAB
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch; ongeopend aanwezig
26.09.1707 | N 2706 | akte 38

Goijaerdt ARNTS, koopman en Jenneke dochter van wijlen Goijaert Geraerts van de VEN
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 5.7.1653
Geopend op verzoek van de weduwe
23.11.1657 | N 2694 | f 9

Niclaes ARNTS, viscoper en Maijke JANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.03.1655 | N 2693 | f 208v

Peter zoon van wijlen Jan ARNTS en Elisabeth dochter van Pauwels JANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.03.1643 | N 2690 | f 349v

Matthijsken van ARSEN, weduwe van Herman JEERMANS, lood- en tin gieter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 2.6.1666 (N 2731 f 60)
Contracedulle: 25.6.1666 (N 2731 f 70v)
10.05.1666 | N 2731 | f 51

Cathalijn weduwe van Marten ARTS, te 's-Hertogenbosch
02.04.1682 | N 2705 | f 493

Elsken van der ASDONCK weduwe van Bernaert van der WAERDEN secretaris van de Heerlijkheid St Michielsgestel, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.09.1679 | N 2799 | f 475

Gijsbert Jan van ASDONCK, mulder binnen de Baronnie van Boxtel weduwnaar van Marijne Lenaerts van DUIJSEL, present te 's-Hertogenbosch
10.11.1656 | N 2675

Maria van der ASDONCQ, geestelijke dochter te Gemert, present te 's-Hertogenbosch
17.03.1674 | N 2791 | f 207v

Ansem Aerts van ASMONT en Aeltgen REIJNDERS, te 's-Hertogenbosch
19.11.1656 | N 2726 | f 106

Arndt zoon van wijlen Peter Arnts van ASPEREN en Anna dochter van wijlen Herman ROMBOUTS bij wijlen Johanna dochter van wijlen Goijaert MONICK bij Elisabeth dochter van Jan Joost SEGERS, te 's-Hertogenbosch
07.08.1654 | N 2693 | f 157v

Elisabeth weduwe van Wouter van ASPEREN, te 's-Hertogenbosch
09.09.1651 | N 2692 | f 342

Godefridus zoon van wijlen mr Dierck van ASPEREN, licentiaat in de beide rechten en raad van 's-Hertogenbosch, bij Maria van ESCH, oud over de vijftien jaren, te 's-Hertogenbosch
09.04.1649 | N 2697 | f 504

Gijsbertgen en Hendricxken dochters van Eustaas van ASPEREN, te 's-Hertogenbosch
Henricxke is ziek
15.03.1673 | N 2744 | f 415a

Gijsbertie van ASPEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.02.1677 | N 2733 | f 111

Gijsbertus van ASPEREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.05.1677 | N 2733 | f 136

Conradt Ottensoon van ASPEREN, 'Licentiaat in der Godtheijdt' Canonick van St Jans Cathedraal, poorter van 's-Hertogenbosch
05.05.1607 | N 2662

Philippus van ASSENDELFT, gereformeerd predikant te Barlecom en Middelrode
De testateur ligt ziek te 's-Hertogenbosch
15.01.1678 | N 2783 | f 14

Anneke dochter van Geraerds van ASTEN, te 's-Hertogenbosch
Niet gepasseerd testament: ...10.1660 (N 2694 f 228)
16.10.1660 | N 2694 | f 234v

Gerardt van ASTEN, zoon van wijlen Jan van ASTEN en Anna dochter van wijlen Franchois COOLS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.05.1661 | N 2694 | f 270

Johan van ASTEN zoon van wijlen Gerard van ASTEN en Maria dochter van wijlen Dircx van CEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.06.1643 | N 2690 | f 363

Jan en Johanna, kinderen van wijlen Goijaert van ASTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.11.1670 | N 2731 | f 468

Jan Laureijs van ASTEN
13.08.1629 | N 2667 | f 79v

Jenneke Marcelis van ASTEN, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
19.11.1674 | N 2775 | f 263

Maria Hendricx van ASTEN, jonge dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 17.2.1677 (N 2821 f 22v)
23.12.1676 | N 2820 | f 423

Merike dochter van wijlen Laureijs Cornelis van ASTEN bij Anna van der STEEN; zijn eerste huisvrouw
De testatrice is ziek
20.02.1627 | N 2667 | f 69v

Jan ASTERLE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.11.1678 | N 2799 | f 244

Bertien AUGUSTIJNS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.03.1682 | N 2823 | f 155

Jan Goijaerts AVIGNONS, j.m., te Liempde, present te 's-Hertogenbosch
14.12.1691 | N 2855 | f 436v

Peter BABIJN en Susanna von ARENDONCK, te Vught, doch present te 's-Hertogenbosch
29.05.1692 | N 2806 | f 130

Peter BABIJN, weduwnaar van Susanna van ARENDONCK en Cornelia WILLAERTS, te Vught
13.04.1697 | N 2867 | f 36 | 1e stuk

Besloten testament van Gijsbert van BAECXEN, gepasseerd de leeftijd van 21 jaar, gepasseerd 's-Hertogenbosch 18.7.1652
Geopend op verzoek van Johan van BAECXEN cum suis
21.10.1653 | N 2708 | f 199

Hendrick Aelbert BAELJOU, bakker en Pirijntken dochter van Peter van DEURSEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 25.12.1640, tijdens ziekte van de testatrice (N 2688)
05.05.1641 | N 2688

Lenaert Henricx van BAERL, geboren te Breda, tresorier in de compagnie curassiers van Baron van GROBENDONCQ, commandeur van 's-Hertogenbosch en Jacomijna dochter van wijlen mr Sebrecht van BUIJSSEN, eveneens geboren te Breda, present te 's-Hertogenbosch
13.05.1610 | N 2663

Anthonie Driessen van BAERTWIJCK en Anthoniske Aerts van der VAERT, te 's-Hertogenbosch.
Revocatie van dit testament: 12.9.1704
29.11.1692 | N 2855 | f 489

Arijaan Otten van BAEST weduwnaar van Huijbertje TEUNISSEN, eerder weduwe van Jan Aertse van METEREN, te 's-Hertogenbosch
30.08.1694 | N 2807 | f 115

Peter BAGGENIER, koopman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.09.1672 | N 2732 | f 263

Geertuijd dochter van wijlen Jan Francken BAILJAERS, wonende in het convent van de Zusters van Orthen, te 's-Hertogenbosch
19.10.1634 | N 2687 | f 135v

Aelbert Jansen BAILIU, timmerman en Elisabeth dochter van wijlen Bartholomeus de DOIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.07.1646 | N 2683

Anna Catharina BACX, lest weduwe van Hendrick de BERGAIGNIE, Hoog- en Laagschout van 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 29.3.1672
Inventaris: 1.4.1672 (N 2791 f 5v)
Contracedulle: 12.4.1672 (N 2791 f 24)
18.03.1672 | N 2791 | f 1

Johanna Sophia BACX, j.d. te 's-Hertogenbosch
22.09.1685 | N 2748 | f 85

Diercxken dochter van Willem Jan de BACKER, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
25.08.1610 | N 2663

Besloten testament van Jacobus de BACQUER weduwnaar van Barbara de SMET, gepasseerd 's-Hertogenbosch 25.2.1694
Geopend op verzoek van Maria ZELS
13.06.1694 | N 2856 | f 148

Herman Balthasar BACKERE en Jenneke Jansen SEVERT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.03.1638 | N 2667 | f 557v

Besloten testament van Johannes Johannes de BACQUERE den Ouden weduwnaar van Margaretha Anthonis van SCHENDEL, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 11.4.1671
Geopend op verzoek van Johan de BACQUERE, zijn zoon, cum suis
18.06.1672 | N 2785 | f 85

Besloten testament van Jacobus zoon van Johannes BACQUERS bij Agnes GIJSELEN en Barbara dochter van Peeters de SMIT bij Anna LEUNCKENS, te 's-Hertogenbosch gepasseerd op 28.8.1682
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
09.01.1683 | N 2823 | f 369

Jan Andriesse BACKERS en Judith Jansen SPIRINCX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.08.1694 | N 2866 | f 135

Johan BACQUERS en Anna Diericx TIN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.02.1675 | N 2733

Besloten testament van Margaretha BACKERS, woont op het Bagijnhof te Turnhout, ongeopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
05.08.1713 | N 2706 | akte 42

Margriet BACKERS meerderjarige dochter van Johan BACKERS bij Anne Dircx TIN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.09.1693 | N 2806 | f 370

Wilbort Adriaan BACKERS en Paulijntken PAUWELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.08.1636 | N 2667 | f 362v

Francois BALBIAN en Anthonetta van den BROECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.11.1656 | N 2717

Franchois Jansen van BALEN, soldaat onder de compagnie van Kapitein DIMMER en Elisabeth Hendrick van LEENT, te 's-Hertogenbosch
04.08.1632 | N 2687 | f 68

Heijlken van BALEN, laatst weduwe van Cornelis JANSEN, leijdekker en thans huisvrouw van Henrick van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.01.1689 | N 2793

Margriet Grevens van BALEN, woont in het convent van de zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek 'van de kinderpocxkens'
25.01.1633 | N 2687 | f 87

Maijcken dochter van Arndt van BALGOIJEN, Bagijn op de Grote Bagijnhof, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 11.5.1663 (N 2695 f 4v)
21.03.1673 | N 2758 | f 118

Hendrick van BALKOM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.11.1691 | N 2865 | f 123

Geertruijdt dochter van wijlen Franck BALLIAERTS, religieus in het convent van de zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 6.11.1647 (N 2691 f 372v); 10.12.1647 (N 2691 f 374)
30.01.1654 | N 2693 | f 81v

Besloten testament van Johanna BALTIOU, weduwe van Nicolaas de LOBEL, raad van 's-Hertogenbosch
Gepasseerd te 's-Hertogenbosch, tijdens ziekte van de testatrice
Ongeopend aanwezig
09.10.1689 | N 2706 | akte 19

Besloten testament van Emmerentiana van BAM, Vrouwe van Baertwijck, woonachtig te 's-Gravenhage doch present te 's-Hertogenbosch
Gepasseerd te 's-Hertogenbosch 28.10.1688
Geopend op verzoek van Maria van BAM cum suis op
23.05.1689 | N 2737 | f 58

Alida BANGA en Jenneke Jacobs van LORRICHUIJSEN, ongehuwde dochters, die samen een winkel drijven, te 's-Hertogenbosch
Alida BANGA is ziek
06.10.1678 | N 2746 | f 155

Alida BANGA, meerderjarige jongedochter, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 25.5.1694 (N 2856 f 113v)
13.09.1697 | N 2857 | f 307

Sibrant BANGA, mr chirurgijn en gezworen pestmeester te 's-Hertogenbosch en Elisabeth BUIJS, tevoren weduwe van Alexander van de POEL, te 's-Hertogenbosch
28.05.1670 | N 2671 | f 425

Teunisken Aert BANIEU, jongedochter, dienstmaagd bij Elisabeth SOMERS, weduwe van Andries van VUGHT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.09.1684 | N 2735 | f 220

Besloten testament van Emken dochter van Maximiliaen BARDOEL, weduwe van Jan zoon van Hendrick VIJGE, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 9.11.1632.
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch 9.11.1632
Inventaris: 19.8.1633
Geopend op verzoek van haar kinderen: Mechtelt VIJGE huisvrouw van Geraerd GERAERDTS, Ike VIJGE, Geertruijd VIJGE en Hendrick VIJGE
17.08.1633 | N 2665

Dierck van BARDTWIJCK, j.m., ruiter onder de compagnie Harquebousiers van kapitein de MUFFELEERS, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.05.1624 | N 2679

Thomas BARENTSZ, luitenant onder de compagnie van kapitein UIJTTENHOVE
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 24.3.1672
Geopend op verzoek van zijn weduwe: Magdalena BARAILLIOU
10.10.1672 | N 2796 | f 125

Everaert Andries van BARLECOM, weduwnaar van Jenneke LOIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.04.1673 | N 2785 | f 185

Truijken Theunis BARTHELEN, weduwe van Marthen CORNELISSEN, woont te Hoge Swalue, doch present te 's-Hertogenbosch
01.06.1666 | N 2701 | f 343

Aeltien dochter van Willem BARTHOLOMEUSSEN, te 's-Hertogenbosch
04.01.1649 | N 2707 | f 168

Anneke BARTHOLOMEUSSEN, weduwe van Herman Wouters van DEVENTER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 27.8.1679 (N 2705 f 256); 10.10.1679 (N 2705 f 336)
02.12.1684 | N 2816 | f 163

Cornelis BARTHOLOMEUSSEN en Merike dochter van Thomas van CANTENBERGH te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.01.1643 | N 2696

Peterke BARTHOLOMEUS, religieus in het convent zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
11.06.1650 | N 2692 | f 130v

Willem AERT BARTHOLOMEUSSE, te 's-Hertogenbosch, gepasseerd de leeftijd van 23 jaar.
13.03.1687 | N 2864 | f 237

Andries zoon van Jacob Henrick BASTIAENS en Jenneke dochter van wijlen Peter DRIESSEN, wonende te Middelroij, parochie van Berlicum, doch present te 's-Hertogenbosch
16.12.1653 | N 2693 | f 83v

Maeijke BASTIAENS weduwe van Jan BOUDEWIJNS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie van dit testament: 6.12.1698
16.04.1695 | N 2868 | f 133

Marike BASTIAENS weduwe van Michiel Joosten van WALHOORN, te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 5.12.1670 (N 2781 f 387)
18.10.1669 | N 2781 | f 193

Anthonij van BATENBORGH weduwenaar Matthijsken JANSEN, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.05.1687 | N 2854 | f 283

Hendrick van BATENBURGH, mr kuiper en Hendricxken van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.07.1690 | N 2826 | f 60v

Daniel BATERS en Catharina NIJMANDTS weduwe van Pieter Aerdt op den CAMP, te 's-Hertogenbosch
27.07.1682 | N 2836 | f 408

Badowijn zoon van wijlen Willem BAUDEWIJNS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.01.1633 | N 2687 | f 83

Jacob zoon van Peeter BAUWENS, te Alem, present te 's-Hertogenbosch
02.07.1658 | N 2754 | f 66

Michiel Jansen BEDA, metser en Catharina THOMASSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.05.1641 | N 2688

Adriaan BEDEVELDT en Cornelia van der HEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 6.2.1687 (N 2748 f 248)
Contracedulle: 26.3.1687 (N 2748 f 258)
04.01.1687 | N 2748 | f 237

Adriaan Willemsem van BEECK, metselaar en Jenneke Goijaert SUIJSKENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.11.1669 | N 2702 | f 397

Aelthien dochter van wijlen mr Jacob van den BEECK, te 's-Hertogenbosch
29.09.1653 | N 2697 | f 368

Alegunda van BEECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.06.1694 | N 2827 | f 202v

Anna dochter van Peter Lenaerts van BEECK, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 28.10.1665 (N 2701 f 279); 29.10.1665 (N 2701 f 282); 11.10.1666 (N 2702 f 194)
24.01.1671 | N 2703 | f 57

Anthonis Martens van BEECK en Hendersken Jan GOYAERTS, weduwe van Sijmon Jan WINCKELS, te Roosmalen
De testateur is ziek
Extract voor de erfgenamen: 13.2.1706
Eerder testament: 10.9.1679 (N 2835 f 227) tijdens ziekte van de testatrice
10.09.1679 | N 2839 | f 538

Arnoldus van BEECK en Maria van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1690 | N 2839 | f 135

D. van BEECK en Elisabeth van NIEL
Recepis van besloten testament
11.04.1690 | N 2666 | akte 9

Gerard Jansen van BEECK, smid te Opwetten, weduwnaar van Cathalijn Jan Huijbert QUEENS, present te 's-Hertogenbosch
26.01.1683 | N 2837 | f 12

Isaacq van de BEECK, mr timmerman en Maria van TURNHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.10.1694 | N 2819 | f 99

Jacob van den BEECK, j.m. te 's-Hertogenbosch
16.12.1692 | N 2818 | f 456

Johan van den BEECK en Anthonetta DOUGIUS, te 's-Hertogenbosch wonende aan de brug in de St Jorisstraat
De testateur is ziek
Inventaris: 22.8.1687 (N 2736 f 145 resp 150)
24.07.1687 | N 2736 | f 139

Jan zoon van Anthonis van BEECK en Handerske dochter van Hendrick WILLEMS, te St Michielsgestel
De testateur is ziek
07.01.1686 | N 2853 | f 86

Jenneke dochter van wijlen Peter Joost van BEECK, zuster in het convent zusters van Orten, der vergaderinge van St Andries apostel, binnen 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.04.1654 | N 2693 | f 134

Cornelia dochter van Marten Jansen van der BEECKE weduwe van Anthonij Lauwereijns DONCKERS, te 's-Hertogenbosch, woont in de Kerckstraet
De testatrice is ziek
09.03.1671 | N 2758 | f 17

Corstiaen van BEECK en Mechteld van de WATER, eerder weduwe van Gillis van BILSEN, te 's-Hertogenbosch
02.09.1691 | N 2855 | f 412v

Michiel van den BEECK weduwnaar van Eva HOPPENBROUWERS en Antonetta dochter van wijlen Willem Jacobs van HERHEN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.8.1679 tijdens ziekte van de testateur
Geopend op verzoek van de weduwe
19.07.1684 | N 2735 | f 196

Steven Zoon van Joost van den BEECKE j.m., volontair in de compagnie van kolonel VUIJTTENHOVEN, te 's-Hertogenbosch
22.03.1677 | N 2704 | f 298v

Willem Martens van BEECK, laatst weduwnaar van Lijsbeth Wouters THIELEMANS en Arike Marcellis ACKERMANS, laatst weduwe van Jan de MULDER, van den Dungen, te Hintham onder Rosmalen
12.10.1691 | N 2839 | f 401

Willem Martens van BEECK en Willemke Hendrick SELEN, te Hintham parochie Rosmalen
15.06.1694 | N 2840 | f 398

Christiaen BEECKVELT en Beatrix van SUSTEREN, te 's-Hertogenbosch
20.04.1697 | N 2867 | f 46 | 2e stuk

Johan Laurens BEEMERS en Anneke JANS weduwe van Jacobus IESECREMERS te 's-Hertogenbosch
03.11.1680 | N 2787 | f 254

Hendrick van BEERS en Elisabeth van den GEVER
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.12.1678 tijdens ziekte van de testateur
Geopend op verzoek Van de weduwnaar
18.10.1680 | N 2759 | f 251

Hendrick van BEERS weduwnaar van Elisabeth van den GEVER en Maria van HEDICHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.10.1693 | N 2856 | f 63v

Besloten testament van Hendrick van BEERS weduwnaar van Elisabeth van den GEVER en Maria van HEDICHHUIJSEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 19.8.1682
Geopend op verzoek van de weduwe op
14.12.1693 | N 2726 | f 343

Jonkheer Isaack BEERS, in de compagnie van Jonker MASSIJN de TURALION etc, te 's-Hertogenbosch in garnizoen
28.05.1672 | N 2724 | f 339

Besloten testament van Goossen Henricx van BEERSCHE en Geertruijd dochter van wijlen Jan de HEE, gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.7.1647
Geopend op verzoek van de weduwnaar op
04.07.1657 | N 2729 | f 175

Cornelia Hendricx van BEERSE, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.02.1672 | N 2732 | f 233

Arijaan Otten van BEEST weduwnaar van Huijbertje TEUNISSE en Aartje van METEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, overleden vr 10.9.1691
03.09.1691 | N 2805 | f 360

Abraham Sijmons BEHERIJ en Anneke Gielis PIETERSE, te 's-Hertogenbosch
23.08.1687 | N 2748 | f 324

Pieter van BEIRDONCK, zoon van wijlen Jan Peters van BEIRDONCK te 's-Hertogenbosch
05.02.1654 | N 2728 | f 381

Hans Hendrick BECKER, soldaat onder de compagnie van de gouverneur van 's-Hertogenbosch, van BEVERWEERDT
De testateur is ziek
24.06.1659 | N 2699 | f 138

Margriet dochter van wijlen Willem die BECKER, van Angerun, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 1.1.1583 (N 2662)
29.12.1582 | N 2662

Besloten testament van Jonker Gaspar Henrick BECX, Heer van Quaadbeeck, Hooghuijs etc. en Maria Agnes de RIJCHEL d'ORBECK, gepasseerd Moergestel 20.12.1706
Geopend te 's-Hertogenbosch op verzoek van de weduwnaar
07.07.1707 | N 2676 | akte 41

Johan zoon van Peter BECX en Maria dochter van wijlen Willem Joris van GULICK te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 24.6.1664 (N 2695 f 50v)
Revocatie: 10.11.1666
Gepasseerd tijdens ziekte van de testateur
01.04.1679 | N 2835 | f 135

Cornelis Peter BECX, laken koopman en Willemke dochter van Jan Willem JANSZ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.08.1610 | N 2663

Lambrecht BECX en Catharina van de SLUIJS
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 29.11.1636
13.12.1639 | N 2690 | f 37

Margaretha BECX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.10.1669 | N 2731 | f 376

Peter zoon van wijlen Cornelis BECX en Margaretha dochter van wijlen Franck Jan van de KEER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.05.1658 | N 2694 | f 36

Peeter BEL, droogscheerder en Jenneke WOUTERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.09.1661 | N 2700 | f 104

Jan BELLAZONIUS, te 's-Hertogenbosch
02.10.1680 | N 2792 | f 65v

Anna van BELLECOM, j.d. te 's-Hertogenbosch, 23 jaar oud
De testatrice is ziek
09.02.1665 | N 2743 | f 143

Besloten testament van Anna van BELLECOM, gepasseerd 's-Hertogenbosch 16.4.1661
Geopend op verzoek van Anthonij van RAVENSWEIJ man en momboir van Adriana Catharina van BELLECOM
20.05.1665 | N 2743 | f 175

Christoffel Jansen van BELONJE en Teuniske GOIERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.11.1672 | N 2773 | f 42

Lucia dochter van Gielis BEMERS bij Anna OUTERS, 34 jaar oud, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.02.1656 | N 2696

Franchois BENETON, corporaal onder het regiment van Luitenant kolonel LIMBORCH en Maria WOUTERS, te 's-Hertogenbosch
06.04.1674 | N 2758 | f 189

Sieur BENTINCK en Gijsberdina HEEREN, te 's-Hertogenbosch
22.05.1699 | N 2869 | f 499

Johannes BERBIERS en Elisabeth COBBENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.08.1691 | N 2805 | f 350

Dirck van BERGHEM en Sophia van der BOEL, te 's-Hertogenbosch
05.07.1689 | N 2817 | f 477

Elisabeth van BERCHEM, eerst weduwe van Hendrick van LIL en laatst van Frans van DELST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.11.1684 | N 2778 | f 263

Frans Claes van BERCHEM en Maria VELINCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.02.1685 | N 2802 | f 57

Besloten testament van Hendrick van BERCHEM en Helena van der BORCHT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 7.11.1679
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
13.12.1679 | N 2759 | f 169

Besloten testament van Hendrick Diercx van BERCHEM en Aeltie Jans STEUREN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 16.8.1664
Geopend op verzoek van de weduwnaar
29.09.1669 | N 2757 | f 181

Hendricxke en Claesken dochters van Anthoni Wouters van BERCHEM Claeske is bagijn op de grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch Hendricxke woont te Ravensteijn
11.08.1664 | N 2681 | f 367

Jan Peters van BERGHEM en Aeltie Bastiaens van ROIJ, te 's-Hertogenbosch
22.08.1698 | N 2841 | f 655

Judith dochter van mr Gijsbert van BERCHOM, woont te Osch
De testatrice is ziek
24.06.1667 | N 2711 | f 18

Besloten testament van Judith van BERCHEM, nu te 's-Hertogenbosch, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 7.5.1674
Geopend op verzoek van Gijsbert BONANTS, cum suis
12.09.1675 | N 2682 | akte 37

Lijsken dochter van wijlen Jan Joachim van BERCHEM, een der zusters uit het convent zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
10.04.1652 | N 2692 | f 392v

Maria van BERCHEM, weduwe van Gijsbert van LITH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.01.1673 | N 2773 | f 96

Wernaert Jansen van BERCHOM, bakker en Mechtelt Diercx van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.09.1652 | N 2670 | f 4

Joris van BERENDONCK en Maeijken GERNIERS weduwe van Jacob van VREE
De testateur is ziek
01.06.1690 | N 2855 | f 291v

Besloten testament van Christian van BERESTEIJN en Jakelijnne BROUART, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 9.12.1679
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
31.03.1681 | N 2734 | f 247

Aert Janse van den BERCH, ruiter onder de compagnie van ritmeester SAINCT MARTIN, en Anna JANSEN, laatst weduwe van Jacob Jan BROM, geboortig van Meijel, te 's-Hertogenbosch
10.01.1639 | N 2667 | f 309

Arien van den BERGH, adelborst in het regiment van collonel KIRCKPATRICK, eerder weduwnaar van Hendricxke Dircx VERMEULEN en Femmeke FREDERICX, te 's-Hertogenbosch
25.05.1675 | N 2775 | f 377

Dirck Michiels van den BERGH, mr cuijper en Merike THOMAS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.05.1660 | N 2742 | f 247

Johan van den BERGH en Anneke GINGHOVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.06.1696 | N 2841 | f 111

Johannes zoon van wijlen Gerarts van den BERGH bij Cathalijn Jans van ALEM, in den ouderdom van 22 jaar, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.12.1679 | N 2746 | f 358

Johanna van den BERCH dochter van Gerard van den BERCH bij Elisabeth REIJNIERS, zijn eerste huisvrouw, gepasseerd de leeftijd van 16 jaar, te 's-Hertogenbosch
26.08.1688 | N 2838 | f 387

Clara van den BERGH, meerderjarige ongehuwde dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.02.1695 | N 2856 | f 152v

Maria van den BERGH, eerst weduwe van Guiliam van BOXMEER, huisvrouw van Hendrick WONDERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 30.9.1678 (N 2786 f 309); 3.7.1688 (N 2855 f 65)
06.09.1691 | N 2855 | f 419v

Besloten testament van Petrus zoon van wijlen Anthonie Willems van den BERGH bij Aldegundis Lambrechts van RAVENSTEIJN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 18.6.1680
Geopend op verzoek van Maria van HEDICHUIJSEN, cum suis
13.01.1682 | N 2823 | f 92

Besloten testamenten van Hendrick BERGAIGNE, Hoog- en Laagschout van 's-Hertogenbosch, stad en meijerij, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op resp. 6.10.1666 en 20.9.1666
De testateur is overleden te 's-Hertogenbosch op 6.10.1666
Geopend op verzoek van zijn weduwe, Anna Catharina BACX op 7.10.1666
07.10.1666 | N 2731 | f 3 resp 11

Frerick Janse van BERCHEN, gezworen kruier te 's-Hertogenbosch en Stijntje Dircx van TIEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.12.1679 | N 2784 | f 146

Geertruijd van BERGEN, huisvrouw van Petrus van den HEUVEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.09.1680 | N 2746 | f 471

Jan van den BERGHE, soldaat onder de compagnie van kapitein HAERSOLTE, woont op de Smalle Haven te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 1.4.1666 (N 2722 f 256)
06.04.1665 | N 2722 | f 145

Johan van den BERGHE, de Jonge en Maria Alida KUIJSTEN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 4.2.1664
De testateur is ziek, overleden in de nacht van 28 op 29 november 1682
Geopend op verzoek van de weduwe
11.12.1682 | N 2747 | f 393

Heijman Peter van BERGE, voorheen te Berlicum, nu te 's-Hertogenbosch
03.11.1676 | N 2786 | f 62

Catharina Jansen van BERGEN, huisvrouw van Jan Jacobs van den LAER, te 's-Hertogenbosch
12.05.1661 | N 2670 | f 714

Catharina van BERGEN, weduwe van Jan Jacobs van de LAER en nu in huwelijk hebbende Willem CREMERS, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 16.3.1684 (N 2816 f 29), revocatie van het testament gepasseerd 1.12.1659
28.05.1685 | N 2816 | f 266v

Marcelis van den BERGHE en Petronella Janse van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.04.1687 | N 2825 | f 108v

Maria dochter van wijlen Hendricx van BERGEN, huisvrouw van Peter van den BROECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.09.1649 | N 2669 | f 256

Petronella van den BERGHE, dochter van Peeter van BERGHE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.01.1665 | N 2701 | f 109

Mr. Philips van den BERGHE, advocaat en Isabel van BOXTEL, dochter van Arnout van BOXTEL bij Josina van BETHMER, te 's-Hertogenbosch
30.04.1663 | N 2671 | f 87

Herman zoon van Henrick BERIS bij Margaretha dochter van Jan BROCKE, zijn eerste huisvrouw, j.m. in de compagnie van de Harcquebusiers van kapitein de NEUFFELEERS, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
02.09.1623 | N 2679 | f 93v

Adriana van BERCK, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 28.2.1684 (N 2735 f 133); 28.4.1693 (N 2738 f 25)
22.01.1697 | N 2857 | f 304

Aernt zoon van wijlen Jacobs van BERCK en Adriana dochter van wijlen Rutgers Begels van BROGEL, te 's-Hertogenbosch
02.04.1604 | N 2661

Johan van BERCK, j.m. te 's-Hertogenbosch
29.05.1696 | N 2739 | f 61

Nicolaas van den BERCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.01.1673 | N 2796 | f 276

Petronella van den BERCK, meerderjarige dochter van Peter van den BERCK, advocaat en Raad van 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.04.1666 | N 2731 | f 45

Arike dochter van Jan Claes Driessen van BERCKEL, zuster in het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
26.06.1661 | N 2694 | f 274v

Dirck van BERCKEL en Maria Wijnand van ROSAN, te Oisterwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 9.8.1662 (N 2730 f 270)
11.08.1663 | N 2730 | f 372

Dierck Rutgers van BERCKEL, wollen laken wever en Maijke dochter van wijlen Jan WIJNANTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.10.1623 | N 2679 | f 118v

Besloten testament van Elisabeth van BERCKEL, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 15.3.1675
Geopend op verzoek van Johanna Engelbert DIERCX
02.04.1677 | N 2755 | akte 214

Elisabeth dochter van wijlen Peters van BERCKEL weduwe van Peter BERIS, woont te 's-Hertogenbosch in de Boerenmouw
20.10.1646 | N 2691 | f 230v

Franchois van BERCKEL, te Oisterwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
09.08.1697 | N 2764 | f 196

Gielis van BERCKEL
Recepis van besloten testament
13.04.1692 | N 2666 | akte 35

Hendrick van BERCKEL
Recepis besloten testament
22.03.1691 | N 2666 | akte 32

Hendrick van BERCKEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 2.12.1688 (N 2762 f 64)
20.11.1688 | N 2762 | f 55

Jenneke Huijgen Jansen van BERCKEL weduwe van Jansen Gerincx van den ACKER, te Schijndel, doch present te 's-Hertogenbosch
19.03.1688 | N 2817 | f 204

Joost van BERCKEL, koopman en Cornelia Hendricx van ORTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 4.6.1669 (N 2731)
23.03.1677 | N 2733 | f 123

Catharina dochter van Peter van BERCKEL, weduwe van Tieleman Willems HAEGENS, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 8.10.1639
05.10.1639 | N 2690 | f 27v

Maijke dochter van Goossens van BERCKEL, op de Grote Bagijnhof, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.10.1642 | N 2688

Maria van BERCKEL dochter van wijlen Hugo van BERCKEL, weduwe van Simon van TURNHOUT, te 's-Hertogenbosch
11.09.1671 | N 2671 | f 484v

Rutger van BERCKEL, oud-Raad en Oud-schepen van 's-Hertogenbosch
Revocatie van alle eerdere testamenten
15.01.1683 | N 2747 | f 403

Beatrix van BERCKENBOSCH, weduwe van Jacobus DONCK
Inventaris goederen
26.02.1676 | N 2812 | f 291

Reijnier Cornelis van den BERCKENBOSCH, j.m. te 's-Hertogenbosch
Recepis besloten testament
14.07.1642 | N 2688

Robbrecht Reijnders van den BERCKENBOSCH en Jenneke dochter van wijlen Peter Thomas LOOTGIETERS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 2.3.1635 (N 2687 f 151), tijdens ziekte van de testatrice
02.03.1635 | N 2688

Etjmert Andriessen van der BERCKT en Margriet Willems van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.07.1648 | N 2697 | f 326

Adriaentie Thonis van BERLICUM, tevoren weduwe van Cornelis WOUTERS en laatst weduwe van Arndt ARNTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.03.1660 | N 2694 | f 169

Aert zoon van Aerts van BERLECUM bij Jenneke LODEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.08.1678 | N 2821 | f 242v

Anthonis zoon van wijlen Adriaan van BERLICUM, timmerman en Margriet dochter van Jan HEURKENS, te 's-Hertogenbosch
30.11.1652 | N 2692 | f 382v

Arndt Gerarts van BERLICUM en Merike dochter van wijlen Marten Willems COLEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.11.1640 | N 2690 | f 126

Geraert zoon van wijlen Aert Aert van BERLICUM bij wijlen Jenneke LOIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.10.1672 | N 2732 | f 281

Goijaert Jan van BERLIKUM eerst weduwnaar van Meriken CUIJPERS en nu van Eerken ... (niet ingevuld), te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.04.1654 | N 2714

Hendrick Geerits van BERLICOM en Aleijda dochter van Huijbert Diercx van THIEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.07.1625 | N 2667 | f 56v

Hendrick en Dirck, meerderjarige zonen van Henrick Zegers van BERLICOM, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
10.11.1691 | N 2855 | f 432v

Henrick Zegers van BERLICUM en Elizabeth Dierck de GROOT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.02.1653 | N 2708 | f 136

Johanna van BERLICOM, j.d. te Heusden, doch present te 's-Hertogenbosch
11.10.1663 | N 2675

Jenneke dochter van Lambert Jan van BERLICUM, eerst weduwe van Henrick Lamberts GREVENRATH en daarna van Peter Willems de GUIJLICKER, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 2.12.1622
19.05.1610 | N 2663

Corstiaen Rutten (of Rogier?) van BERLICOM en Catharina Jansen SCHAEIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 23.3.1673 (N 2758 f 119)
19.07.1678 | N 2759 | f 63

Laureijs Gerits van BERLECOM en Anneke van HANSWIJK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is enigszins ziek 1684
03.07.1684 | N 2801 | f 533 3

Warnart Jansen van BERLICOM en Mechtelt dochter van wijlen Dierck Jansen van RAVENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.03.1668 | N 2731 | f 170

Adriana van BERLO, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
23.03.1676 | N 2682 | akte 47

Aleken Jan BERNAERTS weduwe van Hendrick Peter HERMENS, te St. Michielsgestel
De testatrice is ziek
01.05.1686 | N 2853 | f 103

Geerittie BERNAERTS weduwe van Willem Adriaans van BEECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.04.1672 | N 2758 | f 78

Jan Wouters BERNAERTS, van Jever en Adriana Simons van ELSDIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.01.1645 | N 2668 | f 372v

Lijske dochter van Aert BERNAERTS weduwe van Frans MATTHIJSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 10.5.1628 (N 2674)
17.05.1628 | N 2674

Marijke BERNAERTS, weduwe van Elias Jan MARTENS
22.08.1625 | N 2674

Anneke dochter van wijlen Joris Wijnants van BERNAGIEN, geboren te Breda, eerder weduwe van Roelof Daniel DAEMS en daarna van Anthonis Matthijs van de WIEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.05.1598 | N 2660

Besloten testament van Jan Goossens BERNTS, mesmaker en Geertruijd Jan BAKELMANS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 12.7.1635
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Peter Peter van GEFFEN cum suis
19.01.1657 | N 2675

Sebert zoon van wijlen Dierck BERNTS, j.m.
De testateur is ziek (pest)
09.11.1636 | N 2672 | f 203

Ariken Jan van BERS, te 's-Hertogenbosch
17.07.1636 | N 2687 | f 199

Merike Jansen van BERS, wonende in het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek en decumberende
28.01.1633 | N 2687 | f 88

Maijke Peters van BERS, geestelijke dochter op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 15.9.1676 (N 2776 f 175)
23.09.1676 | N 2776 | f 193

Marike dochter van Jan van BERSE, zuster in het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.04.1660 | N 2694 | f 173

Gregorius van BERSSELAAR en Maria dochter van Lambert Jaspers van den BROECK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Uit dit echtpaar is onlangs een dochter Catharina geboren en de testatrice ligt in het kraambed
Huwelijkse voorwaarden: 21.6.1616
20.05.1617 | N 2660

Henderske BERTELS weduwe van Jan Barthel de BRUIJN, bierdrager te 's-Hertogenbosch
27.09.1681 | N 2705 | f 461

Jenneke Jansen BERTIENS, geestelijke dochter op de Grote Begijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.03.1667 | N 2757 | f 47

Christiaan BESEL, zadelmaker onder de compagnie van de Graaf van BILANT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.03.1679 | N 2799 | f 378

Dierck de BEST en Anna dochter van wijlen Lambert van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
31.05.1661 | N 2670 | f 716

Jan Denissen van BEST en Margriet Herman GINSTER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.12.1661 | N 2700 | f 175

Jan zoon van Daniel Loijen van BESOUWEN en Gijsbertken dochter van Gijsbert PEELMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 9.11.1657
09.11.1657 | N 2694 | f 3

Johanna dochter van wijlen Jan van BESOUWEN bij Anna SCHEFFERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.08.1692 | N 2839 | f 614

Joost Willems van BESOUWEN en Elisabeth Jans van MEUWEN, te 's-Hertogenbosch
16.05.1673 | N 2744 | f 432

Jonker Johan Adriaen van BETH meerderjarige zoon van Gabriel van BETH bij wijlen Theresia van der HAGEN, geboortig van Deurne, volontair in de compagnie van kapitein RHOO, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
10.03.1688 | N 2736 | f 241

Elisabeth dochter van Sijmon van BETHMER, huisvrouw van Everaert van WEE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.04.1654 | N 2693 | f 147

Elijsabeth van BETHMER weduwe van Everaert van WEE
Besloten testamenten gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 18.4.1660 (N 2666 f 17), 19.9.1661, 20.9.1661 en 8.4.1663
De testatrice is dan ziek
Geopend op verzoek van Frederick THORALION de MASSIN cum suis
09.04.1663 | N 2700 | f 392 en 400 resp.

Mr Jan van BETHMER, licentiaat in de rechten en Hendricxke dochter van wijlen Dirck van KESSEL, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
17.02.1655 | N 2693 | f 193v

Josina dochter van Simon van BETHMER weduwe van Adriaan BAECX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, overleden eind februari 1634
Inventaris: 25.8.1634 (N 2667 f 206v)
23.02.1634 | N 2667 | f 195

Besloten testament van Josina van BETHMER, weduwe van Aert van BOXTEL, huisvrouw van mr Geerlingh RUIJSCH, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.10.1658
De testatrice is ziek; overleden 's-hertogenbosch 26.11.1658
Inventaris: 4.8.1660 (N 2670 f 496)
Geopend op verzoek van de weduwnaar
08.01.1659 | N 2670 | f 493

Glaudi Jansen van BETSELAAR en Huijbertien Jacobs van THIEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.01.1651 | N 2692 | f 188v

Johannes BEUGELS en Anna Diercx van de MORSSELAAR, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.08.1691 | N 2826 | f 195

Aerdt Lamberts van BEUGHEN, hovenier, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.08.1695 | N 2840 | f 704

Andries van BEUGEN, bakker en Cornelia van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 2.10.1676 (N 2776 f 203)
Revocatie: 15.12.1676
05.10.1691 | N 2826 | f 213

Anna van BEUGEN, weduwe van Rijchart van ASTEN
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 21.6.1667
Inventaris: 6.8.1667 (N 2701 f 489)
21.06.1667 | N 2701 | f 483

Anneke dochter van Goijaert Jansen van BEUGEN bij Jacomijntje dochter van Jan Goijaerts van de VEN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 24.7.1680 (N 2777 f 207); 5.2.1686 (N 2778 f 332)
13.05.1688 | N 2778 | f 420

Christoffel van BEUGEN en Teuntje van GEERVLIET, te 's-Hertogenbosch
19.10.1694 | N 2866 | f 171

Christoffel Everts van BEUGEN en Elizabeth Lamberts van den RAECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.08.1651 | N 2669 | f 393v

Everaert Christoffels van BEUGEN en Anneke Gabriels van GOCH
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 16.2.1673
Geopend op verzoek van de weduwnaar
10.08.1673 | N 2732 | f 415

Hendrick Jansen van BEUGEN weduwnaar van Anneke THOMASSEN, te 's-Hertogenbosch
15.05.1642 | N 2688

Johan van BEUGHEN, koopman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie 11.4.1685
21.08.1681 | N 2734 | f 291

Johan van BEUGEN, zilversmid, weduwnaar van Catharina van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
29.04.1690 | N 2818 | f 63

Johan van BEUGHEN, koopman en Johanna van SUSTEREN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 27.3.1668 (N 2731 f 176)
01.09.1692 | N 2826 | f 421v

Besloten testament van Jan Jan van BEUGEN en Catharina dochter van Jan GREVENRAEDT, gepasseerd 's-Hertogenbosch 21.9.1638
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
30.03.1644 | N 2690 | f 431

Johannes zoon van Peter van BEUGHEN, de leeftijd van 15 jaar gepasseerd, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.11.1686 | N 2789 | f 182

Catharina dochter van Jan Philipsen van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek
22.04.1657 | N 2670 | f 348

Leo van BEURDEN, 20 jaar oud, woont in de Baronnie van Boxtel, doch present te 's-Hertogenbosch
27.07.1647 | N 2675

Besloten testament van Maria van BEUGEN, weduwe van Jasper van EMMERICK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 28.11.1681
Geopend op verzoek van Andries van EMMERICK cum suis
09.05.1685 | N 2761 | f 91

Peeter Peetersen van BEUGEN en Willemke Jansen SCHAIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.09.1669 | N 2702 | f 345

Philips van BEUGHEN, koopman in wijnen en Mechtelt van HEESWIJCK te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.10.1681 | N 2814 | f 595

Thomas Henricx van BEUGEN weduwnaar van Catharina dochter van wijlen Willem van ESCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.10.1658 | N 2694 | f 61v

Victor van BEUGEN, licentiaat in de rechten, raad van zijne serivissieme Hoogheid de Prins Paladin, Hoog en Grootmeester van de Ridderlijke duitse orde en Cornelia SONMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 1.12.1689 (N 2825 f 412)
20.02.1698 | N 2859 | f 46

Besloten testament van Victor van BEUGEN, advocaat te 's-Hertogenbosch en Cornelia SONMANS, gepasseerd 's-Hertogenbosch op 25.7.1684
Geopend op verzoek van Victor van BEUGEN cum suis op
14.04.1698 | N 2726 | f 349

Embert Andriessen van der BEUCK, runmolder, tevoren weduwnaar van Anneke DIRCX en daarna van Margriet Willemse van SCHIJNDEL en Sara MEEUWSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.02.1664 | N 2779

Arnoldus BEUKERS en Adriaentje van den BERCH, te 's-Hertogenbosch
10.05.1689 | N 2838 | f 520

Johan van de BEUCKVLIET, med. doctor, geboren te Rotterdam, woont te 's-Hertogenbosch
14.08.1660 | N 2699 | f 334

Besloten testament van Elisabeth dochter van Andries van der BEURTEN weduwe van Henrick Hendrick van GEMERT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 2.7.1655
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 7.12.1658
Inventaris: 23.1.1659 (N 2670 f 520)
Geopend op verzoek van Lambert Eijmberts de COCK cum suis
14.12.1658 | N 2670 | f 518

Adriaan Hendrick de BEVER, oud jongman, te Gemonde onder Boxtel, doch present te 's-Hertogenbosch
03.11.1673 | N 2774 | f 11

Rijchardt zoon van Willem de BEVER en Marije dochter van Jan Corsten van HEES te St Michielsgestel
De testateur is ziek
03.12.1692 | N 2853

Bartholomeus van BEVERWIJCK en Anna Beatrix van LINTZENICH, te 's-Hertogenbosch
30.08.1679 | N 2746 | f 295

Meester Peeter van BEXDONCK en Maria dochter van David TORQUET, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.11.1641 | N 2683

Philip Adolph BEIJAERT, erfridder des Roomschen Rijks, in huwelijk hebbende Anna Elizabeth GREHAM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.08.1689 | N 2825 | f 388

Maria van den BICHELAAR weduwe van Lodewijck van der LINDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.07.1670 | N 2731 | f 431

Maria van den BICHELAAR huisvrouw van Cornelis van der PUTTEN, te 's-Hertogenbosch
13.03.1684 | N 2735 | f 138

Neeltje Dircx van den BICHELAAR weduwe van Jan Franssen MEURS, genaamd VOGELS, te 's-Hertogenbosch
06.10.1672 | N 2796 | f 123

Mechtelt en Aletta dochters van Pelgrom de BIE, resp. te Amsterdam en 's-Hertogenbosch, doch beiden aanwezig te 's-Hertogenbosch
29.08.1697 | N 2739 | f 330

Marcus de BIE de MONTFORT, Luitenant en Catharina TULLEKEN, te 's-Hertogenbosch
12.09.1667 | N 2728 | f 444

Herman van BIELEVELT, adelborst in de compagnie van kapitein BASSEN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.10.1661 | N 2721 | f 50

Goijaert en Jan, zonen van Jan BIERENS, ongehuwd, te Seelst doch present te 's-Hertogenbosch
15.01.1677 | N 2745 | f 511

Dierick Diericx BIERKENS en Maria Jansen WIJNGAERTS, te 's-Hertogenbosch
20.11.1654 | N 2670 | f 210

Jan van den BIESEN en Jenneke JANSEN te 's-Hertogenbosch
06.10.1669 | N 2771 | f 431

Mattheus van BIESEN en Jenneke Mattheus van BALGOIJ, te 's-Hertogenbosch
17.07.1689 | N 2817 | f 485

Pauwels Jans BIESMORTELS en Jenneke dochter van wijlen Sijmon JANSZ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.09.1634 | N 2674

Besloten testament van Franchois de BIGORRE, geboren te Oos in Bearn, zoon van Jean de BOURASSE bij Jenne de BIGORRE, luitenant in de compagnie van Eversteijn KILPATRICK, in garnizoen te Sluis doch present te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Agnes van DACHVERLIES; gepasseerd te 's-Hertogenbosch 21.1.1671
Inventaris: 28.3.1674 (N 2712 f 330)
Geopend op verzoek van Pierre BOURASSE cum suis
19.03.1674 | N 2712 | f 319

Mr Cornelis van BILDERBEECK, organist te Oss en Anneke SWAANS, present te 's-Hertogenbosch
13.08.1654 | N 2670 | f 167

Peeter Hendricx van BILDERBEECK en Jenneke ADRIAANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.12.1636 | N 2685 | f 60v

Jan BILJON, korporaal onder de ritmeester LEFENDAEL en Anneke van BRAECKEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.11.1678 | N 2799 | f 246

Agnees dochter van Jan Geraerts van BILSEN huisvrouw van Anthonij Willems van SON, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.05.1650 | N 2669 | f 267

Jan van BILSEN, looier en Hendersken Jaspers van MEERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.11.1672 | N 2703 | f 390

Johan van BILSEN weduwnaar van Hendrina van MEERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.04.1697 | N 2857 | f 306

Jan Jaspers van BILSE en Anna Jorissen VERVOORDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.01.1697 | N 2764 | f 165

Maria Willems van BILSEN, te 's-Hertogenbosch
22.02.1662 | N 2675

Maijke dochter van Willem Willems van BILSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.09.1680 | N 2759 | f 247

Jan Goossen van BISSELICK en Trijntie BALLEMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.12.1685 | N 2837 | f 487

Jacobus BITS mr schoenmaker en Agnes Anna COBBE, te 's-Hertogenbosch
18.06.1688 | N 2754 | f 201

Besloten testament van Hendricxke BITS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 6.4.1689
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Maria BITS cum suis
18.04.1689 | N 2825 | f 349

Besloten testament van Jacob de BITTER, Ned. Geref. predikant te Diessen en Catharina de BOSSON, gepasseerd te Hilvarenbeek
Geopend aanwezig
01.10.1686 | N 2864

Guiliam Andries van BLADEL, cremer en Barbara dochter van wijlen Dierck HENDRICX, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek
09.03.1630 | N 2674

Hendrick Goijaerts van BLADEL, beenhouwer weduwnaar van Sophia dochter van wijlen Franchoijs van GRIENSVEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.12.1666 | N 2728 | f 437

Besloten testament van Johannes van BLADEL, koopman, weduwnaar van Allegonda Hendricx van de KEER, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 9.8.1681
Geopend op verzoek van zijn broeder Jacobus van BLADEL
25.11.1681 | N 2787 | f 351

Jan Jan van BLADEL, ruiterman onder de ritmeester St. MARTIN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
05.04.1632 | N 2674

Cathalijn dochter van Henricx van BLADEL en Laureijs GERRITSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.03.1638 | N 2688

Laureijns Hendricx van BLADEL en Maijke HUIJBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.01.1621 | N 2674

Dingena BLANDIEN, meerderjarige jongedochter te 's-Hertogenbosch
26.05.1724 | N 2666 | f 24

Joseph BLANDIN, mr kuiper en Cecilia Aerts van VELP, te 's-Hertogenbosch
26.04.1694 | N 2866 | f 63

Peter BLANCKAERTS weduwnaar van Jenneke JANS, te Lith, doch present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 9.7.1678 (N 2759 f 61)
13.07.1678 | N 2759 | f 60

Johan van BLANKEVOORT en Maria van VARICK, te 's-Hertogenbosch 15.6.1669
N 2702 f -304
15.06.1669 | N 2702 | f -304

Johan van BLEIJEN en Jenneke Jansen van LIESHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.11.1678 | N 2813 | f 154

Bernard Herberts BLOEMAERTS zoon van wijlen Herbert BLOEMAERTS bij Maeijke Rombout CLAESSENS en Catharina Roeloff van LIJNDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.08.1657 | N 2670 | f 379v

Luijcas BLOCK, korporaal onder de compagnie van majoor SCHILDERS, regiment van Baron van FRIESSUM en Anna van VORDEN te 's-Hertogenbosch
16.03.1691 | N 2829 | f 447v

Johanna van BLOCKLANT dochter van wijlen mr Marten van BLOCKLANDT, licentiaat in de rechten en pensionaris van Amsterdam, woont te 's-Hertogenbosch
30.07.1638 | N 2696

Besloten testament van Franchois BLOM, controlleur der fortificatien en commissaris van monsteringe en Maria SPRONCK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 18.11.1647
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
29.02.1649 | N 2675

Gijsbert Pauwels BLOM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.11.1672 | N 2732 | f 292

Gijsbert Paulussen BLOM, mesmaker en Maria Hermans van der MEULEN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 11.10.1656
Contracedulle: 17.11.1657 (N 2729 f 232)
Geopend op verzoek van de weduwnaar
16.06.1657 | N 2729 | f 213

Ghijsbert Paulussen BLOM, mesmaker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria dochter van Herman Anthonis van der MEULEN.
25.12.1657 | N 2729 | f 247

Cornelia BLOM
Recepis besloten testament
02.09.1664 | N 2666 | akte 1

Maria BLOM huisvrouw van Harten OLDENBURCH, gecommitteerde van de recherche van de Licenten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.02.1661 | N 2695

Nicolaas BLOM, commies van de vivres en ammonitie te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.12.1664 | N 2695 | f 148

Anthonius zoon van Herman BLOMMAERTS, j.m. te 's-Hertogenbosch, de ouderdom van 15 jaar gepasseerd
31.08.1639 | N 2688

Geertruijd BLOMMEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.05.1683 | N 2788 | f 142

Adriaan van BLOTENBURGH, koopman van lakenen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.01.1679 | N 2746 | f 191

J. van BLOTENBURG
Recepis van besloten testamenten: 16.9.1679 (N 2666 acte 20)
03.09.1688 | N 2666 | akte 30

Besloten testament van Johan van BLOTENBURGH, rentmeester van de godshuijsen genaamd de H.Geest te 's-Hertogenbosch en Ida de ROIJ, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 20.5.1672.
Erfdeling van de nalatenschap: 22.12.1677 (N 2745 f 722)
Geopend op verzoek van de zeven kinderen van de testateurs
08.12.1677 | N 2745 | f 719

Luijcas BLUCKERS en Barbara HENRICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.09.1679 | N 2759 | f 158

Maria BODE weduwe van Adriaan KIEVITS, huisvrouw van Gerart van ENGELEN, schrijnwercker te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.11.1691 | N 2818 | f 298

Caspar BODENSCHATH weduwnaar van Maijke JANSE en Elisabeth JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek; overleden, vr 29.3.1679 (N 2835 f 101)
22.03.1679 | N 2835 | f 99

Johan Willems van BOEDONCK weduwnaar van Jenneke dochter van wijlen Servaes MOONS en Grietgen dochter van wijlen Peter Jan STRICK, te 's-Hertogenbosch
15.11.1641 | N 2690 | f 218

Aernout van BOECKHORST, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.07.1678 | N 2774 | f 203

Anthonij Jansen van BOECKEL, smid en Margaretha dochter van Jan JANSEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 6.8.1649 tijdens ziekte van de testatrice (N 2683)
07.10.1660 | N 2696

Wil1em Jansen van BOECKEL weduwnaar van Merike Jan Willems van GRIENSVEN en Metthie Peters VEROUDE, eerder weduwe van Jan Hendricx van DINTHER, te Nulant, doch present te 's-Hertogenbosch
12.01.1674 | N 2704 | f 17

Jan HendriCx van BOECHAUT, kleermaker en Catharina Huijberts van WEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 21.1.1621 (N 2674)
21.07.1629 | N 2674

Jan Henricx van BOECHOUT, kleermaker, eerst weduwnaar van Catharina Huijberts van WEL en Maijke JANS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek: pest; overleden: 6.8.1636
Inventaris 20.10.1636 (N 2667 f 384)
04.08.1636 | N 2667 | f 365

Arnout van BOECKHORST, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.07.1678 | N 2774 | f 203

Maria dochter van Daniel BOECHOVEN weduwe van Dierck Jan van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
13.06.1674 | N 2704 | f 110v

Joris BOELDER weduwe van Neesken Jan THOMAS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 27.3.1754 (N 2670 f 117v)
Contracedulle: 28.3.1754 (N 2670 f 120)
17.01.1654 | N 2670 | f 92

Geertruijd dochter van Joris BOELDER bij wijlen Neesken THOMAS j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.07.1651 | N 2669 | f 383

Maria BOELE weduwe van Geraerdt van CAETHOVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.12.1689 | N 2825 | f 413

Henderske Jansen BOER, j.d. te Lithoijen, present te 's-Hertogenbosch
13.12.1695 | N 2807 | f 404

Quirijn de BOER en Anneke van EMPEL, besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 15.8.1681
De testateur is ziek, overleden op 19.8.1681
Geopend op verzoek van de weduwe
07.10.1681 | N 2747 | f 161

Adriaan Jaspers van BOERDONCK, mr glazenmaker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 11.5.1665 (N 2722 f 159)
Inventaris: 20.6.1665 (N 2722 f 172)
13.05.1665 | N 2722 | f 163

Anthonie van BOERDONCK en Mechtelt Jan CONINCX, te 's-Hertogenbosch
26.11.1665 | N 2681 | f 426

Jenneke Gerit Jansen BOERDONCK weduwe van Roeloff Jans SPIERINCX, op den Dungen
De testatrice is ziek
31.01.1690 | N 2853 | f 330

Margaretha van BOERDONCK, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 12.1.1656 (N 2716); 18.9.1679 (N 2821 f 569)
16.11.1696 | N 2868 | f 447

Scipio BOETIUS, Luitenant in de compagnie van kapitein Adolphe van RENSE in garnizoen te Nieuw-Megen en Margaretha van RENSEN beide te 's-Hertogenbosch
21.07.1674 | N 2797 | f 127

Jacob Hermans BOEIJEN, schoenmaker en Elisabeth Hendricx van LIEBERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.09.1650 | N 2669 | f 303

Catharina dochter van wijlen Peter Peeters BOEIJEN geboren te Neer bij Roermond, ongehouden dochter, woont te 's-Hertogenbosch
04.02.1622 | N 2678 | f 156

Philip Lauwereijns BOEIJEN, beenhouwer en Bertken Jansen COENEN, te 's-Hertogenbosch.
11.05.1637 | N 2687 | f 276

Adriaan Gijsberts van den BOGART en Jenneke Jansen van HEESCH, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 18.6.1668 (N 2702 f 65)
20.06.1668 | N 2702 | f 71

Andries Lamberts van den BOGART en Christina Gijsberts van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
04.02.1673 | N 2703 | f 471

Besloten testamenten van Andries Lamberts van den BOOGART en Christina Gijsberts van VECHEL, gepasseerd resp. 10.3.1678 en 9.9.1680 te 's-Hertogenbosch
Geopend op verzoek van de weduwe
28.10.1681 | N 2705 | f 149 resp 531

Emken Willems van den BOOGART, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 16.8.1679 (N 2813 f 362); 25.2.1687 (N 2817 f 29)
29.03.1688 | N 2817 | f 216

Geertruijd BOGAERTS, te Vught, doch present te 's-Hertogenbosch
27.08.1691 | N 2737 | f 252

Jan BOGAERTS en Maria van HELSWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.01.1674 | N 2796 | f 496

Jan zoon van Jacob Jan van den BOOGAERDT, te Heeswijk
Eerder testament: 21.5.1653 (N 2681 f 132v)
21.03.1654 | N 2681 | f 138v

Besloten testament van Jan Gijsberts van den BOOGAERT en Jenneke Hendrikcs BEECKMNS, gepasseerd te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
Ongeopend aanwezig
08.05.1709 | N 2706 | akte 40

Lijske Hendrick BOGAERTS j.d. te Loosbroeck onder Heesch, Meijerij van 's-Hertogenbosch, doch present te 's-Hertogenbosch
00.10.1659 | N 2742 | f 146

Lijske en Hendrick, kinderen van Hendrick BOGAERTS te Loosbroeck present te 's-Hertogenbosch
20.08.1660 | N 2742 | f 276

Luijcas van den BOGAERT en Maria Cornelissen LOOPWIJCHTER, te 's-Hertogenbosch
19.04.1690 | N 2805 | f 84

Michiel van den BOOGAERT en Maria LODEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.05.1696 | N 2819 | f 287

Peeter zoon van Herman Joost BOOGAERTS en Anneke dochter van Peeter Jans BOOGAERTS, te Vught
De testatrice is ziek
09.01.1673 | N 2758 | f 111

Peeter zoon van Herman Joosten BOOGAERTS weduwnaar van Anneke dochter van Peeter Jan BOOGAERTS en Maria WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
16.01.1674 | N 2758 | f 166

Grastiaen du BOIS, luitenant in de compagnie van Luitenant-kolonel de GOENSELIE, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
09.05.1672 | N 2791 | f 44

Lowies de BOCQ, bierbrouwer en Waltera DONCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.08.1651 | N 2713

Teuntje Jacob BOCKELMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.07.1778 | N 2746 | f 120

Catharina Anthonij van BOCHOLS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.05.1650 | N 2713 | f 60v

Engelbrecht van BOCHOLT, soldaat ten dienste hunner Doorluchte Hoogheden, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
13.06.1611 | N 2663

Geraert van BOCHOLT, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch en Johanna van GESTEL
De testateur is ziek
12.05.1689 | N 2748 | f 536

Thomas de BOCHOLT en Maria SCHOONENS, te 's-Hertogenbosch
15.09.1650 | N 2713

Thomas van BOCKHOLT en Maria WEIJGERGANCK, te 's-Hertogenbosch
04.04.1657 | N 2709 | f 298

Anna van BOCHOVEN weduwe van Martien HERRESOM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.09.1694 | N 2868 | f 100

Elisabeth Jansen van BOCHOVEN weduwe van Anthonij Adriaen van BOCXSTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.06.1673 | N 2773 | f 213

Cornelis Wouters van BOCHOVEN, marktschipper op Middelburg en Hendricxke dochter van wijlen Peter WORMAR, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.01.1640 | N 2667 | f 712

Jasper BOCKX en vrouw, in de Hertgang aan het Water te Moergestel
De testatrice is ziek
Gepasseerd voor een onbekende notaris of voor schepenen van Moergestel
NB. zonder datum
??.??.???? | N 2676 | akte 40

Henrick zoon van wijlen Reijnder BOLANTS, schrijnwercker en Zara dochter van Adam Goossens van ANTWERPEN, te 's-Hertogenbosch
19.07.1622 | N 2678 | f 302

Besloten testament van Jenneke dochter van Reijnier BOOLANTS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 15.1.1641
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Mechtelt dochter van Hendrick Reijnder BOOLANTS
14.02.1650 | N 2683

Maijke dochter van Jacob BOLANTS, te 's-Hertogenbosch
21.07.1666 | N 2701 | f 351

Dirck BOLLART, wachtmeester onder de compagnie van de ritmeester FABRITIE in het regiment van GINCKEL en Dirkje ROSMALEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.05.1692 | N 2806 | f 125

Christoffel Jansen van BOLOGNE en Jenneke GERITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.09.1681 | N 2814 | f 557

Laureijs BOMERS weduwnaar van Maijke WEIJNANTS en Maria Jan WEIJMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.05.1685 | N 2837 | f 340

Rogier Jan van BOMMEL, graftmaecker en Margriet dochter van Gielis Gielissen van TRIJ, te 's-Hertogenbosch
25.10.1628 | N 2683

Sara Jacobs van BOMMEL, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.12.1690 | N 2805 | f 235

Laureijs BOMMERS en Dingena DIRCX te 's-Hertogenbosch
28.08.1689 | N 2838 | f 538

Besloten testament van Isaac BONNOIJ en Maria Prudence de VASTERODE, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
08.05.1685 | N 2706 | akte 16

Johan zoon van welen Arnt de BONT en Johanna dochter van wijlen Jonker Lambrechts van LANCKVELT
Huwelijksvoorwaarden: 2.9.1596 (N 2661)
15.12.1602 | N 2661

Hendrick van BOOM, tinnegieter en Adriana BOCK, te 's-Hertogenbosch
20.10.1689 | N 2793 | f 103

Hendrick Wouters BOOM, geboortig van Druenen en Aeltie Cornelis CAPPEN, geboirtig van Buithenpost onder Holland, wonende te Heusden, doch present te 's-Hertogenbosch
19.10.1679 | N 2734 | f 98

Laurens BOOM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.04.1697 | N 2869 | f 41

Maijke Wouters van den BOOM weduwe van Ottho Jansen van LIESHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.01.1642 | N 2688

Peter BOOM en Magdalena HADEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.10.1693 | N 2856 | f 64v

Quirijn Jan BOOM, ruiter onder de Veldmaarschalk BREDERODE en Theodora LENAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.05.1648 | N 2669 | f 180

Thomas van BOOM en Tanneke Hendricx van BERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 9.10.1679 (N 2746 f 319)
07.04.1680 | N 2746 | f 422

Jacob BOOMEN en Anneke Hendricx VRIENTEN, te 's-Hertogenbosch
20.04.1670 | N 2702 | f 466

Jacob BOOMEN eerst weduwnaar van Anneke VRIENTEN en Jenneke Diercx de VISSCHER, te 's-Hertogenbosch
07.09.1671 | N 2703 | f 26

Aert BOOMERS, schrijnwerker en Jenneke Jan Geritse van ETEN, te 's-Hertogenbosch
11.07.1669 | N 2724 | f 26

Lijsbeth dochter van Andries BOOMS, van Vessem, wonende binnen het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 25.8.1636 (N 2687 f 222v)
24.09.1660 | N 2694 | f 190v

Pieter BOON en Anthonia DEDDINGIUS, te 's-Hertogenbosch
12.10.1689 | N 2829 | f 366

Hendricxke dochter van wijlen Willem BOONAERTS, van Hilvarenbeeck weduwe van Jan zoon van Willem JACOBS, te 's-Hertogenbosch
06.10.1593 | N 2660

Gerrit Gerrits BOONGAERT weduwnaar van Griettien ANDRIESSEN en Jenneke GERITS, te 's-Hertogenbosch
18.01.1674 | N 2758 | f 172

Geerit zoon van Geerit BOONGAERTS, bijna 16 jaar oud, woont te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.09.1676 | N 2755 | akte 153

Jenneke BOONS, te 's-Hertogenbosch
07.05.1695 | N 2784 | f 284

Catharina dochter van Willem BOONS weduwe van Geraert GAST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Contracedulle: 30.11.1676 (N 2820 f 410)
04.09.1676 | N 2820 | f 337

Jacob BOOR, secretaris van Vechel en Erp, present te 's-Hertogenbosch
19.09.1686 | N 2829 | f 90

Anna dochter van Jan van BOORT weduwe van Willem Gielis KIEVITS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.03.1602 | N 2662

Thomas Aertse de BOOIJ, te Gewande onder Empel, eerst weduwnaar van Maijke JANSSE en daarna van Jenneke GERITS en Rijntje LAUREIJSSE
De testateur is ziek
13.09.1691 | N 2805 | f 376

Lambert, Dielis en Lijske kinderen van wijlen Jan Lamberts van den BORGH, te Erp, present te 's-Hertogenbosch
22.06.1696 | N 2841 | f 113

Maria van den BORGH, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 7.5.1693
09.08.1685 | N 2761 | f 113

Bernaert BORGAERT en Jenneke La LOVET, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.01.1656 | N 2716

Jan BORGERS en Maijcke CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.05.1664 | N 2722 | f 61

Jan Reijnders van BORCHLOON en Petronella Diercx van AUWEN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.03.1638 | N 2688

Elisabeth Joris van den BORGHT, tevoren weduwe van Jasper Diercx van MIL en nu huisvrouw van Matthijs CLOCKERS, oud-kleerkoper, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.05.1640 | N 2668 | f 12v

Helena van der BORCHT weduwe van Hendrick van BERCHEM
Revocatie van alle testamenten
08.01.1680 | N 2759 | f 181

Besloten testament van Helena van der BORCHT weduwe van Hendrick ven BERCHEM, gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.12.1679
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Margaretha en Maria van der BORCHT, zusters
20.01.1680 | N 2759 | f 236

Maria van der BORGHT, te Oisterwijk, present te 's-Hertogenbosch
16.05.1693 | N 2763 | f 94

Besloten testament van Maria van der BORCHT, gepasseerd 's-Hertogenbosch 29.8.1696
Geopend op verzoek van Catharina van der BURGHT cum suis
06.02.1697 | N 2764 | f 167

Wijnart Wilbortse van der BORCHT, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.03.1649 | N 2683

Pieter van BORRE en Maritie WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.12.1666 | N 2770 | f 59

Jonker Petrus Boldwinus van BORSSELEN, j.m. geboren te Delft, present te 's-Hertogenbosch
13.11.1693 | N 2738 | f 82

Adriaan Adriaanse van den BOSCH en Sijken Lacobs NAEDEMAELS, te Waalwijk, present te 's-Hertogenbosch
24.09.1675 | N 2820 | f 140v

Anthonij BOSCH en Anneke HACK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 22.9.1673 (N 2791 f 167) 31.8.1679 (N 2759 f 152) tijdens ziekte van de testateur
09.10.1686 | N 2736 | f 58

Anthonij BOSCH en Maijke dochter van Peeter GEERITSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.11.1650 | N 2697 | f 216

Gijsbertus BOSCH, notaris te 's-Hertogenbosch en Aleijdis dochter van Marcellis HICXSPOORS
De testateur is ziek
10.07.1642 | N 2688

Besloten testament van Gijsbert BOSCH, notaris te 's-Hertogenbosch gepasseerd 31.7.1710
Geopend op verzoek van Theodorus van VELP, Maria Anna van VELP, Wilhelmus van VELP en Judocus van VELP op
28.06.1711 | N 2680 | akte 67

Jan van den BOSCH en Elisabeth LIEBERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.06.1673 | N 2773 | f 211

Jan Jan van den BOSCH, soldaat onder de compagnie van kapitein GOREME, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Cathalijn Philips Corstiaen van ALDENBEECK
De testateur is gekwetst aan zijn been
15.05.1673 | N 2785 | f 193v

Lambert BOSCH en Alegonda van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch
25.05.1690 | N 2818 | f 77

Pauwels BOSCH, tamboer in de compagnie van kapitein TIJNAGEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.09.1646 | N 2691 | f 222

Paulus BOSCH, geboortig uit Pruisen, tegenwoordig ruiter onder het regiment van de Prins van Nassau, gouverneur van 's-Hertogenbosch, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.05.1698 | N 2875 | f 158

Philips zoon van wijlen Anthonis BOSCH en Marieke dochter van wijlen Peter Reijnder LOIJEN, tevoren weduwe van Gerard Peters van MERWE, te 's-Hertogenbosch
30.11.1641 | N 2690 | f 220

Wilhelmina Jan Jurien van den BOS weduwe van Jonker Francis SANDERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.05.1683 | N 2760 | f 173

Elisabeth Willems van BOSCHUIJSEN weduwe van Willem van der MEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.11.1670 | N 2731 | f 467

Maria van BOSCHUIZEN weduwe van Jonker Wolphaert ENDEVOETS, tegenwoordig te Esch, doch present te 's-Hertogenbosch
23.12.1666 | N 2723 | f 87

Maijke dochter van Cornelis BOSSCHAERS, dienstbode bij Agnes BEIJENS weduwe van Aelbert van BREUGEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
??.??.???? | -

Jan zoon van Jan Willems van den BOSSCHE, stadtgelder van 's-Hertogenbosch, te Berlicum
01.08.1645 | N 2681 | f 45

Cornelis Joosten BOTERMANS weduwnaar van Jenneke van HEES en Catharina van HENXTUM, weduwe van Adam van WEERDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 14.4.1679 (N 2799 f 405)
18.04.1679 | N 2799 | f 409

Maria Joosten BOOTERMANS, te 's-Hertogenbosch
19.01.1685 | N 2761 | f 71

Boudewijn zoon van wijlen Adriaan BOUDEWIJNS, schaliedekker en Geertruij dochter van Jacop GEERAERTS, te 's-Hertogenbosch
28.05.1641 | N 2683

Boudewijn zoon van wijlen Adriaen BOUDEWIJNS, weduwnaar van Geertruijt dochter van Jacop GEERAERTS, te 's-Hertogenbosch, ziek tenhuize van Jacop Anthonis LIJNNEWEVER, achter de Tolbrugh te 's-Hertogenbosch
04.02.1655 | N 2714

Jacob BOUDEWIJNS, koperslager en Maria dochter van Jan Ariens van DINTHER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.04.1648 | N 2691 | f 393

Jacob Vranck BOUDEWIJNS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 22.5.1632 (N 2665)
26.05.1632 | N 2665

Maijke dochter van wijlen Adriaen BOUDEWIJNS, laatst weduwe van Matthijs Geraerts van MAESTRICHT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.02.1644 | N 2672 | f 543

Jacob BOUREL en Barbara BOURGOISE, tevoren weduwe van Robbert MACHELER, te Huessen, present te 's-Hertogenbosch
06.09.1653 | N 2670 | f 67v

Peter BOURSSEN, adelborst onder de compagnie van kapitein de BITTER, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Anneke DIRCX, te 's-Hertogenbosch
05.10.1664 | N 2743 | f 104

Abraham BOUVERIJ ruiter onder de compagnie van de Prins de TARANTE en Catharina de MOOR weduwe van Arnolt BRAUWEN, te 's-Hertogenbosch
22.06.1658 | N 2718

Adriaan BOUWENS en Maria den BRASTER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Extract voor de testatrice op 10.12.1681
05.03.1681 | N 2847

Johan BOUMAN, ruiter in de compagnie van de Graaf van NASSAU, te 's-Hertogenbosch en Geertruij COORDIS
05.04.1689 | N 2838 | f 505

Catharina Huijberts van BOVEN, huisvrouw van Aelbert Lamberts van SCHUIJBELEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.05.1672 | N 2671 | f 521

Anthonij Goijaerts van BOXMEER, bierbrouwer en Jenneke dochter van wijlen Adam ADAMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.07.1622 | N 2678 | f 290v

Elizabeth Lambert van BOXMEER, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.04.1673 | N 2703 | f 540

Helena van BOXMEER, weduwe van Petrus van TRIER, advocaat, licentiaat in de rechten te Hilvarenbeek, present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 2.8.1690 (N 2762 f 175)
04.11.1692 | N 2763 | f 64

Besloten testament van Hendrick van BOXMEER zoon van mr Hendrick van BOXMEER bij wijlen Maria BERTRAM, gepasseerd 's-Hertogenbosch 26.3.1683
Geopend op verzoek van Johan van BOXMEER, Jacob van BOXMEER en Coenraad van BOXMEER, ooms paternel van de testateur
Inventaris: 20.2.1685 (N 2816 f215)
12.02.1684 | N 2816 | f 13

Hendrick Gerarts van BOXMEER en Peterke ADAMS
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 7.1.1638
Geopend op verzoek van de weduwe
30.05.1640 | N 2675

Henricus Wilhelmus van BOXMEER en Maria van MEERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
11.06.1682 | N 2815 | f 148

Johan van BOXMEER en Johanna van HEESWIJCK, te 's-Hertogenbosch
19.11.1693 | N 2818 | f 561

Johan van BOXMEER weduwnaar van Johanna van HEESWIJCK, te 's-Hertogenbosch
04.04.1696 | N 2819 | f 284

Johannes Henricus van BOXMEER zoon van wijlen Coenraet van BOXMEER bij Mechtildis van POPPEL, gepasseerd de ouderdom van 15 jaar, te 's-Hertogenbosch
25.09.1696 | N 2819 | f 349

Joost Willems van BOXMEER, bakker, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.07.1639 | N 2675

Besloten testament van Cornelis van BOXMEER, notaris te 's-Hertogenbosch en Maria van HEESWIJCK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.3.1665
Geopend op verzoek van de weduwnaar
04.03.1685 | N 2815 | f 403

Besloten testament van Maria dochter van Gijsberts van BOXMEER bij Catharina van SUSTEREN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.2.1683
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Martinus DONCQUERS in huwelijk hebbende Mechteld van BOXMEER en Adrianus de BACKER man en momboir van Deliana van BOXMEER
14.02.1684 | N 2824 | f 18

Matthia Catharina van BOXMEER weduwe van Wouter van AFFORDEN, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.01.1692 | N 2818 | f 350v

Rogier van BOXMEER
Recepis besloten testament
25.10.1636 | N 2687 | f 244

Rogier van BOXMEER, koopman en Elisabeth van BERCKENBOSCH, te 's-Hertogenbosch
10.05.1686 | N 2816 | f 389

Rogier Anthonis van BOXMEER, lakenkoper en Aleijdis van den HETVELT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.08.1638 | N 2688

Besloten testament van Wilhelmus van BOXMEER, koopman en Elisabeth van KESSEL, te 's-Hertogenbosch op 12.10.1703
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
07.05.1708 | N 2676 | akte 55

Adriaen Diericxk van BOXTEL, poorter van 's-Hertogenbosch, messenmaker
12.11.1650 | N 2713

Adriaantje van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
23.09.1677 | N 2733 | f 225

Adriaantje van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 25.5.1689 (N 2748 f 539); 29.7.1689 (N 2748 f 569)
01.12.1689 | N 2748 | f 605

Adriaentken dochter van wijlen Peter Diricx van BOXTEL, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.04.1624 | N 2679 | f 179v

Adriaentken dochter van wijlen Willem Jacobs van BOXTEL bij Geertruijd WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.05.1662 | N 2730 | f 214

Adriaentie Willems van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 7.5.1669 (N 2731 f 316)
27.03.1673 | N 2732 | f 350

Anthonis zoon van wijlen Lambert Jan van BOXTEL, spelmaker en Jaepke zijn tegenwoordige huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.01.1581 | N 2660

Anthoniske weduwe van Peter Rutten van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.02.1642 | N 2690 | f 238

Arnoldus Georgius van BOXTEL, notaris en Catharina KEMP, te 's-Hertogenbosch
16.02.1690 | N 2793 | f 149

Diercxken dochter van Reijnder Adriaan van BOXTEL weduwe van Anthonis Jan van HINTHEM, huisvrouw van Jan MELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.08.1655 | N 2698 | f 57

Elizabeth Lamberts van BOXTEL, weduwe van Johannes Stoffels van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 13.8.1682 (N 2788 f 41)
07.04.1695 | N 2840 | f 82

Gijsmaer van BOXTEL en Maria dochter van wijlen Jacob BOIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.10.1660 | N 2699 | f 387

Heijlwich dochter van wijlen Willem Arnts van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 5.5.1607 (N 2660)
06.11.1608 | N 2660

Johan van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
03.03.1690 | N 2737 | f 130

Jan Aertsen van BOXTEL en Maijke Michiel MICHIELSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.05.1669 | N 2702 | f 282

Jan Jacobs van BOXTEL en Laureijske dochter van Marten Gerits van EMPEL, te St.Michielsgestel
25.07.1691 | N 2853

Jan zoon van wijlen Corst Stevens van BOXTEL en Margriet dochter van wijlen Gerit PENNINCX van GEFFEN, te 's-Hertogenbosch
14.06.1629 | N 2677

Jan Willem van BOXTEL weduwnaar van Jenneke Jansen MUTSEES, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.11.1668 | N 2771 | f 239

Jenneke Henricx van BOXTEL, conventualinne in het convent van de zusters van Orten (St Andries des Apostels) te 's-Hertogenbosch
16.09.1639 | N 2688

Catharina dochter van Jan Gielis van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek 'so men vreesde met de contagieuse ziekte der pest besmet wesende'
08.09.1636 | N 2667 | f 251v

Coenraet Dircx van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.12.1682 | N 2788 | f 227

Cornelis van BOXTEL en Elisabeth van KILSDONCK, te 's-Hertogenbosch
25.08.1690 | N 2826 | f 100v

Corstiaen Stevens van BOXTEL weduwnaar van Anthonisken dochter van Jan GOOSSENS, te 's-Hertogenbosch
12.08.1623 | N 2679 | f 82

Lenaertken dochter van wijlen Adriaan Adriaen van BOXTEL te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.09.1632 | N 2665

Maria van BOXTEL weduwe van Johan van de GRAFT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.02.1677 | N 2733 | f 116

Maria Adriaansz van BOXTEL huisvrouw van Dierck van de SANDE te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.05.1692 | N 2818 | f 398

Marike dochter van Franck Daniels van BOXTEL, laatst weduwe van Roelof DIRCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.03.1643 | N 2696

Maijke Peters van BOXTEL, ongehouden dochter, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
04.06.1688 | N 2838 | f 317

Besloten testament van Maijke Peters van BOXTEL, ongehouden dochter van wijlen Peter van BOXTEL bij Elizabeth Peeters RIJCKAERTS, het meest gewoond hebbende ten huize van Elias DONCQUERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 12.8.1688
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 11.7.1689
Geopend op verzoek van mr Pieter ZIJBERTS
18.07.1689 | N 2754 | f 292

Marijke dochter van wijlen Roelof van BOXTEL, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
29.10.1644 | N 2675

Maria Wouters van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.06.1694 | N 2868 | f 74v

Niclaes Ariens van BOXTEL en Henderske Hendricx van GRINSVEN, te Geffen, doch present te 's-Hertogenbosch
26.09.1676 | N 2812 | f 403

Perina dochter van Jan van BOXTEL weduwe van Hendrick Aert THOLINCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.09.1658 | N 2699 | f 58

Peter Gerit van BOXTEL en Catharina Jansen van der HEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
18.12.1672 | N 2732 | f 303

Peter Reijnders van BOXTEL en Jenneke Jansen van ANSBACH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.01.1673 | N 2703 | f 517

Peter zoon van Rogier van BOXTEL gepasseerd de ouderdom van 17 jaren, te 's-Hertogenbosch
25.11.1690 | N 2855 | f 357

Pholcart Lamberts van BOXTEL en Geertruijd Diercx van LIESSENT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.08.1672 | N 2703 | f 334

Reijnier van BOXTEL en Anna van de VAERT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.04.1694 | N 2856 | f 109v

Willem zoon van wijlen Peter Jan van BOXTEL, linnenwever en Aelken dochter van wijlen Cornelis GOIJAERTS, wonen te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraet
03.07.1624 | N 2679 | f 201

Willemina van BOXTEL, weduwe van Laureijns CUIJPERS, te Nijmegen, doch present te 's-Hertogenbosch
07.05.1669 | N 2731 | f 317

Anna BOIJEN weduwe van Jan Willem BLOEMARTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.03.1647 | N 2691 | f 284

Anna BOIJE weduwe van Jan Willem BLOEMAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 5.3.1649 (N 2692 f 7, 2e stuk); 9.8.1649 (N 2692 f 16, 2e stuk)
05.11.1649 | N 2692 | f 24 | 2e stuk

Anna dochter van wijlen Willem BOIJEN weduwe van Jan Willem BLOEMAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.06.1649 | N 2692 | f 30 | 2e stuk

Heijlke dochter van wijlen Laureijs BOIJEN, weduwe van Adriaen DONCKERS, te 's-Hertogenbosch
30.04.1636 | N 2667 | f 289

Catharina dochter van wijlen Peter Peter BOIJEN geboren te Neer bij Roermond, j.d., woont te 's-Hertogenbosch
21.01.1621 | N 2678 | f 6

Willemke dochter van wijlen Philips BOIJEN weduwe van Joost PETERS, cangieter, te 's-Hertogenbosch
19.12.1630 | N 2674

Anna dochter van Willem BOIJENS weduwe van Jan Willem BLOEMAERTS te 's-Hertogenbosch
12.06.1648 | f -

Adriaan van de BRAECK en Margriet LAUREIJSSEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 26.2.1680 (N 2787 f 180)
16.10.1691 | N 2826 | f 216v

Johan van de BRAECK, mr kleermaker en Petronella van CUIJCK, te 's-Hertogenbosch
10.04.1693 | N 2856 | f 24v

Maria van de BRAECK weduwe van Adriaen van COUWENBERGH, bierbrouwer te Waalwijck, present te 's-Hertogenbosch
23.10.1692 | N 2737 | f 425

Willem Adriaansen BRAECKX en Geertruijd dochter van Thonis Thonissen CAPITEIJNS, te St.-Michielsgestel
De testatrice is ziek
11.06.1689 | N 2853 | f 240

Cornelia BRAECKELS laatst weduwe van Jan Jacobus de LIMBORCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.11.1674 | N 2745 | f 148

Adriaan van der BRAECKEN en Emken Janse van THUIJL, te Vught, doch present te 's-Hertogenbosch
13.11.1686 | N 2803

Christina Diercx BRAME weduwe van Willem BLACQUET, te 's-Hertogenbosch
13.07.1669 | N 2671 | f 333

Jan BRANDIJN, licentiaat in de rechten en Catharina van HORENBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.11.1672 | N 2785 | f 171

Jan Claessen van den BRANDT en Catharina DAEMEN, te St.-Michielsgestel
De testatrice is ziek
27.02.1689 | N 2853 | f 224

Jenneke Peter van den BRANDT eerst weduwe van Peter van GEFFEN en thans huisvrouw van Jan Claessen RAEIJMAECKERS
De testatrice is ziek
Besloten testament, gepasseerd 's-Hertogenbosch, ongeopend aanwezig
19.03.1720 | N 2706 | akte 50

Helena BRANTS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 13.11.1680 (N 2746 f 525)
16.11.1680 | N 2746 | f 524

Besloten testament van Johan BRANTS en Maria EVERAERTS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 17.2.1679
De testatrice is ziek, doch de testateur is overleden te 's-Hertogenbosch op 20.4.1690
Geopend op verzoek van de weduwe
23.08.1690 | N 2749 | f 96

Cornelia BRANTS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.08.1665 | N 2743 | f 209

Willem BRANTS, ruiter onder de compagnie van ritmeester BRASSERT te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.08.1668 | N 2701 | f 393

Besloten testament van Marten Jans BRASSEUR en Lijsbeth GOOSSENS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 14.5.1644
Geopend op verzoek van de weduwe
24.12.1654 | N 2696

Besloten testament van Christiaan dochter van Henrick BRAUWERS bij wijlen Margaretha Arends de GREEFF, Bagijn op de Grote Bagijn hof te 's-Hertogenbosch gepasseerd 17.10.1644
Geopend op verzoek van Dirck Jans van RAVENSTEIJN en Hendricxke dochter van wijlen Henrick de GREEFF, weduwe van Cornelis JANSSEN
Inventaris: 17.12.1644 (N 2690 f 473)
25.10.1644 | N 2690 | f 467v

Matthijs Reijnier van BREBEREN en Franchoise van WASSENHOVEN, te 's-Hertogenbosch
19.05.1661 | N 2720

Reijnier Matthijs van BREBEREN, mr kuiper en Cathalijn dochter van Jan Jan van ALEN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testmenten: 19.5.1670 (N 2790 f 102); 7.2.1672 (N 2744 f 270)
13.02.1678 | N 2746 | f 33

Reijnier BREBERGH Mtthijszoon, kuiper en Cornelia LEENDERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.10.1667 | N 2723 | f 179

Maria en Margaretha van BRECHT, zusters, dochters van wijlen Jan Aelberts van BRECHT bij Margaretha LOMBARTS, te 's-Hertogenbosch
Maria Jan Aelberts van BRECHT is ziek
Eerder testament: 22.3.1679 (N 2787 f 50)
16.08.1684 | N 2824 | f 92

Elisabeth Pauwels van BREDA j.d., 22 jaar oud, dienstmeid van Laurens van ESPENDONCQ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.04.1679 | N 2821 | f 414

Hendrick van BREDA, kanonnier te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Ijken JANSEN
Eerder testament: 31.10.1675 (N 2791 f 346v)
Revocatie: 9.8.1677
14.09.1677 | N 2783 | f 251

Meijnsken dochter van Hans van BREDAA, eerst weduwe van Willem BOSCH en laatst van Thonis WEEFSEN, te 's-Hertogenbosch
25.08.1645 | N 2697 | f 64

Willem Jappen van BREDAA, soldaat onder de compagnie van THUIJLL en Stijntje Lenaerts van BREE, te 's-Hertogenbosch
29.05.1654 | N 2693 | f 150

Aelken dochter van wijlen Claes Michiels Andriessen van BREE, inwoonster van het convent van de Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 220v

Anneke van BREE eerst weduwe van Evert van BOXTEL, laatst van Nicolaas van ELDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.05.1694 | N 2840 | f 344

Maria dochter van wijlen Franchoijs van BREE den Ouden, te 's-Hertogenbosch
17.12.1652 | N 2713

Besloten testament van Peeter van BREE, oud-notaris en Cornelia LAUWERN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 8.2.1682
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
29.04.1682 | N 2760 | f 88

Johannes van BREEWANEN, te 's-Hertogenbosch
10.04.1692 | N 2865 | f 283

Hendrick van BREEMEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam en Jenneke HENRICX, te 's-Hertogenbosch
12.10.1677 | N 2783 | f 257

Mechtelijntje Hendricx van BREMEN huisvrouw van Roeloff van ATTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.01.1680 | N 2746 | f 368

Hendrick BRENT, molenaar en Lijsbeth Joris VERVOORDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.04.1694 | N 2840 | f 334

Jenneke dochter van wijlen Jan BRENTGENS, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.04.1659 | N 2726 | f 135v

Anthonis Thonisse de BRESSER te Gemonde onder St Michielsgestel
De testateur is ziek
12.05.1688 | N 2853 | f 160

Elisabeth dochter van Jasper Dircx de BRESSER, te Boxtel
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 22.6.1650
Geopend op verzoek van Wouter Jasper Dircx de BRESSER, broeder van de testatrice
06.10.1652 | N 2692 | f 419v

Laurens van BREUCHOM en Geertruijd COLLET, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.03.1698 | N 2869 | f 261

Besloten testament van Aelbrecht van BREUGEL, advocaat en oud-raad van 's-Hertogenbosch en Agnes BEIJENS, gepasseerd 's-Hertogenbosch op 3.9.1646
Geopend op verzoek van hun zoon Johan Baptist van BREUGEL, licentiaat in de rechten
14.09.1655 | N 2708 | f 549

Jonker Arndt van BREUGEL en Adriana Le LION, te St. Michielsgestel, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.10.1677 | N 2755 | akte 199

Geraerdt Thieleman van BREUGEL en Josijna van GASTEREN
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 13.4.1669
Geopend op verzoek van mr Herman KUCHLINUS
25.06.1680 | N 2814 | f 142

Willem Willems BREIJTHOET, tevoren weduwnaar van Anneke dochter van wijlen Jan ROELOFFS en Martijntje WOUTERS, tevoren weduwe van Aert Jan VISCOPER, tevoren weduwnaar van resp. Maijke HENDRICX en Jenneke JOOSTEN
Eerder testament: 26.5.1645 (N 2668 f 382)
03.04.1665 | N 2671 | f 153

Albertus BRIEIJUS, edelman van het kanon, te 's-Hertogenbosch en weduwnaar van Maria de LEUW en Anna BON weduwe van Bernard van NISPAT, te 's-Hertogenbosch
Donatio intervivos tussen Albertus BRIELIUS en Arijaen de COCK, kapitein geweldiger 23.9.1682 (N 2801 f 159)
16.05.1682 | N 2801 | f 99

Willem BRIENEN, sergeant in de compagnie van Generaal de BEVERWEERDT en Philippina Jans van den BERGH, te 's-Hertogenbosch
10.09.1664 | N 2671 | f 146

Jan de BRIER, zoon van wijlen Cornelis de BEIER bij wijlen Jenneke van LIMBORCH, soldaat onder de compagnie van kapitein PEIJTON, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.03.1646 | N 2669 | f 20

Adriaen van den BROECK en Margriet LAUREIJNS, te 's-Hertogenbosch
19.04.1686 | N 2789 | f 132

Aeltien dochter van Peeter Gijsberts van den BROECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 17.7.1659 (N 2699 f 146)
06.05.1671 | N 2703 | f 18

Aeltgen dochter van Willen Anthonisse van den BROECK bij wijlen Dimphna Gijsberts BEERTEN oud 22 jaar, geboren te Heusden doch present te 's-Hertogenbosch
21.04.1642 | N 2688

Aleth van den BROECK weduwe van Cornelis van CUIJCK Codicil
07.04.1672 | N 2782 | f 85

Geersken Bernaerdts van den BROECK, geboortig uit de Graafschap Bentheim, weduwe van Cornelis Aerts van SCHAIJK, sergeant in de compagnie van kolonel van HARO, te 's-Hertogenbosch
25.10.1663 | N 2671 | f 96

Jacomijntje Henricx van den BROECK te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.10.1689 | N 2855 | f 250v

Besloten testament van Jacomina dochter van wijlen Lambrecht van den BROECK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.4.1663 Geopend op verzoek van Hendrick van den BROECK, licentiaat in de rechten, cum suis
21.08.1665 | N 2756 | f 216

Johan Cornelis van den BROECK en Anna Maria STIPHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 8.7.1694 (N 2738 f 141)
22.07.1694 | N 2738 | f 146

Jan Pauwelsen van den BROECK en Trijngen Martens KREMERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.10.1664 | N 2722 | f 106

Wouter van den BROECK, weduwnaar van Anna van den HEUVEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.11.1691 | N 2826 | f 224

Geertruijd van BROECKESEVOORT, huisvrouw van Gijsbert van de LOO, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.01.1685 | N 2824 | f 6v

Peeter Geraerts van BROECKESEVORST weduwnaar van Aeltie MICHIELS en Maria HENDRICX weduwe van Huijbert van ORTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.01.1681 | N 2822 | f 345

Peeter Geraerts van BROECKESEVORST en Aeltie MICHIELS, weduwe van Hendrick JANSSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.01.1677 | N 2821 | f 5

Catharina van BROUCKHORST huisvrouw van Anthonij CIERMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.06.1673 | N 2744 | f 447

Besloten testament van Arnout van BROECKHOVEN licentiaat in de rechten, oud-raad van 's-Hertogenbosch en Johanna van REIJS gepasseerd te 's-Hertogenbosch 17.11.1651
Geopend op verzoek van Reijnier van BOCKHOVEN
15.05.1662 | N 2676 | akte 30

Elizabeth dochter van wijlen Rogier van BROECKHOVEN raadsheer van 's-Hertogenbosch, weduwe van Peter MAES
22.12.1628 | N 2674

Gielis zoon van wijlen Peter van BROECKHOVEN en Maijke dochter van Jan Jansen van der HOEVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice 'sieck aan een quaet been'
31.10.1623 | N 2679 | f 129v

Hendrina van BROUCKHOVEN weduwe van Adriaen DIRCX, kapitein van een compagnie peerden en Raad van Oorlog van de koning van Hispanien, te 's-Hertogenbosch
16.06.1666 | N 2731 | f 79

Jacob BROECKHOVEN, soldaat onder de Gouverneur van 's-Hertogenbosch, BREDERODE en Trijntje WERNAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.11.1654 | N 2670 | f 182

Nicolaas van BROECKHOVEN, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.04.1668 | N 2702 | f 34

Besloten testament van Rogier van BROUCKHOVEN, Heer van Milheeze etc en Jacomina van der CAMMEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 21.10.1674
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
23.05.1675 | N 2712 | f 400

Besloten testament van Rogier van BROECKHUIJSEN, Med. Doctor en Maria Abraham BAGBUIJ, gepasseerd te 's-Hertogenbosch, doch ongeopend aanwezig
22.02.1681 | N 2706 | akte 11

Govaert van BROECKHUIJSEN, mr kleermaker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.12.1666 | N 2743 | f 341

Marten BROECKHUIJSEN, ruiter onder de compagnie van de Graaf van NASSAU, gouverneur van 's-Hertogenbosch en Geertruida MAURIS
01.04.1689 | N 2855 | f 152

Johannes BROECKSMIT en Geertruijd DIMANS, te 's-Hertogenbosch
28.10.1687 | N 2817 | f 121

Rudolph BROENCKEN oud raad van Dordrecht, te 's-Hertogenbosch
10.07.1681 | N 2734 | f 279

Henrick zoon van wijlen Henrick BROEREN, van Hilvarenbeek en Ida dochter van wijlen Henrick HENRICKS, van Helmont, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.12.1603 | N 2661

Genoveva Jansen van BROGEL, weduwe van Pieter Gijsbrechts van COEVERINGHE, van St.-Oedenrode, present te 's-Hertogenbosch
07.09.1592 | N 2662

Catharina dochter van wijlen Johan van BROEGEL, Licentiaat in de rechten en president van 's-Hertogenbosch, te 's-Hertogenbosch
06.08.1632 | N 2674

Laureijs zoon van Jan Melen van BROGEL en Appolonia Jans van den BORCHT, te 's-Hertogenbosch
19.08.1629 | N 2666 | f 3

Maria dochter van wijlen mr Johan van BROEGEL, te 's-Hertogenbosch
13.03.1636 | N 2674

Allegonda BROCK, de leeftijd van 15 jaren gepasseerd, te Druenen, present te 's-Hertogenbosch
14.10.1697 | N 2869

Peter Arien Cornelis den BROCK, en Merike Arien Cornelis den BROCK weduwe van Peter Geurts van HEES, broeder en zuster, te Geffen, present te 's-Hertogenbosch
29.10.1689 | N 2838 | f 623

Peter Adriaen Neten BROCK, weduwnaar van Anneke Adriaan HENDRICX en Catharina Lambert GIJSBERTS, weduwe van Adriaan Willem Hendricx van CRAIJEL, te Geffen, present te 's-Hertogenbosch
29.10.1695 | N 2840 | f 753

Catharina dochter van wijlen Jan BROCKEN huisvrouw van Abel WILLAER, soldaat onder de commandeur THIENEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.12.1645 | N 2691 | f 117v

Wouter Jan Serts BROCKEN, oud jongman, in de Belversestraat te Haeren, present te 's-Hertogenbosch
20.09.1685 | N 2778 | f 293

Rachael dochter van Henrick BROMMES bij Anneke JACOBS, te 's-Hertogenbosch, oud 21 jaar
17.11.1687 | N 2761 | f 264

Besloten testament van Ernestina Henriette BRONCKHORST, weduwe van Pieter 's-GRAVESANDE, oud-raad van 's-Hertogenbosch en ontvanger der convoijen en licenten te Eindhoven
Ongeopend aanwezig
03.11.1725 | N 2666 | f 25

Willem zoon van wijlen Arnts Willems van BROCKHORST en Melken dochter van Henricx zoon van wijlen Arnts Cornelis van HAUBRAECKEN, te 's-Hertogenbosch
11.07.1600 | N 2661

Henrich BRONGER, adelborst in de compagnie van Hendrick van THUIJL, Heer van BUECKENSTEIJN, commandant van 's-Hertogenbosch en Anneke JACOBS
01.09.1664 | N 2743 | f 91

Jacqueline BROUARDT weduwe van Christiaen van BERESTEIJN, te 's-Hertogenbosch
06.03.1687 | N 2736 | f 119

Charles BROUN en Otje GERITS, te 's-Hertogenbosch
02.06.1690 | N 2805 | f 93

Aelken Willem BROUWERS, laatste overgebleven religieuse in het Convent van de zusters van Orten te 's-Hertogenbosch Eerder testament: 3.2.1691 (N 2818 f 171)
21.09.1691 | N 2818 | f 270

Geertruijd dochter van Dirck BROUWERS zuster en moeder overste van het convent Zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 28.4.1654 (N 2693 f 145); 30.12.1667 (N 2695)
07.03.1671 | N 2758 | f 16

Jan Joosten BROUWERS weduwnaar van Jenneke dochter Peter Jan van UDEN en Jenneke Jan VERHAEGHEN, tevoren weduwe van Jan LAMBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.12.1640 | N 2690 | f 131

Jenneke en Maijke dochters van wijlen Aert Wouters de BROUWER, van Hilvarenbeek, present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 7.9.1655 (N 2698 f 73)
01.08.1656 | N 2698 | f 161

Maijke dochter van Aert BROUWERS, van Hilvarenbeek, present te 's-Hertogenbosch
29.06.1658 | N 2698 | f 495v

Nicolaas BROUWERS, rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Kempenland en Anna NOORWITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is hoog-zwanger
Eerder testament: 11.1.1676 (N 2745 f 345)
25.01.1676 | N 2812 | f 277

Sijke dochter van Adrijaen BROUWERS weduwe van Jan TOBIAS, woont te Rotterdam, doch is ziek te 's-Hertogenbosch
21.12.1687 | N 2803 | f 526

Johannes van BRUANEN, jm. te 's-Hertogenbosch
22.02.1694 | N 2827 | f 139

Johannes Anthonius van BRUANEN, soldaat onder de kapitein MORRE in garnizoen te 's-Hertogenbosch
21.03.1677 | N 2755 | akte 168

Catharina dochter van Anthoni van BRUANEN te 's-Hertogenbosch
09.11.1693 | N 2763 | f 112

Rebecca BRUCE weduwe van Joris LANDEN, Luitenant colonel bij de infanterie, ten dienste van deze landen, toe 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.06.1677 | N 2733 | f 158

Sophia dochter van wijlen Huijbert BRUEHESIUS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 5.1.1661
22.12.1655 | N 2693 | f 269v

Gerardus BRUECKELAERE, pastoor van de St Catharina kerk en canonick van St Jans Evengelisten kerk
01.07.1599 | N 2662

Jan Willem BRUEREN, weduwnaar van Ariaentie CORNELISSEN en Maijke GERITS weduwe van Jan Ariens HENSKENS te Cromvoirt, present te 's-Hertogenbosch
14.09.1670 | N 2757 | f 330

Hendrick van den BRUGH, mr koperslager en Berntje JACOBS, te 's-Hertogenbosch
26.03.1678 | N 2746 | f 62

Niclaes zoon van Hendrick Jans van den BRUGH bij Elisabeth Pauwels van CEULEN, te 's-Hertogenbosch, ruim 19 jaar oud
30.11.1667 | N 2779

Hendrick Geraerts van BRUGGE en Sara Koorken van SITTERT wonen in de Minderbroederstraat te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.02.1668 | N 2743 | f 527

Hendrick Geraerts van BRUGGEN, lakenbereider en Grietgen PAUWELSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.10.1638 | N 2688

Huijbert van BRUGGE, soldaat onder de compagnie van kapitein CALLOWA in het regiment van de prins van Birckefeld, tegenwoordig in garnizoen te Breda, doch present te 's-Hertogenbosch
15.04.1694 | N 2856 | f 108

Hendrick Jansen van BRUGGE, voorlezer en koster op het fort St Isabella weduwnaar van Elisabeth van KEULEN en Bertijna JACOBS
18.11.1690 | N 2805 | f 188

Allegonda van BRUGGEN, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
18.01.1694 | N 2819 | f 3

Cornelis Janssen van den BRUGGEN en Catharina Peters van ROIJ te 's-Hertogenbosch
25.06.1670 | N 2772 | f 174

Nicolaes van den BRUGGE, koopman en Catharina van CEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.08.1678 | N 2783 | f 111

Nicolaes van BRUGGE en Margaretha van DRIEL, te 's-Hertogenbosch
17.05.1681 | N 2734 | f 271

Elisabeth dochter van Willem Everaerts van den BRULL bij wijlen Martijnke ... te 's-Hertogenbosch
09.10.1590 | N 2661

Glaudina van BRUSECOM weduwe van Hendrick BEUCKINCX te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.05.1693 | N 2840 | f 120

Maria van BRUSSEL, j.d. te 's-Hertogenbosch
De tetatrice is ziek
14.11.1684 | N 2854 | f 15

Philip Jacops BRUIJDT en Petronella Jansen van den ENDENPOEL te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.03.1685 | N 2735 | f 256

Anna de BRUIJN weduwe van Niclaes ENSERINK, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 14.1.1647
00.01.1646 | N 2691 | f 125

Anneke Geraerts de BRUIJN, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 4.12.1653 (N 2670 f 83), tijdens ziekte van de testatrice
12.01.1660 | N 2720

Arnoldus zoon van Johannes de BRUIJN bij Cathalina Janse STRICK te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 11.12.1679 (N 2799 f 531), waarbij vermeld wordt, dat de testateur 22 jaar oud is
29.02.1684 | N 2824 | f 15

Beelken Aertsen de BRUIJN, eerst weduwe van Jan Willem DANCKAERTS en laatst van Jan Joris van der BORCHT
In 1673 zou de testatrice bijna 78 jaar oud zijn
Eerdere testamenten: 11.8.1673 (N 2671 f 546); 24.2.1676 (N 2671 f 576)
28.05.1676 | N 2671 | f 577

Dirck Jacobs de BRUIJN, bakker en Magdalena dochter van Hendrick PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.04.1645 | N 2691 | f 30

Elisabeth dochter van Henricx de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 15.9.1646 (N 2691 f 210); 4.10.1654 (N 2693 1 179)
18.03.1655 | N 2693 | f 206

Besloten testamenten van Elisabeth dochter van Henricx de BRUIJN, gepasseerd 's-Hertogenbosch resp. 16.11.1651 en 16.11.1655
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch 20.4.1659
20.04.1659 | N 2694 | f 104v, 143

Catharina weduwe van Hendrick Marcelis de BRUIJN, woont in de St Anthonisstraat te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 29.9.1646 (N 2691 f 223)
25.01.1649 | N 2691 | f 433v

Johan de BRUIJN en Elisabeth dochter van Leunis van ZWOL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.07.1670 | N 2702 | f 534

Jan Jan de BRUIJN weduwnaar van Elisabeth PAUWELSEN, weduwe van Willem Jansen van KESSEL en Maijke Jan van KESSEL, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek
07.06.1667 | N 2701 | f 488

Jenneke de BRUIJN weduwe van Andries LAECKERS (?), te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.12.1680 | N 2814 | f 290

Catharina dochter van Jasper de BRUIJN weduwe van Boudewijn PAIJMANS, te 's-Hertogenbosch
Andere testamenten: 10.10.1666 (N 2701 f 192v)
Besloten testament - geopend aanwezig - gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.8.1673 (N 2703 f 598) 14.4.1678 (N 2705 f 164), tijdens ziekte van de testatrice 19.4.1679 (N 2705 f 325)
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch op 13.2.1681
Inventaris: 7.5.1681 (N 2705 f 462)
Er is zeer veel bezit
05.10.1680 | N 2705 | f 421

Catharina dochter van Jan Geraerts de BRUIJN weduwe van Jan Jan SEBERTS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 12.12.1656 (N 2709 f 224)
04.08.1657 | N 2709 | f 337

Cornelis zoon van Jacob de BRUIJN, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 2.9.1673 (N 2703 f 617): de testateur 'impotent en debiel zijnde'
04.11.1675 | N 2704 | f 316

Lambert Janssen de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.08.1661 | N 2730 | f 83

Margriet Jan de BRUIJN, weduwe van Adriaen van den BRAECK, te Oisterwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
30.11.1695 | N 2868 | f 224

Mariao en Machteld de BRUIJN, zusters, te 's-Hertogenbosch
Maria de BRUIJN is ziek
05.08.1695 | N 2856 | f 184

Besloten testament van Maijke de BRUIJN weduwe van Johan Peeters van OS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 4.8.1679
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Jacob van HILVERSON
04.12.1679 | N 2746 | f 355

Bernaert BRUIJNINCX en Mechtelt dochter van wijlen Claes Adriens van ROIJ, eerder weduwe van Willem Jansz van BERLICOM te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
29.11.1654 | N 2693 | f 184

Besloten testament van Gijsberta BRUIJNINCX dochter van wijlen Bernaert BRUIJNINCX bij Mechtelt dochter van wijlen Nicolaus Ad Adriaens van ROIJ, gepasseerd 's-Hertogenbosch 3.9.1677
Inventaris: 27.2.1679 (N 2821 f 343v)
Geopend op verzoek van Maijke van ESCH, cum suis
15.02.1679 | N 2821 | f 361

Henrick Jansen BRUIJNINCX, bakker en Engelke dochter van Huijbert Jaspers de VRIESE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.09.1638 | N 2688

Johan BRUIJNINCX en Anna van ESCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.06.1670 | N 2724 | f 151

Jenneke dochter van Jan Baptista BRUIJNINCX, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.12.1640 | N 2683

Jan Aertsen van BUEGEN, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.02.1639 | N 2688

Jan zoon van Henrick Janssen van BUEGEN, j.m. te 's-Hertogenbosch
07.03.1643 | N 2688

Jasper Jans van BUEGEN, koopman en Johanna van WAEMEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 23.3.1643 (N 2688) tijdens ziekte van de testatrice
Revocatie van het laatste testament: 19.2.1654
16.08.1644 | N 2683

Josijntie van BUECKENBERGH, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 22.11.1669 (N 2771 f 455)
20.05.1672 | N 2771 | f 555

Elisabeth BUEKENTOP, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.04.1697 | N 2841 | f 409

Geertruijt dochter van Zegerus BUCKENTOP, eerst weduwe van Jakob KASSE en laatst van Gielis Jansen REIJWITS, te 's-Hertogenbosch
15.11.1655 | N 2726 | f 87v

Dirck zoon van wijlen Leonard Dircx van BUEL bij Maijke JANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.05.1667 | N 2728 | f 443

Johannes van BUEL, mr schoenmaker en Catharina CRANEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.09.1681 | N 2747 | f 136

Johanna van BUEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.03.1690 | N 2826 | f 31

Besloten testament van Johanna dochter van Marten Jan van WEL bij Hillegard JASPERS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 2.1.1690
De testatrice is Ziek
Geopend op verzoek van Andries Jaspers des MENSCHEN, oom maternel
25.03.1690 | N 2826 | f 29

Jan van BUEREN, stads slotmaker en Anneke ADOLPHS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.08.1673 | N 2785 | f 207

Besloten testament van Johan van BUEREN en Anneke ADOLPHS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 24.5.1683
Geopend op verzoek van de weduwe
04.01.1690 | N 2788 | f 148

Lucia Peters van BUEREN weduwe van Roeland Roelants van GRUENINGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.04.1669 | N 2757 | f 160

Margriet dochter van wijlen Willem van BUEREN bij Barbara dochter van Aelbert ADRIAANS, zijn eerste huisvrouw, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Contracedulle: 26.1.1622 (N 2678 f 205)
06.12.1621 | N 2678 | f 174

Jan Reijnders van BUERCKLOO eerst weduwnaar van Petronella Diercx van OUWEN en nu van Maijke Jansen van DUERSEN, te 's-Hertogenbosch
30.04.1671 | N 2703 | f 84

Mr Thomas BUERMANS, koster en schoolmeester te Hilvarenbeek en Cornelia Jans BEERENDRECHT, te Hilvarenbeek
21.01.1687 | N 2864 | f 207

Lijske dochter van Andries van der BUERTEN weduwe van Henrick Henricx van GEMERT, te 's-Hertogenbosch
11.02.1654 | N 2693 | f 114v

Hendrick BUCKUMS en Glaudina van BRUESEGOM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.06.1671 | N 2772 | f 357

Johanna BULTEAU weduwe van Nicolaes de NOBELL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.06.1680 | N 2705 | f 378

Besloten testament van Johanna BULTIOU weduwe van Nicolaes de LOBEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.2.1690
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch 9.11.1690
Geopend op verzoek van Johanna de LOBEL weduwe van Dominee van Johannes MOLLERUS cum suis
26.12.1690 | N 2749 | f 134

Johan Mattheus de BUNGER en Marijke dochter van wijlen Jan REIJNDERS eerder inwonend te Oisterwijk, thans te 's-Hertogenbosch
13.02.1585 | N 2661

Jurrien Koen van BUNSDURP en Stijntje CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.08.1650 | N 2697 | f 262

Judith van BUREN weduwe van Gijsbert KUIJSTEN, president van 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.04.1675 | N 2782 | f 399 (ook f 401)

Dirck BURGGRAEFF en Elisabeth van der SANDE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.07.1683 | N 2815 | f 487

Lijsken dochter van Abraham van BURGHAREN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Contracedulle: 20.9.1656 (N 2729 f 87)
14.09.1656 | N 2729 | f 77

Jenneke dochter van wijlen Cornelis BURCHMANS, te 's-Hertogenbosch
07.02.1646 | N 2691 | f 127v

Anselmus van der BURCHT en Johanna van STRIJP weduwe van Niclaes VRIENTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.10.1693 | N 2763 | f 111

Johan van der BURCHT en Martina GUERIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.04.1693 | N 2749 | f 505

Trijntie dochter van Bastiaen BUSCH weduwe van Caspar LOOMAN, ruiter in de compagnie van ritmeester BROECKHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch
26.11.1653 | N 2697 | f 377

Clement Laureijsse de BUSSON, geboren te Hedin land van Artois ruiter onder de compagnie van LAFERRIE en Marj dochter van Jan FLAPPEN, geboortig van Camerick, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.07.1640 | N 2668 | f 26v

Francq BUIJCHARTS, korporaal in de compagnie van ritmeester HARTSGELT en Catharina PRUIJSMANS
Zij dragen al hun goederen in het land van Luik over aan hun kinderen
15.10.1640 | N 2668 | f 44

Agnes dochter van Jan Willem BUIJS weduwe van Hendrick Adriaan van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.02.1659 | N 2726 | f 132

Johannes BUIJS en Geertruij BROUWERS, te 's-Hertogenbosch
02.06.1694 | N 2866 | f 94

Besloten testament van Anna BUIJSSEN, Bagijn op de Bagijnhof te Turnhout, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
09.05.1671 | N 2706 | akte 2

Besloten testament van Maria en Willemina BUIJSSEN, zusters, jongedochters, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
25.06.1682 | N 2706 | akte 13

Guilliam de BUISSONET, taeffelhouder en Catharina Geraerts van DALE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.03.1608 | N 2663

Margaretha BUIJSTEN weduwe van Gerard SUIJCKERS, griffier van het kwartier van Peelland te 's-Hertogenbosch
10.03.1696 | N 2819 | f 239

Erremina BUIJSTERS, nu huisvrouw van Gillis van HAERLEM, te 's-Hertogenbosch
09.02.1683 | N 2747 | f 413

Anneke dochter van wijlen Matthijs de BIJE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.04.1629 | N 2674

Deliana de BIJE weduwe van Matthijs van HELVOIRT, te 's-Hertogenbosch
25.05.1673 | N 2732 | f 379

Denijs zoon van wijlen Dircx de BIJE en Joostken dochter van wijlen Gerard VELDEKENS, beide geboren te Tilburg en wonende aldaar, doch presento te 's-Hertogenbosch
07.05.1616 | N 2665

Jacob de BIJE, notaris en procureur en Mechtelt van CAMPER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.03.1670 | N 2744 | f 33

Johan de BIJE, chirurgijn te 's-Hertogenbosch en Maria van der HEIJDEN
De testateur is ziek
04.02.1687 | N 2748 | f 247

Joachim de BIJE, chirurgijn te Tilburg en Catharina van den BERCK, present te 's-Hertogenbosch
20.05.1681 | N 2734 | f 273

Margriet de BIJE dochter van wijlen Matthijs de BIJE, huisvrouw van Hendrick PAUWELS soldaat in de compagnie van BEVERWEERT, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
19.07.1662 | N 2675

Simon en Aeltie kinderen van Aert van BIJLANT te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
Inventaris: 24.1.1669 (N 2771 f 277)
15.08.1668 | N 2771 | f 164

Simon Aertsen van BIJLANT, tinhandelaar te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Contracedulle: 30.1.1669 (N 2771 f 295)
17.10.1668 | N 2771 | f 218

Hendrick de BIJSTER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.10.1675 | N 2782 | f 430

Hendrick van BIJSTERVELT en Rachel REIJNAERGELTEN weduwe van Jacob van der EINDE, assistent in dienst van de Oost Indische Compagnie, te 's-Hertogenbosch
09.05.1679 | N 2799 | f 423

Gerardt BIJVELT, man en momboir van Neeltje Gerits van der SEGEN, woont te Maeslant, ressort Delft, doch present te 's-Hertogenbosch
07.03.1667 | N 2701 | f 217

Christoffel Joosten van CHAAM en Lenaertken dochter van wijlen Goijaert BUIJSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, overleden vr 11.6.1606
14.12.1603 | N 2663

Jan CHARTERS, sergeant in de compagnie van kapitein Everwijn KIRCKPATRICK en Geertruijt JANSEN, te 's-Hertogenbosch
28.04.1670 | N 2772 | f 162

Marijke Gilbert van CHASSELET weduwe van Jerominus Peeters PUERLINCK, haar laatste man, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.03.1630 | N 2674

Holcraft CHESTER, sergeant onder de compagnie van kapitein WEIJL en Anna BOUTH, tevoren weduwe van Robbert FLOUIJD, te 's-Hertogenbosch
17.05.1651 | N 2669 | f 363

Johanna CHIMAY weduwe van Hendrick KUIJSTEN, president van 's-Hertogenbosch
08.08.1668 | N 2666

Josina CHRISTIAENSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek: pest!
17.06.1637 | N 2672 | f 264

Arndt Corstiaen CHRISTOFFELS j.m. te 's-Hertogenbosch
Universele erfgename is zijn natuurlijke dochter Catharina bij Margriet MARIJN

Graham DAASDONCK
Recepis besloten testament
11.08.1708 | N 2666 | f 62

Johan DAESDONCK, oud raad en rentmeester van 's-Hertogenbosch en Beatrix LUS
25.08.1667 | N 2701 | f 521

Catharina dochter van wijlen Abraham van DAESDONCK bij Maria Anthonis POTTERS, te 's-Hertogenbosch, 18 jaar oud, woont bij haar broeder Johan DAASDONCK, raad van 's-Hertogenbosch
06.02.1660 | N 2720

Adriaentken dochter van Walraven DACHVERLIES, zuster in het convent Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden op 10.1.1666
09.01.1666 | N 2695

Besloten testament van Agnes van DACHVERLIES dochter van wijlen Jonker Henrick van DACHVERLIES bij Augusta GRUELHEERE, huisvrouw van Franchoijs de BIGORRA, ruiter onder kapitein MOM, te 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
09.06.1649 | N 2666 | akte 13

Jenneke dochter van Walraven DACHVERLIES, Bagijn en meesteresse op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, overleden 19.6.1674
Inventaris: 27.6.1674 (N 2704 f 67)
Eerder testament: 21.3.1659, tijdens ziekte van de testatrice (N 2694 f 100v)
14.01.1674 | N 2704 | f 15

Cornelis Cornelis DAELDER ruiter onder ritmeester HOOCHCOURT en Jacomijntie TIELMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.10.1647 | N 2691 | f 366

Teunis DAENDELS j.m. op den Dungen
De testateur is ziek
17.08.1683 | N 2837 | f 140

Johanna Abrahams van den DAFF, j.d te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.09.1673 | N 2796

Agnes van DAEL dochter van Jacobus van DAEL te 's-Hertogenbosch
De testatrice, is ziek
21.12.1669 | N 2702 | f 402

Beatrix dochter van Nicolaes van DAEL, te 's-Hertogenbosch
08.12.1673 | N 2704 | f 92

Francois van DALE j.m., te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.08.1683 | N 2815 | f 527

Francis van DAM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.07.1672 | N 2758 | akte 87

Franchojs van DAM en Maria van BEUGHEM te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 19.5.1675 (N 2820 f 114v)
24.07.1678 | N 2821 | f 223v

Jan Peters van DAM en Maria Jansen HEIJSMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.03.1670 | N 2757 | f 305

Anthoniske dochter van wijlen Laureijns DAMEN bij wijlen Lijske GERITS
De testatrice is ziek (pest)
07.10.1636 | N 2667 | f 401

Elisabeth dochter van Jan DAMEN bij Iken Cornelissen van de LAER, weduwe van Aert FRANSSEN, te Cromvoirt, doch present te 's-Hertogenbosch
05.01.1664 | N 2728 | f 412

Herman DAMES weduwenaar van Jenneke van LIESHOUT, t 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.04.1691 | N 2818 | f 207

Margrieta DAMON weduwe van Pieter SOUTLANDT, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 3.3.1674 (N 2745 f 23)
24.11.1676 | N 2745 | f 495

Elisabeth dochter van wijlen Frans Willem DANCKAARTS, weduwe van Peter Goijaerts van KESSEL, poorteres van 's-Hertogenbosch
10.10.1613 | N 2660

Henrick Willem DANCKAERTS, tevoren weduwnaar van Adriana dochter van Jan BOUDEWIJNS en Catharina dochter van Meester Jacob van der PLANCKEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 25.6.1648 (N 2669 f 123)
Er is vl bezit
28.05.1647 | N 2669 | f 115

Henrick zoon van wijlen Jan DANIELS, tingieter en Jenneke dochter van Jan van OSS, des schoenmakers, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.03.1612 | N 2663

Jenneke DANIELS, geboren te Wintelre, in het convent van de Zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
14.10.1675 | N 2797 | f 408v

Jenneke DANIELS, eerst weduwe van Jan GIJSSELEN en laatst van Jan MATTHEUSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
30.08.1636 | N 2672 | f 157

Catharina dochter van Henrick DANIELS huisvrouw van Sijmon Goyaert BENIERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.06.1627 | N 2681 | f 5

Gregoir DARDENNE, chirurgijn en Alegonda van FELST, te 's-Hertogenbosch
16.06.1673 | N 2773 | f 229

Hendrick DAUCK en Anna Maria van der MARCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.12.1683 | N 2815 | f 609

Stijntje DAUWENS weduwe van Jacob CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.01.1667 | N 2701 | f 206

Hendrick Willems DASSEN en Catharina Jacobs van NUNEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.09.1680 | N 2835 | f 416

Abraham van DAVERVELT, j.m., tegenwoordig te 's-Hertogenbosch
15.03.1678 | N 2821 | f 191v

Johannes van DAVERVELDT, kamerbewaarder op het Stadhuijs en Susanna RIES, te 's-Hertogenbosch
19.08.1675 | N 2820 | f 157

Godefridus Justus, zoon van wijlen Cornelis DEDEL, advocaat voor het Hof van Justitie te 's-Gravenhage, bij Anna RUIJS van DINTHER, te 's-Hertogenbosch
26.06.1676 | N 2820 | f 310

Hendricxke Gijsbert van DEENMARCKEN weduwe van Hendrik Willem EELKENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 25.11.1680 (N 2835 f 502)
25.07.1690 | N 2826 | f 66

Heijltje Gijsbert Peters van DEENMARCKEN, weduwe van Jurrien GEERITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.06.1685 | N 2824 | f 209v

Aeltien DEGENS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.02.1673 | N 2796 | f 285

Anneke DEGENS eerst weduwe van Willem Peters LODEN en laatst van Gerard van Gerard van KILSDONCK
De testatrice is ziek
Eerder testament: 17.10.1686 (N 2816 f 463)
Contra cedulle: 18.2.1688 (N 2817 f 184)
22.11.1687 | N 2817 | f 142

Jenneke Jan DEGENS, te 's-Hertogenbosch
28.09.1686 | N 2816 | f 461

Elisabeth DECKERS weduwe van Gijsbert van LIEMPD, te 's-Hertogenbosch
11.10.1692 | N 2826 | f 447

Geertruij DECKERS weduwe van Charles de WATTIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.12.1689 | N 2754 | f 365

Henrick DECKERS, notaris en schoolmeester te Beeck bij Aerle en Catharina BERCKERS, wonen te 's-Hertogenbosch in het huis de Halve Iaen van Daniel HENDIJCK, op het Hinthamereijnde
De testateur is ziek
14.08.1672 | N 2782 | f 109

Ivo DECKERS mr Bakker, te 's-Hertogenbosch en Wouterke van EERSEL
De testateur is ziek
16.12.1699 | N 2869 | f 598

Theodorus van DELDEN, preceptor van de Latijnse school en Maria van der KAEIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.10.1679 | N 2746 | f 314

Pricip van DELDEN van BENKHUIJS, notaris en Catharina de MOOR te 's-Gravenhage, doch present te 's-Hertogenbosch
24.08.1690 | N 2737 | f 165

Jan Claassen van DELFT weduwnaar van Mechteld PETERS en Eercken Gerits Aerts van ALTENHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch
22.06.1688 | N 2762 | f 36

Maijke dochter van Jan Dircx van DELFT huisvrouw van Jan Adriaan SCHIJVEN
De testatrice is in het kraambed
06.06.1623 | N 2667 | f 26

Peeter zoon van wijlen Jan Diericx van DELFT, mandenmaker, laatst weduwnaar van Maeijke dochter van wijlen Jan RUTTEN
De testateur is ziek (pest)
12.10.1636 | N 2667 | f 464

Johannes van DELLINGH alias HORRICX en Margriet VERHEIJDEN, te Hintham
De testateur is ziek
09.01.1687 | N 2838 | f 7

Besloten testament van Jenneke van DELST, Bagijntje op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 15.9.1676
Niet besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 8.7.1678 (N 2786 f 287)
Geopend op verzoek van de executeur testamentaire: Caspar EIJCKHOF
09.12.1679 | N 2785 | f 349

Adriaan DELIS, weduwnaar van Anna Anthonis WEIJNEN, te Erp en Margriet Hendrick CORNELISSE, present te 's-Hertogenbosch
23.04.1648 | N 2707 | f 42

Elijsabeth dochter van Cornelis DENGENS geboren te 's-Hertogenbosch, woont in de Graafschap van Bockhoven, present te 's-Hertogenbosch
27.07.1651 | N 2675

Andries Roelof DENIERS en Aelken dochter van Corstiaen WEIJGERGANCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.03.1632 | N 2687

Peter zoon van wijlen Henrick Peter DENIJS en Aelken dochter van wijlen Dierck HENDRICX, eerst weduwe van Aert WILLEMS en daarna van Cornelis Adriaen JACOPSZ, te 's-Hertogenbosch
01.09.1603 | N 2661

Besloten testament van Jan DENISSEN en Jenneke dochter van wijlen Heijmerinck ROVERS, te 's-Hertogenbosch gepasseerd 24.5.1634
Geopend op verzoek van Herbert DENISSEN cum suis
28.04.1667 | N 2701 | f 464

Jan Peters DENISSE en Jenneke dochter van Hendrick Wouter LEENDERTS, te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
01.09.1689 | N 2853

Cathalijn DENISSEN weduwe van Hendrick Geritzen LUIJFFHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch
07.01.1672 | N 2772 | f 469

Cornelis DENCKELETS, j.m. 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.08.1689 | N 2817

Marike dochter van wijlen Lambert DENS, woont te Kessel in t Kaasland, meijerij van 's-Hertogenbosch, weduwe van Aert Remmes van GRIENSVEN, ook inwoner van Kessel, present te 's-Hertogenbosch
13.06.1656 | N 2709

Johan DERRAMONDT
Recepis besloten Testament
15.04.1681 | N 2666 | akte 21

Joost Willem van DEUREN en Margriet HENDRICX te 's-Hertogenbosch wonen in het huis van Rijcharts van ASTEN in de Kerkstraat
De testatrice is ziek
05.11.1646 | N 2691 | f 232

Maria dochter van Thomas Wouters van DEUREN, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
30.07.1649 | N 2707 | f 198

Elisabeth dochter van Servaes van DEURSSEN, te 's-Hertogenbosch
15.03.1663 | N 2700 | f 337

Johan DERRAMONDT
Recepis besloten testament
15.04.1681 | N 2666 | akte 21

Joost Willem van DEUREN en Margriet HENDRICX te 's-Hertogenbosch wonen in het huis van Rijcharts van ASTEN in de Kerkstraat
De testatrice is ziek
05.11.1646 | N 2691 | f 232

Maria dochter van Thomas Wouters van DEUREN, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
30.07.1649 | N 2707 | f 198

Elisabeth dochter van Servaes van DEURSSEN, te 's-Hertogenbosch
15.03.1663 | N 2700 | f 337

Eva dochter van Jacob Adriaensen van DEURSSEN, ongehouden persoon, te St Michielsgestel
28.11.1691 | N 2853

Geertruijd van DEURSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.10.1685 | N 2761 | f 129

Besloten testament van Hendrick van DEURSSEN weduwnaar van Catharina van der HOEVEN, notaris, gepasseerd 's-Hertogenbosch op 3.2.1682
Andere besloten testamenten zijn: 21.6.1673
17.2.1682 te 's-Hertogenbosch gepasseerd
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van zijn beide dochters
29.09.1682 | N 2815 | f 250

Johan zoon van Steven van DEURSEN bij Elizabeth van SCHIJNDEL te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.02.1686 | N 2824 | f 289v

Jenneke Adriaans van DEURSEN, geestelijke dochter op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.09.1680 | N 2777 | f 279

Catharina van DEURSEN, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.10.1680 | N 2822 | f 235

Catharina dochter van Jacob Ariens van DEURSEN, ongehouden bejaarde persoon, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.06.1689 | N 2853 | f 243

Cornelis van DEURSEN en Agnees Evers NAEIJENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 21.9.1680 (N 2777 f 307v)
31.08.1680 | N 2777 | f 235

Maria dochter van wijlen Thomas van DEURSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch; 18 jaar oud
Ongeopend aanwezig besloten testament, gepasseerd
21.01.1649 | N 2666 | akte 12

Maijke Niclaes van DEURSSEN, weduwe van Gerard Willems VOGELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.02.1669 | N 2671 | f 296

Besloten testament van Mechtelt van DEURSEN dochter van wijlen Steven Claessen van DEURSEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 1.6.1683
Geopend op verzoek van Gultie DECKERS huisvrouw van Anthonie van DEURSEN en Maria van BEUGEN, op 27.11.1697
27.11.1697 | N 2869 | f 222

Peeter Cornelissen van DEURSEN en Maria Gerit HANEWINCKELS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.06.1661 | N 2700 | f 56

Perijntie Peeters van DEURSEN huisvrouw van Hendrick Aelberts BALLIOU, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.10.1662 | N 2730 | f 290

Seijken dochter van wijlen Peter van DEURSSEN weduwe van Huijbert Jacobs van WURDT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
19.08.1636 | N 2667 | f 377

Besloten testament van Thomas Wouters van DEURSEN, bakker en Jenneke Jansen de LEEUW, gepasseerd 's-Hertogenbosch 4.8.1636
De testatrice is als laatste overleden op 15.8.1636
Inventaris: 9.11.1636 (N 2672 f 204)
Geopend op verzoek van Hendrick van HIJNSBERCH en Willem Janse SLOOTMAKER
17.10.1636 | N 2672 | f 179

Wouter van DEVENTER, mr schoenmaker en Maria Jacobs van ROIJ, te 's-Hertogenbosch
21.06.1662 | N 2700 | f 280

Hendrick Jan DIELIS, weduwnaar van Jenneke Jan ADRIAANS en Elizabeth Jan van den ABEELEN, te Erp
De testateur is ziek
Jan Anthonis DIELIS, weduwnaar van Merike Adriaan PETERS en Heijlken Peter JANS, te Hees, kwartier van Maasland, present te 's-Hertogenbosch
18.07.1660 | N 2720

Cathalijn Peeter DIELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.12.1672 | N 2703 | f 421

Corneliso DIELISSEN, te Helvoirt doch present te 's-Hertogenbosch
10.05.1695 | N 2856 | f 170v

Maike Joost DIELISSEN, dienstmaagd bij Bastiaen van de VELDE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.10.1672 | N 2773 | f 38

Carel Willem van DIEPEN, looier, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 1.8.1686 (N 2736 f 42)
06.01.1692 | N 2737 | f 319

Charel Willemse van DIEPEN en Cornelia CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.06.1666 | N 2731 | f 59

Anna van DIEPENBEECK weduwe van Johannes van de GRAAFF, te 's-Hertogenbosch
21.11.1698 | N 2841 | f 712

Aelken dochter van wijlen Dierck Thielmans van DIEPENBEECK weduwe van Aert Cornelis de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
11.09.1636 | N 2672 | f 171

Dierck zoon van wijlen Franck Dierck van DIEPENBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek van de pestilente ziekte
10.05.1636 | N 2672 | f 107

Elisabeth van DIEPENBEECK weduwe van Peter DONCK, majoor van de Burgerije, te 's-Hertogenbosch
02.06.1671 | N 2703 | f 79

Cornelia weduwe van Goijaert van DIEPENBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.04.1668 | N 2702 | f 30

Willem Hermans van DIEPENBEECK en Agnes van MEURS te 's-Hertogenbosch
08.01.1653 | N 2692 | f 445v

Besloten testament van Johanna van DIEPENBEECK, geestelijke dochter, gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.9.1690
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Maria van DIEPENBEECK weduwe van Aernout TIBOSCH, cum suis
26.11.1691 | N 2818 | f 303

Jenneke Staesen van DIEPENBEECK weduwe van Jan Diericksen van SON, te 's-Hertogenbosch
03.05.1669 | N 2724 | f 13

Catharina van DIEPENBEECK, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 19.10.1690 (N 2818 f 139)
16.07.1694 | N 2819 | f 85

Hendrick Matthijs van DIEPENHOVEN, bleijcker en Geertruijd Jacob Aerts van DIEST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.10.1660 | N 2696

Geeraert zoon van Corstiaen DIERICX, timmerman en Aelken dochter van wijlen Peter HENRICXS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.04.1609 | N 2663

Jenneke Joorden DIERICX, tevoren weduwe van Willem AERTSZ en thans huisvrouw van Isaac CLAESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.08.1641 | N 2668 | f 123v

Marten Jans DIERICX, schrijnwerker, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.07.1623 | N 2665

Grietje DIERCX eerst weduwe van Joost MARTENS nu huisvrouw van Franchois SIMON, soldaat in de compagnie van kapitein HAERSOLTE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
00.01.1659 | N 2699

Jan DIERCX, weduwnaar van Cathalijn Willem GIELEN en Adriaantie Jan MEEUWISSEN weduwe van Gerit GERITSEN te Halder, onder St Michielsgestel, doch present te 's-Hertogenbosch
10.06.1678 | N 2759 | f 48

Jan DIERCX osoldaat in de compagnie van kolonel de BIJE, te 's-Hertogenbosch en Mari LEENDERTS weduwe van Jurrien JOOSTEN
18.04.1674 | N 2758 | f 192

Job DIERXSSEN en Hendrina HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
29.03.1672 | N 2724 | f 330

Marten Jan DIERCXEN, schrijnwerker en Geertruijt dochter van wijlen Dominicus WOUTERS, metselaar, te 's-Hertogenbosch
04.10.1632 | N 2665

Willem DIERCXEN, kleermaker en Margriet Peters CUENEN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.03.1657 | N 2698 | f 364

Johan Willem van DIESBERLO, gegageerd ruiter, weduwnaar van Dirckske van LEEUWEN, te Roosmalen
De testateur is ziek
27.06.1689 | N 2817 | f 475

Johannis DIESELER, kapitein d'armes in het regiment van kolonel FAGEL, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Elisabeth HAECK
10.12.1686 | N 2736 | f 86

Gerit Paulsen van DIESSEN, opperknecht van het Grote Gasthuis te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 24.5.1679 (N 2784 f 250)
19.05.1679 | N 2784 | f 143

Jan Augustijns van DIEST en Elisabeth Gerit MUERMANS, te 's-Hertogenbosch
20.11.1624 | N 2677

Catharina dochter van wijlen Jan Diercx van DIEST, j.d. te 's-Hertogenbosch, 18 jaar oud
08.10.1595 | N 2661

Christina Henricx Rutten van DIETEN, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
06.02.1632 | N 2674

Diliana dochter van wijlen Jan van DIETEN, te 's-Hertogenbosch
08.01.1656 | N 2693 | f 274

Pauwels Petersen van DIETEN, pellewever en Maria Reijnderse van de MEULEVEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.08.1670 | N 2702 | f 538

Aert Cornelissen van DINTHER en Heijlken Fransen van de SANDE, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
28.06.1672 | N 2773 | f 5

Dirck Michiels van DINTHER en Gerartgen dochter van wijlen Gerart Jan van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.07.1648 | N 2691 | f 413

Dircxken Huijbert Arnts van DINTHER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch op 18.1.1666
Eerdere testamenten: 22.12.1654 (N 2693 f 187v); 6.6.1659 (N 2694 f 117)
23.01.1665 | N 2695

Elisabeth dochter van wijlen Jan Diercxen van DINTER bij Catharina Rombaut van GEFFEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 11.5.1626 (N 2667 f 65v); revocatie 9.7.1631
15.03.1632 | N 2667 | f 142

Elisabeth Jansen van DINTHER weduwe van Simon van DORT, te 's-Hertogenbosch
25.04.1695 | N 2738 | f 209

Huijbert van DINTHER en Johanna van GELDROP, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 13.1.1681 (N 2832 f 338)
Beide testateurs waren toen ziek
12.04.1688 | N 2762 | f 29

Catharina dochter van wijlen Willem Lamberts van DINTHER weduwe van Jan Pauwels van COELEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.09.1632 | N 2674

Lijske dochter van wijlen Peter van DINTER weduwe van Michiel Willems van de WIEL, ruiterman onder de compagnie curassiers van GROBBENDONCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.09.1624 | N 2679 | f 249v

Peter van DINTER en Johanna DONCKERS, te 's-Hertogenbosch
23.12.1678 | N 2828 | f 120v

Peter Jan van DINTHER alias van WEERDT en Catharina HERMANS, te 's-Hertogenbosch
19.12.1664 | N 2671 | f 234

Ahneke DIRCX laatst weduwe van Jan Corneliss KALFF, boomsluiter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.12.1676 | N 2783 | f 430

Besloten testament van Jonker Engelbert DIRCX en Judith VERMEEREN gepasseerd te 's-Hertogenbosch 16.3-1684
Geopend op verzoek van Jonker Adriaan DIRCX, kanonick te Xanten
15.12.1691 | N 2762 | f 267

Besloten testament van Jonker Engelbert DIRCX en Marianna van REIJS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 1.11.1672
Geopend op verzoek van de weduwnaar
06.01.1673 | N 2758 | f 110

Hendersken Lambert DIRCX weduwe van Jan CORSTIAENSZ, slootmaker te 's-Hertogenbosch
De testatrice is 'van ouderdom wat debiel'
24.03.1665 | N 2728 | f 422

Igrom DIRCX en Judith Jan SPIERINCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.06.1697 | N 2867 | f 68

Marijke DIRCX weduwe van Dirck DIRCKS, te 's-Hertogenbosch
17.01.1670 | N 2731 | f 397v

Job DIRCXSSEN en Henrica dochter van wijlen Henric CORVELIJN, te 's-Hertogenbosch
26.03.1661 | N 2730 | f 38

Elisabeth Jansen van DITEN weduwe van Jan LOECKEMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.06.1633 | N 2687 | f 103v

Besloten testament van Johan van der DOES en Christina Elisabeth CUIJPERS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
24.05.1717 | N 2706 | akte 46

Agnes dochter van wijlen Lubberts van DOESBORCH weduwe van Jacob Anthonis van SANTVOORT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.04.1622 | N 2678 | f 250

Henrick van DOEUSBURGH, j.m. te 's-Hertogenbosch, 19 jaar oud
De testateur is ziek
10.11.1687 | N 2803 | f 449

Hendrick Jacobs van DOESBURGH en Elisabeth CLAESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
24.08.1636 | N 2803 | f 147

Hendrick Jansen van DOESBORCH, adelborst onder de compagnie van Heer THIENEN en Anna Cornelis van VIANEN, te 's-Hertogenbosch in hun huis geinfecteerd met de pest
08.08.1636 | N 2667 | f 367

Hendrick Jans van DOESBORCH, sergeant in de compagnie van kapitein DOUBLET en Anna Cornelis van VIANEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 18.5.1658 (N 2670 f 437) tijdens ziekte van de testatrice
Revocatie: 17.2.1661
19.02.1661 | N 2670 | f 747

Hendrick Jan van DOESBURGH, sergeant onder de compagnie van kapitein WAGENAAR en Anna Cornelis van VIANEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.12.1669 | N 2671 | f 273

Joris van DOESBURGH en Jenneke JERONIMUS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.07.1691 | N 2749 | f 192

Willem van DOESBURGH en Catharina SCHREIJS, te 's-Hertogenbosch
26.03.1693 | N 2840 | f 71

Johannes van DOEVEREN en Jonas PIJNAPPEL, te 's-Hertogenbosch
07.11.1689 | N 2825 | f 384v

Cornelis zoon van wijlen Cornelis Cornelis van DOIREN en Lucia dochter van wijlen Cornelis Jan van der SLUIJS, te 's-Hertogenbosch
12.05.1627 | N 2660

Jacob van DOCKUM en Maria van den HUIJSBERGH, te 's-Hertogenbosch
17.01.1689 | N 2817 | f 413

Margriet DOLMANS, weduwe van Goossen Embrechts van den BORCHT te Oisterwijk, present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 29.11.1658 (N 2670 f 482); 20.9.1662 (N 2671 f 47v)
Revocatie van beide testamenten: 15.4.1665
09.05.1665 | N 2701 | f 252

Joris DOLEN, schrijnwerker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 23.4.1674 (N 2791 f 215)
26.03.1674 | N 2791 | f 209v

Petronella Stoffels DOLEN, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch, 25 jaar oud
Eerder testament: 21.8.1672 (N 2791 f 83), tijdens ziekte van de testatrice
26.06.1673 | N 2773 | f 243

Geertruijd dochter van wijlen Bartholomeus DOLIA, te 's-Hertogenbosch
19.11.1649 | N 2692 | f 70v

Jan DOLLINGH en Geertruijd Lucas van HULSBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.07.1685 | N 2816 | f 274

Maijke van DOMINICUS, j.d., bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch 31.1.1667
Eerdere testamenten: 5.2.1660 (N 2699 f 238v); 29.4.1666 (N 2701 f 143)
Inventaris: 1.2.1667 (N 2701 f 212v)
11.11.1666 | N 2701 | f 419

Willem DOMINICUS, oud 18 jaar, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.12.1678 | N 2759 | f 107

Anna en Francina Catharina DOMISSE, zusters, te 's-Hertogenbosch
28.07.1684 | N 2747 | f 631

Besloten testament van Jan zoon van wijlen Wouter Anthonis van DOMMELEN en Mechtelt dochter van wijlen Gerit Lambert GERITS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.6.1625
Geopend op verzoek van de weduwe
01.09.1656 | N 2709 | f 214

Jan van DONGEN, geboortig van Teteren en Anneke COSTERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.05.1685 | N 2792 | f 384

Guiliam DONGIUS, te 's-Hertogenbosch
De testateur, is ziek
13.12.1668 | N 2731 | f 263

Guiliam DONGIUS en Elisabeth van HORSEN, te 's-Hertogenbosch
10.08.1661 | N 2730 | f 38

Adriaan van der DONCK, j.m. te Vechel, present te 's-Hertogenbosch
Extract voor de erven: 25.7.1701
29.10.1694 | N 2840 | f 480

Allegonda DONCK, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.04.1676 | N 2812 | f 349

Elisabeth DONCK weduwe van Peter DONCK, majoor over de Burgerij te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 20.4.1662 (N 2694 f 316v)
02.06.1667 | N 2695 | f 131

Besloten testament van Frederik Hendrick DONCK en Anna STRIJBOSCH weduwe van Jan Peter van de WIEL, te 's-Hertogenbosch gepasseerd 28.1.1668
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
04.05.1669 | N 2702 | f 302

Geraert zoon van wijlen Geraerts DONCK en Beelke dochter van wijlen Adriaen GIJSMAERS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: mei 1621 tijdens ziekte van de testatrice (N 2678 f 65)
07.12.1621 | N 2678 | f 16

Gijsbrecht zoon van Jacob DONCK, bierbrouwer, weduwnaar van Jenneke Anthonis Jacops van ORTTHEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.11.1655 | N 2696

Jacobus DONCK, bierbrouwer en Beatrix van BERCKENBOSCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.10.1672 | N 2796 | f 143

Jan Adriaan Cornelisse van der DONCK, oud bejaarde jongman mr kleermaker te Den Dungen
22.12.1691 | N 2853

Cornelis Jans van der DONCK, geboortig van Roosmaelen, woont te 's-Hertogenbosch, omtrent 23 jaar oud, knecht bij luitenant TERRAGON
02.05.1674 | N 2682 | akte 83

Willem Hendrick DONCK en Arijke dochter van Jan Adriaans van MEERENDONCK, op den Dungen
De testateur is ziek
17.05.1685 | N 2853 | f 40

Besloten testament van Wouterina DONCK, laatst weduwe van Walraven van de GRAEFF, luitenant kolonel in een infanterieregiment, gepasseerd 's-Hertogenbosch 12.6.1676
Geopend op verzoek van Mattijs van HIJNSBERGEN man en momboir van Sara de BOCK
06.12.1677 | N 2812 | f 594

Adriana dochter van wijlen Melchior DONCQUERS bij Margaretha van ZUTPHEN, j.d te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.11.1694 | N 2827 | f 274

Besloten testament van Arnout DONCKERS en Hildegonde HENDRICX, gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.10.1679
Geopend op verzoek van Johan Franois BALBIAN cum suis op 13.5.1681
13.05.1681 | N 2734 | f 269

Balthus zoon van Hieronimus DONCKERS j.m., te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.12.1674 | N 2820 | f 10v

Geertruijd DONCKERS weduwe van Doctor Henricus HUBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.10.1678 | N 2746 | f 160

Goijaert DONCKERS zoon van wijlen Philip Nicolaessen DONCKERS bij wijlen Adriana van VEEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
25.03.1652 | N 2669 | f 424

Guiliam DONCKERS en Elisabeth dochter van Anthonis Rutgers van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Afrekening tussen Elisabeth Anthonis Rutgers van BOXMEER en haar schoonzoon Jan van VELP in huwelijk hebbende Willemina DONCKERS op 11.12.1660 (N 2710 f 122)
18.02.1660 | N 2710 | f 29

Besloten testament van Helias DONCKERS, licentiaat in de rechten te 's-Hertogenbosch
07.09.1647 | N 2666 | f 11

Besloten testament van Helias DONCKERS zoon van wijlen Melchior DONCQUERS, gepasseerd 6.6.1673
Geopend op verzoek van Melchior DONCKERS cum suis
16.08.1673 | N 2758 | f 143

Besloten testament van Hendrick DONCKERS koopman en Anna SOMERS, tevoren weduwe van Nicolaes BUIJSEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.1.1676
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
21.03.1677 | N 2776 | f 256

Hendrick Michiels DONCKERS, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.07.1686 | N 2837 | f 605

Besloten testament van Jacob zoon van wijlen Niclaes DONCKERS man en momboir van Isabel van GEFFEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.3.1662
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
17.07.1664 | N 2695 | f 58

Johanna DONCKERS weduwe van Willem ASTERLA, te 's-Hertogenbosch
22.05.1681 | N 2800 | f 236

Johanna dochter van Louwis Jansz DONCQUERS weduwe van Marcellis de WIJS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament 24.3.1661 N 2694
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 12.6.1674
Inventaris: 14.6.1674 (N 2758 f 201)
Contracedulle: 2.7.1674 (N 2758 f 201c)
21.05.1674 | N 2758 | f 198

Johanna DONCKERS weduwe van Johan GIJSSELEN, te 's-Hertogenbosch
27.08.1688 | N 2825 | f 273

Lucretia DONCKERS weduwe van Johan van der HORST
Recepis besloten testament: 3.3.1668 (N 2666 acte 5)
04.09.1670 | N 2666 | akte 10

Besloten testament Maria DONCKERS weduwe van Willem ZIJBERTS gepasseerd 's-Hertogenbosch 22.9.1701
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Pieter ZIJBERTS cum suis
19.11.1701 | N 2706 | akte 34

Maria dochter van wijlen Johan DONCKERS, schepen van 's-Hertogenbosch bij Anna COCK
De testatrice staat op het punt naar Oost Indie te vertrekken
13.02.1666 | N 2701 | f 312

Maria DONCKERS weduwe van Johan van ASTEN, notaris te 's-Hertogenbosch, huisvrouw van Geerlingh RUIJSCH
De testatrice is ziek
Revocatie: 22.9.1668
10.11.1660 | N 2675

Besloten testament van Martinus DONCQUERS en Mechtildis van BOXMEER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 4.4.1687
Geopend op verzoek van Martin DONCQUERS en zijn zonen
09.06.1689 | N 2762 | f 110

Martinus DONCQUERS, koopman, weduwnaar van Mechtildis van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
24.03.1690 | N 2762 | f 157

Marten Michiels DONCKERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerdere testamenten: 26.3.1691 (N 2839 f 234); 30.11.1695 (N 2840 f 793)
17.06.1698 | N 2841 | f 618

Melchior DONCKERS, koopman te 's-Hertogenbosch Approbatie van het testament van 24.11.1639
14.10.1645 | N 2675

Melchior DONCKERS, koopman en Helena dochter van wijlen Goijaert Gerards van de GRAEFF, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.10.1631 | N 2674

Melchior DONCKERS, koopman te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Helena Goijvaert Gerards van den GRAEFF
De testateur is ziek
Eerder testament: 9.5.1639 (N 2675)
Erfdeling: 9.8.1640 (N 2675)
24.11.1639 | N 2675

Besloten testament van Michiel DONCQUERS, koopman, weduwnaar van Margriet van ZUTPHEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 3.5.1689
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van zijn kinderen: Johan Baptiste DONCQUERS en Maria Angelina DONCQUERS
17.05.1689 | N 2825 | f 360

Niclaes Laureijns DONCKERS, koopman van wollen lakens te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 20.8.1646 (N 2691 f 186v)
20.06.1646 | N 2691 | f 172

Niclaes Laureijns DONCKERS, koopman van wollen lakens weduwnaar van Heijltje dochter van Philips BOIJEN
23.06.1643 | N 2690 | f 368

Nicolaes zoon van wijlen Melchior DONCQUERS bij wijlen Margaretha van ZUTPHEN, te 's-Hertogenbosch
27.09.1692 | N 2826 | f 424v

Odilia DONCKERS dochter van wijlen NiColaes Laureijsse DONCKERS weduwe van Jan Jan dochter van den DUNGEN, hopkoopman te St Michielsgestel, present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 12.4.1659 (N 2670 f 547v)
12.07.1659 | N 2670 | f 580

Philips zoon van Nicolaes Laureijs DONCKERS, wollen lakenkoper, eerder weduwnaar van Adriaentken dochter van Cornelis van der VEEN en Maria dochter van wijlen Thomas de HONT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
09.10.1636 | N 2672 | f 187

Besloten testament van Robbrecht Jasper DONCKERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.10.1650
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van zijn broeder Jeronimus JONCKERS cum suis
17.04.1673 | N 2758 | f 147

Wouter zoon van wijlen Segher DCNCKERS en Maijke GIJSBERTS, weduwe van Dierck Jansen van SON, te 's-Hertogenbosch
19.01.1665 | N 2701 | f 110

Peter Jansen van DOOREMALEN, j.m. woont aan de Drie Huijsen te Hilvarenbeek, aan de Voort
14.03.1690 | N 2864 | f 9

Anthonij Martijn van DOREN en Anneke Michielsen WANTS, laatst weduwe van Thomas HOORKENS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament, tijdens ziekte van de testatrice: 14.3.1660 (N 2720)
26.05.1675 | N 2775 | f 379

Bernt Wierock van DOREN en Elisabeth dochter van Daniel van DIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 7.10.1677
Eerder testament: 29.6.1677 (N 2705 f 60)
Inventaris: 26.4.1681 (N 2705 f 482)
06.10.1677 | N 2705 | f 482

Jenneke en Antonetta, zusters, dochters van Jan van DOREN bij Anneke Arien WINTS, te 's-Hertogenbosch
Jenneke Jan van DOREN is ziek
21.09.1663 | N 2728 | f 410

Margaretha van DOREN, te 's-Hertogenbosch
29.07.1670 | N 2731 | f 433

Maria van DOREN, dochter van Gerard van DOREN bij Anna HERENCX te 's-Hertogenbosch
O.m. een legaat van Fl 100.- voor Cornelis Hendricx van der AA te Moergestel
05.06.1687 | N 2682 | akte 45

Besloten testament van Maria dochter van wijlen Gerard van DOREN gepasseerd 's-Hertogenbosch 15.1.1693
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Theresa van DOREN cumo suis
18.02.1693 | N 2738 | f 1

Anthonij van DOORNICK en Anneke van der MARCK, te 's-Hertogenbosch
29.10.1684 | N 2801 | f 610

Corneliske dochter van wijlen Willem Cornelis van DORDRECHT, eerst weduwe van Herman GERRITS en daarna van Hendrick NICOLAAS
02.06.1623 | N 2660

Besloten testament van Catharina van DORP douariere van Humphrey PEYTON, gepasseerd 's-Hertogenbosch 25.1.1678; recepis 26.1.1678 (N 2666 f 15)
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.12.1678
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 1.5.1679
Beide testamenten zijn geopend op verzoek van Barbara van DORP douariere Gijsbert PIECK van TIENHOVEN
15.06.1679 | N 2746 | f 239 resp 249

Maria van DORP, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 6.5.1671 (N 2790 f 251v)
30.05.1671 | N 2790 | f 255

Dirck DORSMAN en Anna Maria CLOOT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.07.1689 | N 2829 | f 362v

Rogier Jans van DORSTEN, hoefsmid onder de compagnie curassiers van GROBBENDONCK en Catharina dochter van Henricx van MEIJNSFORT te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.01.1622 | N 2678 | f 202

Simon van DORT en Elisabeth Janssen van DINTER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.08.1683 | N 2815 | f 502

Bernart van DORTMONT weduwenaar van Hilleken van ECHT en Sijken GERRITS, te 's-Hertogenbosch
11.09.1680 | N 2835 | f 419v

Herman Jansen van DORTMONT en Maria dochter van wijlen Jan MAES (MANS?), tevoren weduwe van Jan van XANTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder tetament tijdens ziekte van de testatrice: 28.10.1652 (N 2670 f 9)
01.05.1657 | N 2670 | f 352

Clara Herman van DORTMONT, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.03.1692 | N 2839 | f 531

Michiel van DORTMONT, koopman te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Maria DIJCKMANS en Catharina van CEULEN weduwe van Niclaas van BRUGGEN, te 's-Hertogenbosch
27.02.1695 | N 2840 | f 576

John DOU, sergeant in de compagnie van majoor PEYTON in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.03.1651 | N 2669 | f 346

Willem DOUGLAS, kapitein-luitenant in de compagnie van kolonel DOUGHLAS, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
28.10.1681 | N 2705 | f 489

Johanna dochter van Johannes van DOIJENBRAECK, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.11.1649 | N 2675

David Trant van DRENT en Jenneke Lamberts van HERPEN, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs ziek
Eerder testament: 24.5.1659 (N 2694 f 115v)
09.01.1663 | N 2694 | f 350v

Dirck Simons van DRIEBURCHT, j.m- te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.11.1680 | N 2835 | f 500

Adriaan Jansen van DRIEL, adelborst in de compagnie van de gouverneur van 's-Hertogenbosch, BEVERWEERT en Aeltgen Peters van GOCH weduwe van Laureijns Jacob van VIANEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.12.1662 | N 2742 | f 492

Bastiaan zoon van Hendrick van DRIEL en Anna dochter van Dierck TOPS te 's-Hertogenbosch
15.11.1655 | N 2698 | f 112

Besloten testament van Johan van DRIEL, chirurgijn en Elisabeth EVERAERTS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 26.5.1692
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van Nicolaes van BRUGGE cum suis
23.02.1696 | N 2726 | f 345

Cunira van DRIEL, eerst weduwe van Gijsbert van GRAVENWEERT en laatst van Dirck PASS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 17.10.1695 (N 2840 f 743)
29.01.1693 | N 2840 | f 16

Peter Gerits van DRIEL en Catharina dochter van Roelof LAUREIJSSEN, te 's-Hertogenbosch
21.05.1625 | N 2667 | f 55

Bartholomeus Pauwels DRIESSEN weduwnaar van Anneke Peters van DINTHER en Elsken Goossen van GEMONDE, te 's-Hertogenbosch
02.10.1623 | N 2679 | f 117

Maijke dochter van Arndt DRIESSEN weduwe van Arnd FAESSE te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 9.6.1642 (N 2690 f 288)
05.06.1642 | N 2690 | f 284

Maijke weduwe van Gerard DRIESSEN, te Schijndel, present te 's-Hertogenbosch
26.04.1652 | N 2692 | f 394

Maeijke dochter van Hendrick DRIESSEN weduwe van Theodoor van ROOIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.10.1688 | N 2754 | f 241

Adriaan Ariens van DRUENEN, ruiter in de compagnie van ritmeester FRIENS, in garnizoen te Deventer, logeert in de Herberg de vergulde Krabbe, op de Vismarkt te 's-Hertogenbosch
23.02.1666 | N 2722 | f 248

Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 15.4.1676
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch augustus 1676
Geopend op verzoek van zijn halve zuster Maeijke van DRUENEN
Inventaris: 4.9.1676 (N 2755 acte 143)
24.08.1676 | N 2755 | akte 144

Jacob van DRUENEN en Heijltje HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
03.06.1673 | N 2796 | f 347

Maeijke van DRUENEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Codicil 16.1O.1680 (N 2814 f 222)
Inventaris: 2.12.1680 (N 2814 f 262)
15.10.1680 | N 2814 | f 219

Maijke dochter van wijlen Anthonis Theunissen van DRUENEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.08.1660 | N 2694 | f 224v

Hendrick van DRUTEN en Maria van de VEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.12.1691 | N 2839 | f 435

Geertruijd dochter van Thomas DRIJN weduwe van Pieter MUTUS, vaandrig in de compagnie van kapitein ASSELIJ, domicilie houdende te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.10.1655 | N 2716

Meijnsken weduwe van Anthoni DUCHET, te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 2.1.1636 (N 2672 f 48)
02.08.1635 | N 2672 | f 22

Pauwels DUCHET en Maijke dochter van wijlen Leunis Sijmons van der PUTTEN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 26.7-1629
Geopend op verzoek van de weduwe
04.11.1634 | N 2674

Besloten testament van Elizabeth DUDDEIJ weduwe van Pieter de LOUW, notaris en procureur te Eindhoven
Ongeopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
28.09.1702 | N 2706 | akte 35

Joostken dochter van Pauwels Jans DUERMANS, geboortig van Aerlebeke, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.06.1606 | N 2663

Gijsbert Aerts van DUERSEN, hoevenaar te Middelrode, weduwnaar van IJken PROENINCX, present te 's-Hertogenbosch
28.11.1691 | N 2818 | f 310

Lambertus DUICKERTS en Anna Maria van STIPHOUT, weduwe van Jan Cornelis van den BROECK, te 's-Hertogenbosch
Inventaris door de weduwnaar: 15.4.1697 (N 2764 f 176)
26.01.1697 | N 2764 | f 164

Peeter Goverts van DULCKEN en Jenneke Adriaens van de LOCHT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.09.1672 | N 2773 | f 14

Jacomina DULLENS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.12.1675 | N 2745

Anthonij Jeroen van den DUNGEN en Catharina Henricx van HOUTEM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.04.1682 | N 2823 | f 170v

Barbara dochter van wijlen Pauwels Bastiaens van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 3.2.1659 en 27.2.1659 (N 2694 f 93v resp 97v)
22.10.1658 | N 2694 | f 77

Mr Henrick van den Dungen, licentiaat in de rechten en Catharina dochter van Arents van DOORNICK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 19.12.1623
Inventaris: 8.1.1624 (N 2665)
09.12.1623 | N 2665

Heijman Corsten van den DUNGEN en Margriet AELBERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.04.1689 | N 2817 | f 434

Johan van den DUNGEN en Petronella van der AA, te 's-Hertogenbosch
20.01.1681 | N 2822 | f 341

Jan zoon van wijlen Jan van den DUNGEN en Marijke dochter van wijlen Jan JACOBS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.05.1642 | N 2690 | f 278

Jan Theunissen van den DUNGEN en IJken Diercx van ROOSMALEN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.08.1673 | N 2703 | f 588

Jan Theunis van den DUNGEN weduwnaar van IJken Diercx van ROOSMAELEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 21.8.1674
Inventaris: 11.2.1679 (N 2705 f 519)
21.01.1674 | N 2704 | f 13

Margriet dochter van Peeter Hermans van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.12.1658 | N 2698 | f 517v

Maria meerderjarige dochter van Jan Theunissen van den DUNGEN bij Ida, te 's-Hertogenbosch
15.02.1707 | N 2726 | f 365

Matthijs Geerits van den DUNGEN en Hilleke HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.06.1697 | N 2764 | f 183

Besloten testament van Hendrick Jansen van DUPPEN, pastoor van Bach, present te 's-Hertogenbosch, gepasseerd 30.3.1652
Overleden op 14.1.1652
Geopend op verzoek van Hendrick van DUPPEN, executeur testamentaire
16.03.1652 | N 2664 | f 375

Lijsbeth Goors van DUPPEN, weduwe van Gillis de HAECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.05.1681 | N 2760 | f 32

Anna van der DUSSEN, geestelijke dochter op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 10.1.1681 (N 2836 f 7); 14.12.1691 (N 2839 f 455)
23.03.1694 | N 2840 | f 306

Henrick van der DUSSEN en Elisabeth van den ANCKER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 24.8-1679 (N 2835 f 211); testatrice ziek
19.12.1680 | N 2835 | f 520

Besloten testament van Hendrick van der DUSSEN en Anna de GROOT
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
23.06.1733 | N 2706 | akte 51

Jacob zoon van Jasper Jacobs van der DUSSEN, blauwverver en Marike dochter van Henrick van de LEUNISHEUVEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.05.1653 | N 2693 | f 23v

Besloten testament van Margriet dochter van wijlen Melchior van der DUSSEN gepasseerd 's-Hertogenbosch 12.10.1655
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Jasper Jacobs van der DUSSEN
10.12.1655 | N 2693 | f 263

Margriet van der DUSSEN, weduwe van Aert WILMERS, vaandrager in de compagnie van kapitein van MEURS, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 27.2.1657
18.09.1655 | N 2698 | f 78

Marten DUIJSSERE en Elisabeth SCHOTELMAMS, te 's-Hertogenbosch
07.03.1684 | N 2816 | f 21

Caspar DUIJTS, gewezen diaken en ouderling van de Ned. Geref. kerk te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Hendricxken COX en Margriet Willemsen de JONGE eerder weduwe van Floris Pieters van AMMERZODE
16.04.1669 | N 2671 | f 306

Adriaan Jacobs van DIJCK, weduwnaar van Margriet Jansen van BRAECKEL en Judith Gerit Peter van ERP weduwe van Jan WILLEMS te 's-Hertogenbosch
25.04.1660 | N 2720

Elisabeth van DIJCK, weduwe van Johannes van RIJMSDIJCK, Med. Doctor, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.11.1692 | N 2826 | f 454

Geerit Daniels van DIJCK weduwnaar van Elisabeth dochter van wijlen Hendrick Jans BROERS en Maria dochter van wijlen Jan Willemsen BUIJS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 20.1.1656 (N 2698 f 138) 28.9.1656 (N 2698 f 299) tijdens ziekte van de testatrice
Contracedulle van de goederen van wijlen Gerard van DIJCK voor zijn weduwe Maria BUIJS: 15.4.1670 (N 2731 f 411)
16.05.1658 | N 2699 | f 26v

Henrick Gerarts van DIJCK, bakker, weduwnaar van Heijlke dochter van wijlen Herman van BERCKEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 28.6.1632 (N 2665)
21.07.1638 | N 2665

Besloten testament van Herbert Anthonis van DIJCK en Maria dochter van wijlen Jan Jansen Seberts de RAEDT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Geopend aanwezig!
24.08.1664 | N 2731

Herbert Anthonissen van DIJCK en Maria dochter van Jan Seberts de RAEDT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 3.10.1668 (N 2731 f 242), tijdens ziekte van de testatrice
Inventaris: 22.3.1684 (N 2735 f 153)
Erfdeling goederen: 7.4.1684 (N 2735 f 165)
21.11.1675 | N 2733 | f 88

Herman Henricks van DIJCK, cremer en Catharina Jheronimus van KELST, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.11.1640 | N 2688

Ida van DIJCK, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.12.1689 | N 2817 | f 533

Jacobus van DIJCK en Elisabeth Hendrick de LEEUW te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.11.1685 | N 2837 | f 456

Jacob Jansen van DIJCK en Maijke dochter van wijlen Huijbert ANTHONISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
08.10.1636 | N 2667 | f 462v

Jan Gijsbertsen van DIJCK en Anneke dochter van Jan Jan de ROIJ eerder weduwe van Joost Dielissen de VISSCHER, te St Michielsgestel
12.09.1689 | N 2853 | f 273

Jan Thomas van DIJCK, knookenhouwer te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.02.1646 | N 2683

Maertje van DIJCK, j.d., gepasseerdde leeftijd van 15 jaar
Besloten testament ongeopend aanwezig, gepasseerd 's-Hertogenbosch
27.10.1719 | N 2706 | akte 49

Maria Dircx van DIJCK, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.06.1686 | N 2761 | f 176

Mechtelt van DIJCK weduwe van Aert Franssen EMKENS, te Oirschot in de Hertganck van Straeten, present te 's-Hertogenbosch
26.06.1692 | N 2826 | f 391

Besloten testament van Peter Daendels van DIJCK, weduwnaar van Margriet dochter van Wouter THOLINCK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 1.7.1652
Inventaris: 14.6.1658 (N 2729 f 359)
Geopend op verzoek van Jenneke en Cornelia van HASSELT cum suis
18.06.1658 | N 2729 | f 357

Dirck Gerarts DIJCKMAN weduwnaar van Geesken WIJNCOOTS en Agnees HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.09.1654 | N 2726 | f 56

Johannes Nicolaas EBERHARDT, majoor op de Ortensche schans en Anna BOULON
De testateur is ziek
04.12.1648 | N 2707 | f 86

Maijke dochter van Peter van ECHTEN weduwe van Johan van ZONHOVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.03.1692 | N 2806 | f 65

Anna van EEDEN weduwe van Gerrit van NOTTELEN en Maria van EEDEN haar zuster, te 's-Hertogenbosch
06.03.1686 | N 2816 | f 362

Henrick EECKARTS en Lijsbeth dochter van Godert STIJFFGENS, te 's-Hertogenbosch
26.04.1663 | N 2695 | f 8

Jan en Jenneke kinderen van wijlen Marcelis Jan van den EECHART, broeder en zuster, te 's-Hertogenbosch
Jan Marcelis Jan van den EECHART is ziek
15.12.1602 | N 2661

Jenneke dochter Marcelis Jans van den EECHAERT, oud ca 60 jaar te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.03.1612 | N 2661

Nicolaas zoon van Jan EEKHOUT en Helena dochter van Anthoni CROCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.07.1663 | N 2728 | f 408

Anna EECKERSCHOT, laatst weduwe van Jan van de VEN, te 's-Hertogenbosch
03.05.1691 | N 2737 | f 227

Gerard en Johanna, kinderen van wijlen Cornelis EEKERSCHOTH bij Petronella van DIJCK zijn tweede huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
02.03.1680 | N 2734 | f 154

Geertruijt EELKENS weduwe van Johannes Gerardus van NUENEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.10.1684 | N 2824 | f 102

Hendrick Stevens EELKENS en Barbara GERAEDTS, tevoren weduwe van Huijbert Adams van AERLEBEECK, te 's-Hertogenbosch 6.3.1662 (N 2671 f 19v)
24.09.1664 | N 2671 | f 148

Jan Steven EELKENS en Catharina GERARTS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 24.4.1671 (N 2724 f 250)
13.12.1672 | N 2703 | f 426

Maria EELKENS weduwe van Sebert Jansen de RAEDT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 4.9.1676
Inventaris: 20.8.1677 (N 2733 f 185)
01.08.1670 | N 2731 | f 435

Rogier zoon van wijlen Zeger EELKENS, tevoren weduwnaar van Peterken Yewaans van CEULEN en Elisabeth dochter van Peter ROVERS, eerder weduwe van Floris Gerarts van der HORST te 's-Hertogenbosch
13.12.1656 | N 2693 | f 337v

Wouter Jansen EELKENS, koopman en Lijsbeth dochter van Peter Adriaan LOOTGIETER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.01.1636 | N 2687 | f 17Ov

Zeger EELKENS en Elisabeth dochter van Peter ROVERS, te 's-Hertogenbosch
02.10.1657 | N 2693 | f 413

Johannes EENUS, koopman en Maria Catharina MOORREES
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 15.2.1701
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
10.02.1702 | N 2726 | f 368

Lucia dochter van Hendrick Wijtman van EERSSEL, j.d., gepasseerd de ouderdom van 20 jaar, te Haren, doch present te 's-Hertogenbosch
26.10.1669 | N 2731 | f 378

Aert Dircx van EERT en Heijltje TIJBOSCH, te Veghel, doch present te 's-Hertogenbosch
04.07.1695 | N 2819 | f 152

Walterus van den EERTBRUGGE en Hester van MEERWIJCK, te Grave, present te 's-Hertogenbosch
26.05.1687 | N 2838 | f 99

Wolterus van EERTBRUGGE, inwoner van Gravem weduwnaar van Hester van MEEDEIJCK, present te 's-Hertogenbosch
20.03.1689 | N 2804 | f 254

Jan Aertsen van EESCHAREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.12.1656 | N 2717

Hendrick Jan van EESTEREN, bakker en Agnees EVERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 5.1.1642 (N 2668 f 146)
02.08.1647 | N 2669 | f 163v

Marten Jan van EESTEREN en Hendrina van WAERDEN, te 's-Hertogenbosch
04.01.1686 | N 2837 | f 507

Gijsbertus van EGGEN, apotheker en Maria BANGELAERS, te 's-Hertogenbosch
07.08.1675 | N 2791 | f 329

Bartholdus van ECK, predikant te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.02.1692 | N 2749 | f 252

Hendrick van ECK, vaandrig in het regiment van kolonel UIJTTENHOVE, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
21.03.1675 | N 2797 | f 288

Jan Geerlinck van den ECKER en Jenneke dochter van Huijgh Jansen van BERCKEL, te Schijndel, present te 's-Hertogenbosch
03.11.1681 | N 2705 | f 489v

Valerius ELAMAS, luitenant in het regiment van overste PROT, in garnizoen te Nieuwpoort en Susanna van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
Extract voor de weduwe op 30.7.1710
00.00.1695 | N 2840 | f 219

Maurits van ELDEN en Adriana de VOGEL
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.4.1682
Geopend op verzoek van de testateurs
06.06.1687 | N 2829 | f 138

Herman van ELENBERGH en Deliana Berentse STERCK, te 's-Hertogenbosch
18.01.1678 | N 2799 | f 92

Elisabeth van ELSWIJCK, meerderjarige j.d. te 's-Hertogenbosch
07.11.1694 | N 2856 | f 142

Maijke dochter van Nicolaas van EMANS, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Ander testament: 26.6.1673 (N 2732 f 386)
26.06.1673 | N 2796 | f 435

Anthonij EMAUS en Barbara van de WAENT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.10.1683 | N 2815 | f 557

Andries Coenraets van EMBDEN, laatst weduwnaar van Cathalijn de BRUIJN en nu van Maijke van ZANTEN, te 's-Hertogenbosch
15.06.1662 | N 2730 | f 240

Mariken dochter van Embert EMBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Doorgehaald en onvoltooid testament
00.00.1665 | N 2687 | f 391v

Jenneke Hendricx EMMEN, huisvrouw van Frans Cornelis BALSAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.10.1680 | N 2814 | f 216

Andries van EMMERICK en Maria van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
25.01.1674 | N 2712 | f 286

Daniel van EMMERICK, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.02.1649 | N 2697 | f 3O8

Jan Jan van EMMERICK weduwnaar van Catharina dochter van Henrick THOMASSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is 'Hoog bejaard, cranck en enigszins debiel van lichaem'
02.12.1637 | N 2688

Catharina van EMMERICK, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.12.1691 | N 2818 | f 322

Lambert zoon van wijlen Willem Robberts van EMMERICK en Mechteld dochter van wijlen Peeter SIJLVESTERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.07.1626 | N 2661

Lambert zoon van wijlen Willem Robberts van EMMERICK, hoedemaker weduwnaar van Mechteld dochter van wijlen Peter SIJLVESTERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.08.1626 | N 2661

Thomasken en Anneke dochters van wijlen Jan Jan van EMMERICK bij wijlen Mechteld dochter van Jan Jan van LOON, zusters, te 's-Hertogenbosch
11.04.1614 | N 2660

Wouter van EMMERICK, voerman en Cornelia van HELSDINGHE (HEIJNSDINGE ?), te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
Eerder testament 13.4.1684 (N 2801 f 501), tijdens ziekte van de testateur
25.07.1695 | N 2738 | f 239

Hendrick Jansen van EMMERCAMP weduwnaar van Jenneke BERENTS en Geertruijd BROUWERS weduwe van Simon SCHOLTUS, te 's-Hertogenbosch
19.05.1694 | N 2807 | f 69

Johan EMMERIJ en Elisabeth GOVAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.12.1680 | N 2835 | f 526

Anthonij EMONS en Anneke de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.09.1695 | N 2764 | f 54

Henricus zoon van wijlen Henrick EMONTS, bakker en Margriet dochter van wijlen Henric WILLEMS, mr chirurgijn, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 1.11.1603 (N 2661) tijdens ziekte van beide testateuren
05.03.1607 | N 2661

Catharina EMONTS weduwe van Gerard Jansen STOCKHORST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.05.1644 | N 2668 | f 340

Maijke CIaesse van EMONTS, j.d., op de Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
20.09.1668 | N 2701 | f 397v

Ambrosius Anthonis van EMPEL, molenaar en Elisabeth Henricx ROGGE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.12.1669 | N 2757 | f 194

Besloten testament van Elisabeth dochter van wijlen Anthonis Dielissen van EMPEL, j.d. te 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
De testatrice is ziek
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
11.11.1675 | N 2706 | akte 6

Elisabeth dochter van Jan Daniels van EMPEL bij wijlen Elizabeth dochter van Jan Nicolaes SERVAAS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
21.09.1636 | N 2672 | f 165

Gerrit van EMPEL en Maria Peters de BIJL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.03.1682 | N 2747 | f 265

Henrick van EMPEL en Maria van der EIJCK, te 's-Hertogenbosch
10.07.1699 | N 2876 | f 204

Hilleken dochter van Adriaan zoon van Adriaan Petersen van 's-Hertogenbosch
Revocatie: 12.2.1627
20.02.1625 | N 2677

Maijke Andries van EMPEL weduwe van Peter COPPELMANS, te 's-Hertogenbosch
08.04.1667 | N 2728 | f 441

Willemke natuurlijke dochter van mr Adriaen vaan EMPEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch op 21.4.1638
Inventaris: 21.4.1638
Eerder testament: 31.12.1639 (N 2665)
15.04.1638 | N 2665

Maria van EMSTEL, j.d. te 's-Hertogenbosch
15.01.1693 | N 2806 | f 248

Anneke Peters van den ENDENPOEL, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
Eerdere testamenten: 19.9.1665 (N 2681 f 416); 20.9.1665 (N 2681 f 409v)
09.10.1665 | N 2681 | f 423

Cornelis van den ENDENPOEL en Jenneke Roelofs van EIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.07.1671 | N 2758 | f 39

Besloten testament van Peeter van den ENDENPOEL, koopman van wijnen en Maria de GRUIJTER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 26.8.1680
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
11.02.1692 | N 2739 | f 6

Johannes van ENDRUP en Anneke Lamberts van der HEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.01.1685 | N 2837 | f 271

Jenneke ENGEL weduwe van Jacob FRANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.04.1689 | N 2829 | f 270v

Engelken Henricx van ENGELANT, zuster in het klooster van de Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 14.10.1675 (N 2797 f 410)
07.10.1684 | N 2824 | f 100

Jan Jan van ENGELANT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.06.1621 | N 2667

Cornelis zoon van wijlen Jan van ENGELAND en Peterke dochter van wijlen Rombout Willems van UDEN, te 's-Hertogenbosch
06.01.1592 | N 2660

Maijke van ENGELANT weduwe van Adriaan Adam van WAERDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 25.2.1681 (N 2734 f 241)
Contracedulle 26.2.1681 (N 2734 f 250)
07.10.1679 | N 2734 | f 96

Willem zoon van Mattheus Goijaert van ENGELANDT en Jenneke dochter van Hendricx de CORT, te Rosmalen, present te Berlicum
24.04.1653 | N 2681 | f 131

Alexander ENGELBERT, geboren te Amsterdamo, 22 jaar, present te 's-Hertogenbosch
Huwelijkse voorwaarden met Elisabeth WERDERBURN: 22.1.1673 (N 2703 f 514)
22.01.1673 | N 2703 | f 513

Adriaan zoon van wijlen Hendricx Hendricx van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 17.5.1651 (N 2675)
26.05.1651 | N 2675

Bertje dochter van Willem van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.08.1689 | N 2804 | f 376

Boudewijn Jansen van ENGELEN en Anneke Cornelis MICHIELSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.02.1662 | N 2756 | f 61

Elizabeth dochter van wijlen Geerlingh Willems van ENGELEN, weduwe van Joseph van HENCXTUM alias van DELFT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 12.2.1657 (N 2693 f 362 resp 368)
14.04.1656 | N 2693 | f 299

Elisabeth Willemse van ENGELEN, weduwe van Herman van IERSEL, lakenkoper te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden: 's-Hertogenbosch 7.8.1641
Inventaris: 14.8.1641 (N 2688)
03.10.1640 | N 2688

Gerard van ENGELEN en Margriet JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.09.1681 | N 2814 | f 561

Goijaert Egberts van ENGELEN en Catharina de HEE weduwe van Henrick van MEERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
02.04.1661 | N 2756 | f 31

Jan Evertsen van ENGELEN, weduwnaar van Lucia MATTHIJSEN en Maeijke HENDRICX weduwe van Mattheus ANTHONISSEN, te 's-Hertogenbosch
20.02.1658 | N 2718 | f 245

Jan Geurtssen van ENGELEN, laatst weduwnaar van Lucia MATTHIJSEN en Maijke HENDRICX, weduwe van Matthijs ANTHONISSEN te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.03.1667 | N 2723 | f 1O2

Leendert ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.04.1695 | N 2868 | f 134

Lucas van ENGELEN en Johanna POTEIJ, te Engelen, present te 's-Hertogenbosch
14.01.1694 | N 2827 | f 151

Maria en Catharina, dochters van wijlen Dirck ENGELEN bij Maijke WILLEMS, oud resp 16 en 17 jaar, te 's-Hertogenbosch Catharina Dirck ENGELEN is ziek
22.11.1675 | N 2782 | f 447

Steven van ENGELEN weduwnaar van Jenneke Joosten van VECHEL te St Michielsgestel
14.09.1685 | N 2853 | f 70

Willem Lucas van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.09.1673 | N 2732 | f 430

Geerit Lucas van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
30.09.1676 | N 2712 | f 462

Leendert ENGELS, soldaat in de compagnie van majoor MOESBERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.05.1687 | N 2825 | f 111v

Willem Laarhout ENGELSMAN en Geertruijd dochter van Dominicus WOUTERS, tevoren weduwe van Marten JANS, te 's-Hertogenbosch
16.11.1635 | N 2665

Abraham ENGELSTRATEN koopman en Johanna LIEVENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.03.1693 | N 2856

Aert Henricx van ERP en Peterke Benedictus JANSZ, te 's-Hertogenbosch
29.08.1629 | N 2664

Anneke dochter van wijlen Arnt Goijaerts van ERP, religieuse in het zusters convent Eijckendonck, present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 3.9.1646 (N 2691 f 207); 31.8.1650 (N 2692 f 161); 25.8.1651 (N 2692 f 341); 5.5.1653 (N 2693 f 39)
28.11.1653 | N 2693 | f 80v

Anna Lenaarts van ERP, weduwe van Lodewijck Jans van BEECK, te Veghel, present te Berlicum
16.02.1648 | N 2678 | f 65

Eerken dochter van wijlen Arndts Goijaerts van ERP, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 8.8.1636 (N 2674) 5.5.1653 (N 2693 f 37v) 28.11.1653 (N 2693 f 81) 25.5.1657 (N 2693 f 384v) 19.9.1659 (N 2694 f 134v)
Dit laatste testament is niet gepasseerd
Inventaris: 27.9.1659 (N 2694 f 141)
20.09.1659 | N 2694 | f 138

Elisabeth dochter van wijlen Diercx van ERP, weduwe van Wouter zoon van wijlen Willem van ACHELEN, apotheker te 's-Hertogenbosch woont in de Peperstraat
De testatrice is ziek
Inventaris en contracedulle: 10.1.1695 (N 2827 f 291)
12.02.1693 | N 2827 | f 7

Jonker Godefroij van ERP, zoon van wijlen Jonker Walraven van ERP, heer van Erp en Vechel, bij Willemke dochter van wijlen Aert Henricx van NIJENPOORT, cremer, te 's-Hertogenbosch
00.05.1624 | N 2679 | f 188v

Cornelia dochter van wijlen Mattheus Andriessen van ERP, weduwe van Jan Hendrick SERVAESSEN, alias van den BERCH, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 29.7.1645 (N 2668 f 395)
10.04.1649 | N 2669 | f 225

Besloten testament van Leonard Roelof van ERP, beneficiant van de St Janskerk te 's-Hertogenbosch, overleden te Rome
09.01.1582 | N 2662

Peeter Jansz van ERP en Jacomina MATTHEUS te Dinther
De testatrice is ziek
07.06.1653 | N 2681 | f 134

Willem Jansen van ERP j.m., woont te Grave, present te 's-Hertogenbosch
06.06.1653 | N 2715

Agnes en Catharina van ESCH, dochters van wijlen Jan van ESCH bij wijlen Digna JACOBS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 10.12.1672 (N 2671 f 533)
29.09.1680 | N 2734 | f 206

Anneke en Marieke, dochters van Cornelis Willems van ESCH, wonende in het convent van de Zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 222

Barent van ESCH, mr sweertveger en Jenneke van den RIVIEREN, te 's-Hertogenbosch
04.08.1678 | N 2746 | f 140

Daniel Daniels van ESCH, kleermaker en Hendricxken Peters van TEGELEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.06.1638 | N 2674

Dierck zoon van Dierck-van ESCH en Aleijd dochter van Jacob GEBELS, te Bergeijk, doch present te 's-Hertogenbosch
16.09.1655 | N 2698 | f 77

Gooswinus van ESCH, poorter van 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.07.1673 | N 2744 | f 451

Hendrick Aelberts van ESCH, soldaat in de compagnie van kapitein ZIJGERS in het regiment Gardes van de Prins van VRIESLANT en Magdalena Jochems HOMBURGH, te 's-Hertogenbosch
06.05.1689 | N 2829 | f 288

Besloten testament van Herbert van ES en Maria CROCK laatst weduwe van Johan BOCX, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
18.02.1664 | N 2666 | f 19

Hillegonda van ESCH weduwe van Jan MASTENBROECK, te 's-Hertogenbosch
Inventaris van de goederen nagelaten door Jan MASTENBROECK: 11.3.1692 (N 2749 f 260)
17.03.1692 | N 2749 | f 268

Jan van ESCH, klerk ter stadsgriffie en Geertruijd de LELIJE te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek en 'debiel naar den lichaeme'
28.09.1680 | N 2746 | f 470

Jan Wouters van ESCH wollen laken koper en Maria van der MOELEN te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.04.1661 | N 2675

Margaretha dochter van wijlen Jan Wouter van ESCH bij Anna dochter van Nicolaus Adriaan van ROIJ, geboren te 's-Hertogenbosch religieuse in het convent van St Maria Catharinenberch, te Oisterwijk, present te 's-Hertogenbosch
15.10.1633 | N 2665

Maria van ESCH natuurlijke dochter van wijlen Adriaen van ESCH bij Levina STEENCOP, thans wonende te Oisterwijk, present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 13.9.1690 (N 2737 f 170); 11.7.1693 (N 2738 f 54)
29.06.1698 | N 2875 | f 164

Metje Jansen van ESCH weduwe van Peter Jansz van GELDER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 17.11.1666 (N 2731 f 134); 25.6.1681 (N 2747 f 91); 4.11.1681 (N 2747 f 196) 4.4.1684 (N 2747 f 590)
24.11.1687 | N 2748 | f 351

Maeijke dochter van Wouter van ESCH bij Lijsken MATTHIJSEN, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
07.08.1679 | N 2821 | f 528

Maria van ESCH, dochter van wijlen Wouter Jan van ESCH, koopman van wollen lakens, te 's-Hertogenbosch
09.09.1665 | N 2671 | f 161

Mechtelt van ESCH, weduwe van Peeter Jansen van GELDEN, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.03.1684 | N 2824 | f 23

Nicolaes zoon van wijlen Jan Wouters van ESCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.01.1646 | N 2675

Peeter Willemsen van ESCH, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.03.1643 | N 2688

Philips van ESCH, kleermaker en Elisabeth Jansen PESSERS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 25.11.1658 (N 2719)
Revocatie: 20.1.1659
25.02.1668 | N 2771 | f 3

Willemijntie van ESCH, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
15.05.1673 | N 2732 | f 375

Wouter zoon van Wouter Jan van ESCH wollen lakenverkoper en Lijske dochter van Mattheus MATTHEUSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.09.1623 | N 2679 | f 95

Jacop Denis van ESPENDONCK, koopman en Aldegonda dochter van Jan SCHENCKELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.12.1640 | N 2688

Jacob Dionijs van ESPENDONCK, kleerkoper en Maijke dochter van Wouter CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.11.1636 | N 2667 | f 293

Catharina dochter van Jacop Denis van ESPENDONCQ bij Aldegonda dochter van Jan SCHENCKELS, oud over 18 jaar, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.01.1658 | N 2729 | f 264

Magdalena Jansen van ESSEN weduwe van Philip MULDER, gewezen sergeant, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.07.1673 | N 2744 | f 450

Maeijken van ESSEN
Recepis besloten testament
11.08.1708 | N 2666 | f 63

Anthonij van der EST en Jenneke van de RIET, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek; overleden vr 14.5.1690 (N 2805 f 90)
12.02.1690 | N 2805 | f 28

Aleijdt EVERTS, te St Oudenrode weduwe van Peter Matthijs van der JAEGHS, present te 's-Hertogenbosch
03.09.1648 | N 2707 | f 72

Jan EVERTS en Jenneke Jan van GOCH, te Vechel, present te 's-Hertogenbosch
16.06.1692 | N 2839 | f 574

Maria EVERTS weduwe van Aert de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam
Eerder testament: 2.8.1683 (N 2828 f 506)
23.08.1686 | N 2824 | f 86v

Evert EVERTSEN, te 's-Hertogenbosch
30.03.1666 | N 2769 | f 97

Besloten testament van Dierck Rutten van EIJBERGH en Anneke van WESEL, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 25.7.167O
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
15.07.1680 | N 2772 | f 186

Adriaantje Cornelis van EIJCK weduwe van Steven Jansen GRAES, te 's-Hertogenbosch
28.04.1687 | N 2854 | f 275

Agneta Michielsen aen den EIJCK, weduwe van Jan THIELEMANS en eerder van Jan Jan van BERGEIJK
De testatrice is ziek
Revocatie: 18.10.1660
11.06.1658 | N 2696

Elisabeth dochter van wijlen Henrick van EIJCK, oud 22 jaar, ontvangen en geklede conventualinne van het zustersconvent van Bethanien op de Wintmolenberg, maar nochtans niet geprofest, te 's-Hertogenbosch
24.10.1609 | N 2663

Henrick Peters van EIJCK en Hilbertien JANSEN, te Hedel, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.06.1692 | N 2855 | f 466

Marijke dochter van wijlen Lucas van EIJCK weduwe van Jan Wout PETERSZ, bontwerker, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.02.1618 | N 2665

Peter, Cornelis en Mattheus, zonen van Jan Adriaan van EIJCK bij Margaretha Janssen CORBELEIJN en Hendrick Franssen BROCK man en momboir van Cornelia Jan van EIJCK
06.06.1672 | N 2703 | f 232

Johannes van der EIJKEN, soldaat in de compagnie van kapitein Caerel van UIJTTENHOVE in het regiment van de Heer Hendrick van UIJTTENHOVE en Maria JANSSE, zijn moeder, weduwe van Thomas van der EIJKEN en nu huisvrouw van Willem EDELMANS, ruiter in de compagnie van de Jonge Prins van NASSAU
Codicil
28.02.1694 | N 2807 | f 34

Elisabeth EIJCKHOFF, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
28.03.1694 | N 2856 | f 104

Caspar EIJCKHOFF, te 's-Hertogenbosch
21.02.1695 | N 2840 | f 569

Adriaan Hendrick EIJCKMANS en Anneke EVERTS, te den Dungen
De testatrice is ziek
04.06.1655 | N 2681 | f 155

Adriaan Hendrick EIJKMANS, weduwnaar van Anneke EVERTS, te Den Dungen
De testateur is ziek
12.06.1655 | N 2681 | f 158v

Jan zoon van Henrick EIJCKMANS en Geertruijd Wouter JOOSTEN, te Den Dungen
28.08.1654 | N 2681 | f 144

Besloten testament van Goijaert zoon van Jan van EIJL en Johanna dochter van Jan SOPERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.12.1664
Geopend op verzoek van de weduwe
30.05.1677 | N 2733 | f 152

Hendrick van EIJL, bakker en Jenneke van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 25.10.1670 (N 2772 f 229)
10.03.1678 | N 2774 | f 139

Johan van EIJL, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch en Maria de WIJS te 's-Hertogenbosch in het huis de Brouwkuip, in de Ortenstraat
De testateur is ziek
28.07.1687 | N 2748 | f 318

Besloten testament van Catharina van EIJL dochter van Jan Peters van EIJL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.10.1654
Geopend op verzoek van haar broeder Adam van EIJL en haar verdere broeders en zusters
28.04.1655 | N 2682 | akte 133

Catharina van EIJL huisvrouw van Peeter SCUTLANDT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 3.2.1654 (N 2682 acte 134)
23.03.1655 | N 2682 | akte 136

Besloten testament van Peter van EIJLL, Med. Doctor en Wilhelmina de COCK van DELWIJNEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 8.7.1657
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Jonker Ego de COCK, te Driel, cum suis
14.06.1667 | N 2695 | f 132

Cathalijn dochter van Goijaert EIJMBERTS weduwe van Cornelis DOOREN, op den Dungen
De testatrice is ziek
05.03.1691 | N 2853 | f 376

Cathalijn Goijaert EIJMBERTS weduwe van Cornelis Jansen GORIS, te Den Dungen
15.09.1682 | N 2836 | f 439

Jan EIJMBERTSEN, ruiter onder de compagnie van ritmeester Jonker Henrick BACGAINGIE, Hoog- en Laag-schout van 's-Hertogenbosch en Cornelia THOMAS
13.08.1636 | N 2672 | f 154

Cathalijn dochter van wijlen Adriaan EIJMERS, geboren in de parochie van St Peter te Vught, doch present te 's-Hertogenbosch
23.04.1613 | N 2662

Maria van EIJNATTEN huisvrouw van Caesar Henrick Otto Baron van VOIRST, Heer van Ulenpas etc, te 's-Hertogenbosch
24.11.1691 | N 2793 | f 367

Hendrick Lamberts van den EIJNDE, tevoren weduwnaar van Martha Jacobs VERHOUT en Allegonda JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
09.03.1643 | N 2668 | f 250v

Hendrick van EIJNDHOVEN, notaris en praktizijn te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 2.11.1679
Inventaris: 28.11.1679 resp 16.11.1679 (N 2705 f 288 resp 338)
18.10.1679 | N 2705 | f 269

Besloten testament van Henrick van EIJNDHOVEN, notaris te 's-Hertogenbosch, eerst weduwnaar van Maria BAKKERS en daarna van Johanna van GEFFEN, dochter van Joseph van GEFFEN, schout van Helmond, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.8.1676
Geopend op verzoek van Anthonij van EIJNDHOVEN
28.10.1679 | N 2705 | f 274

Jenneke Henricx van EIJNDHOVEN eerst weduwe van Adriaan Jan van ROOSMAELEN en laatst van Jan Gevers van den BICHELAER caersman, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 30.1.1680 (N 2777 f 73); 18.1.1683 (N 2823 f 392v)
15.03.1689 | N 2811 | f 241

Cornelis Jan van EIJNDHOVEN, j.m. te 's-Hertogenbosch
23.09.1664 | N 2722 | f 100

Peter van EIJNDHOVEN en Maria STEENBACKER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.04.1658 | N 2696

Elisabeth en Catharina van EIJS, zusters, te 's-Hertogenbosch
04.03.1699 | N 2869 | f 470

Barbara GAGE, te Turnhout, present te 's-Hertogenbosch
Universeel erfgename is haar nicht Johanna Barbara de JOURNE, dochter van Jonker Louis de JOURNE bij Johanna GAGE, zuster van de testatrice
17.04.1696 | N 2841 | f 65

Adriana van GAMEREN weduwe van Gijsbert Jansen van BAECXEM, te 's-Hertogenbosch
31.07.1646 | N 2675

Geertruijt Jansen van GANGELT, weduwe van Dirck de LOUW te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 10.3.1681 (N 2814 f 336); 13.1.1686 (N 2816 f 351)
02.02.1686 | N 2816 | f 352

Peter GALION, zadelmaker en Margriet la POIRTTHE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.04.1654 | N 2728 | f 384

Robbert GARING, soldaat in de compagnie van de Graaf van BREDERODE, te 's-Hertogenbosch
23.10.1656 | N 2717

Jean GARRI, kwartiermeester van de compagnie van ritmeester BROECKHUIJSEN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 25.2.1654 (N 2670 f 113)
13.05.1654 | N 2670 | f 129

Gerard zoon van Reijnier GAST bij wijlen Anna DONCK zijn eerste huisvrouw, gepasseerd den ouderdom van 15 jaar, te 's-Hertogenbosch
25.09.1654 | N 2728 | f 380

Jasper GAST, te's-Hertogenbosch
15.07.1676 | N 2812 | f 373

Jacob de GAST, voorlezer in de St Jan en Elisabeth Jans van SABIJN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.06.1676 | N 2745 | f 426

Catharina dochter van Jaspero GAST bij Heijlke POTTEIJ, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 13.3.1656 (N 2693 f 280); 12.8.1656 (N 2693 f 319v); 29.3.1659 (N 2694 f 102); 15.11.1660 (N 2694 f 243); 9.8.1662 (N 2730 f 279)
24.09.1662 | N 2730 | f 281

Besloten testament van Reijnier GAST weduwnaar van Maria LOMMERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 7.2.1688
Geopend op verzoek van zijn kinderen: Johan en Helena GAST
11.11.1688 | N 2838 | f 411

Reijnier GAST weduwnaar van Maria LENNAERS te s-Hertogenbosch
02.03.1679 | N 2705 | f 541

Anna GEDDEE weduwe van Jan PISSEE, tevoren van Jan PERSSENS, woont te 's-Hertogenbosch op de Triniteit achter het weeshuis
De testatrice is ziek
24.10.1689 | N 2748 | f 594

Abraham van GEEL, mr schoenmaker en Jenneke GIJSBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.09.1690 | N 2855 | f 331

Cornelis van GEEL en Cecilia BEIJERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Erfdeling: 6.11.1694 (N 2856 f 138)
26.11.1691 | N 2855 | f 458v

Theodorus van GEEL en Geritien DIRCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.02.1676 | N 2797 | f 479

Jan van GEENHOVEN weduwnaar van Anthoniske WIJNANTS, soldaat in de compagnie van kapitein WANROIJ, onlangs overleden te 's-Hertogenbosch
02.07.1666 | N 2731 | f 83

Aletta Maria de GEER weduwe van Geerard van GROMMON, te 's-Hertogenbosch
10.01.1692 | N 2826 | f 322

Anneke Aert Jan GEERLINGH weduwe van Adriaan Cornelissen van der DONCK, op den Dungen
12.02.1687 | N 2853 | f 122

Bartholomeus GEEREMANS en Geertruijt Lamberts van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.10.1669 | N 2702 | f 367

Johan GEERMANS, j.m. te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 6.9.1666 (N 2731 f 100)
Revocatie: 27.9.1670 (N 2731 f 455) van het testament van 1669
18.01.1669 | N 2731 | f 279

Heijlke 's-GEERS en Aelken BROUWERS
De laatste twee zusters van het Convent van de Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
Heijlke 's GEERS is ziek
25.10.1683 | N 2815 | f 567

Anna van GEFFEN, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 14.3.1690
30.07.1689 | N 2838 | f 564

Besloten testament van-Antonie en Peternella, kinderen van wijlen Peter van GEFFEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 28.10.1670
Peternella Peter van GEFFEN is ziek
Geopend op verzoek van Antoni Peter van GEFFEN cum suis
08.12.1670 | N 2757 | f 352

Daniel van GEFFEN en Maria Cornelissen, van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
26.05.1674 | N 2775 | f 153

Besloten testament van Franchois van GEFFEN en Tras Wilhelmina van ELST, weduwe van Jasper van HEESWIJCK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 9.10.1682
Geopend op verzoek van de weduwe
23.05.1685 | N 2824 | f 196

Geertruijd Anna en Johanna Catharina, dochters van Willem Van GEFFEN, op het kasteel Herlaer te St Michielsgestel
Geertruijd Anna Willem van GEFFEN is ziek
06.07.1685 | N 2735 | f 306

Gooswinus van GEFFEN, j.m. te 's-Hertogenbosch
30.10.1692 | N 2839 | f 661

Hendrick Jan van GEFFEN en Aelken Claes PETERS weduwe van Jan Theunis PHILIPSEN, te Osch, present te 's-Hertogenbosch
07.07.1696 | N 2841 | f 130

Besloten testament van Isabella dochter van wijlen Joseph van GEFFEN, eerst weduwe van Aert Aertsen van HOVE en laatst van Jacob DONCKERS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 9.10.1676
Geopend op verzoek van Johannes van GEFFEN cum suis
10.07.1677 | N 2705 | f 99

Jan Aerts van GEFFEN weduwnaar van Maeijke Gerits van der HORST te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
25.09.1639 | N 2688

Jan Aerts van GEFFEN weduwnaar van Maeijke Gerits van der HORST te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.03.1642 | N 2688

Jano Janse van GEFFEN en Maria Frans JACOBS, te 's-Hertogenbosch
21.04.1677 | N 2733 | f 121

Johannes Peters van GEFFEN en Elisabeth Jasper DOMP, eerder weduwe van Jan Wouters van SON, te 's-Hertogenbosch
10.11.1678 | N 2705 | f 190

Maria van GEFFEN dochter van Josephus van GEFFEN, schout van Helmond etc., te 's-Hertogenbosch
25.04.1679 | N 2705 | f 326

Maijke dochter van Anthonij Robben van GEFFEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.12.1643 | N 2690 | f 397

Besloten testament van Servaes Aerts van GEFFEN, knokenhouwer en Judith Jansen REMMEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.1.1642
Geopend op verzoek van Ruth Peters van DRIJEBERGHT en Lambert GOOSSENS, beenhouwers, voogden over Margriet onmondige dochter van de testateur en de weduwe van de testateur
23.02.1645 | N 2672 | f 598

Willem Jansen van GEFFEN en Petronella JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.10.1669 | N 2771 | f 433

Adriaan de GELDER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en Ida Bartholomeus van THOON, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 1.2.1679 (N 2759 f 125)
15.09.1679 | N 2813 | f 384

Helena Jansen van GELDER weduwe van Peeters WONDERS, te 's-Hertogenbosch
15.06.1691 | N 2826 | f 167v

Neeltje Jansen van GELDER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.06.1673 | N 2758 | f 134

Barbara Geritssen van GELDORP, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 30.9.1661
Eerder testament: 14.9.1661 (N 2700 f 90)
Inventaris: 5.10.1661 (N 2700 f 144)
16.09.1661 | N 2700 | f 106

Huijbert zoon van Willem van GELDORP, linnenwever en Mettien dochter van Hendrick Peeters van BEERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.05.1660 | N 2728 | f 396

Martinus van GELDORP en Catharina van ALPHEN, te 's-Hertogenbosch
20.04.1681 | N 2822 | f 362v

Catharina dochter van wijlen Balthasar Wijnants van GELENBERGH, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 23.7.1685 (N 2778 f 287)
12.02.1695 | N 2819 | f 146

Geertruijdt van GELCUM weduwe van Hendrick VERCAMP, te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 28.7.1696 (N 2739 f 118)
30.10.1690 | N 2737 | f 180

Gerlacus zoon van wijlen mr Cornelis van GELLECUM, te ...
08.03.1661 | N 2694 | f 259

IJffken Lamberts van GELLECOM, huisvrouw van Bartholomeus Cornelissen WIDHOUT, te Waalwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
06.12.1642 | N 2688

Jeffken Lamberts van GELLICUM, j.d. te Waalwijk, present te 's-Hertogenbosch
10.12.1690 | N 2829 | f 430v

Catharina Dircx van GENDEREN, te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
30.01.1683 | N 2837 | f 14

Adriaan Wouters van GENT, schipper en Geertruijd JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.11.1683 | N 2747 | f 546

Adriaan Wouters van GENT, koopman en Jenneke Cornelis van de SANDE, te 's-Hertogenbosch
Copie vocr de weduwe op 29.9.1716
12.09.1691 | N 2749 | f 213

Lucretia dochter van wijlen Johannes van GENUA, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.04.1646 | N 2675

Ambrosius van GEMAERT zoon van wijlen Henrick Jansz van GEMAERT en Catharina dochter van wijlen Adriaan van BRUHEEZE bij Petronella MASSCHEREELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 11.3.1613 (N 2661)
12.04.1613 | N 2661

Jonker Ambrosius van GEMERT alias FABRI en Joffer Catharina van BRUHEEZE dochter van wijlen Jonker Udeman van BRUHEEZE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Huwelijkse voorwaarden: 9.9.1600 (N 2661)
Eerder testament: 14.1.1601 (N 2661)
07.05.1620 | N 2661

Anchem Jansen van GEMERT, kleermaker en Elijsabeth dochter van Bartholomeus THOMASSEN, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek: pest!
30.07.1637 | N 2672 | f 269

Dierickxke dochter van wijlen Michiel Diericx van GEMERT bij Margriettie dochter van wijlen Willem Bernaerdsz van OVERMEER, te 's-Hertogenbosch, 25 jaren oud
De testatrice is ziek
01.08.1585 | N 2661

Hester Servaesse van GEMERT, te 's-Hertogenbosch
17.05.1691 | N 2818 | f 211

Johan van GEMERT, advocaat en Maria Johanna COOLEN, 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
23.07.1693 | N 2738 | f 57

Jan Jan van GEMEPT, bakker en Anneke Joost Thomas HERKENS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.03.1686 | N 2837 | f 548

Jan Jan van GEMEPT, en Anneke Joost THOMAS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
05.12.1636 | N 2667 | f 406

Jan Willems van GEMERT en Marijke PAUWELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.11.1659 | N 2681 | f 321

Jenneke Jan van GEMERT weduwe van Ygrom DIERCKSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.10.1650 | N 2697 | f 243

Caspar Peters van GEMERT, mr smid en Marijke dochter van Adriaan Aerts van de MORSSELAAR
13.06.1692 | N 2853

Luijtgen dochter van wijlen Jan Alarts van GEMERT huisvrouw van Luijcas WITFELT, luitenant in de compagnie van kapitein Godefroij PIJNAPPEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.06.1624 | N 2679 | f 199

Lijske dochter van wijlen Henrick Anthonisse van GEMERT, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 20.1.1653 (N 2693 f 2)
Revocatie: 17.5.1653 11.4.1654 (N 2693 f 135v)
Inventaris: 10.7.1659 (N 2694 f 123)
30.12.1658 | N 2694 | f 89

Besloten testament van Lijsken dochter van wijlen Henrick Thonissen van GEMERT, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.4.1648
Geopend op verzoek van Walraven zoon van Lodewijck WELPEN, cum suis
10.07.1659 | N 2694 | 2e stuk

Maria van GEMERT, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
03.07.1680 | N 2814 | f 157

Maria Florissen van GEMERT weduwe van Willem de DECQUERE, te Grave, present te 's-Hertogenbosch
07.10.1694 | N 2738 | f 184

Peter zoon van Jan van GEMEPT weduwnaar van Catharina HAMERS en Anneke dochter van Elderts de JONG, weduwe van Davit MAURITS, te 's-Hertogenbosch
14.06.1654 | N 2728 | f 385

Roelant zoon van wijlen Roelant Peters van GEMERT, bakker en Elsken dochter van Willem Claessen van DOESBORCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.06.1649 | N 2692 | f 33

Theodora van GEMERT, huisvrouw van Jonker Caerle zoon van wijlen Jonker Franchois van NEBELE
Revocatie van het testament gepasseerd op 2.8.1624
Inventaris van de goederen van de testatrice, in het huis Poort van Engelant in de Diepstraat te 's-Hertogenbosch: 25.4.1625 (N 2660)
21.04.1625 | N 2660

Willem van GEMEPT man en momboir van Helena SCHENCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.03.1711 | N 2680 | akte 123

Willem zoon van Lenaert Peters van GEMEPT en Anneke dochter van Jan PIJNAPPEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.10.1663 | N 2695 | f 35

Goijaert Jan van GEMONDEN en Jenneke Willems van RIXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 25.7.1668 (N 2671 f 278)
01.10.1677 | N 2812 | f 561

Hendrick Gerits van GEMONDE en Maria Jan Gerits GLAUDEMANS, te Berlicum, doch present te 's-Hertogenbosch
08.07.1689 | N 2817 | f 481

Aert zoon van Bauwen GERARTS en Catharina Jan VRIENTS, te Middelrode onder Berlicum
15.11.1651 | N 2681 | f 112

Anna Margarieta GERARDUS weduwe van Luijcas Frederic LOVERS, te 's-Hertogenbosch
10.09.1686 | N 2837 | f 689

Elisabeth GERAERDTS weduwe van Jan KILSDONCK, secretaris van Helvoirt, present te 's-Hertogenbosch
13.09.1666 | N 2731

Engelke LEERARTS weduwe van Anthonie Dielis van EMPEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.07.1669 | N 2731 | f 341

Geertruijt GERRITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1678 | N 2813 | f 114

Gerard zoon van wijlen Michiel GERARTSZ bij wijlen Marijcke dochter van Aert Jan MERCX, te 's-Hertogenbosch, 20 jaar oud
08.10.1595 | N 2661

Geraertken dochter van wijlen Jacob GERAERTS weduwe van Adriaan Adriaan STRICK te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 8.5.1647 (N 2683); 26.4.1661 (N 2728 f 400), tijdens ziekte van de testatrice
22.09.1662 | N 2728 | f 406

Gerartken dochter van wijlen Lambert GERAERTS weduwe van Nicolaas ADRIAANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.11.1632 | N 2674

Heesken dochter van Peter GERRITS weduwe van Goijaert Aertsen van CROMVOIRT, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 22.8.1636 (N 2672 f 149)
12.09.1636 | N 2687 | f 230

Heijlke dochter van Jacob Jan GEERITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.07.1678 | N 2821 | f 220

Jan zoon van Hendrick Servaes GERAERTS, cremer en Cornelia dochter van wijlen Matthijs Andries van ERP, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.03.1645 | N 2675

Jenneke GERITS j.d., woont te Osch, doch present te 's-Hertogenbosch
13.05.1695 | N 2807 | f 262

Jenneke Peter GEERITS, geestelijke dochter op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
26.06.1670 | N 2757 | f 321

Jochum Jan GERRITS en Jenneke Peter LAMBERTS, te Berchem doch present te 's-Hertogenbosch
23.07.1697 | N 2739 | f 317

Joost Wouter GERRITS, weduwnaar van Maeijke AERTSEN, te Deuteren onder de dingbank van Vught
De testateur is ziek
Eerder testament: 27.10.1673 (N 2791 f 172)
08.03.1675 | N 2755 | akte 37

Judith dochter van Aert GERITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.02.1667 | N 2701 | f 457

Judith GERARDS weduwe van Willem WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.11.1680 | N 2835 | f 503

Cathalijn GERRITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.08.1667 | N 2743 | f 434

Cathalijn GERRITS weduwe van Claes DIRCX, eertijds te Orten, nu te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.01.1673 | N 2796 | f 252

Cathalijn dochter van wijlen Jan GERARDS, weduwe van Henrick Arnts du ROIJE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.06.1644 | N 2690 | f 439v

Cathalijn dochter van Philip GERAARTS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 21.3.1652 (N 2692 f 388)
25.06.1655 | N 2693 | f 239

Christiaan GERAERTS en Anthoniske Jansen BELLEMANS, te 's-Hertogenbosch
11.09.1645 | N 2668 | f 403v

Merike GERITS, weduwe van Balthasar AERTSEN, te Engelen, land van Heusden, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziekelijk
03.08.1652 | N 2708 | f 104

Marike dochter van Arndt Jan GERARTS, te 's-Hertogenbosch
00.01.1648 | N 2691 | f 423

Marijke dochter van Arendt Jan GERARDS weduwe van Lenaert WOUTERSZ, viscooper, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 19.1.1654 (N 2693 f 110)
09.12.1653 | N 2693 | f 89

Mechteld GERAERTS weduwe van Jan van DOMMELEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 16.8.1649 (N 2707 f 206)
14.06.1656 | N 2709 | f 164

Philips GERAERDTS, te 's-Hertogenbosch
24.07.1650 | N 2692 | f 139

Gerrit Jan GERRITSEN, metselaar en Mechtelt dochter van Henrick CLAESSEN, te Schijndel
De testateur is ziek
28.03.1693 | N 2853 | 3e stuk

Geraertken dochter van wijlen Jacob GERAERDTSEN, weduwe van Adriaan Adriaan STRICK, te 's-Hertogenbosch
24.02.1655 | N 2726 | f 67v

Gertien Jansen GERAERTSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.11.1672 | N 2796 | f 162

Besloten testament van Jacob GERRITSEN en Deliana Jan van BOXTEL, geopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
03.11.1635 | N 2672 | f 35

Besloten testament van Jan zoon van Henrick Faes GERARDTSEN en Cornelia dochter van Matthijs Andries van ERP, weduwe van Wouter Zeger EELKENS
Geopend aanwezig, gepasseerd 's-Hertogenbosch
13.03.1632 | N 2674

Merike dochter van wijlen Jan GERRITSEN, laatst weduwe van Jan HENDRICKS, kleermaker, tevoren weduwe van Pauwels WILLEMSEN, linnenwever, te 's-Hertogenbosch
20.04.1649 | N 2787 | f 176

Maijke dochter van wijlen Peter GERRITSE, weduwe van Anthonij Ghijsberts BOSCH, te 's-Hertogenbosch
30.04.1659 | N 2670 | f 489

Willemke dochter van Gerrit GERITSE, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.09.1640 | N 2688

Besloten testament van Adeleijt van GERSZUMA, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 16.10.1652
Geopend op verzoek van de weduwnaar: Alexander POPPINCKHUIJSEN
16.10.1652 | N 2728 | f 379

Agnees dochter van Mercus Jacobus van GERWEN, te 's-Hertogenbosch tamelijk gezond
15.08.1663 | N 2700 | f 346v

Geertruijd van GERWEN, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
31.08.1682 | N 2836 | f 416

Geertruijt dochter van wijlen Jan Claessen van GERWEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 3.11.1643 (N 2690 f 391)
26.06.1647 | N 2691 | f 306v

Hester dochter van wijlen Jan Claessen van GERWEN, te 's-Hertogenbosch
03.11.1643 | N 2690 | f 392

Jenneke Willem van GERWEN, te 's-Hertogenbosch, geestelijke dochter
De testatrice is ziek
Eerder testament: 2.7.1670 (N 2790 f 123)
07.08.1670 | N 2790 | f 136

Lambert Thomas van GERWEN en Merijke Willem JANS
De testateur is ziek
21.02.1656 | N 2681 | f 177

Luijcas van GERWEN, deurwaarder van de Gemeene Lands Middelen en Maria van NEERVEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.04.1695 | N 2856 | f 168v

Meriken dochter van Gerardt van GERWEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 22.1.1652 (N 2692 f 377v)
12.01.1652 | N 2692 | f 373

Maria dochter van Gijsbert Daniels van GERWEN bij Grietie LUIJCASSE, te Schijndel, doch present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 8.11.1678 (N 2821 f 279v)
13.06.1681 | N 2822 | f 370v

Pauwels Claes Pauwels van GERWEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.02.1664 | N 2700 | f 360

Sijken Nicolaesse van GERWEN weduwe van Hendrick VRIENTTEN
Inventaris en contracedulle
26.06.1684 | N 2824 | f 79

Jonker Lambert van GERWEN de WILLINGH, luitenant in de compagnie van kapitein DIERCX in het regiment van Waltherus de WEES, ten dienste van de koning van Spanje, te 's-Hertogenbosch
09.04.1668 | N 2702 | f 49

Geertruijd van GESSEL, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.02.1690 | N 2855 | f 269

Berthjen van GESTEL weduwe van Cornelis Michielsen van den BERGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.09.1670 | N 2757 | f 331

Barbara dochter van Adam Jansen van GESTEL bejaarde dochter te 's-Hertogenbosch, present te St Michielsgestel
27.11.1689 | N 2853 | f 320

Elisabeth Jans van GESTEL, te 's-Hertogenbosch
23.07.1671 | N 2758 | f 42

Goijaert Jan van GESTEL en Geertruijd PETERS weduwe van Laureijns MICHIELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 11.3.1650 (N 2707 f 140)
30.11.1650 | N 2707 | f 153

Goijaert Laureijssen van GESTEL en Margriet OSSMANS, te 's-Hertogenbosch
23.12.1630 | N 2687 | f 7

Henrick Jan van GESTEL en Merijke HENRICX, te Berlicum
De testatrice is ziek
20.09.1649 | N 2681 | f 72

Hester en Geertruijdt, dochters van Jan van GESTEL, te 's-Hertogenbosch
13.01.1670 | N 2702 | f 433

Jan Adriaan van GESTEL, burgemeester van Druenen en Susanna van ESCH, present te 's-Hertogenbosch
10.07.1692 | N 2737 | f 409

Johanna van GESTEL weduwe van Gerraerdt van BOCKHOLT, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch
00.12.1693 | N 2827 | f 61v

Jenneke Jan van GESTEL weduwe van Cornelis van BOCKHOVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 22.2.1698 (N 2869 f 252)
11.02.1698 | N 2869 | f 244

Cornelis van GESTEL en Elisabeth SONMANS, te 's-Hertogenbosch
08.04.1677 | N 2821 | f 54v

Peter Marcelis van GESTEL en Maria Martens SOONEN, te 's-Hertogenbosch
21.07.1672 | N 2796 | f 108

Peter Martens van GESTEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.04.1683 | N 2760 | f 165

Willem van GESTEL en Cornelia dochter van Cornelis HAUBRAKEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 21.9.1668 (N 2771 f 190)
Contracedulle: 24.9.1668 (N 2771 f 196)
21.06.1668 | N 2771 | f 131

Willem Jans van GESTEL en Willemke Jans van NIJMEGEN, te Berlicum
20.05.1657 | N 2681 | f 207

Willem Meussen van GESTEL en Agatha JANSEN, te Berlicum, doch present te 's-Hertogenbosch
28.10.1671 | N 2796 | f 8

Willem Peters van GESTEL en Elisabeth dochter van Lenaert JASPERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 4.1.1662 (N 2694 f 297)
10.11.1661 | N 2694 | f 292

Besloten testament van Willem Thomas van GESTEL gepasseerd 's-Hertogenbosch 7.7.1651
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe: Margriet dochter van Peter van de VEN
11.09.1651 | N 2692 | f 419v resp 346v

Marijke dochter van wijlen Anthonis Goeijaert GEUBELS weduwe van Hermannus Hermans van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
07.09.1635 | N 2667 | f 238v

Cornelia dochter van Thieleman GEURTSEN weduwe van Jan Henricx des MENSCHEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.09.1665 | N 2701 | f 121

Dirck Jansen van der GEUT en Maria DAVIDT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.02.1673 | N 2773 | f 128

Daniel GEVERS en Cathalijn PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.06.1679 | N 2768 | f 47

Grietgen dochter van wijlen Henrick Cornelis GEVERS, van Boxtel
Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
13.03.1645 | N 2691 | f 26v

Hendrick van den GEVEL weduwe van Anna van ()PROVEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.01.1675 | N 2798

Jan GHESEL, sergeant in de compagnie van kapitein HAGEDORN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Aldegundis dochter van Daniels TORQUET
30.06.1637 | N 2687 | f 288v

Geraerd GIELISZ, straetmaecker en IJken dochter van Peter JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.07.1631 | N 2674

Peter Peter GIELISZ en Maeijke dochter van wijlen Aert MARTENS, eerder weduwe van Jan Adriaans van HELMONT, beenhouwer en laatst van Jan Adriaan TIMMERMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 30.4.1629 (N 2667 f 77v)
12.03.1633 | N 2667 | f 175

Maijke dochter van Claes GIELISSEN huisvrouw van Anthoni Willems van SEELST
De testatrice is ziek in het kraambed
27.04.1626 | N 2683

Jan Jan van GIERSBERGEN, president te Vught en Anneke Henricx BROCKEN, present te 's-Hertogenbosch
25.11.1675 | N 2755 | akte 95

Wouter Willems van GIERSBERGEN en Jenneke Thonis Jan ROCHERS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.07.1684 | N 2761 | f 29

Dirck Jan Gerits van GIESKERCKE en Heijltie Gijsberts van DENEMERCKEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.05.1682 | N 2778 | f 56

Anthonis zoon van Cornelis Jan van GILANT, wonende te Ravesteijn soldaat onder het vendel van kapitein KEVELAER, 25 jaar oud, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.09.1624 | N 2661

Benjamin GILIUS, pastoor (?) te Moergestel en Anna VITRARIUS
De testatrice is ziek
01.10.1688 | N 2778 | f 424

Peter zoon van Peter van GINCKEL, geboren te Baerdwijck, ouder dan 50 jaar, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.07.1665 | N 2671 | f 171

Peter Hendrick GLAUDEMANS, voerman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.09.1687 | N 2838 | f 139

Teunis Gerits GLAUDEMANS en Anneke Gerit HENDRICX, te Berlicum, present te 's-Hertogenbosch
23.06.1684 | N 2816 | f 99

Susanna GLAVIMANS, laatst weduwe van Cornelis ENGELEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 9.12.1652 (N 2669 f 412); 28.11.1654 (N 2670 f 189); ?.5.1659 (N 2670 f 572)
23.10.1660 | N 2670 | f 693

Willem Jansen GLAVIMANS en Jenneke Dircx van den BOOGERT, te 's-Hertogenbosch
31.08.1678 | N 2813 | f 108

Aeltie Aerts van GOCH, te 's-Hertogenbosch, in het convent van de swarte zusteren
Eerder testament: 29.11.1660 (N 2728 f 398)
23.08.1663 | N 2728 | f 409

Huijbert Jacops van GOCH en Elisabeth Jacops van OS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.11.1651 | N 2707 | f 390

Jan Hendricx van GOCH en Hillegonda dochter van Willem Jacops van HERNEN, te 's-Hertogenbosch
27.04.1657 | N 2718 | f 3

Cornelis zoon van wijlen Wouter Martens van GOCH, j.m. te 's-Hertogenbosch
17.04.1686 | N 2 | f 559

Marten Willems van GOCH weduwnaar van Maria van HOOCHBOOGE en Maijke Jan VALCKHOFF, te 's-Hertogenbosch
30.07.1683 | N 2801 | f 331

Pieter van GOG weduwnaar van Agnees van der AA, te 's-Hertogenbosch
16.07.1681 | N 2747 | f 110

Huijbert zoon van Gerrit Aerdt GODTSCHALCX, oud bejaard j.m., te 's-Hertogenbosch, doch present op den Dungen
De testateur is ziek
27.01.1690 | N 2853 | f 333

Jan Aertsen GODTSCHALCX, eerst weduwnaar van Meriken Jan Clasten van en BRANT en Lijske dochter Gijsbert HENDRICX, op de Cloot te Ortten
De testateur is ziek
27.02.1676 | N 2776 | f 66

Pauwels Peeter GODTSCHALCX en Lijske YGEROMS, te Ortten
28.08.1651 | N 2697 | f 118

Johan van der GOES en Maijke ANTHONISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.07.1641 | N 2688

Sara van der GOES weduwe van Nicolaas VOGELLIUS, predikant te St Oedenrode
De testatrice is ziek
Inventaris: 1.12.1672 (N 2744 f 362)
13.10.1672 | N 2744 | f 337

Peeter Jansen GOMMERS weduwnaar van Truijken WOUTERS en Thoniske WOUTERS weduwe van Pauwels GIELEN, te Druenen, present te 's-Hertogenbosch
23.05.1658 | N 2754 | f 71

Sijmon Tomas Leenderts van GOOL en Pieternel Joost MERKEN, te Hilvarenbeek
De testatrice is ziek
17.05.1688 | N 2864 | f 175

Johan van GOOLEN regerend schepen van 's-Hertogenbosch weduwnaar van Catharina GROENHOFF
Eerder testament: 13.10.1696 (N 2807 f 480)
Inventaris: 11.12.1696 (N 2807 f 507) en 18.12.1696 (N 28O7 f 517)
06.12.1696 | N 499 | f 480

Adriaen van GOOR en Maria Catharina van BEUGHEN, wonende te Amsterdam, doch present te 's-Hertogenbosch
22.07.1680 | N 2734 | f 189

Jan Robben van de GOOR en Engeltje SCHALCKEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.12.1666 | N 2701 | f 424v

Besloten testament van Johan Wijnandt GOOR, luitenant kolonel in een infanterieregiment, commandeur binnen Grave en Johanna Elisabeth VALBERGEN, gepasseerd te Grave op 26.10.1688
Geopend op verzoek van de weduwnaar, te 's-Hertogenbosch
07.05.1696 | f -

Catharina dochter van wijlen Peter GOORTSEN weduwe van Roover zoon van wijlen Jacob GERITS, volder te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.08.1659 | N 2728 | f 395

GOOSSENS
Aldegonda GOOSSENS, weduwe van Anthonie LAVIGNE, te Boxtel, present te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 13.2.1695 (N 2738 f 203)
18.03.1694 | N 2738 | f 122

Elisabeth dochter van Wouter GOOSSENS weduwe van Gerrit Jans van OIRSCHOT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.07.1654 | N 2714

Engelke GOOSSENS huisvrcuw van Roeloff MATTHIJSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.07.1650 | N 2669 | f 271v

Gijsbert zoon van wijlen Peter GOOSSEN, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, pest
02.06.1636 | N 2672 | f 133

Henrick GOOSSENS, korporaal in de compagnie van ritmeester de la FAILLADE in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Jenneke OEVERS
28.11.1678 | N 2783 | f 142

Hendersken GOOSSENS weduwe van Hendrick de HONT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 28.2.1693 (N 2749 f 463)
02.03.1693 | N 2749 | f 475

Catharina Hendrick GOOSSENS weduwe van Dierck Claessen van OSCH te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
Eerder testament: 21.9.1685 (N 2853 f 74); de testatrice woonde toen op den Dungen
14.07.1689 | N 2853 | f 259

Matthijs Geerts GOOTIJ, schaliedecker en Geertruijd Jans van SITTAERT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.08.1696 | N 2764 | f 130

Arijke dochter van Jan van GORCUM, religieuse in het convent van de zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
03.12.1650 | N 2692 | f 171v

Jan Jan Ariens van GORCUM en Engelken ARIENS weduwe van Jan Jan WOUTERS, te Udenhout, present te 's-Hertogenbosch
23.04.1668 | N 2731 | f 200

Maria van GORCUM, te 's-Hertogenbosch
22.04.1689 | N 2838 | f 506

Niclaes GORLIER en Maeijke dochter van Marcelis de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch
07.05.1648 | N 2691 | f 400

Griettien dochter van Martens van GORP, zuster in het convent van de Zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.09.1656 | N 2693 | f 323

Laureijs Jan van GORP, eerst weduwenaar van Peerke WOUTERS en laatst van Anneke Claes DECKERS, te Cromvoirt
De testateur is ziek
27.09.1677 | N 2755 | akte 184

Jan Jan van der GOUDE, ruiter in de compagnie van de Gouverneur van 's-Hertogenbosch, BREDERODE
09.06.1638 | N 2667 | f 633

Catharina dochter van wijlen Pieter GOUTSSEN weduwe van Louis, zoon van Jacob GERAERTSEN, molder, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.02.1649 | N 2683

Digna GOUTSWAERT weduwe van Henricus de VRIES, Ned. Geref. predikant te Waalwijk, present te 's-Hertogenbosch
13.08.1690 | N 2749 | f 86

Adriaan GOVERS, gewezen koopman te Waalwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.09.1678 | N 2774 | f 223

Hendrick GOVERS en Sijken Jansen HOOGERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.09.1684 | N 2735

Jenneke GOVERS weduwe van Cornelis van der HORST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.12.1679 | N 2768 | f 161

Jenneke GOVERS huisvrouw van Henrick MARCELISSEN, soldaat in de compagnie van kapitein LANACKERIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.11.1675 | N 2775 | f 476

Aeltjen Gerit GOIJAERTS huisvrouw van Gijsbert Jan BROCKEN, te Haeren, present te 's-Hertogenbosch
07.07.1682 | N 2747 | f 329

Frans GOIJAERTS weduwnaar van Dircxsken EVERTS te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziekelijk
11.12.1691 | N 2839 | f 438

Henricxken dochter van Danijel GOIJAERTS, laatst weduwe van Gerant Jan van DIJCK
De testatrice is ziek
03.09.1640 | N 2681 | f 21

Jenneke GOIJAERTS, dienstmaagd bij juffrouw SCHENCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 5.1.1658 (N 2718 f 226)
20.02.1658 | N 2718 | f 243

Willem Hendrick GOIJAERTS en Mechtelt Gerit MATTHIJSEN, te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
19.09.1687 | N 2853 | f 135

Angenees van de GRAEFF, dochter van Andries van de GRAEFF, huisvrouw van Paulus van HAEFFTEN, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 11.11.1668 (N 2781 f 60)
Contracedulle: 20.11.1668 (N 2781 f 94)
08.10.1668 | N 2781 | f 43

Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 5.3.1691
Geopend op verzoek van Marsilius Anthonius van der LEE, advocaat te 's-Hertogenbosch
05.03.1691 | N 2855 | f 457

Anneke dochter van wijlen Bartholomeus GROEFFNAGELS, tegenwoordig wonende binnen het convent van de Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 221

Anthonij van de GRAEFF en Anna Maria van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1710 | N 2680 | akte 75

Beelken Thuenissen van de GRAEFF weduwe van Gerardt Hendrick WELLENS, te 's-Hertogenbosch
13.09.1666 | N 2701 | f 175v

Geerit van de GRAEFF, mr molenaar en Maria Gerritsen van de STAECK, weduwe van Jan SMITS, te 's-Hertogenbosch
08.05.1697 | N 2764 | f 179

Geertruijd dochter van wijlen Willem Jans van de GRAEFF, te 's-Hertogenbosch
26.04.1644 | N 2690 | f 434v

Gijsbert Willems van de GRAEFF en Grietje dochter van wijlen Jan KEMP, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.09.1746 | N 2691 | f 216v

Hendrick van de GRAEFF en Ida Jansen van GESSEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.03.1674 | N 2775 | f 86

Hermannus van de GRAEFF, koopman en Johanna van GEMERT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.12.1697 | f -

Besloten testament van Isack Govaerts van de GRAEFF, Raad van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 15.9.1636
De testateur is overleden te 's-Hertogenbosch 15.9.1636
Geopend op verzoek van zijn kinderen
18.06.1637 | N 2680 | akte 28

Jan Anthonissen van de GRAEFF, bakker en Perijntken dochter van wijlen Peter van DEURSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
21.09.1636 | N 2667 | f 445v

Jan Loeffen van de GRAEFF en Catharina Jansen GRUIJTERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.01.1672 | N 2796 | f 22

Joris van de GRAEFF en Anneke Luijcas CASSIERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
31.08.1689 | N 2825 | f 373v

Josephus van de GRAEFF en Mechtelt Goijaerts van ROSMALEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.12.1673 | N 2703 | f 677

Catharina Aertse van de GRAEFF, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.03.1670 | N 2702 | f 465

Catharina dochter van wijlen Willem Gijsberts van de GRAEFF, weduwe van Roeloff Goossens van GROOTLIJNDEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 23.9.1662 (N 2694)
07.09.1668 | N 2695

Christoffel Thomas van de GRAEFF en Allegonda de MEIJER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.04.1673 | N 2796 | f 305

Maria van de GRAAFF, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.08.1694 | N 2856 | f 125

Thomas Christoffels van de GRAEFF, stadssmid, eerst weduwnaar van Magdaleen DIRCX, daarna van Adriana RANSECREMER en Mechtelt EELKENS eerst weduwe van Frans VOGELS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 2O.10.1670 (N 2795 f 324)
05.11.1670 | N 2795 | f 330

Walraven van de GRAEFF, ritmeester ten dienste van Z.M. de Koning van Denemarken, weduwnaar van Clara de GAIJE en Wouterina DONCK, dochter van wijlen Peter DONCK, majoor van de burgerij te 's-Hertogenbosch
19.03.1662 | N 2694 | f 309v

Goortken dochter van wijlen Hendricx de GRAET weduwe van Willem Martens van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.12.1622 | N 2678 | f 362v

Besloten testament van Hermannus van de GRAPT en Cornelia van BOXMEER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.2.1677
Geopend op verzoek van de weduwnaar
04.05.1677 | N 2733 | f 138

Johan van de GRAPT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie: 1.3.1683
04.11.1680 | N 2777 | f 380

Jan zoon van wijlen Anthonis Gijsberts van de GRAFT en Beelken dochter van wijlen Goijaert Dimers van SWANENBERCH, te 's-Hertogenbosch
06.10.1593 | N 2660

Catharina van de GRAFT, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.03.1691 | N 2818 | f 185

Maria dochter van Johan van de GRAFT weduwe van Peter THOLINCK te 's-Hertogenbosch
13.05.1662 | - | f 319

Besloten testament van Mechtelt dochter van Daniel van de GRAFT bij Anna WIJNANTS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 4.12.1675
Geopend op verzoek van haar enige broeder Herman van de GRAFT, koopman
08.02.1681 | N 2734 | f 235

Charel GRAHAME, kapitein in een compagnie infanterie en Johanna van RIELE, te 's-Hertogenbosch
01.04.1684 | N 2788 | f 268

Besloten testament van Henry GRAHAME, gewezen kapitein tendienste dezer landen, gepasseerd 's-Hertogenbosch 24.12.1687.
Geopend op verzoek van Egidia Adriana van SCHOONHOVEN, weduwe van Herry GRAHAME, luitenant kolonel.
29.10.1689 | N 2829 | f 317

Willem Lodewijk GRAHAME, kapitein in het regiment van kolonel LAUDERE en Sara van COUWENHOVE, te 's-Hertogenbosch
25.03.1692 | N 2737 | f 376

Recepis van Besloten testament van Willem Lodewijk GRAHAME en Sara van KOUWENHOVE
27.04.1695 | N 2666 | f 35

Petronella Leenaerts van GRANADEN, weduwe van Jan Hendrick de LEPPER, te Enschot
Haar dochter Cathalijn krijgt een legaat van 200 gld uit de goederen van de testatrice, aangekomen via haar oom, Aelbert Andries van HEES en nog haar lijfgoederen
De test wordt gedeeld door de beide kinderen van de testatrice Cornelis en Cathalijn de LEPPER
19.06.1698 | N 2841 | f 625

Arnodus GRANS, chirurgijn onder de Lijfcompagnie van Lord George HAMILTON en Barbara Vrouwen SOONS, weduwe van Matthijs MANDERS
23.05.1692 | N 2806 | f 118

Besloten testament van Jenneke dochter van wijlen Willem Jan van de GRAVE, gepasseerd 's-Hertogenbosch 1.8.1652
Geopend op verzoek van Jan Gijsberts van de GRAEFF, bakker
Inventaris: 13.9.1662 (N 2694 f 329v)
12.09.1662 | N 2694 | f 329v

Jacob 's-GRAVESANDE, vaandrig in de compagnie van kapitein van der DUSSEN te 's-Hertogenbosch in garnizoen
25.04.1674 | N 2782 | f 338

Christina en Anna dochters van Lauwereijns van 's-GRAVESANDE, raad van 's-Hertogenbosch
Anna Lauwereijns van 's-GRAVESANDE is ziek
27.04.1671 | N 2724 | f 254

Laureijns van 's-GRAVESANDE, schepen van 's-Hertogenbosch en Johanna HURNIUS dochter van wijlen Otto HURNIUS, Professor in de Medicijnen te Leiden
10.08.1660 | N 2676 | akte 16

Laureijns van 's-GRAVESANDE, oud raad en oud-schepen van 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerdere testamenten: 29.11.1672 (N 2732 f 297); 21.9.1677 (N 2733 f 222)
23.03.1682 | N 2735 | f 28

Gijsbertus van 's-GRAVEWEERT, koopman in wijnen en Kuira van DRIEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.04.1682 | N 2747

Peeter Pieterse GRAVIJ en Agnetien Hendrick ROEST, te 's-Hertogenbosch
16.04.1671 | N 2772 | f 333

Hendersken dochter van Hendricx dansen de GREEFF weduwe van Cornelis Jan SAERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.11.1675 | N 2704 | f 320

Jan Erasmus de GREEFF en Maijke dochter van Jacob BOELEN, te 's-Hertogenbosch; beide zijn ziek
De testateur is het eerste overleden; de testatrice is te 's-Hertogenbosch overleden 29.10.1623 ten huize van Coenraet Reijnders HOFF, haar schoonzoon in het huis de Vliegende Os op de Vuchterstraat (N 2679 f 131v)
07.02.1621 | N 2678 | f 19

Besloten testament van Sebastiaan de GREEFF cornet in de compagnie van Baron de HEIJDEN in het regiment van de Graaf de NARBON in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Helena van SCHAGEN gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Geopend aanwezig
10.08.1685 | N 2766 | akte 17

Elisabeth van GREVENRAEDT, weduwe van Jan Jansen van GELDROP te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 28.12.1662 (N 2700 f 321)
26.11.1675 | N 2704 | f 319

Catharina dochter van Jan GREVENRAEDT, te 's-Hertogenbosch
10.10.1647 | N 2691 | f 359v

Catharina dochter van Jan GREVENRAEDT, weduwe van Jan Jan van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 3.11.1642 (N 2690 f 331); 12.5.1643 (N 2690 f 359) tijdens ziekte van de testatrice 29.3.1645 (N 2691 f 19)
22.03.1648 | N 2691 | f 387v

Adriaan Dirck Delissen van GRIENSVEN en Jenneke dochter van Peter Wouters van HAMMEN, op den Dungen
Eerder testament: 28.6.1691 (N 2853)
30.07.1691 | N 2853

Agnes dochter van wijlen Rogier van GRIENSVEN, weduwe van Hendrick Ariens van der AA, te 's-Hertogenbosch
06.12.1645 | N 2691 | f 95v

Andries van GRINSVEN, notaris, en Antonetta dochter van Jan HUIJBRECHTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.05.1654 | N 2697 | f 443

Arnolt van GRINSVEN zoon van wijlen Franchois van GRIENSVEN, schout te Helvoirt, j.m.
De testateur is ziek ten huize van zijn broeder Johan van GRIENSVEN, te Helvoirt
09.03.1675 | N 2785 | f 3O2

Geerardt van GRIENSVEN en Elsken dochter van wijlen Thijs HERBERTS, te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch
24.08.1676 | N 2797 | f 572

Johanna van GRINSVEN, j.d. te Helvoirt present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 16.10.1677 (N 27O5 f 114)
31.12.1678 | N 2823 | f 168

Besloten testament van Joachim van GRIENSVEN, notaris en Anna dochter van Johan THOLINCX, gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.7.1660
Geopend op verzoek van de weduwe
16.05.1673 | N 2796 | f 328

Maijke, Cathalijn en Anneke, dochters van wijlen Jacob van GRIENSVEN, te 's-Hertogenbosch
28.06.1693 | N 2853 | 3e stuk

Merike Jacob van GRINSVEN weduwe van Cornelis BRUIJSTEN, te Geffen, present te 's-Hertogenbosch
26.04.1684 | N 2816 | f 55

Mr Petrus van GRINSVEN, van Geffen, canonick en zegelaar van Clemens CRABULS, bisschop van 's-Hertogenbosch, woont in de Verwerstraat
De testateur is ziek
16.03.1589 | N 2662

Peeter Aerts van GRINSVEN en Bastjaentie dochter van Andries van BEUGEN, te den Dungen
14.12.1684 | N 2853 | f 18

Roelof Jans van GRIENSVEN, bakker en Elizabeth dochter van Jan Aert SMEESTERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.01.1643 | N 2683

Willem Gerits van GRIENSVEN en Merike Jansen van de MEERENDONCK te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
17.10.1687 | N 2853 | f 142

Johan van GRIMBERGEN en Mechelien INGENDAM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.09.1666 | N 2779

Willem van GRIMBERGEN, koopman en Johanna de WILLESINCK, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 24.10.1677 (N 2783 f 269)
24.01.1678 | N 2783 | f 271

Heijlken dochter van wijlen Gijsbert Aertsen van der GRINT weduwe van mr Jan van STIPHOUDT, professor van de Grote Schoole te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 22.9.1621 (N 2678 f 118)
Revocatie van beide testamenten: 12.11.1621 (N 2678 f 150)
13.10.1621 | N 2678 | f 131v

Matthijs GROELEN, wachtmeester in de compagnie van ritmeester GREVEN en Dircxke ROSMAELEN, te 's-Hertogenbosch
NB. de testateur ondertekent: GREUBEL
15.01.1694 | N 2807 | f 6

Wouter GROENEBERGEN, commies ter rechergie van de Convoijen en Licenten te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.12.1677 | N 2733 | f 252

Hillegonda van GROENINGEN, weduwe van Johan VERHEIJDEN, koopman van zijden lakens, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 27.7.1661
Inventaris: 10.10.1661 N 2670 f 729)
20.04.1661 | N 2670 | f 713

Johan Simons van GROENINGEN, koster van de St Jan te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Grietje JANSEN
De testateur is ziek
Revocatie: 27.2.1642
25.06.1641 | N 2690 | f 185v

Mr Cornelis van GROENINGEN en Francintien HUMBERTUS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Dit testament is gerevoceerd
25.12.1667 | N 2769 | f 364

Cornelis zoon van wijlen Henrick Jan van GROENINGEN, chirurgijn en Francina HOMBERTUS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie: 26.9.1667
14.08.1667 | N 2671 | f 242

Peter van GROENINGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Elisabeth Arts MARS zal erven: fl 100.- en al zijn goederen, goud en zilver
09.01.1676 | N 2799 | f 55

Peter van GROENINGEN en Elizabeth MARS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 9.8.1678 (N 2799 f 187) tijdens ziekte van de testatrice
17.12.1683 | N 2801 | f 435

Peeter zoon van wijlen Willem Jans van GROENINGEN en Catharina dochter van Joost PETERS, tingieter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament tijdens ziekte van de testateur: 15.12.1616 (N 2660)
11.11.1623 | N 2661

Peeter zoon van wijlen Willem Jan van GROENINGEN tevoren weduwnaar van Catharina dochter van wijlen Jan PETERS, de tingieter en Christina dochter van wijlen Ghijsbert Ghijsberts van der ACHTER te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
03.10.1636 | N 2667 | f 457

Reijnier van GROENINGEN weduwnaar van Maria VERHEIJEN en Jenneke Anthonisne van OUTFORST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.05.1683 | N 2815 | f 433

Besloten testament van Gerard van GROMMON, schout van Peelland en Aletta Maria de GEER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 16.1.1686
Geopend op verzoek van de weduwe
07.01.1692 | N 2826 | f 266

Anna de GROOT, tevoren weduwe van Matthijs WENNEMAECKER, huisvrouw van Willem ALTGODT, majoor van het Zuidfort te Bergen op Zoom, present te 's-Hertogenbosch
10.10.1659 | N 2670 | f 622

Dierck Wouters de GROOT, priester, tegenwoordig wonende bij de Heer van Haserswoude, Heer van Druenen etc. te 's-Hertogenbosch
05.01.1657 | N 2698 | f 194v

Jenneke dochter van Diercx de GROOT, huisvrouw van Libert THIELENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.08.1641 | N 2668 | f 133

Yken Adriaens de GROOT, j.d. van Vlijmen, present te 's-Hertogenbosch
06.11.1682 | N 2760 | f 141

Alegunda dochter van Wouter de GRUIJTER bij Catharina van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
12.05.1688 | N 2825 | f 266

Gerrit de GRUIJTER en Maria de LELIE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.05.1690 | N 2793 | f 174v

Jacob Aerts de GRUIJTER en Helena VERDONCK, te 's-Hertogenbosch
06.06.1680 | N 2734 | f 179

Jacob Aertse de GRUIJTER te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
31.12.1682 | N 2828 | f 447

Jan de GRUIJTER, bakker en Anna van de VEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.08.1672 | N 2796 | f 112

Cattaljn Jansen GRUIJTERS, weduwe van Jan Loeffen van de GRAEFF te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.04.1683 | N 2760 | f 168

Besloten testament van Catharina dochter van wijlen Cornelis de GRUIJTER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.4.1660
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Peter zoon van Cornelis de GRUIJTER cum suis
15.10.1660 | N 2694 | f 236v

Cornelis de GRUIJTER en Geertruijd dochter van Anthonij van TESSEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 11.9.1649 (N 2669 f 255)
01.04.1674 | N 2775 | f 92

Maria de GRUIJTER huisvrouw van Pieter van den ENDEPOEL, koopman te 's-Hertogenbosch
14.12.1691 | N 2737 | f 309

Peter zoon van wijlen Christoffel GUEST, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
27.12.1635 | N 2672 | f 45

Agatha van GULICK, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 10.5.1692 (N 2749 f 286)
Contracedulle: 30.5.1692 (N 2749 f 304)
12.05.1692 | N 2749 | f 287

Agatha van GULICK weduwe van Joachim SCHOUTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden: 13.5.1692
Eerder testament: 9.10.1691 (N 2749 f 219)
Inventaris: 20.5.1692 (N 2749 f 479)
08.05.1692 | N 2749 | f 284

Besloten testament van Jacobus van GULICK, j.m., gepasseerd 's-Hertogenbosch 25.10.1686
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van zijn broeder Johan van GULICK
Verkoping goederen (=contracedulle) 19.12.1686 (N 2837 f 715)
08.12.1686 | N 2837 | f 694

Jacobus van GULICK en Johanna BOGAERT te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.04.1685 | N 2824 | f 175v

Johan van GULICK weduwnaar van Anna van VORST en Heijlwich LEMONIJ (LEMOIGNE) weduwe van Johan CUNNE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Extract voor de weduwnaar op 8.3.1692
08.09.1690 | N 2839 | f 130

Johan van GULICK, koopman te 's-Hertogenbosch, laatst weduwnaar van Heijlwich LEMONIJ, tevoren van Anna van VORST
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 1.6.1693
Geopend op verzoek van zijn kinderen
01.06.1697 | N 2841 | f 458

Cornelia en Margaretha, dochters van wijlen Willem Joris van GULICK bij Johanna van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch
Margaretha Willem Joris van GULICK is ziek
31.08.1693 | N 2738 | f 63

Lijsbeth van GULICK en Jenneke van GULICK, zusters, te 's-Hertogenbosch
Lijsbeth van GULICK is ziek
08.03.1694 | N 2763 | f 128

Maria van GULICK weduwe van Peter van GOCH te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 28.5.1692 (N 2749 f 298)
05.03.1692 | N 2749 | f 258

Peter Jorisse van GULICK en Margriet van LIER
Besloten testament gepaseerd 's-Hertogenbosch 23.4.1672
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
30.12.1677 | N 2733 | f 259

Roeloff van GULICK en Maria SCHOTELMANS, te 's-Hertogenbosch
08.04.1691 | N 2818 | f 197

Jenneke, weduwe van Willem van GULICK
De testatrice is ziek
27.08.1681 | N 2828 | f 324

Merike dochter van wijlen Willem GUIJLICKERS woont in het convent van de zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.04.1634 | N 2687 | f 122v

Marten Jacobs de GUIJLICKER, weduwnaar van Beatrix STRICK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.10.1653 | N 2697 | f 373

Marten Jacob de GULICKER, weduwnaar van Beatrix dochter van Johan STRICK en Christina dochter van Aert JANSSEN, weduwe van Augustijn van IPEREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 3.11.1661 (N 2700 f 170) tijdens ziekte van de testatrice
Op 14.10.1682 verklaart de weduwe, dat zij niets meer bezit (N 2936 f 448)
11.11.1678 | N 2936 | f 6

Peter zoon van wijlen Jacob Martens de GUIJLICKER en Agneta dochter van wijlen Johan van RIJSINGEN (RIJSEGHEM)
Eerder testament: 14.10.1649 (N 2683)
10.07.1678 | N 2799 | f 180

Hendrick GUN, handschoenmaker en Hester PELLEN, te 's-Hertogenbosch
21.01.1688 | N 2748 | f 360

Adriaan GIJSBERTS en Aelken AERTS, te den Dungen
De testatrice is ziek
15.07.1655 | N 2681 | f 159v

Adriaan zoon van Cornelis Peter GHIJSBERTS, te Udenhout
12.06.1675 | N 2755 | akte 63

Elisabeth dochter van Willem GIJSBERTS weduwe van Wouter CORNELISSE te 's-Hertogenbosch
17.06.1637 | N 2683

Geertruijd dochter van Willem GHIJSBERTS weduwe van Willem WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
11.03.1647 | N 2683

Gijsbert en Peterke kinderen van Aert GIJSBERTS, te Schijndel aan het Wijbos, present te 's-Hertogenbosch
29.11.1662 | N 2700 | f 312

Ghijsbert zoon van Floris GHIJSBERTS, van Cromvoirt, soldaat in de compagnie van kapitein PIJNAPPEL te 's-Hertogenbosch en Lijntgen dochter van Lambert CORNELIS, van Helvoirt, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.03.1622 | N 2678 | f 236v

Gijsbertie GIJSBERTS, huisvrouw van Jan Roelofs van EMPEL, te 's-Hertogenbosch
27.11.1671 | N 2790 | f 363

Hendrick GIJSBERTS, weduwnaar van Catharina Thomassen van den DUNGEN en Jenneke Willems van ROOSMALEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.06.1658 | N 2699 | f 30

Henrick zoon van wijlen Peter GIJSBERTS laatst weduwnaar van Perijn MARTENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
05.02.1637 | N 2672 | f 228

Jan GIJSBERTS soldaat onder de compagnie van kapitein SLUIJT, in garnizoen te Nijmegen en Lijsbeth JANSEN, wonende te Vechel, beide present te 's-Hertogenbosch
28.11.1675 | N 2820 | f 172v

Catharina GIJSBERTS weduwe van Hendrick van HASE
18.01.1668 | N 2731 | f 155

Catharina GIJSBERS weduwe van Hendrick van HASEBEECK, te 's-Hertogenbosch
21.01.1688 | N 2855 | f 6

Cathalijn Ariaan GEIJSBRECHTS, j.d. te Hilvarenbeek.
De testatrice is ziek, overleden vr 2.3.1687 (N 2864 f 225)
06.01.1687 | N 2864 | f 201

Cornelis zoon van wijlen Anthonis GIJSBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.12.1620 | N 2667 | f 7

Maria dochter van Gijsbert GIJSBERTS bij wijlen Emken Aerts de CUIJPER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 29.3.1661 (N 2756 f 24)
14.03.1661 | N 2756 | f 23

Neelken dochter van Cornelis GIJSBERTS weduwe van Jacob Aert ROEFF, van Oisterwijk, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 21.3.1623 (N 2665)
08.08.1629 | N 2665

Peeter zoon van wijlen Joost GIJSBERTS en Maijke dochter van wijlen Jan EVERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.08.1621 | N 2678 | f 112v

Peterken Aert GIJSBERTS, te Vlijmen aan t Wijbos, doch present te 's-Hertogenbosch
04.07.1664 | N 2700 | f 369

Jacob zoon van wijlen Goijaerts GIJSSELEN en Catharina dochter van wijlen Henrick Leonarts van den BERCH, te 's-Hertogenbosch
03.03.1605 | N 2661

Jacob GIJSSELEN en Maria dochter van wijlen Adriaan van ENGELEN te 's-Hertogenbosch
18.08.1649 | N 2692 | f 42v

Besloten testament van Jacob GIJSSELEN en Maria dochter van Adriaan Willems van ENGELEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.10.1648
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
28.08.1655 | N 2693 | f 244

Besloten testament van Jacobus GIJSSELEN en Maria KAERSMANS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 8.6.1686
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
15.12.1687 | N 2838 | f 227

Niclaes GEERLINCX, stoeldraaijer en Catharina dochter van wijlen Diericx MATTHIJSEN, te 's-Hertogenbosch
06.03.1610 | N 2663

Elisabeth weduwe van Clemens HAEL, soldaat in de compagnie van Humphri LEIJTON, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.06.1654 | N 2697 | f 445

Besloten testament van Anstadt Sibbens van der HAER, gelicentieert cornet van Hare Hoogmogenden en Hendrina Martens van ROOSMAELEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.11.1665
Geopend op verzoek van de weduwe
26.01.1669 | N 2696

Jan ter HAAR, geboren te Oldenseel, chirurgijn, zoon van wijlen Zacharias ter HAAR en Anna LOSCHINA, geboren te Toellingh in het Wittenbergerland, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.10.1643 | N 2668 | f 301v

Gielis van HAERLEM en Anneke van HOUT, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 16.11.1675 (N 2782 f 441)
18.10.1680 | N 2746 | f 504

Pieter Jansz van HAERLEM, weduwnaar van Grietje Teunisz HEMOFF, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.04.1681 | N 2747 | f 70

Adriaen van HAESTEN, ruiter onder ritmeester d'ESTRADE en Huijbertie Gerits WERNIER, te 's-Hertogenbosch
01.08.1667 | N 2757 | f 86

Isabella Maria van HAESTRECHT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.01.1656 | N 2698 | f 143

HABRAECKEN
Jenneke Willems van HABRAECKEN weduwe van Daem van HEESCH, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.12.1698 | N 2875 | f 172

Isaack HADEL en Belighie JANS weduwe van mr Jan de La PLAA te 's-Hertogenbosch
07.12.1694 | N 2840 | f 511

Magdalena HADELL, weduwe van Daniel LATALIJ, te 's-Hertogenbosch
21.10.1711 | N 2676 | akte 56

Barbara Anthoni Roeloffs HAGELAERS, weduwe van Gerit Gerit CRIECKEN, te Vught
De testatrice is ziek
28.07.1693 | N 2763 | f 100

Geertruijt HAGELAERS weduwe van Henrick de PESSER, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 18.4.1687 (N 2817 f 45)
Revocatie van het laatste testament: 7.9.1691
06.09.1691 | N 2811 | f 303

Peterke dochter van Willem Roelof HAGELAERS weduwe van Adriaan Hendrick van den BRANDT, te Boxtel
31.08.1689 | N 2853 | f 286

Johan van der HAGEN, notaris en procureur en Maria dochter van Reijnier LODEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.11.1669 | N 2743 | f 724

Cathalijn van der HAGHEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
07.02.1637 | N 2672 | f 225

Catharina van der HAGEN, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.09.1684 | N 2761 | f 46

Pauwels Pauwels van der HAEGHE en Maijke HENDRICX, te Vught, doch present te 's-Hertogenbosch
21.04.1632 | N 2674

Willem Cornelis HAGEN, eerst weduwnaar van Elsken JANSEN, thans van Josina Lannarts van HEDICKHUIJSEN, president van de Heerlijkheid Empel en Meerwijck
De testateur is ziek
07.10.1662 | N 2730 | f 291

Lucas HAGENBACH en Maria van SCHADE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is in het kraambed
12.11.1685 | N 2792 | f 405v

Johannes HAGENBACH, j.m. te 's-Hertogenbosch
02.06.1693 | N 2806 | f 326

Henrick Henrick HAGENS en Jenneke SIMONS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.06.1633 | N 2667 | f 182

Ida HAGENS dochter van wijlen Henrick HAGENS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 31.7.1649 (N 2669 f 240)
06.06.1649 | N 2669 | f 239v

Catharina weduwe van Thielman HAGENS, te 's-Hertogenbosch
26.06.1641 | N 2690 | f 186v

Gijsbert Jacob HACKEN en Jenneke Claes HUIJBERTS, tevoren weduwe van Gijsbert Reijnen van HEUMEN, te Oss, doch present te 's-Hertogenbosch
15.10.1640 | N 2668 | f 42v

Jan Jan HACKENS en Anneke Jan Thomas HACKENS, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
Gerevoceert bij testament van 25.3.1686
17.08.1683 | N 2837 | f 139

Bartholomeus Hendricx van HAL en Oijken dochter van wijlen Aelbert Willem DIRCX, te Bockhoven, present te 's-Hertogenbosch
25.09.1655 | N 2696

Jan Gerritse van HALDER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.11.1682 | N 2815 | f 293

Claes HALEWEIJ en Geertruijd van WELIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.11.1691 | N 2855 | f 438

Maijke Goossens van der HALLEN, eerst weduwe van Willem DIRCX en lest van Peter Petersen van GANGELT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.11.1670 | N 2781 | f 369

Franchois HALLINGH, commies van het magazijn der stad Grave, weduwnaar van Catharina PAEP en Christina van DORTMONDT, present te 's-Hertogenbosch
18.12.1657 | N 2709 | f 362

Adriaan Luijcas van HAN, beenhouwer en Diercxken HENDRICX, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.12.1640 | N 2688

Gielis van den HAM, lijkbidder te 's-Hertogenbosch en Jenneke BOEGAERTS
21.11.1663 | N 2722 | f 26

Jan van HAM en Henrina GIJSBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.05.1692 | N 2826 | f 367v

Besloten testament van Jenneke dochter van Steven van HAM, geboortig van Emmerich, woont te 's-Hertogenbosch gepasseerd op 5.11.1679
Geopend op verzoek van mr Jacob de BIJE, notaris te 's-Hertogenbosch
16.03.1682 | N 2768 | f 110

Gerard HAMEL alias BRUIJNINCX, raad van 's-Hertogenbosch en Wilhelmina van OUTSHOOREN
De testateur is ziek
06.07.1751 | N 2675

Gijsbert van HAMEL, schepen van 's-Hertogenbosch en Adriana van den BERGH
Eerder testament: 16.5.1692 (N 2749 f 288) tijdens ziekte van de testateur
25.01.1695 | N 2827 | f 307

Johan HAMEL, oud president van 's-Hertogenbosch en Maria HAMEL, te 's-Hertogenbosch
24.02.1668 | N 2743 | f 526

Besloten testament van Johan HAMEL en Maria HAMEL
Recepis
21.11.1669 | N 2666 | no 7

Besloten testament van Johan HAMEL weduwnaar van Catharina VLOOTS en Maria HAMEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 3.11.1674
Geopend op verzoek van Maria HAMEL
24.04.1679 | N 2813 | f 264

Maria HAMEL weduwe van Johan HAMEL, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 25.4.1679 (N 2813 f 268), tijdens ziekte van de testatrice 21.2.1687 (N 2817 f 27); 13.3.1690 (N 2818 f 29)
21.09.1691 | N 2818 | f 268

Herman HAMERS en Hilleke Sanders van THUIJLL, te 's-Hertogenbosch
18.12.1663 | N 2742 | f 587

Servaes HAMERS, weduwnaar van Anneke WOUTERS, bakker te 's-Hertogenbosch
De testateur stelt tot voogd over zijn onmondige kinderen mr Victor van BEUGHEM, licentiaat in de rechten te 's-Hertogenbosch
Inventaris 26.9.1679 (N 2734 f 94)
13.09.1679 | N 2734 | f 91

Besloten testament van Johan van HAMERSTEDE
Recepis
21.10.1677 | N 2666 | akte 14

Adriaen Jaspers van der HAMMEN, regerend schepen van St Michielsgestel en Perijntje dochter van Willem Damen SCHELLEKENS
De testatrice is ziek
11.06.1688 | N 2853 | f 165

Steven van HAMONT en Maria van RINGELENBERGH, te s-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.02.1698 | N 2875 | f 154

Eerke dochter van Aert Jansen HANEGREEFF, huisvrouw van Andries Jansen van BOCHOVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.07.1681 | N 2747 | f 119

Frederick zoon van wijlen Jan Lambrechtsen HANEGREEFF, 's-Hertogenbosch
21.06.1661 | N 2700 | f 52

Besloten testament van Jacob Jan van HANENBORCH en Maijke dochter van Gielis MATTHEUS, eerder weduwe van Wilbert Pauwels van DIESSEN en daarna van Andries Engelberts van BLADEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 26.11.1666
Geopend op verzoek van de weduwnaar
29.10.1671 | N 2695

Besloten testament van Walraad van HANENBERGH gepasseerd 's-Hertogenbosch en ongeopend aanwezig
19.05.1709 | N 2706 | akte 45

Wouter HANENHORST, sergeant in de compagnie van kolonel MORA en Helena dochter van Jan van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
03.02.1660 | N 2720

Johan HANSECREMER, doctor in de medicijnen en Aleijdis dochter van Herman Anthonis van der MEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.06.1662 | N 2756 | f 76

Franchois van HANSWIJCK en Jacomijntje van PELSWEERT te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.07.1682 | N 2801 | f 126

Dircxken dochter van wijlen Geraerts van HAEREN weduwe van mr Jan van AERLEBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 2.1.1647 (N 2691 f 255)
02.12.1646 | N 2691 | f 245

Elisabeth dochter van wijlen mr Everts ter HAREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.08.1679 | N 2835 | f 182

Besloten testament van Johan van HAREN, procureur voor het gerecht van 's-Hertogenbosch en Petronella de LEPO, gepasseerd op 6.10.1687 te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 27.8.1687
02.10.1687 | N 2748 | f 341

Jan zoon van wijlen Jan Jan van HAAREN en Catharina dochter van wijlen Denijs Wouters van BROGEL, te 's-Hertogenbosch
Extract voor Jordaan DIONIJSZ, broeder van de testatrice op 31.8.1613
05.04.1607 | N 2660

Jan Lamberts van HAREN, bakker en Aeltje HUIJBERTS, 's-Hertogenbosch
19.08.1671 | N 2782 | f 37

Cornelis van HAREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.06.1696 | N 2868 | f 365

Cornelis van HAREN, mr schoenmaker en Jenneke Adriaan van BREE, te 's-Hertogenbosch
03.09.1679 | N 2787 | f 86

Cornelis van HAEREN, mr schoenmaker, weduwnaar van Jenneke Adriaen van BREE en Cornelia van BREUGEL, te 's-Hertogenbosch
23.07.1680 | N 2787 | f 234

Cornelis van HAEREN weduwnaar van Cornelia van BREUGHEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
31.08.1689 | N 2789 | f 264

Metken weduwe van Gerard Andries van HAREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.03.1630 | N 2674

Maria dochter van Marcelis van HAREN weduwe van Mattheus van VECHEL
Ongeopend besloten testament, gepasseerd 's-Hertogenbosch
15.06.1660 | N 2666 | akte 18

Maria dochter van Peters van HAEREN, j.d., te 's-Hertogenbosch
25.10.1668 | N 2701 | f 399v

Peter van HAREN, greelmaker en Emerensken Jansen van LOON, 's-Hertogenbosch
22.06.1680 | N 2734 | f 182

Peter Jansen van HAREN en Maria WIJNANTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 6.10.1676 (N 2776 f 207)
Revocatie: 8.12.1676
30.12.1676 | N 2776 | f 207

Bernhard Jaspers Le HARDY, wollenlakenkoper en Jacomijntje doch ter van wijlen Dierck Lenart ROEHARTS, tevoren weduwe van Reijnder Michielsz van den ANCKER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.10.1644 | N 2690 | f 464

Bernhard Jaspers Le HARDY, koopman in wollen lakens en Geurtien dochter van wijlen Michiel Gijsberts van den ANCKER te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Huwelijksvoorwaarden: 6.1.1646 (N 2691 f 119v)
30.08.1654 | N 2693 | f 164

Besloten testament van Charles Ferdinandus Le HARDY en Cornelia van NIEL, weduwe van Jacob BOSCH, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 27.6.1669
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
18.08.1674 | N 2785 | f 263

Henrick Le HARDY, weduwnaar van Catholijn MEUWIS, te 's-Hertogenbosch
19.03.1686 | N 2816 | f 365

Henrick Le HARDY en Cathalijn dochter van wijlen Guiliam MEIRBERS, eerder weduwe van Nicolaas Jan van LEEUWEN, te 's-Hertogenbosch
28.08.1636 | N 2672 | f 159

Hasting HARCOURT, Engels edelman, Luitenant in de compagnie van kapitein Peeter de GROOT, in garnizoen te Schoonhoven, present te 's-Hertogenbosch
Codicil: 27.12.1669 (N 2795 f 117)
Inventaris: 19.3.1670 (N 2795 f 186)
Contracedulle: 9.9.1673 (N 2796 f 184)
26.12.1669 | N 2795 | f 113

Peter Jan van HARLINGEN, oud-cleerkoper en Anneke CORNELISSEN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.08.1631 | N 2667 | f 89

Willem Peters HARSMAN, voerman, woont in de Waterstraat te 's-Hertogenbosch en Truijke dochter van wijlen Severs CORSTIAENSSEN, eerst weduwe Van Goijaert Aertse YEWAANS en lest van Wouter Arndt Roeloffs van CROMVOORT
14.01.1621 | N 2678 | f 1

Anthonij HARTEL en Clemsia de LEUW eerder weduwe van Thomas van DOESBURGH, te 's-Hertogenbosch
15.08.1678 | N 2799 | f 197

Jan HARTIGHS, bierdrager en Maria BAIJENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.11.1693 | N 2856 | f 66v

Johanna HARTONGH, huisvrouw van Sebastiaan van LUINEN, secretaris van Vught
13.03.1693 | N 2749 | f 474

Christianus de HASE zoon van wijlen Jan de HASE, schepen en wethouder te Bergen op Zoom, j.m., 19 jaar oud
De testateur ligt ziek te 's-Hertogenbosch
Zie ook: 24.11.1666 (N 2731 f 133)
13.10.1666 | N 2731 | f 113

Gerard HASSELMANS en Anna HOEIJMAECKERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.02.1692 | N 2829 | f 523

Besloten testament van Jenneke en Cornelia, dochters van Aert van HASSELT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 23.8.1659
Geopend op verzoek van Cornelia Aert van HASSELT
26.03.1669 | N 2731 | f 345

Maria Jorissen van HASSELT, natuurlijke dochter bij wijlen Elisabeth REMME, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
(ook vermeld als: Maria Jorisse van HASSELT, aIias REMME)
Eerdere testamenten: 28.9.1679 (N 2821 f 574); 18.7.1680 (N 2822 f 211); 3.3.1685 (N 2824 f 170v); 13.10.1685 (N 2824 f 255)
20.10.1685 | N 2816 | f 300

Assuerus van HASTENBORGH, kapitein d'armes in de compagnie van kapitein CATS in garnizoen te Sluijs en Cornelia Pieters van BEECK, te s-Hertogenbosch
10.05.1666 | N 2788

Hendrick van HASTENBURGH, constschilder te 's-Hertogenbosch, tevoren weduwnaar van Maria van WEERDT en Catharina van der PLAS, weduwe van Johan BOBACH
Eerder testament, tijdens ziekte van de testatrice: 28.6.1677 (N 2786 f 142)
10.03.1681 | N 2787 | f 283

Cornelis van HATTUM, ruiter in de compagnie van de Prince de TURRANTE, weduwnaar van Cathalijn JANSSEN en Lijsabeth DIRCXSSEN, te Hintham
De testateur is ziek
Inventaris: 12.11.1656 (N 2717)
Contracedulle: 14.11.1656 (N 2717)
30.10.1656 | N 2717

Agneeske dochter van Jan Jan van HAUBRAECKEN weduwe van Jeronimus WEIJNANTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.07.1650 | N 2707 | f 145v

Besloten testament van Arnt Wouters van HAUBRAECKEN en Maria dochter van wijlen Henrick HERINCX, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 19.7.1629
De testateur is overleden 24.3.1644
Geopend op verzoek van de weduwnaar
07.07.1639 | N 2690 | f 408v

Johan Gerard HAUBRAECKEN, te 's-Hertogenbosch
17.07.1652 | N 2683

Jan Jan HAUBRAECKEN en Anneke dochter van Peter SPIEGELS, van Tongeren, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.10.1636 | N 2687 | f 235

Joris meerderjarige zoon van Nicolaes HAUBRAECKEN bij Anna de LOUW, te 's-Hertogenbosch
Contracedulle: 10.6.1676 (N 2820 f 306)
02.05.1676 | N 2820 | f 289

Josina van HAUBRAECKEN weduwe van kapitein Cornelis van HEETVELDE
Eerdere testamenten: 11.7.1670 (N 2711 f 257); 30.4.1676 (N 2712 f 452)
30.10.1677 | N 2712 | f 556

Martha Hendrick HAUBRAECKEN, weduwe van Clemens Jansen van SCHEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 8.8.1636 (N 2687 f 205); 21.8.1638 (N 2688)
Revocatie van alle testamenten: 18.8.1641
14.09.1641 | N 2688

Michiel van HAUBRAECKEN, zoon van wijlen mr Arndt van HAUBRAECKEN en Jenneke dochter van Henrick HENRICK; te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch 2.8.1646
20.07.1646 | N 2691 | f 181v

Cornelis HAUTHUIJSEN en Jenneke VERWIJNEN, te 's-Hertogenbosch
07.12.1692 | N 2763 | f 77

Barbara dochter van wijlen Dirck HAVENS, bejaarde j.d., religieus van het convent van de zusteren van Orthen der vergadering van St Andries apostel, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 23.11.1649
Eerder testament: 8.1.1638 (N 2688)
24.09.1649 | N 2692 | f 57v

Johannes HAVENS, plebaan van de St Jan, te 's-Hertogenbosch
02.05.1603 | N 2662

Besloten testament van Johan HAVENS, priester, zoon van Gerardus HAVENS bij willen Maria KEMP, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 23.8.1629
Geopend op verzoek van Gerard HAVENS
25.01.1641 | N 2674

Paulus HAVENS, priester en cantor; canonick van de St Jan, te 's-Hertogenbosch
20.08.1627 | N 2674

Mr Pieter HAVENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 29.4.1671 (N 2790 f 234v)
19.04.1671 | N 2790 | f 225

Maria de HAZE, geestelijke dochter, tegenwoordig te 's-Hertogenbosch
De testatrice is 'met een accident geincommodeerd'
30.12.1699 | N 2858 | f 313

Besloten testament van Terese de HAZE, geestelijke dochter, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 18.6.1701
Geopend op verzoek van Jacobus de HAZE, te Thienen
17.10.1701 | N 2726 | f 360

Andries van HEDEL en Maria KIEVITS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
00.09.1691 | N 2762 | f 248

Beelken dochter van Gielis van HEDEL, raadsheer van 's-Hertogenbosch, bagijn op de grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 18.9.1610 (N 2663)
28.03.1612 | N 2663

Barbara dochter van wijlen Jan Jacobs van HEDEL bij Lambertje dochter van wijlen Gillis van HESE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.02.1662 | N 2742 | f 408

Peter Jacob Martens van HEDEL en Heijlke dochter van Adriaen EIJMBERTS, te Berlicum, doch present te 's-Hertogenbosch
21.05.1676 | N 2704 | f 283v

Roeland van HEDEL en Anna Maria de HAES, te 's-Hertogenbosch
27.01.1682 | N 2836 | f 251

Dircxke Joosten van HEDICKHUIJSEN, j.d. te Vlijmen, thans te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.03.1694 | N 2868 | f 64

Lambert van HEDICKHUIJSEN, wijnverlater, j.m. te 's-Hertogenbosch
05.04.1684 | N 2778 | f 194

Maria van HEDICKHUIJSEN weduwe van Hendrick van BEERS, te 's-Hertogenbosch
28.07.1694 | N 2856 | f 121

Maria van HEDICKHUIJSEN, weduwe van Gijsbert van WEERT, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.06.1694

Besloten testament van Maria van HEDICKHUIJSEN weduwe van Hen drick van BEERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 31.12.1697
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Rogier SAUIJERS cum suis
05.01.1698 | N 2726 | f 347

Maria Jans van HEDICKHUIJSEN, weduwe van Gijsbert van WEERT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.07.1680 | N 2835 | f 403

Anthonie Adriaenssen de HEE, j.m., te 's-Hertogenbosch, 23 jaar oud
De testateur is ziek
21.08.1672 | N 2703 | f 339

Hans Jansen de HEE en Margriet van EMMICKHOVEN, te 's-Hertogenbosch
Recepis van besloten testament
01.07.1638

Besloten testament Jenneke Jansen de HEE bagijntje op de Grote Bagijnhof gepasseerd te 's-Hertogenbosch 28.9.1666 tijdens ziekte van de testatrice
Besloten testament, gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.1.166.8 beide testamenten geopend aanwezig
Eerdere testamenten: 30.12.1666 (N 2757 f 75); 7.10.1672 (N 2758 f 105)
De testatrice is ziek
Overleden 's-Hertogenbosch 17.12.1676
Inventaris: 23.12.1676 (N 2755 acte 121)
De testatrice was bij haar overlijden meesteresse op de Grote Bagijnhof
07.10.1676 | N 2755 | akte 148

Peeter zoon van wijlen Sijmon Jansse van HEEL, weduwnaar van Neesken dochter van wijlen Leunis ANTHONISSE, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 14.9.1622 (N 2674); 3.9.1624 (N 2674)
12.04.1633 | N 2674

Susanna van HEEL, weduwe van Thomas RUSTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.02.1679 | N 2799 | f 319

Jan Jan van HEER en Beijcken Denis LAMBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.08.1693 | N 2840 | f 169

Anna HEEREN, meerderjarige j.d. te Leiden, present te 's-Hertogenbosch en haar zuster Geertruijd HEEREN, te 's-Hertogenbosch
22.11.1695 | N 2856 | f 203v

Govaert HEEREN, koopman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 28.6.1687 (N 2803 f 355)
21.10.1690 | N 2805 | f 230

Besloten testament van Helena HEEREN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch, doch ongeopend aanwezig
16.08.1695 | N 2706 | akte 28

Besloten testament van Helena Catharina HEEREN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.1.1697
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 1.4.1697
Inventaris: 19.4.1697 (N 2739 f 265)
Geopend op verzoek van Johan van GEMERT, advocaat te 's-Hertogenbosch cum Suis
01.04.1697 | N 2739 | f 256

Besloten testament van Bruno ther HEERENHAEFFE en Anna van THIL, gepasseerd te Boxtel op 22.8.1620
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 10.7.1627
Beide testamenten geopend te 's-Hertogenbosch op verzoek van Frans LEIJDECKER te Zutphen, neef van de testatrice, Vrouwe van Dinther
02.10.1645 | N 2691 | f 73

Lambert Bruno te HEERENHAVE, Heer van Auenstijn etc, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.03.1686 | N 2789 | f 117

Adriana dochter van wijlen Anthonis Jansen HERINCX, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 23.6.1646
20.06.1642 | N 2690 | f 294v

Anthonetta dochter van wijlen Anthonis Jan HEERINCX, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 23.6.1642 (N 2691 f 172v)
Revocatie van het testament van 20.6.1642, evenwel niet aanwezig 9.10.1647 (N 2691 f 360v)
Revocatie van het testament gepasseerd 9.9.1647, evenwel niet aanwezig
10.07.1650 | N 2692 | f 137

Johanna dochter van wijlen Hendrick HEERINCX weduwe van Charle van HOEFF
Besloten testamenten gepasseerd te 's-Hertogenbosch 15.3.1644 resp. 12.12.1645
Inventaris: 19.12.1645 (N 2691 f 103)
Geopend op verzoek van Maria van HOORENBEECK cum suis
16.12.1645 | N 2691 | f 100

Catharina dochter van wijlen Anthonis Janse HEERINCX, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 20.6.1642 (N 2690 f 296)
Gerevoceerd: 6.5.1643
13.07.1650 | N 2692 | f 138

Geertruijt dochter van Willem van HEERSSEL bij Mechteld van ZOERENDONCK, weduwe van Hans Colen de HELT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.05.1660 | N 2728 | f 396b

Adam Michielsen van HEES en Meritie Geerit PEETERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.09.1668 | N 2701 | f 393v

Aelbert Jan Andriesen van HEES, j.m., geboren poorter van 's-Hertogenbosch, woont te Enschot, doch present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 21.6.1682 (N 2815 f 156); 10.7.1687 (N 2817 f 79)
22.10.1689 | N 2817 | f 519

Allart Andries van HEES, bejaard en blind, j.m. te Enschot present te 's-Hertogenbosch
11.09.1692 | N 2818 | f 418

Besloten testamenten van Anna van HEES, dochter van Peter Aerts van HEES, secretaris van 's-Hertogenbosch, weduwe van Jan SOMERS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 17.5.1653 resp 27.10.1653
Geopend op verzoek van Godefridus van ASPEREN cum suis
Inventaris: 25.4.1655 (N 2708 f 472)
16.04.1655 | N 2708 | f 456 resp 496

Elisabeth van HEES weduwe van Boudewijn van IPEREN, huisvrouw van Adriaen van de KEER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 9.1.1683 (N 2815 f 365)
Contracedulle: 13.7.1683 (N 2815 f 483)
12.01.1683 | N 2815 | f 369

Gerard Niclaes van HEES en Hendersken dochter van Cornelis Wouters van TILBORGH, te Tilburg, doch present te 's-Hertogenbosch
20.05.1660 | N 2720

(H)Eijmerich zoon van wijlen Dirck Thonisse van HEES, priester te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerdere testamenten: 24.5.1655 (N 2693 f 231v); 16.5.1655 (N 2693 f 238); 12.1.1657 (N 2693 f 345); 21.3.1656 (N 2693 f 284); 4.5.1658 (N 2694 f 77v)
Inventaris: 15.3.1663 (N 2694 f 365)
15.06.1661 | N 2694 | f 274

Hendrick Peeters van HEESCH, bierbrouwer en Anthonet Matteus van der HAEGHEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice in het kraambed
31.01.1655 | N 2714

Hendrick Roelofs van HEES, woont te 's-Hertogenbosch, doch present ten woonhuize van Merijke dochter van Adriaan CORSTEN, zijn huisvrouw, te Gemonde onder St Oedenrode
04.03.1689 | N 2853 | f 228

Herman van HEES en Maria LAECKEN, te 's-Hertogenbosch
25.08.1686 | N 2816 | f 433

Jacobus zoon van Cornelis Jacobs van HEES bij Jenne van BUEREN, te 's-Hertogenbosch
08.01.1678 | N 2799 | f 85

Besloten testament van Johan van HEES en Digna PULLEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 16.8.1692
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
24.11.1692 | N 2839 | f 696

Jan Jacob van HEES, mr kleermaker en Agnes dochter van Jan Arien HUIJBERTS, te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
14.10.1689 | N 2853 | f 294

Jan Jan Corsten van HEES en Jenneke Jan Ariens van den OUTELAER te Gemonde onder St Michielsgestel
De testatrice is ziek
05.04.1688 | N 2853 | f 156

Jan Jan Corst van HEES weduwnaar van Jenneke Jan Ariens van den OETELAER en Adriana dochter van Jan Claes SPIERINCX, te Gemonde onder St Michielsgestel
De testatrice is ziek
08.04.1692 | N 2853 | f 215 | 3e stuk

Jan Martens van HEES weduwnaar van Jenneke Hendricx van HASELBERCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.08.1654 | N 2726 | f 49

Jenneke dochter van Pieter van HEES bij Elisabeth van der STEEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.08.1679 | N 2821 | f 545

Catharina van HEESCH in huwelijk hebbende Adriaan NICOLS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.04.1690 | N 2826 | f 47v

Cornelia van HEES huisvrouw van Augustijn de PAUW, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.06.1678 | N 2799 | f 162

Lambertie dochter van Jijlis van HEES eerst weduwe van Jan Jacobse van HEDEL en laatst van Guiliam van der BORCHT, te 's-Hertogenbosch
12.01.1687 | N 2778 | f 410

Matthijs van HEES en Aeltie Philips STANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 15.10.1690 (N 2793 f 224)
15.10.1690 | N 2793 | f 222

Matthijs Claessen van HEES, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.08.1666 | N 2731 | f 97

Stoucken van HEES, huisvrouw van Jan Jan van RIJNHOVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.11.1675 | N 2812 | f 237

Adrianus van den HEESACKER en Maria de BIJE, te 's-Hertogenbosch
11.06.1698 | N 2841 | f 613

Handersken Dierck HEESACKERS, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.11.1659 | N 2720

Mattheus van den HEESACKER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 15.8.1680 (N 2784)
24.08.1680 | N 2784 | f 158

Lambert Hermans van HEESBEEN, loodgieter en Metsen SCHAPMANS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 30.8.1668 (N 2723 f 340)
08.11.1668 | N 2723 | f 342v

Leonard HEESBEEN en Jenneke Wouter DENGENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.05.1692 | N 2749 | f 302

Leendert Jacops HEESBEEN en Jenneke Wouter DENGENS, te s-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.06.1673 | N 2744 | f 440

Jan Gielis van HEESEN, drappenier en Maeijke dochter van wijlen Gerit LONISSEN, te 's-Hertogenbosch
06.01.1641 | N 2688

Merike dochter van wijlen Jan Hendrick HEESMANS, wonende binnen het convent van de Zusters van Orthen te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 226v

Besloten testament van Adriaan Jan van HEESSEL en Magdalena dochter van Hendrick van HAUBRAECKEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 28.8.1632
Geopend op verzoek van de weduwe
27.09.1633 | N 2682 | akte 39

Gerard van HEESSEL, schout van Vechel en Erp en Catharina van den BERGE
De testateur is ziek
20.03.1646 | N 2681 | f 51

Hendrick van HEESWIJCK en Cathalijn JANS, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.12.1693 | N 2865 | f 237

Hendrick van HEESWIJK, weduwnaar van Maria VERWERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.03.1698 | N 2841 | f 550

Hendrik van HEESWIJK, notaris te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria VERVEEN
De testateur is ziek
17.04.1765 | N 2840 | f 647

Henrick van HEES en Isabella van SLINGELANDT, te 's-Hertogenbosch
09.02.1696 | N 2784 | f 17

Jan zoon van Pauwels Aert van HEESWIJCK, knecht in het convent van Claren, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.07.1629 | N 2664

Jan Peter Jansen van HEESWIJCK, j.m. te Middelrode onder Berlicum present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 20.8.1691 (N 2839 f 299)
09.02.1693 | N 2840 | f 28

Jan Rot Jansen van HEESWIJK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.07.1660 | N 2699 | f 294

Besloten testament van Jasper van HEESWIJCK en Tras Wilhelmina van ELST, gepasseerd 's-Hertogenbosch 7.1.1676
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
25.02.1680 | N 2822 | f 145

Johanna dochter van Hendrick HEESSELS bij Maria Willem SCHEUTIENS geboren te Cranenburgh, woont te 's-Hertogenbosch
15.12.1688 | N 2825 | f 298v

Peeter zoon van wijlen Henrick Reijnder HEESTERS en Merijke Dierck Jan WILLEMS, eerder weduwe van Dierck WILLEMS, te Vught, doch present te 's-Hertogenbosch
25.11.1639 | N 2667 | f 692

Adam van HEESWIJCK, chirurgijn en Isabella van GOOR, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.04.1674 | N 2775 | f 116

Adriaan zoon van Jan Ariens van HEESWIJCK en Peeterke dochter van Henrick Bartols van BUEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
31.10.1648 | N 2691 | f 428v

Balthasar van HEESWIJCK, koopman en Oda van de LAER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.10.1696 | N 2856 | f 467

Hendrick van HEESWIJCK en Levina van HEDEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerdere testamenten: 9.10.1672 (N 2791 f 121); 11.10.1679 (N 2768 f 102); 16.4.1690 (N 2818 f 255)
Revocatie: 9.8.1678
24.09.1692 | N 2818 | f 426

Cornelis van HEESWIJCK, waard in de Gulden Swaen te 's-Hertogenbosch en Wilhelmina van ELST
Revocatie: 11.9.1671
28.03.1668 | N 2723 | f 264

Cornelis van HEESWIJK en Anna Maria van CATHOVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.06.1697 | N 2869 | f 101

Maria van HEESWIJCK weduwe van Peter Boudewijns van SANTVOIRT te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 19.6.1671 (N 2732 f 93)
30.04.1671 | N 2732 | f 76

Nicolaes van HEESWIJCK en Lijsbeth Philips HEIJMERINCX, te 's-Hertogenbosch
04.02.1678 | N 2759 | f 13

Besloten testament van Peter van HEESWIJCK en Maria DONCK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 21.2.1655
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
11.08.1657 | N 2709 | f 343

Peter Peter van HEESWIJCK, j.m. te 's-Hertogenbosch
05.03.1678 | N 2821 | f 204

Peter Willems van HEESWIJCK en Anneke ENGELS, 's-Hertogenbosch
20.04.1682 | N 2847 | f 196

Wilhelmus van HEESWIJCK en Ida dochter van Jacob Aertsen VOGELS
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 1.11.1672 (N 2703 f 394); 13.11.1672 (N 2796 f 160)
10.01.1689 | N 2789 | f 230

Besloten testament van Wilhelmina dochter van wijlen Jasper van HEESWIJCK weduwe van Niclaes NIJEHOFF, te 's-Hertogenbosch gepasseerd op 26.9.1664
Geopend op verzoek van Maijke van HEESWIJCK op 24.3.1666
24.03.1666 | N 2695 | f 95v

Frans van HECK en Maria MARINUS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.08.1684 | N 2761 | f 40

Josina van HECK
Recepis van Besloten testament
01.08.1704 | N 2666 | f 55

Joost van HECK en Antonetta de POORTER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 7.8.1690 (N 2818 f 111)
20.08.1690 | N 2818 | f 121

Wouter van HECK en Cornelia BOORMANS, te 's-Hertogenbosch
25.07.1685 | N 2761 | f 110

Maria weduwe van Aert Jansen van HELMONT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.02.1632 | N 2667 | f 136

Jacob zoon van wijlen Antonius Jacobs van HELMONT en Dircxke NICLAESSEN weduwe van Herman ANTHONISSEN, te 's-Hertogenbosch
18.08.1664 | N 2695 | f 62v

Jan Anthonis van HELMONT en Trijntken dochter van Ruth JANS
Eerder testament: 28.9.1623 (N 2664)
Revocatie: 3.10.1623
06.10.1623 | N 2664

Jenneke en Lijntken dochters van Gerit van HELMONT, wonende in het convent van de Zusteren van Orthen, te 's-Hertogenbosch
06.08.1636 | N 2687 | f 208

Wouter van HELMONT, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.04.1685 | N 2854 | f 54

Wouter van HELMONT en Jacomina KLUIJT, te 's-Hertogenbosch
17.05.1687 | N 2817 | f 60

Maria dochter van Hendrick van HELMONDT, gepasseerd de ouderdom van 18 jaren, geboren te Vught, present te 's-Hertogenbosch
14.06.1678 | N 2786 | f 279

Guilliam van der HELST, ontvanger der gemeene middelen over het kwartier van Oisterwijk en Margaretha van OPHOVEN, te 's-Hertogenbosch
07.06.1684 | N 2747 | f 614

Anthonij HELSEMANS, te Engelen, present te 's-Hertogenbosch
14.07.1684 | N 2792 | f 192v

Maria HELSELMANS weduwe van Geert van de WIJNGAERT en nu in huwelijk hebbende Lauwerens van THIEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.05.1695 | N 2764 | f 31

Guiliam de HELT en Wilhelmina van ASTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.12.1670 | N 2790 | f 177v

Jenneke dochter van Arijaan van HELVOIRT weduwe van Joris Janssen RAESSENS, te 's-Hertogenbosch
19.04.1687 | N 2803 | f 310

Jenneke Hendricx van HELVOIRT, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.01.1695 | N 2840 | f 532

Besloten testament van Lambertus van HELVOIRT Med. doctor en Hillegundis van ROOSMAELEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch op 15.9.1667
Geopend op verzoek van de weduwnaar
13.08.1679 | N 2821 | f 535

Charles van HEEMERT en Elisabeth KUPER
Recepis Besloten testament te 's-Hertogenbosch
04.05.1695 | N 2666 | f 36

Besloten testament van Maria van HEMERT, meerderjarige jonge dochter gepasseerd te 's-Hertogenbosch 7.9.1701
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van haar broeder Willem van HEMERT cum suis
14.09.1701 | N 2726 | f 357

Gerrit van HEMMEREN, koetsier van de Heer van AMELISWEERD, commandeur van 's-Hertogenbosch
15.08.1692 | N 2749 | f 372

Jacob HENDERSON, luitenant in de compagnie van kolonel Everwijn KIRCKPATRICK, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.09.1673 | N 2744 | f 466

Thomas HENDERSON, adelborst in de compagnie van kapitein Join PILPATRE en Jenneke THOMASSEN, te 's-Hertogenbosch
12.06.1645 | N 2668 | f 388

Anneke dochter van Gijsbert HENDRICX weduwe van Hendrick STRICK, te Roemden
02.06.1659 | N 2694 | f 111

Agneesken HENRICX weduwe van Jan van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 13.2.1639 (N 2688)
15.02.1639 | N 2688

Aeltien HENDRICX weduwe van sergeant Philips SEVERDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.12.1667 | N 2769 | f 362

Gerit HENRICX, metselaar en Maijke GERRITSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
26.01.1637 | N 2672 | f 214

Gerrit HENRICX, metselaar en Jenneke WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.11.1642 | N 2668 | f 233

Gijsbert HENRICX en Peterke Aerts de WEERT, te Dinther, doch present te 's-Hertogenbosch
29.10.1678 | N 2759 | f 88

Heesken dochter van wijlen Jan HENRICX huisvrouw van Daniel zoon van Anssems CLAASSEN
De testatrice is in het kraambed
Revocatie, nadat de testatrice het kraambed verlaten heeft
02.01.1622 | N 2667 | f 16v

Hendrick Jacob HENDRICX en Anneke de CORT, te Berlicum
De testatrice is ziek
05.01.1651 | N 2681 | f 88

Hendricxke, dochter van wijlen Aert HENDRICX, van Driel, thans te 's-Hertogenbosch
10.05.1645 | N 2668 | f 380

Henricxke dochter van wijlen Jacob HENDRICX, de schreijnwerker, weduwe van Willem PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.12.1610 | N 2661

Hendrick zoon van Laureijns HENDRICX en Catharina dochter van Lambert Aertsen LUENIS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 26.10.1656 (N 2698 f 177v); 29.10.1656 (N 2698 f 180v)
De testateur is overleden 's-Hertogenbosch 6.5.1662
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 14.5.1662
Inventaris: 19.5.1662 (N 2699 f 255)
23.12.1659 | N 2699 | f 229v

Hendrick zoon van wijlen Pauwels HENRICX en Heijlke dochter van Willem van MEIJLSVOIRT, te Liempt, Meijerij van 's-Hertogenbosch, present te 's-Hertogenbosch
27.09.1636 | N 2687 | f 232

Heijlken HENDRICX, laatst weduwe van Hans Mathijsse van ANTWERPEN te 's-Hertogenbosch
25.03.1684 | N 2788 | f 260

Huijbert zoon van wijlen Reijnier HENDRICX weduwnaar van Margriet dochter van Reijnier GERIS en Mechtelt dochter van wijlen Jan Diericxs PEETERS
15.06.1604 | N 2663

Jan HENDRICX en Luijtgen HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
08.08.1636 | N 2667 | f 368v

Jan HENDRICX, kleermaker en Henricxken CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek (pest)
05.10.1637 | N 2672 | f 290

Jan zoon van Eijmbert HENDRICX, te Rosmalen
De testateur is ziek
11.08.1656 | N 2681 | f 270

Jan Hendrick Jan HENDRICX en Margriet dochter van Goijaert Arien PETERS, op den Dungen
De testatrice is ziek
00.00.1689 | N 2853 | f 308

Jan Teunis HENDRICX en Henderske Teeuwen TEUNISSEN, te Berlicom, present te 's-Hertogenbosch
23.11.1680 | N 2814 | f 252

Jenneke HENDRICX weduwe van Hendrick Jansen van BREEMEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.01.1691 | N 2749 | f 145

Jenneke dochter van Gerard Jan HENRICX weduwe van Jan Peter THEUWENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.08.1640 | N 2690 | f 102v

Judith dochter van Hendrick Jansen HENRICX, te 's-Hertogenbosch
11.08.1651 | N 2683

Catharina HENDRICX huisvrouw van Corstiaen AERTSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice ligt in het kraambed
14.06.1655 | N 2716

Catharina dochter van wijlen Anthonis HENDRICX te 's-Hertogenbosch
11.09.1655 | N 2693 | f 248v

Catharina en Antonia, dochters van wijlen Anthonis HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
16.02.1662 | N 2694 | f 305v

Lijsbeth HENRICX weduwe van Jan MOSMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.11.1695

Maijke HENDRICX weduwe van Pauwels Pauwels van de HAEGHE, te Vught, present te 's-Hertogenbosch
30.12.1636 | N 2674

Michiel zoon van wijlen Bartel HENDRICX soldaat in de compagnie van de gouverneur van BREDERODE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.08.1649 | N 2669 | f 250

Nicolaes HENRICX en Isabel dochter van wijlen Wouter AERTSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.12.1625 | N 2667 | f 63v

Nicolaas HENDRICX en Eijken van DARTEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.03.1698 | N 2875 | f 156

Nicolaes zoon van Wilbert HENDRICX, ongetrouwd j.m. te Gemonde onder St Michielsgestel
De testateur is ziek
01.07.1689 | N 2853 | f 249

Peter HENDRICX en Judith van BUREN, te 's-Hertogenbosch
22.10.1689 | N 2778 | f 426

Philips HENDRICX, metselaar en Anneke Huijberts van VALCKENBORCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.10.1669 | N 2757 | f 188

Trijntie HENDRICX weduwe van Hendrick Aertsen van BATENBURCH, te 's-Hertogenbosch
27.02.1666 | N 2269 | f 84

Wouter HENDRICX, boekbinder en Maijke dochter van Peter Jans van BRUGEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.05.1639 | N 2667 | f 601v

Henricxken dochter van Dierck HENRICXEN, weduwe van Jan Adriaan Dircx van EIJNATTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.10.1669 | N 2671 | f 344

Besloten testament van Jan HENDRICXSEN, koorenkoper en Anneke dochter van Henrick Jan ZIERNEELS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 29.12.1615
Geopend op 27.2.1624
27.02.1624 | N 2679 | f 173

Huijbert zoon van wijlen Wouter van HENXTHEUVEL, leersmaker en Metken dochter van wijlen Gerit van WEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.11.1621 | N 2678 | f 153v

Jan zoon van Gerard HENXTHEVELL, te 's-Hertogenbosch, woont op den Uijlenburch
Approbatie van het testament van 31.3.1601
De testateur is overleden in december 1610
Inventaris: 16.12.1610
07.12.1606 | N 2663

Johan Abraham HENCXTHEUVEL, weduwnaar van Alegonda dochter van wijlen Lucas Janse de BRUIJN en Elisabeth HORSEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 5.12.1657 (N 2728 f 239)
18.06.1658 | N 2728 | f 369

Luces van HENCXTHEUVEL, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.04.1668 | N 2731 | f 183

Luijcas HENCXTHEUVEL en Elisabeth van der AA, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.05.1677 | N 2755 | akte 209

Dirck Goossens van HENCXTUM en IJken DIRCX, te Empel, doch present te 's-Hertogenbosch
08.05.1679 | N 2734 | f 57

Lucretia van HENCXTUM weduwe van Johan van der VLIERDT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.11.1672 | N 2671 | f 532

Henricus HERBERTS, doctor in de rechten en Maria dochter van Johan van der LINDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.02.1656 | N 2698 | f 145v

Hendricxken dochter van Adriaan Tijssen van HERETHUM bij Dymphna zijn huisvrouwe, te Berlicum
De testatrice is ziek
Revocatie: 13.2.1650
01.03.1649 | N 2681 | f 81v

Jan Jan van HERETUM en Catharina Peter DAMEN, te Deuteren
De testateur is ziek
04.08.1676 | N 2755 | akte 152

Jan Jan van HERETUM weduwnaar van Cathalijn Peter DAAMEN en Jenneke Jan de WEERT, te 's-Hertogenbosch
01.02.1688 | N 2762 | f 15

Merike dochter van Joseph Jacobs van HERETHUM, van St Oedenrode woont in het convent van de susteren van Ortten, te 's-Hertogenbosch
06.08.1636 | N 2687 | f 210v

Rutt Jansen van HERETHUM te St Oedenrode, weduwnaar van Lijske dochter van Peter BERTS, present te 's-Hertogenbosch
30.04.1661 | N 2694 | f 266v

Thomas Rutten van HERETUM, j.m. St Oedenrode, present te 's-Hertogenbosch
15.04.1669 | N 2695

Johan HERFFS, concierge van het raadhuis te s-Hertogenbosch en Maria de BRUIJN
De testateur is ziek
26.02.1664 | N 2743 | f 3

Antonetta HERINCX, geestelijke dochter
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 4.5.1673
Geopend op verzoek van Catharina van WEERT cum suis, te 's-Hertogenbosch
09.06.1678 | N 2759 | f 46

Maria HERINCX, weduwe van Johan van KESSEL, te 's-Hertogenbosch
30.11.1695 | N 2819 | f 69

Aldegonda dochter van Peter van HERCK, alias de LEUW, j.d. geboren te Boxtel, woont te 's-Hertogenbosch
20.03.1684 | N 2801 | f 479

Geertruijd dochter van Mattheus van HERLAER, eerst weduwe van Thomas ABRAHAMS, te 's-Hertogenbosch
Overeenkomst over de nalatenschap van Thomas ABRAHAMS: 22.6.1660 (N 2756 f 6)
22.06.1660 | N 2756 | f 5

Godefroij, Johanna en Petronella van HERLAER, broeder en zusters te 's-Hertogenbosch
06.02.1696 | N 2739 | f 38

Besloten testament van Leonard van HERLAER en Maria van den BERCKENBOSCH, gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.1.1668
Geopend op verzoek van de weduwnaar
27.06.1673 | N 2732 | f 388

Leonard van HERLAER weduwnaar van Maria van den BERCKENBOSCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 2.8.1673 (N 2732 f 396)
17.06.1673 | N 2732 | f 384

Maria van HERLAER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.07.1682 | N 2735 | f 107

Besloten testament van Maria van HERLAER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 12.4.1692
Erfdeling: 13.11.1697 (N 2739 f 354)
Geopend op verzoek van Adriaan en Godefroij van HERLAER cum suis
21.01.1697 | N 2739 | f 229

Maria en Theodora van HERLAER, te 's-Hertogenbosch
Theodora van HERLAER is ziek
Eerder testament: 8.3.1679 (N 2734 f 43)
20.09.1681 | N 2734 | f 309

Adriaen HERMANS weduwnaar van Mechteld LAUREIJNS, te Roosmalen, doch present te 's-Hertogenbosch
01.01.1677 | N 2786 | f 74

19.03.1683 | N 2784 | f 100

Heesken dochter van Bernt HERMANS weduwe van Peeter JACOBS, schuijttevoerder, van Amsterdam, woont thans te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.09.1622 | N 2678 | f 325v

Herman zoon van Jan HERMANS, scoenmacker en Magdalena dochter van Gielis JANS, van Orthen
27.12.1610 | N 2663

Iken HERMANS weduwe van Nicolaas HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.07.1698 | N 2841 | f 637

Jacob HERMANS, geboren te Veenhuijsen, ruiter onder ritmeester LIJCKLAMA, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Anneke dochter van Cornelis BROUWERS
08.06.1677 | N 2821 | f 81v

Jeurien HERMANS, constabel ten dienste dezer landen en Magdalena HUIJNINGS, te 's-Hertogenbosch
15.05.1690 | N 2818 | f 67

Meriken HERMANS, moeder in het convent Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.05.1681 | N 2822 | f 366

Pieter Jacob HERMANS
De testateur is ziekelijk
22.06.1627 | N 2667 | f 70v

Steven zoon van Aelbert HERMANS en Maria dochter van wijlen Joachim DIERCXS, eerder weduwe van Jacob zoon van wijlen Andries Gijsbalts VOS
Extract voor de testateur 2.3.1590
03.02.1590 | N 2660 | f 117

Antonetta van HERNEN weduwe van Michiel van der BEECK te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.06.1689 | N 2737 | f 72

Willem Jacobs van HERNEN en Anneke dochter van Ambrosius ZEBERTS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.09.1650 | N 2692 | f 161v

Adriaan zoon van wijlen Herman Ariens van HERPEN weduwnaar van Mettien dochter van wijlen Adriaan Ariens van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.04.1656 | N 2693 | f 289v

Dielis van HERPEN, mr kleermaker en Aeltie Geurt AERTSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.03.1680 | N 2814 | f 53

Dielis van HERPEN mr kleermaker weduwnaar van Geertruijd van OTTERDIJCK en Allegonda GOOREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.08.1685 | N 2816 | f 291

Gerard Claes van HERPEN, glazenmaker en Geertruijd dochter van Peter JONAS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.05.1651 | N 2692 | f 220

Heijlke dochter van wijlen Jan van HERPEN, Bagijn op de grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
18.02.1632 | N 2674

Besloten testament van Johan van HERPEN en Barbara HAUBRAECKEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.10.1685
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
06.12.1687 | N 2825 | f 210

Jenneke Dircx van HERPERSCHAIJCK, oude moeder van het Convent Zusters van Orthen, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 25.10.1662 (N 2694 f 340v)
09.11.1667 | N 2695

Arnout van HERSSELE, kapitein in het regiment van kolonel BROU te 's-Hertogenbosch
13.07.1689 | N 2748 | f 557

Frederick Jans van HERWIJNEN, schoenmaker te s-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.04.1676 | N 2755 | akte 155

Marten Aerts van HERWIJNEN, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.05.1677 | N 2745 | f 602

Catharina HERWIJNS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.11.1691 | N 2826 | f 225v

Jan Martens van HESDIN, metselaar, weduwnaar van Peterken dochter van wijlen Jan Peter Wouters de SMIT en Lijske dochter van Niclaes GERAERTS, te 's-Hertogenbosch
14.06.1660 | N 2694 | f 180v

Jan Martens van HESDIN, metselaar en Geertruijd dochter van Matthijs JASPERS, te 's-Hertogenbosch
05.05.1668 | N 2695

Gerling HESEN, vleeshouwer en Adriana van ROSMALEN, te 's-Hertogenbosch
21.11.1696 | N 2784 | f 85

Henrick Wouters van HESE, weduwnaar van Aleijt en Marijke BERNAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.10.1635 | N 2672 | f 31

Huijbert Peters van HEEZE tevoren weduwnaar van Hendricxke Diericx de BONT en Geertruij BOGERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.06.1645 | N 2668 | f 391

Rogier van HEZE, te 's-Hertogenbosch
07.07.1691 | N 2826 | f 173v

Adriaan de HESELAAR zoon van Dirck de HESELAAR bij Pirijntje van den BRANT, 24 jaar oud, te 's-Hertogenbosch
25.10.1699 | N 2876 | f 207

Antonius Peter HESEMANS en Elisabeth JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.10.1670 | N 2731 | f 463

Martijn Peter HESSELS, weduwe van Peeter Jan HESSELS, te Hilvarenbeek
De testatrice is ziek
05.10.1686

Nicolaas HETTINGA, stadhouder te Beers en Johanna VERMEULEN, te 's-Hertogenbosch
beide testateuren zijn ziek
Eerder testament: 21.2.1651 (N 2707 f 155v)
28.01.1670 | N 2757 | f 203

Petronella van HEUGEL, j.d. 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.03.1670 | N 2795 | f 200

Anthonij van HEUCLOM en Maria SIMMERMAN, te 's-Hertogenbosch
Approbatie van dit testament: 25.3.1682 (N 2801 f 71)
04.06.1680 | N 2800 | f 94

Frederick Janse van HEUCKLOM, turftonder te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.11.1672 | N 2782 | f 118

Adriaen Maartens HEUNEN, ruiter in de compagnie van ritmeester de GRUIJTER, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Petronella Cornelisse van BENTUM
23.12.1669 | N 2731 | f 389

Metken Adriaen HEUNEN, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
26.02.1672 | N 2671 | f 514

Engeltie HEURKENS weduwe van Niclaes van den BERCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 9.11.1673 (N 2796 f 478)
25.02.1674 | N 2796 | f 479

Maijke de HEUS weduwe van Dirck van HAM, te Eindhoven, doch present te 's-Hertogenbosch
21.07.1674 | N 2775 | f 188

Anna Helena van HEUSDEN dochter van Matthijs van HEUSDEN, koopman van zijden lakens, bij Henrica Willemse HERINCX, zijn eerste huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.08.1669 | N 2671 | f 335

Helena dochter van Cornelis Wijnands van HEUSDEN, weduwe van Francois SONMANS, apotheker te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 26.6.1679 (N 2787 f 68)
Eerdere testamenten: 29.12.1672 (N 2732 f 307); 22.5.1677 (N 2786 f 112)
18.06.1677 | N 2786 | f 120

Johan van HEUSDEN, koopman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 21.12.1680 (N 2822)
Inventaris: 23.10.1681 (N 2822 f 464)
19.12.1680 | N 2822

Catharina Matheus van HEUSDEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.03.1673 | N 2703 | f 481

Gijsbert Hendricx van HEUSDEN en Adriaantje Thomas van AERLEBEECK te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.01.1658 | N 2726 | f 120v

Besloten testament van Matthijs van HEUSDEN en Catharina WIJTMANS gepasseerd 's-Hertogenbosch 14.1.1677
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
15.09.1677 | N 2733 | f 216

Matthijs Wijnants van HEUSDEN, koopman van zijden lakens en Hendricxke dochter van Willem HEERINCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.02.1641 | N 2688

Aert van den HEUVEL, mr timmerman en Anneke BALIERS, 's-Hertogenbosch
20.09.1690 | N 2826 | f 110

Besloten testament van Agnes van den HEUVEL weduwe van Marten van de GRAEFF en nu huisvrouw van Huijbrecht van RUEREMONDE, gepasseerd 's-Hertogenbosch 8.9.1666
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch 14.3.1680
Geopend op verzoek van de weduwnaar cum suis
28.03.1680 | N 2746 | f 411

Anna van den HEUVEL, weduwe van Hendrick Le LIJON, te Hoogeloon doch present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 3.11.1681 (N 2836 f 101); 7.6.1687 (N 2838 f 108)
12.02.1692 | N 2818 | f 356

Arnoldus van den HEUVEL en Catharina BOSCH, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
10.09.1681 | N 2734 | f 307

Dirck Jan van den HEUVEL, te Osch, present te 's-Hertogenbosch
03.03.1694 | N 2840 | f 280

Elisabeth dochter van wijlen Ruth Arts van den HEUVEL, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.06.1682 | N 2735 | f 97

Gerrit van den HEUVEL
Recepis
Besloten testament
03.10.1671 | N 2666

Gerardus van den HEUVEL kapitein in een compagnie voetknechten ten dienste dezer landen, te 's-Hertogenbosch
03.08.1676 | N 2812 | f 380

Goijaert Jan van den HEUVEL en Jenneke Anthonis van der DONCK, te 's-Hertogenbosch
05.03.1685 | N 2837 | f 299

Jacob Iwensen van den HEUVEL en Willemken Hendricx van MEERWIJCK, wonende to Cuijk, present te 's-Hertogenbosch
17.03.1662 | N 2700 | f 230

Janzzoon van Pauwels Jansen van den HEUVEL, ongehouden persoon te Schijndel, doch present te Den Dungen
28.03.1686 | N 2853 | f 98

Jenneke Joris van den HEUVEL, bedaegde j.d., te 's-Hertogenbosch
05.11.1693 | N 2818 | f 555

Marten Jansen van den HEUVEL, hovenier en Jenneke CHORSTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.08.1674 | N 2704 | f 85

Aeltie Lucas HEUVELMANS, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.11.1666 | N 2728 | f 433

Elisabeth HEUVELMANS weduwe van Hendrick TERMEER, koopman, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.04.1690 | N 2818 | f 49

Maria HEUVELMANS weduwe van Gerard KELST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.12.1673 | N 2774 | f 51

Mechtelt dochter van wijlen Jan Andries HEXSTEIJN bij Niclaeske dochter van Niclaes POST, weduwe van Jan WILLEMSE, woont in de gulden Sester; 82 jaar oud, te 's-Hertogenbosch
20.07.1602 | N 2663

Adriaentie HEIJBLOM, huisvrouw van Hendrick van PULLEN, te 's-Hertogenbosch
18.05.1689 | N 2737 | f 56

Anneke dochter van Peter van der HEIJDEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.12.1659 | N 2699 | f 227v

Jan Laureijs van der HEIJDEN en Elisabeth ARIENS, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.10.1673 | N 2758 | f 154

Jan Laureijns van der HEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.11.1673 | N 2758 | f 160

Besloten testament van Maria van der HEIJDE weduwe van Johan de BIJE, chirurgijn
De testatrice is ziek
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
28.12.1700 | N 2706 | akte 33

Peter Adriaan van der HEIJDEN j.m. te St Michielsgestel onder Gemonde, present te 's-Hertogenbosch
22.02.1652 | N 2692 | f 384

Petronella dochter van Jan Martens HEIJDI bij wijlen Lijsbeth CLAESSEN, gepasseerd de ouderdom van 16 jaren, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.08.1676 | N 2791 | f 408v

Lambert HEIJMANS, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.09.1691 | N 2805 | f 371

Willem HEIJMANS en Johanna FIER, te 's-Hertogenbosch
29.11.1668 | N 2791

Elisabeth HEIJMERINCX weduwe van Nicolaas van HEESWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.12.1710 | N 2680 | akte 96

Philips Peeters HEIJMERICX, kleermaker en Anneke Janse van OEFFEL te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 18.10.1658
23.09.1658 | N 2719

Philips Peters HEIJMERINCX, mr kleermaker
De testateur is ziek
Eerder testament: 25.8.1665 (N 2722 f 210)
06.03.1674 | N 2775 | f 74

Joan HEIJMSELMANS en Hendrina van de VEN
Beide testateuren zijn ziek
14.01.1674 | N 2796 | f 498

Mr George HEIJNENS, apotheker en Maria WILLIECOENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.06.1658 | N 2670 | f 445v

Hendrick van HEIJNSBERGH, chirurgijn en Wijndellia van EIJL, te 's-Hertogenbosch
15.05.1656 | N 2729 | f 2

Johan van HEIJNSBERGH, mr kleermaker te 's-Hertogenbosch en Anna van BUEREN
29.12.1708 | N 2676 | akte 54

Cornelis HEIJSKENS en Maria Joost van OOSTERHOUDT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is overleden vr 15.10.1680 (N 2835 f 431)
11.09.1680 | N 2835 | f 418v

Anneke van HEIJST, weduwe van Willem VLOOTS, te Waalwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 26.9.1676 (N 2776 f 197)
25.06.1682 | N 2778 | f 70

Gijsmarus van HEIJST, weduwnaar van Maria VLOOTS
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 30.3.1683
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van zijn dochters Anna en Waltera van HEIJST
09.12.1683 | N 2778 | f 118

Besloten testament van Abraham HIBELET, predikant van de Franse gemeente te 's-Hertogenbosch en Catharina de LALANE, te voren weduwe van Charles de BEAUVOIS, majoor te Schoonhoven, gepasseerd 's-Hertogenbosch 31.8.1681
Geopend op verzoek van de weduwnaar
12.09.1681 | N 2828 | f 326

Reijnier HIDDES, geboortig van Workum in Vrieslant en Geertruij dochter van wijlen Herman van CAMPEN, tegenwoordig te 's-Hertogenbosch residerende
10.03.1612 | N 2661

Margaretha HILLA, weduwe van Johan van HAGENBERCH
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 3.11.1685
Geopend op verzoek van Anna van HAGENBERCH cum suis
18.07.1687 | N 2761 | f 234

Hendrick HILLENSBERCH, te 's-Hertogenbosch
16.04.1676 | N 2755 | akte 154

Henrick HILLESBERGEN en Anneke ARIAENS te 's-Hertogenbosch
Beide testateuren zijn ziek
13.04.1680 | N 2759 | f 240

Pauwels Jan Ariens HICXSPOORS, te Tilburg, doch present te 's-Hertogenbosch
27.02.1624 | N 2674

Hester HICKSTEIJNS weduwe van Hendrick SOMERS, 's-Hertogenbosch
27.10.1660 | N 2720

Dirck Luijcas HOEBENS, eerst weduwnaar van Geertruijd dochter van mr Hendrijck van BERGHEM en daarna van Maria dochter van Jan Artse KIVITS, te 's-Hertogenbosch
10.06.1680 | N 2800 | f 96

Pauwels HOEFFNAGELS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.11.1675 | N 2745 | f 296

Arien Leendertsen HOECK, schipper en Anneken GILLIS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.11.1689 | N 2855 | f 257

Cathalijn HOEN, huisvrouw van Adolph PALANT te Gorinchem, doch present te 's-Hertogenbosch
23.09.1678 | N 2746 | f 147

Jan Willems van der HOEVEN, glazenmaker, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.01.1682 | N 2836 | f 232

Reijnier van der HOEVEN en Mechelina ROERMONTS, te 's-Hertogenbosch
11.10.1693 | N 2865 | f 372

Matthijs HOEIJMAECKERS en Jenneke WILLERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.09.1697 | N 2764 | f 200

Albertus HOEIJMEIJERS en Helena ROT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.08.1690 | N 2818 | f 107

Hendrick HOFFDIJCK, 's-landswijnroeijer en Susanna de ROVER, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 19.9.1681 (N 2747 f 135)
06.11.1682 | N 2828 | f 424

Johan van der HOGEN, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria LODEN
De testateur is ziek
18.11.1669 | N 2702 | f 387

Adriaen zoon van Goijaert Corst van HOCKEL, bejaarde jongman, te Gemonde onder St Michielsgestel
De testateur is ziek
Eerdere testamenten: 18.11.1689 (N 2853 f 311); 7.1.1690 (N 2853 f 327)
21.02.1690 | N 2853 | f 337

Henrick HOCX en Jenneke EVERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.08.1683 | N 2760 | f 186

Thielman HOLAPPELS weduwnaar van Magdalena COTTERS, mr bakker en Cornelia HEIJMANS, weduwe van Leendert THOOFT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.02.1689 | N 2804 | f 244

Gijsbert Hendrijk HOLLANDERS en Metje Willem SPIRINCX, te 's-Hertogenbosch
22.06.1684 | N 2801 | f 524

Christina dochter van Rutgerus van HOMBORCH, van Ceulen, weduwe van FRAMERICK van CEULEN, huisvrouw van Jan Jan van ZIJBERCH te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 20.4.1616 (N 2661)
15.04.1616 | N 2660

Johan van HOMMERT, mr roermaker weduwnaar van Lijsbeth MICHIELEN en Maria van SUTVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.12.1699 | N 2858 | f 311

Anna, Alegonda en Johanna, dochters van wijlen Johan de HONDT bij Johanna van MIL, te 's-Hertogenbosch
Alegonda de RONDT is ziek
06.08.1685 | N 2824 | f 237v

Anna en Johanna dochters van wijlen Johan de HONDT bij wijlen Johanna van MIL, te 's-Hertogenbosch
15.10.1689 | N 2825 | f 382v

Meester Johan de HONT en Johanna van MIL, te 's-Hertogenbosch
09.06.1668 | N 2671 | f 276

Willem HONICHMANS en Christijntien van CRANEVEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.08.1687 | N 2789 | f 192

Jenneke dochter van Stoffel HONSSELAERS weduwe van Nicolaas Jan de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 19.3.1643 (N 2688); 22.12.1657 (N 2681 f 228v)
23.12.1657 | N 2681 | f 230

Maria van HONSELAAR weduwe van Jonker Dierck MILLINGH van GERWEN te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.12.1669 | N 2757 | f 200

Heijman Henricx HOOFT en Maria van LOO, te 's-Hertogenbosch
12.04.1644 | N 2690 | f 431v

Besloten testament van Jacobus 't HOOFT en Gerardien HULTERINCX, tevoren weduwe van Wijnand van UIJTTRECHT, gepasseerd 4.8.1679 te 's-Hertogenbosch
Geopend op verzoek van de weduwnaar cum suis
27.02.1680 | N 2768 | f 83

Cornelis 't HOOFT, vice-president van 's-Hertogenbosch en Ursula HARTONGH
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 1.2.1698; de testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe op 16.2.1699
16.02.1699 | N 2726 | f 355

Servaes HOOFT, soldaat in de compagnie van HAERSOLTE, op de Grote Schans, buiten 's-Hertogenbosch en Anneke van LIMBORCH
De testatrice is ziek
25.11.1653 | N 2715

Adriaen Thonissen op 't HOOGH en Handerske dochter van Thonis van OSCH
19.03.1690 | N 2853 | f 341

Jacob Hendricx op 't HOOGH, j.m. te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 31.5.1681 (N 2836 f 78)
12.04.1684 | N 2816 | f 37

Jan zoon van wijlen Henrick Henrick op 't HOOCH en Gerartke dochter van wijlen Huijbert JANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.12.1650 | N 2692 | f 177

Thomas van HOOGENDORP, chirurgijn ten dienste der Prins van Orangen, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Michielke, zijn huisvrouw
29.04.1633 | N 2674

Christoffel van HOOGENDIJCK, burger majoor en Jenneke LOONAERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.10.1686 | N 2816 | f 461v

Maijke Geraert Roelofs van HOOGERLIJNDE weduwe van Engelbert Hendricx van BLADEL, beenhouwer, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.03.1665 | N 2728 | f 423

Peter Cornelisse HOORN, mr smid en Jacomijntje JACOPS, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.05.1691 | N 2805 | f 302

Elisabeth HOPPENBROUWER, huisvrouw van Ambrosius van EMPEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.02.1691 | N 2826 | f 144

Peter zoon van wijlen Elberts van HOPPERTINGEN, bij Borchloon, land van Luijdich, ruiter onder de compagnie van Adriaen DIERICKX en Elisabeth dochter van Nicolaas SMITS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
05.06.1626 | N 2661

Anneke dochter van wijlen Adriaan Wouter HOREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.11.1644 | N 2690 | f 471

Cornelia dochter van wijlen Huijgh Arnts HOREN bij Jenneke dochter van Jan SCHENKELS, 22 jaar oud, te 's-Hertogenbosch
28.12.1639 | N 2675

Cornelis Stoffels van HOREN en Jenneke HENRICX, lest weduwe van Hendrick HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.06.1687 | N 2825 | f 150v

Besloten testament van mr Arnoult van HORENBEECK, zoon van wijlen mr Gerard van HORENBEECK, licentiaat in de rechten, gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.8.1652, resp. 20.12.1652
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 31.12.1652 en aldaar begraven op 5.1.1653
Geopend op verzoek van Jonker Guiliam d'ABSOLOMS cum suis
31.12.1652 | N 2692 | f 438

Besloten testament van Elisabeth en Henriette van HORENBEECK, dochters van wijlen Hendrick van HOORENBEECK, licentiaat in de rechten, bij Elijsabeth van VECHEL, dochter van wijlen Dierck van VECHEL, oud-president en oud-raad van 's-Hertogenbosch; Elisabeth van HOORENBEECK is ziek
Gepasseerd 's-Hertogenbosch 6.2.1621 resp 14.1.1660
Geopend op verzoek van Henriette van HORENBEECK
31.03.1662 | N 2674/75

Besloten testament van Henriette van HORENBEECK, dochter van mr Henrick van HORENBEECK, licentiaat in de rechten en raad van 's-Hertogenbosch, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 8.2.1673
Geopend op verzoek van Henricus Hijacinthus van HORENBEECK
30.09.1673 | N 2703 | f 604

Johan van HORENBEECK, licentiaat in de rechten en Anna van VALCKENBORCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.07.1659 | N 2670 | f 577

Catharina Theodora van HORENBEECK, dochter van wijlen mr Johan van HORENBEECK, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.11.1668 | N 2671 | f 290v

Jonker Cornelis van HORENBEECK en Catharina van LAMSWEERDEN, te Berlicum
De testateur is ziek
05.07.1648 | N 2687 | f 78v

Cornelis van HORENBEECK en Hendrina van TURNHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.08.1697 | N 2869 | f 148

Besloten testament van Maria Hendrick van HORENBEECK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 1.1.1675
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Anna Catharina van LAMSWEERDE cum suis
05.02.1675 | N 2704 | f 164

Besloten testament van Maria van HORENBEECK weduwe van Guilliam van DOIJENBRAECKEN, schepen van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.1.1662
Geopend op verzoek van Johan BRANDIJN
30.09.1662 | N 2675

Recepis van het besloten testament van Graaf Johan Belgicus van HORNE, Heer tot Bicht en Moerkercken
12.09.1679 | N 2666 | no 19

Coenraet HORNMAN, cornet van de overste BONCOUR, thans in Engeland en waarnaar toe de testateur staat te vertrekken en Antonia van GORCUM
Machtiging voor de testatrice om de zaken van de testateur te behartigen, gepasseerd 28.2.1690 (N 2749 f 25)
24.02.1690 | N 2749 | f 23

Cornelis HORS, geboortig van Neer, sergeant in de compagnie van de Graaf van BREDERODE, gouverneur van 's-Hertogenbosch en Baetken Hendricx van BOEMEL
13.06.1639 | N 2667 | f 609

Aelbert zoon van Henricx van HORSSE, j.m., te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.02.1673 | N 2796 | f 283

Arike dochter van Dirck Sanders van HORSSEN, te Berlicum
De testatrice is ziek
11.04.1649 | N 2681 | f 83

Besloten testament van Elisabeth van HORSSEN, laatst weduwe van Guiliam DONGIUS, te 's-Hertogenbosch gepasseerd 22.11.1681
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Mechteld van SUSTEREN weduwe van Jan de ROIJ cum suis
Inventaris: 18.3.1682 (N 2836 f 306)
Contra cedulle: 28.4.1682 (N 2836 f 332)
21.02.1682 | N 2836 | f 262

Maeijke dochter van wijlen Wouter Sanders van HORSSEN bij Maijke Ambrosius van GERWEN, j.d., te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
04.07.1636 | N 2672 | f 139

Adriaen van der HORST en Maria van de COEVERINGH, laatst weduwe van Bernard SCHOLTEN, te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch
26.05.1690 | N 2818 | f 81

Anthonij van der HORST, licentiaat in de rechten en Maria van HIJNSBERGH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.11.1678 | N 2835 | f 2

Floris Gerritsen van der HORST weduwnaar van Trijntken Geuvers van POORSEL en Lijsken Peter ROEVERS, te 's-Hertogenbosch
11.10.1635 | N 2687 | f 164

Gerrit Florissen van der HORST en Claesken Jan van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 1.5.1672 (N 2772 f 535); 15.7.1673 (N 2758 f 141)
01.06.1677 | N 2733 | f 154

Goijaert van der HORST en Jenneke SPIERINCX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.11.1672 | N 2758 | f 109

Herman van der HORST en Cathalijn FLORISSEN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 6.7.1680 (N 2792 f 34v); 9.11.1680 (N 2792 f 80v)
30.10.1685 | N 2792 | f 400v

Jacob Hendrick van der HORST, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.02.1683 | N 2788 | f 90

Carel van der HORST en Philippina PEIJNENBORGH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.03.1690 | N 2839 | f 43

Besloten testament van Maria van der HORST weduwe van Johan van der MEULEN, raad en notaris te 's-Hertogenbosch, gepasseerd aldaar 28.8.1674
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 20.12.1693
Geopend op verzoek van haar dochter Maria Clara van der MEULEN
29.12.1693 | N 2749 | f 632

Maijke dochter van wijlen Lambert HORSTIENS weduwe van Eijmbett Goijaert van OUTFORST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.08.1641 | N 2690 | f 195v

Maijke Herms HORSTKENS weduwe van Hendrick Jansen ROIJ, thans huisvrouw van Marten Diricx van DIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.10.1643 | N 2668

Maria HORTEGPRS weduwe van Gerrit HELDOORN, te 's-Hertogenbosch
16.08.1679 | N 2828 | f 140v

Besloten testament van Anna HOUBRAECKEN, weduwe van Henrick NAGELMAECKERS, licentiaat in de rechten en advocaat te 's-Hertogenbosch, gepasseerd 23.10.1678
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Rogier NAGELMAECKERS, licentiaat in de rechten, cum suis
05.08.1680 | N 2759 | f 245

Hendrick HOUBRAECKEN en Johanna van WEL, te 's-Hertogenbosch
07.07.1695 | N 2764 | f 43

Jan Janse HOUBRAECKEN, timmerman en Bertken THEUNISSEN, te 's-Hertogenbosch
07.09.1637 | N 2687 | f 309

Maria HOUBRAECKEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
00.00.1679 | N 2759 | f 145

Clara dochter van wijlen Jan van HOUT, zuster in het convent van de zusters van Orthen, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden te 's-Hertogenbosch 26.10.1646
13.05.1644 | N 2690 | f 437

Margriet Jan van HOUT weduwe van Matthijs BRANDEWIJNS, te Eindhoven, doch present te 's-Hertogenbosch
13.11.1695 | N 2868 | f 222

Maijke en Jenneke dochter van wijlen Jan van HOUT, te 's-Hertogenbosch
Maijke Jan van HOUT is ziek
23.10.1654 | N 2697 | f 507

Peter Ariaens in 't HOUT en Celia DRIESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.10.1696 | N 2866 | f 470

Jan zoon van Goijaert HOUTAPPEL, te 's-Hertogenbosch
26.04.1630 | N 2674

Beeltien dochter van wijlen Jan van HOUTTE, bagijn op de grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 3.4.1658 (N 2694 f 22v)
25.04.1658 | N 2694 | f 34v

Reijnder van HOUTEN, commies der licenten, te 's-Hertogenbosch en Hermina MULDERS
17.09.1693 | N 2868 | f 44

Besloten testament van Willem van HOUTEN, raad en schepen van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Eleonora HAGEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 20.10.1667, resp. 17.2.1670
De testateur is ziek
Inventaris: 21.3.1670
Geopend op verzoek van Johanna van HOUTEN cum suis
10.03.1670 | N 2702 | f 446 resp 460

Perijntje Hendrix van HOUTHUM weduwe van Jan Jan MARTENS, te den Dungen
De testatrice is ziek
Inventaris: 17.2.1683 (N 2760 f 156)
16.02.1683 | N 2760 | f 157

Pauwels Jochims van HOUTUIJN en Jenneke Goossen LAMBRECHTS, te Berlicum, present te 's-Hertogenbosch
11.09.1644 | N 2756 | f 167

Adriaan zoon van Dircx Claessen HOVEN bij Lijsbeth dochter van Adriaan JANSEN, de ouderdom van 15 jaren gepasseerd, te Nieuwencuijck, doch present te 's-Hertogenbosch
16.11.1663 | N 2730 | f 399

Elisabeth Janse van HOVE, eerst weduwe van Jan Jan COENEN en thans huisvrouw van Gerard Willem VOS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.12.1635 | N 2667 | f 241v

Thomas Goortsen van den HOVEL en Peterke Adams van de VEN, te 's-Hertogenbosch, in de Postelstraat
De testateur is ziek
20.05.1654 | N 2707 | f 428

Jan zoon van Claes Peters HOIJEMAECKER en Adriaantgen dochter van Jacob Gerits de COOT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.09.1621 | N 2678 | f 121v

Albert HOIJMAIJERS, bakker en Helena ROER te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.01.1666 | N 2701 | f 404

Andries van HOIJTUM en Margriet MULDERS, te Amsterdam
De testateur is ziek
11.03.1698 | N 2869 | f 265

Peter zoon van wijlen Sijmon Jan van HUL, weduwnaar van Neesken dochter van wijlen Leunis Anthonis LEUNISSE, te Nulant, present te 's-Hertogenbosch
28.08.1637 | N 2674

Aeltje HULDERINCK, weduwe van Jan GIJSBERTS, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.11.1672 | N 2732 | f 294

Hendrick Adriaan van HULSEL, cremer te 's-Hertogenbosch
18.06.1632 | N 2674

Neeltje Thomas HULSIUS, weduwe van Willem BUIJT, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 20.11.1682 (N 2828 f 426)
19.06.1684 | N 2828 | f 559

Cornelis HULSMAN, tevoren weduwnaar van Hester JACOPS en Henricxke JOOSTEN, te 's-Hertogenbosch
14.03.1642 | N 2668 | f 158

Besloten testament van Isabella van HULST, weduwe van Marcus KEIJSERS, geopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.10.1675
20.10.1675 | N 2775 | f 458

Isabella van der HULST weduwe van Marcus KEIJSERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 13.9.1676
Revocatie: 12.10.1676 (N 2704 f 382)
24.11.1676 | N 2704 | f 400v

Claeske Jans de HULST, j.d. te 's-Hertogenbosch
15.09.1654 | N 2697 | f 479

Meijnske dochter van wijlen Gerart van der HULST bij Barbara DIERICX, geboortig van Gorcum, te 's-Hertogenbosch
03.05.1588 | N 2661

Hendrick HULSVOORDT weduwnaar van Anna GERITS en Maria de PONDER weduwe van Abraham de LANGH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.04.1689 | N 2804 | f 285

Cornelis Jans van HUNSEL, schoenmaker en Jenneke Lamberts van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest); de testatrice: 'wat sieckelijck'
Eerder testament: 13.11.1635 (N 2672 f37)
15.11.1635 | N 2672 | f 40

Thomas HURCKENS en Hendrina COENEN, te 's-Hertogenbosch
29.06.1698 | N 2875 | f 166

Abrahamus HUSINGIUS, Ned. Geref. predikant te Hapert en Bladel en Petronella WALRAVEN, present te 's-Hertogenbosch
02.03.1679 | N 2784 | f 131

Petrus HUSVELT, advocaat te 's-Hertogenbosch en Margaretha FEDDENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.08.1683 | N 2788 | f 186

Andries Jan HUIJBEN, te Berlicum
De testateur is ziek
05.01.1652 | N 2681 | f 114v

Gerit HUIJBEN, j.m. te Nistelroij, doch present te 's-Hertogenbosch
29.10.1687 | N 2817 | f 125

Heijltken dochter van wijlen Jan HUIJBEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden: 's-Hertogenbosch 27.9.1646
04.04.1646 | N 2691 | f 147

Aert Jacob HUIJBERTS weduwnaar van Claeske Jan AERTS en Jenneke Bouwen JANS, te Osch, present te 's-Hertogenbosch
16.04.1696 | N 2841 | f 64

Andries Jan HUIJBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.07.1656 | N 2681 | f 181v

Bastiaen HUIJBERTS en Baetien Jan Geurts van NUENEN, Nieulandt, present te 's-Hertogenbosch
21.11.1689 | N 2817 | f 529v

Frans Aert Jan HUIJBERTS en Jenneke Reijnen van HEUMEN, te Osch, present te 's-Hertogenbosch
19.05.1678 | N 2774 | f 173

Goijaert HUIJBERTS en Jenneke dochter van Henrick COLEN, te den Dungen
De testatrice is ziek
25.06.1641 | N 2681 | f 28

Hendrick Jan HUIJBERTS bij Margaretha Cornelis PETERS, te 's-Hertogenbosch
19.06.1655 | N 2716

Hendrick Jan HUIJBERTS en Anneke Aerts van LOON, te Loosbroeck onder Heesch, present te 's-Hertogenbosch
19.06.1682 | N 2760 | f 111

Jan Adriaan HUIJBERTS, mr kleermaker, weduwnaar van Jenneke Willems van GRIENSVEN, te St. Michielsgestel
Eerder testament: 25.3.1689 (N 2853 f 232)
11.03.1693 | N 2853

Catharina dochter van wijlen Goijaert HUIJBERTS, weduwe van Arndt Arndts van den GRAVE, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 9.8.1649 (N 2692 f 40); 15.3.1656 (N 2716); 18.5.1656 (N 2716)
19.05.1656 | N 2716

Maijke dochter van Wouter HUIJBERTS, van Heijcop. van Utrecht en Adriaentje Arien ARIENS, van Boxtel, geestelijke dochters, te 's-Hertogenbosch
Maijke Wouter HUIJBERTS is ziek
08.08.1625 | N 2664

Matthijs Arinck HUIJBERTS en Sara Felix LUIJCAS, te den Dungen
De testateur is ziek
00.00.1665 | N 2681

Nicolaes HUIJBERTS en Dircxken dochter van Hendrick Goijaert BERNIJERS, te Berlicum
De testateur is ziek
20.01.1652 | N 2681 | f 117

Oda en Hendricxke, kinderen van wijlen Otto HUIJBERTS bij Catharina VERHOEVEN; Oda te 's-Hertogenbosch en Henricxke te Bockhoven, beide te 's-Hertogenbosch aanwezig
08.01.1683 | N 2823 | f 387

Oeijken Jan HUIJBERTS weduwe van Philip CUSTERS, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.07.1683 | N 2828 | f 492

Peter HUIJBERS en Clara VOSCHBERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.04.1684 | N 2792 | f 156

Willem zoon van Geurt HUIJBERTS, j.m., op den Dungen
De testateur is ziek
21.07.1685 | N 2853 | f 66

Willemke en Peterke dochters van Jan Gerit HUIJBERTS, zusters, te Osch, doch present te 's-Hertogenbosch
08.07.1693 | N 2840 | f 142

Seger HUIJBERTSEN, soldaat in de compagnie van kapitein PIJNAPPEL te 's-Hertogenbosch, laatst weduwnaar van Meriken Gerit BRANTS en Anneke dochter van Jan Mattheusen van CROMVOORT, ook soldaat in de compagnie van kapitein PIJNAPPEL, te 's-Hertogenbosch
21.05.1622 | N 2678 | f 259v

Aleijtie dochter van Dierck HUIJGENS weduwe van Nicolaes JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
19.09.1636 | N 2667 | f 442

Gerardus HUIJGERMANS en Maria van de VENNE
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 21.9.1697
Geopend op verzoek van de weduwe
21.12.1697 | N 2841 | f 506

Jacobus HUIJGERMANS, koopman te 's-Hertogenbosch
12.04.1695 | N 2764 | f 15

Besloten testament van Jacob HUIJGERMANS en Maria dochter van Arnt Herberts STEENBEKKERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 3.1.1668
Geopend op verzoek van de weduwnaar
26.01.1677 | N 2705 | f 4

Besloten testament van Jacob HUIJGERMANS, weduwnaar van Maria Aert Herberts STEENBACKERS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 13.10.1693 (en nog een codicil)
Inventaris: 1.10.1696
Geopend op verzoek van Gerardus HUIJGERMANS cum suis
23.07.1696 | N 2764 | f 122 resp 124

Jenneke dochter van Jacob Gerit HUIJGERMANS weduwe van Jacob Adriaan van ROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.10.1650 | N 2707 | f 149

Peter van HUIJNSBERGEN en Catharina VERSCHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.12.1685 | N 2748 | f 133

Anneke Aerts van HUIJS geestelijke dochter te Boxtel, present te 's-Hertogenbosch
18.09.1687 | N 2854 | f 325

Besloten testament van Dirck Anthonis van den HUIJSBERCH en Maria CORNELIS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.3.1678
Geopend op verzoek van de weduwe
18.11.1680 | N 2786 | f 232

Besloten testament van Elizabeth van den HUIJSBERCH, ongeopend aanwezig
De testatrice is ziek
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
19.12.1681 | N 2706 | akte 12

Jan zoon van Jasper Henricx van HUIJSBERCH, in huwelijk hebbende Laureijnske van CEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.05.1677 | N 2705 | f 59

Johannes en Johanna, kinderen van wijlen mr Jan Anthonisse van HUIJSBERGH bij wijlen Maria CAERMANS, te 's-Hertogenbosch
09.04.1669 | N 2671 | f 308

Besloten testament van Jenneke van den HUIJSBERCH ongeopend aanwezig, gepasseerd tijdens ziekte van de testatrice, te 's-Hertogenbosch 9.5.1677 (N 2706 acte 7)
Later besloten testament, geopend aanwezig, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 24.10.1680
24.10.1680 | N 2706 | akte 10

Cornelis Dirck Anthonis van den HUIJSBERCH en Elisabeth WILTSCHUT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 1.12.1672 (N 2785 f 166)
04.02.1675 | N 2785 | f 284

Maria van den HUIJSBERGH weduwe van Jacob van DOCKUM, koopvrouw te 's-Hertogenbosch
19.01.1693 | N 2738 | f 14

Anthonij van HUIJSBERGEN, goud- en zilversmid en Bartholina van der STEEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.08.1667

Elisabeth van HUIJSBERGEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 11.1.1708
20.09.1694 | N 2738 | f 170

Hendrick Hendricx HUIJSMANS en Dingena Jansen van de STEEN, op den Dungen
Eerder testament, tijdens ziekte van de testatrice: 29.9.1685 (N 2853 f 78)
06.09.1690 | N 2853 | f 359

Cornelis Hendrick HUIJSMANS en Mechtelt dochter van Hendrick Hendrick WILLEMS, op den Dungen
De testateur is ziek
15.03.1691 | N 2853 | f 390

Anthoni zoon van mr Geraerts van HUIJSSEN, 18 jaar oud, te 's-Hertogenbosch
24.01.1664 | N 2700 | f 355v

Barbara Peters van HIJNSBERGH, huisvrouw van Peter HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
18.03.1637 | N 2672 | f 236

Hendrick van HIJNSBERCH, te s-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.11.1687 | N 2736 | f 223

Besloten testament van Ignatius zoon van mr Thomas van HIJNSBERCH bij Hester van den ANCKER, in het Minderbroeders klooster te Loven
Gepasseerd 's-Hertogenbosch 16.9.1658
Geopend door zijn ouders
12.10.1658 | N 2729 | f 413

Jan van HIJNSBERCH en Margriet Hendricx de LEEUW weduwe van Jan Hermans van RAVENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.08.1678 | N 2759 | f 69

Jan Jan van HIJNSBERCH, oud-kleerkoper en Jenneke GERARDS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
05.10.1641 | N 2668 | f 135

Recepis van het besloten testament van Jenneke Luijcas van HIJNSBERCH
22.04.1637 | N 2687 | f 279v

Besloten testament van Jan Rogier van HIJNSBERGEN en Elisabeth HENDRICX, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 27.8.1677
Geopend op verzoek van de weduwnaar
03.01.1687 | N 2736 | f 93

Jenneke dochter van Luijcas van HIJNSBERGEN, bedaagde dochter, te s-Hertogenbosch
01.07.1656 | N 2716

Jelis van HIJNSBERGEN en Maria ADRIAENSSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.05.1683 | N 2801 | f 290

Matthijs van HIJNSBERGHE en Sara de BOCQ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.09.1690 | N 2618 | f 135

Peeter Jansen van IEPERS, soldaat in de compagnie van kapitein MORIAEN in het regiment van kolonel OUWER, in garnizoen te Mechelen, weduwnaar van Catharina Peter LINSEN en Anneke van TURNHOUT
07.12.1693 | N 2763 | f 133

J. van INGELST
13.08.1739 | N 3117 | f 6

Adriaan en Cornelis zonen van Jan van INGEN, te Vlijmen, doch present te 's-Hertogenbosch
03.03.1655 | N 2698 | f 27

Anna van INGEN, huisvrouw van Johan de la COURDAS koopman, te 's-Hertogenbosch
12.09.1695 | N 2866 | f 349

Dierck Jansen van INGHEN, te 's-Hertogenbosch
22.08.1669 | N 2771 | f 399

Jan Jan van INGEN en Maria OLISLAGERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.10.1691 | N 2805 | f 382

Cornelis Nicolaas van INGHEN, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.07.1678 | N 2813 | f 90

Maijken Claesz van INGEN, weduwe van Marcellis van KEULEN, Nieuw Cuijck, doch present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 25.11.1675 (N 2733 f 94)
17.10.1680 | N 2759 | f 262

Willem Martens van INGEN en Maeijke Willem EECKELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.10.1686 | N 2824 | f 433v

Jacop van IPEREN, koopman te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria van DINTHER
De testateur is ziek
Inventaris: 23.11.1680 (N 2815 f 71)
Contracedulle: 28.1.1681 (N 2815 f 94)
Jacob Boudewijn van IPEREN en Christoffelina van VLADERAECKEN, te 's-Hertogenbosch
08.08.1670 | N 2731 | f 437

Maria dochter van wijlen Jacobs van IPEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.08.1681 | N 2734 | f 284

Cornelia van ISENDOORN BLOIS, huisvrouw van Daniel BOONS, notaris te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.08.1679 | N 2784 | f 99

Hendersken ISVERDINCK, weduwe van Walter KERNHORST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.09.1680 | N 2759 | f 248

Morgen IWENS, soldaat in de compagnie van commandeur THUIJLL en toebackscremer te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.09.1663 | N 2722 | f 3

Matthijs JABEECK en Judith van TIELENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 23.7.1680 (N 2777 f 203)
28.07.1683 | N 2778 | f 140

Adriaantken JACOPS, huisvrouw van Jan Dirck de GROOT
24.11.1649 | N 2713

Anneke JACOBS weduwe van Hendrick BRONGERS, thans huisvrouw van David CAMPBEL, soldaat in de lijfcompagnie van kolonel MAKAEIJ in garnizoen te Nijmegen
09.05.1682 | N 2747 | f 292

Maijke JACOBS weduwe van Erasmus WOLFFSVELT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.10.1691 | N 2818 | f 290

Digna JACOBS, weduwe van Jan van ERP, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.05.1670 | N 2671 | f 423

Elisabeth JACOBS weduwe van Johan van ARNHEM, te 's-Hertogenbosch
27.10.1682 | N 2823 | f 328

Heijlke weduwe van Jan Dirck JACOBS, te Berlicum
De testatrice is ziek
17.12.1644 | N 2681 | f 42

Jacop JACOPSE en Margriet MATTHIJSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
00.12.1666 | N 2723 | f 79

Jacomina dochter van Geerlingh JACOBS, te 's-Hertogenbosch
08.10.1655 | N 2698 | f 105

Jan JACOPS en Eerke Janse van ELDRE, te Vught
De testatrice is ziek
24.09.1690 | N 2805 | f 141

Jan zoon van wijlen Jan JACOBS en Maijke dochter van Joost PAUWELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.04.1642 | N 2690 | f 272

Jan zoon van wijlen Jan JACOPS en Aelken dochter van wijlen Henrick Jans van WOLFFSWINCKEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.04.1613 | N 2661

Jan zoon van wijlen Peters JACOBS, alias RAEPCOECKEN en Jenneke dochter van wijlen Dierck WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament tijdens ziekte van de testatrice op 9.8.1632 (N 2674)
05.12.1634 | N 2674

Jenneke dochter van Adriaen JACOBS, te 's-Hertogenbosch
19.10.1655 | N 2726 | f 86

Jenneke dochter van wijlen Jan JACOBS weduwe van Nicolaas SIJMONS, woont te Alem, present te 's-Hertogenbosch
29.09.1680 | N 2734 | f 204

Judith JACOBS, weduwe van Leonardt Lodewijcx van ALEM, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.01.1645 | N 2668 | f 366

Catharina dochter van Aert JACOPS, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
05.08.1657 | N 2718 | f 97

Merijke weduwe van Jan Arien JACOBS, te den Dungen
De testatrice is ziek
11.05.1639 | N 2681 | f 20

Marike dochter van Joseph JACOBS, zuster in het convent van de Zusters van Orten
De testatrice is ziek
24.07.1652 | N 2692 | f 402

Sara JACOBS, fruitverkoopster, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.12.1689 | N 2748 | f 610

Aert JANSZ, wieldreijer en Anna MICHIELSZ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Ariaen JANSZ laatst weduwnaar van Jenneke PETERS, te Cromvoirt
De testateur is ziek
24.06.1678 | N 2759 | f 47

Adriaan zoon van Jakob JANS, j.m., te Berlicum
De testateur is ziek
03.07.1653 | N 2681 | f 134v

Arijke dochter van Adriaen JANS, in het Meijnsels Vrouwengasthuis te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie van het testament van 16.1.1640
23.06.1640 | N 2690 | f 86

Anneke JANS weduwe van Jan Willems van BREDA, ruijter onder de compagnie van de Graaf van BREDERODE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 30.5.1646 (N 2669 f 44)
03.03.1646 | N 2669 | f 25v

Elijsabeth JANS, van Gestel, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 23.7.1671
25.08.1668 | N 2757 | f 132

Besloten testament van Gerardt JANSZ, korenkoper en Anneke Willems ALBERTS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 31.3.1633
Geopend op verzoek van de weduwnaar en van Everard zoon van wijlen Willem ALBERTS
17.07.1633 | N 2665

Heijlke dochter van Mijs JANS weduwe van Roelof WOUTERS, Berlicom, present te 's-Hertogenbosch
11.10.1657 | N 2728 | f 393

Heijlke JANS van Vucht, weduwe van Nicolaas van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
10.11.1681 | N 2734 | f 329

Besloten testament van Jan zoon van Emont JANS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 27.11.1636
Inventaris: 3.5.1651 (N 2692 f 216)
Geopend op verzoek van Andries Gerits van den AUWENHUIJSE, bakker, cum suis
01.05.1651 | N 2692 | f 213

Jan zoon van wijlen Emont JANSS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.04.1651 | N 2692 | f 210v

Joost zoon van wijlen Willem JANS, bakker, eerst weduwnaar van Heesken, zijn huisvrouw en daarna van Lijske zijn tweede huisvrouw te 's-Hertogenbosch
22.03.1625 | N 2674

Jenneke Simons JANS weduwe van Pauwels Jans BIESMORTELS, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.08.1651 | N 2707 | f 496

Besloten testament van Jan Marten JANS en Geertje HERMANS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 1.7.1665
Geopend op verzoek van Jacobus KUCHLINUS, predikant te 's-Hertogenbosch
De testateuren wonen aan de Grote Marckt te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 16.6.1670 (N 2744 f 58)
Contra cedulle: 5.8.1670 (N 2744 f 90)
15.06.1670 | N 2744 | f 70

Jan zoon van Wouter JANSZ, soldaat in de compagnie van kapitein PIJNAPPEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is 'ziek van t Fervijn'
16.08.1629 | N 2683

Cornelis zoon van wijlen Lambert JANSZ, pottenbakker, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.10.1605 | N 2661

Lijske JANS weduwe van Jan WEIJNANTS, bierdrager, te 's-Hertogenbosch en Elsken Jans WEIJNANTS, schoonzusters, beide te 's-Hertogenbosch
28.06.1671 | N 2724 | f 270

Lijske JANS weduwe van Dirck Jan WIJNANTS, bierdrager en Elske Jan WIJNANTS, te 's-Hertogenbosch
Elske Jan WIJNANTS is ziek
01.04.1680 | N 2847 | f 21

Luijtgen JANS, laatst weduwe van Jan Peters van LILL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris 23.11.1658 (N 2719)
22.11.1658 | N 2719

Margriet dochter van wijlen Dierck JANSZ en laatst weduwe van Jan Adriaen SPRONCK, van Hintham, present te 's-Hertogenbosch
17.09.1622 | N 2661

Margriet dochter van wijlen Marten JANS bij Catharina zijn huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
13.08.1629 | N 2667 | f 83

Margaretha dochter van Niclaes JANSZ, te 's-Hertogenbosch
22.02.1656 | N 2693 | f 277v

Meijske weduwe van Hendrick JANS, van Nistelroij, 's-Hertogenbosch
14.04.1649 | N 2692 | f 15

Salomon JANSZ verwekt bij Anneke dochter Lambert SUERINCX, te 's-Hertogenbosch
05.05.1605 | N 2663

Steven zoon van wijlen Wouter JANS bij Lijske JANS, geboren te Borcharen, woont te Tiel doch present te 's-Hertogenbosch
12.11.1635 | N 2665

Sijcken Stans JANSZ weduwe van Dirck Thomas van BERCHEM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.10.1680 | N 2787 | f 240

Trijntken JANSS weduwe van Diericx Henricx van HARLEM, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 13.10.1629
Eerdere testament: 18.3.1621
Revocatie: 18.5.1623
18.04.1627 | N 2664

Willem JANS en Elisabeth Hendrick HOPPENBROUWERS, te s-Hertogenbosch
19.08.1667 | N 2779

Willem zoon van wijlen Aert JANS, soldaat in de compagnie van de Graaf van BREDERODE bij Geertruijd LAUREIJNS, te 's-Hertogenbosch, ruim twintig jaar oud
De testateur is ziek
23.05.1666 | N 2728 | f 428

Aert JANSEN, viskoper, weduwer van Maeijke HENDRICX en daarna van Jenneke JOOSTEN, en Martijnken WOUTERS
De testateur is ziek
02.09.1639 | N 2667 | f 675

Aert JANSEN, soldaat in de compagnie van kapitein KAERTSTEKER en Sijken WOUTERS, te 's-Hertogenbosch
Het regiment staat op het punt te vertrekken naar Grave
10.10.1674 | N 2745 | f 133

Adriaen JANSEN, de Jonge en Ariaentie ARIENS, te Esch, kwartier van Oisterwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
29.10.1676 | N 2755 | akte 133

Adriaen zoon van Hendrick JANSSEN, schout en borger van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Perijntken, zijn huisvrouw
08.09.1679 | N 2787 | f 84

Anneke JANSEN, geboren te Nijmegen, woont in het Convent van de Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
17.11.1676 | N 2820 | f 380

Anneke dochter van Jan JANSEN, van Wetten, woont in het convent van de Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 224

Baetken (Beatrix) dochter van Ambrosius JANSEN, weduwe van Thieleman Jansen van OLDENZEEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 12.6.1662 (N 2700 f 288)
Revocatie: 9.6.1663
25.05.1669 | N 2702 | f 285

Bernard JANSEN, geboren te Doesburg, ruiter in de compagnie van de Stadhouder van Vriesland etc, te 's-Hertogenbosch in garnizoen en Pieterken TIJERTS, weduwe van luitenant Abraham SCHOUTEN
De testatrice is ziek
05.09.1679 | N 2821 | f 554

Deliana dochter Van Marten JANSEN, geboortig van Arlon in Luxemburg
24.02.1642 | N 2688

Dierisken dochter van wijlen Nicolaes JANSSEN bij Aleijdt dochter van wijlen Dierck HUIJGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
19.09.1636 | N 2667 | f 441

Dingen dochter van wijlen Jacob JANSE, van Waelre, woont binnen het convent van de zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 225

Elske JANSEN, echtgenote van Casper Hendricx van CAPELLE gewezen dienstmaagd van Anneke van WESEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.09.1691 | N 2778 | f 432 resp 434

Feijken Henricx JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
10.12.1625

Franck JANSSEN en Magdalena dochter van wijlen Peter JANSEN
De testatrice ligt in het kraambed
21.09.1623 | N 2667 | f 34

Geeritgen dochter van Adriaan JANSEN, te Alem, present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 12.9.1670 (N 2757 f 329); 7.7.1671 (N 2758 f 33)
10.11.1676 | N 2755 | akte 136

Grietken JANSEN, weduwe van Jan HERMKENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.04.1640 | N 2668 | f 8

Gultien JANSEN, huisvrouw van Herman van MEDINE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.02.1657 | N 2717

Ghijsbertken dochter van Thonis JANSEN, van Herpenschaijk, inwonend in het convent van de Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 224v

Handersken JANSEN, laatst weduwe van Jan van ENGELANT, 's-Hertogenbosch
03.08.1650 | N 2713 | f 80

Heesken dochter van wijlen Peter JANSEN, te 's-Hertogenbosch
16.02.1645 | N 2691 | f 12

Hendrick HANSSEN, soldaat onder de compagnie van captain KILLEGREE en Margriet PETERS, laatst weduwe van Peter HERMANS, te 's-Hertogenbosch
19.05.1639 | N 2690 | f 16

Hendrick JANSEN, kleermaker, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.06.1626 | N 2677

Hendrick JANSSEN, weduwnaar van Catharina dochter van Michiel van der PUTTE, te 's-Hertogenbosch
07.08.1652 | N 2708 | f 110

Hendrick zoon van wijlen Anthonis JANSEN bij wijlen Catharina GOEIJAERTS, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
12.11.1636 | N 2672 | f 197

Henrick zoon van wijlen Steven JANSEN en Barbara dochter van wijlen Gerard GEERLINCX, tevoren weduwe van Huijbert Adams van AERLEBEECK
24.10.1643 | N 2690 | f 389

Herman JANSEN, ruiter in de compagnie van ritmeester HAERSOLT en Catharina JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.04.1642 | N 2688

Hilleke JANSSEN weduwe van Hendrijck JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris 2.5.1680 (N 2800 f 74)
26.03.1680 | N 2800 | f 49

Jan JANSEN, harnasmacker en ruiter onder de compagnie van de Graaf van WALDIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.01.1652 | N 2713

Jan Chorst JANSEN en Lijsken Gerardt JOCHIMS, ingezetenen van Berchum, tegenwoordig te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.08.1672 | N 2703 | f 335

Jan Huijbert JANSEN, j.m. te den Dungen
De testateur is ziek
04.03.1685 | N 2853 | f 22

Jelle JANSEN, chirurgijn en Johanna BERNARDUS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.02.1682 | N 2801 | f 30

Jenneke JANSEN, weduwe van Dirck Jansen van VLIJMEN, te 's-Hertogenbosch
03.07.1674 | N 2775 | f 176

Jenneke JANSEN weduwe van Dierck JANSEN, in de Corte Coorenstraet te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 26.1.1661
28.07.1654 | N 2708 | f 352

Jenneke Aert JANSEN, weduwe van Nicolaas des MENSCHEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.09.1681 | N 2822 | f 379v

Joost JANSEN en Jenneke CORNELISSEN, beide wonende te Rotterdam doch present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.07.1683 | N 2801 | f 314

Catharina JANSEN, weduwe van Marten AERTS, te 's-Hertogenbosch
13.01.1687 | N 2815 | f 1

Cathalijn JANSEN, weduwe van Wouter HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 24.2.1682 (N 2828 f 386)
22.06.1685 | N 2829 | f 19

Besloten testament van Cathalijn JANSEN, weduwe van Matten AERTS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 29.8.1680
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Jenneke Andriessen van AELST cum suis
Inventaris: 15.4.1694 (N 2819 f 69)
07.02.1694 | N 2819 | f 27

Besloten testament van Cornelia dochter van Marthen JANSEN weduwe van Anthoni DONCKERS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 30.10.1662
Geopend op verzoek van Maria van NUERTINGEN
22.06.1671 | N 2758 | f 31

Cornelis JANSEN, weduwnaar van Neelken Jansen van NIEWEL, te ORTTEN
De testateur is ziek
29.07.1656 | N 2729 | f 66

Lucia dochter van wijlen Frans JANSEN bij Lijsken Peter BERIS, geboren te Heusden, woont te 's-Hertogenbosch
15.11.1633 | N 2674

Besloten testament van Lijtgaert dochter van Job JANSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
Geopend aanwezig
Gepasseerd op 13.3.1625
13.03.1625 | N 2728

Lijsbeth JANSSEN, geboortig van Aken, huisvrouw van Charel Willems van DIEPE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.02.1682 | N 2760 | f 77

Lijske dochter van Pauwels JANSEN weduwe van Peter JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 5.9.1653 (N 2693 f 56v)
17.08.1653 | N 2693 | f 52v

Lijsken Peter JANSEN, eerst weduwe van Reijnder Goossens van MEULENVEN, laatst van Gijsbert Jansen VLAM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.05.1673 | N 2758 | f 125

Margriet JANSEN weduwe van Jan Gijsberts van den EEKER, te 's-Hertogenbosch, woont op t Hinthamereijnde
18.10.1638 | N 2688

Maria JANSEN, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
22.05.1685 | N 2816 | f 266

Maria JANSEN weduwe van Bartholomeus JANSEN in huwelijk hebbende Juriaen HERMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.04.1687 | N 2817 | f 41

Merike weduwe van Everaart JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
12.09.1623 | N 2667 | f 33

Merike JANSEN, weduwe van Jan Corstiaen van RON
23.02.1639 | N 2688

Metken dochter van wijlen Arnt JANSEN, religieus in het convent van de zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 4.3.1649
Eerder testament: 22.6.1645 (N 2691 f 49v)
01.03.1649 | N 2692 | f 3v

Marten JANSEN, genoemd SLANGEN, korporaal in de compagnie van de Graaf van BREDERODE en Hendersken Hendrick van BERCKELAAR, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.05.1652 | N 2713

Martin JANSSEN, genaamd SLANGH, korporaal in de compagnie van de Graaf van BREDERODE, in garnizoen te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Hendricxken Hendricx van BERCKELAAR en Maijke dochter van Aert CLAESSEN
De testateur is ziek
27.05.1653 | N 2715

Mechteld Hendrick JANSEN j.d. op de Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.12.1672 | N 2703 | f 422

Meijnske weduwe van Hendrick JANSEN, woont te Nistelroij, present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 24.7.1635 (N 2687 f 158); 18.6.1637 (N 2687 f 285); 20.4.1645 (N 2691 f 37); 30.8.1645 (N 2691 f 64)
29.11.1650 | N 2692 | f 174v

Roover JANSSEN, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.03.1682 | N 2815 | f 49

Stijntgen dochter van wijlen Peter JANSEN, de scheijmaker, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
19.10.1621 | N 2678 | f 132v

Teuniske JANSEN, geestelijke dochter, op de Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
31.05.1674 | N 2775 | f 161

Willem JANSEN, tevoren weduwnaar van Marijke AERTSEN en Catharina JASPERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
25.08.1636 | N 2672 | f 145

Willem JANSEN, ruiter in de compagnie de GRUIJTER, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, laatst weduwnaar van Kleijncken ANDRIESSEN en Barbara WILLEMS, weduwe van Hendrick van SITTERT
19.12.1664 | N 2768 | f 226

Willem JANSEN, te Orten op de Cloot weduwnaar van Anthoniske WILLEMS en Jenneke HENDRICX
De testateur is ziek
08.03.1663 | N 2710 | f 351

Willem JANSEN, woont op de Cloot te Orten, man en momboir van Jenneke Hendricx van DEURSSEN, te Orten
De testateur is ziek
09.07.1673 | N 2712 | f 242

Wouter JANSEN, timmerman en Elisabeth JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.01.1658 | N 2698 | f 426v

Elisabeth JAMIJN weduwe van Robbert GRISPER, kapitein luitenant en hofmeester van Z.E. BREDERODE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Contracedulle: 26.1.1668 (N 2743 f 504)
04.01.1668 | N 2743 | f 494

Maria JAPPIN weduwe van Matthijs BRUL, raad van 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Contracedulle: 22.6.1685 (N 2748 f 46)
29.07.1683 | N 2747 | f 487

Anneke JASPAERS, te 's-Hertogenbosch
19.08.1636 | N 2667 | f 379

Cathalijn JASPERS, laatst weduwe van Hendrick COCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 24.3.1646 (N 2669 f 35v)
Revocatie: 25.7.1647
16.01.1649 | N 2669 | f 202

Maria dochter Wouter Jan JASPERS, geboortig van Boxtel, present te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
27.04.1690 | N 2853 | f 349

Peter JASPERS, bakker en Elisabeth dochter van Herman Peters van STIPHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.04.1654 | N 2726 | f 39v

Peterke JASPERS huisvrouw van Andries Hendricx CLAESZ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.07.1628 | N 2674

Besloten testament van Guilielmus Ludovicus de JAGER, priesters gepasseerd voor schepenen van Kevelaer op 12.8.1682
Geopend op verzoek van Johan Carel de JEGER cum suis te 's-Hertogenbosch
30.06.1690 | N 2739 | f 1

Jonker Johan Carel de JEGER, te Vechel, present te s-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 6.7.1661 (N 2721 f 17); 6.9.1661 (N 2721 f 39)
20.09.1662 | N 2721

Jonker Michiel Anthoon de JEGER en Maria van LIESHOUDT, te St Oedenrode, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziekelijk
06.08.1686 | N 2736 | f 44

Christiaen JOCHIMS, valkenier ten dienste van de Koning van Denemarken en Henrina van COURSEL, te Verckensweerd (= Valkenswaard)
Eerder testament: 1.4.1688 (N 2736 f 247)
27.04.1690 | N 2637 | f 154

Elisabeth dochter van Jan de JONGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.04.1691 | N 2829 | f 475

Gijsbert de JONGH en Catharina van der PLAS, te 's-Hertogenbosch
13.07.1684 | N 2778 | f 218

Johannes de JONGH en Catharina van AENSCHATH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Catharina van AENSCHATH hertrouwt Adam BIERENBACH: 27.11.1681 (N 2800 f 356)
10.09.1679 | N 2799 | f 480

Anthonis zoon van wijlen Jan de JONGE bij Dircxke Cornelis van GANEVEN, j.m., gepasseerd de ouderdom van 19 jaar, te 's-Hertogenbosch
21.04.1660 | N 2730 | f 203

Jacob Jansen de JONGE en Lijsbeth dochter van Gerardt de WEERDT, te Ortten
22.04.1654 | N 2697 | f 417

Peter Hendricx de JONGE, bedaegde j.m., geboren te Oisterwijk, ziek te Roosmaalen, in de Bellart
17.09.1687 | N 2817 | f 109

Anneke dochter van Anthoni JONGENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.03.1675 | N 2704 | f 187

Anneke dochter van wijlen Anthonis Luijcas JONGENS, te 's-Hertogenbosch
11.05.1666 | N 2695 | f 101

Anneke dochter van wijlen Anthonius JONGERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.02.1670 | N 2731 | f 403

Anneke dochter van Anthoni JONGERS bij wijlen Anneke van OUWEN, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
04.12.1673 | N 2791 | f 187

Hendrick zoon van Anthonij JONGERS en Cathalijn Bartholomeus van den HOVE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.06.1665 | N 2681 | f 402

Hendrick JONGERS weduwnaar van Catharina Bartholomeus van HOVE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.09.1669 | N 2731 | f 369

Jan Gijsberts JONGERS, weduwnaar van Elisabeth Paulus CRUIJTHO VEN en Beatrix Gerards de WEERT, te Gestel, doch present te 's-Hertogenbosch
04.05.1682 | N 2801 | f 90

Peeter Stevens JONCK en Maria CANTON, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.10.1671 | N 2758 | f 61

Adriaan JONCKERS en Maria Adriana Pauwels van GERWEN, eerder weduwe van Geerart CORSTEN, te 's-Hertogenbosch
08.03.1686 | N 2824 | f 292v

Jan Jan JONCKERS en Jenneke Dirck WILLEMS, te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch
18.01.1687 | N 2838 | f 22

Leendert zoon van Leendert Goijaert JONCKERS, j.m. te Gemonde onder St Michielsgestel
De testateur is ziek
21.04.1692 | N 2853 | f 210 | 3e stuk

Marijntien Engelis JONCKERS huisvrouw van Jan van ULSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.08.1673 | N 2791 | f 162

Anthonius JOORDENS j.m. geboren te Oorschot in de hertgang van Notele, present te 's-Hertogenbosch
09.12.1609 | N 2682 | akte 130

Herman Claes JOORDERS weduwnaar van Elisabeth dochter van Adriaen CORSTEN en Cathalijn zijn huisvrouw eerder weduwe van Dirck PAUWELS, te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch
02.11.1660 | N 2694 | f 240

Cornelis zoon van wijlen Goossen JOORDENS, bakker en Godefrida dochter van wijlen Wouter Jan van WELL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
13.11.1636 | N 2667 | f 402

Anneke JOOSTEN eerst weduwe van Cornelis van den BROECK, huisvrouw van Gerard van der VLEUT, te Waalwijck, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.09.1689 | N 2737 | f 94

Geertje JOOSTEN, ongehouden dochter, te Osch, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziekelijk
18.07.1689 | N 2838 | f 541

Jan JOOSTEN en Baetken Jan van LAERHOVEN, 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek (pest)
22.09.1636 | N 2667 | f 447v

Jenneke dochter van Dierck JOOSTEN, van Schaijk, woont binnen het convent van de zusters van Orthen, te 's-Hertogenbosch
06.08.1636 | N 2687 | f 214v

Joost zoon van wijlen Joachim JOOSTEN, ruiter in de compagnie van de ritmeester WINTELROIJ en Evertia dochter van Hendrick PETERS
De testatrice is ziek
06.03.1648 | N 2691 | f 386

Besloten testament van Margriet dochter van wijlen Pauwels JOOSTEN, van Vechel, gepasseerd 's-Hertogenbosch 12.9.1636 resp 23.11.1634
Geopend op verzoek van Joost Pauwels JOOSTEN, glaesemaker, 's-Hertogenbosch
20.09.1640 | N 2690 | f 113

Johanna JORDAENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 25.10.1678 (N 2813 f 132) 13.12.1678 (N 2813 f 139)
16.05.1678 | N 2813 | f 66

Besloten testament van Johanna JORDAENS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 9.10.1678 resp 11.10.1678
Geopend op verzoek van Benedictus Ignatius JORDAENS
23.10.1678 | N 2813 | f 128

Johann JORDAENS dochter van Jordaen JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.12.1668 | N 2702 | f 125

Johanna JORDENS, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.12.1672 | N 27 | f 411

Jean JORIS, geboren van Heusen, omtrent de stad Luik, poorter van 's-Hertogenbosch, woont in de Colperstraat in het Wapen van Luik en Anneke JANS, eerder weduwe van resp. Lambert LAMMERTS, Simon MOREAU en Hubert HENNEFER
Eerdere testamenten: 11.6.1655 (N 2708 f 516); 29.5.1659 (N 2709 f 551); 26.10.1660 (N 2710 f 108); 12.10.1667 (N 2711 f 41); 1.6.1670 (N 2711 f 253); 7.9.1671 (N 2712 f 60)
18.02.1673 | N 2712 | f 225

Elizabeth dochter van Jan JORISSEN, van St Michielsgestel, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.07.1650 | N 2675

Geertruijt dochter van Goijaert JORISSE weduwe van Carel de WATSIJN, timmerman, te 's-Hertogenbosch
22.09.1665 | N 2681 | f 413v

Marike dochter van Bastiaen JORISSEN, inwonend in het convent van de zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 219v

Anna Margaretha JOSSELIN, j.d. geboren 5.3.1676, te 's-Hertogenbosch, 14 jaar oud
De testatrice is ziek
13.08.1690 | N 2749 | f 91

Pieter JOSSELIN en Wilhelmina de LILO, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek 'met zwaar accident beladen'
27.03.1681 | N 2747 | f 38

Pieter JOSSELIN en Charlotte DENIZON
Recepis besloten testament
05.11.1682 | N 2666 | f 24

Barbara de JOURNE, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 19.4.1706 (N 2840 f 380)
03.06.1694 | N 2840 | f 378

Anneke dochter van Anthoni JUNGERS
10.08.1668 | N 2701 | f 390v

Hendrick Walravens CAEMERLINCK en Trijntje Dirck MOERKOM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.02.1656 | N 2670 | f 301v

Johan KAERSMAN en Mechtildis STRICK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.11.1673 | N 2732 | f 446

Johanna KAERSMANS weduwe van Jacobus GIJSSELEN, te 's-Hertogenbosch
20.12.1687 | N 2838 | f 240

Jan Claessen van CAETS en Stephana Huijbrechts VERSCHIE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.10.1654 | N 2670 | f 174v

Besloten testament van Matthijs Lamberts van KALDENKERCKEN en Geertruijd van HERFF, gepasseerd 's-Hertogenbosch 25.7.1678
25.10.1680 | N 2734 | f 212

Robbrecht Cornelisse CALFF, gewezen marktschipper op Amsterdam en Magdalena ABRAHAMS, te 's-Hertogenbosch
08.08.1665 | N 2722 | f 204

Anneke dochter van wijlen Joorden Hendricx van CALCKER bij Willemijn PIEREN, te 's-Hertogenbosch, 17 jaar oud
Universeel erfgenaam: Hendrick Joorden van CALCKER, haar broeder
04.08.1695 | N 2840 | f 691

Hendrick Joorden van CALCKER en Cornelia dochter van Adriaan Willem VUCHTS, te Deuteren
04.08.1695 | N 2840 | f 692

Joorden Henrick van CALCKER, te Deuteren
De testateur is ziek
15.04.1695 | N 2868 | f 152

Neesken weduwe van Jan van CALCAR, te 's-Hertogenbosch
NB. Dit testament is niet gepasseerd: de testatrice wilde de kosten niet voldoen!
21.06.1678 | N 2786 | f 285

Martijn CALLET weduwe van Herman PETIT huisvrouw van Jean PEET, soldaat ten dienste dezer landen, in garnizoen te Brouwershaven
18.11.1652 | N 2714

Adriaan van der CAMP en Martijntien van GRIENSVEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 13.3.1651 (N 2707 f 158v)
26.11.1650 | N 2707 | f 151

Hillegonda van der CAMP, jonge geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie: 1.5.1676 (N 2796)
23.11.1672 | N 2796 | f 163

Jasper Dircks van de CAMP, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 2.10.1656 (N 2698 f 171v); 12.3.1665 (N 2701 f 114)
21.07.1665 | N 2701 | f 248v

Johan van der CAMP, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.09.1685 | N 2837 | f 406

Guilliam van CAMPHEN weduwe van Geertruijd van der MEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie van het testament gepasseerd voor notaris de LOUW te Eindhoven
18.04.1686 | N 2761 | f 160

Catharina van CAMPHEN, meerderjarige dochter van wijlen Johan van CAMPHEN, notaris te 's-Hertogenbosch bij Maria BOONS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.01.1703 | N 2726 | f 367

Barbara dochter van wijlen Jan van CAMPHUIJSEN, weduwe van Lambert Jan van der DONCK en laatst van Jan de GAST, te 's-Hertogenbosch
04.01.1607 | N 2661

Johan CAMU, weduwnaar van Antonetta PETERS en Helena LEMOINE, te 's-Hertogenbosch
21.09.1679 | N 2759 | f 153

Lambertus van CANNAERT, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.06.1677 | N 2821 | f 105

Barbara Huijberts CANON weduwe van Peeter RUTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.10.1661 | N 2700 | f 136

Huijbert CANON en Elisabeth van THIEL, te 's-Hertogenbosch
14.11.1672 | N 2758 | f 108

Joost CANTERS, Raad en Oud schepen van 's-Hertogenbosch weduwnaar van Hermana, dochter van wijlen Jacob Laureijs van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
23.08.1669 | N 2671 | f 341

Margret van CAPELLE, eerder weduwe van Peter SCHENX, daarna van Anthoni van GESTEL en tenslotte van Jacob van COUDEVELT, te 's-Hertogenbosch
20.07.1665 | N 2722 | f 190

Niclaes van der CAPELLEN en Maria CUIJPERS, te Rosmaelen, beide wonende in het Clooster van Coudewater
De testatrice is ziek
14.08.1662 | N 2756 | f 92

Wouter Huijbrechts van CAPELLE en Catharina dochter van Gijsbert van de KERCKHOFF, te 's-Hertogenbosch
Besloten testament gepasseerd 25.2.1631; geopend op verzoek van de weduwe
12.09.1637 | N 2683

Anthonis Goossens van CAPPEL, korporaal in de compagnie van Jonker Ernst van ABCOUDE van MERTHEN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.06.1657 | N 2693 | f 388v

Jan Peeters KAR, weduwnaar van Digna Luijcas van WEERELIJCK, te Gewande, doch present te 's-Hertogenbosch
01.08.1689 | N 2817 | f 486

George CARLIER, ontvanger der convoijen en licenten en Bartha van LODENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
27.07.1683 | N 2747 | f 485

Gerardus KARS en Johanna van PULLEN, te 's-Hertogenbosch
02.09.1698 | N 2875 | f 168

Henrick Janssen KARS, weduwnaar van Neeltje GERRITS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.05.1639 | N 2688

Huijbert CARS en Gerritie CARS, broeder en zuster, te 's-Hertogenbosch
Huijbert CARS is ziek
22.12.1668 | N 2771 | f 249

Besloten testament van Johan KARSMANS en Mechteld STRICK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 14.5.1674
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
09.08.1681 | N 2734 | f 287

Johan KARSMANS, weduwnaar van Mechtelt STRICK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.08.1681 | N 2734 | f 285

Peter KARSMANS en Maria Catharina DEDEL, te 's-Hertogenbosch
20.08.1666 | N 2731 | f 96

Judith Mechtildis dochter van wijlen Johan KARSMANS bij Mechteld STRICK, te 's-Hertogenbosch; de testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 15.10.1689 (N 2737 f 111); 22.9.1693 (N 2738 f 64)
27.11.1694 | N 2738 | f 189

Petronella en Judith, dochters van wijlen Johan KARSMANS bij Mechtildis STRICK, te 's-Hertogenbosch
02.07.1682 | N 2735 | f 101

Gijsbert Francisco van KASSEL, present te 's-Hertogenbosch
01.06.1673 | N 2796 | f 345

Andries CASSEMAJOR, weduwe van Maria PEET, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.11.1676 | N 2712 | f 472

Johan de CASSEMAJOR en Christina van MUIJSSEWINCKEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.10.1683 | N 2815 | f 569

Christoffel CASENS, te Brussel, present te 's-Hertogenbosch
10.05.1689 | N 2825 | f 354

Besloten testament van Goijaert van CASTEREN, president van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.9.1671
De testateur is ziek
Inventaris: 16.10.1671 (N 2712 f 82)
Geopend op verzoek van Hendrick van CASTEREN, zoon van de testateur op 25.9.1671
25.09.1671 | N 2712 | f 56

Besloten testament van J. van CASTEREN
Recepis op 22.3.1677
22.03.1677 | N 2666 | akte 13

Jacob van CASTEREN, oud-president van 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerdere testamenten: 14.9.1666 (N 2757 f 24); 16.9.1666 (N 2757 f 25)
17.09.1666 | N 2757 | f 26

Besloten testament van Jacob van CASTEREN
Recepis op 4.10.1682
04.10.1682 | N 2666 | akte 23

Johan Ferdinand van CASTEREN, kapitein ten dienste van 's-Hertogenbosch en nu van Z.M. de Koning van Groot Brittannie
Staat op vertrek naar het leger
Eerder testament: 17.6.1689 (N 2748 f 553)
18.05.1691 | N 2749 | f 188

Besloten testament van Catharina van CASTEREN
Recepis op 20.11.1684
20.11.1684 | N 2666 | f 28

Cathalijn dochter van Hendrick Hendricx van CASTEREN, te Deuteren, present te 's-Hertogenbosch
18.06.1673 | N 2732 | f 385

Besloten testament van W. van CASTEREN
Recepis op 20.1.1678
20.01.1678 | N 2666 | akte 16

Lijsbeth CASTERS, eerst weduwe van Jan JOOSTEN en laatst van Willem JANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.03.1663 | N 2675

Elisabeth Gerarts van CATHOVEN, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
30.10.1653 | N 2708 | f 201

Reijnier KATTEN, korporaal in de compagnie van de gouverneur van 's-Hertogenbosch, van BEVERWEERDT en Maijke AERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.11.1663 | N 2722 | f 16

Helena van CATTENBURCH huisvrouw van Johan VINCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.10.1666 | N 2731 | f 151

Adriaen van CAUWENBERGH en Maria van de BRAECK
Besloten testament gepasseerd te Waalwijk op 27.12.1684
De testateur is ziek
Geopend on verzoek van de weduwe, te 's-Hertogenbosch op 23.10.1692
23.10.1692 | N 2732 | f 427

Franck Jansen van de KEER en Catharina Cornelisse WEIJGERGANCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.08.1670 | N 2795 | f 273

Gerard van KELCK, vaendrig in de compagnie van kapitein MAUWERICK, in garnizoen te Damme (Vlaanderen), voor dien te 's-Hertogenbosch en Catharina SINNE, present te 's-Hertogenbosch
05.05.1689 | N 2748 | f 529

Rudolph KELLER, predikant van de Franse Kerk te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.02.1667 | N 2757 | f 44

Aldegonda dochter van wijlen Gerardt van KELST hij Maria HOVELLMANS 18 jaar oud, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.11.1661 | N 2700 | f 162

Besloten testament van Gerard van KELST, zoon van Jeronimus van KELST en Maria HOUVELMANS, te 's-Hertogenbosch gepasseerd 13.10. 1650
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van zijn weduwe
19.02.1654 | N 2708 | f 370

Gerardus van KELST, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.07.1685 | N 2816 | f 273

Hieronimus zoon van wijlen Gerard van KELST, te Zeelst, doch present te 's-Hertogenbosch
08.01.1660 | N 2699 | f 232v

Jan Charles, zoon van wijlen Gerard van KELST bij Maria HOUVELMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.03.1675 | N 2704 | f 186

Johanna dochter van Gielis van KELST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.05.1688 | N 2736 | f 249

Besloten testament van Catharina dochter van wijlen Jeronimus van KELST, weduwe van Herman van DIJCK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 31.12.1653
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Hendrick NAGELMAECKERS, executeur testamentaire, te 's-Hertogenbosch
23.02.1654 | N 2697 | f 393

Catharina dochter van wijlen Jeronimus van KELST weduwe van Herman van DIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 10.1.1654 (N 2697 f 385)
02.12.1654 | N 2697 | f 538

Elsken dochter van wijlen Goijaert KEMP, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
14.03.1622 | N 2678 | f 228

Margaretha dochter van wijlen Jan KEMP, weduwe van Gijsbert Willems van de GRAEFF, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.09.1658 | N 2694 | f 58

Marijcke dochter van wijlen Aart KEMP weduwe van Jan der KENNIS, steenhouwer, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.05.1624 | N 2679 | f 195v

Maria mondige dochter van wijlen Aert Jansen KEMP bij Engele Jacop van DOCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.05.1655 | N 2708 | f 500

Reijnder Jan KEMP, weduwe van Cathalijn dochter van wijlen Jan Reijnder LOIJEN en Anneke dochter van Jan Lenaerts van GRIENSVEN, te voren weduwe van Peter Hendrick BRANTS
Revocatie: 4.10.1667
22.08.1651 | N 2692 | f 339

Gerardt KEMPEN, RK priester, te 's-Hertogenbosch
De testateur is overleden te 's-Hertogenbosch 20.7.1648
25.07.1635 | N 2691 | f 412

Peter Quirijn van KEMPEN, oud-koopmansbode op Amsterdam en Margriet THOMAS
De testateur is ziek
26.05.1657 | N 2670 | f 355

Marten KEMPENAERS, ruiter in de compagnie van ritmeester HILLE, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Bijtje ZIERCKS, getrouwd te Bolsward
22.04.1677 | N 2745 | f 580

Gerard der KENNIS, te 's-Hertogenbosch
21.08.1695 | N 2856 | f 182

Jan zoon van wijlen Zeger der KENNIS, zoon van wijlen mr Jan der KENNIS bij Diercxken dochter van Herman COLEN, en Margriet KUIJSTEN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.5.1637
Geopend op verzoek van de familie
21.08.1651 | N 2683

Seger zoon van wijlen Jan der KENNIS, steenhouwer, weduwer van Dircxken dochter van wijlen Herman COLEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie 13.1.1625
12.08.1624 | N 2679 | f 217

Gerardt zoon van Willem KEP, geboren poorter, priester te 's-Hertogenbosch
Beneficiant en rector van het tempilarum gerigeert op het altaar van St Lucia in de St Jan
De testateur is ziek
13.11.1601 | N 2662

Elisabeth Johanna dochter van wijlen Wernar van KEPPEL FOX, stadhouder van de Meijerij van 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.10.1698 | N 2841 | f 695

Jacobmijna KEPPELS, weduwe van Jacob van PELSWAERT, huisvrouw van Willem STRAETMAN, te 's-Hertogenbosch
16.04.1689 | N 2817 | f 440

Geridt Cornelis van KERCKENBRUGGE, eertijds schepen te Roosmalen, heemraad van de polders van des Eighen en Elisabeth dochter van Eijmbert Adriaan van den BOOGAERT, te Roosmalen, doch present te 's-Hertogenbosch
15.09.1662 | N 2710 | f 333

Hadewijch dochter van wijlen Jasper Godtschalcx van de KERCKHOFF Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
03.04.1590 | N 2660

Hendrick Lamberts van de KERCKHOFF weduwnaar van Anneke dochter van Henrick Joosten van der SANDT en Marike dochter van AndriEs HERMANS, te Doeveren, doch present te 's-Hertogenbosch
16.10.1659 | N 2754 | f 147

Johanna van de KERCKHOFF te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 16.8.1678 (N 2759 f 71)
02.11.1678 | N 2759 | f 97

Besloten testament van Catharina dochter van Gijsbert van de KERCKHOFF, gepasseerd 's-Hertogenbosch 25.2.1631
Geopend op verzoek van de testatrice
18.06.1647 | N 2683

Cunera KERCKHOVEN, weduwe van Godert STELT, ontvanger van de verpondingen over Princeland, woont te 's-Gravenhage, present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 13.6.1686 (N 2736 f 28)
14.07.1692 | N 2829 | f 593v

Anthoni van KERPEN, weduwnaar van Anneke JACOBS, te 's-Hertogenbosch, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.09.1680 | N 2759 | f 249

Appolonia dochter van wijlen Jan KERSSELAAR, van Antwerpen, present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 22.12.1605 (N 2662); 23.2.1608 (N 2662)
18.01.1612 | N 2662

Andries van KESSEL, koopman, te 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Dierick Anthonis van KESSEL en Catharina de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.05.1652 | N 2683

Anthonij van KESSEL, koopman, weduwnaar van Lucretia van GERWEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.03.1675 | N 2820 | f 51

Anthonij van KESSEL, koopman te 's-Hertogenbosch en Isabella van BOXTEL, weduwe van Philips van den BERGH, advocaat
De testateur is ziek
29.06.1694 | N 2807 | f 101

Franchois Diercx van KESSEL, koopman en Elisabeth van BAECXEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 2.2.1649 (N 2675)
02.06.1650 | N 2675

Gerardus zoon van Anthonis van KESSEL, j.m. oud 18 jaar, te 's-Hertogenbosch
10.06.1671 | N 2703 | f 23

Georgius van KESSEL, brouwer en Mechtildis van MEERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 10.9.1694 (N 2673 f 179)
18.09.1694 | N 2763 | f 180

Guiliam zoon van wijlen Hans van KESSEL en Maria dochter van wijlen Bartholomeus van AERSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 2.12.1641
27.11.1641 | N 2690 | f 221v

Ghijsbrecht Anthonius van KESSEL, koopman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.08.1638 | N 2688

Isabella van KESSEL, te 's-Hertogenbosch
07.10.1689 | N 2748 | f 585

Johannes KESSEL, j.m., oud 18 jaar, woont te Heusden, doch present te 's-Hertogenbosch
04.11.1681 | N 2747 | f 185

Jan Diercx van KESSEL en Judith SCOTT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.08.1683 | N 2788 | f 194

Clara van KESSEL dochter van wijlen Dirck van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch, te 's-Hertogenbosch
07.10.1680 | N 2835 | f 433

Clara van KESSEL, j.d., te Vucht
De testatrice is ziek
17.06.1689 | N 2855 | f 177

Mechtelt Anthonis van KESSEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.07.1696 | N 2764 | f 125

Besloten testament van Melchior van KESSEL, zoon van wijlen Wouter van KESSEL, suikerbakker en Josina Loeff van der SLOOT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 28.8.1629
Geopend op verzoek van Melchior voorsz
15.09.1632 | N 2674

Pieter zoon van wijlen Anthonis van KESSEL, j.m. te 's-Hertogenbosch
07.05.1646 | N 2683

Roelant van KESSEL, zoon van Dierck van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.02.1622 | N 2674

Eduard KETEL, luitenant in den compagnie voetknechten ten dienste der Verenigde Nederlanden en Susanna SALEBOS, te 's-Hertogenbosch
27.05.1675 | N 2812 | f 173

Elisabeth KETELAARS, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
26.05.1695 | N 2856 | f 173

Hendrick KETELAERS, veldtrompetter, te 's-Hertogenbosch
27.04.1677 | N 2755 | akte 210

Jenneke Jansen KETELAARS weduwe van Anthonij LOOT, te Vught
De testatrice is ziek
19.01.1662 | N 2756 | f 56

Arend KETKENS en Lucia BENNINCX, te 's-Hertogenbosch
23.06.1685 | N 2792 | f 390v

Aert van KETSINGEN, weduwnaar van Anna BOTTIER en Lijsbeth Claes Jan van BERLICOM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.09.1693 | N 2763 | f 109

Besloten testament van Catharina Louise Baronesse van KETTELER tot OOIJEN, huisvrouw van Jacob Ferdinant SWEERTS de oud president van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.11.1679
Geopend op verzoek van de weduwnaar
20.11.1679 | N 2734 | f 1

Aleijd dochter van Thonis van CEULEN weduwe van Gerard JANSEN, de Soutmeter, te 's-Hertogenbosch
05.04.1647 | N 2691 | f 286

Daniel van CEULEN en Mechtelt dochter van wijlen Jan Robberts van HOIR, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.11.1679 | N 2835 | f 243

Deliana weduwe van IJewaen Arnts van CEULEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 20.10.1639 (N 2690 f 33v)
24.01.1641 | N 2690 | f 136

Govart van CEULEN, koopman te 's-Hertogenbosch en Johanna van NIEL
24.04.1682 | N 2735 | f 53

Johan van CEULEN en Adriaentje Reinier PIPELAAR, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
17.09.1679 | N 2734 | f 92

Besloten testament van Catharina van CEULEN, eerder weduwe van Adriaen van BALEN en nu huisvrouw van Jacob PIJNAPPEL, te 's-Hertogenbosch gepasseerd
Approbatie van het testament gepasseerd op 18.2.1678 voor notaris Libertus LOEFF te 's-Gravenhage
30.01.1693 | N 2856 | f 78

Cathalijn Paulsen van CEULEN weduwe van Claes van BRUGGEN, koopman te 's-Hertogenbosch
Inventaris goederen van de testateur: 1.2.1679 (N 2784 f 122)
13.01.1679 | N 2784 | f 35

Cornelis van CEULEN en Anneke van WICHEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 25.7.1698 (N 2841 f 640)
29.09.1697 | N 2841 | f 497

Govart van CEULEN, koopman te 's-Hertogenbosch en Johanna van BIEL
24.04.1682 | N 2735 | f 53

Johan van CEULEN en Adriaentje Reijnier PIPELAAR, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
17.09.1679 | N 2734 | f 92

Besloten testament van Catharina van CEULEN, eerder weduwe van Adriaen van BALEN en nu huisvrouw van Jacob PIJNAPPEL, te 's-Hertogenbosch gepasseerd
Approbatie van het testament gepasseerd op 18.2.1678 voor notaris Libertus LOEFF te 's-Gravenhage
30.01.1693 | N 2856 | f 78

Cathalijn Paulsen van CEULEN weduwe van Claes van BRUGGEN, koopman te 's-Hertogenbosch
Inventaris goederen van de testateur: 1.2.1679 (N 2784 f 122)
13.01.1679 | N 2784 | f 35

Cornelis van CEULEN en Anneke van WICHEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 25.7.1698 (N 2841 f 640)
29.09.1697 | N 2841 | f 497

Cornelis Daniels van CEULEN, bleijker en Anneke dochter van Gerard MARTENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 18.8.1644 (N 2690 f 412)
18.04.1646 | N 2691 | f 152v

Cornelis Daniels van CEULEN, tevoren weduwnaar van Anneke Gerard MARTENS en Margriet Willems DANCKAERT, eerder weduwe van Matthijs Franck CLOCKERS, te 's-Hertogenbosch
13.06.1652 | N 2669 | f 438v

Maijke Jacobs van CEULEN, weduwe van Hierassimus WOLFFSVELDT te 's-Hertogenbosch
05.05.1673 | N 2773 | f 183

Pauwels Jan Pauwels van CEULEN en Diercxken Aertse van der MEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 4.2.1658
Inventaris: 25.2.1658 (N 2670 f 419)
09.07.1649 | N 2669 | f 248

Pauwels Jan van CEULEN weduwnaar van Diericxken Aerts van der MEULEN, te 's-Hertogenbosch
24.06.1651 | N 2669 | f 373v

Marijke natuurlijke dochter van Lodewijck CEULMANS bij Jenneke dochter van Jan STROIJERANTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.06.1649 | N 2669 | f 245

Otto Henrick KEVELAER en Anneke Lamberts VERHAREN, te 's-Hertogenbosch
21.02.1676 | N 2783 | f 283

Aert Jansen KEIJSERS en Jenneke Ariens van der HEIJDEN, te Ortten
De testateur is ziek
15.02.1678 | N 2759 | f 15

Elijsabeth dochter van wijlen Cornelis KEIJSERS bij Arnolda dochter van wijlen Jan van WAMEL, apotheker te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 15.10.1666 (N 2731 f 114)
Inventaris: 27.3.1669 (N 2731 f 299)
11.01.1669 | N 2731 | f 274

Jan Goijaert KEIJSERS weduwnaar van Geertruijd HERMANS, te Roosmalen, doch present te 's-Hertogenbosch
29.05.1687 | N 2761 | f 223

Willem KEIJSERS en Maria Jan JONCKERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.09.1683 | N 2837 | f 158

Willem KEIJSERS en Maria Cornelissen van HEMERT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.12.1681 | N 2836 | f 211

Jan Peters van de KIEBOOM, j.m. gepasseerd de leeftijd van 14 jaren, te Hilvarenbeek
21.09.1686 | N 2864 | f 292

Matthijs van de KIEBOOM en Willemina Hendrick WILBORTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 15.4.1688 (N 2864 f 101)
27.06.1668 | N 2864 | f 105

Elizabeth PIEPERS huisvrouw van Sebastiaen SCHELLEKENS, doctor en professor in de Rechten
17.12.1672 | N 2782 | f 122

Gijsbert Jan KIEVITS en Theunisken Janse SCHILDERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.01.1673 | N 2758 | f 112

Huijbert KIEVITS en Maria Helena del VOS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.06.1691 | N 2793 | f 306

Jan Aerts KIEVITS, tevoren weduwnaar van Geertruijd dochter van wijlen mr Augustijn SIERMANS en Aelbertken Peter OTTEN, eerder weduwe van Hendrick EVERTS, te 's-Hertogenbosch
09.07.1660 | N 2670 | f 683

Jan Roeloffs KIEVITS, gelaesemaecker en Margriet dochter van Christoffel JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.02.1655 | N 2708 | f 447

Cornelis zoon van Cornelis Cornelis KIEVITS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.03.1603 | N 2662

Margriet dochter van wijlen Aelbert KIEVITS bij Willemina VERHOEVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.09.1689 | N 2825 | f 378

Wouter Aerts KIEVITS en Adriaentken Jansen van GELDROP, te 's-Hertogenbosch
13.07.1645 | N 2683

Nicolaes KIER, gereformeerd kapitein ten dienste dezer landen en Reijnera BOUWENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.06.1680 | N 2777 | f 179

Kapitein Everwijn CILPATRICK in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Geertruijd NEIJTS
12.04.1670 | N 2795 | f 214

Mr Jan van KILSDONCK, oud secretaris van Helvoirt en Elizabeth GERAERTS, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.05.1658 | N 2729 | f 353

Johan KILSDONCK en Johanna de BEER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.09.1694 | N 2856 | f 128v

Anna KIN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 26.9.1693 (N 2868 f 41)
16.09.1693 | N 2868 | f 43

Besloten testament van Agatha van KINSCHOT weduwe van Johannes van TEEFFELEN, med. doctor te 's-Hertogenbosch gepasseerd op 15.12.1681
Geopend op verzoek van Steven van TEEFFELEN cum suis
16.03.1682 | N 2823 | f 163

Jacob Corstiaens CLAEREN, soldaat in de compagnie van Jonker Willem van NASSAU, Heer van Odijck en Elisabeth WOUTERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.06.1660 | N 2720

Andries Henricx CLAES, viskoper en Peeterke JASPERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.07.1628 | N 2674

Besloten testament van Jan CLAESZ, gepasseerd 's-Hertogenbosch 11.10.1640
Geopend op verzoek van Anneke dochter van Jan CLAESZ en de executeurs testamentaire
15.11.1640 | N 2690 | f 124v

Jenneke CLAESZ huisvrouw van Rogier QUIRIJNS, poorter van Dordrecht
Approbatie van hun testament gepasseerd voor notaris CORSPUT te Dordrecht op 15.11.1600
07.02.1612 | N 2663

Nicolaes zoon van Anthonis CLAESS, lijnenwever en Anneke dochter van wijlen Cornelis Willems de WIJSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.05.1628 | N 2665

Peeter zoon van Gerit CLAESZ en Merijke dochter van Jacob MATTEUSZ te Berlicum
De testateur is ziek
Eerder testament: 29.4.1648 (N 2687 f 77)
30.08.1651 | N 2681 | f 107v

Peter Hendrick Jan CLAESZ, ongehouden j.m., te Vechel, present te 's-Hertogenbosch
13.12.1666 | N 2728 | f 435

Aerdt CLAESSEN en Jenneke JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.10.1681 | N 2836 | f 136

Diercxken dochter van wijlen Henrick CLAESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.03.1631 | N 2674

Elisabeth CLAASSEN weduwe van Marten THIJS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 22.9.1687 (N 2838 f 167)
09.09.1687 | N 2838 | f 137

Elisabeth CLAESSEN weduwe van Henrick Jacobs van DOESBURGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
10.09.1636 | N 2672 | f 148

Emken dochter van wijlen Willem CLAESSEN weduwe van Thomas DIELISSEN, te Hees, kwartier van Maasland, doch present te 's-Hertogenbosch
10.04.1634 | N 2667 | f 199v

Hendrick CLAESSEN, wollenwever (pellenwever) geboortig van Woensel bij Eindhoven, tevoren weduwnaar van Sara PETERS, daarna van Geritgen GERITS en Maijke JANSEN, eerder weduwe van Hendrick AERTS en daarna van Jan PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 8.11.1639 (N 2667 f 687)
Revocatie: 15.7.1651
01.03.1652 | N 2669 | f 414

Huijbert CLAASSEN en Eijcken Willem JACOBS, tevoren weduwe van Rijck Jan HUIJBERTS, te Heesch, kwartier van Maasland, present te 's-Hertogenhosch
13.10.1676 | N 2776 | f 211

IJken dochter van Dirck CLAASSEN weduwe van Rombout BASTIAENS, te Heesch, present te 's-Hertogenbosch
07.07.1682 | N 2828 | f 385

Jan zoon van Jan CLAASSEN en Hillegonda dochter van Theunis Jansen van den HEUVEL, op den Dungen
De testateur is ziek
22.09.1692 | N 2853

Jenneke CLAASSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.11.1674 | N 2758 | f 215

Jenneke Jan CLAESSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.04.1682 | N 2760 | f 90

Cathalijn CLAESSEN laatst weduwe van Goijaert JACOBS, huisvrouw van Hendrick LIESKEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.12.1679 | N 2813 | f 442

Cornelia CLAESSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
04.02.1655 | N 2698 | f 13

Lowiesken CLAESSEN, laatst weduwe van Jan STEVENS en nu huisvrouw van Jacques DENTRI, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.01.1672 | N 2790 | f 371v

Peeter zoon van Henrick CLAESSEN, viskoper, j.m. te 's-Hertogenbosch
08.04.1643 | N 2688

Heel CLAESSEN en Jenneke JOZUA, te 's-Hertogenbosch
27.04.1696 | N 2866 | f 416

Simon zoon van Henrick CLAESSEN, lijnenwever te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.09.1624 | N 2667 | f 42

Cornelia CLAASSENS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 1.8.1659 (N 2699 f 158)
11.07.1663 | N 2700 | f 436

Johan Philippe CLAESSUM en Barbara Johanna THONET, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.10.1687 | N 2803 | f 440

Jacob CLARIJ en Sara RANSIJAEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.01.1667 | N 2770 | f 74

Jenneke Jacob Reijnders van de CLAIJ, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 13.12.1672 (N 2703 f 428)
27.04.1673 | N 2703 | f 530

Wouter zoon van Everaerts CLEEFF, van Cleijn Glabbeeck, omtrent Erkelens geboortig, weduwnaar van Jenneke dochter van Arnts KERNEN, van Bulenboom, onder d'Ampt van Millen, beide plaatsen in het land van Gulick, present te 's-Hertogenbosch
15.04.1625 | N 2660

Catharina, Jan en Peter, onmondige kinderen van Peeter de CLERCQ bij wijlen Rebecca van OISTERHOUT, zijn tweede huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
29.12.1690 | N 2829 | f 436

Pieter de CLERCQ en Isabella van VLISSINGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.08.1682 | N 2828 | f 393

Reijnier CLERCX, koopman en Anna BLOMMEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.12.1682 | N 2682 | akte 103

Reijnier CLERCX weduwe van Anna BLOM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.01.1687 | N 2825 | f 15v

Peeter CLEVEN, deurwaarder van de Raad van State en Rijske van PELSWEERT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.06.1680 | N 2800 | f 98

Jenneke Jacobs van der CLEIJ, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
01.07.1687 | N 2817 | f 77

Maria Jacobs van der KLEIJ, eerder weduwe van Jan Tielmans van OLDENSEEL en later van David BARTELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.09.1693 | N 2840 | f 181

Gijsbert Peter CLEIJN en Cathalijn dochter van wijlen Joost JANSEN te Loon op Zand, doch present te 's-Hertogenbosch
03.04.1663 | N 2730 | f 335

Jan Jansen Everts de CLEIJNE en Walborch Adriaen GEURTS, te Osch, doch present te 's-Hertogenbosch
30.11.1682 | N 2836 | f 475

Michiel KLEIJNHOFF, soldaat in de compagnie van kapitein DUBLOT op de Orthense schans en Maijke Goijaerts van CROMVOIRT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.07.1662 | N 2721

Elisabeth CLINGH, woont te Baerle Hertogh, present te 's-Hertogenhosch
13.05.1684 | N 2761 | f 19

Jan Jansen CLINCH, j.m. te Lith, present te 's-Hertogenbosch
10.03.1677 | N 2776 | f 308

Luijtgardis Dirck Jassen CLINGH, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
30.08.1683 | N 2788 | f 198

Pieter de CLO en Ariaentje van BEECK, eerder weduwe van Hendrick van den BERGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.10.1674 | N 2775 | f 234

Matthijs CLOCKERS, oude cleerkoper en Elisabeth Jan van BORGHT tevoren weduwe van Jasper Diericx van MIL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.12.1639 | N 2667 | f 694v

Matthijs CLOCKERS, van Casteren en Margriet Willem DANCKAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.06.1649 | N 2672 | f 663v

Maria CLOMP weduwe van Gijsbert Huijgen van BERCKEL, geboren te Grave, woont te Schijndel, doch present te 's-Hertogenbosch
28.01.1677 | N 2821 | f 13

Maria CLOMP, weduwe van Gijsbert Huijghen van BERCKEL en nu in huwelijk hebbende Johan GAST
De testatrice ligt in het kraambed
07.04.1682 | N 2815 | f 58

Willem CLOMP weduwnaar van Geertruijt de GOEIJ, inwoner van Grave, doch present te 's-Hertogenbosch
11.04.1692 | N 2826 | f 345

Anthonij Lambert CLOOT, maeldere en Jenneke dochter van wijlen Dierick Wouters van SCHERPENBERCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.02.1623 | N 2678 | f 376

Joachim OLOOT en Maria Jansen van GRINSVEN, te 's-Hertogenbosch
12.11.1689 | N 2754 | f 341

Besloten testament van Dierick Anthonis CLOOT van den HUIJSBERGEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.11.1657
Revocatie op 20.4.1663
20.04.1663 | N 2721

Joost Wiericx van CLOUTT, Heer tot Solbruggen etc., luitenant in de compagnie van ritmeester de GRUIJTER, te 's-Hertogenbosch
O.m. gegoed te Meurs
26.02.1666 | N 2701 | f 308

Willem CLUIJTMANS en Anthonetta BRANTS
Inventaris
29.06.1692 | N 2826 | f 376

Jacop Peters Goijaerts KNAEP, dienaar van het convent van de Claren, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 7.11.1619 (N 2664)
30.10.1617 | N 2664

Thomas KNECHT, soldaat in het regiment van de Graaf van d'OSLERIJ en Claesken van DIEST, te 's-Hertogenbosch
26.07.1683 | N 2815 | f 498

Besloten testament mr Nicolaes COBBE, chirurgijn en Anneke dochter van mr Jakob WIJTFLIET
21.12.1633 | N 2666 | akte 6

Johan COGELS en Catharina CORNELISSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.08.1690 | N 2818 | f 113

Besloten testament van Geertruijd en Cornelia dochters van wijlen Jan Pauwels van COELEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch
Geopend aanwezig
11.04.1633 | N 2674

Besloten testament van Franchoijs zoon van wijlen Balthasar Corstiaens van COELEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch, geopend aanwezig
14.04.1635 | N 2674

Lodewijck zoon van Goebels Henricks van COELEN en Jenneke dochter van Jan COELMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.06.1596 | N 2660

Lijske dochter van wijlen Daniel Willem COELEN, weduwe van Jan Marten Erasmus de WILDE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
08.01.1625 | N 2674

Besloten testament van Gerrit Arijensen COEN en Cornelia Jan van AMEIJDEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.2.1657
Geopend op verzoek van de weduwe
13.10.1677 | N 2745 | f 702

Jan COENEN ruiter in de compagnie van de Graaf van der LIP, geboortig van Bets bij de stad Diest, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
zie: 13.6.1687 (N 2761 f 223c)
22.04.1686 | N 2761 | f 159

Besloten testament van Johan van COENEN tot ZEGENWORP
Ongeopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
26.02.1708 | N 2706 | akte 39

Besloten testament van Maria Catharina Wilhelmina en Sophia Henriette, dochters van Johan van COENEN tot ZEGENWORP bij Agnes Geertruijd van BIJLAARDT, gepasseerd op Zegenworp
Ongeopend aanwezig
28.12.1709 | N 2706 | akte 41

Hans COENRAETS ruiterman in de compagnie van de Marquis de la FORCE, te 's-Hertogenbosch en Aeltien dochter van wijlen Gerit BEERS
17.01.1633 | f -

Maria COENRAITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.04.1653 | N 2675

Hendrick COEPEE weduwnaar van Maria JANSEN en Judith LULLIUS, te 's-Hertogenbosch
01.01.1688 | N 2855 | f 1

Jenneke Jansen COEPERS weduwe van Hans Caspar FICK, geappincteert soldaat en Herman van BREMEN, geappoincteert soldaat, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.12.1692 | N 2806 | f 243

Anneke Jacobs van COEVERDEN, eerder weduwe van Hendrick PRANGERT, adelborst bij wijlen commandeur THUIJLL en Daniel CANNEEL, soldaat in de compagnie van kolonel MACKAIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.09.1678 | N 2783 | f 119

Besloten testament van Jenneke dochter van Gijsbrecht Claes van COESVELT bij wijlen Jaepien Cornelis van BERCHEM, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 7.8.1629.
Geopend op verzoek van Hendrick van SOEST rentmeester van de Predikheren, die eertijds hun klooster te 's-Hertogenbosch hadden.
29.05.1654 | N 2682 | akte 56

Arike dochter van Adriaan Adriaan Peters van de COEVERINGH bij Gijsbertken Adriaan JANSZ, te Berlicum
De testatrice is ziek
11.08.1648 | N 2681 | f 80v

Margaretha dochter van Adriaan Rutten van de COEVERINGH, laatst weduwe van Willem Jan WILLEMS, te Berlicum
09.01.1643 | N 2681 | f 38

Hendrick COIL, schrijnwerker en Maijke JANSEN te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.09.1657 | N 2670 | f 388v

Arjcke dochter van Pauwels Wouters de COCK, eerst weduwe van Adriaan Hendricx de BLIJE en daarna van Frans Janse de CORT(TE) te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 24.1.1643 (N 2688)
15.11.1654 | N 2708 | f 401

Jenneke COCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 9.4.1673 (N 2732 f 357)
04.04.1673 | N 2732 | f 354

Geertruijt dochter van Jonker Jan COCKMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.10.1655 | N 2726 | f 85

Philippe Le Cocq, chirurgijn in de compagnie van Marquies d'ESTRADE en Charlot Catharina COURANT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.11.1669 | N 2757 | f 192

Dierick Hendricx COCX, woont te Haeren bij Oisterwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
11.09.1649 | N 2683

Besloten testament van Jacob Jansen COCX, cramer en Nicolaesken Aertsen van TILBORCH, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.1.1661
Geopend op verzoek van de weduwe
15.07.1676 | N 2682 | akte 7

Jan Hendricx KOCX, j.m. te den Dungen
De testateur is ziek
Revocatie: 9.8.1698
28.05.1686 | N 2853 | f 107

Besloten testament van Cornelis Jacop COLBERS en Maijke Willem CIERNEELS, gepasserd te 's-Hertogenbosch 2.7.1659
Geopend op verzoek van de weduwe
24.02.1660 | N 2710 | f 22

Aert Meeuwis COOLEN, ruiter in de compagnie van ritmeester de GRUIJTER, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Adriaentgen ADRIAENS
De testatrice is ziek
25.08.1644 | N 2722 | f 86

Daniel Cornelis van COLEN en Lijntken dochter van Henrick ROELOFFS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.08.1626 | N 2664

Geertruijdt dochter van Pauwels Jansen COLEN, weduwe van mr Simon CIJPRES, te 's-Hertogenbosch
13.03.1640 | N 2690 | f 49v

Godtschalck Daniel COLEN, j.m. te Orthen
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 25.4.1657
Inventaris: 23.5.1657 (N 2693 f 382)
23.04.1657 | N 2693 | f 376

Herman COOLEN en Maria Claesen van GEMERT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.06.1698 | N 2875 | f 161

Hendrick Peter Jan COLEN weduwnaar van Anneke dochter van Adriaan JOOSTEN en Metken dochter van Gerard WILLEMS, te den Dungen
De testateur is ziek
29.06.1640 | N 2690 | f 86v

Hester COLEN, huisvrouw van Peerro LAROSSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 26.11.1691 (N 2793 f 369)
28.10.1691 | N 2793 | f 358

Hillegondis dochter van willen Daniel Anthonis COLEN, huisvrouw van Goijaert zoon van wijlen Goijaert LOEFFEN, raad van de stad 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.09.1612 | N 2662

Recepis van het besloten testament van Hillegonda COLEN, weduwe van Goijaerts Loeff van der SLOOT, raad van 's-Hertogenbosch, gepasseerd op
28.03.1638 | N 2688

Jan Claes COLEN weduwnaar van Aricke dochter van Geraert Arien RUTTEN en Anneke dochter van Gijsbert PEETERS weduwe van Peter GERARTS, te Berlicum, present te 's-Hertogenbosch
02.07.1654 | N 2693 | f 156

Besloten testament van Cornelis COLEN, advocaat en Anna MOL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 1.5.1677
Geopend op verzoek van Hendrick COLEN cum suis
07.11.1685 | N 2776 | f 354

Maria COLEN laatst weduwe van Toussaint ROOSE
24.07.1684 | N 2788 | f 307

Besloten testament van Maria COLEN, weduwe van Joost Loeff van der SLOOT, laatst van Toussaint ROOSE, kapitein ten dienste van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.7.1683
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Maria Anna Loeff van der SLOOT
14.10.1684 | N 2788 | f 296

Pauwels zoon van Pauwels Jan COLEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.07.1627 | N 2681 | f 4

Anna dochter van Jan van den COLCK, weduwe van Moijses SEVERETH
Approbatie van het besloten testament gepasseerd voor schepenen van Bommel op 15.9.1635
22.02.1636 | N 2665

Geertruijd en Cornelia dochters van wijlen Jan Pauwelsen COLLEN, te 's-Hertogenbosch
Geertruijd COLLEN is ziek
19.03.1641 | N 2675

Johannes COLLENAAR en Jenneke STERLINGH, mr glazemaker, te 's-Hertogenbosch
03.03.1690 | N 2805 | f 56

Petrus Martens van COLLENBERG en Catharina dochter van wijlen Dielis Willems van de MORSELAAR, te Oirschot, doch present te 's-Hertogenbosch
06.08.1653 | N 2693 | f 50

Besloten testament van Emmerentia COLONIUS dochter van wijlen professor COLONIUS te 's-Hertogenbosch, gepasseerd 28.12.1684
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 18.1.1685
Geopend op verzoek van Cornelia COLONIUS weduwe van Anthonij van de WATER, Ned. Geref. predikant te 's-Hertogenbosch, cum suis
23.01.1685 | N 2748 | f 5

Simon COLTHOFF, gegageerd sergeant in de compagnie van luitenant colonel AVESTEIJN en Catharina MAMELT
28.12.1679 | N 2784 | f 65

Anna Meijnartz COLIJNS, te 's-Hertogenbosch, woont op de grote Bagijnhof
De testatrice is ziek
04.10.1685 | N 2735 | f 312

Lucretia de COMAN, weduwe van Wouter MEURIS, te 's-Hertogenbosch
22.05.1668 | N 2781 | f 1

Maria dochter van Jan COOMANS weduwe van Jan Cornelis ADRIAANS de mesmaker
23.02.1641 | N 2675

Peter COMPAIGNIE en Johanna Diercx van der HORST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.09.1697 | N 2764 | f 201

Besloten testament van Adriana CONINCX weduwe van Everardus van SCHEPSEL, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Ongeopend aanwezig
04.05.1723 | N 2706 | akte 43

Hendrick zoon van wijlen Wouter CONINCX, soldaat of ruiterman in de compagnie kurassieren van Baron GROBBENDONCK, te 's-Hertogenbosch
31.01.1603 | N 2663

Hendrick CONSTANT, maasschipper en Anna MAAS, te 's-Hertogenbosch
03.06.1730 | N 2676 | akte 48

Besloten testament van Dirck COOB en Judith van GENDEREN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.8.1646
Geopend on verzoek van de weduwe
18.04.1668 | N 2711 | f 103

Hendrick KOOCKERMANS en Joostje GRAVIER, eerst weduwe van Herman HENDRICX en daarna van Peter OUDEWATER, te 's-Hertogenbosch
30.11.1692 | N 2806 | f 219

Bastiaen COOL, mr schrijnwerker en Anneke Jansen van WESEL, te 's-Hertogenbosch
10.11.1670 | N 2744 | f 133

Peter Michielsen de COOLDER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 30.7.1673 (N 2796 f 377)
06.08.1673 | N 2796 | f 379

Peeter Laureijs COOLS en Catharina Aert de BROUWER, te Hilvarenbeek, present te 's-Hertogenbosch
25.08.1653 | N 2697 | f 365

Jacop Geritse GOOT, hooijemaker en Anneke dochter Aert JASPERS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.11.1621 | N 2678 | f 138v

Pauwels Jan COPPELMANS en Anneke Janse van HOOCHSTRATEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 8.3.1659 (N 2670 f 542)
05.10.1662 | N 2671 | f 53

Pauwels Janse COPPELMANS weduwnaar van Anneke Jan van HOOCHSTRATEN te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 9.8.1666 (N 2671 f 216); 18.8.1667 (N 2671 f 220)
19.03.1668 | N 2671 | f 256

Pauwels Jansen COPPELMANS, weduwnaar van Anneke Jansen van HOOCHSTRATEN en Gijsberta van LEWENSTEIJN, weduwe van Gijsbert Jansen van HEUSDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is overleden; inventaris: 20.12.1675 (N 2797 f 435)
Eerdere testamenten: 4.11.1671 (N 2671 f 491v); 26.6.1673 (N 2671 f 542v); 20.11.1673 (N 2796 f 486); 28.4.1674 (N 2797 f 41)
09.07.1674 | N 2797 | f 123

Peter Adriaan COPPENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.10.1629 | N 2683

Jenneke dochter van Jilis COREMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.04.1667 | N 2770 | f 115

Ida Jansen CORNEL, huisvrouw van Jan van den ... (niet ingevuld) te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.05.1671 | N 2671 | f 481

Anthonis zoon van Thomas CORNELIS en Anthonia dochter van Matthias JANSZ, te Berlicum
De testateur is ziek
17.07.1654 | N 2681 | f 142

Hendrick zoon van willen Jan CORNELIS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek: gebroken been
15.11.1651 | N 2692 | f 361v

Handersken CORNELIS, weduwe van Matthijs van ALEM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.08.1690 | N 2818 | f 123

Jenneke dochter van Jacob CORNELIS, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 27.2.1646 (N 2691 f 134v); 16.4.1648 (N 2691 f 395)
24.09.1649 | N 2692 | f 55

Lambert CORNELIS, woont te Hees, doch present te 's-Hertogenbosch
02.05.1663 | N 2695 | f 9v

Maijke CORNELIS weduwe van Jan Jan van OIRSCHOT, eerder weduwe van Willem van STIPHOUT, schoolmeester, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
28.04.1637 | N 2672 | f 244

Maijke CORNELIS weduwe van Dr Johannes Petrus PASTORIUS, in de Heersen, te Best wonende
07.07.1660 | N 2766

Henrica Hendricx CORNELISSEN weduwe van Job DIERICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 28.4.1685 (N 2824 f 187v)
26.02.1687 | N 2825 | f 63

Cornelis zoon van Jan CORNELISSEN, steenhouwer en Jenneke dochter van Andries GIELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
05.06.1641 | N 2683

Marten CORNELISSE j.m., geboren te Roosmalen, knecht in den Groeten Gasthuijse te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.06.1648 | N 2669 | f 182

Martina dochter van willen Bastiaen CORNELISSEN weduwe van Michiel Joosten van WALHORN, ten huize van Hendrick Bastiaens de POOTER, stadstimmerman te 's-Hertogenbosch
De testatrice ie ziek
07.10.1666 | N 2723 | f 44

Maijke CORNELISSEN laatst weduwe van Jan AARTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.06.1667 | N 2723 | f 143

Maijke CORNELISSEN, laatst weduwe van Gerrit Jansen van DIJCK, te 's-Hertogenbosch, achter de Tolbrugh naast de drije Vijselse poort
14.05.1671 | N 2772 | f 339

Maeijke CORNELISSEN, weduwe van Jan Jan van OOSTERHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.04.1642 | N 2668 | f 166

Marijke dochter van Dominicus CORNELISSEN, van Maeseland
Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
09.08.1670 | N 2731 | f 438

Metje Jan CORNELISSEN weduwe van Jan Jansen van GRIENSVEN, op den Dungen
De testatrice is ziek
03.06.1687 | N 2813 | f 131

Paulina CORNELISSEN weduwe van Coenraad LOEFF, luitenant in de compagnie van kolonel THIENEN, te 's-Hertogenbosch
16.12.1660 | N 2670 | f 696v

Peter CORNELISSEN en Merike Peeters van CURINGHEN, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
08.08.1669 | N 2702 | f 331

Teuntje CORNELISSEN weduwe van Peter DINGEMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 1.5.1683 (N 2837 f 68)
Eerder testament: 16.12.1678 (N 2799 f 277)
01.05.1683 | N 2837 | f 71

Wouter zoon van wijlen Wouter CORNELISSEN en Jenneke dochter van Claes Joosten van IJERSSEL, op de Loonse Molenstraet, te Loon op Zand
De testateur is ziek
13.10.1662 | N 2728 | f 407

Johannes zoon van Johannes CORNILLE, 19 jaar oud, geboren te Noordwijck, soldaat in de compagnie van kapitein HILIAERT, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
29.06.1676 | N 2820 | f 312

Adriaen CORSTEN, tevoren weduwnaar van Maijke zijn huisvrouw en Maijke dochter van wijlen Henrick ACKERMANN, tevoren weduwe van Pieter Arnts SLOT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.06.1642 | f -

Laureins CORSTEN, j.m. te Vught, present te 's-Hertogenbosch
31.07.1692 | N 2763 | f 41

Andries CORSTIAENSE, j.m. op den Dungen
De testateur is ziek
17.04.1685 | N 2853 | f 25v

Hendrick zoon van wijlen Servaes CORSTIAENSZ en Catharine dochter van Hendrick LAUREIJNSZ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.03.1581 | N 2661

Maria CORSTIAENSZ, laatst weduwe van Peter Sijmons IMPANIS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.01.1685 | N 2792 | f 285v

Wouter Jan CORSTIAENSE weduwer van Ida ADRIAENSSEN, te St. Michielsgestel
De testateur is ziek
16.05.1685 | N 2853 | f 38

Maria dochter van Petrus de CORT weduwe van Rutgers van BOECKEL te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.07.1657 | N 2670 | f 374

Philip de CORT, commies ter rechergie
18.01.1692 | N 2829 | f 519v

Willem jan de CORT, weduwnaar van Merijke Jansz SPIERINCX, te Michielsgestel
De testateur is ziek
16.08.1690 | N 2853 | f 355

Barbara CORTENBACH, dochter van wijlen Jonker Johan van CORTENBACH bij Walburgh OUDAERT, te 's-Hertogenbosch
18.08.1642 | N 2682 | akte 55

Thomas KORTIER en Agnes van GEFFEN, te 's-Hertogenbosch
22.07.1683 | N 2815 | f 492

Denijs van COSEN en Geertruijt JANSEN, te 's-Hertogenbosch
08.08.1669 | N 2702 | f 219

Lauwereijns COSIJNS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.02.1657 | N 2717

Glaudi de COTTIN, Sieur DUBOULAY etc. weduwnaar van Leuwise de la HOUSSIERE, gereformeerd officier ten dienste van de Prins van ORANGE, te 's-Hertogenbosch
21.03.1681 | N 2800 | f 219

Joseph dan COURSEL, te Oirschot, doch present te 's-Hertogenbosch
20.05.1687 | N 2761 | f 222

Aelbert COURT, soldaat in de compagnie van de gouverneur van 's-Hertogenbosch, BEVERWEERDT, en Catharina BOECKEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
05.01.1661 | N 2700 | f 10

Embrecht la COURT weduwnaar van Willemijn ANTHONISSEN en Elisabeth GANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.08.1694 | N 2840 | f 425

Richard COURTNEY, kapitein in het regiment Engelsen van de Prins von Hessen-Darmstadt en Anna MINTEN, te 's-Hertogenbosch
12.03.1682 | N 2865 | f 288

Jan Arnts COUSEMAECKER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.11.1640 | N 2690 | f 129v

Jan Jansen COUWENBERGH, molder op der Karckhovense molen te Oisterwijk, weduwnaar van Geertruij Aert HOEFFNAGELS en Anna Cornelis VERSTIJNEN, present te 's-Hertogenbosch
06.07.1695 | N 2827 | f 369v

Maria, Johanna en Adriana, dochters van Joost COUWENBERGH, Maria te Moergestel en de anderen te Baerdwijck, allen present te 's-Hertogenbosch
10.09.1693 | N 2856 | f 52v

Elizabeth dochter van Jacob CRAENEN, weduwe van Gijsbert THONISZ gewezen ruiter in het regiment van Graeff MAURITS, thans te 's-Hertogenbosch
11.12.1657 | N 2681 | f 227v

Johan van CRAENEN en Heijlken Hendrick PEETERS, te Heeswijck, present te 's-Hertogenbosch
13.07.1693 | N 2818 | f 527

Christina CRAEMERS, weduwe van Willem HONIGHMAN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.09.1691 | N 2818 | f 272

Besloten testament van Jan Aertsen van CRAENVEN, secretaris van Heeswijck en Albertina Diercx de GREVE, te 's-Hertogenbosch gepasseerd 19.6.1628
Geopend op verzoek van de weduwnaar
20.10.1633 | N 2672 | f 15

Jasper CRAS weduwnaar van Johanna van OUWEN en Maria van ROTTERDAM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.01.1683 | N 2823 | f 394

Casper CRAS, tin- en loodgieter en Jenneke BRUIJNINCX, te 's-Hertogenbosch
06.08.1670 | N 2671 | f 428v

Catharina van KRECHTINGE, te 's-Hertogenbosch
'Haar gezicht door accidenten verloren hebbende'
03.03.1692 | N 2749 | f 255

Besloten testament van Sara van CRECHTINGE weduwe van Andries NEETENS
Ongeopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.6.1684
13.06.1684 | N 2706 | akte 15

Sara van KRECHTINGE, weduwe van Andries NETENS en Catharina van CRECHTINGE, haar zuster, wonen in de Waterstraet te 's-Hertogenbosch
07.05.1689 | N 2748 | f 534

Besloten testament van Adolphe Jansen CREMERS, koopman te 's-Hertogenbosch en Anna van BERCK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 7.10.1653
Geopend op verzoek van de voogd van de onmondige kinderen
11.08.1661 | N 2680 | akte 41

Adolphe zoon van Jan Jan de CREMER en Maijke dochter van Jan van der SLUIJS, te 's-Hertogenbosch
01.05.1634 | N 2674

Jacob CREMERS en Catalijn van den BERGH te 's-Hertogenbosch
08.09.1687 | N 2817 | f 101

Jacob CREMERS en Catharina Jansen van den BERGH weduwe van Jan van de LAER, te 's-Hertogenbosch
30.07.1697 | N 2819 | f 421

Besloten testament van Lenard Cornelis Pauwels CREMER en Lijske Goijaert BUIJSSEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 6.1.1636
Geopend op verzoek van de weduwe
20.06.1636 | N 2674

Heesken CRETIERS weduwe van Willem Jansen van BOMMEL, te Bommel, doch present te 's-Hertogenbosch
24.06.1628 | N 2677

Toriken dochter van wijlen Herwich CRETIERS weduwe van Jacob Martens ERASMUS, stadstimmerman te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 23.12.1632 (N 2674)
23.01.1633 | N 2674

Adam CROES ruiter in de compagnie van kapitein HEIJMERICH, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Isabel CANON
De testateur is ziek
13.11.1675 | N 2820 | f 147

Pieter KROCHMANS en Hillegonda van ES, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.06.1674 | N 2745 | f 66

Jan Ariens CROL, eerst weduwnaar van Mariken Jan HENSKENS en laatst van Engel Jan GEERITS, te Vught, present te 's-Hertogenbosch
31.12.1677 | N 2755 | akte 201

Peter CROL en Anneke Gerrits TEUWEN, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
28.07.1695 | N 2856 | f 182v

Gerit Aerts van CROMVOIRT j.m., 21 jaar, te Ortten
De testateur is ziek
18.01.1667 | N 2696

Geert Aerts van CROMVOIRT en Geertruijd Jans van den ANCKER, te Orten, present te 's-Hertogenbosch
22.05.1681 | N 2760 | f 33

Gijabert van CROMVOIRT, kraankind te 's-Hertogenbosch eerst weduwnaar van Derckie (niet ingevuld), daarna van Barbara JANSE en Jacomijna HENDRICX
De testateur is ziek
12.06.1693 | N 2806 | f 330

Hendrick Eijmberts van CROMVOIRT en Elisabeth dochter van Hendrick JOCHIMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.03.1635 | N 2665

Jan Mattheus van CROMVORT, soldaat in de compagnie van kapitein PIJNAPPEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.08.1621 | N 2678 | f 106

Jenneke Cornelis van CROMVOIRT, j.d. te Maren, doch present te 's-Hertogenbosch
26.11.1687 | N 2817 | f 144

Maria van CROMVOIRT weduwe van Johan van DIEPENBEECK, te 's-Hertogenbosch
17.11.1683 | N 2815 | f 584

Maijke dochter van Jan Aertsen van CROMVOIRT weduwe van Johan Roelofs van DIEPENBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.08.1680 | N 2777 | f 221

Geraert CROOCK, kapitein, tegenwoordig op het fort Engelen en Anna Maria BRIENEN, te 's-Hertogenbosch
27.07.1672 | N 2758 | f 82

Dierck Lenaertsen CROONENBURCH en Jenneke dochter van Jan van DOREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.05.1655 | N 2698 | f 42

Cathalijn Lenaerts CROONENBERGH weduwe van Philip Hendrick HOM HOMBURCH, te Dordrecht, present te 's-Hertogenbosch
08.08.1691 | N 2839 | f 290

Jonker Jeronimus zoon van wijlen Doecken CRUDENER zoon van wijlen Johan CRUDENER bij wijlen Tanne DOECKEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.07.1628 | N 2664

Willem zoon van wijlen Laureijns van CRUCHTEN, korporaal onder de curassiers van GROBBENDONCK en Eva dochter van wijlen Jan van AELST, te 's-Hertogenbosch
25.05.1622 | N 2678 | f 267v

Hendrick Jansen de KRUIJER, ruiter in de compagnie van NOORTWIJCK, te 's-Hertogenbosch
21.04.1676 | N 2812 | f 338

Antonia dochter van Philip Joosten van den CRUIJS, dienstmaagd wonende te Berlicum ten huize van Joachim KIJSERS
Eerdere testamenten: 19.5.1646 (N 2681 f 49); 14.7.1653 (N 2681 f 136)
23.12.1654 | N 2681 | f 149v

Anthonetta dochter van wijlen Anthonis van de CRUIJS, te Berlicum, present te 's-Hertogenbosch
19.10.1656 | N 2693 | f 331

Besloten testamenten van Margaretha CRULL, weduwe van de GRAAFF
Recepis: 6.3.1700 (N 2666 f 46)
25.04.1703 | N 2666 | akte 47

Herman KUCHLINUS, advocaat en oud-president van 's-Hertogenbosch gepasseerd te 's-Hertogenbosch 17.11.1682 en 24.7.1680
Geopend op verzoek van Jacobus KUCHLINUS, Ned. Geref predikant te 's-Hertogenbosch, cum suis
12.06.1685 | N 2816 | f 277

Besloten testament van Jacobus KUCHLINUS Ned. Geref predikant en professor in de Griekse taal en Magdalena BESEMERS, te 's-Hertogenbosch gepasseerd en ongeopend aanwezig
14.12.1667 | N 2666 | akte 21

Cornelis KUCHLINUS, ontvanger en oud-raad van 's-Hertogenbosch en Mechteld van OUDENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
16.11.1667 | N 2701 | f 538

Lijsbeth Aerts van KUIJCHOVEN, woont op het Groot Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.09.1660 | N 2756 | f 9

Arnt Willem van CUIJCK en Henricxken dochter van Mattheus Lamberts PRIEM
14.05.1639 | N 2685

Aeltie Wouters van CUIJCK weduwe van Peter Cornelis van der STERRE, mr timmerman en paalmeester, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 19.12.1678 (N 2783 f 154)
23.01.1685 | N 2816 | f 185

Elisabeth en Cecilia van CUIJCK, ongehuwde dochters, zusters, te 's-Hertogenbosch
Cecilia van CUIJCK is ziek
05.03.1690 | N 2839 | f 39

Jan zoon van wijlen Laureijs Joost van CUIJCK en Elisabeth van DIJCK, weduwe van Daniel van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.08.1678 | N 2759 | f 70

Coenraad Jan van CUIJCK, te 's-Hertogenbosch
04.12.1666 | N 2731 | f 139

Laureijs Joosten van CUIJCK en Geertruijt Hermans STRICK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.09.1642 | N 2688

Peter van CUIJCK, koopman in wijnen en Elisabeth EELKENS weduwe van Geraert SPIJCKERS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.07.1690 | N 2818 | f 97

Richmoedt dochter van wijlen Jan Arnts van CUIJCK weduwe van Jasper van de KERCKHOFF, te 's-Hertogenbosch
03.07.1588 | N 2661

Hendrick Adam CUIJLEMANS en Anneke VIJFVERS, te Hilvarenbeek
De testatrice is ziek
12.03.1687 | N 2864 | f 229

Goijaert van KUIJLEN weduwnaar van Dircske Jan van CUIJCK en Lijsbeth van ROOSMALEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.03.1698 | N 2869 | f 273

Elijzabeth dochter van wijlen Hendricx van CUIJLENBORCH huisvrouw van Laureijs van ASTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
14.05.1637 | N 2672 | f 255

Huijbert Hendricx van CUIJLENBORGH en Anneke JANSEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 9.8.1671 (N 2772 f 385)
27.04.1672 | N 2772 | f 531

Andrijs zoon van wijlen Adriaan Andries CUIJPERS, van Boxtel en Jenneke Geerlinck GOOSSENS, van Dinther, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.05.1603 | N 2662

Anthoni Jan Rutten CUIJPERS en Margriet dochter van wijlen Jan MICHIELSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
30.10.1636 | N 2667 | f 398v

Genoveva dochter van wijlen Adriaan Andries CUIJPERS, inwonende in het convent van de zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosch
17.07.1636 | N 2687 | f 200v

Goossen Francken CUIJPER en Geurtken JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
24.07.1635 | N 2672 | f 19

Jacob Jansz KUIJPERS ongehuwd, woont te Rossum, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.04.1610 | N 2663

Jan Jan CUIJPERS j.m. te Boxtel, present te 's-Hertogenbosch
24.04.1691 | N 2793 | f 296

Jenneke dochter van Gerardt Janse CUIJPERS bij Margriet dochter van wijlen Abraham THOMAS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 10.4.1654 (N 2675); 30.6.1654 (N 2675); 14.4.1655 (N 2675)
02.09.1655 | N 2675

Marike dochter van wijlen Willem Gerits CUIJPERS weduwe van Wouter Joordens de LEEUW, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.05.1622 | N 2678 | f 262v

Willem Goijaert CUIJPERS en Jenneke Willem Peter SEBEN, te den Dungen, present te 's-Hertogenbosch
28.11.1682 | N 2836 | f 436

Franchoijsken gelegitimeerde dochter van wijlen Frans Jan KUIJSTEN
Begijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
23.10.1624 | N 2679 | f 260

Fransken KUIJSTEN, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 12.11.1654 (N 2693 f 181v)
00.08.1656 | N 2693 | f 321

Henrica KUIJSTEN weduwe van Lazarus van ZONST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.10.1672 | N 2744 | f 344

Besloten testament Hendrina KUIJSTEN weduwe van Lazarus van ZONST, gepasseerd voor schepenen van Driel op 21.10.1657 en gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 22.5.1671
Geopend te 's-Hertogenbosch op verzoek van Judith van BIESEN weduwe van Gijsbert KUIJSTEN, president en raad van 's-Hertogenhosch cum suis
29.11.1692 | N 2731 | f 294 resp 296

Huijbert CUIJSTEN en Maria van DOOREN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 31.10.1670 (N 2790 f 164)
19.09.1690 | N 2818 | f 133

Huijbert KUIJSTEN zoon van wijlen Jan KUIJSTEN bij Maria dochter van Splinter van VOORN, te 's-Hertogenbosch
05.04.1657 | N 2693 | f 371

Margriet dochter van wijlen Nicolaes KUIJSTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 17.11.1664 (N 2756 f 180)
07.10.1664 | N 2756 | f 177

Vincent zoon van Bertrain CULART bij wijlen Maria BONNEHOVE te 's-Hertogenbosch
26.10.1647 | N 2707 | f 15

Johan CUNNINGHAM kapitein in een compagnie Schotten, ten dienste van Z.M. de Koning van Groot Brittannie, te 's-Hertogenbosch
07.04.1693 | N 2818 | f 502

Merike Peeters van CUERINGEN weduwe van Peter CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 7.5.1675 (N 2755 acte 53)
20.01.1675 | N 2755 | akte 29

Merike Peters van CUERINGEN, te 's-Hertogenbosch
19.11.1680 | N 2759 | f 266

Roger CURTIUS en Anna LEGIUS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.01.1690 | N 2762 | f 147

Philips Herman CUSTERS en Oeijke JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.07.1657 | N 2718 | f 81

Maijke Willems der KIJNDEREN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 12.12.1663
Geopend op verzoek van Peter zoon van Willem Hendrick der KIJNDEREN, cum suis
03.04.1664 | N 2695 | f 41

Johan van der LAEGEN en Geertruijd van VRIESEVEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.07.1684 | N 2735 | f 200

Besloten testament van Andries Jansen van der LAECK, oud 18 jaar gepasseerd 's-Hertogenbosch
Geopend aanwezig
21.03.1625 | N 2674

Margriet van der LAECK, te Dussen, land van Altena en Geertruijd van der LAECK, te 's-hertogenbosch, beide present te 's-Hertogenbosch
Margriet van der LAECK is ziekelijk
21.05.1692 | N 2737 | f 390

Susanna dochter van Andries van der LAECK, eerder weduwe van Gerard Dierck van de WIEL en nu huisvrouw van Claes ROELOFFS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1662 | N 2694 | f 333

Johan van LAECKEN, te 's-Hertogenbosch
14.07.1693 | N 2818 | f 529

Johan LAECKER, te 's-Hertogenbosch
18.06.1696 | N 2819 | f 305

Adriaen van de LAER en Elisabeth de GULICKER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 3.1.1678 (N 2759 f 2)
06.12.1689 | N 2789 | f 294

Adriaan van de LAER en Maria Jansen van den HEUVEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.06.1683 | N 2815 | f 459

Adriaan van de LAER, mr goud- en zilversmid, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.03.1694 | N 2856 | f 103

Jacob van de LAER en Catharina van NIEUPOORT, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 9.4.1652 (N 2669 f 427)
25.11.1655 | N 2670 | f 288

Besloten testament van Johan van de LAER, zoon van Adriaan van de LAER en Maria BRUIJNINCX, dochter van wijlen Dirck BRUIJNINCX gepasseerd 's-Hertogenbosch 11.9.1665
Geopend op verzoek van de weduwe
14.08.1687 | N 2817 | f 95

Jan Jacobs van de LAER, tevoren weduwe van Margriet Jan CUIJPERS en Catharina Jansen van den BERGH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.06.1662 | N 2671 | f 31v

Cornelis van LAER, bontwercker, laatst weduwnaar van Adriaentie van BRECHT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.06.1694 | N 2763 | f 146

Besloten testament van Cornelis van de LAER en Theodora LAMBINET gepasseerd 's-Hertogenbosch 6.1.1662
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
18.03.1666 | N 2701 | f 314

Cornelis Adriaan van de LAER, tevoren weduwnaar van Theodora van DIDENHOVEN en Anna dochter van mr Peter van HAREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.08.1665 | N 2671 | f 158v

Maria onmondige dochter van Willem van der LAER hij Luijtien Jans ROVERS, te 's-Hertogenbosch, 15 jaar oud
De testatrice is ziek
Eerder testament: 27.2.1662 (N 2721 f 99)
27.04.1663 | N 2721 | f 100

Pauwels van de LAER en Jenneke HESSELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.03.1676 | N 2776 | f 72

Besloten testament van Paulus van de LAER en Jenneke HESSELS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch resp. op 30.9.1689 en 3.4.1690
Geopend op verzoek van Balthasar van HEESWIJCK man en momboir van Oda van de LAER cum suis
05.03.1694 | N 2856 | f 93 resp 95

Aert Willem Jacobs van LAARHOVEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek door een ongeluk met het rijden van een kar, waardoor een kwetsuur aan zijn been ontstaan is
19.08.1686 | N 2864 | f 290

Ambrosius Willems van de LAARSCHOT en Margaretha dochter van wijlen Hendricx BRIENEN, te Waalwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
16.11.1621 | N 2678 | f 147

Jan zoon van wijlen Ambrosius van LAERSCHOT, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek van de pestilente ziekte
12.05.1636 | N 2672 | f 118

Catharina dochter van wijlen Willem van LAERSCHOT bij Deliana Hendrick KEMP, weduwe van Jan Gielis van BOXTEL, wollen laken verkoper, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek en blind; overleden 's-Hertogenbosch: 6.5.1633
Inventaris: 25.6.1633 (zie ook: 4.1.1636 N 2667 f 183v resp 246)
Eerder testament: 7.11.1631 (N 2667 f 117)
28.03.1633 | N 2667 | f 177

Cornelis Willem van LAERSCHOT en Deliana zijn huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
02.03.1590 | N 2662

Cornelis Peters de LAET en Anneke dochter van Jacob Jan HENDRICX, eerder weduwe van Cornelis Hendricx van TILBURGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.04.1682 | N 2760 | f 86

Cornelis Peter de LAET, laatst weduwer van Anneke dochter van Jacob Jan HENRICX en Jenneke JANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.08.1693 | N 2763 | f 104

Marcelis de LAET en Jenneke SMITS, te Waalwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
01.10.1676 | N 2812 | f 406

Aert Gerit LAMBERTS en IJken Peters, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.04.1624 | N 2664

Dingena Jan LAMBERTS, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1680 | N 2814 | f 196

Jacob LAMBERTS, soldaat in de compagnie van kapitein THIENEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
Eerder testament: 29.9.1636 (N 2667 f 454)
01.10.1636 | N 2667 | f 456

Jacob LAMBERTS, preseident van Oijen en Jenneke dochter van Peter Jan Gijsberts, van Oijen, doch present te 's-Hertogenbosch
23.06.1664 | N 2720 | f 415

Cornelis zoon van Hendrick LAMBERTS en Maria dochter van Gerardus van WIJCK, te Oisterwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
13.11.1655 | N 2698 | f 107

Mrijke LAMBERTS weduwe van Cornelis Peters van HASSELT schrijnwerker, te 's-Hertogenbosch
11.09.1636 | N 2687 | f 229v

Peterke LAMBERTS eerst weduwe van Peter JANSE en laatst van Jan Jacob LEENDERS, nu huisvrouw van Dirck CLAESSEN, president schepen van Hees in het Maasland, present te 's-Hertogenbosch
07.07.1695 | N 2856 | f 178

Adriaan LAMBERTSEN en Anneke dochter van Jan Willems van der DONCK, te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
19.01.1688 | N 2853 | f 149

Hilleke Peters LAMBERTSSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.05.1633 | N 2687 | f 95

Willem LAMBERTSEN, soldaat in de compagnie van wijlen kapitein TROCHMORTON en Anna GODBY, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.06.1654 | N 2682 | akte 135

Willem zoon van wijlen Aelberts zoon van Goijaert LAMBERTSZEN, van Roij over Gheel en Catharina dochter van wijlen Everaert LAUREIJSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.10.1618 | N 2661

Jan LAMBRECHTS soldaat onder de compagnie van kapitein DUBBLET, te 's-Hertogenbosch
28.07.1657 | N 2718 | f 85

Cattelijn LAMBRECHTS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.09.1691 | N 2762 | f 247

Hendrick LAMMERTS en Fransken JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.11.1672 | N 2773 | f 48

Lammert LAMMERTS en Maria MARCQUIES, te Loon op Zand present te 's-Hertogenbosch
20.06.1681 | N 2760 | f 35

Margaretha LAMMINCK, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
24.11.1695 | N 2840 | f 777

Besloten testament van Anna Catharina van LAMSWEERDE, eerst weduwe van Cornelis van HORENBEECK en laatst van Bernaert PENNINGS gepasseerd te 's-Hertogenbosch 9.7.1684
Geopend op verzoek van de testatrice
19.03.1687 | N 2788 | f 290

Anna Catharina LAMSWEERDE, eerst weduwe van Catharina van HORENBEECK en nu van Gerard Aert PENNINCX, te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 4.7.1697 (N 2819 f 416)
20.06.1691 | N 2826 | f 170

Besloten testament van Matthias van der LANDEN en Maria SNELL gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.12.1661
Geopend op verzoek van de weduwe
16.12.1683 | N 2682 | akte 100

Christina weduwe van Jacop Gerritsen van den LANDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 8.9.1650 (N 2697 f 258); 11.10.1657 (N 2698 f 414)
16.10.1657 | N 2698 | f 417

Mr Mijnardt LANGEWIEL, geboren te Hooghkercken in Oostfriesland rector van het weeshuis te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie: 4.10.1657
25.09.1652 | N 2670 | f 2

Catharina LANGRE dochter van Laureijns LANGRE, busmaecker, bij wijlen Maijke HENRICK, zijn vorige huisvrouw, t.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.07.1645 | N 2672 | f 615

Abraham LANGHSTRAET, koopman en Maria van der PLANCKEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.10.1676 | N 2776 | f 209

Abraham LANGHSTRAETEN, koopman, weduwnaar van Maria van der PLANCKEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.12.1690 | N 2826 | f 122

Catharina LANCAERT weduwe van Pieter van ESCH, koopman, te 's-Hertogenbosch
04.09.1692 | N 2818 | f 412

Maria van LANCKVELT dochter van Jonker Goeijaert van LANCKVELT bij Maria van EIJCK, weduwe van mr Jacop van der CAMME, raadsheer van 's-Hertogenbosch
De testatrice is ongehuwd, ca 18 jaar oud
08.03.1610 | N 2663

Johan van LANTWERDT j.m. van Munster, ruiter onder de graaf Fritz van NASSAU en Josina deochter van Luenis WIJNANDS, te 's-Hertogenbosch
22.12.1646 | N 2689

Besloten testament van Geertruijd dochter van Philips van de LAST, gepasseerd te 's-Hertogenbosch, geopend aanwezig
29.08.1669 | N 2771 | f 391

Geertruijt Philipse van de LAST, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.08.1669 | N 2771 | f 401

Gudula dochter van Jan Henricx van der LAST weduwe van Daniel van DIJCK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.7.1675
Geopend op verzoek van Jacobus zoon van Daniel van DIJCK cum suis
12.08.1675 | N 2704 | f 234

Hieronimus LASTERMANS, wereldlijk priester te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.12.1679 | N 2787 | f 129

Johannes LAU en Elisabeth van SANTVOORT te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.06.1689 | N 2762 | f 112

Aelken dochter van wijlen Peter LAUWEREIJNS, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 27.6.1629
26.05.1623 | N 2664

Bartholomeus LAUWEREIJNS, cuiper en Eerken AERTSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 10.8.1658 (N 2719)
20.02.1657 | N 2717

Gerartken dochter van Jan LAUREIJNS bij Goetken, zijn huisvrouw, te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
23.08.1657 | N 2681 | f 218v

Handersken LAUREIJSSE, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.04.1669 | N 2731 | f 305

Henrick LAURENSSEN, spelmaker en Grietgen Hendrick PETERS, zijn derde huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
21.07.1621 | N 2678 | f 83v

Jan LAUREIJNSSEN en Roeloffke dochter van Willem GOIJAERTS, te Ortten
De testatrice is ziek
??.??.???? | f -

Jan Adriaan LAUREIJS weduwnaar van Adriaentie dochter van Peter Adriaans de LEPPER weduwe van Adriaan Cornelis ADRIAANS, te Udenhout, doch present te 's-Hertogenbosch
08.02.1668 | N 2728 | f 447

Cornelie LAUREIJS en Catharina LENAERTS, te 's-Hertogenbosch
22.11.1657 | N 2694 | f 26

Lauwereijns LAUWEREIJNS, ruiter in de compagnie van Baron van SCHOUWENBURGH in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Heijlke GOIJAERTS
De testateur is ziek van de 'kinderpoxkens'
09.08.1650 | N 2713 | f 82

Margriet LAURENSE weduwe van Adriaen van den BROECK, te 's-Hertogenbosch
01.08.1698 | N 2869 | f 337

Margriet dochter van Henrick LAUWEREIJNS, weduwe van Peter Jan SLOOTMAKER
08.07.1622 | N 2661

Maijke LAUWEREIJNS, bedaegde j.d., te 's-Hertogenbosch
27.10.1663 | N 2722 | f 13

Peeter LAUREIJSSEN en Maria Peters COLEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.07.1676 | N 2755 | akte 140

IJken Hendrick LAUREIJSSEN, weduwe van Aart Adams van HIJNSBERCH te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 8.2.1663
27.08.1660 | N 2699 | f 324

Willem zoon van wijlen Michiel LAUREIJS en Heijlke dochter van Jan HERMANS, wonende te Gemonde onder Schijndel, present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 30.9.1628 (N 2665)
02.10.1628 | N 2665

Jacques LAUWEREN, geboren te Stavel in Vlaanderen, koopman te 's-Hertogenbosch en Maria Boudewijns van SANTVOORT, tevoren weduwe van Jan Pauwels COOLEN, te 's-Hertogenbosch
17.08.1655 | N 2670 | f 257

Besloten testament van Marsilius Anthonis van de LEE en Anna Maria LINTERMANS, licentiaat in beide rechten, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 3.2.1694
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
15.12.1698 | N 2859 | f 338

Norbertus van der LEE, te Ceulen, doch present te 's-Hertogenbosch
11.07.1694 | N 2856 | f 117v

Margaretha Baronesse van LEEFDAEL, dochter van Rogier van LEEFDAEL, Heer van Waalwijk, weduwe van Johan Baron van LEEFDAEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 18.9.1688 (N 2829 f 235v)
10.11.1689 | N 2829 | f 371v

Recepis van besloten testament van Rogier Baron van LEEFDAEL, Heer van Liessel, Deurne etc. en Hester Baronesse van LEEFDAEL
De testateur is ziek
Revocatie: 10.10.1683
Gepasseerd te 's-Hertogenbosch
30.07.1683 | N 2828 | f 512

Hendrick van de LEEMPUTTE, priester en canonick van St Jans Evangelistenkerk te 's-Hertogenbosch
29.02.1656 | N 2726 | f 94v

Catharina dochter van wijlen Joachim van de LEEMPUTT te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 25.2.1642 (N 2690 f 301v); 8.8.1642 (N 2690 f 306)
23.12.1642 | N 2690

Christina dochter van Joachim van de LEEMPUTT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.06.1660 | N 2694 | f 182v

Christina van der LEEMPUTTE dochter van wijlen Joachimus van der LEEMPUTTE, fortificatiemeester te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 18.6.1667 (N 2701 f 485)
13.01.1670 | N 2702 | f 436

Peter Jacobs van LEENDT en Maijke Lenaerts WEIJGERGANCX, besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 26.1.1667
Geopend op verzoek van de weduwe
22.07.1676 | N 2704 | f 370

Anthonij Lamberts de LEEUW en Catharina van der HAGHEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
06.01.1637 | N 2672 | f 218

Elisabeth Hendrick de LEUW huisvrouw van Jacobus van DIJCK, te 's-Hertogenbosch
13.11.1678 | N 2799 | f 247

Francina de LEEUW
Inventaris: 29.8.1687 (N 2736 f 162)
Erfdeling: 2.9.1687 (N 2736 f 192)
??.??.???? | f -

Hendrick zoon van wijlen Joorden Wouters de LEEUW en Margaretha Jan Aarts van den GASTHUIJSE weduwe van Jacob Henricx WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.03.1622 | N 2678 | f 234v

Hendrick Joordens de LEEUW en Goortgen dochter van wijlen Wouter Zanders van HORSSEN, te 's-Hertogenbosch
20.07.1624 | N 2679 | f 209v

Jan Jan de LEEUW, geboren van Brussel en Maijke Claes van HOUT, wollewever, te 's-Hertogenbosch
04.06.1620 | N 2664

Jan de LEEUW, eerst weduwnaar van Maria SCHELLENS en daarna van Jenneke BUS en Mechtelt CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
15.01.1676 | N 2820 | f 194v

Jasper de LEEUW en Helena BOIJEN weduwe van Matthijs SWOLFS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.07.1695 | N 2827 | f 351

Jenneke Jansen de LEUW weduwe van Thomas Jan van DEIRSEN, bakker, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
11.08.1636 | N 2667 | f 373v

Judith dochter van wijlen Wouter de LEEU, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.10.1654 | N 2693 | f 170v

Catharina dochter van Peeters de LEEUW te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.04.1660 | N 2699 | f 254v

Cornelis de LEEUW, bierbrouwer en Hester van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
15.11.1708 | N 2676 | akte 34

Laureijns de LEEUW en Adriaantie LODEWIJCX, te Empel, doch present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 3.5.1684 (N 2735 f 252)
27.10.1691 | N 2737 | f 291

Magdalena dochter van Wouter de LEEU weduwe van Joost NIJENHUIJS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.10.1654 | N 2693 | f 177

Marten de LEEUW en Maria van BEUGHEN
Inventaris van hun goederen
11.10.1679 | N 2821 | f 453v

Marten Jansen de LEEUW en Christina dochter van Joost van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 26.8.1655 (N 2698 f 68); 28.8.1655 (N 2698 f 70v), tijdens ziekte van de testatrice
De testateur is ziek
20.03.1673 | N 2732 | f 339

Dircxke van LEEUWEN, weduwe van Jan van MIDDELDORP huisvrouw van Jan Willem van DINSBERLO, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.01.1687 | N 2838 | f 10

Johan van LEEUWEN, commissaris over de convoijen en licenten, te 's-Hertogenbosch en Sophia van OPHOVEN
05.03.1678 | N 2783 | f 141

Johan van LEEUWEN, koster in de baronnie van Boxtel weduwnaar van Jenneke JANSEN en Helena GIJSBERTS weduwe van Laureijns VERMEULEN, present te 's-Hertogenbosch
26.10.1686 | N 2748 | f 228

Pieter LEGIER, mr slootmaker en Maria dochter van Gerits van SANTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.12.1688 | N 2829 | f 247

Gerrit Pieters van der LECK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerdere testamenten: 20.4.1681 (N 2747 f 51); 25.4.1681 (N 2747 f 52)
11.05.1681 | N 2747 | f 53

Maria de LELIE weduwe van Johan DRABBE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.06.1698 | N 2875 | f 162

Daniel LEMARTINEL, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.10.1693 | N 2827 | f 123

Maria LEMEN weduwe van Godefridus VALENTIJN, trompetter in een regiment Courlanders ten dienste van Z.M. de koning van Groot Brittannie, te 's-Hertogenbosch
27.09.1691 | N 2839 | f 381

Willem Hendriks van den LENSHEUVEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.12.1657 | N 2698 | f 636

Agnes LENAERTS, geboren te Nel, land van Luxemborch, weduwe van Nicolaas MARTENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.04.1643 | N 2668 | f 272

Goijaert Jan LENAERTS en Aelken dochter van Willem Tijs ROVERS, te Berlicum
De testateur is ziek
05.08.1651 | N 2687 | f 106v

Catharina Jan LENAERTSEN, weduwe van Wouter Hendricx van VUCHT, molenaar te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.08.1667 | N 2701 | f 519

Leendertie Lenaert LENAERDTS weduwe van Hendrick Hendrick GEURTS, te Osch
Revocatie: 1.9.1700
25.01.1698 | N 2841 | f 539

Besloten testament van Lijske Geraert LENAERTS, weduwe van Jan Geraert GOOSSENS, woont in de Baronnie van Boxtel, gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.10.1645
Geopend op verzoek van haar zonen en dochters
29.03.1647 | N 2675

Maijke dochter van Mattheus LENNERTS weduwe van Dirck Peter SOPERS, te 's-Hertogenbosch
24.03.1656 | N 2696

Merijke dochter van Ruelen LENAERTS huisvrouw van Teeuwen Thones SMOLDERS
De testatrice is ziek
09.06.1631 | N 2681 | f 16

Peter zoon van Moijses LENAERTS en Anthoniske dochter van wijlen Jan Aerts van ERP, weduwe van Thomas Jansen van MECHELEN te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 23.3.1605 (N 2663) N 2663
07.07.1622 | N 2674

Stancken dochter van Rob LENAERTS weduwe van Dirck Gijsberts van WAMOL, te 's-Hertogenbosch
03.07.1656 | N 2681 | f 180

Huijbert zoon van Huijbert LENSEN, soldaat in de Marine compagnie van kapitein de GLECHIE, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, op het punt naar Lee te vertrekken
19.05.1671 | N 2712 | f 20

Jacobus, Antoni, Anna en Johanna van LENT, broeders en zusters, te Oss, present te 's-Hertogenbosch
13.02.1688 | N 2736 | f 232

Roeloff Laureijns LENTINGH, gewezen capitein d'armes in de gelicentieerde compagnie van de Graaf van STIRUM de Jonge, en Geertruijd van den BERCH, te 's-Hertogenbosch
19.09.1672 | N 2782 | f 113

Besloten testament Peter LEONARTS weduwnaar van Margriet JANSEN oud courier en Mechtelt Goijaerts van de GRAFFT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 23.6.1675
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
27.02.1676 | N 2786 | f 36

Anna Levina de LEPOO, weduwe van Hendrick van NEERVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.03.1694 | N 2856 | f 104v

Johannes LEPO en Petronella van TURNHOUT, te 's-Hertogenbosch
30.08.1689 | N 2754 | f 307

Maria dochter van Aernout de LEPPER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.05.1662 | N 2700 | f 251

Maria LESIUS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.10.1694 | N 2827 | f 267v

Johannes LESSLE, sergeant van het regiment van BELLES en Catharina van der LIP, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.02.1688 | N 2754 | f 185

Aelken dochter van Gerrit LEUCKEMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Approbatie van de testamenten gepasseerd voor notaris Jan van AERLEBEECK op resp 24.12.1642 en 13.2.1643
Inventaris: 27.4.1650 (N 2669 f 317); 20.5.1650 (N 2669 f 328)
18.04.1650 | N 2669 | f 314

Jenneke LEUNIS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.01.1657 | N 2729 | f 110

Maijke dochter van Gerrit LEUNISSEN, laatst weduwe van Jan Goossens VERHEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
13.07.1674 | N 2812 | f 17

Johanna van de LEUR, weduwe van Johan van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.01.1697 | N 2857 | f 303

Cornelis Willemsen van de LEUR, j.m. te Haarsteegh onder Vlijmen, present te 's-Hertogenbosch
15.04.1679 | N 2705 | f 324

Theodora van de LEUR, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.01.1671 | N 2790 | f 202

Johan LEIJENDECKER en Catharina de GOMSE
Recepis van Besloten testament: 16.12.1607 (N 2666 acte)
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch
16.12.1706 | N 2666 | akte 57

Nicolaas LEIJTEN, luitenant te paard in het regiment van de Graaf van WARSUZA en Maria GIJSSELEN, te 's-Hertogenbosch
26.04.1690 | N 2737 | f 151

Pieter LEIJTEN en Johanna SEGERS te Tilburg, present te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 2.12.1692
09.07.1692 | N 2826 | f 394

Goris Henrix van LICHTERT, bakker en Agnees dochter van wijlen Wouter GIJSBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.03.1641 | N 2668 | f 72

Hillegonda dochter van Goris Henrickx van LICHTAERT bij Agnees dochter van wijlen Wouter GHIJSBERTSZ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.07.1651 | N 2669 | f 386

Adriaantje dochter van Gerits van LIEBERGEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
04.04.1666 | N 2701 | f 334

Barbara dochter van wijlen Gerits van LIEBERGEN weduwe van Hendrick van ANTWERPEN, te 's-Hertogenbosch
26.04.1691 | N 2839 | f 241

Besloten testament van Jonker Godefroij van LIEBERGEN doctor medicijnen, raad en mdecin van de Koning van Frankrijk, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.9.1688
Geopend op verzoek van Hendrick van BERLICUM
Contracedulle: 19.10.1689 (N 2825 f 405)
15.09.1689 | N 2825 | f 399

Guiliam van LIEBERGEN, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.12.1686 | N 2816 | f 512

Henrick van LIEBERGEN en Elisabeth NICOLAESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.08.1669 | N 2731 | f 344

Jan LIEBERGEN van SEUST en Gerritje JANSEN, te 's-Hertogenbosch
17.07.1665 | N 2722 | f 187

Willem van LIEBERGHE en Helena Hendrick van BOXTEL, weduwe van Jacob van DRUENEN, schoenmaker te 's-Hertogenbosch
09.09.1684 | N 2816 | f 149

Neeltje dochter van Marten Jan LIEBERTS, te 's-Hertogenbosch, 51 jaar oud
De testatrice is ziek
12.03.1656 | N 2696

Barbara dan LIEFFDAEL dochter van wijlen Jonker Johan van LIEFFDAEL, Heer van Waelwijck, weduwe van Jonker Johan van GREVENBROECK, Heer tot Mierlo etc
17.10.1652 | N 2683

Hendrick van LIEMPT en Joostien ARIENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.07.1680 | N 2822 | f 98

Henderske dochter van Jan Anthonis van LIEMPT, bejaarde j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.09.1667 | N 2696

Huijbrecht Martens van LIEMDE en Maijke van HAL, te 's-Hertogenbosch
23.10.1664 | N 2700 | f 385

Maijke dochter van Boudewijn Ariens van LIEMPDE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.02.1659 | N 2694 | f 96

Maria Jacops LIEPIEN, te 's-Hertogenbosch
11.03.1684 | N 2816 | f 107

Barbara dochter van Lenaert Corstiaens van LIER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.04.1673 | N 2758 | f 124

Jacop van LIER en Allegonda van EMPEL, te 's-Hertogenbosch
29.10.1672 | f 282

Merike dochter van wijlen Jan Joppen van LIER, j.d. te 's-Hertogenbosch
07.05.1634 | N 2687 | f 123v

Michiel Fransen van LIER weduwnaar van Aelken dochter van Jan GROENENCAMP, in de Choorstraat te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 9.1.1653 (N 2692 f 446)
24.12.1652 | N 2692 | f 435v

Jan Jan van LIEROP weduwnaar van Neesken LAMBERTS en Catharina Jan Jan van GENT, weduwe van Willem BARTHOLOMEUS, te 's-Hertogenbosch
20.11.1607 | N 2663

Dierck Hendricx van LIESHOUT en Neesken DIERCKX te Geldrop, present te 's-Hertogenbosch
03.10.1667 | N 2770 | f 265

Elizabeth dochter van wijlen Jan Diericx van LIESHOUT, te 's-Hertogenbosch
13.09.1595 | N 2661

Elisabeth en Magdalena kinderen van wijlen Johan Diercks van LIESHOUT, te 's-Hertogenbosch
02.06.1607 | N 2660

Geertruijd Diercks van LIESHOUT, woont binnen het convent van de zusters van Orthen, te 's-Hertogenbosch
17.07.1635 | N 2687 | f 162

Henderske Anthonisse van LIESHOUT, te Waelwijk, present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 27.8.1694 (N 2738 f 165); 20.5.1695 (N 2739 f 216)
11.12.1696 | N 2739 | f 224

Johan zoon van wijlen Dierck Johan van LIESHOUT weduwnaar van Marijke dochter van wijlen Hendrick van WIJTFELT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.12.1603 | N 2661

Jan Nicolaas van LIESHOUT, eerst weduwnaar van Catharina ROGIERS en Geertruijd ROGIERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.11.1662 | N 2671 | f 60

Jenneke van LIESHOUT weduwe van Johan van BLADEL, huisvrouw van Herman DAEMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.08.1679 | N 2813 | f 358

Jenneke van LIESHOUT weduwe van Johan van BLADEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 3.8.1688 (N 2817 f 307)
Contracedulle: 9.9.1688 (N 2818 f 30)
17.07.1688 | N 2817 | f 293

Besloten testament van Jenneke Hendrick van LIESHOUT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 24.4.1643
Geopend op verzoek van Peter MIJSSEN cum suis
23.09.1658 | N 2694 | f 86

Willem Jansen van LIESHOUDT, te 's-Hertogenbosch
05.10.1659 | f -

Wouterke Willem van LIESHOUT, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 20.3.1694 (N 2840 f 299)
08.03.1694 | N 2840 | f 283

Matthijs Jansen van LIESSEM, bleker en Peterke Jans van REE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.10.1662 | N 2721

Jan Frans van LIESSENT en Jenneke dochter van wijlen Adriaan LAMBERTS
De testateur is ziek
07.09.1623 | N 2667 | f 31v

Philips zoon van wijlen Wouter LIEVENS en Hester dochter van wijlen Jan Adriaan STRICK, te 's-Hertogenbosch
02.08.1642 | N 2690 | f 307v

Philips Wouter LIEVENS, timmerman, tevoren weduwnaar van Hester dochter van Jan Adriaen STRICK en Engelke dochter van wijlen Michiel Jan van SON, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 27.7.1660 (N 2694 f 188v); 2.8.1660 (N 2694 f 221v)
26.08.1673 | N 2671 | f 548

Jacomina LI(E)VERMANS, geestelijke dochter, dochter van Jan LIVERMANS, den Ouden, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 12.3.1691 (N 2855 f 377), tijdens ziekte van de testatrice 26.6.1692 (N 2749 f 362); 21.9.1694 (N 2856 f 129)
03.12.1696 | N 2868 | f 464

Besloten testament van Johan LIJVERMANS en Geertruijd BACX, gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.11.1688
Geopend op verzoek van de weduwnaar
12.12.1690 | N 2855 | f 358

Jan LIEVEMANS, van Soest, mr greelmaecker, weduwnaar van Geertruijd BACX, te 's-Hertogenbosch
De testateur in door een val op 30 maart 1692 aan zijn been bezeerd
31.03.1692 | N 2749 | f 278

Gielis Hendricx van LIL, mr spelmaker en Metken dochter van Jan van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.07.1648 | N 2683

Gielis Hendricx van LIL en Cornelia Jans van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.09.1656 | N 2716

Jan Lamberts van LIMBORCH, hoedenmaker, weduwnaar van Anneke LUIJCASSEN en Margriet Henricx BESSEM
Revocatie: 13.5.1687
00.01.1668 | N 2701 | f 372

Catharina dochter van Herman Hermans van LIMBORCH, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 18.9.1655 (N 2693 f 250)
Inventaris: 2.9.1664 (N 2756 f 169)
01.09.1664 | N 2756 | f 168

Catharina Hermans van LIMBORCH, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 5.9.1674 (N 2758 f 209)
23.11.1678 | N 2835 | f 18

Besloten testament van Catharina Hermans van LIMBORCH, ongehouden dochter, gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.10.1691
Geopend op verzoek van Hendrick de BRUIJN cum suis
13.11.1691 | N 2839 | f 429

Gijsbert Quirijn van der LINDEN en Tanneke dochter van Marten van CALIS, te 's-Hertogenbosch
17.06.1642 | N 2668 | f 186

Gijsbert Hendricx van der LINDEN en Christina CORNELISSEN te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 7.7.1676 (N 2812 f 371)
24.07.1682 | N 2815 | f 181

Jan zoon van Huijbert van der LINDEN en Clara dochter van Hans BEVERTS, te 's-Hertogenbosch
29.10.1649 | N 2713 | f 38

Johannes van der LINDEN en Maria GRAES, te 's-Hertogenbosch
12.11.1691 | N 2855 | f 433v

Cornelis zoon van Hendrick Lamberts van der LINDEN weduwnaar van Maria Gerards van WIJCK en Elsken SCHALCX, te 's-Hertogenbosch
19.11.1678 | N 2705 | f 192

Pieter ter LINDEN, trompetter bij de Vorst van NASSAU etc., gouverneur van 's-Hertogenbosch en Johanna BIECKENS
Revocatie: 16.5.1693
17.03.1691 | N 2805 | f 273

Pauwels Jans van LINNER, kleermaker en Marike dochter van Jan EEMONTS, te 's-Hertogenbosch
27.12.1607 | N 2663

Eijmbert Peters van LINNICH, j.m. oud 2O jaar, te 's-Hertogenbosch
De testateur staat op het punt naar den vreemde te vertrekken om fortuin te zoeken
29.04.1666 | N 2728 | f 427

Jan zoon van wijlen Nicolaas Henricx van LINTER, mesmaker en Elisabeth dochter van Jan van DOIRN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.04.1604 | N 2663

Besloten testament van Ambrosius LINTERMANS en Theodora Wijnants van BERNAGIE, in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch
Gepasseerd 2.1.1648
Geopend op verzoek van de weduwe
14.12.1649 | N 2707 | f 233

Besloten testament van Wilhelmina Henriette van LINTSENICH, gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.7.1679.
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 16.8.1679
Erfdeling: 29.8.1679 (N 2746 f 292)
Geopend op verzoek van Bartholomeus van BEVERWIJK cum suis
22.08.1679 | N 2746 | f 289

Fredrijck zoon van Adrijaan de LIP, te 's-Hertogenbosch
26.12.1681 | N 2800 | f 388

Frederick zoon van Adriaan van der LIP, soldaat in de compagnie van kapitein PENNINCK, in garnizoen te Maastricht, gepasseerd de leeftijd van 21 jaar, present te 's-Hertogenbosch
19.03.1679 | N 2784 | f 289

Gijsbert den LIP, mr metselaar en Agniet ADELAERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.05.1673 | N 2744 | f 435

Cornelis Matthijsen die LIP, stadsfabrijckmeester of stadsmetselaar en Jenneke Gijsbert BRUIJSTENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.03.1644 | N 2668 | f 335

Maria Jacobs LIPPIN, j.d. te 's-Hertogenbosch
14.04.1681 | N 2836 | f 52

Andries Jan van der LIPSTADT en Elisabeth ROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 18.9.1693
Eerder testament: 3.2.1687 (N 2736 f 107)
Inventaris: 31.10.1696 (N 2739 f 206)
08.02.1687 | N 2736 | f 107

Dircxken dochter vat Goijaert van LITT weduwe van Henrick van BERCHEM, te 's-Hertogenbosch
01.09.1660 | N 2694 | f 226

Emmerentiana dochter van wijlen Anthonis van LITH, te 's-Hertogenbosch
03.07.1627 | N 2674

Gijsbert Jansen van LITH en Maria van BERCHEM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.09.1670 | N 2772 | f 205

Jan van LITH, mr molenaar en Maria van de VEN, eerder weduwe van Hendrick van DRUTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.05.1693 | N 2865 | f 167

Catharina van LITH, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.04.1698 | N 2841 | f 587

Lambert van LITH, bode van 's-Hertogenbosch op Breda
De testateur is ziek
20.06.1679 | N 2821 | f 440

Lambert van LITH, gewezen bode van 's-Hertogenbosch op Breda, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 31.1.1685 (N 2824 f 156)
10.09.1684 | N 2824 | f 93v

Peter Jacops van LITH en Maria Janse van AMERONGEN, te 's-Hertogenbosch
09.09.1682 | N 2801 | f 151

Claesken Jans van LITSENBORCH, j.d. te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 7.3.1654 (N 2697 f 406v)
16.03.1654 | N 2697 | f 410

Peter Jacopsen van LITTOIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.11.1672 | N 2773 | f 50

Aert zoon van wijlen Deniels Anthonissen van der LIJNDEN, te 's-Hertogenbosch
03.01.1642 | N 2683

Arnoldus LOBEECQ en Judich van BERLICOM te 's-Hertogenbosch
19.09.1693 | N 2865 | f 199

Adriaan Jan de LOCHT en Maijke dochter van Jan den HOLLANDER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.03.1660 | N 2699 | f 250

Inventaris van Jenneke dochter van wijlen Jan Reijnders LODEN weduwe van Aert Aert van BERLICUM en daarna huisvrouw van Everard Andries van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch
01.11.1672 | N 2732 | f 283

Cornelis Andriessen LODEN, mr beenhouwer en Barbara van den BERCKENHOFF, te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek
08.09.1681 | N 2836 | f 126

Peter LODEN en IJken MAES, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.02.1690 | N 2818 | f 25

Swantie LODEN, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.02.1694 | N 2819 | f 31

Johan LODEWIJCX en Heijltje en Heijltje JANSEN, weduwe van Stoffel HELT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 14.1.1661 (N 2730 f 15)
09.01.1661 | N 2730 | f 12

Maijke LODEWIJCX, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 5.9.1656 (N 2717)
04.03.1658 | N 2718 | f 250

Jenneke LOEFF, jongedochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.01.1699 | N 2869 | f 435

Maijke dochter van LOEFF van der GRAEFF bij Maijke VERHAREN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.06.1684 | N 2824 | f 64v

Besloten testament van Anna dochter van wijlen Godefroij LOEFF van der SLOOT, gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.4.1682
Geopend op verzoek van Johanna van KESSEL dochter van Melchior van KESSEL bij Josina LOEFF van der SLOOT
07.01.1687 | N 2736 | f 88

Johanna dochter van wijlen Dirck LOEFF van der SLOOT bij Margareta dochter van wijlen Jan Jan van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
22.09.1650 | N 2692 | f 166

Jenneke Felix LOEFFERS eerst weduwe van Adriaen HENDRICX en laatst van Peeter DELISSEN, te St. Michielsgestel
De testatrice is ziek
10.11.1684 | N 2853 | f 10

Aelken dochter van wijlen Gerit LOEKEMANS hij wijlen Agnees dochter van wijlen Jan Roeloff BRUIJSSEN
Eerder testament: 24.12.1642 (N 2688)
13.02.1643 | N 2688

Besloten testament van Anneke van LOEMEL, dochter van wijlen Laureijns van LOEMEL bij wijlen Hillegonda van den BROECK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 5.7.1689
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Mechtildis van LOEMEL weduwe van Hendrick de COENEN cum suis
Erfdeling: 10.9.1689 (N 2789 f 268)
21.07.1689 | N 2789 | f 248

Geertruijd Henricx van LOEMEL, woont binnen het convent van de zusters van Orthen, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek 'van de kinderpocxkens'
25.01.1633 | N 2687 | f 86

Maria Bastiaens van LOEMMELL, weduwe van Henrick Ariaens van ROIJ, te Vlijmen, doch present te 's-Hertogenbosch
02.08.1680 | N 2822 | f 218

Agnes van LOENEN
Recepis van besloten testament
15.01.1683 | N 2666 | f 25

Andries van LOENEN, commissaris ter recherche van de convoijen en licenten, weduwnaar van Margaretha de GRUIJTER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.09.1681 | N 2747 | f 134

Isaac van LOENEN zoon van wijlen Andries van LOENEN, commissaris ter recherche van de convoijen en licenten te 's-Hertogenbosch
21.01.1683 | N 2747 | f 405

Margriet Joesten van LOMMEL, wonende binnen het convent van de zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosch
28.01.1633 | N 2687 | f 89

Jenneke dochter van Laureijs LOMMERS, te 's-Hertogenbosch
21.04.1645 | N 2691 | f 10

Maeijke dochter van wijlen Jan LONISSEN weduwe van Andries Diericx VERHAEREN, messemaker, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.02.1636 | N 2672 | f 66

R.J. LOO en W. van LOENEN
Recepis van besloten testament
10.07.1682 | N 2666 | f 22

Johan van LOOCKERENBERGH en Johanna KALST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.11.1682 | N 2735 | f 119

Franck LOOCKERMANS, koopman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.01.1691 | N 2732 | f 197

Anthonis Jansen LOOCX, van Son, dienaar in het convent van de zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 28.6.1651
27.06.1651 | N 2692 | f 229v

Anneke Hendricx van LOON, j.d., over de twaelff jaren oud, te 's-Hertogenbosch
23.05.1673 | N 2703 | f 544

Geraert Jansen van LOON en Barbara dansen van VECHEL, besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.1.1664
Geopend op verzoek van de weduwe
18.06.1689 | f 65

Hendrick van LOON en Elsken van de LAER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.11.1672 | N 2773 | f 46

Hendrick zoon van Petrus van LOON bij Meltken Henrick BECKERS, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.12.1650 | N 2683

Jan Bernartse van LOON en Mechtelt Wilborts de MESMAECKER, te Waelwijck, doch present te 's-Hertogenbosch
25.07.1693 | N 2827 | f 39v

Jan Jan van LOON, koopman en Margriet dochter van Gerit PENNINCX te 's-Hertogenbosch
11.12.1642 | N 2688

Johan zoon van Johan van LOON en Engelke dochter van Jan SWINCKELS, te 's-Hertogenbosch
10.04.1663 | N 2728 | f 391

Jenneke dochter van wijlen Joost van LOON geboren te Nieuwmegen present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.07.1633 | N 2674

Leendert Arien van LOON en Maria Peter MAES, te Hilvarenbeek
17.11.1686 | f 307

Michiel Leonaerts van LOONAECKEN en Hendericxke Everts van LITH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.07.1669 | N 2795 | f 16

Michiel de LOOS en Maria Jansen van der BOEDONCK, laatst weduwe van Dirck HUIJGENS, te 's-Hertogenbosch
03.12.1673 | N 2791 | f 186

Peter Thomassen LOOTGIETERS weduwnaar van Mechteld Coenraets van den DUNGHEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek 'en debiel van lichaam'
13.01.1632 | N 2687 | f 54

Joris LOREIJN, gewezen kapitein geweldiger, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 21.11.1653
07.09.1655 | N 2696

Peter Jacops van LOREIJNEN, molenaar en Jenneke Jan GOIJAERTS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 12.1.1685
21.09.1668 | N 2761 | f 69

Pieter van LOREIJNEN en Johanna PENNINCX, te 's-Hertogenbosch
12.06.1690 | N 2818 | f 89

Joseph Jansen van LORMEN engelsman en Peterken Jan van DRUENEN, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 26.12.1688
30.07.1656 | N 2717 | f 66

Hendrick Michiel LOS, kleermaker, weduwnaar van Merike dochter van Adriaan PETES en Catharina dochter van Marten GERAETS, te 's-Hertogenbosch
06.01.1646 | N 2691 | f 121

Dierck van LOTTUM en Helena van der AA, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.08.1690 | N 2826 | f 90v

Jacob Hendricx van LOTHUM, stoeldraaijer en Merijke dochter van wijlen Ghijsbert DIERCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.03.1630 | N 2674

Jacob Henricx van LOTTHUM, stoeldraaijer en Catharina dochter van Peeter van de VELDE, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 24.5.1652 (N 2675); 29.5.1652 (N 2675)
06.09.1652 | N 2675

Lenaert Peters van LOTTOM, bakker en Maijke QUINTIJNS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 28.12.1650 (N 2680 acte 34)
04.03.1656 | N 2698 | f 146v

Quintijn Leenderts van LOTTUM en Mechteld Diercx van ENGELAND te 's-Hertogenbosch
Inventaris na het overlijden van de testateur: 25.1.1658 (N 2718 f 235)
17.03.1656 | N 2716

Guiliam Jacops van de LOUW en Willemina dochter van Henrick Willems van ROIJ
10.08.1640 | N 2683

Jan Jansen de LOUWE, cremer en Gerartkeu dochter van Geeurts Claes TAUWEN bij Catharina zijn huisvrouw, nu weduwe van Arnts MARIS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.10.1593 | N 2660

Gerardus de LOUWE en Maria van WEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.02.1694 | N 2856 | f 91v

Joris Peters de LOUWE en Luijtgart JASPERS te 's-Hertogenbosch
02.06.1648 | N 2691 | f 9 | 2e stuk

Petronella de LOUW, op de grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 18.1.1679 (N 2813 f 188); 25.7.1682 (N 2815 f 186)
18.12.1691 | N 2818 | f 316

Andries Peter LOIJEN, beenhouwer en Heijlke dochter van Hendrick PIEKERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.01.1641 | N 2690 | f 134

Daniel zoon van wijlen Reijnier LOIJEN, knoockhouwer en Willemke dochter van wijlen Jan CLAASSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.02.1625 | N 2667 | f 50

Dierck LOIJENS, koster en schoolmeester van Bergeijk en Elisabeth dochter van Gerit van VELDHOVEN, weduwe van Jan Corst van de MERENDONCK, te Bergeijk, doch present te den Dungen
Eerder testament: 12.5.1692 (N 2853)
11.07.1693 | N 2853

Heijlke dochter van wijlen Aerts LOIJEN, weduwe van Peter Jan van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.08.1590 | N 2660

Helena Peters LOIJEN, j.d. te 's-Hertogenbosch, 19 jaar oud
De testatrice is ziek
10.10.1670 | N 2757 | f 340

Jenneke dochter van wijlen Jan Reijndert LOIJEN, weduwe van Aert Aert van BERLICUM, huisvrouw van Everaert van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.10.1670 | N 2731 | f 458

Cornelis LOIJEN en Elisabeth LIEBERGEN, eerder weduwe van Jan van den BOSCH
25.07.1680 | N 2777 | f 211

Besloten testament Quirijntken dochter van wijlen Jan Reijnder LOIJEN weduwe van Hendrick de KEGEL, te 's-Hertogenbosch gepasseerd 12.8.1639
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Maijke bejaarde dochter van Quirijntken en Hendrik de KEGEL en haar onmondige zoon Hendrick
13.10.1639 | N 2675

Jan Jurrien Gerits de LOIJER en Jenneke Claes Jan BOGERS, te Oss, present te 's-Hertogenbosch
11.07.1657 | N 2698 | f 388v

Andries LUBBERTS, van Helmershausen in Frankenland en Maijke dochter van wijlen Jacop MICHELS, te 's-Hertogenbosch
De testateur tekent als: KNEPPERTS
26.02.1653 | N 2715 | f 715

Bernaert LUBBERTSZ, des Langemeiers van Mettingen onder het Amt Lingen en Catharina dochter van wijlen THIELMANS, van Calle bij de abdij van Steevelt, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.10.1621 | N 2661

Reijnder LUBBERS en Geertruijt JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.08.1657 | N 2718 | f 101

Aelken dochter van Willem Thonisse van LUER, j.d. geboren te Vlijmen
De testatrice is ziek
07.07.1664 | N 2681 | f 366

Geerardt van LUIJNEN en Florentina MUIJTERS, te Hilvarenbeek
De testatrice is ziek
02.07.1688 | N 2864 | f 179

Jurriaan van LUINEN, notaris en Gratia CLETCHERS, te 's-Hertogenbosch
02.02.1676 | N 2745 | f 356

Gerrit zoon van Geurt Huijbert LUIJCASSEN en Jenneke dochter van Willem Jansen WEIJGERGANCX, op den Dungen
De testateur is ziek
16.08.1691 | N 2853

Jenneke dochter van Felix LUIJCASSEN eerst weduwe van Adriaan Hendricx van VECHEL en laatst van Peter DELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.06.1677 | N 2705 | f 68

Geerit Goijaert LUIJCKEN weduwe van Catharina JOOSTEN, te Dinther, present te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 16.7.1660
17.09.1657 | N 2696

Hendrick van LUMMEN weduwnaar van Catharina van PEER en Alegonda van PEER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.08.1679 | N 2821 | f 538

Besloten testament van Hendrik van LUMMEN, mr lintwerker weduwnaar van Aaltje Peters van PEER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.7.1691
Geopend op verzoek van Adrianus SCHONENS, koopman in wijnen in huwelijk hebbende Digna Catharina van LUMMEN, Hendrik en Peter van LUMMEN, kinderen van de testateur en Johannes Petrus van PEER, mr lintwerker
21.07.1698 | N 2859 | f 162

Hendrick Hendricx van LUMMEN weduwnaar van Aeltje Jan van SON en Magdalena Peter WANTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.07.1661 | N 2700 | f 76

Hendrick Hendricx van LUMMEN en Catharina Willem SIMONS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.09.1666 | N 2701 | f 188

Veronica LUS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.06.1690 | N 2749 | f 61

Besloten testament van Veronica LUS gepasseerd 's-Hertogenbosch 11.1.1684
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 11.10.1690
Geopend op verzoek van Abraham DAESDONCK, Raad en rentmeester te 's-Hertogenbosch
26.10.1690 | N 2749 | f 114

Stephanus Rijcken van LENT, mr smid en Elisabeth Henricx van der CNAP, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 19.10.1659 (N 2742 f 144)
23.04.1661 | N 2742 | f 320

Franchoise MADRAS, te 's-Hertogenbosch
10.09.1693 | N 2749 | f 594

Anthonis Hendrick MAES weduwnaar van Handersken Willems MATTHEUSEN en Cathalijn ARIENS, te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch
31.12.1689 | N 2811 | f 255

Hendrick MAES in huwelijk hebbende Elisabeth van CUIJCK, te 's-Hertogenbosch
04.09.1688 | N 2754 | f 215

Cornelis van MAERSEN, commies der convoijen en licenten te 's-Hertogenbosch en Margaretha van EST
De testatrice is ziek
06.07.1679 | N 2734 | f 76

Marijke dochter van Damianus Cornelisse van MAESELAND, bagijn op de grote Begijnhof te 's-Hertogenbosch
09.08.1670 | N 2731 | f 438

Grietken dochter van Henricx MAESSEN, van Costham, te 's-Hertogenbosch binnen het convent van de zusters van Ortten
06.08.1636 | N 2687 | f 215

Maeijke MAESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.02.1690 | N 2855 | f 284v

Johan MAGDOUGEL, luitenant in de compagnie van kapitein MACKAY in het regiment van Kolonel DOUGLAS en Anna DONDER, te 's-Hertogenbosch
Copie voor de testateur: 23.10.1691
Inventaris goederen van Anna DONDER: 9.5.1693 (N 2749 f 528)
22.04.1681 | N 2747 | f 74

Isabelle Maria MAGDE, weduwe van Peter COUSIJNS, luitenant in de compagnie van ritmeester Anthonij van SCHEREN, te 's-Hertogenbosch
29.06.1650 | N 2669 | f 270v

Maria Joris MAHUE, weduwe van Peter COSIJN, luitenant in de compagnie van ritmeester Anthonij van SCHEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is 95 jaar oud!
27.09.1657 | N 2696

Marc le MAIRE en Mechtelt dochter van Michiel Michiels HAUBRAECKEN, te 's-Hertogenbosch
23.10.1658 | N 2716

Olivier van MACKELENEERGH, oud cleerkoper, tevoren weduwnaar van Jenneke TUIJTEN en Maijke dochter van Jan Jan TIMMERMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 15.2.1649 (N 2669 f 211)
09.09.1651 | N 2669 | f 343v

Leendert MAKELIJN en Catharina Jacobs van de LAER, te 's-Hertogenbosch
24.12.1669 | N 2772 | f 14

Agnees MALEFAIT, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Cassatie: 10.6.1683
09.09.1680 | N 2835 | f 414

Johan MALFAIT, voerman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Extract: 18.10.1691
05.03.1690 | N 2839 | f 31

Gabriel MALLET, kapitein van een compagnie infanterie in het regiment van kolonel FAGEL in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Magdalena le VASSEUR
17.06.1686 | N 2736 | f 36

Gabriel MALET, voorlezer van de Franse gemeente te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.09.1691 | N 2749 | f 211

Johan van MALSEN en Hendrina RUIJS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.09.1694 | N 2840 | f 458

Besloten testament van Maria Marguerite de MALSEN, Chanonesse du trs illustre Chapelle de Munsterbilsen, aldaar gepasseerd 13.4.1672
Geopend op verzoek van Henrick, Baron de HEIJM cum suis, te Vucht, present te 's-Hertogenbosch
21.08.1675 | N 2755 | akte 77

Alexander MANGELUS en Nicolaia HUIJGERMANS, eerder weduwe van Jasper Joosten van OISTERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
19.09.1677 | N 2774 | f 61

Elizabeth weduwe van Jan Daniels MANDEMAECKER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.09.1626 | N 2661

Maria MANDERS weduwe van Frans WANDERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.10.1675 | N 2775 | f 456

Casper MANS, schoolmeester te den Dungen, weduwnaar van Willemijntje PHILIFSEN en Mechteld JACOBS, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerdere testamenten: 14.3.1657 (N 2698 f 360); 1.9.1664 (N 2701 f 65)
21.06.1672 | N 2703 | f 324

Antonius zoon van wijlen Aert MARCELIS, geboren te Aerlbeeck, eerder weduwnaar van Dymphna dochter van Jan Jan de WITH en daarna van Catharina dochter van Anthonie Wouters van ROOSMALEN, te 's-Hertogenbosch
04.02.1610 | N 2663

Hendrick zoon van Goijaert MARCELIS, geboren te Leende en Elisabeth dochter van Jan TIELEMANS, van Hamont, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.06.1665 | N 2774

Margriet dochter van Jan MARCELIS weduwe van Schalck LODEWIJCX, te 's-Hertogenbosch
29.10.1661 | N 2700 | f 127

Franchois Maurice MARECHAL, predikant in de Franse gemeente en Mechtelina LAUWICK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.06.1677 | N 2745 | f 618

Geertruijd la MARE, weduwe van Gerard WALLPOT, te 's-Hertogenbosch
15.05.1698 | N 2841 | f 64

Gijsbert Jacobs van MAREN en Sara dochter van Aert Adriaans VE VERMEER, te 's-Hertogenbosch
08.09.1673 | N 2744 | f 462

Catharina dochter van Jaspers van MAREN weduwe van Willem JANSZ, te 's-Hertogenbosch, overleden 's-Hertogenbosch 10.7.1662
07.06.1658 | N 2694 | f 46

Jenneke dochter van Peter van MARES weduwe van Martijn VERWIJNNEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 27.8.1660 (N 2756 f 8)
17.07.1660 | N 2756 | f 7

Aert Aertse MARIOEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 25.8.1672 (N 2791 f 91)
Contracedulle: 5.9.1672 (N 2791 f 99v)
??.??.???? | f -

Henrick van MARCKELL, kapitein in het regiment van kolonel HARSOLT in garnizoen te Bergen op Zoom, doch present te 's-Hertogenbosch
01.08.1690 | N 2762 | f 177

Ester MARCUS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.05.1673 | N 2703 | f 545

Franchoij de MARON, luitenant bij de cavallerie in de compagnie van Vicomte MOMBAS, weduwnaar van Gabriele de MARTIGNAULCX, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
NB. Testament in de Franse taal
08.02.1657 | N 2709 | f 274

Catharina Maria dochter van luitenant de MARON, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.04.1655 | N 2708 | f 467

Maria MARRIGEL, thans huisvrouw van Pieter APPELDOREN, redelijk gezond
Eerder testament: 25.9.1662 (N 2700 f 307)
01.06.1663 | N 2700 | f 415

Besloten testament van Jonker Johan Francois de MARRON, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 13.3.1699
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van Catharina de COCK, douarire Jonker Lambert BECX cum suis
05.04.1699 | N 2876 | f 200

Geertruijd van der MARS, weduwe van Peter SCHELLEKENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 26.3.1686 (N 2761 f 149)
15.02.1686 | N 2761 | f 143

Hendrik MARS en Jenneke van RODE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.03.1679 | N 2835 | f 100

Hendrick MARS weduwe van Jenneke van ROIJ en Anna van der WAERDEN weduwe van Gerard FABRI, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.03.1685 | N 2837 | f 295

Jan MARS en Maria Gelinck NUCHTEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.09.1680 | N 2835 | f 415

Catharina MARS weduwe van Corstiaen van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.02.1690 | N 2839 | f 22

Reijnier Jansen MARS, beenhouwer en Geertruijd Rutgers van ORTHEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
05.10.1645 | N 2668 | f 410

Aelken en Catharina MARTENS, zusters, te 's-Hertogenbosch
Aelken MARTENS is ziek
20.12.1656 | N 2698 | f 192

Adriaan zoon van wijlen Peter MARTENS en Lijsbeth zijn huisvrouw, tevoren weduwe van Jan Hendrick MATTHIJS, te Vught, St Peeter doch present te 's-Hertogenbosch
01.07.1591 | N 2660

Jan MARTENS, van Hesdin, metselaar en Peterke dochter van wijlen Jan de SMIT tevoren weduwe van Marcellis Janssen Peter WOUTERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.07.1658 | N 2694

Jan Jan MARTENS en Perijntie Hendrick JANSSEN te Den Dungen
De testateur is ziek
09.12.1680 | N 2835 | f 518

Maijke MARTENS, bejaarde dochter te 's-Hertogenbosch
15.01.1670 | N 2724 | f 83

Marijcke dochter van Adriaan MARTENS weduwe van Peter Peter GIELIS
De testatrice is ziek
Eerder testament: 26.11.1640 (N 2690 f 123v)
Inventaris: 31.1.1641 (N 2690 f 139)
Contra cedulle: 22.3.1641 (N 2690 f 154v)
13.01.1641 | N 2690 | f 132v

Mechtelt MARTENS weduwe van Lambert Jacops van VENROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 18.1.1641 (N 2688)
28.04.1642 | N 2688

Willemijntje MARTENS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.02.1676 | N 2797 | f 470

Jenneke dochter van Adriaan MARTHEUS, weduwe van Jan Jansen CONEIJEN, te Vlijmen, present te 's-Hertogenbosch
28.07.1655 | N 2698 | f 82

Johan Le MARTINEL en Petronella van LIEBERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.12.1683 | N 2778 | f 168

Johan le MARTINEL, weduwnaar van Petronella van LIEBERGEN en Maria Magdalena MINORETTI, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
31.01.1689 | N 2817 | f 417

Johan MARTINIS, Mr. kleermaker en Anneke dochter Jeremias MOS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.04.1647 | N 2683

Besloten testament van Magdalena Jansen van NARIJNEN, weduwe van Aert GOVERTS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 16.10.1665
Geopend op verzoek van Johan SCHOTELMANS, chirurgijn
01.09.1669 | N 2769 | f 35

Floris van MASSCHEREEL zoon van wijlen Jonker Henricx zoon van wijlen Jan Jan MASSCHEREELS, ridder en commandeur des duijtschen ordens onser Lieven Vrouwen tot Jerusalem, en personne tot Vucht, residerende binnen 's-Hertogenbosch
Inventaris: 19.4.1603 (N 2661)
11.11.1598 | N 2660

Servaes MASIJ, sergeant onder luitenant kolonel de GOEIJ en Maria van de LAER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.12.1666 | N 2770 | f 40

Aert zoon van wijlen Jan MATTHEUSSEN bij wijlen Jenneke DANIELS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
21.09.1636 | N 2667 | f 443

Elisabeth dochter van Matheus MATTHEUSE, weduwe van Wouter Jan van ESCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 24.2.1642 (N 2675)
29.08.1646 | N 2675

Jan MATTHEUSEN weduwnaar van Geritken WILLEMS, te Cromvoirt
De testateur is ziek
20.09.1675 | N 2755 | akte 82

Margriet MATTHEUSE weduwe van Jacob Anthonis van KESSEL, te 's-Hertogenbosch
09.10.1641 | N 2688

Maijke MATTHEUS, j.d. van Arlon in Lutzenborch, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.10.1643 | N 2690 | f 384v

Mattheus Albert MATTHEUSEN en Lijsbeth Henricx SOMERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.10.1635 | N 2687 | f 166

Peter MATTHEUSSEN weduwnaar van Uken van GERWEN en Teuniske ADRIAANS weduwe van Wouter DIELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.03.1682 | N 2836 | f 298

Marten MATTHEWISSEN weduwer van Maijke Stevens van LOON en Lucretia de COMAN, te 's-Hertogenbosch
24.03.1671 | N 2772 | f 295

Besloten testament van Johan MATHISIUS, Raadsheer in de Raad van Vlaanderen te Middelburg, bruidegom en Helena de VRIES, bruid, gepasseerd 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
13.10.1692 | N 2706 | akte 23

Bernardus MATTHIJSEN en Allegonda SCLENCK, te 's-Hertogenbosch
01.08.1698 | N 2841 | f 649

Geertruijt MATTHIJSEN weduwe van Jan Martens van HEIJSDEN, Mr. metselaar te 's-Hertogenbosch
30.11.1690 | N 2793 | f 238v

Besloten testament van Jan Herman MATTHIJSEN en Merike, gelegitimeerde dochter van wijlen Jan AERTSEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 26.5.1625
Geopend op verzoek van de weduwnaar
18.03.1630 | N 2674

Joris MATTHIJSEN, eerst weduwnaar van Beatris Cornelis MALLEAUS en Anneke Nicolaassen TACXSEN, te 's-Hertogenbosch
28.10.1670 | N 2772 | f 239

Maijke MATTHIJSEN, huisvrouw van Matthijs EVERTS, spelmaker, in de Toorenstraet te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.03.1654 | N 2708 | f 348

Maijke dochter van wijlen Ermerecht MATTHIJSEN weduwe van Willem Aertsen van OORSCHOT
De testatrice is ziek (pest)
22.08.1636 | N 2672 | f 151

Maeijke dochter van wijlen Jan MATTHIJSEN, huisvrouw van Goossen Anthonissen BOSCH, schaliedekker te 's-Hertogenbosch
De testatrice in ziek (pest)
10.11.1636 | N 2672 | f 201

Willem MATTHIJSEN, soldaat in de compagnie van BREDERODE en Anthonette ANTHONISSEN, te 's-Hertogenbosch
Beiden nog gezond, doch geinfecteerd door de pest
17.09.1636 | N 2672 | f 168

Angela van MECHELEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is door 'accidenten haer gesicht benomen'
Eerder testament: 9.10.1675 (N 2745 f 278)
Inventaris: 20.2.1676 (N 2745 f 363)
31.12.1675 | N 2745 | f 327

Dierck Lamberts van MECHELEN en Maijke Michiels van OIRSCHOTH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.05.1651 | N 2683

Johanna van MECHELEN, weduwe van Johan van CEULEN, ridderlijke Banderheer en Raad van de stad Keulen, te 's-Hertogenbosch
02.09.1650 | N 2692 | f 163v

Besloten testament van Johanna van MECHELEN weduwe van COLLAERT, gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.6.1677
Geopend op verzoek van Simon de RAS cum suis
28.08.1677 | N 2745 | f 654

Heijlke dochter van Cornelis Jansen van der MEER, eerder weduwe van Walraven DACHVERLIES en laatst van Gerit van STRIJP, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.04.1641 | N 2688

Jenneke Corstiaen van den MEERENDONCK huisvrouw van Peter van NUCHTEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.11.1680 | N 2777 | f 384

Jenneke Corsten van den MERENDONCK weduwe van Peter de NUCHTEREN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.11.1697 | N 2764 | f 212

Cornelia van MERENDONCK, bagijntje op de grote Bagijnhof te Mechelen
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.5.1678
Geopend op verzoek van Johanna van der GENNE douariere van Cornelis van de MEERENDONCQ
08.08.1683 | N 2786 | f 277

Besloten testament van C. van MEERENDONCQ
Recepis
21.08.1671 | N 2666 | no 11

Franchoes zoon van Franchois van der MEERSSCHE bij Johanna PEUSSENS, religieus, novice van het klooster van St Maria Water tot Coudewater onder Roosmalen
07.10.1647 | N 2681 | f 56

Herbert van MEERWIJCK, te Orten, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 11.5.1689 (N 2817 f 450)
28.09.1692 | N 2818 | f 428

Herbert Reijnder van MEERWIJCK en Elisabeth Geeraert AERTSEN, te Ortten
31.01.1655 | N 2698 | f 11

Herman van MEERWIJCK weduwer van Anna Catharina van den BERGH, te Ortten
De testateur is ziek
Inventaris: 12.6.1691 (N 2818 f 223)
24.03.1691 | N 2818 | f 187

Jan van MEERWIJCK, zilversmid en Lijsbeth Peters BUCKENTOP, te 's-Hertogenbosch
05.04.1652 | N 2692 | f 389

Jan Hendrick van MEERWIJCK en Elisabeth Peter Rutten BUCKETOPS
08.04.1654 | N 2714

Margaretha van MEERWIJCK te Bochoven, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.02.1691 | N 2762 | f 220

Mechtelt dochter van wijlen Adriaen Ghijsmaers van MEERWIJCK weduwe van Adriaen VERHEIJDEN, haar le man, te Vlijmen, doch present te 's-Hertogenbosch
11.10.1631 | N 2674

Besloten testament van Robert van MEERWIJCK laatst weduwnaar van Maria van RAVESTEIJN, geopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
24.10.1693 | N 2706 | akte 24

Robbert van MEERWIJCK, weduwnaar van Elisabeth van HEIJST en Maria van RAVESTEIJN eerst weduwe van Bartholomeus van ROSMAELEN en laatst van Geeraert VUCHTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.11.1690 | N 2826 | f 119

Sophia Hendricx van MEERWIJCK, j.d. te Nieuwkuijck, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is 42 jaar oud
04.10.1658 | N 2742 | f 32

Maria Leenderts-van MEEUWEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 8.11.1679 (N 2746 f 341)
14.12.1679 | N 2746 | f 359

Geraert MEEUWIS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.02.1657 | N 2717

Ottien Anthonis MEEUSSEN, bedaegde j.d. te 's-Hertogenbosch
12.05.1691 | N 2818 | f 209

Aelke dochter van Frederick Gerits van MEGEN, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 7.9.1629 (N 2664)
09.02.1632 | N 2674

Anthonij van MEGEN en Clara de LANGH, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
13.09.1695 | N 2856 | f 194

Henricxke dochter van wijlen Goijaert Henricx van NEGEN, eerst weduwe van Goijaert van WEL en nu huisvrouw van Simon Jan van OERS
De testatrice is ziek (pest)
10.08.1636 | N 2667 | f 371v

Besloten testament van Margriet van NEGEN, weduwe van David de BELSANCE, kolonel ten dienste van deze staat, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 3.1.1680
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Johanna van RAVENSTEIJN
09.01.1680 | N 2734 | f 126

Willem Jorissen van NEGEN en Maria DEUR, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.09.1693 | N 2827 | f 52

Besloten testament van Gerardina MEIUS weduwe van Anthonie COSLET, cornet in de compagnie van ritmeester van EEDEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 6.2.1674
Geopend op verzoek van Isabella weduwe van Marcus KEIJSERS cum suis
07.11.1676 | N 2704 | f 404

Peter MECKMAN en Anneke BEERENTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.03.1673 | N 2773 | f 130

Herman MELCHIOR te Osch, present te 's-Hertogenbosch
03.05.1698 | N 2859 | f 99

Christoffel MELCHIORS en Jenneke SIMONS, eerst weduwe van Henrick Henrick HAGENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
16.10.1636 | N 2667 | f 475v

Jan Peter MELIS en Maria Denis PEETERS te Tilburg aan de Velthoven present te 's-Hertogenbosch
14.09.1689 | N 2762 | f 125

Johan MELOT, president van Vught
De testateur is ziek
10.11.1672 | N 2758 | f 107

Johan de MELOT en Maria AERTS, te Vught, present te 's-Hertogenbosch
05.08.1642 | N 2675

Perijnken MELIJNS weduwe van Hieronimus van CASTEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.12.1654 | N 2670 | f 196

Andries Jaspers des MENSCHEN en Engelken Adriaans van den BOSCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.10.1681 | N 2822 | f 381

Geertruij, bejaarde dochter van Nicolaas des MENSCHEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.08.1680 | N 2777 | f 225

Besloten testament van Govert des MENSCHEN, weduwnaar van Alida dochter van Johan BRAMDIJN bij Catharina van HORENBEECK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 28.9.1686
Inventaris: 31.3.1689 (N 2825 f 312)
Contra cedulle: 11.8.1688 (N 2825 f 281)
Geopend op verzoek van Cornelis BRANDIJN cum suis
24.06.1688 | N 2825 | f 278

Joost des MENSCHEN en Maria Michielsen van ASTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.01.1689 | N 2825 | f 303

Catharina, Mari en Hillegonda dochters van wijlen Andries Jaspers des MENSCHEN bij Engelina van den BOSCH, te 's-Hertogenbosch
03.05.1690 | N 2826 | f 48v

Cathalijn Jacops des MENSCHEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 23.10.1681 (N 2822 f 490)
04.09.1680 | N 2822 | f 227v

Nicolaia des MENSCHEN, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.08.1680 | N 2777 | f 229

Cornelis Jansen van de MERBERCH, tevoren weduwnaar van Merike dochter van Jan Cornelis van BEURDEN en Maria dochter van Cornelis Jan ANTHONISSE
Te Tilburg gepasseerd
27.10.1654 | N 2682 | akte 132

Hester MERCIER, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.03.1673 | N 2703 | f 524

Besloten testament van Hester MERCIER, j.d., gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 16.3.1673
Geopend op verzoek van Stephanus van TEEFFELEN, raad van 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Johanna MERCIER, cum suis
28.08.1673 | N 2703 | f 578

Anna dochter van wijlen Marthen Rutgers van MERCK, weduwe van Peter Huijbrechts van LIEBERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.02.1652 | N 2697 | f 84

Anneke Peters van der MERCK, geboren te Voorburch bij 's-Gravenhage, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 21.4.1677 (N 2821 f 58)
12.05.1677 | N 2821 | f 78v

Leonart Rogiers MERCKHOFF en Eva dochter van wijlen Cornelis OOMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.04.1656 | N 2670 | f 312

Rogier Jacobs MERCKHOFF, tevoren weduwnaar van Cathalijn Gerits STOELHORST en Agnes Jan van GRIENSVEN, te 's-Hertogenbosch
15.01.1662 | N 2671 | f 9v

Michiel MES en Maria Cornelis LENAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.03.1663 | N 2671 | f 89v

Maijke en Anthoniske MESMAECKERS, bedaegde j.d. te 's-Hertogenbosch
29.12.1690 | N 2818 | f 161

Rogier Willens MESMAECKER en Elizabeth dochter van Hans Doris van BERGEIJCK, cornet onder de compagnie curassiers van de Baanderheer van GROBBENDONCK
De testatrice is ziek
Eerder testament: 1.1.1647 (N 2669 f 98)
28.01.1647 | N 2669 | f 99v

Charles de MESSIJ en Hendrina BRANDTS
Onvoltooide acte
00.10.1691 | N 2865 | f 121

Nicolaas du MESSIJ en Maria van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is 'na de verlossing van het dochterke gansch debiel en cranck te bedde'
28.07.1688 | N 2804 | f 164

Hendrick van METEREN, luitwercker en Hermaneken van DEURSE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.03.1691 | N 2762 | f 215

Jan Henricx van METEREN, ruiter in de compagnie van BREDERODE, tevoren weduwnaar van Maijke Anthonis van CUIJLENBORCH en Anna PIETERSE, geboortig van Heicop in het land van Vianen, te 's-Hertogenbosch
03.06.1641 | N 2668 | f 102

Nicolaas Ohristoffels MEULDER en Elisabeth DIRICX eerder weduwe van Leendert van BRECHT, te 's-Hertogenbosch
19.04.1674 | N 2775 | f 110

Anthonij van der MEULEN, koopman in wollen lakens te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.10.1679 | N 2799 | f 487

Besloten testament van Johan van der MEULEN en Beatrix van WOLFFSWINCKEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 7.6.1680
Geopend op verzoek van de weduwnaar
22.02.1682 | N 2823 | f 147

Cornelis van der MEULEN, advocaat en Raad van 's-Hertogenbosch
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 22.9.1690
Inventaris: 17.2.1694 (N 2738 f 107)
Geopend op verzoek van Maria Clara van der MEULEN, enige dochter van de testateur
28.10.1693 | N 2738 | f 76

Maria dochter van Gerits van der MEULEN bij Deliana van LAARSCHOT in zijn tweede huwelijks j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 20.9.1672 (N 2758 f 95)
19.09.1672 | N 2758 | f 92

Mechtildis dochter van Geraerts van der MEULEN bij Deliana van LAERSCHOT, in zijn tweede huwelijk, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.09.1672 | N 2758 | f 94

Tieleman van der MEULEN en Hilleken JANSEN, te 's-Hertogenbosch
14.09.1677 | N 2821 | f 127v

Helena Reijnders van MEULEVEN, geestelijke dochter op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.11.1675 | N 2775 | f 464

Dirck Henrick van MEURS, wapenmaker en Hermken HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.07.1671 | N 2795 | f 402

Gheraert van MEURS, jonggesel, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.05.1654 | N 2714

Hendrick Martens van MEURS, busmaker en Cathlijn Dircks van WURMONT, tevoren weduwe van Anthonij SEMIJN, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
20.05.1675 | N 2775 | f 375

Hendrick Jacops MEUS, oud jongman, te 's-Hertogenbosch
09.03.1643 | N 2696

Anneke dochter van Jan MEUSSEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.10.1665 | N 2681 | f 415v

Bartholomeus en Peter, zonen van Jan Matthijsen MEUSEN, te St Michielsgestel
Beide testateuren zijn ziek
09.10.1687 | N 2853 | f 139

Lijske dochter van Lenaert MEUSSEN, zuster van het convent van Ortten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 31.12.1662
06.11.1662 | N 2694 | f 343

Arnolde Adriaan MEIJDE, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.04.1668 | N 2702 | f 43

Jacobus MEIJDEN, weduwnaar van Susanna van der HUL en Christina van MENGELEN, te 's-Hertogenbosch
07.04.1690 | N 2205 | f 79

Ercken Aerts de MEIJER tegenwoordig huisvrouw van Marcelis van de ZANDE, te Helvoirt
De testatrice is ziek
21.04.1708 | akte 59

Hendrick MEIJER en Sebilla COENRADUS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.01.1688 | N 2762 | f 8

Herman MEIJERS weduwnaar van Maria Jan op t HOOGH en Maria Jan van LIESHOUT weduwe van Jan Adriaan van ROSMALEN en later van Jan Peter van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.09.1696 | N 2841 | f 170

Thielman Henricx van MEIJLSFOIRT, j.m., te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.06.1639 | N 2665

Jacobus MEIJNAERTS en Catharina van CASTEREN, te Heusden, doch present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 3.4.1692 (N 2737 f 379)
28.04.1695 | N 2738 | f 211

Henrick van MEIJNSFORT en Maria Faessen van SANTVOORT, te 's-Hertogenbosch
16.12.1686 | N 2761 | f 198

Henricxke dochter van wijlen Willem van MEIJNSFOIRT, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 31.12.1649 (N 2692 f 78v)
Contracedulle: 12.1.1650 (N 2692 f 84v)
24.11.1649 | N 2692 | f 72v

Catharina dochter van wijlen Henrick van MEIJNSFORT, weduwe van Rogier Jan van DORSTEN, hoefsmid onder de curassiers van GROBBENDONCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 23.2.1622 (N 2678 f 221)
08.11.1622 | N 2678 | f 344

Dierck zoon van wijlen MEIJS, herbergier te 's-Hertogenbosch, geboren te Valckenburg en Aeltgen dochter van Jan Theunis QUICK
06.04.1653 | N 2715

Stoffel van MEIJS en Maijke van HOOGHSTRAETEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.08.1691 | N 2762 | f 238

Christianus MEIJTS en Maria GOVERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.03.1684 | N 2788 | f 265

Reijnier MICHELS en Johanna van OSTADEN, eerst weduwe van Leendert van GEFFEN, laatst weduwe van Dirck de GROOFF, te 's-Hertogenbosch
Extract op 22.12.1691
Extract voor de kinderen van de testatrice: 4.6.1695
20.06.1691 | N 2839 | f 375

Rijnier MICHELS, bierbrouwer, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.03.1695 | N 2856 | f 154

Marike dochter van wijlen Adriaen Jan MICHIELEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice, 21 jaar oud, is ziek
25.02.1642 | N 2690 | f 240

Merijke dochter van Adriaan Jansen MICHIELS, te Den Dungen, woont bij haar moeder, Stijnken
De testatrice is ziek
16.02.1641 | N 2681 | f 27

Adriaantie dochter van Michiel MICHIELSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.11.1675 | N 2704 | f 324

Anneke dochter van Jacob MICHIELSE, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
05.06.1636 | N 2672 | f 130

Hendrick Zeberts MICHIELSEN, weduwnaar van Arijken Willem MATTHIJSEN, op den Dungen
De testateur is ziek
21.06.1689 | N 2853 | f 246

Jan Jan Rutten MICHIELSE, weduwnaar van Jenneke AERTSEN, op den Dungen
De testateur is ziek
25.03.1686 | N 2853 | f 94

Leonora MICHIELSEN, weduwe van Jan Willems van de POEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.01.1670 | N 2772 | f 20

Elisabeth van MIDDEGAEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris en contracedulle: 24.10.1674 (N 2797 f 167)
09.10.1674 | N 2797 | f 161

Dierck Wouters van MIDDELER, bakker, en Lambertken ALEXANDER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.04.1642 | N 2688

Marike van de MIDDELER, eerst weduwe van Hendrick van SLEUWEN, daarna van Gerrit PIECK en laatst van Dirck ter BEECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 9.9.1678 (N 2774 f 215)
30.09.1678 | N 2774 | f 235

Adriaan van MIER, koopman, wonende te Londen, present te 's-Hertogenbosch
24.06.1686 | N 2680 | akte 54

Joost van MIERLO, voerman en Clara Maria HERMANS, te Oorschot, doch present te 's-Hertogenbosch
10.09.1689 | N 2855 | f 214

Besloten testament van Mertie Joosten van MIERLO, zuster des convent van Ortten, gepasseerd 's-Hertogenbosch 22.12.1650
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 7.3.1651
Geopend op verzoek van de broeder van de testatrice: Goijaert Joosten van MIERLO
10.03.1651 | N 2692 | f 197

Besloten testament van Arnoldus van MIL, licentiaat in de beide rechten en Elisabeth KERPERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch op 11.10.1662
Geopend op verzoek van de weduwe
06.11.1683 | N 2823 | f 497

Jacop Micghielen van MIL en Peeterker Hendricx van BUEL, laatst weduwe van Adriaan Jan van HEESWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.11.1657 | N 2718 | f 190

Hendrick van MILL, wijncoper en Elisabeth dochter van Jan Herman de PESSER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.10.1667 | N 2696

Hendrick zoon van wijlen Johan van MILL, luitenant in de compagnie curassiers van de Baenreheer van GROBBENDONCK, bij Johanna van den BROECK, zijn laatste huisvrouw, j.m., te 's-Hertogenbosch
05.03.1621 | N 2678 | f 31v

Jasper zoon van wijlen Dierck Adriaan van MIL en Elijsabeth dochter van wijlen Joris Janssen van der BORGHT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziekelijk en 'debiel van lichaam'
Inventaris door de weduwe: 10.3.1638 (N 2667 f 548v)
29.03.1636 | N 2667 | f 249

Johanna van MIL weduwe van Johan de HONT, mr kleermaker, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Extract: 17.12.1684
04.04.1670 | N 2671 | f 277v

Peeter zoon van wijlen Jan Joris Daems van MILL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.09.1610 | N 2663

Jonker Warnerick MILLINGH van GERWEN, ongetrouwd persoon, woont op kasteel Nieuw Herlaer te St. Michielsgestel
De testateur is ziek
08.03.1691 | N 2853 | f 381

Johanna MINASIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, 22 jaar oud
03.11.1685 | N 2778 | f 302

Lucia dochter van Anthoni Andriessen MINORETTI, j.d. te 's-Hertogenbosch
12.07.1666 | N 2701 | f 158v

Besloten testament van Arnout van MOENS, zilversmid en Emke dochter van wijlen Aerts SNELLEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 24.7.1634
De testateur is overleden 's-Hertogenbosch 13.8.1634
Geopend op verzoek van de weduwe
14.11.1634 | N 2674

Johan KOEREN, ruiter in de compagnie van STAECKENBROECK, luitenant generaal der Cavallerie, gouverneur van de stad Grave, te 's-Hertogenbosch present
29.09.1637 | N 2687 | f 314

Wessel MOERCAMP, koopman van tabak en Hester HILLEBRANTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.06.1671 | N 2724 | f 266

Peter KOERS, van Hoeperdinghe bij Beurchroon, te 's-Hertogenbosch aanwezig
De testateur is ziek
09.11.1674 | N 2775 | f 216

Servaes MOISE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.01.1692 | N 2763 | f 8

Servaes MOISE weduwnaar van Antonetta van OSSCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.05.1693 | N 2763 | f 95

Dimencha La MOISSET, geboortich in het Hertogdom Loreijne, ruiter ten dienste van Hare Hoogheden, curassier van de Banheer van GROBBENDONCK, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 5.10.1604
30.08.1603 | N 2663

Jan Lucas MOLDER en Lijske dochter van wijlen Nicolaas JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
22.04.1637 | N 2672 | f 245

Peter Willems MOLDER, j.m. te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 8.8.1667 (N 2696)
18.08.1667 | N 2696

Philips MOLDER, sergeant in de compagnie van kolonel van WEL en Magdalena Jans van ESSEN, te 's-Hertogenbosch
11.03.1661 | N 2670 | f 706

Geraert Aerts van der MOLEN, weduwnaar van Willemken GIJSSELEN en Deliana van de LAERSCHOTH, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
04.09.1654 | N 2708 | f 380

Mr Henrick MOLENGRAAFF, chirurgijn en Maria dochter van Jan SCHENCKELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
12.10.1635 | N 2672 | f 32

Nicolaas Hendrijcx MOLESCHOT, weduwnaar van Jenneke dochter van Teunis AUWENS en Maria dochter van Jan bij Maria zijn huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.10.1690 | N 2805 | f 167

Wouter zoon van wijlen Reijnder Wouters van MOLEVEN, pellewever, weduwnaar van Marijke dochter van wijlen Peter Diercx de GRAEFF en Anneke dochter van wijlen Jan van OS
De testateur is ziek
02.07.1642 | N 2690 | f 302v

Wouter Reijnders van MOLENVEN, pellewever te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Anneke dochter van wijlen Jan van OS
De testateur is ziek
26.09.1646 | N 2691 | f 220

Adriaan MOLLEN, molenaar en Jenneke Geerits VERHEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.09.1679 | N 2759 | f 157

Goijaert Jansen MOLLEN, hoevenaar en Luitjen dochter van Jaspar WILLEMS, te Kerkhoven, doch present te 's-Hertogenbosch
06.07.1668 | N 2743 | f 589

Ida van MOLSWIJCK, huisvrouw van Thomas LEURS, gevrijt korporaal in de compagnie van kapitein BROUN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.10.1673 | N 2791 | f 169

Adriaan en Martina Johanna, broeder en zuster, kinderen MOMBOIRS te 's-Hertogenbosch
07.05.1681 | N 2760 | f 31

Elisabeth dochter van Adriaan MOMBOIRS weduwe van Jacob van GANGELT, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.06.1654 | N 2728 | f 384a

Henrica dochter van wijlen Hendrick MOMBOIRS weduwe van Gijsbrecht PAIJMANS, apotheker te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.05.1679 | N 2734 | f 61

Catharina Gijsbert HOMMERS weduwe van Jan van HEEMSKERCK, notaris te Heusden
04.03.1643 | N 2696

Martijnken dochter van Adriaan MOMBOIRS bij Jenneke MARTENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.12.1682 | N 2760 | f 145

Antonia MONICX dochter van wijlen Jasper MONICX zoon van wijlen Jonker Aert MONICX, weduwe van mr Henricx van der STREPEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.12.1621 | N 2674

Johannes MONSIEUR gereformeerd vendrager en Berdina METSINGHEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.12.1689 | N 2804 | f 436

Anna MONTEUS, te 's-Hertogenbosch, eerder te Breda
09.04.1611 | N 2663

Cornelis van MONTFOORT, chirurgijn te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.04.1696 | N 2683

Aeltie Cornelis MOONEN, Bagijntje op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is te 's-Hertogenbosch overleden: 17.7.1673
Inventaris: 31.8.1673 (N 2732 f 426)
27.04.1673 | N 2732 | f 372

Elizabeth MOONEN, dochter van Joost Adriaans MOONEN, te 's-Hertogenbosch
26.05.1655 | N 2670 | f 239

Jenneke dochter van Lambrecht Nicolaas MOONEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 4.9.1655 (N 2698 f 72); 28.1.1664 (N 2700 f 356v); 24.9.1666 (N 2701 f 189)
11.06.1672 | N 2703 | f 315

Catharina MOONEN, weduwe van Jan Diercx van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 14.4.1687 (N 2761 f 218)
07.01.1695 | N 2764 | f 4

Gerardina MOONS, weduwe van Anthoni COUSTET, cornet in de compagnie van ritmeester van der EEDE, te 's-Hertogenbosch
19.11.1667 | N 2701 | f 536

Besloten testament van Gerardina MOONS, weduwe van Anthoni COURTET, kornet in de compagnie van ritmeester van der EEDE, gepasseerd 's-Hertogenbosch 11.4.1667
Geopend op verzoek van de testatrice
28.07.1670 | N 2702 | f 530

Johanna MOONS dochter van wijlen Paulus MOONS, te 's-Hertogenbosch
24.09.1675 | N 2733 | f 82

Johanna MOONS, geboren te 's-Hertogenbosch, woont te 's-Gravenhage, present te 's-Hertogenbosch
13.07.1686 | N 2837 | f 601

Passchijn dochter van wijlen mr Everaerts de MOOR, huisvrouw van Gijsbert Anthonis van KESSEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 20.12.1624
24.09.1624 | N 2679 | f 251

Maria MOORS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 13.6.1696 (N 2841 f 107); 25.9.1696 (N 2841 f 176)
13.05.1698 | N 2841 | f 605

Jan de MOOIJ en Aeltie DOMINICUS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.09.1689 | N 2754 | f 317

Geert Jansen MORA, metselaar en Agnes ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
02.10.1655 | N 2696

Jacob MOREL, chirurgijn en Anna Peters de CORT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden vr 12.4.1651 (N 2669 f 358)
24.09.1650 | N 2669 | f 308v

Jacob MOREL, chirurgijn weduwnaar van Anna, dochter van wijlen Peter de OORT en Maria GRIVELE, tevoren weduwe van Samson GUIBOLT, van St. Andries, te 's-Hertogenbosch
11.09.1670 | N 2671 | f 431v

Marcus MOREL en Marij BIJBO, achter de Tolbrugh te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.11.1679 | N 2768 | f 114

Marcus MOREL, weduwnaar van Maria BIBO, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.01.1694 | N 2827 | f 153v

Peter MOREL, chirurgijn weduwnaar van Anna le OLERC (CLAIRE) en Geertruijd VOGELLIUS, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 30.3.1675 (N 2671 f 568) tijdens zwangerschap van de testatrice 12.8.1682 (N 2784 f 49)
29.08.1693 | N 2840 | f 172

Besloten testament van mr Pieter MOREL, chirurgijn en Geertruid VOGELIUS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 6.5.1698
Geopend op verzoek van de testatrice cum suis
03.06.1698 | N 2726 | f 351

Dirck Jacops van den MORTEL en Elijsabeth dochter van Seger JACOPS
Besloten testament gepasseerd Veghel 9.7.1653
Geopend op verzoek van de weduwnaar te 's-Hertogenbosch
03.11.1653 | N 2675

Heijliger zoon van wijlen Heijliger MORTELS en Peterke dochter van wijlen Peter Peters van ALEM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.10.1634 | N 2665

Aert Jan MOSMANS en Elisabeth de LOUW, eerder weduwe van Aert OOMS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 12.2.1689 (N 2793 37)
28.10.1697 | N 2764 | f 208

Besloten testament van Aert Jan MOSMANS en Elisabeth de LEEUW, eerder weduwe van Aert OOMS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch, doch geopend aanwezig
02.01.1676 | N 2682 | akte 79

Aert Jansen MOSMANS weduwnaar van Jenneke Peter BIESMORTELS en Aeltie Jacobs van STRAMPROIJ weduwe van Jan van BOCHOVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.03.1671 | N 2758 | f 15

Aert Jansen MOSMANS, lintwercker te 's-Hertogenbosch, eerst weduwnaar van Jenneke Peter AERTS en laatst van Aeltie Jacops van STRAMPROIJ en Aeltie Peter FIERS, eerder weduwe van Aert PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.07.1683 | N 2788 | f 175

Jan MOSMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.11.1689 | N 2754 | f 345

Johan MOSMANS en Catharina van ROSMALEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.07.1688 | N 2754 | f 203

Besloten testament van Johan MOSMANS en Maria van GEMERT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 22.4.1690
Geopend op verzoek van de weduwe
17.08.1690 | N 2818 | f 115

Peter MOSMANS en Willemina HESSELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.06.1695 | N 2866 | f 302

Michiel MOUTENAER, soldaat in de compagnie van KIRCKPATRICK en Anneke van BERLEKOM, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek, de een door een accident
23.07.1673 | N 2782 | f 161

Digna dochter van Bastiaen Engelen MOUTMAECKERS, van Loemel, woont binnen het convent van de Zusters van ORTEN, te 's-Hertogenbosch
06.08.1636 | N 2687 | f 212

Lijsken dochter van Willem MOUTMAECKERS, van Loemel, wonende binnen het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
06.08.1636 | N 2687 | f 213v

Gerard Cornelissen Luijt van der MUELEN en Maijke dochter van Jan van der SCHUIREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.08.1644 | N 2683

Laureijns Peeter van der MUELEN en Hendersken Janssen van den BERCH, op het fort Isabel, te Vught
De testatrice is ziek
18.01.1648 | N 2707 | f 21

Helena Reijnders van der MUELENER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.04.1672 | N 2758 | f 79

Maijke dochter van Marten MUELENPAS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 2.6.1657 (N 2698 f 381v)
17.12.1657 | N 2698 | f 420

Agnes Jansen MULDER weduwe van Jan Arien MATTHIJSEN, op den Dungen
De testatrice is ziek
12.07.1685 | N 2853 | f 59

Hendrijck Laureijsse MULDERS en Metje Dries Ariaens BAERS, te 's-Hertogenbosch
Beijde testateurs zijn ziek
05.10.1680 | N 2800 | f 147

Hendrijck Laureijssen MULDERS, te Rosmalen, weduwnaar van Vetje Driesse BAERS
De testateur is ziek
22.09.1689 | N 2804 | f 392

Johannes MULDERS, j.m. te 's-Hertogenbosch
02.03.1696 | N 2819 | f 251

Johan MULDERS, mr Glasemaker en Johanna LODEWIJCX, te 's-Hertogenbosch
16.01.1685 | N 2854 | f 34

Jenneke en Meuske dochters van Adriaan Jansen de MULDER bij K Lijske HENDRIOKS, te Schijndel, present te 's-Hertogenbosch
13.08.1692 | N 2826 | f 417

Nicolaes MULDERS en Geertruijt Huijbrecht SCHELLEKENS, te 's-Hertogenbosch
17.07.1685 | N 2789 | f 54

Besloten testament van Wouter Gerritsen MULDERS en Geertruijd Peters van GEFFEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 11.10.1670
Beide testateurs zijn ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
29.07.1674 | N 2704 | f 78

Georgius Justus MULLER en Cornelia COENRADI
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch, ongeopend aanwezig
21.05.1699 | N 2706 | akte 32

Besloten testament van Georgius Justus MULLER, apothecaris en chirurgijn van het Groot Gasthuijs en Josina van GRIMBERGEN, te 's-Hertogenbosch gepasseerd
Besloten testament, ongeopend aanwezig
21.06.1723 | N 2666 | akte 23

Lucia MUNARATTI, j.d. te 's-Hertogenbosch
16.12.1669 | N 2795 | f 110

Aelbert van MUNSTER en Adriana van der PAS, te 's-Hertogenbosch
10.08.1696 | N 2866 | f 447

Herman van MUNSTER en Catharina RIDDERBROECX, te Engelen, present te 's-Hertogenbosch
10.02.1694 | N 2763 | f 119

Jan Bobbers van MUNSTER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.11.1679 | N 2705 | f 283

Jan Willem van MUNSTER en Elisabeth Joachim van DINTHER, te 's-Hertogenbosch
02.06.1668 | N 2671 | f 275

Hendrick MUSCH en Margaretha van der LANDEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.02.1688 | N 2825 | f 216

Besloten testament van Hendrick MUSCH en Margaretha van der LANDEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 29.10.1687
Geopend op verzoek van de weduwnaar
28.08.1692 | N 2825 | f 217

Sara dochter van Andries MUSCH, geboren te Amsterdam, weduwe van Daniel Henricus COENRADUS, predikant te 's-Hertogenbosch
28.08.1668 | N 2702 | f 81

H
Adriaentie dochter van wijlen Peter Jansen MUTSAERTS, meesteresse in de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 12.5.1668 (N 2731 f 207); 6.7.1670 (N 2731 f 426)
11.02.1672 | N 2732 | f 231

Goijaert Cornelis MUTSAERT, geboren te Baartwijck, ruiter in de compagnie van ritmeester RANDWIJCK, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Maijke dochter van wijlen Jacob van VULLEN
03.06.1641 | N 2668 | f 103v

Hendrick zoon van Peeter Jan MUTSAERTS, pastoor van de parochie kerk van Riele
De testateur is overleden ten huize van Peter Jan MUTSAERTS, in de Postelstraet te 's-Hertogenbosch
24.10.1624 | N 2679 | f 278

Maria Anna MUTSAERTS, weduwe van Johan SNEL
Inventaris, die nog aanwezig is te 's-Hertogenbosch, maar die de weduwe over wil brengen naar Loven
10.04.1675 | N 2733 | f 23

Johan Engelbrecht MUIJS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.03.1681 | N 2828 | f 288

Charles de MIJLDER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.04.1644 | N 2683

Jacob MEIJNAERS en Anneke HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.08.1651 | N 2692 | f 335

Lijsken Jan MIJSSEN, j.d. te Oostelbeers, doch present te 's-Hertogenbosch
09.01.1679 | N 2774 | f 263

Besloten testament van Joan NAGELMAECKERS weduwnaar van Catharina HENDRICX, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.5.1672
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van Anna HAUBRAECKEN weduwe van Hendrick NAGELMAECKERS
17.05.1672 | N 2796 | f 90

Maria NAGELMAECKERS weduwe van Bartholomeus HOUGAERTEN huisvrouw van Johan PAULI, Med. doctor, te Antwerpen, present te 's-Hertogenbosch
17.07.1687 | N 2761 | f 235

Willem NANINGH en Anna des LORIE, tevoren weduwe van Samuel MEUSSINGH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.12.1673 | N 2791 | f 192v

Grietie NAIJE, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.01.1685 | N 2854 | f 32

Catharina NAIJEN weduwe van Johan van THIEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.12.1692 | N 2855 | f 494v

Jan Cornelis van NEEL, greelmaker en Maijke CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.04.1669 | N 2743 | f 668

Michiel du NEEL en Oatharina de VIRIU, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.01.1684 | N 2824 | f 164

Hendrick van NEERVEN, licentiaat in de beide rechten en Anna Levina de LEPOO, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.03.1694 | N 2856 | f 100v

Gijsbert van NECK, j.m. te 's-Hertogenbosch, de leeftijd van 20 jaar gepasseerd
De testateur is ziek
04.11.1710 | N 2680 | akte 82

Hendrica van NERTINGE weduwe van Johan Willemse van de GRAEFF te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.05.1670 | N 2781 | f 264

Besloten testament van Johanna Boudewijns van NERTINGEN, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch gepasseerd 7.2.1688
Geopend op verzoek van Johanna van GRAVE cum suis
30.08.1692 | N 2839 | f 594

Michiel du NET, kapitein in het regiment van WALENBORCH en Catharina de VIRIU, te 's-Hertogenbosch
16.04.1676 | N 2791 | f 386v

Jonker Caerle, zoon van wijlen Joncker Franchois van NEVELLE, van Brussel en Theodora van GEMERT, te 's-Hertogenbosch
02.08.1624 | N 2661

Hendrick Thomas NEIJTS, koperslager en Judith dochter van Quirijn van NIEL bij Maria dochter van Lamberts van den BROUCK, te 's-Hertogenbosch
15.11.1634 | N 2665

Henricxke dochter van wijlen Peter NEIJTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.06.1643 | N 2690 | f 347

Thomas zoon van Willem Thomas NEIJTS, koperslager en Lijsken dochter van wijlen Henrick Pauwels van LANDROP, te 's-Hertogenbosch
13.10.1622 | N 2678 | f 314v

Berrent van NIEKEROK, gewezen cornet en Maria HAES, te 's-Hertogenbosch
06.11.1668 | N 2771 | f 233

Besloten testament van Anna en Johanna van NIEL, gezusters, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 6.12.1697 resp 30.11.1695
Anna van NIEL is ziek
Geopend op verzoek van Johan Quirijn van NIEL, koopman te 's-Hertogenbosch
06.11.1698 | N 2680 | akte 37 resp 49

Dirck van NIEL, korporaal in de compagnie van ITERSON en Cornelia BOSCH, te 's-Hertogenbosch
27.10.1684 | N 2778 | f 253

Besloten testament van Johan van NIEL, koopman, weduwnaar van Maria van NIJEHOFF, gepasseerd 's-Hertogenbosch 24.12.1670
Geopend op verzoek van Franchois van NIJEHOFF cum suis
Inventaris: 24.3.1671 (N 2732 f 52)
31.12.1670 | N 2731 | f 476

Besloten testament van Johan zoon van Johan van NIEL en Maria NIEHOF, gepasseerd 's-Hertogenbosch 7.3.1668
Geopend op verzoek van de weduwnaar
06.05.1670 | N 2795 | f 221

Maria van NIEL weduwe van Willem DORMANS
Recepis van Besloten testament
24.02.1699 | N 2666 | f 43

Roelandus van NIEL, zoon van Johan van NIEL, gepasseerd de ouderdom van 17 jaar, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 6.8.1680 (N 2784 f 312)
01.06.1682 | N 2785 | f 46

Roelandus van NIEL, advocaat te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.08.1690 | N 2762 | f 176

Catharina NIEULAET, weduwe van Balthasar van DUENEN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 14.5.1675 (N 2745 f 233); 15.2.1676 (N 2745 f 357); 20.8.1676 (N 2745 f 443)
Revocatie: 16.3.1678 (N 2746 f 57)
Erfdeling goederen: 9.7.1678 (N 2746 f 127)
27.09.1677 | N 2745 | f 694

Thomas NIEULAET en Elisabeth RUTGERS weduwe van Anthoni van OS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.06.1690 | N 2318 | f 87

Catharina van NIEUPOORT weduwe van Jacob van de LAER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is 'debiel van lichaam'
22.02.1661 | N 2670 | f 675v

Maria van de NIEUPOORT weduwe van Coenraet WEGEWAERTS, grofgeschutgieter van de admiraliteit te 's-Hertogenbosch
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch 7:4.1787
Geopend op verzoek van Agnees ANGELA cum suis
02.04.1688 | N 2778 | f 412

Anna Eghmond van den NIEUWENBURGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.09.1676 | N 2791 | f 410

Besloten testament van Andries zoon van Adriaan Andries van den NIEUWENHUIJSE, te 's-Hertogenbosch, priester
Recepis van besloten testament
23.12.1642 | N 2688

Andries zoon van wijlen Adriaan van den NIEUWENHUIJSE, priester, canonick van de collegiale kerk van St. Peter te Hilvarenbeek, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, overleden 23.10.1668
Inventaris: 25.10.1668 (N 2702 f 142)
Eerdere testamenten: 5.9.1664 (N 2700 f 379)
20.10.1668 | N 2702 | f 99

Francis van NIEUWENHUIJSEN en Jenneke de LOUP te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 25.4.1691 (N 2853)
00.00.1691 | N 2853 | f 119 | 3e stuk

Catharina van NIEUWENHUIJSEN
Recepis Besloten testament
13.08.1697 | N 2666 | f 41

Maria NIEUWENHUIJSEN, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
08.11.1680 | N 2814 | f 250

Mattheus Jacobs van den NIEUWENHUIJSEN en Maria Jan van CLEEFF te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.05.1667 | N 2701 | f 472

Augustijn Jansen van NIEUWCUIJCK en Cecilia MOERS, te 's-Hertogenbosch
31.03.1688 | N 2838 | f 271

Augustijn Jan van NIEUWCUIJCK weduwnaar van Cecilia MOERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.03.1692 | N 2839 | f 26

Adriaan NICOLS, koopman te 's-Hertogenbosch, natuurlijke zoon van Adriaan NICOLS bij Maria SCHOENE, weduwnaar van Catharina van HEES
15.08.1690 | N 2839 | f 114

Adriaan NICOLS en Geertruijd van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.08.1698 | N 2841 | f 657

Besloten testament van Maria NICOLSON, ongeopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
15.11.1722 | N 2706 | akte 54

Hendrick van NIMWEGEN en Jenneke ROOVERS, te 's-Hertogenbosch
04.10.1685 | N 2854 | f 86

Jan Jorisse NINO, j.m. te 's-Hertogenbosch
18.02.1673 | N 2712 | f 223

Lijske dochter van Peter Jan Ariens van NISTELROIJ, te 's-Hertogenbosch
04.09.1666 | N 2695 | f 112v

Meijske weduwe van Hendrick Jans van NISTELROIJ, te 's-Hertogenbosch
14.04.1649 | N 2692 | f 15

Besloten testament van Nicolaas de NOBELL, oud-raad en rentmeester van 's-Hertogenbosch en Johanna BEULTEAU, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 13.9.1664
Geopend op verzoek van de weduwe
21.06.1680 | N 2692 | f 15

Michiel NOELEN weduwe van Francijntien HEUSSEN en Henricxken CLAESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.07.1678 | N 2821 | f 217v

Michiel Andries MELEN en Francijna MAES, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.02.1654 | N 2714

Ike Willems van NOLLANT, te 's-Hertogenbosch
15.02.1605 | N 2662

Johan van NOORDEN weduwnaar van Johanna Catharina KISCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 29.11.1673 (N 2744 f 50O)
25.11.1673 | N 2744 | f 491 en 492

Johan van den NOORT, raad van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Johan van den NOORT, weduwnaar van Mettken HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.06.1648 | N 2683

Margriet dochter van wijlen Joost NOOTBOOM, geestelijke maagd, geboren te Aken, present te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 11.12.1624
13.11.1623 | N 2664

Besloten testament van Jonker Raphael NORWOOD kapitein in een compagnie Engelse soldaten te voet, in garnizoen te Maastricht doch present te 's-Hertogenbosch en Maria CRAB, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 26.7.1658
De testateur is ziek; overleden 12.10.1658
Geopend op verzoek van de weduwe
03.11.1651 | N 2671 | f 3

William NORWOOD, luitenant in de compagnie van kapitein COLEPEPPER, zoon van wijlen Raph NORWOOD, kapitein in een kompagnie Engelse voetknechten, bij Maria CRABBE, te 's-Hertogenbosch
De testateur staat op vertrek met zijn compagnie naar Bergen Op Zoom
24.04.1663 | N 2671 | f 261

Petrus van den NOUWELAND en Johanna de LELIE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.09.1676 | N 2812 | f 394

Anneke dochter van Adriaan NOUWENS, van Hilvarenbeek, wonende binnen het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
14.03.1637 | N 2687 | f 272

Goijaert Willems van NUENEN, soldaat in de compagnie van kapitein Adriaen van OLMEN, weduwnaar van Maijke LAMBERTS en Maijke dochter van Hendrick WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.12.1624 | N 2667 | f 45v

Hendrick Thomas van NUENEN en Oatharina dochter van Anthonis LAMBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.10.1629 | N 2728 | f 377

Peeter Peeterse van NUENEN, cramer en Elisabeth Aelberts van BUSECOM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.03.1632 | N 2728 | f 378

Jan Gerits van NUENEN, lakenbereider en Margrietken Willem ZIERNEELS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.12.1640 | N 2688

Maijke dochter van wijlen Matthijs Jan van NUENEN bij Aelke Hendricx van GRIENSVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.07.1655 | N 2670 | f 250

Peter Peter van NUENEN en Elizabeth Albert PAUWELSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.02.1635 | N 2687 | f 147v

Willem Geerits van NUENEN, soldaat in de compagnie van kapitein BERESTEIJN, in garnizoen te Maeseijck, present te 's-Hertogenbosch
24.05.1678 | N 2759 | f 37

Ariaan Thomas van NULANDT en Engeltje Joosten BOTERMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.08.1680 | N 2835 | f 410

Anthoni van NULANT en Margriet HARTOGHS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.11.1695 | N 2840 | f 762

Dielis Thomasse van NULANT en Jenneke Jansen op t HOOGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 17.8.1698 (N 2841 f 654)
25.09.1696 | N 2841 | f 178

Perken dochter van wijlen Arnt Aernts van NULANT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.04.1595 | N 2661

Eva Adriaan NULANTS, j.d. geboren te Oisterwijk, tegenwoordig in het godshuis in Postel, meid in het waschhuijs
12.02.1666 | N 2676 | akte 1

Jan Anthonis van NULANT en Jenneke EIJMBERT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.09.1697 | N 2841 | f 487

Maria en Anna dochters van wijlen Herbert Dircx van NULANDT bij Maijke Cornelisse BALJAERTS, te 's-Hertogenbosch
Maria van NULANDT is ziek
22.05.1688 | N 2838 | f 307

Peter Hendricx van NULANDT en Jenneke Teunis DECKERS, te Oirschoth, present te 's-Hertogenbosch
07.07.1695 | N 2827 | f 372

Gerart van NUIJS, gewezen majoor op de kleine schans buiten de Vuchterpoort en Anneke dochter van Frans OTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.03.1652 | N 2713

Catharina dochter van Geraert van NUIJS huisvrouw van Jan VERCUIJLEN, licentiaat in de rechten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.10.1658 | N 2699 | f 63

Franchoijs van NIJEHOFF en Helena de ROECKAIR
30.10.1661 | N 2730 | f 103

Besloten testament van Franchois van NIJEHOFF weduwnaar van Helena ROUCKAERTS, te 's-Hertogenbosch gepasseerd 9.10.1680
Geopend op verzoek van Theodoor van NIJEHOFF, zoon van de testateur
09.04.1681 | N 2814 | f 364

Franchois van NIJEHOFF, weduwnaar van Helena ROUCKAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.01.1681 | N 2814 | f 291

Johanna van NIJEHOFF, j.d. te 's-Hertogenbosch
21.04.1585 | N 2824 | f 184

Dirck NIJENHUIJS en Elisabeth Goijaert van RAVENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden: 10.5.1640
Inventaris: 5.6.1640 (N 2690 f 69)
29.04.1640 | N 2690 | f 63

Matthijs Jan van NIJMEGEN, te Berlicum
De testateur is ziek
13.08.1650 | N 2681 | f 85

Geraert zoon van Jan van OEFFEL, bakker en Goeltken dochter van Jan Hendrick van LOTTHUM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.10.1624 | N 2679 | f 258

Jenneke weduwe van Jan van OEFFEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.01.1663 | N 2694 | f 360v

Maria dochter van Hendrick Peter van OEFFEL, conventialinne en novice van het convent van St Clara der fundatie van Heer Willems van Bossche, ridder, te 's-Hertogenbosch
13.09.1625 | N 2664

Emmerentiana van OECKEL, weduwe van Jacob OFFERMANS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 21.9.1686 (N 2837 f 623)
03.11.1689 | N 2817 | f 523

Henrick van OECKEL en Joanna EECKERSCHOTH, te St Oedenrode, present te 's-Hertogenbosch
03.05.1691 | N 2737 | f 228

Frans zoon van wijnand van OIRL en Herma dochter van wijlen Berndt HOLBEINS, eerder weduwe van Pauwels zoon van wijlen Jan DOLLEMANS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.09.1624 | N 2679 | f 255v

Johan van OERLE, oud schepen van 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie: 12.2.1661
21.04.1659 | N 2670 | f 549v

Johan van OERLE, oud-schepen van 's-Hertogenbosch en Aleida van CATTENBURGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.09.1662 | N 2671 | f 46

Johan Davids van OERL, koopman en Anna de SOMER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek: pest
23.06.1637 | N 2672 | f 259

Jan Jan van OERLE en Jenneke ADRIAENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.08.1682 | f 217

Quirinus van OERLE en Johanna van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.01.1665 | N 2666 | f 20

Woutherus Jansen van OERLE, j.m. te 's-Hertogenbosch
19.02.1669 | N 2702 | f 189

Anna dochter van wijlen Goijaert OERLEMANS, van Leende, Bagijn op de Groot Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 14.4.1621 (N 2678 f 52)
26.03.1621 | N 2678 | f 46

Peter van OERS en Elisabeth CUELEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.08.1679 | N 2821 | f 532

Simon Jan van OERS tevoren weduwnaar van Maijke CLAASSE en Beatrix van LAARHOVEN, te 's-Hertogenbosch
30.08.1662 | N 2671 | f 44v

Joseph Jansen van OETHEN en Peterke JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.04.1687 | N 2854 | f 274

Joseph Jansen van OETHEN weduwnaar van Petronella JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.06.1693 | N 2856 | f 39v

Jacob OFFERMANS en Ammerentia van OECKEL, te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch
10.09.1670 | N 2798

Ambrosius Tielemans van OLDENZEEL, lakenkoper te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Catharina van der MUELEN
De testateur is ziek
Inventaris: 20.4.1676 (N 2704 f 388)
19.02.1676 | N 2704 | f 354

Elisabeth van OLDENZEEL, weduwe van Aert van ZEUMEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.04.1691 | N 2818 | f 203

Elizabeth van OLDENZEEL weduwe van Aert Claes van SEUMEREN, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.08.1686 | N 2816 | f 429

Jacobus van OLDENSEEL en Johanna ARNTSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.09.1679 | N 2835 | f 225

Besloten testament van Jacob zoon van Cornelis Joost OLISLAGERS bij Jenneke JACOBS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.11.1670
Geopend op verzoek van zijn ouders
10.02.1678 | N 2759 | f 14

Joost zoon van wijlen Gijsbert Jan OLIJSLAGERS en Jacomijntken dochter van wijlen Hendrick DONCK, te 's-Hertogenbosch
12.04.1615 | N 2660

Margriet dochter van wijlen Cornelis Jansen OLIJSLAGERS, huisvrouw van Andries Hendricx CLAES, viskoper, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.09.1624 | N 2674

Besloten testament van Dierck zoon van wijlen Guiliaem OLIVIERS, Raad van 's-Hertogenbosch, bij Anna van BERGHE dochter van wijlen Dierck van BERGHE
De testateur is ziek
Geopend aanwezig; gepasseerd 's-Hertogenbosch
06.12.1622 | N 2674

Dingman Peeters ONDERSTEE, ruiter in de compagnie van ritmeester de GRUIJTER en Hendrina Jansen de ROVER, te 's-Hertogenbosch
09.05.1672 | N 2703 | f 220v

Aerdt OOMS en Elisabeth de LOUWE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Extract voor de weduwe op 17.11.1685
22.08.1681 | N 2836 | f 108

Adriaan Andriessen OOM, ruiterman in de compagnie van Baron van SCHOUWENBURG
De testateur is ziek
15.06.1651 | N 2713

Jan Jan OOMS en Heijlke dochter van Lambert Sebert VUCHTS, te 's-Hertogenbosch
07.09.1694 | N 2840 | f 428

Jan Peter Herman OOMS en Anneke Adriaan WILLEMS weduwe van Marten JANS, te Den Dungen
02.08.1657 | N 2681 | f 216

Luijtgen OOMS bejaarde dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 25.3.1688 (N 2817 f 210)
Contracedulle: 27.3.1688 (N 2817 f 206)
11.03.1688 | N 2817 | f 200

Adriaan zoon van wijlen Adriaen van OORSCHOT, linnenwever, weduwnaar van Catharina dochter van Willem Gielis van HEESWIJCK, te 's-Hertogenbosch
24.11.1622 | N 2678 | f 350v

Anthonij van OORSCHOT, echtgenoot van Maria van ROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.05.1694 | N 2866 | f 83

Barbara Jansen d'OORSCHOT, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 10.8.1682 (N 2815 f 204)
06.12.1696 | N 2841 | f 313

Besloten testament van Barbara Jansen d'OORSCHOT, meerderjarige j.d., te 's-Hertogenbosch
Geopend aanwezig; gepasseerd 's-Hertogenbosch
01.04.1718 | N 2636 | akte 32

Geerit Jansen van OIRSCHOTH en Elijsabeth Teunissen BRUIJNENBAERT wonende op de Hooftsteeght in 't land van Heusden, present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 4.8.1670 (N 279O f 134)
26.07.1672 | N 2791 | f 75v

Hendrijck van OIRSCHOTH, voerman en Maria van VARICK, eerst weduwe van Lodewijck SMITS en daarna van Jan HORENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.04.1688 | N 2804 | f 92

Hendrick van OIRSCHOTH, voerman en Emmerens COOLEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.02.1698 | N 2871 | f 155

Hendrick Janse van OIRSCHOTH en Jenneke Jan Ariens van SCHIJNDELL te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.09.1676 | N 2820 | f 342v

Jan Jacobs van OIRSCHOT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.06.1665 | N 2861 | f 395v

Johan Leonard van OIRSCHOTH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 27.8.1672
Inventaris: 8.10.1672 (N 2732 f 264)
25.08.1672 | N 2732 | f 258

Goijaert van OIRSCHOT, mr schoenmaker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.03.1698 | N 2869 | f 264

Jenneke dochter van Teunis Jan Aertse van OIRSCHOTH, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.10.1648 | N 2697 | f 322

Lennaert Willems van OIRSCHOT, messemaker en Merike WOUTERS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerdere testamenten: 31.5.1633 (N 2687 f 100); 24.10.1637 (N 2688)
15.12.1641 | N 2688

Maijke Willems van OIRSCHOT, te 's-Hertogenbosch
01.06.1651 | N 2683

Jasper Joosten van OOSTERHOUT en Nicolaa AERTSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.05.1672 | N 2772 | f 557

Jenneke Jan van OISTERHOUT, weduwe van Joost Cornelis van OOSTERHOUT, te 's-Hertogenbosch
01.11.1673 | N 2671 | f 552

Catharina dochter van Claes Gerritse van OOSTERHOUDT, weduwe van Peter Andriesse LOIJE en haar dochter Catharina
De dochter is ziek
28.10.1680 | N 2777 | f 370

Willem van OSTERHOUDT eerder weduwnaar van Anna Margrita ABEN en Mari CASTELEIJNS, te 's-Hertogenbosch
07.02.1684 | N 2788 | f 246

Anneke dochter van Jan Simons van OOSTERWIJK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 15.7.1591
24.12.1586 | N 2662

Arike dochter van Henrick Emmen van OISTERWIJCK, wonende binnen de convente van de zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.04.1635 | N 2687 | f 154

Jacob van OISTERWIJCK weduwnaar van Geertruijd van WALTFOIRT en Jenneke PETERS, te 's-Hertogenbosch
30.01.1680 | N 2822 | f 55

Jacob Daniels van OISTERWIJCK, j.m. oud 20 jaar, te 's-Hertogenbosch
12.03.1671 | N 2795 | f 374

Cornelis zoon van wijlen Hendrick Lamberts van OISTERWIJK, j.m. te 's-Hertogenbosch
27.11.1651 | N 2683

Peeter Willems van OISTERWIJCK, priester en Benificant van de Cathedrale Kerke van St. Jan Evangelist, te 's-Hertogenbosch en vicaris van de parochiekerk van St Jacob te 's-Hertogenbosch
23.09.1624 | N 2667 | f 43v

Wouter Wijnants van OISTERWIJCK, drapenseerder en Barbara ADRIAENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.10.1629 | N 2665

Grietken dochter van Hendricx Maessen van OOSTHAM, in het convent van de zusters van Orthen te 's-Hertogenbosch
06.08.1636 | N 2687 | f 215

Margaretha OOSTVOGELS, tevoren weduwe van Jan Daendels van VELP, huisvrouw van Jan Hermans van VUCHT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.04.1695 | N 2856 | f 165v

Jenneke Matthijsen van OPFELEIJN, weduwe van Jan Hendricx van BRUSSEL alias van NUENEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 31.12.1671
Inventaris: 15.2.1672 (N 2744 f 276)
Eerdere testamenten: 15.3.1669 (N 2743 f 653); 22.6.1669 (N 2671 f 325) 12.10,1669; 31.12.1670 (N 2671 f 442); 19.3.1671 (N 2744 f 185); 8.11.1671 (N 2744 f 250)
30.11.1671 | N 2744 | f 258

Jan Hendricx van OPHEMERT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.07.1667 | N 2770 | f 187

Huijbert Janse OPHOOGH en Elisabeth GERITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.06.1689 | N 2804 | f 335

Dircxske van ORDUIJNEN, te 's-Hertogenbosch
28.08.1689 | N 2838 | f 584

Dircxken Adriaans van ORDUIJNEN, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.02.1711 | N 2680 | akte 122

Johan ORCK, grand provoost en Sibilla van BALVEREN, te voren weduwe van Thomas REDDELL, kapitein van de guardes van de Prins van ORANJE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.10.1680 | N 2792 | f 69

Besloten testament van Peter van ORSAU en Heijltje GROENEVELT, gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.12.1698
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
04.04.1699 | N 2856 | f 96

Anthonij IJgeroms van ORTTEN en Anneke dochter Stoffels van den ANCKER, te Ortten
De testatrice is ziek
21.02.1660 | N 2699 | f 246v

Geurt Jansen van ORTTEN, korendrager en Adriaentie JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.08.1676 | N 2776 | f 167

Goijaert Jans van ORTTEN, koorndrager en Marike Willems van RIXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.11.1680 | N 2746 | f 523

Hester dochter van Rutger Jan van ORTTEN huisvrouw van Nicolaas DANIELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.06.1629 | N 2667 | f 81

Joris Willems van ORTTEN, tevoren weduwnaar van Jenneke van GEURINGEN en Anneke COMANS, tevoren weduwe van Thomas WELS, te 's-Hertogenbosch
12.08.1668 | N 2671 | f 279v

Besloten testament van Marcelis van ORTTEN en Anneke dochter van Joost de BIJE, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.4.1634
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 14.3.1636
Geopend op verzoek van de weduwnaar
09.04.1636 | N 2674

Besloten testament van Marcelis Andries van ORTTEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.4.1636
Geopend op verzoek van zijn dochters: Ida en Heijlken
09.07.1636 | N 2674

Maria en Josina dochters van Aert Everts van ORTTEN bij Hester van BERCKEL, te 's-Hertogenbosch
02.05.1671 | N 2790 | f 242

Maria dochter van wijlen Aert Everts van ORTEN, te 's-Hertogenbosch
Revocatie op dezelfde dag: 3.4.1680
03.04.1680 | N 2734 | f 170

Harthen Joosten van ORTHEN en Catharina Jan Aertsen van ERP, te Orthen.
De testateur is ziek
10.11.1651 | N 2697 | f 94

Mr Nicolaas Ambrosius van ORTTEN, goud- en zilversmid te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Allegonda Diercx de GROOT en Peter van ORTTEN, zijn enige zoon
16.01.1668 | N 2671 | f 248v

Nicolaas zoon van wijlen Peters van ORTTEN bij Maria Theresa GOBAARTS, te 's-Hertogenbosch, 18 jaar oud
29.09.1694 | N 2827 | f 255v

Pauwels Jans van ORTHEN en Catharina dochter van wijlen Jan JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.11.1651 | N 2692 | f 369

Pauwels Jans van ORTHEN weduwnaar van Catharina Jan JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie: 7.9.1652 (N 2692 f 412)
15.01.1652 | N 2692 | f 374v

Rogier zoon van Aerts van ORTTEN en Geertruijd Janse van OERLE te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.04.1665 | N 2701 | f 238

Thomas zoon van wijlen Andries Jan van ORTHEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.11.1594 | N 2660

Aert Emonts Cornelis van OS, tevoren weduwnaar van Huijbertken CLAESSEN, ruiter in de compagnie van ritmeester van SOMEREN en Hilleken
Beide testateurs zijn ziek
Revocatie: 25.2.1640
12.11.1639 | N 2667 | f 690

Adriaan Hendricx van OSCH ongehouden j,m., te Den Dungen
De testateur is ziek
30.07.1693 | N 2853 | 3e stuk

Aleijt dochter van wijlen Sander Aerts van OS, j.d., te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.09.1598 | N 2660

Antonetta van OSCH, eerst weduwe van Augustinus van BEUGEN en nu huisvrouw van Servaes MOISE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 2.3.1693 (N 2763 f 87)
04.10.1692 | N 2763 | f 54

Anthonij van OSCH en Elisabeth RICHTERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.11.1685 | N 2816 | f 319v

Balthasar zoon van wijlen Adriaen Wijnants van OS en Maria dochter van wijlen Rutger COLEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 5.8.1650 (N 2683)
21.10.1651 | N 2683

Elisabeth van OSCH, op de Grote Bagijnhof, te 's-Hertogenbosch
28.03.1673 | N 2732 | f 351

Gerard zoon van wijlen Henrick van OS, te Amsterdam, doch present te 's-Hertogenbosch
07.01.1696 | N 2819 | f 199

Gerit Gijsbrechts van OSS, ruiter in de compagnie van ritmeester WINTELROIJ, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Anthonetta AMBROSIUS
De testatrice is ziek
26.07.1642 | N 2668 | f 200v

Gerard Hermans van OSCH weduwnaar van Peterke JANSSEN en Catharina OLIEWIELS weduwe van Jan Jan van THIEL
Eerder testament: 12.9.1683 (N 2837 f 160)
08.11.1686 | N 2837 | f 660

Hendrick Jacob van OS en Anneke Jan van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.03.1649 | N 2683

Hendrick Claessen van OSCH, kuiper en Handersken dochter van Hendrick HUIJSMANS, op den Dungen
De testateur is ziek
Eerder testament: 19.10.1689 (N 2853 f 297)
25.10.1689 | N 2853 | f 301

Henrick Coenraet van OSCH en Johanna SOMER, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.05.1690 | N 2737 | f 155

Hendrick Lambert van OSCH, ruiter onder de Graaf van BERLO en Jenneke Hendricx VERHAGEN
04.11.1688 | N 2817 | f 369

Johan van OSCH, mr beenhouwer te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Margo SCHONENS
De testateur is ziek
12.12.1694 | N 2840 | f 517

Jan zoon van Anthonis Hendrick van OSCH en Adriana dochter van Geurt Cornelis CLAESSE, op den Dungen
De testatrice is ziek
13.02.1696 | N 2853 | 3e stuk

Josina dochter van wijlen Henrick van OS, te Wamel, doch present te 's-Hertogenbosch
16.03.1695 | N 2819 | f 151

Josina dochter van wijlen Henrick van OS, huisvrouw van Martinus VEKEMANS, te Wamel, doch present te 's-Hertogenbosch
07.01.1696 | N 2819 | f 200

Catharina van OSCH, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.03.1695 | N 2738 | f 206

Catharina Henricx van OSS, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
19.05.1642 | N 2688

Catharina Isacqs van OSCH, geestelijke dochter op de Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 9.10.1686 (N 2854)
17.09.1687 | N 2854

Coenraadt Heijmeren van OS en Maijke Hendrick van LIEBERGHEN, te 's-Hertogenbosch
Do testateur is ziek
07.09.1653 | N 2715

Cornelis Jan van OS en Elisabeth dochter van Herman Anthonis van der MOLEN, te 's-Hertogenbosch
29.04.1626 | N 2661

Mechtelt dochter van wijlen Ghijsbert Vrancken van OS, weduwe van Joris Peters EULLINCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.02.1646 | N 2683

Besloten testament van Peter Janssen van OSS, schaliedekker en Maijke Lamberts van VENROIJE, te 's-Hertogenbosch gepasseerd op 14.10.1664
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de testateur
15.04.1665 | N 2695 | f 76

Geertruijt van OSENBRUGGE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.04.1690 | N 2818 | f 57

Thijmen van OSENBRUGGE en Maria SALME weduwe van Peter van PARIJS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris door de weduwe op 23.10.1691 (N 2818 f 366)
17.01.1691 | N 2818 | f 165

Henrick van OSTADE, sergeant in de compagnie van kapitein KEEREWEER en Anneke DIERICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.02.1646 | N 2669 | f 18v

Jan van OSTADEN en Margriet ter BEECK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.06.1683 | N 2760 | f 176

Elisabeth OTTEN, j.d. geboren te Bommel, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.09.1681 | N 2847 | f 143

Uitlaas OTTEN en Jenneke PETERS, te Diessen, present te 's-Hertogenbosch
09.11.1693 | N 2763 | f 115

Anthoniske dochter van wijlen Hendrick van OTTERDIJCK, Bagijn op de grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
29.08.1661 | N 2694 | f 277v

Besloten testament van Johan OUDAERT, Heer tot Rixsel etc. gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.11.1653
Geopend op verzoek van Nicolaes AUDAERT
02.07.1661 | N 2714

Besloten testament van Goijaert Jansen den OUDEN, bakker en Agnes Peter ESWIELDERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 14.3.1662
Geopend op verzoek van de weduwe
21.10.1666 | N 2721 | f 108

Martinus den OUDEN, president van Engelen en Maria GROENEVELT, present te 's-Hertogenbosch
18.06.1668 | N 2748 | f 414

Besloten testament van Johan Goossen van OUDENHOVEN, scholaster te St Oedenrode, gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.3.1655
Geopend op verzoek van Hendrick Goossens van OUDENHOVEN cum suis
Inventaris: 5.4.1662 (N 2594 f 313)
29.03.1662 | N 2694 | f 311

Willem van OUDENHOVEN, notaris te 's-Hertogenbosch en Margaretha van BERLICOM
De testateur is ziek
26.10.1666 | N 2731 | f 119

Willem van OUDENHOVEN, notaris en clerk ter secretarie te 's-Hertogenbosch
De testateur is 'periculeus cranck'
01.09.1668 | N 2743 | f 603

Franciscus van OUDENKERCKEN en Johanna van HATTEM, te 's-Hertogenbosch
14.01.1694 | N 2819 | f 1

Mechtelt van OUDENSTIJN huisvrouw van Cornelis KUCHLINUS, ontvanger van 's lands gemeene middelen en president schepen van 's-Hertogenbosch
26.07.1683 | N 2747 | f 484

Jenneke Jansen van den OUTELAER huisvrouw van Jan Jan Corsten van HEES, te Gemonde onder St Michielsgestel
De testatrice is ziek
18.06.1688 | N 2853 | f 169

Lambert van OUTFORST en Margriet Servaes van GEFFEN, te 's-Hertogenbosch
11.08.1692 | N 2839 | f 617

Maria van OUDTVORST, j.d. te 's-Hertogenbosch
13.01.1694 | N 2827 | f 147v

Rogier van OUTVORST, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.09.1691 | N 2749 | f 215

Maria van OUWEN te 's-Hertogenbosch en Francoise van OUWEN, Bagijn op het Bagijnhof te Lier, kinderen van wijlen Jacob van OUWEN bu wijlen Johanna BRUIJNINGH, beide present te 's-Hertogenbosch
17.07.1690 | N 2826 | f 64

Maria van OUWEN, eerst weduwe van mr Geeraert van HEUSZEN en nu huisvrouw van Johan van GENDT
11.10.1681 | N 2787 | f 371

Niclaes van OUWEN, zilversmid en Margaretha CASTELEIJNS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 18.4.1680 (N 2761 f 212), tijdens ziekte van de testatrice
Revocatie: 5.2.1687
18.12.1680 | N 2759 | f 271

Nicolaes van OUWEN, goud- en zilversmid te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.06.1696 | N 2739 | f 63

Gerard van OVEREN en Maria van HEESWIJCK te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.01.1690 | N 2749 | f 3

Cornelia d'OVERSCHIE weduwe van Jacob BRIELL, schepen van Delft
Bewindhebber der Verenigde Oostindische Compagnie, tegenwoordig wonende te 's-Hertogenbosch
31.05.1690 | N 2749 | f 54

Dingeman OVERSTEEGH en Hendrina de REVA, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.09.1681 | N 2747 | f 132

Petronella van OIJEN, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.12.1692 | N 2818 | f 454

Jenneke PAESCHEN, weduwe van Dirck van de GRAEFF, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.10.1698 | N 2859 | f 338

Batram du PAEIJ en Wouterke van GEFFEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.06.1683 | N 2778 | f 138

Thieleman Jansen PALM en Dirckxke HUIJBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.12.1669 | N 2795 | f 104

Tieleman Jansen PALM en Mechtelt PEETERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.10.1671 | N 2772 | f 420

Franchois PAMPIERS en Anneke Peter van VEGHEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.10.1695 | f 68

Joachim PANNEKOECK, sergeant in de compagnie van luitenant kolonel LIMBURG, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Louisa SCHENCKELS
07.06.1674 | N 2782 | f 294

Jacobus van PANTEGHEM j.m. van Vlissingen, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.06.1676 | N 2745 | f 415

Hendrickus PAPENBROECK, pastoor te Alter in Vlaanderen, present te 's-Hertogenbosch
28.06.1687 | N 2803 | f 358

Jacobus PAPEGAAIJ, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem en Cecilia den OUDEN, te 's-Hertogenbosch
Recepis Besloten testament van Jacobus PAPEGAIJ: 7.2.1704 (N 2666 f 54)
01.02.1692 | N 2749 | f 243

Recepis besloten testament van Cornelis PAPEGAIJ
21.08.1695 | N 2666 | f 37

Aert Jan van PAPENDIJCK, bleker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.01.1657 | N 2698 | f 334

Besloten testament van Wouters (Ewout) Henricx PAPPERS en Maria Pauwels COPPELMANS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.10.1680
Geopend op verzoek van de weduwnaar
30.08.1680 | N 2822 | f 267

Vincent PAQUET, soldaat in de compagnie van kapitein DUMORZE en Maria VILAIN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
NB: Testament in de Franse taal
27.07.1656 | N 2716

Anthonie PAS, apotheker, weduwnaar van Metgen dochter van Wouter VERHAER en Catharina dochter van Joachim VERHAER, te 's-Hertogenbosch
23.04.1654 | N 2728 | f 383

Dirck PAS, goud- en zilversmid, weduwnaar van Geertruijd RABOU en Sara van KAPPELLE, te 's-Hertogenbosch
09.09.1676 | N 2704 | f 384

Dirck PAS, goud- en zilversmid te 's-Hertogenbosch
02.10.1689 | N 2829 | f 370

Gerard PAS, j.m.s. te 's-Hertogenbosch
20.08.1683 | N 2828 | f 507v

Besloten testament van Peeter Ariens van de PAS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.10.1658
Geopend te 's-Hertogenbosch op verzoek van Jan van de PAS en Elizabeth van de PAS weduwe van Jan THOMAS, broeder en zuster van de testateur cum suis
08.08.1662 | N 2719

Theodorus PAS, goud en zilversmid te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.05.1671 | N 2744 | f 206

Theodorus PAS, goudsmid en Sara van der KAPELLE, te 's-Hertogenbosch
30.12.1674 | N 2745 | f 161

Jan Jan PASNAGEL en Maijke dochter van Jan MARTENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.03.1654 | N 2728 | f 382

Adriaan Claes de PATER weduwnaar van Heijltje dochter van Herman FAESSEN en Catharina dochter van wijlen Henric HENRICX, te Oss, doch present te 's-Hertogenbosch
03.09.1644 | N 2690 | f 461

Marcus de PAU en Johanna van der HUIJSBERGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.04.1683 | N 2837 | f 46

Adriaan Augustijn de PAUW, molder en Lijske WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.05.1662 | N 2728 | f 404

Leonard PAUW, clerck ter stadssecretarie en Anna van der HEIJDEN weduwe van Johan STRICKERS, te 's-Hertogenbosch
27.10.1661 | N 2721 | f 61

Cornelis ROELOFFSEN PAUW, weduwnaar van Henricxken Lenaert LUCASSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.10.1663 | N 2700 | f 448

Alcken PAUWELS, van Luijcksgestel, religieus in het convent van de zusters van Orthen te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.01.1678 | N 2786 | f 215

Geraert PAUWELS, van Zeeland bij Grave en Aelken dochter van Sebastiaen AERTSEN, te 's-Hertogenbosch
27.04.1629 | N 2683

Hendrick PAUWELS, soldaat in het regiment van BEVERWEERT, gouverneur van 's-Hertogenbosch en Margariet dochter van Matthijs de BIJE
24.10.1663 | N 2675

Iken PAUWELS weduwe van Lucas Adriaen PETERS, te Heeswijk, present te 's-Hertogenbosch
Revocatie voor schepenen van Heeswijk op 28.3.1647
07.05.1642 | N 2668 | f 173

Marijke PAUWELS, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.03.1654 | N 2670 | f 615

Pauwels zoon van wijlen Jan PAUWELSEN en Diericxken dochter van Aert Anthonissen van der MEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.07.1639 | N 2667 | f 615

Pauwels Jan PAUWELSEN en Catharina Jan Anthonissen MOLDERS, zijn huisvrouw en Hendrick Jan Anthonissen de MOLDER, te Berlicum
21.10.1682 | N 2836 | f 463

Franchoijs zoon van wijlen Augustus PAUWETER en Elisabeth dochter van wijlen Andries Mattheus KETELAER, te 's-Hertogenbosch
Inventaris door de testateur: 5.6.1641
20.08.1629 | N 2683

Helena en Geertruijt dochters van wijlen Lambrecht PAIJMANS bij wijlen Francina Georgii van der MEER, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 30.8.1639 (N 2688)
23.01.1653 | N 2708 | f 130

Helena dochter van wijlen Lambert PAIJMANS bij Francina van der MEER, j.d. te 's-Hertogenbosch
22.10.1666 | N 2731 | f 116

Arike dochter van Adriaen Jan van de PEEL, woont in Meijnsels vrouwengasthuis te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.01.1640 | N 2685

Gijsbertie dochter van wijlen Gijsbert PEELMANS weduwe van Jan Daniel LOIJEN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 2.3.1667 (N 2695 f 124v); 19.2.1673 (N 2732 f 360)
26.08.1673 | N 2732 | f 424

Johannes Peters van PEER en Elizabeth Jaspers DOMP tevoren weduwe van Jan Wouters van SON, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.04.1679 | N 2705 | f 230

Catharina van PEER huisvrouw van Sibertus van HASSEN, woont te Amsterdam, doch present te 's-Hertogenbosch
20.12.1691 | N 2818 | f 320

Frans Jan PEERBOOMS en Marike Wouter LODEWIJCX, te Hilvarenbeek
11.04.1687 | N 2864 | f 239

Jan Bastiaense PEERBOOM, soldaat in de compganie van kapitein de CLEUSSE, te 's-Hertogenbosch in garnizoen
De testateur is ziek
31.01.1671 | N 2790 | f 205

Frans Jansen PEL en Jacomijn Jacop Aerts van HAUBRAECKEN, te 's-Hertogenbosch
26.03.1650 | N 2713 | f 49v

Elisabeth PELGROM weduwe van Odolphe SNEL, bode van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 15.2.1681 (N 2734 f 238 resp f 240); 14.8.1686 (N 2736 f 50)
28.01.1694 | N 2738 | f 101

Besloten testament van Marijke PELGROMS weduwe van Joorden JANS gepasseerd 's-Hertogenbosch 31.12.1643
Geopend op verzoek van Jenneke, dochter van Marijke voorsz en de voogden over de onmondige kinderen van Aert Henricx de ROIJ
27.05.1647 | N 2689

Eduardt Leonardt PELS en Jacomina HERMANS, te 's-Hertogenbosch
09.04.1693 | N 2865 | f 140

Christiaen PELS en Johanna van HAGENBORGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.05.1678 | N 2746 | f 80

Christiaen PELS weduwnaar van Johanna van HAGENBERGHE en Willemijna NAIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.10.1688 | N 2817 | f 329

Leonardus PELS j.m. te 's-Hertogenbosch, deurwaarder van de Ed. Mogenden Rade en Leenhove van Brabant, te 's-Hertogenbosch
01.05.1689 | N 2 | f 307

Peeter Hendrick PELS en Engeltje dochter van Jan THEUNISSEN, op den Dungen
De testatrice is ziek
17.08.1688 | N 2853 | f 206

Johannes zoon van mr Jacop van PELSWEERT bij Wilhelmina REPPELS te 's-Hertogenbosch
01.08.1687 | N 2803 | f 380

Jutken dochter van Henrick van PELT, bejaarde j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 23.1.1638 (N 2688)
03.09.1638 | N 2688

Hendrick Andries PELTIER, geboortig van Helmond, woont in de Mortel te 's-Hertogenbosch
Executeur testamentaire: Jan FRANCKEN van St. Oedenrode, schoolmeester te Ter Heijden
28.04.1627 | N 2660

Hendrick PENECAMP, luitenant in de compagnie van majoor GOOR van het Waalse regiment van de Graaf van NASSAU en majoor-adjudant van 's-Hertogenbosch en Margaretha SAUVEE
De testateur is ziek
12.02.1681 | N 2747 | f 18

Andries Peter PENNINCX, laatst weduwnaar van Catharina GOIJAERTS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, pest
02.02.1637 | N 2672 | f 229

Peterke dochter van Aert PENNINCX, weduwe van Gerard JANS, te Middelrode onder Berlicum
De testatrice is ziek
13.03.1653 | N 2681 | f 129v

Meijnaert PERCEVAL, luitenant kolonel in het regiment infanterie van de Gouverneur van de stad Hulst, present te 's-Hertogenbosch
03.08.1676 | N 2820 | f 319v

Anneke Hermans de PESSER weduwe van Hendrick van HAREN, te s-Hertogenbosch
28.09.1663 | N 2730 | f 377

Everhardt de PESSER, orgelmaker zoon van wijlen Goossen de PESSER, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.10.1670 | N 2671 | f 434v

Adriana PETERS eerst weduwe van Hendrick Jansen van den BERGH en laatst van Peter de CLOUW (de ROUW?), te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 8.11.1691 (N 2826 f 221v)
21.07.1692 | N 2826 | f 398

Besloten testament van Aeltie PETERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch op 4.11.1680
Geopend op verzoek van Digna, Catharina en Hendrick, kinderen van Hendrick Hendrick van LUMMEN bij Aldegondis Peter van PEER
08.07.1691 | N 2855 | f 406

Aerdt Adriaan PETERS en Maria PETERS, te den Dungen
De testateur is ziek
10.11.1681 | N 2836 | f 144

Aleudis dochter van wijlen Jan Willems PETERS, tegenwoordig huisvrouw van Lambert Lambert van TARTWIJCK, van St Oedenrode, present te 's-Hertogenbosch
03.07.1590 | N 2660

Anneke PETERS weduwe van Peter Andriesse van der MEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.10.1657 | N 2670 | f 394v

Anneke Hendrick PETERS, geestelijke dochter, op den Dungen
De testatrice is ziek; overleden: 13.6.1684
Inventaris: 24.6.1684 (N 2853 f 1, 3e stuk)
31.05.1684 | N 2853 | f 2

Anneke Jan Arien PETERS huisvrouw van Willem ANTHONISSEN, te Vechel, present te 's-Hertogenbosch
08.07.1654 | N 2714

Barbara PEETERS, nu huisvrouw van Laureijs Cornelis van ASTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 28.4.1625 (N 2667 f 52)
10.01.1625 | N 2667 | f 48v

Barbel dochter van wijlen Jan PETERSEN, wonende in het convent van de susters van Orten te 's-Hertogenbosch
27.08.1636 | N 2687 | f 226

Bartholomeus zoon van wijlen Antonius PETERS weduwnaar van Heesken dochter van Pauwels Wouter de COCK en Henrickske dochter van Jan Roeloffs van den Dungen te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 30.9.1650 (N 2692 f 160)
08.01.1656 | N 2693 | f 271v

Balthasar zoon van Huijbert PETERS bij Henricxken dochter van Diericx de BONT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.03.1632 | N 2674

Deliana PETERS weduwe van Jacob EIJMBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.10.1662 | N 2730 | f 287

Geertruijd PETERS weduwe van Laureijs MICHIELS, huisvrouw van Goijaert Jan van GESTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 7.4.1650 (N 2707 f 142v)
28.03.1650 | N 2707 | f 142

Gerit PETERS en Judith Gerit THIJSSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
18.08.1636 | N 2667 | f 375v

Geurtien PETERS, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.04.1677 | N 2776 | f 338

Henrick PETERS ven Bergen op Zoom, koopman te 's-Hertogenbosch en Agnees ANTHONISSEN
24.01.1659 | N 2670 | f 533

Hendrick Martens PETERS en Jenneke dochter van Henrick PEETERS te Heeswijk, present te Berlicum
11.04.1651 | N 2681 | f 99

Henricxke PEETERS, weduwe van Jan Adriaans van DAM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.10.1638 | N 2667 | f 662v

Huijbert PETERS, messemaecker, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.09.1629 | N 2677

Jacop zoon van wijlen Willem PETERS en Catharina dochter van Johan Jan van EIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.08.1602 | N 2661

Jan zoon van Henrick PEETERS te Doteren, ressort van Vught present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.03.1665 | N 2756 | f 202

Jan Claes PETERS en Jenneke Adriaen van DIJCK, laatst weduwe van Nicolaes HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
06.05.1694 | N 2819 | f 73

Besloten testament van Jenneke en Merike dochters van wijlen Herman PETERS, zusters in het convent van Ortten, gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.9.1661
Geopend op verzoek van Merike Herman PETERS, die dan moeder van het convent is
08.05.1681 | N 2822 | f 413

Jenneke dochter van Louis PETERS weduwe van Jan Anthonij SCHENCKELS, te 's-Hertogenbosch
19.08.1653 | N 2708 | f 176

Catharina PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie op 30.6.1673
06.06.1671 | N 2732 | f 88

Cathalijn PETERS weduwe van Daniel GEEVERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.10.1680 | N 2777 | f 345

Lijsbeth PEETERS, eerst weduwe van Geerit de BIJE en laatst van Michiel van de VEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.06.1678 | N 2759 | f 59

Lijsken dochter van Adriaen Jan PETERS, te Berlicum
De testatrice is ziek
07.10.1650 | N 2681 | f 87v

Maijke PETERS weduwe van Jacob Peter VREIJSSEN (DREIJSSEN?) te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 25.4.1652 (N 2669 f 432v)
07.11.1653 | N 2697 | f 379

Maijke dochter van wijlen Allart PETERS weduwe van Huijbrecht HUIJBRECHT, des mesmaeckers, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.11.1596 | N 2660

Marike dochter van Dierck PETERS weduwe van Peeter BERNAERTS, te Heeswijck
De testatrice is ziek
15.07.1659 | N 2754 | f 151

Marijke dochter van Hendrick PETERS, te Geffen
06.02.1665 | N 2681 | f 389v

Mechteld dochter van Joorden PETERS weduwe van Cornelis Adriaen van DIJCK
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.4.1629
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch 7.9.1629
Geopend op verzoek van de zeven kinderen van wijlen Goossen JOORDENS
13.09.1629 | N 2664

Neeltken dochter van Marten PETERSEN, wonende binnen het convent van de zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosch
06.08.1636 | N 2687 | f 213

Peter zoon van wijlen Jan PETERS, slootmaker en Margriet dochter van Henrick LAUREIJS, te 's-Hertogenbosch
15.11.1616 | N 2660

Besloten testament van Peter Roeloff PETERS en Emken dochter van Adriaen JANSSEN, te Vechel, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 6.8.1666
Geopend op verzoek van de testatrice
06.02.1673 | N 2731 | f 292

Peterke dochter van wijlen Pelgrom PETERS, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 29.10.1640 (N 2690 f 120v) tijdens ziekte 7.12.1640 (N 2690 f 127v)
27.06.1642 | N 2690 | f 299

Rutger Jan PETERS-en Anna zijn huisvrouw, te Berlicum
De testatrice is ziek
16.03.1642 | N 2681 | f 30

Servaes PETERS en Geertruijd CRAFFERS, te 's-Hertogenbosch
04.06.1686 | N 2837 | f 581

Willem zoon van wijlen Dierck PETERSE, mulder en Maeijke dochter van Dielis Dierox van EMPEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.09.1636 | N 2687 | f 234

Wouter zoon van wijlen Adriaan PETERS en Eerken dochter van wijlen Hendrick ARNTS, tevoren weduwe Lenaert JOSEPHS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.05.1642 | N 2690 | f 282v

Peeter de PETTENHOVE, cornet reform, weduwnaar van Cathalijn van AACKEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.09.1684 | N 2801 | f 582

Anna PEIJMANS weduwe van Dierck Jacobsen SCHENCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.02.1657 | N 2670 | f 342

Adriaan PEIJNENBORCH, koopman en Catharina Jacobs van BILSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.03.1675 | N 2791 | f 279

Besloten testament van Johan zoon van Adriaan Peter PEIJNENBORCH, oud secretaris der vrijheid van Oisterwijk en Jenneke dochter van wijlen Geraert Aerts van de WIEL
Gepasseerd voor schepenen van Oisterwijk op 2O.6.1664; geopend op verzoek van de weduwe, te 's-Hertogenbosch
09.11.1676 | N 2712 | f 481

Cornelis Adriaan PEIJNENBORCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.03.1659 | N 2699 | f 115

Besloten testament van Humfry PEYTON en Catharina van DORP gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.12.1660 en een besloten testament gepasseerd voor schepenen van Bommel op 20.9.1661
Geopend op verzoek van Barbara van DORP cum suis te 's-Hertogenbosch
15.06.1679 | N 2746 | f 251

Hector PHESOR, adelborst in de compagnie van kapitein NORRITZ en Margriet THOMAS, eerst weduwnaar van Margriet FREDERICK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.03.1643 | N 2690 | f 345v

Judith PHENICX, te 's-Hertogenbosch
25.03.1680 | N 2814 | f 68

Judith dochter van Henrick PHOENICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.04.1639 | N 2688

Hilleken dochter van Gerit PHILIPSEN weduwe van Heijman HEIJMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is 'ziek aan de pestilente ziekte'
04.09.1635 | N 2672 | f 23

Judith PHILIPSE, te 's-Hertogenbosch
12.03.1699 | N 2711 | f 161

Catharina PHILIPSEN, weduwe van Jan van LOON, te 's-Hertogenbosch
12.08.1682 | N 2815 | f 208

Adriaan Peter PIECK, smid en Jenneke Barthens de WITT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 2.11.1650 (N 2692 f 169v)
14.04.1651 | N 2692 | f 203

Besloten testament van Hendrick PIECK, Heer van WOLFSWEERT en Geertruijt Wilhelmina PIECK van TIENHOVEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 7.6.1680 en 30.7.1680
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
15.11.1680 | N 2822 | f 283 resp 417

Hilleken PIECK, huisvrouw van Arnoldus van BREUGEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.10.1681 | N 2787 | f 377

Johanna PIECK, dochter van wijlen Otten RAVESTEIJN, Heer van TIENHOVEN bij Christina ANZEIJNS, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
05.07.1599 | N 2662

Gusbert PIECK van TIENHOVEN en Barbara van DORP, te 's-Hertogenbosch
16.08.1671 | N 2790 | f 284v

Michiel PIEREN, weduwnaar van Bertie HULSEFORT en Maria Mattheussen van BALGOIJEN, weduwe van Johan Bastiaen de RAEDT, te 's-Hertogenbosch
28.02.1693 | N 2840 | f 44

Daniel PIETERS, ruiter en korporaal in de compagnie van George Fritz, Grave van NASSAU en Otgen JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
Beide testateuren zijn ziek
26.05.1643 | N 2668 | f 277

Mechtelt dochter van wijlen Jacop Henricx in den PINCK, in het Jerusalemhuijs te 's-Hertogenbosch, in de Visstraat
13.07.1622 | N 2678 | akte 8

Adriaentie Reijnier PIPPELAERS, weduwe van Johan van CEULEN, koopman te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 19.8.1680 (N 2784 f 113)
Contracedulle: 17.4.1681 (N 2784 f 196)
Inventaris: 14.5.1681 (N 2734 f 333)
29.10.1680 | N 2784 | f 170

Henrick PIPER, ritmeester in het regiment van Baron de TIJNAGEL en Catharina TULLEKEN, te 's-Hertogenbosch
21.01.1697 | N 2739 | f 227

Jan PISSEE soldaat in de compagnie van Baron de DONON en Catharina Aelberts van BIESEVELT, te 's-Hertogenbosch
20.11.1658 | f -

Johan PITTEN, Basselier in de rechten, zoon van Martinus PITTEN secretaris der Stad en Heerlijkheid Weert en Johanna van den DUNGEN, dochter van wijlen Jan Roelofs van den DUNGEN, hopkoopman te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.08.1668 | N 2671 | f 284v

Huijbert Anthonissen van de PLAS, j.m. te 's-Hertogenbosch
28.01.1629 | N 2677

Oatharina van der PLAS dochter van wijlen Roelant Aert van der PLAS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.11.1630 | N 2674

Catharina van der PLAS, eerder weduwe van Johan BOBACH en nu huisvrouw van Hendrick van HASTENBURCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 8.10.1671 (N 2785 f 103)
05.05.1676 | N 2786 | f 19

Peeter Cornelis van der PLAS, ruiterman in de compagnie van kapitein BERGAIGNE en Neelke Jacobs van der SPRONGH, te 's-Hertogenbosoh
28.08.1633 | N 2687 | f 107

Henrick PLUIJM, ruiter onder ritmeester HOOCHCOURT en Jenneke dochter van Hendrick JANS laatst weduwe van Peter WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
01.06.1644 | N 2698 | f 438

Aert Goossens van POEDEROIJEN, mr mandemaker, weduwnaar van Maria dochter van Andries van ASTEN en Lijsbeth Goossen van GOOLL, te 's-Hertogenbosch
12.10.1682 | N 2847 | f 270

Andries van POEDEROIJEN en Maria SPLINTERS, te 's-Hertogenbosch
12.08.1686 | N 2748 | f 299

Anna Maria, meerderjarige dochter van Arnoldus van POEDEROIJEN bij Elisabeth GOOSSENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.05.1694 | N 2807 | f 76

Digna Wouters van den POEL, bedaagde dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 10.2.1693 (N 2818 f 478)
12.03.1693 | N 2818 | f 496

Jan Willems van der POEL, kleermaker, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.03.1658 | N 2718

Johan van de POLL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Leiden en Anna Cornelissen den OUDEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 20.11.1679 (N 2746 f 345)
Beide testateurs zijn dan ziek
27.08.1685 | N 2748 | f 81

Nicolaas van der POLL, marktschipper op Amsterdam en Hendrina Aarts SPARO, te 's-Hertogenbosch
06.07.1690 | N 2749 | f 66

Willem POLEN en Francina TIBAUT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.07.1693 | N 2856 | f 50

Jan de POND, korporaal in de compagnie van kapitein SCHRIECK, in garnizoen te Utrecht en Catharina BERNTS, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is hoogzwanger; de testateur is ziek
22.11.1676 | N 2745 | f 494

Goijaert Jacops POOL en Beatrix dochter van Herman WIJNEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.10.1633 | N 2665

Besloten testament van Jacob POOL en Barbara BUIJSEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 6.11.1675
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe, die ziek is
08.08.1690 | N 2826 | f 101

Willemijntken dochter van Jan POORT, ten huize van Reijnier LAUREIJSSEN, te 's-Hertogenbosch, achter de Tolbrugh
Eerder testament: 17.8.1656
28.08.1656 | f -

Diercxke van der POIRTE weduwe van Willem BUIJSEN
Besloten testament - ongeopend aanwezig - gepasseerd 's-Hertogenbosch
30.10.1678 | N 2706 | akte 9

Diercxke van der POIRTE, weduwe van Willem BUIJSE, te 's-Hertogenbosch
25.06.1682 | N 2788 | f 33

Catharina Dircx van der POORTEN, laatst weduwe van Evert Evertsen van der VORST
Inventaris van Catharina Dircx van der POORTEN, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch 13.8.1679 (N 2734 f 85)
14.02.1663 | N 2730 | f 321

Adriaan Anthonisse de POORTER, geboortig van Wijck, koopman van wijn en Maria dochter van Nicolaas ZONNEVELT, geboren te Bern, land van Heusden, beide wonende te 's-Hertogenbosch
13.12.1663 | N 2730 | f 405

Jan Willem de POIRTER en Anna dochter van Herman van LOON, eerder weduwe van Lenaert Jansen van de POLL, wonen te Wijck, land van Heusden, present te 's-Hertogenbosch
04.07.1623 | N 2665

Peter Hendricx de POIRTER, soldaat in de compagnie van kapitein DELEN, 21 jaar oud, te 's-Hertogenbosch
06.11.1660 | N 2720

Willem POORTER en Maria van ANDEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.04.1676 | N 2820 | f 259

Mechelina van POPPEL weduwe van Coenradus van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Zie ook: 4.4.1690 (N 2818 f 41 resp 45)
02.04.1690 | N 2818 | f 39

Besloten testament van Mechelina van POPPEL, weduwe van Coenradus van BOXMEER - geopend aanwezig - gepasseerd te 's-Hertogenbosch
24.10.1693 | N 2706 | akte 25

Aert Peters POST, koopman te 's-Hertogenbosch en Henricxke dochter van Hendrick POTTEIJ
De testateur is ziek
18.09.1641 | N 2688

Hendrick Bastiaense de POTERE, stadstimmerman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.07.1659 | f -

Anneke dochter van wijlen Reijnder Philipsen POTTEY, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch, woont in de Kerckstraet
Eerder testament: 21.10.1640 (N 2688)
08.12.1642 | N 2688

Herman zoon van Willem Hermans POTTEY bij Aelcke dochter van wijlen mr Jacob van SANTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.09.1629 | N 2674

Reijnder Philipsen POTTEY, te 's-Hertogenbosch
10.08.1641 | N 2688

Wijndelken dochter van wijlen Lambert Igrom POTTEY, mr looier en schoenmaker te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.10.1623 | N 2679 | f 121v

Ygrom Reijnders POTTEY en Elizabeth dochter van Jan GIJSELE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.10.1642 | N 2690 | f 324v

Gerard POUWELS, lijnenwever en Jenneke dochter van Dirck Gijsberts van BOMMEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.04.1651 | N 2692 | f 24v

Dirck Thonissen PRAET en Catharina Adriaensen van de VOREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.12.1681 | N 2747 | f 216

Allegonda PREEKERS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.08.1686 | N 2837 | f 613

Peeter PREECKERS en Hester dochter Rogiersen van DRIJEBOSCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.09.1672 | N 2791 | f 104

Elizabeth Catharina dochter van wijlen Henricus PRIEMS, landschrijver te Ravesteijn, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.12.1668 | N 2702 | f 114

Henricxken dochter van Matthias PRIEM, eerst weduwe van Folcaarts van GEFFEN en laatst van Aert Willems van CUIJCK, woont op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 21.7.1662 (N 2756 f 83); 9.11.1663 (N 2756 f 140); 20.7.1666 (N 2701 f 357v)
29.12.1667 | N 2701 | f 370

Jan Woutersen PRIEMS, j.m. van Waelwijck, doch present te 's-Hertogenbosch
30.12.1653 | N 2715

Catharina PRIEM, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.11.1690 | N 2805

Besloten testamenten van Maria PROUNINGH weduwe van Isaac VALCKENAER, gepasseerd te 's-Hertogenbosch, resp 12.1.1678; 8.5.1679; 25.7.1679
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 29.7.1679
Geopend op verzoek van Jacobus KUCHLINUS cum suis
Inventaris: 22.3.1683 (N 2747 f 435)
30.07.1679 | N 2746 | f 272

Besloten testament van Jonker Cornelis PROUNINCX genoemd van DEVENTER en Anna MILLINGH van GERWEN, te 's-Hertogenbosch gepasseerd 20.7.1661, wonende in het klooster te Hoijdonck
Geopend op verzoek van de weduwe
21.05.1667 | N 2695 | f 127

Digna van PULLEN weduwe van Johan van HEESCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice handelt in garen en lint
Eerder testament: 17.10.1693 (N 2738 f 73)
Inventaris: 28.3.1695 (N 2738 f 221)
31.07.1694 | N 2738 | f 149

Henrick en Digna van PULLEN, te 's-Hertogenbosch en Catharina van PULLEN, te Waalwijk, kinderen van wijlen Hendrick Bernards van PULLEN bij Catharina VERMAES, allen present te 's-Hertogenbosch
25.10.1679 | N 2734 | f 101

Hendrick van PULLEN, koopman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.05.1689 | N 2737 | f 54

Johan Baptista PULLE en Ida Elizabeth van ERP, te Vechel, doch present te 's-Hertogenbosch
30.05.1643 | N 2690 | f 361

Herman PULSERS mr timmerman te 's-Hertogenbosch en Heijlke VERWAECKT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.10.1681 | N 2814 | f 593

Jan van PUTH zoon van sergeant Egbert van PUTH, soldaat in de compagnie van BEVERWEERD, te 's-Hertogenbosch
'seer sieck van een quetsuur op zijn hooft'
22.05.1658 | N 2670 | f 440

Ariaen Willem PUTMANS weduwnaar van Jenneke Cornelis ARIENS en Maria Arien HUIJBRECHTS, te 'Capel onder Zuid Holland'
16.11.1685 | N 2761 | f 133

Besloten testament van Aelken dochter van wijlen Lucius Sijmons van der PUTTEN weduwe van Willem SONMANS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.5.1634
Geopend op verzoek van Sijmons Leunis van der PUTTEN cum suis
12.07.1634 | N 2674

Anthonis van PUTTEN en Anna VERBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.10.1684 | N 2735 | f 225

Catharina van der PUTTE, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.09.1689 | N 2737 | f 109

Simon Leunisse der PUTTEN en Aeleijd dochter van Cornelis Jan van TILBORGH bij Heijlke Peter ROMBOUTS
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.4.1655
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
09.05.1659 | f -

Peter zoon van wijlen Peter Peters PUIJN, van Maeseijck, hoeijmaker, eerder weduwnaar van Marijke dochter van wijlen Jacops van BIJLER en Anneke dochter van wijlen Everaert STEVENS, tevoren weduwe van Adriaen PETERS, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 12.3.1599 (N 2660); 13.10.1600 (N 2661); 4.6.1606 (N 2661)
Inventaris: 29.10.1609 (N 2661)
07.10.1609 | N 2661

Helena Alberts PIJL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.09.1684 | N 2778 | f 239

Maria Willems PIJL, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.08.1690 | N 2749 | f 100

Wilhelmus PIJLL en Alegonda PRECKERS, te 's-Hertogenbosch
11.12.1690 | N 2818 | f 157

Besloten testament van Leenart Jansen PIJLMANS en Maria Adriaans de GRUIJTER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 31.10.1666
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
23.05.1667 | N 2757 | f 69

Besloten testament van Anna PIJNAPPEL, weduwe van Guiliam van GEMERT
Recepis van besloten testament: 4.9.1679 (N 2828 f 207v)
Recepis Besloten testament
16.08.1680 | N 2828 | f 249

Baudowijn zoon van Frans PIJNAPPELS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
29.05.1636 | N 2687 | f 189

Besloten testament van Franchois PIJNAPPEL weduwnaar van Johanna de LEEUW
De testateur is ziek
Ongeopend aanwezig; gepasseerd te 's-Hertogenbosch
10.07.1673 | N 2706 | akte 4

Jacob PIJNAPPEL, schoenmaker te 's-Hertogenbosch en Willemijntken zijn huisvrouw
De testateur is ziek
30.11.1636 | N 2687 | f 247v

Jan Jacobse PIJNAPPEL, kleermaker en Geertruijd Gerard van ARNHEM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.03.1673 | N 2782 | f 248

Hermen Hermen van QUACKENBRUGGEN ruiter in de compagnie van Graaf FRITZ en Hilleke RIJCKEN te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
12.12.1636 | N 2667 | f 408v

Dierck La QUAY, sergeant in de compagnie van kapitein BARGERE en Aleijt Woesten van der LINDEN
21.09.1636 | N 2667 | f 444v

Thomas Jansen QUERMAN, tevoren weduwnaar van Maijke Jansen van MIERLO en laatst van Quirijnken ADAMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
31.05.1637 | N 2672 | f 253

Cathalijn QUERIJN weduwe van Anthonie KILSDONCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 27.12.1691 (N 2839 f 462)
Revocatie: 2.7.1695
26.12.1697 | N 2841 | f 516

Besloten testament van Georgius QUINOTEZ, korporaal in de compagnie van ritmeester MOMBA, in garnizoen te Rijnsbergh en Josina dochter van Nicolaas van BERLICUM, gepasseerd 's-Hertogenbosch 21.7.1663
Geopend op verzoek van de weduwe
16.02.1673 | N 2773 | f 115

Geertruijd de RAEDT, dochter van wijlen Seger de RAEDT bij Margriet VLEMMINCX, Bagijn op de Bagijnhof te Mechelen
Eerder testament: 1.2.1673 (N 2732 f 317) gepasseerd tijdens ziekte van de testatrice te 's-Hertogenbosch
De testatrice was toen 14 jaar oud
24.03.1684 | N 2735

Johan Bastiaens de RAEDT, geboortig van Eijl en Maria Mattheus van BALGOIJEN, te 's-Hertogenbosch
08.11.1688 | N 2838 | f 410

Seger Sebertsen de RAEDT en Margaretha VLEMMINCX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.06.1664 | N 2700 | f 367

Baetken weduwe van Thomas RAESS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 5.8.1631 (N 2667)
29.07.1631 | N 2667 | f 88

Arnt de RAETH, leenheer van de Tolkamer van de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, Licentiaat in de Rechten en Maria VLOOTS, te 's-Hertogenbosch
Inventaris door de testateur: 9.2.1665 (N 2722 f 138)
22.11.1660 | N 2720

Maria de RAETH weduwe van Dierck de GOEIJ, huisvrouw van Jan BRANTS, te Boxtel, present te 's-Hertogenbosch
03.07.1675 | N 2755 | akte 71

Maria dochter van Jan Seberts de RAET weduwe van Herbert Anthonis van DIJCK, burgemeester van 's-Hertogenbosch
19.01.1679 | N 2759 | f 115

Peter en Maijke kinderen van Jan RADEMAECKER, van Vlijmen, present te 's-Hertogenbosch
Peter RADEMAECKER is ziek
29.09.1674 | N 2758 | f 208

Peter Simons RADEMAECKER en Lucia Cornelis BREUGMAN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
25.10.1636 | N 2667 | f 394v

Adriaentien RANSECREMER, huisvrouw van Thomas Christoffels SMIT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.08.1653 | N 2693 | f 51v

Anneke dochter van Franssen, te 's-Hertogenbosch
03.04.1657 | N 2693 | f 357

Jacobus RAU, kamerlingh van de Princes van TARENTE en Elijsabeth van OERLE, te 's-Hertogenbosch
16.08.1668 | N 2781 | f 31

Anthonis van RAVESTEIJN en Maria dochter van Henricx de HERST, te Roosmalen
De testatrice is ziek
09.01.1653 | N 2682 | akte 61a

Aldegonda dochter van Laurens Hendrick van RAVENSTEIJN, j.d. te 's-Hertogenbosch
15.10.1648 | N 2697 | f 318

Dierck Jansen van RAVESTEIJN, weduwnaar van Jenneke JOOSTEN, 's-Hertogenbosch
testateur in ziek
04.02.1657 | N 2729 | f 114

Everardus van RAVENSTEIJN, licentiaat in de rechten en canoniek graduaat, te 's-Hertogenbosch
De testateur is te 's-Hertogenbosch overleden 19.8.1642
12.06.1642 | N 2690 | f 289v

Guiliam van RAVESTEIJN en Wilhelmina van ROOSMALEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.10.1679 | N 2835 | f 234

Hendrick van RAVESTEIJN en Catharina ROEFFENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.09.1679 | N 2821 | f 549

Besloten testament van Hendrina van RAVESTEIJN dochter van Jacob Huijberts van RAVESTEIJN bij Mechteld van de GRAEFF gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.6.1695
De testatrice is ziek
Inventaris: 21.8.1698 (N 2859 f 208)
Geopend op verzoek van Andries van der STEEN, te Ravestein, Johan van der STEEN weduwnaar van Herma de BRUIJN, te Nijmegen; Johanna en Elisabeth van de BICHELAER, te 's-Hertogenbosch
16.06.1698 | N 2859 | f 131

Jacobus van RAVESTEIJN en Maria van BOXMEER weduwe van Willem van VORST, te 's-Hertogenbosch
22.01.1689 | N 2754 | f 260

Jan Aertse van RAVESTEIJN en Anneke Andries van GEMERT
12.12.1694 | N 2840 | f 516

Jan Diercx van RAVESTEIJN en Catharina MOONEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.09.1651 | N 2708 | f 384

Jenneke van RAVENSTEIJN weduwe van Jeroon Marcelisse van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Contracedulle: 12.10.1679 (N 2821 f 468)
27.02.1679 | N 2821 | f 366

Jenneke van RAVESTEIJN, weduwe van Willem van GULICK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.08.1681 | N 2828 | f 324

Jenneke Adriaens van RAVENSTEIJN, j.d. te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 13.9.1666 (N 2769 f 260)
02.03.1679 | N 2705 | f 228

Jenneke dochter van Adriaen van RAVENSTEIJN bij Barbara Jansen GAST, te 's-Hertogenbosch
06.07.1662 | N 2730 | f 265

Jouken dochter van Dirck Jan van RAVENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
28.07.1679 | N 2734 | f 82

Catharina dochter van wijlen Jan Everaerts van RAVENSTEIJN eerst weduwe van Peter Willem Adriaans van HEESWIJCK en laatst van Balthasar DONCKERS
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 29.7.1641 (N 2690 f 193v); ?.8.1645 (N 2691 f 62v); 20.9.1645 (N 2691); 22.9.1649 (N 2692 f 22, 2e stuk)
Erfdeling goederen: 13.12.1650 (N 2692 f 179)
14.01.1650 | N 2692 | f 95

Besloten testament van Margaretha van RAVESTEIJN, weduwe van Mattheus van HOUTEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.3.1693
De testatrice is ziek
Inventaris: 24.3.1693 (N 2827 f 165)
Contracedulle: 24.3.1695 (N 2827 f 326)
Geopend op verzoek van Anthonetta de BLEECK, weduwe van Andries zoon van wijlen Mattheus van HOUTEN cum suis
16.10.1693 | N 2827 | f 121

Margriet van RAVENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.01.1690 | N 2818 | f 11v

Stouken dochter van wijlen Dircx Jansen van RAVENSTEIJN bij Jenneke dochter van Joost Gerards van de VEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden te 's-Hertogenbosch op 5.1.1691
Inventaris: 24.2.1691 (N 2737 f 213)
29.06.1662 | N 2730 | f 262

Teunen dochter van wijlen Jan Wouters van RAVESTEIJN, alias STROOBANDT, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.09.1622 | N 2678 | f 330

Willem Aertse van RAVESTEIJN en Marijke Diericx van MIDDELAER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.01.1657 | N 2670 | f 321

Jonker Johannes zoon van wijlen Jonker Johan van RAVESCHOT en Joffer Margriet dochter van wijlen Jonker Johan van MEEUWEN, thans te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.07.1588 | N 2661

Aeltgen, Lijntgen, Meriken en Anneke kinderen van wijlen Dierck Fransen de RAIJMAKER, te Oorschot, bij Willemke dochter van wijlen Henrick SICHELMANS, Bagijnen op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Merike Dierck Fransen de RAIJMAKER is ziek
27.04.1622 | N 2678 | f 252

Anneke dochter van wijlen Dierck Fransen RAEIJMAECKER, van Oirschot, bij wijlen Willemke dochter van wijlen Henrick STOCKELMANS, woont te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 8.11.1653 (N 2693 f 73)
Inventaris: 11.5.1663 (N 2694 f 11)
23.12.1653 | N 2693 | f 91

Hendrick Jansen RAEIJMAECKER, wonende te St Oedenrode, nooit gezond geweest zijnde, present te 's-Hertogenbosch
07.03.1652 | N 2708 | f 37

Besloten testament van Jan Willemse RAIJMAECKER en Jenneke dochter van wijlen Jan OLIJSLAGERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 26.7.1629
Geopend op verzoek van de weduwe
11.08.1641 | N 2690 | f 198

Besloten testament van Vincent Reijnders van RECHOVEN, canonick te Eindhoven, present te 's-hertogenbosch, gepasseerd aldaar op 10.6.1625
De testateur is ziek
Inventaris: 23.6.1625
Geopend op verzoek van zijn moeder, Maria weduwe van Jan REIJNDERS
23.06.1625 | N 2664

Catharina Gijsberts van den REECK, weduwe van Aert Jansen van DEURSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 3.3.1672 (N 2785 f 119)
05.02.1672 | N 2785 | f 117

Geertruijd REIMIT weduwe van Andries Willem MULDERS te 's-Hertogenbosch
24.11.1692 | N 2818 | f 448

Jenneke dochter van Heijmerich REMMEN bij wijlen Beelken dochter var wijlen Geerits van DIJCK, te 's-Hertogenbosch
25.10.1621 | N 2680 | akte 6

Matthijs REMIJN, j.m. geboren te Breda, ruiter in de compagnie van Marcus La FORCE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 19.3.1643 (N 2668 f 286)
25.02.1643 | N 2668 | f 248

Cornelia Lamberts van RENEN weduwe van Hendrick WARENDORP, te 's-Hertogenbosch
02.09.1688 | N 2838 | f 410

Jan RENES weduwnaar van Margaretha Sophia HOIGERS, te s-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.10.1694 | N 2807 | f 136

Anthonij Adriaan RENS, procureur en notaris en Maria Jan van GEFFEN, woont te Oisterwijk, present te 's-Hertogenbosch
01.04.1682 | N 2847 | f 188

Staes van RETHIE, koopman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
31.12.1683 | N 2778 | f 172

Geertruijt REIJNAERT weduwe van Andries WILLEMS, mulder te Vlijmen, present te 's-Hertogenbosch
22.01.1698 | N 2869 | f 238

Jacob REIJERS en Jenneke dochter van wijlen Adriaen Jan van HELMONT eerst weduwe van Cornelis CORNELIS en laatst van Egbert EVERTSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.04.1641 | N 2690 | f 174v

Geertruijt REIJMERTS weduwe van Andries MULDER, te Vlijmen, present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 16.8.1685 (N 2789 f 56)
05.11.1685 | N 2739 | f 70

Elske dochter van wijlen Willem REIJNDERS geboren te Stratum bij Eindhoven, woont te 's-Hertogenbosch
12.09.1602 | N 2663

Gijsbert REIJNDERS, stoelmaecker, te 's-Hertogenbosch
11.06.1680 | N 2835 | f 386

Jan REIJNDERS en Anneke REIJNDERS zijn huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.04.1697 | N 2867 | f 47v

Niclaes REIJNDERS, stadhouder van Empel en Heeske dochter van Geraerd Jansen STOCKHORST, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.10.1639 | N 2690 | f 13 | 1e stuk

Pieter Denijs REIJNDERS weduwnaar van Elisabeth MARTENS en Heijlken Aert SPIERINCX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.06.1689 | N 2817 | f 465

Hendricxke REIJNEN, weduwe van Barthel de BRUIJN, bierdrager te 's-Hertogenbosch
08.02.1686 | N 2824 | f 288v

Rerijntgen dochter van Michiel REIJNIERS laatst weduwe van Andries BAIJMAN, te Middelburg, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.10.1657 | N 2718 | f 149

Geertruijt REIJNIST (REIJNAERT), weduwe van Andries Willems MULDERS, te Vlijmen, present te 's-Hertogenbosch
30.11.1696 | N 2868 | f 445

Anna dochter van dochter Jan Simons REIJNKENS, van Heukelom onder Oisterwijk, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 30.9.1599 (N 2662), tijdens ziekte van de testatrice
21.10.1604 | N 2662

Besloten testament van Johan REIJSINGEN, weduwnaar van Maria LOBRI, gepasseerd 's-Hertogenbosch 22.8.1677
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Johannes Petrus de GULICKER cum suis
28.08.1677 | N 2776 | f 414

Marijke dochter van wijlen Jan de RIDDER j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.11.1599 | N 2660

Geerlingh Peeters van PIEL, schoenmaker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.04.1625 | N 2674

Geerlincxke van RIEL weduwe van Goijaert Henricx van BLADEL, te 's-Hertogenbosch
11.06.1665 | N 2696

Cornelis Jan van RIEL en Helena Joachim van BALEN, te 's-Hertogenbosch
28.10.1679 | N 2734 | f 108

Inventaris van de goederen van Cornelis Peters van RIEL, door zijn weduwe, Johanna van ASPEREN
24.07.1656 | N 2729 | f 58

Thomaske dochter van wijlen Geerlingh Peter van RIELL, te 's-Hertogenbosch
13.01.1651 | N 2692 | f 191v

Margriet dochter van Geerlingh Peters van RIELL, te 's-Hertogenbosch
12.01.1651 | N 2692 | f 190v

Mechtelt Geerlincx van RIEL weduwe van Goijaert Henricx van BLADEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1666 | N 2728 | f 431

Peter Geerlincx van RIEL en Anneke dochter van Cornelis ROELOFFS gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.6.1655
Geopend op verzoek van Bastiaan van TILBORG, mr timmerman cum suis
12.09.1673 | N 2696

Willem Peters van RIEL, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.02.1609 | N 2663

Cornelia RIESPENNINCK, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 21.4.1676 (N 2820 f 266); 1.8.1676 (N 2820 f 324)
11.05.1678 | N 2821 | f 205

Jacobus de RIET, trompetter onder majoor RUIJSCH en Petronella COENEN, te 's-Hertogenbosch
26.05.1683 | N 2815 | f 438

Besloten testament van Anna van RIETHOVEN huisvvouw van Jacques van KESSEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 31.8.1661
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de testatrice
08.06.1666 | N 2710 | f 506

Besloten testament van Anna van RIETHOVEN weduwe van Jacques vn KESSEL, wijnkoper, gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.11.1689
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 20.2.1691
Geopend op verzoek van Johan van KESSEL, koopman van laken, te 's-Hertogenbosch
22.02.1691 | N 2749 | f 152

Nicolaas van RIETHOVEN en Maria van SUSTEN, te 's-Hertogenbosch
05.08.1661 | N 2730 | f 76

Besloten testament van Lambert Jansen van RIETHUIJS en Claeske dochter van Claes SCHEEVERS, te 's-Hertogenbosch gepasseerd
28.11.1653 | N 2666 | f 14

Nicolaas van RINGELENBORCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.04.1674 | N 2682 | akte 92

Maurice Adriaan de la RIVIERE, vaandrig ten dienste der Verenigde Nederlanden en Maria DONDER, te 's-Hertogenbosch
18.04.1676 | N 2812 | f 337

Maurice Adriaan de la RIVIERE, vendrager in de compagnie van kapitein de CLAER, te 's-Hertogenbosch
19.04.1676 | N 2776 | f 90

Maximiliaan de la RIVIERE, luitenant in een compagnie soldaten ten dienste van de stad 's-Hertogenbosch en Anna Bidia de VRIES
De testatrice is ziek te Maastricht
01.08.1673 | N 2785 | f 203

David ROBBERTS soldaat in de compagnie van de kapitein KIRCKPATRICK, tegenwoordig in garnizoen te Sluijs en Elsken ROES, te 's-Hertogenbosch
03.12.1670 | N 2781 | f 385

Sijken ROBBERTS weduwe van Jacop van COESFELT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.01.1659

Andries ROBBERTSON en Louise de VILLAIR, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
05.05.1693 | N 2827 | f 31v

Gudula Bernarts RODINGH, huisvrouw van Hendrick MELIJNGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.05.1689 | N 2838 | f 518

Besloten testament van Jan ROEFFENS en Margaretha van ROOSMAER gepasseerd te 's-Hertogenbosch 10.11.1673
Geopend op verzoek van de weduwnaar
Contracedulle: 24.10.1676 (N 2820 f 355)
01.02.1675 | N 2820 | f 7

Jenneke dochter van Laureijs ROEFFEN weduwe van Adriaan Cornelis van BOECKEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.02.1691 | N 2793 | f 270

Theodora dochter van wijlen Johan ROEFFENS, notaris en clercq te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Margaretha van ROOSMAER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: februari 1689 (N 2825 f 310)
06.03.1689 | N 2855 | f 139

Heesken ROELOFFS weduwe van Jacob REIJNDERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 28.8.1661
Inventaris: september 1661 (N 2700 f 108)
Contra cedulle: 14.10.1661 (N 2700 f 191)
21.08.1661 | N 2700 | f 78

Herman ROELOFS, kraankind, en Aeltje van WIELEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is zeer gekwetst aan de handen
04.01.1675 | N 2712 | f 374

Goijaert zoon van wijlen Goossen ROELOFFS en Thomaske dochter van Wijnants van EIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Huwelijks voorwaarden tussen: Goijaert Goossen ROELOFFS, geassisteerd met zijn broeders Roeloff en Goossen en Thomaske Wijnants van EIJCK, geassisteerd met haar moeder: Lijntgen de NOEL: 2.9.1621 (N 2664)
23.04.1626 | N 2664

Christina dochter van Jan ROELOFFS weduwe van Geraerts COENEN, geboren te Maastricht, woont te 's-Hertogenbosch
07.03.1611 | N 2663

Stijnken dochter van wijlen Jan ROELOFFS, Bagijn op de Grote Begijnhof te 's-Hertogenbosch
Revocatie van alle testamenten: 25.12.1636, tijdens ziekte van testatrice
27.02.1634 | N 2687 | f 115v

Herman ROELOFSEN en Aeltie 's BUELEN, te 's-Hertogenbosch
22.10.1689 | N 2754 | f 323

Helena ROER weduwe van Aelbert HOIJMAIJERS
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.1.1691
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Anneke ROER cum suis
25.02.1691 | N 2826 | f 137

Hendrick Cornelisse ROEST en Maike Geraerts van BOXSTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.03.1671 | N 2772 | f 293

Mr Hans Reijniers ROGGEN, tin- en loodgieter, eerder weduwnaar van Adriaentken dochter van wijlen Peeters van HULTEN en Catharina MARTENS
De testateur is ziek (pest)
12.10.1636 | N 2667 | f 473

Hendrick Jansen ROGGEN en Maijke Jansen de LEEUW, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 23.2.1651 (N 2697 f 343)
21.04.1657 | N 2698 | f 375

Jan ROGIER, koopman en Catharina BAILLET, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.06.1650 | N 2713 | f 68

Philip ROMEIJN, soldaat in de compagnie van kapitein DONEL en Willemijn Willems van ZETTEN, te 's-Hertogenbosch
15.03.1672 | N 2790 | f 393

Henrick zoon van wijlen Arend ROMMEN, van Mill, te 's-Hertogenbosch
05.03.1649 | N 2692 | f 6v

Besloten testament van Jacob zoon van Jacob Laureijs ROMEN en Anneke dochter van wijlen Jan Jan RIJDERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.11.1625
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar op
03.02.1639 | N 2690 | f 26

Metje dochter van wijlen Lenaert ROMMEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.04.1640 | N 2690 | f 64v

Besloten testament van Agnes ROMSWINCKEL weduwe van Johannes WICHELHUIJSEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.1.1657
Geopend op verzoek van de enige zoon van de testatrice, Daniel WICHELHUIJSEN, op
18.10.1658 | N 2694 | 2e stuk

Jenneke dochter van Peter Thomas ROOMERS, alias LOOTGIETERS weduwe van Robbert van den BERKENBOSCH, te 's-Hertogenbosch
20.11.1673 | N 2796 | f 482

Pieter ROOSEMARIJN, sergeant in de compagnie van kapitein IVOIJ in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Margriet TIBOUIJT
17.11.1673 | N 1774 | f 19

Maijke Adriaan ROOSEN weduwe van Johan van BAERDWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.01.1680 | N 2734 | f 145

Maria Prudence, Baronesse ROSE huisvrouw van Isaacq BONNAU, te 's-Hertogenbosch
05.07.1685 | N 2789 | f 52

Thosijn van den ROOSEN, kapitein intendant van de Prins van Oranje en Maria COLEN, te 's-Hertogenbosch
09.09.1674 | N 2775 | f 228

Adriaan Jansen van ROOSMAELEN en Jenneke Hendricx van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.07.1652 | N 2682 | akte 110

Anthonij Jansen van ROOSMALEN en Anneke COCX weduwe van Adam ROMPEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 5.4.1680 (N 2835 f 341)
Contra cedulle: 16.4.1680 (N 2835 f 344)
08.02.1679 | N 2835 | f 63

Barbara van ROOSMAELEN, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
22.06.1696 | N 2819 | f 307

Bartholomeus ROESMAELEN, bierbrouwer en Maria van RAVENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
20.08.1666 | N 2769 | f 233

Besloten testament van Bartel van ROOSMAELEN en Maria van RAVESTEIJN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.10.1675
Geopend op verzoek van de testatrice, nu gehuwd met Robbert van MEERWIJCK
26.10.1690 | N 2826 | f 117

Frans Willems van ROOSMALEN en Handerske Willems van ROOSMALEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.07.1685 | N 2816 | f 270v

Hendrick Cornelisse van ROOSMAELEN weduwe van Jacomina Peter SMITS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.08.1691 | N 2826 | f 198

Hendrina van ROOSMAELEN, eerder weduwe van Peter KEMELINCK, laatst van Anstad GIBBER, cornet ten dienste dezer landen, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.01.1692 | N 2826 | f 448

Heijman Jacobs van ROSMALEN en Jenneke Jansen van ROIJ, te 's-Hertogenbosch
17.05.1693 | N 2840 | f 118

Besloten testament van Jacob Bartholomeus van ROOSMALEN, bierbrouwer en Maijke dochter van Gijsbert Adriaan van ENGELEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.7.1642
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
24.02.1646 | N 2683

Jacob Jacob van ROOSMALEN en Jenneke Corstiaen CUIJPERS geboren te Helmont, eerst weduwe van Aert van ERP, daarna van Aert Jacobs van DIEST en ten slotte van Aert Jan van MEURS alias van PAPENDIJCK, te 's-Hertogenbosch
13.12.1667 | N 2671 | f 246

Jacob Jacobsen van ROOSMALEN en Catharina Cornelis van WOERKOM, te 's-Hertogenbosch
02.07.1673 | N 2703 | f 498

Jan van ROOSMAELEN en Maria Jansen van LIESHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.02.1675 | N 2755 | akte 35

Jan Amelis van ROOSMAELEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.09.1672 | N 2703 | f 362

Johan Amelis van ROOSMAELEN, laatst weduwnaar van Heijlken Stoffels van BEUGEN en Maijke Lenaert WEIJGERGANCX weduwe van Peter van LEENDT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.06.1669 | N 2702 | f 307

Jan Anthonis van ROOSMAELEN weduwnaar van Heijlke FLORISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.08.1672 | N 2703 | f 338

Jan Henricx Wouters van ROOSMAELEN weduwnaar van Luijtien dochter van Hendrick Jan van GEMERT en Maijke dochter van Dircx van ASTEN te 's-Hertogenbosch
herder testament: 9.6.1655 (N 2693 f 235)
18.06.1655 | N 2693 | f 236v

Jan Hendricx van ROOSMALEN weduwnaar van Maijke Jan van ASTEN, te 's-Hertogenbosch
06.12.1676 | N 2712 | f 505

Jan Jaspers van ROOSMALEN en Teunis en Dirck JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.11.1681 | N 2836 | f 167

Jan Melis van ROOSMAELEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.09.1672 | N 2791 | f 112

Catharina van ROOSMALEN weduwe van Leonard van GRIENSVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.03.1673 | N 2671 | f 540

Cornelis van ROSMALEN en Maria PETERS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.09.1670 | N 2772 | f 195

Corstiaen Aertse van ROOSMALEN en Lijsken Gerit Roelofs van HEES, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.08.1680 | N 2835 | f 411

Maria dochter van Rogier van ROOSMALEN bij Elisabeth van STRATHUM te 's-Hertogenbosch
12.10.1692 | N 2839 | f 655

Matthijs van ROOSMAELEN en Catharina Geerits van HELMONT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.01.1661 | N 2760 | f 5

Nicolaas Jan van ROOSMALEN en Catharina Jansen van den BERGH weduwe van Jacob Jansen van den HANENBERGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.04.1682 | N 2836 | f 322

Nicolaas Jan van ROOSMALEN weduwnaar van Catalijn Jan van den BERGH en Willemijn de LEEUW, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.09.1698 | N 2841 | f 671

Nicolaas Reijnder van ROOSMALEN en Adriaantje BALTHUSSEN, te 's-Hertogenbosch
02.01.1687 | N 2838 | f 1

Rogier Melis van ROESMAELEN eerst weduwnaar van Elisabeth van STRATUM en Nu van Engelken MICHIELSEN, present te 's-Hertogenbosch
28.02.1684 | N 2778 | f 184

Rut Amelisse van ROOSMAELEN en Lijsbeth Philipse van STRATUM, te 's-Hertogenbosch
13.09.1672 | N 2703 | f 363

Welt Claassen van ROOSMALEN en Feijken EIJMBERTS zijn tegenwoordige huisvrouw, eerder weduwe van Jacop zoon van Jan JACOPS, de Jonge, te 's-Hertogenbosch
02.03.1627 | N 2637

Johan meerderjarige zoon van Dircx van ROOSMAER bij Johanna van HELVOIRT, te 's-Hertogenbosch
15.04.1676 | N 2820 | f 261

Jan Leonissen Wijnants van ROSAN en Eerken Jansen van WANEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.09.1641 | N 2688

Mattheus Wijnants van ROSAN en Lutgardis van STRIJP, besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 29.8.1669
Geopend op verzoek van de weduwe
03.04.1670 | N 2731 | f 406

Leunis Wijnands van ROSAND, weduwnaar van Arnolda van WANEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 27.9.1680 (N 2814 f 206)
12.06.1679 | N 2813 | f 330

Besloten testament van Holgart Hendrick ROSECRANS, Heer tot Bulckensteijn, zoon van wijlen Maximiliaan ROSECRANTS, kapitein in een compagnie voetknechten te 's-Hertogenbosch, gepasseerd aldaar 22.4.1681
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 23.5.1681
Geopend op verzoek van Johanna van THUIJLL weduwe RIETVELT
15.09.1681 | N 2747 | f 122

Anna ROSKAM weduwe van Jonker Theodorus Pibes DADOMA, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.12.1689 | N 2804 | f 448

AIexander ROSS, geboren te Taine in Schotland, korporaal in de compagnie van kapitein GIPSON in het regiment van kolonel DOUGLAS en Maria HASSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.02.1683 | N 2823 | f 397

Jenneke Hendricx van ROSSUM, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 5.12.1679 (N 2799 f 524)
06.03.1694 | N 2856 | f 92

Catharina EGBERTS, huisvrouw van Ernest ROSWOEING, van Deventer, ruiter in de compagnie van ritmeester St. MARTIN, welke absent is
De testatrice is ziek (pest)
23.11.1636 | N 2672 | f 191

Wilbrordus van ROTHENBURGH, mr glaesemaecker en Maria van EMPEL te 's-Hertogenbosch
15.09.1689 | N 2855 | f 227

Helena van ROTUM, j.d, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.08.1690 | N 2826 | f 89v

Eustaes Le ROUX, geboren te Doornick, soldaat in de compagnie van Baron de GROBENDONCK, te 's-Hertogenbosch
11.06.1629 | N 2664

Johan ROUTIER, koopman te 's-Hertogenbosch
31.07.1676 | N 2783 | f 382

Aert de ROVER schipper op Rotterdam en Maria EVERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.01.1677 | N 2783 | f 160

Aert ROVERS en Hendrina de ROVER, te 's-Hertogenbosch
05.01.1691 | N 2749 | f 142

Adriaantje de ROVER, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.08.1683 | N 2828 | f 513

Adriaantje de ROVER dochter van wijlen Cornelis de ROVER bij AELDERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.09.1683 | N 2747 | f 498

Isabel dochter van wijlen Willem Jan ROVERS weduwe van Johan MEIJER van STOCKEM de Jonge, te 's-Hertogenbosch
De testatrice in ziek
De testateur is overleden te 's-Hertogenbosch
27.06.1634 | N 2674

Jan zoon van wijlen Dirick Jan ROVERS, eerder weduwnaar van Luijtgaerd dochter van wijlen Jacob van RIJSINGEN en Margriet dochter van wijlen Goijaert Adriaan KETELAERS, van Helmond, present te 's-Hertogenbosch
12.07.1615 | N 2660

Jan zoon van wijlen Jan Hendrick ROVERS, van Berlicum en Grietje dochter van Jasper HENDRICX, wonen op de Hinthamerstraet te 's-Hertogenbosch, achter de H. Geest
De testatrice is ziek
13.05.1642 | N 2690 | f 276

Jan Henrick ROVERS en Heijltie dochter van Herman PETERS, tevoren weduwe van Peter zoon van Anthonis Matthijs van LUTZEBORCH te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.05.1659 | N 2681 | f 113

Jan Hendrick ROVERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 30.4.1666 (N 2681 f 432)
01.05.1666 | N 2681 | f 433

Jan Matthijs ROVERS en Mechteld dochter van Corstiaen SPIERINCX weduwe van Peter Delisse van der STEEN, te Middelrode onder Berlicum
De testateur is ziek
02.02.1689 | N 2853 | f 215

Cornelis ROVERS, ruiter in de compagnie van ritmeester de ROIJ te 's-Hertogenbosch
06.11.1679 | N 2784 | f 93

Luijtken dochter van Jan Jan ROVERS weduwe van Willem Jansen LAER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.07.1660 | N 2699 | f 298

Lijsbeth de ROOVER weduwe van Dirck HERHOLT, te 's-Hertogenbosch
23.08.1686 | N 2829 | f 88

MaiJke dochter van wijlen Willem Jan ROVERS weduwe van Bernardijn MORIO, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.01.1633 | N 2674

Aert Henricx de ROIJ weduwnaar van Catharina dochter van Joorden de CUIJPER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.09.1642 | N 2688

Aleijdt dochter van wijlen Niclaes de ROIJ, j.d., van Gorinchem, woont te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.11.1585 | N 2661

Anthonij zoon van Gerits de ROIJ bij Maria Wouters de BONT, te Waalwijk, present te 's-Hertogenbosch
02.09.1681 | N 2822 | f 377

Bastiaen Jansen van ROIJ en Henderske natuurlijke dochter van Arien MELISSEN, te Nieulandt, present te 's-Hertogenbosch
05.07.1689 | N 2825 | f 356v

Denis Peeters van ROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.11.1673 | N 2791 | f 175v

Besloten testament van Emmerentiana van ROIJ weduwe van Johan van RAVESTEIJN, licentiaat in de Rechten, te 's-Hertogenbosch gepasseerd
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Johan van BLOTENBURGH cum suis en Petronella de LEPO cum suis
06.05.1696 | N 2841 | f 74

Gerard Gielissen van ROIJ, metser te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.04.1623 | N 2667 | f 21

Hendrick Ariaens van ROIJ en Maria Bastiaen van LOEMMEL, te Vlijmen, present te 's-Hertogenbosch
05.03.1671 | N 2703 | f 47

Jacob Adriaans van ROIJ en Jenneke Jacobs HUIJGERMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.03.1646 | N 2669 | f 23v

Jenneke Hendricx de ROIJ, te 's-Hertogenbosch, in de St Jorisstraat
De testatrice is ziek
07.12.1686 | N 2736 | f 84

Jenneke Peters van ROIJ weduwe van Cornelis de HAEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.06.1678 | N 2759 | f 45

Joost Matthijse van ROIJ en Barbara VERHOEVEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 2.12.1686 (N 2816)
27.07.1690 | N 2818 | f 105

Cornelis de ROIJ en Barbara van den WIJNGAERT te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.11.1692 | N 2749 | f 440

Maria Jacobs de ROIJ weduwe van Wouter van DEVENTER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.02.1687 | N 2825 | f 35

Pauwels Gielisse van ROIJ alias VOS, metselaar en Stoucken dochter van wijlen Jan Jan van OISTERHOUT, te 's-Hertogenbosch
21.12.1646 | N 2669 | f 95

Besloten testament van Pelgrom zoon van Aert Hendricx van ROIJ gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.11.1655
Geopend op verzoek van Anthonij Jan SCHEFFERS en Geertruijt Jan ZIERNEELS
25.04.1664 | N 2701 | f 29

Peter Jan van ROIJ en Jenneke FLORISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.11.1693 | N 2840 | f 220

Toor van ROIJ en Maria de GRUIJTER, te 's-Hertogenbosch
05.08.1666 | N 2769 | f 217

Thoir van ROIJ en Marike HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.07.1661 | N 2772 | f 379

Aelbertus ROIJAERDTS, schoolmeester te Mierlo, present te 's-Hertogenbosch
23.08.1691 | N 2826 | f 196v

Agnees dochter van wijlen Henrick Arnts de ROIJE, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 27.6.1646 (N 2691)
30.06.1651 | N 2692 | f 228v

Dirck van ROIJEN en Jenneke van SANTEN, te 's-Hertogenbosch
10.10.1685 | N 2816 | f 298v

Genoveva dochter van wijlen Adriaan Ariaens van ROIJE, zuster in het convent van de Zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 28.8.1649 (N 2692 f 44v); revocatie: 16.3.1651; 17.3.1651 (N 2692 f 200v); 15.10.1652 (N 2692 f 387)
15.10.1652 | N 2692 | f 426v

Jan Henricx de ROTJE en Mechtelt dochter van wijlen Evert Peter van SUSTEREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.05.1650 | N 2692 | f 123

Cathalijn Arnts de ROIJE
Recepis Besloten testament
24.08.1666 | N 2666 | akte 3

Maijke dochter van wijlen Henrick Arnts de ROIJE te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.07.1646 | N 2691 | f 180

Besloten testament van Thomas zoon van wijlen Thomas van ROIJE de Oude bij Catharina VERVELEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.10.1662
Geopend op verzoek van de enige zuster van de testateur: Catharina van ROIJE
15.09.1681 | N 2734 | f 314

Adriaen ROIJMANS en Catharina Adriaen HESSELMANS, te Hilvarenbeek
De testateur is ziek
10.05.1688 | N 2864 | f 107

Martinus RUBBENS en Johanna van der HEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
10.03.1690 | N 2737 | f 132

Maria RUBIN, weduwe van Mr. Willem FABIUS, professor der Griekse taal te Leuven, thans huisvrouw van Wouter Thomas van VELP, te 's-Hertogenbosch
21.08.1621 | N 2678 | f 110

J. van RUELO en Christina LUIJENDECKERS
Recepis Besloten testament
27.01.1686 | N 2666 | f 27

Andries Peters van RUEREMONDE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 23.2.1668 (N 2731 f 156)
Inventaris: 15.4.1668 (N 2731 f 192)
15.03.1668 | N 2731 | f 172

Hubertus van RUEREMONDE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 18.5.1688 (N 2817 f 187)
28.12.1687 | N 2817 | f 154

Besloten testament van Hubertus van RUREMONDE en Anna Maria van den BROECK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.1.1685
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Hillegonde van RUERMONDE cum suis
16.01.1688 | N 2762 | f 9

Reijnier Ygroms van RUREMONDE weduwnaar van Aldegonda dochter van Jacob de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.09.1673 | N 2703 | f 614

Maria Jacobs van RULLEN, huisvrouw van Nicolaes HOECBANCX, te 's-Hertogenbosch
Revocatie op 2.10.1668 door Maria Jacobs van RULLEN, die dan weduwe is
29.07.1662 | N 2671 | f 41

Abraham van RUT, mr schaliedecker en Margriet dochter van Stoffel CASSELAER
10.02.1686 | N 2778 | f 334

Wouter RUTS, van Sichen en Neesken Adriaens KAERSMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Contracedulle: 28.3.1676 (N 2744 f 391)
14.05.1671 | N 2744 | f 208

Aert RUTTEN weduwnaar van Theuniske Gerith JOCHEMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.07.1652 | f 39

Adriaan zoon van Goijaert RUTTEN en Baetien dochter van Eijmbert ADRIAANS eerst weduwe van Corsten Henrick HUIJBEN en daarna van Huijbert Daniel VOETS, te Rosmalen, doch present te 's-Hertogenbosch
24.03.1661 | N 2694 | f 245v

Mariken dochter van Lambert RUTTEN, dienstmeid bij Jacobus de BACQUER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.08.1683 | N 2788 | f 188

Elizabeth dochter van wijlen Huijbert RUTTEN, van Schijndel, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1683 | N 2823 | f 490

Jan zoon van wijlen Jan RUTTEN, drapenierder en Margriet dochter van wijlen Peter GOIJAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.06.1632 | N 2674

Jan zoon van Thonis RUTTEN en Lenaertken dochter van Peter GERARTS, te Oss, present te 's-Hertogenbosch
08.07.1643 | N 2690 | f 370v

Johanna dochter van Goijaert Peter RUTTEN, Bagijn op de Grote Bagijnhof te Leuven, present te 's-Hertogenbosch
10.05.1684 | N 2735 | f 177

Marcellis zoon van Aert RUTTEN en Merike Aert RUTTEN, zijn zuster, te Ortten
De testateur is ziek
03.01.1656 | N 2698 | f 137

Margriet dochter van wijlen Jan RUTTEN, geboren te Schijndel, tegenwoordig dienstmaagd van de Oude heer van ERF, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.05.1604 | N 2663

Ruth zoon van Willem HUTTEN en Catharina dochter van Jan Matthijs LEIJTEN, te Gemonde onder St Michielsgestel
De testateur is ziek
04.08.1689 | N 2853 | f 265

Barbara Catharina dochter van wijlen Henrick RUIJSCH, secretaris van 's-Hertogenbosch, bij Aleijda TULLEKEN, te 's-Hertogenbosch
05.09.1688 | N 2762 | f 52

Besloten testament van Dirick RUIJSCH, commissaris ordinis van de monstringe en Leonora WIJLDE, gepasseerd 's-Hertogenbosch 26.3.1682
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 11.5.1684
Geopend op verzoek van de weduwnaar
23.06.1684 | N 2747 | f 626

Everaert RUIJSCH, tingieter en Hillegunde van ACHELEN, te 's-Hertogenbosch
05.06.1694 | N 2827 | f 205

Besloten testament van Gijsbrecht RUIJSCH, kapitein luitenant in de compagnie van de kolonel te paard in het regiment van de Prins van TARANT en Diderica PLOOS van AMSTEL, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 22,11.1669
Geopend op verzoek van Johan Gijsbert RUIJSCH cum suis
10.02.1687 | N 2736 | f 91

Besloten testament van Gijbrecht RUIJSCH, weduwnaar van Diderica PLOOS van AMSTEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 28.1.1686
Geopend op verzoek van Johan Gijsbrecht RUIJS, ritmeester ten dienste van 's-Hertogenbosch, cum suis
10.02.1687 | N 2736 | f 97

Henrick RUIJSCH, licentiaet in de rechten, secretaris van 's-Hertogenbocch en Alida TULLEKENS dochter van Rutger TULLEKENS president van 's-Hertogenbosch
17.02.1654 | N 2675

Besloten testament van Hendrick RUIJSCH, licentiaat in de rechten en 1e secretaris van 's-Hertogenbosch en Alicia TULLEKENS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.6.1675
Geopend op verzoek van de weduwe
16.12.1680 | N 2711 | f 348

Jan Adriaan RUIJSCH en J.M. CRAAIJENEST
Recepis Besloten testament
08.06.1708 | N 2666 | f 61

Klara RUISCH
Recepis Besloten testament
04.10.1703 | N 2666 | akte 50

Kornelia RUIJSCH
Recepis Besloten testament
04.10.1703 | N 2666 | akte 51

Lijsbeth RUIJSCH, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.11.1672 | N 2796 | f 172

Maria Florentina RUIJSCH, weduwe van Joost van GENT, kapitein ten dienste van 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.11.1691 | N 2737 | f 295

Martinus RUIJS, soldaat in de compagnie mariniers van kapitein CNOPPERT, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
06.03.1672 | N 2732 | f 236

Aert Willem RUIJSEN, weduwnaar van Maria Dirck JOORDEN, te Osch present te 's-Hertogenbosch
27.07.1699 | N 2876 | f 206

Gijsbert RUIJSTEN, Raad van 's-Hertogenbosch en Albertina COCKANGEN, te 's-Hertogenbosch
27.02.1636 | N 2674

Hendrick RUIJSTEN, president en raad van 's-Hertogenbosch en Johanna SIMAIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.11.1656 | N 2675

Adriaan Hendricx de RUIJT, kwartiermeester in de compagnie van ritmeester PLASBURCH, in garnizoen te Steenwijk, present te 's-Hertogenbosch en Maria dochter van Han Stoffels van BEUGEN
De testateur is ziek
13.05.1667 | N 2728 | f 442

Anthoni de RUIJT en Aldegonda DONCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.10.1689 | N 2762 | f 138

Jan Anthonis de RUIJT, deurwaarder van de Raad van Brabant en Jenneke Jansen MEUS, te 's-Hertogenbosch
08.12.1659 | N 2720

Besloten testament van Anna dochter van Mr. Goijaert de RUIJTER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 6.9.1636
Geopend op verzoek van Maijke dochter van Mr. Goijaert de RUIJTER
01.09.1646 | N 2691 | f 213v

Arent RUIJTTERS, geboortig van Nuth, land van Brabant (sic!), te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.10.1681 | N 2800 | f 336

Dirck zoon van Anthonis de RUIJTER en Marijke CORNELIS en Pauwels zoon van Anthonis de RUIJTER, te 's-Hertogenbosch
10.08.1635 | N 2665

Dierck Anthonis de RUIJTER weduwnaar van Marijke CORNELISSE, schrijnwerker, te 's-Hertogenbosch
De testateur ligt 'met een quaat been te bed'
Eerder testament: 20.8.1651 (N 2669 f 387)
31.08.1651 | N 2669 | f 395

Aelbertken dochter van wijlen Jan Jan RIJDER bij wijlen Geertruijd van der MEER, te 's-Hertogenbosch
14.07.1636 | N 2674

Aleijdt Dierck RIJCKEN weduwe van Jan Daniel JANSEN, alias VADER, van Tilburg, ruiter in de compagnie van George Frederick van NASSAU, te 's-Hertogenbosch
13.05.1662 | N 2671 | f 25v

Geertruijdt dochter van Adriaen RIJCKAERTS weduwe van Thomas Adriaan CORSTEN, te Gemonde onder St Michielsgestel, present op den Dungen
13.03.1686 | N 2853 | f 90

Goijaert Arijen RIJCKERS te 's-Hertogenbosch
De testateur, die ziek is, is ruim 70 jaar oud
28.10.1687 | N 2803 | f 445

Jan Geeraerts RIJCKMANS en Margriet dochter van Hendrick MENDELS te 's-hertogenbosch
De testateur is ziek
27.04.1654 | N 2666 | f 15

Gijsbert Cornelis van RIJN, weduwnaar van Dirckje JANS en Pieternella Erasmus WOLSVELT, te 's-Gravenhage, doch present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.07.1687 | N 2854 | f 297

Johanna van RIJN, weduwe van Jacob VOGELVANGER(S), bierbrouwer te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 31.8.1691 (N 2826 f 199v)
11.04.1698 | N 2859 | f 85

Christoffel Stoffel van RIJN, bierbrouwer en Maria PESSERS, te 's-Hertogenbosch
08.02.1668 | N 2728 | f 448

Barbara van RIJNSHOVEN, dochter van wijlen Henricx van RIJNSHOVEN
bij Anna van HEESEVELT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.07.1663 | N 2671 | f 91

Besloten testament van Gijsbert van RIJNSHOVEN, apotheker en Elisabeth Jan EMONTS, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 10.1.1666
Geopend op verzoek van de weduwnaar
27.04.1678 | N 2776 | f 430

Besloten testament van Gijsbert van RIJNSHOVEN, apotheker te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Elisabeth Jan EMONTS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 28.4.1678
Geopend op verzoek van de kinderen van de testateur
18.05.1678 | N 2774 | f 165

Hendrick RIJNSHUGE, clercq ter secretarij van 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 1.4.1670 (N 2785 f 29)
24.03.1670 | N 2785 | f 27

Corstiaen Anthonis de RIJPE, geboortig van Brussel en Jenneke Marten STORMS, te 's-Hertogenbosch
22.02.1668 | N 2728 | f 449

Besloten testament van Johan van RIJSINGEN en Maria LOBRI gepasseerd te 's-Hertogenbosch 11.0.1675
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
28.03.1677 | N 2755 | akte 174

Catharina RIJSSENAERS, huisvrouw van Hendrick HOLLANDERS, bakker te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.01.1692 | N 2737 | f 331

Jan Hendricx van RIJSWIJCK, j.m. te Haeren
De testateur is ziek
02.09.1690 | N 2855 | f 353

Marijke dochter van wijlen Henricx Anthonis van RIJTHOVEN weduwe van Everaert JANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.06.1602 | N 2661

Steven du SAER genoemd La TAILLE, mr cleermaker weduwnaar van Catrijn DAFELE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 18.3.1681 (N 2814 f 340)
03.06.1680 | N 2814 | f 130

Aert SALMEE en Catharina HERMANS, geboren resp te 's-Hertogenbosch en te Hultenen in het Stift Munster, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.10.1657 | N 2729 | f 211

Johan SALMEE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 5.11.1682 (N 2828 f 422)
20.06.1682 | N 2828 | f 377

Diercxken dochter van Coenraet SALOMONS weduwe van Nicolaes van BERCKEL, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 17.3.1656 (N 2698 f 234); 27.6.1659 (N 2699 f 134)
19.11.1660 | N 2699 | f 401

Besloten testament van Coenraed SALOMONS, koperslager te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Metken DIERICX, gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.12.1630
Geopend op verzoek van Jan, Salomon en Diercxken, zonen en dochter van de testateur
27.04.1633 | N 2674

Huijbert SAM en Anna Barbara van ORSAU, te 's-Hertogenbosch
27.11.1692 | N 2818 | f 450

Johannes zoon van Godefridus van SAMBEECQ en Vincentia dochter van Henricus van LIEBERGEN, alias de RUIJTER, te 's-Hertogenbosch
13.09.1600 | N 2662

Maria dochter van Goijaert Jan van SAMBEECK weduwe van Coenraet Gerits van den GRAEFF, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, in de Blauwe Leeuw, in de Vuchterstraet
Revocatie: 4.2.1638 (zie ook: N 2679 f 75)
06.04.1623 | N 2679 | f 27

Wouterke dochter van wijlen Herman van SAMBEEK bij Margriet van BEL, te 's-Hertogenbosch
15.03.1656 | N 2675

Lijsbeth SAMUELS weduwe van Johannes BERNTS, huisvrouw van Henrick BLEIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.09.1689 | N 2838 | f 603

Dierck Jans van de SANDE en Maria Adriaens van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.06.1692 | N 2855 | f 464

Elisabeth Hermans van de SANDE, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.06.1664 | N 2728 | f 414

Engeltie dochter van Jan van de SANDE weduwe van Jan Hendrick SANTEGOETS, te Boxtel, doch present te 's-Hertogenbosch
25.02.1666 | N 2701 | f 127v

Geraert Dircx van de SANDE weduwnaar van Peterke Gerrit Jacobs van GRINSVEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.09.1691 | N 2818 | f 254

Jacob van de SANDE en Jenneke Jansen van DOOREN weduwe van Dirck Lenaerts CROONENBURCH, te 's-hertogenbosch
De testateur is ziek
19.10.1680 | N 2759 | f 252

Jan Aarts van de SANDE en Elizabeth dochter van Jacob Aerts van HOUBRAECKEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.01.1662 | N 2756 | f 57

Jan Diercx van de SANDE en Jenneke Peter JACOBS, te 's-hertogenbosch
De testateur is ziek
08.09.1684 | N 2816 | f 147

Jenneke dochter van Johan van de SANDE, geestelijke dochter te Boxtel, doch tegenwoordig binnen 's-Hertogenbosch
02.06.1692 | N 2855 | f 467

Maijke Hendricx van de SANDE, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.12.1668 | N 2702 | f 136

Peter Dircx van de SANDE en Jenneke Jans van HEES, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.10.1681 | N 2747 | f 169

Theodora weduwe van Jacob van der SANDE te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.06.1690 | N 2839 | f 91

Henricxke dochter van wijlen Peter SANDERS, geboren te Gorcum, woont te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 29.11.1633 (N 2674)
10.05.1635 | N 2674

Geraerdt SANDERSSON, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, eerder weduwnaar van Stijntken WILLEMS en Cornelia dochter van Cornelis van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 24.9.1653 (N 2670 f 65)
04.08.1661 | N 2670 | f 723

Besloten testament van Robert SANDERSSON, kapitein van een compagnie Engelse voetknechten en Elisabeth de PIJRI
De testatrice is ziek
Ongeopend aanwezig
07.02.1646 | N 2666 | akte 9

Besloten testamenten van Philippe de SANGUIJ, kolonel ten dienste van Hare Hoogmogenden, gepasseerd te 's-Hertogenbosch resp 10.10.1669 en 12.12.1669
Beide testamenten zijn geopend op verzoek van luitenant kolonel Adolphe de GONNES (GOEIJ?)
N 2680 acte 45, resp. N 2731 f 391.
28.12.1669 | N 2680 | akte 45

Johanna SANDACKERS, j.d te 's-Hertogenbosch
26.08.1685 | N 2816 | f 296v

Johan van SANTE, weduwnaar van Adriaantje Anthonie GELDENS, te 's-hertogenbosch
10.10.1699 | N 2869 | f 567

Maijke Cornelis van ZANTEN weduwe van Jan BONGERS, bierdrager te 's-Hertogenbosch
18.04.1675 | N 2791 | f 306v

Gommert Henrick SANTEGOES, j.m. te Munsel, baronnie van Boxtel, present te 's-Hertogenbosch
27.05.1692 | N 2763 | f 23

Boudewinus van der SANTVOIRT licentiaat in de rechten en Catharina dochter van Gerrit van SUTPHEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.09.1655 | N 2696

Daniel Wouters van SANTVOORT en IJken Jan Geeraerts BACK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.08.1617 | N 2664

Hendrick van SANTVOORT en Maria van GOCH, te 's-Hertogenbosch
28.02.1690 | N 2839 | f 28

Johan Boudewijns van SANTVOIRT en Willemke dochter van wijlen Peter Willems de GUIJLICKER, in de Hinthamerstraet, te 's-Hertogenbosch
14.10.1647 | N 2691 | f 362

Jan Boudewijns van SANTVOIRT weduwnaar van Willemke dochter van wijlen Peter Willems de GUIJLICKER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 13.9.1651 (N 2692 f 349); 30.8.1653 (N 2693 f 54)
04.01.1658 | N 2670 | f 402

Johanna dochter van wijlen Boudewijn Peters van SANTVOORT bij Livina ANDRIESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.05.1638 | N 2667 | f 567v

Maria van SANTVOORT dochter van wijlen Boudewijn Peters van SANTVOORT weduwe van Jacques LAUREN, koopman te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 22.6.1669 (N 2671 f 318)
Revocatie: 12.2.1671
15.07.1669 | N 2671 | f 334

Peter Boudewijns van SANTVOIRT en Maijke dochter van wijlen Jasper Willems van HEESWIJCK, te 's-Hertogenbosch
01.10.1660 | N 2694 | 2e stuk

Besloten testament van Peter Boudewijns van SANTVOIRT en Maijke Jaspers van HEESWIJCK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.3.1660
Geopend op verzoek van Hendrick VLOOTS man en momboir van Catharina van DUPPEN tevoren weduwe van Boudewijn van SANTVOIRT cum suis
23.05.1671 | N 2732 | f 79

Mr Tobias van SANTVOIRT en Mechtelt Roeloffs van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
24.08.1657 | N 2696

Jacques SARRAFIJN, 's-landsdeurwaarder en Elisabeth Aertsen VERHEIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.06.1640 | N 2688

Margaretha SARTS weduwe van Nicolaes Nicolaes van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 12.6.1670 (N 2731 f 420)
03.09.1672 | N 2732 | f 261

Cornelis SCHADE, koopman, weduwe van Catharina de la CHAPELLE en Cornelia van NEULIGHEM, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 9.9.1655 (N 2696) tijdens ziekte van de testateur
Revocatie van het nieuwe testament: 12.2.1661
10.08.1659 | N 2696

Cornelis Jansen SCHAEP, laatst weduwnaar van Neeltie dochter van Jan DIRCX en daar voor van Neeltie CORNELISSEN, te Ortten
De testateur is ziek
25.07.1656 | N 2696

Gerartken dochter van Herman van der SCHAEREN, Bagijn op de grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 31.10.1648 (N 2691 f 6, 2e stuk); 3.11.1648 (N 2691 f 5, 2e stuk)
01.02.1652 | N 2692 | f 380

Jacob SCHAERS en Divertie GERITS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.12.1686 | N 2837 | f 725

Jacob SCHAERS en Jenneke GERITS VERHEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
07.11.1687 | N 2838 | f 302

Besloten testament van Pieter Gielis SCHAGEN, woont te Alkmaar, kapitein luitenant onder de Graaf van BERLO, gepasseerd te Haarlem 8.4.1674
Geopend op verzoek van zijn neef, Jacob BOSCH, te 's-Hertogenbosch
19.05.1677 | N 2821 | f 96

Johan SCHALCKMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 26.4.1689 (N 2855 f 153)
13.05.1689 | N 2855 | f 166

Inventaris en contracedulle van Willem SCHALCKMANS, weduwnaar van Maijke HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
21.07.1690 | N 2826 | f 67

Joost SCHANS en Neeltje BALTUSSEN, te Woudrichem, doch present te 's-Hertogenbosch
15.10.1689 | N 2737 | f 112

Catharina SCHARP, te 's-Hertogenbosch
09.06.1695 | N 2764 | f 37

Peeter SCHAT, geboortig van St Truijen bij Maastricht, soldaat onder BREDERODE en Anthoniske HUIJBERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.10.1644 | N 2668 | f 353v

Peter SCHAT, soldaat onder van BREDERODE, geboortig van St Truijen bij Maastricht, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.01.1646 | N 2669 | f 13

Johnker Johan van der SCHAUT, zoon van wijlen Jonker Gijsbrecht van de SCHAUT bij Maria de BEVER en Catharina Barbara van ZOETENDAEL, op den Huize Zwaanenbergh te Dinther
18.09.1660 | N 2710 | f 71

Anthonie Aertsen SCHAIJ en Claeske dochter van Adriaen Reijnder LOIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, pest
16.10.1636 | N 2672 | f 185

Willemke Jansen SCHAIJEN weduwe van Peter Peeterse van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.10.1672 | N 2703 | f 377

Gerard van SCHAIK, mr smid en Margriet VIESTERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.11.1694 | N 2840 | f 486

Gerrit Cornelis van SCHAIJCK, saijssemaecker, te 's-Hertogenbosch en Mechteld van DIEPEN
De testatrice is ziek
Revocatie: 29.10.1686
25.04.1677 | N 2733 | f 151

Ghijsbrecht Aerts van SCHAIJCK, timmerman en Eefje Cornelis van VLIJMEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.10.1654 | N 2714

Lambert Gerrits van SCHAIJCK en Willemina van KILSDONCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.01.1694 | N 2827 | f 145

Maijke Aerts SCHAIJK weduwe van Jan Jan MUELLER, van Wunnenborch, present te 's-Hertogenbosch
21.07.1657 | N 2698 | f 399

Wouter Gerits van SCHAIJK, hoefsmid en Maria Gerits van Kerckenbrugge, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.01.1673 | N 2703 | f 464

Anna dochter van Jan SCHEFFERS weduwe van Johannes BESOUWEN van LOON, drossaard van Bockhoven
Eerder testament: 1.9.1668 (N 2731 f 232)
27.01.1672 | N 2732 | f 227

Anthonij zoon van Jan SCHEFFERS bij Levina dochter van Henrick de ROIJ, te 's-Hertogenbosch
12.03.1657 | N 2698 | f 347

Gerrit Wouter SCHEFFERS en Anneke Jan SPIERINCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.11.1686 | N 2837 | f 659

Godefroij SCHEFFERS en Hildegonda SANDERS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 23.6.1650 (N 2713 f 66)
18.08.1650 | N 2713 | f 83v

Besloten testament van Ignatius SCHEFFERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.2.1693
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Johan en Jacob SCHEFFERS cum suis
06.02.1693 | N 2818 | f 472

Besloten testament Johan SCHEFFERS de Oude, boekverkoper
De testateur is in zijn huis bezocht met de pestilente ziekte
De testatrice is gezond
14.02.1636 | N 2666 | f 7

Johan zoon van Antoni SCHEFFERS, boekdrukker en boekverkoper, weduwnaar van Levina dochter van wijlen Hendrick Aertsen van ROIJ en Maria dochter van wijlen Jacob Martens de GULICKER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.08.1651 | N 2707 | f 492

Jan zoon van wijlen Gherard SCHEFFERS en Anneke dochter van wijlen Jan SWEERTS alias BOTTERMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Wijziging op 16.4.1583
31.05.1562 | N 2662

Adriaan, natuurlijke zoon van wijlen Jasper Diericx SCHELLEKENS bij Anneke dochter van Wouter SWAENS en Heijlken dochter van wijlen Matthis SMITS, van Goorl, weduwe van Anthonis Everts van EETEN, te Goirle, present te 's-Hertogenbosch
24.03.1610 | N 2663

Besloten testament van Peeter SCHELLEKENS en Geertruijd van der MARS gepasseerd te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Ongeopend aanwezig
30.06.1685 | N 2761 | f 101

Adriaan Marten SCHELMANS, van Dordrecht en Agatha Huijberts JOPPEN, van Lier, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.09.1624 | N 2679 | f 229v

Boudewijn en Francina, resp. 20 en 22 jaar, kinderen van wijlen Dierck Jacob SCHENCK bij wijlen Anna PEIJMANS, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 12.3.1675
28.01.1662 | N 2671 | f 15v

Maria SCHENCKELS weduwe van Henricx MOLENGRAEFF, chirurgijn, te 's-Hertogenbosch
18.04.1663 | N 2730 | f 343

Philippina SCHEVEN weduwe van Dirck Herbertsen CLERCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.06.1682 | N 2836 | f 379

Hendrick SCHEIJ, bakker en Anthonetta de BLEECK, eerder weduwe van Andries van HOUTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.01.1696 | N 2827 | f 407

Henricxke dochter van wijlen Goijaert Jansen SCHEIJMAKERS huisvrouw van Andries zoon van wijlen Geraert CLAESSE, viskoper, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.12.1632 | N 2674

Besloten testament van Johannes SCHILTMANS, van Macheren, Graafschap Megen, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 10.7.1653
Geopend op verzoek van Johan van der MEULEN en Johan BRANTS
11.05.1654 | N 2697 | f 439

Sijke Jansen SCHILMANS, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
09.11.1691 | N 2793 | f 359

Abraham zoon van Peeters van der SCHILSTRATEN en Maria dochter van Wouter van STIPHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.01.1660 | N 2756 | f 1

Anthonius SCHOENE, te Waalwijck, present te 's-Hertogenbosch
29.12.1696 | N 2841 | f 321

Maria SCHOENE dochter van Adriaan NICOLS bij Cornelia de CONINCK te 's-Hertogenbosch
15.08.1690 | N 2839 | f 119

Margaretha SCHOENMANS weduwe van Pieter van OLDENBORGH, te 's-Hertogenbosch
02.04.1684 | N 2747 | f 589

Besloten testament van Cornelis SCHONENS en Cornelia dochter van wijlen Dirck SCHENCK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 25.4.1662
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
12.11.1691 | N 2737 | f 293

Mechtelt dochter van wijlen mr Jacop SCHOONENS bij wijlen Maria Andriessen van BLADEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.04.1662 | N 2730 | f 199

Besloten testament van Jacob SCHOOCK gepasseerd 's-Hertogenbosch 18.7.1676
Geopend op verzoek van Johan SCHOOCK, raad en havenmeester van 's-Hertogenbosch
01.06.1681 | N 2783 | f 385

Godefridus SCHOONENS, koopman te 's-Hertogenbosch
05.10.1683 | N 2788 | f 209

Besloten testament van Aletta van SCHOONDEROORT weduwe van Wijnant de ROIJ, secretaris van Vlijmen, Engelen en Hedickhuijsen
De testatrice is ziek
Gepasseerd voor schepenen van Vlijmen op 19.2.1699
Geopend door notaris Hendrick de LEPO te 's-Hertogenbosch
08.12.1699 | N 2869 | f 592

Maria Adams van SCHOONENBURGH, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice - 25 jaar oud - is ziek
11.06.1673 | N 2773 | f 215

Jenneke dochter van Jan SCHOORMANS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.12.1662 | N 2742 | f 485

Adriana dochter van Guilliams van der SCHOOT, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 18.9.1674
13.04.1674 | N 2775 | f 102

Anthonij van der SCHOOT, mr bakker en Willemina van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.07.1692 | N 2806 | f 166

Geerlingh Hendricks van der SCHOOT, beenhouwer en Willemke dochter van Sebrechts van MERLAER
De testatrice is ziek
03.06.1660 | N 2696

Cornelis van der SCHOOT en Geertruijd Gerritse van de GRAEFF, te 's-Hertogenbosch
25.07.1696 | N 2819 | f 326

Willem SCHOOTS, leidekker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.05.1689 | N 2762 | f 106

Gijsbert Jansen SCHORREMANS en Anneke Jansen van GEMERT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.02.1687 | N 2825 | f 36v

Johan Rogiers SCHOTELMANS en Handersken Gijsberts van den BRANT te 's-Hertogenbosch
10.11.1694 | N 2819 | f 119

Jan Rutgers SCHOTELMANS en Lijsken dochter van wijlen Daniels ANTHONISSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.02.1622 | N 2678 | f 223

Julius SCHOTELMANS en Mechtildis Francken van DIEPENBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 4.8.1661 (N 2670 f 736)
30.11.1689 | N 2817 | f 531

Julius SCHOTELMANS weduwnaar van Mechteld van DIEPENBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.08.1690 | N 2818 | f 119

Merike dochter van Wouter SCHOTELS, van Luijksgestel, woont in het convent van de zusteren van Ortten, te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 223v

Aelken Wouter SCHOTELS, te 's-Hertogenbosch
'ziek van een accident aan haar gezicht'
12.01.1670 | N 2757 | f 202

Maijke SCHOUHAMERS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.11.1681 | N 2747 | f 186

Barbara SCHOUTEN, te 's-Hertogenbosch
15.10.1696 | N 2819 | f 359

Joachim SCHOUTEN en Agatha van GULICK, te 's-Hertogenbosch
29.01.1665 | N 2722 | f 129

Besloten testament van Joachim SCHOUTEN, koopman en Agatha van GULICK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 16.11.1680
Geopend op verzoek van de weduwe
08.12.1690 | N 2749 | f 127

Wilhelmus SCHOUTE en Johanna Maria van den HEESACKER, te 's-Hertogenbosch
13.01.1693 | N 2840 | f 12

Nicolaas SCHRAFFER, kapitein in het regiment van kolonel KIRCKPATRICK, op vertrek staand naar het leger, en Charlotte MARTINI, te 's-Hertogenbosch
25.05.1675 | N 2745 | f 237

Johan SCHRAM, sergeant in de compagnie van luitenant kolonel DUCQ, weduwnaar van Sophia van COUVERDEN en Maria HERMANS, te 's-Hertogenbosch
25.05.1675 | N 2745 | f 237

Engeltje weduwe van Martinus van SCHRIECK, chirurgijn te 's-Hertogenbosch
De testatrice ie ziek
29.06.1683 | N 2784 | f 160

SCHRIJVER
Mattijs SCHRIJVER, soldaat in de compagnie van kapitein DEMMER en Maijke JANSEN, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 15.11.1659
03.05.1640 | N 2668

SCHRIJVERS
Matthijs SCHRIJVERS, bierbrouwer en Oijken Jansen van LOM, te 's-Hertogenbosch
10.12.1668 | N 2743 | f 634

Adriaan SCHUERMANS en Jacomina WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.11.1696 | N 2739 | f 215

Anthoni Peter SCHUERMANS en Jenne Maria Gerwaenen VESTERS te Engelen, doch present te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 21.9.1689
11.08.1685 | N 2762 | f 119

Hendrick SCHUERS en Francina Jacops van der AA, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.17.1680 | N 2734 | f 190

Jeffken Jansen van SCHUILLENBURCH
Recepis van besloten testament
22.08.1665 | N 2666 | akte 2

Lambert Willemse SCHUL, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur - 70 jaar oud - is ziek
11.11.1650 | N 2707 | f 330

Aelbert Lambers van SCHUIJBELEN en Maria dochter van wijlen Geraert Willem VOGELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.05.1669 | N 2671 | f 315v

Florentina SCHUIJL, j.d. te Leiden, doch present te 's-Hertogenbosch
20.06.1684 | N 2747 | f 625

Maria SCHUIJL weduwe van Dominions van ECK
Recepis van Besloten testament
23.10.1703 | N 2666 | akte 52

J. SCHUIJL de WALHORN
Recepis Besloten testament
30.11.1695 | N 2666 | f 38

Pieter SCHUIJL van WALHORN, oud president van 's-Hertogenbosch en Anna STAS, te 's-Hertogenbosch
03.05.1659 | N 2754 | f 91

Willem SCHUIJL de WALHORN, oud president en raad van 's-Hertogenbosch
Recepis van besloten testament
Eerder besloten testament: 18.7.1703 (N 2666 no 49)
21.09.1707 | N 2666 | no 60

Besloten testment van Eva Janssen van SCHUIJLENBURGH, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 7.3.1692
Geopend op verzoek van Jan Roelof SPIERINCX cum suis
22.06.1692 | N 2826 | f 373

Antonius Michiel SCHUIJMER en Martijna Martinus van der STAPPEN, te 's-Hertogenbosch
29.07.1661 | N 2730 | f 74

Carel Ferdinand Adam Ulrici, Baron de SCHWARZENOU etc. en Johanna Elizabeth van SIEBERGH, te 's-Hertogenbosch
09.11.1679 | N 2768 | f 120

Aert van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
20.12.1677 | N 2733 | f 253

Aert Jan van SCHIJNDEL, koopman in granen, weduwnaar van Erken Peters van ERP en Peterke Cornelis de GRUIJTER, eerder weduwe van Gerard Jacob HUIJGERMANS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 19.8.1655, tijdens ziekte van de testatrice
25.06.1669 | N 2671 | f 320

Adriaan Huijberts van SCHIJNDEL en Peterke Jansen van MEURS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.07.1674 | N 2758 | f 201

Adriaan Huijberts van SCHIJNDEL, eerst weduwnaar van Peerken van MEURS, weduwe van Hendrick van DELISSEN en daarna weduwnaar van Cornelia BOGAERTS tevoren weduwe van Aert van HELMONT en Antonetta Jansen BRANTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.08.1679 | N 2821 | f 543

Helena van SCHIJNDEL, j.d. van den Bosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 1.9.1679 (N 2821 f 547); 4.9.1679 (N 2821 f 552)
Inventaris: 29.12.1682 (N 2823 f 83)
Contracedulle: 27.12.1682 (N 2823 f 359)
10.11.1681 | N 2822 | f 388v

Hendersken Lauwerijns van SCHIJNDEL, geestelijke dochter, costeresse op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.08.1676 | N 2791 | f 407v

Heijlke dochter van wijlen Peter Gijsberts van SCHIJNDEL bij wijlen Maeijke dochter van Maes PETERS
30.05.1625 | N 2660

Jacobus van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is 19 jaren oud
29.05.1693 | N 2763 | f 97

Jan Aerts van SCHIJNDEL, koopman in granen weduwnaar van Eva OOMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.08.1661 | N 2670 | f 745

Jan Jan van SCHIJNDEL en Merike dochter van Adriaan Jan GERAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.01.1641 | N 2681 | f 23

Jan, Helena en Maria, kinderen van Jan van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
Helena Jan van SCHIJNDEL is ziek
08.05.1669 | N 2702 | f 298

Jan Rutten van SCHIJNDEL, j.m. geboortig van Antwerpen, thans present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Extract voor de erfgenamen op 14.1.1679
11.11.1678 | - | f 5

Catharina van SCHIJNDEL, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.01.1677 | N 2733 | f 106

Catharina van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice in ziek
22.04.1689 | N 2838 | f 507

Besloten testament van Catharina van SCHIJNDEL, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
15.08.1692 | N 2706 | akte 22

Lijsken dochter van Ansem Pauwels van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
18.02.1660 | N 2694 | f 164

Nicolaas Jan van SCHIJNDEL, j.m., te 's-Hertogenbosch
27.10.1689 | N 2817 | f 521

Peterke Adriaens van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.04.1686 | N 2816 | f 372v

Reijnier Arts van SCHIJNDEL en Jenneke ARTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.05.1693 | N 2806 | f 315

Jan Henricxen SCHIJNTIENS weduwnaar van Jenneke Jansen CLERCX en Maria Adriaans van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
27.09.1675 | N 2704 | f 256

Jenneke dochter van Geerlingh Aert SCHIJNTJES, geboren te Best, woont te 's-Hertogenbosch
02.09.1684 | N 2853 | f 6

Aeltien dochter van wijlen Wouter SCOTELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 26.10.1661
Eerder testament: 25.8.1655 (N 2693 f 242v)
28.12.1659 | N 2694 | f 129

Walter SCOTT, kolonel en Hendrina van LOON, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament tijdens ziekte van de testatrice: 2.6.1676 (N 2745 f 414)
31.08.1679 | N 2746 | f 297

Jan SEBEN, j.m. van Berlicum, tegenwoordig te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.12.1672 | N 2773 | f 56

Jan zoon van Jan ZEBERTS en Iken dochter van Rutger Adrianus van de COEVERINGE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.07.1666 | N 2681 | f 438

Jenneke dochter van Jan Dierck ZEBERTS weduwe van Anthonis Cornelis van der DONCK, op den Dungen
05.12.1685 | N 2853 | f 82

Adriaan Jansen van SEELANDT en Josina Hendrick van SON, op den Dungen
De testatrice is ziek
06.05.1687 | N 2853 | f 128

Anna van SEELST weduwe van Jasper van den HIJNSBERGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.08.1690 | N 2826 | f 99

Anthonis Willems van SEELST en Maijke dochter van Claes GIELISSE te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek 'van de koortsen'
Eerder testament: 28.5.1639 (N 2683)
19.12.1640 | N 2683

Elijsabeth dochter van Wijlen Hendrick SEGERS, tevoren weduwe van Floris JACOBSEN
De testatrice is ziek
Inventaris: 20.8.1641 (N 2668 f 129)
08.07.1641 | N 2668 | f 116

Hendersken Willem Teunis SEGERS, te 's-Hertogenbosch
03.06.1690 | N 2749 | f 55

Jacomijntken dochter van Jan ZEGERS weduwe van Adriaan Joachim VERSCHUEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 20.1.1656 (N 2681 f 170v); 28.1.1656 (N 2681 f 172)
07.10.1656 | N 2681 | f 186

Johanna SEGERS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.12.1683 | N 2824 | f 4v

Bartholomeus SEL, ruiter in de compagnie van ritmeester CRALINGH in het regiment van de Graaf van der LIP en Sybilla STOFFELS, weduwe van Jan van ACHELEN, te 's-Hertogenbosch
30.04.1687 | N 2817 | f 49v

Besloten testament van Anthoniske dochter van wijlen Willem ZERIS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 18.3.1632
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 5.12.1635
Geopend op verzoek van Thomas van HIJNSBERCH
06.12.1635 | N 2674

Henricxke en Anthoniske dochters van wijlen Anthonis Willem SERIS, zusters, te 's-Hertogenbosch
19.05.1604 | N 2663

Besloten testament van Agnes dochter van Jan Nicolaes SERVAES bij Heijltie Lodewijcx van der LIJNDE, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.4.1637
Geopend op verzoek van Anneke dochter van wijlen Jan Niclaes SERVAES cum suis
11.08.1654 | N 2693 | f 162

Anneke dochter van Jan zoon van wijlen Nicolaes SERVAESSEN bij Heijltje dochter van Lodewijck van den EIJNDE
Eerder testament: 23.9.1636, tijdens ziekte van de testatrice (pest) 23.9.1636 (N 2667 f 448v)
27.01.1663 | N 2694 | f 359v

Besloten testament vanAnna dochter van wijlen Jan Nicolaes SERVAESSEN bij Heijlwich Lodewijcx van den LIJNDEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 18.3.1676
Inventaris en contracedulle: 14.6.1679 (N 2821 f 428v)
Geopend op verzoek van Judocus CASSA man en momboir van Philippina de WAGENAER
08.06.1679 | N 2821 | f 522

Jenneke dochter van Servaes zoon van Steven SERVAESSE, j.d. te Oisterwijk, present te 's-Hertogenbosch
29.05.1652 | N 2683

Besloten testament van Beatrix Cornelis van SEUMEREN, lest weduwe van Peter MAESMANS gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.9.1667
Geopend op verzoek van Johan KEMP in huwelijk hebbende Mechtelt van BERLICUM cum suis
26.10.1667 | N 2743 | f 463

Hester van SEVENTER vrouwe van KENENBORCH, in huwelijk hebbende Pauwels van ASPEREN, te 's-Hertogenbosch
25.09.1680 | N 2822 | f 272

Bartholomeus SEVERIJNS en Hendrina van STRAMPROIJ, te 's-Hertogenbosch
24.11.1692 | N 2839 | f 691

Bartholomeus SEVERIJNS weduwnaar van Hendrina van STRAMPROIJ te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.09.1710 | N 2680 | akte 73

Daniel SEVERIJNS en Jacomijn Anthonis van KERPEN, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
10.09.1680 | N 2759 | f 250

Levius SEIJS en Jacobmina BOERMANS, te 's-Hertogenbosch
20.11.1680 | N 2828 | f 258

Goijaert Huijbert SEIjSMAECKERS, j.m., te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.02.1686 | N 2837 | f 518

Hendersken SEIJSMAECKERS, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
19.06.1692 | N 2839 | f 585

Maijke dochter van Roeloff Huijbert SEIJSMAECKERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.11.1666 | N 2701 | f 428

Perijntie en Henderske, zusters, ongehouden dochters van wijlen Goijaert Huijberts SEIJSMAECKERS bij Jenneke OTTEN, zijn tweede huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
08.08.1679 | N 2835 | f 194

Petronella dochter van Goijaert Huijbert SEIJSMACKERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.12.1690 | N 2839 | f 182

Roelof zoon van wijlen Huijbrecht Andriessen SEIJSSEMAKERS en Peterke dochter van Dierck Lamberts van GEFFEN, op de Vuchterendijcq te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.01.1631 | N 2678 | f 4

Wilhelmus SEIJBERTS, koopman en Maria DONCKERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.04.1677 | N 2786 | f 102

Wouter Ruts van SICHEM en Neesken Adriaens KAERSMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 23.9.1665
Eerder testament: 8.9.1661 (N 2742 f 348)
23.09.1665 | N 2743 | f 220

Nicolaas SICHMANS en Antonetta dochter van Aert Peter SOPERS te 's-Hertogenbosch
02.04.1675 | N 2704 | f 151

Pieter SICOT en Maria Jan BUCKEMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.09.1700 | N 2682 | akte 77

Augustijn CIERMANS en Elisabeth dochter van Goijaert Henrick ALBERTS, de corencoper, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.10.1617 | N 2665

Deliana dochter van Aert Hendricx ZIERNEELS bij wijlen Diercxken dochter van wijlen Jan Aerts van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.02.1632 | N 2674

Geertruij en Catharina, meerderjarige dochters van wijlen Aert ZIERNEELS bij Mechtelt EELKENS, te 's-Hertogenbosch
04.10.1665 | N 2710 | f 465

Heijlke dochter van wijlen Jan Jan ZIERNEELS, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 14.7.1631 (N 2674); 23.4.1635 (N 2665); 5.9.1635 (N 2665)
24.01.1639 | N 2665

Maijke ZIERNEELS weduwe van Cornelis COOLBERTS, thans te Oisterwijk
De testatrice is ziek
Inventaris in het huis de Valck in de Vuchterstraet te 's-Hertogenbosch op 24.11.1668 (N 2757 f 142)
25.04.1668 | N 2757 | f 117

Maijke dochter van wijlen Hendrick Jans ZIERNEELS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.09.1638 | N 2665

Pauwels zoon van wijlen Hendrick Jan ZIERNEELS en Jenneke dochter van Adriaan WIJNEN, eerder weduwe van Coenraed Anthonis van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 2.8.1636 (N 2665)
Revocatie: 2.9.1636
02.12.1638 | N 2665

Wijtman Henricx ZIERNEELS en Beatrix dochter van Henricx de ROIJ, te 's-Hertogenbosch
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch
10.07.1628 | N 2665

Maria dochter van wijlen Jan Hendrick ZIERNEELS huisvrouw van Pieter Jacobs de GUIJLICKER, corenkoper, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1645 | N 2668 | f 408

Johanna SIMAIJ weduwe van Hendrick RUIJSTEN, te 's-Hertogenbosch
25.11.1659 | N 2675

Jan SIMMEREL, mr molenaar te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.03.1693 | N 2840 | f 72

Thomas SIMMERMANS, voerman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.05.1687 | N 2838

Abraham SIJMONSZ en Anneke dochter van Gielis PIETERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.10.1679 | N 2746 | f 324

Adriaan SIMONS, weduwnaar van Iken Adriaan van OISTERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
09.08.1636 | N 2667 | f 370v

Adriaan zoon van wijlen Adriaan SIMONS bij wijlen Iken Adriaan van OISTERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
17.08.1636 | N 2667 | f 374v

Aelcken dochter van Hendrick Jan SIJMONS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.07.1653 | N 2693 | f 47

Agnes dochter van Goijaert SIJMONS, ongehouden dochter te St Michielsgestel
Eerder testament: 4.8.1688 (N 2853 f 182)
10.08.1688 | N 2853 | f 187

Helena SIJMONS weduwe van Lauwereijns OOMS, apotheker te 's-Hertogenbosch
25.05.1658 | N 2670 | f 443

Jan SIJMONS, geboren te Heeswijk, soldaat te voet in de compagnie van kapitein HEUVELAER, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.08.1610 | N 2663

Catharina Willem SIMONS, huisvrouw van Henrick Henricx van LUMMEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.06.1666 | N 2701 | f 349

Matthijs Jan Claes SIJMENS, j.m. te Westerbeeck onder Hilvarenbeek
De testateur is ziek
03.08.1689 | N 2864 | f 61

Trijntgen SIJMONS, geboren te Aecken, weduwe van Adam GIELEN moeder in de groote Gasthuijze te 's-Hertogenbosch
31.08.1652 | N 2669 | f 458v

Willem SIJMONS man en momboir van Grieten Rom JACOBS, te Nistelroij, present te 's-Hertogenbosch
20.09.1678 | N 2774 | f 229

Anthonij CINCK en Henderske Dircx van RAVENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.09.1666 | N 2731 | f 103

Balthasar SINTRUM, chirurgijn en Margaretha dochter van Jan de WITH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.01.1659 | f -

Franchois Thielmans van SITTERT en Christina dochter van Jan LOEFF, weduwe van Jacob Dominicus van DEUREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.09.1659 | N 2699 | f 264

Hendrick Aert SLAES en Catharina HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.04.1694 | N 2819 | f 67

Johanna dochter van Michiel SLEEUWEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.12.1691 | N 2826 | f 226v

Michiel Jansse SLEEUWEN en Mechtelt van GOGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.10.1689 | N 2804 | f 417

Michiel Jansen van SLEUWEN en Mechteld Jansen van GOGH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.11.1687 | N 2825 | f 193v

Hendrick Jansen SLEUWEN en Maijke dochter wijlen Marten WOUTERS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
31.10.1636 | N 2667 | f 400

Geertruijdt SLIEPUTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.09.1693 | N 2840 | f 195

Magdalena dochter van Peter van SLICKUM weduwe van Eduard STOCKERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.07.1679 | N 2705 | f 249

Godefroij van SLINGELANT en Josina WEIJBE, te 's-Hertogenbosch
06.02.1696 | N 2784 | f 71

Ermgardina SLOOT, weduwe van Isaacq BATTUM (BATEN), te St Oedenrode, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 26.10.1678 (N 2759 f 91)
12.12.1679 | N 2799 | f 537

Goijaert Loeff van der SLOOT zoon van Bartholomeus Jansz Loeff van der SLOOT bij Jenneke Lenaerts van den BOOM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is 18 jaar oud
12.01.1636 | N 2665

Johanna van der SLOOT, weduwe van Peter van TURNHOUT, wollenlakenkoper te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 28.1.1683
21.10.1666 | N 2769 | f 318

Besloten testament van Johanna van de SLOOT weduwe van Peter van TURNHOUT, ongeopend aanwezig, gepasseerd 's-Hertogenbosch
17.12.1691 | N 2706 | akte 21

Pieter SLOOTMAKER, j.m. ruiter onder de ritmeester te 's-Hertogenbosch
28.01.1678 | N 2799 | f 99

Adriaan zoon van wijlen Jan Henrick SLOOTS en Maijke Michael VULGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.09.1652 | N 2692 | f 412v

Catharina dochter van Jan Hendrick SLOOTS weduwe van Peeter THIELMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 2.9.1649
Inventaris: 2.9.1649 resp 15.9.1649 (N 2692 f 47 resp 53)
11.06.1649 | N 2692 | f 30v

Gerrit SLOTH en Pieternel van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
08.01.1690 | N 2818 | f 5v

Besloten testament van Stijntje SLOT weduwe van Peeter Fredericx KROCHMANS, gepasseerd 's-Hertogenbosch, doch geopend aanwezig
13.05.1674 | N 2745 | f 62

Nicolaas zoon van Peters SLOIJTERS, van Lindt, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie: 22.7.1628
05.07.1628 | N 2664

Arnt zoon van wijlen Jan Arnts van der SLUIJS en Elisabeth van der AA, te 's-Hertogenbosch
??.??.1590 | N 2660 | f -

Gerit Jansen van SLUIJS en Catharina Hendricx van der STAECK te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziekelijk
18.10.1627 | N 2677

Gerit Jansen van der SLUIJS weduwnaar van Catharina Hendrick van der STAECK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.05.1631 | N 2687 | f 32v

Gerit Jansen van der SLUIJS en Anneke ADRIAANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.12.1635 | N 2687 | f 170

Peter zoon van Jan Aerts van der SLUIJS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is 25 jaar oud
01.05.1591 | N 2660

Willem van der SLUIJS, dictus van HEUSDEN en Johanna de WITH te 's-Hertogenbosch
19.07.1669 | N 2731 | f 338

Hester Laureijns SLUIJTERS, j.d., te 's-Hertogenbosch
11.05.1668 | N 2728 | f 450

Besloten testament van Maria SMAN, laatst weduwe van Reijnier ARNOUTS, te 's-Hertogenbosch gepasseerd
Geopend op verzoek van Perijntje ARNOUTS en Jenneke PIETERS
01.12.1657 | - | f 107

Jacob zoon van Marten SMETSERS j.m., te 's-Hertogenbosch
De testateur is ca 23 jaar oud en staat op het punt zich naar het buitenland te begeven
19.02.1674 | N 2797 | f 10

Rogier SMEIJERS en Elisabeth van NIEUWENHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.05.1696 | N 2856 | f 466

Dirck Adriaen SMIT, schipper en Dircxken dochter van Willem DIRCX, te 's-Hertogenbosch
29.09.1655 | N 2696

Elizabeth dochter van wijlen Peter Jan SMIT, te 's-Hertogenbosch
14.09.1645 | N 2691 | f 67v

Goijaert zoon van Matthijs Diercx SMIT en Marike dochter van wijlen Cornelis Herman BELIAERTS, te 's-Hertogenbosch
25.08.1642 | N 2690 | f 319v

Hans SMITH, brouwersknecht en Maria MARTIN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.07.1658 | N 2696

Hendrick Evertse SMIDT, te Nieuwkuijck, hoefsmid in de compagnie van ritmeester BUENINCX, weduwnaar van Grietje JANSEN, present te 's-Hertogenbosch
05.04.1691 | N 2805 | f 277

Lodewijk Lenaert SMITH en Geertruijd zijn huisvrouw, te Berlicum
De testatrice is ziek
02.03.1651 | N 2681 | f 90v

Maria dochter van Jan de SMITH, dienstmaagd bij Sander AERTS, herbergier in de Roode Leeuw op t Hintemereijnd te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 23.1.1671 (N 2724 f 232)
25.01.1671 | N 2724 | f 240

Jan Anthonis SMITHEM en Handerske dochter van Hendrick ROELOFFSEN, te 's-Hertogenbosch
28.07.1650 | N 2697 | f 263

Adriaan zoon van Willem SMITS, te Schijndel, doch present te 's-Hertogenbosch
02.05.1669 | N 2695

Anneke SMITS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.09.1674 | N 2782 | f 346

Dirck SMITS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en Dirkje WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.08.1679 | N 2784 | f 97

Dirck SMITS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam weduwnaar van Dirckje WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
Approbatie van het testament van 31.8.1679
15.12.1691 | N 2805 | f 426

Gijsbert zoon van Gijsbert SMITS bij Elisabeth PENNINCX, te 's-Hertogenbosch, de leeftijd van 15 jaren gepasseerd
26.09.1670 | N 2724 | f 201

Hendrick SMITS en Hendriena van BEERS, te 's-Hertogenbosch
16.07.1691 | N 2839 | f 286

Jacobus SMITS en Johanna Maria van ROTTERDAM, te 's-Hertogenbosch
27.07.1679 | N 2821 | f 450v

Johan SMITS en Maria Gerits van der STAECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.08.1684 | N 2761 | f 35

Claes Cornelissen SMITS alias van OISTERWIJCK, oude j.m., te Gemonde onder St Michielsgestel, present op den Dungen
De testateur is ziek
Eerder testament: 14.7.1688 (N 2853 f 171)
Inventaris: 23.9.1689 (N 2853)
20.09.1689 | N 2853 | f 277

Inventaris van Magdalena SMITS weduwe van Cornelis de GELDER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam
25.03.1692 | N 2826 | f 310

Martintien Jansen SMITS, zuster procuratrix van het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.11.1668 | N 2771 | f 245

Metje SMITS huisvrouw van Hendrick KUIJSTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.04.1692 | N 2806 | f 85

Sebastiaen SMITS, priester en canonick te St Oedenrode en pater en concessaris van het convent van de zusters van Ortthen te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 20.8.1650
16.08.1650 | N 2692 | f 157

Sijmen SMITS weduwnaar van Catharina COERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.02.1659 | N 2696

Teuniske SMITS weduwe van Peeter BOSCH, mr schoenmaker te 's-Hertogenbosch, woont te Uden
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch en ongeopend aanwezig
18.08.1721 | N 2706 | f 53

Lambert zoon van Jan Gerit SMOLDERS, ruiter onder ritmeester HAGOORT, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.06.1672 | N 2758 | f 83

Mattheus zoon van Thonis SMOLDERS en Hilleken dochter van Marten JACOBS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.11.1622 | N 2681 | f 1

Anneke Peter SMULDERS, te 's-Hertogenbosch
25.09.1681 | N 2814 | f 567

Jan Hendrick SMULDERS wonende op den Dungen, present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 27.10.1655 (N 2693 f 257v); 4.3.1661 (N 2694 f 256)
15.10.1663 | N 2695 | f 26v

Peter Fransen SNEEWIJNT, bakker en Maria dochter van Geraerdt KETELAARS, te 's-Hertogenbosch
24.12.1654 | N 2670 | f 212

Peter Fransen SNEEWIJNT, bakker en Geertruijd natuurlijke dochter van Nicolaes de MOIJ, te 's-Hertogenbosch
03.02.1656 | N 2670 | f 296

Adolphus SNEL en Reinera WILLIAMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.08.1663 | N 2700 | f 440

Adolphus SNEL eerst weduwnaar van Anna van ORTTEN en daarna van Reinera WILLIAMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.06.1670 | N 2702 | f 505

Bastiaen Jansenn SNEL zoon van wijlen Jan Gerits SNEL bij wijlen Anneke SUIJCKER
De testateur is ouder dan 18 jaar en staat op vertrek naar Indie
Erfgenamen: zijn ooms paternel Gerard en Reijnier zonen van Gerits SNEL en de halfzuster van zijn moeder: Susanna JACOBS
10.03.1663 | N 2671 | f 75

Hester dochter van Odolph SNEL bij wijlen Anneke dochter van Aert Everts van ORTTEN, te 's-Hertogenbosch
13.08.1668 | N 2701 | f 392v

Johannes SNELL, geboortig van Amsterdam, zoon van wijlen Arnoult SNELL bij Ida JANSEN, te 's-Hertogenbosch present
22.09.1671 | N 2732 | f 173

Odolph SNELL, bode op Amsterdam, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.09.1680 | N 2787 | f 238

Oloff Jansen SNEL, gezworen bode van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, weduwnaar van Anneke Aerts van ORTTEN en Reijnera WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
26.02.1656 | N 2726 | f 98v

Arent zoon van wijlen Delis SNELLAERT en Catharina dochter van wijlen Diericx van HAMSWEERT te Oirschot onder het gehucht van Spoordonck, present te 's-Hertogenbosch
03.09.1590 | N 2660

Emerentiana dochter van wijlen Aerts SNELLEN weduwe van Arnout van MEURS, zilversmid huisvrouw van Jacob Laureijns van EMPEL, besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.9.1642
Geopend op verzoek van Jan Aerts SNELLEN, koopman te Amsterdam en Matthijs van den LANDE man en momboir van Maria dochter Jan Aerts SNELLEN
02.05.1644 | N 2675

Emken dochter van Henricx de SNIJDER weduwe van Adriaan PETERS
31.08.1604 | N 2663

Marijke dochter van wijlen Lucas Rutgers de SNIJDER weduwe van Aert Jansen POOL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.05.1634 | N 2667 | f 202

Lambert Jan van ZOCHEL en Claesken ARIAENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.03.1686 | N 2761 | f 153

Gielis Jan van ZOERENDONCK en Grietje DIRCX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.10.1667 | N 2695

Hans van SOEST, meester schaliedekker weduwnaar van Rerijntje JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.09.1677 | N 2774 | f 66

Besloten testament van Jan Lieverman van ZOEST, gareelmaker en Geritie Jansen TIELEMANS, te 's-Hertogenbosch gepasseerd
De testatrice is ziek
Geopend aanwezig
10.02.1678 | N 2682 | akte 38

Catharina van ZOUST, te 's-Hertogenbosch
30.11.1695 | N 2738 | f 271

Besloten testament van Anneke dochter van Andries de ZOETE, gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.2.1645
Geopend op verzoek van Magdalena dochter van wijlen Andries de ZOETE, te 's-Hertogenbosch en Jacob van VLIJMEN man en momboir van Lijsbeth WILLEMS, te Doesburg
??.04.1645 | N 2691 | f 34

Henderske van SOETENDAEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 27.3.1681
06.09.1679 | N 2787 | f 88

Heijlke dochter van Felix SOFFAERTS weduwe van Abraham van LIESHOUT, te 's-Hertogenbosch
03.11.1678 | N 2799 | f 237

Elizabeth van SOMEREN weduwe van Andries van VUCHT
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 6.9.1684 (N 2735 f 217); 23.10.1684 (N 2735 f 226)
Inventaris: 14.4.1689 (N 2737 f 44v)
Erfdeling: 15.2.1690 (N 2637 f 127)
23.12.1684 | N 2735 | f 239

Maria van SOMEREN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 7.3.1679 (N 2821 f 375); 13.10.1685 (N 2824 f 253)
28.02.1696 | N 2739 | f 50

Adriaan Reijnders van ZOMEREN, j.m. te 's-Hertogenbosch, woont in MAERMAN'S Gasthuijs
De testateur is ziek
09.10.1664 | N 2681 | f 374

Daniel Anthonissen van SOMMEREN en Heeske dochter van wijlen Jan HENRICXEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.05.1641 | N 2688

Besloten testament van mr Geraert van SOMEREN Licentiaat in de rechten, Raad van 's-Hertogenbosch en Maria dochter van Mr. Jan Hogaerts KELDERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 8.9.1615
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 24.3.1622
Geopend op verzoek van de weduwnaar
18.05.1622 | N 2678 | f 258

Geraerdt Claessen van SOMEREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.11.1625 | N 2667 | f 62v

Clement Jansen van SOEMEREN, hoosenbreijer en Martha Hendricx HOUBRAECKEN, te 's-Hertogenbosch
18.08.1629 | N 2677

Besloten testament van Margriet en Franchoija, zusters, dochters van wijlen Henricx van SOEMEREN bij wijlen Hillegonda HENDRICX te 's-Hertogenbosch
Margriet Henricx van SOEMEREN is ziek
06.06.1647 | N 2666 | f 10

Aeltie ZOMERS, j.d te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 12.7.1672 tijdens ziekte van de testatrice (N 2732 f 253)
10.05.1675 | N 2733 | f 52

Bernaert Jansen SOMERS en Catharina zijn huisvrouw
Recepis besloten testament
22.08.1636 | N 2687 | f 220

Elisabeth ZOMERS weduwe van Andries Wouters van VUCHT, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament, tijdens ziekte van de testatrice: 16.9.1671 (N 2732 f 168)
15.06.1679 | N 2734 | f 70

Geerit ZOMERS, goud en zilversmid en Elijsabeth SNIJDERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.06.1694 | N 2828 | f 544

Gerard zoon van wijlen Willem ZOMERS weduwnaar van Perina dochter van Aerts LEIJTEN en Heijltie dochter van Lucas Henricx HANNEN weduwe van Dirck Jacob LEIJTEN, te 's-Hertogenbosch
11.07.1662 | N 2728 | f 405

Besloten testament van Henrick Willem SOMERS en Johanna dochter van wijlen Henrickx BOUDEWIJNS, tegenwoordig te Berlicum, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 8.10.1642
??.08.1645 | N 2691 | f 53v

Besloten testament van Herman zoon van wijlen Willem SOMERS weduwnaar van Johanna dochter van wijlen Henrick BOUDEWIJNS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.9.1646
Geopend op verzoek van Guiliam SOMERS cum suis
01.04.1647 | N 2691 | f 290

Hillegonda SOMERS, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
Extract voor de executeurs op 25.10.1684
21.08.1683 | N 2815 | f 509

Hillegonda dochter van Willem SOMERS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.10.1675 | N 2704 | f 307

Besloten testament van Johanna dochter van Jan SOMERS bij Margaretha Jansen van RAVESTEIJN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 25.1.1675
Geopend op verzoek van Aeltie dochter van Bernaert SOMERS, te 's-Hertogenbosch
05.02.1681 | N 2734 | f 233

Laureijs SOMERS en Maria Jan WEIJMANS, te 's-Hertogenbosch
04.04.1681 | N 2800 | f 225

Nicolaus SOMERS weduwnaar van Willemina SMIDTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.08.1673 | N 2773 | f 257

Swaentie dochter van Hendrick ZOMERS te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 29.12.1657 (N 2729 f 251)
19.11.1657 | N 2729 | f 235

Willem Matthijs SOMERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.09.1630 | N 2681 | f 15

Dierck Janssen van SON en Maijke GIJSBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.09.1652 | N 2708 | f 120

Gijsbert van SON en Digna van den ENDEPOEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.09.1682 | N 2836 | f 441

Gijsbert van SON en Digna van den ENDENPOEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.09.1679 | N 2813 | f 372

Henderske Willems van SON weduwe van Aelbert van BUEREN, te 's-Hertogenbosch
03.05.1690 | N 2839 | f 70

Jan Wouter van SON en Elisabeth Jasper DOMP, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.05.1672 | N 2703 | f 302

Jenneke, Jan en Gijsbert, kinderen van Dierck van SON bij Maijke Gijsberts van der HURCK, te 's-Hertogenbosch
19.09.1666 | N 2701 | f 185v

Catharina van SON, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch
12.08.1695 | N 2840 | f 696

Christiaen Henricx van SON, ruiter onder ritmeester VENDELBROC en Wouterke dochter van Casper ADAMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.04.1650 | N 2682 | akte 5

Margriet weduwe van Jan Gerits van ZON, te Berlicum
De testatrice is ziek
30.06.1645 | N 2681 | f 44

Jeurien SONDACH, tegenwoordig schout te Lith en Margriet JANS, present te 's-Hertogenbosch
11.10.1657 | N 2729 | f 215

Johan van SONHOVEN en Maria PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.04.1688 | N 2817 | f 222

Besloten testament van Johan SONMANS, koopman en Lucia dochter van Frans Jans van STRAMPROIJ
14.08.1636 | N 2666 | f 8

Catharina SONMANS natuurlijke dochter van wijlen Jan SONMANS, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
08.04.1641 | N 2690 | f 161v

Catharina natuurlijke dochter van wijlen Peter SONMANS, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
21.03.1647 | N 2691 | f 282

Catharina dochter van wijlen Willem SONMANS, te 's-Hertogenbosch
15.01.1641 | N 2675

Cornelia dochter van wijlen Francois SONMANS, apotheker, bij Helena van HEUSDEN
De testatrice is de ouderdom van 16 jaren gepasseerd
30.09.1681 | N 2734 | f 310

Maria dochter van wijlen Willem SONMANS, te 's-Hertogenbosch
11.06.1643 | N 2675

Maria en Willemina SONMANS, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
11.10.1669 | N 2731 | f 375

Besloten testament van Wilhelmina SONMANS dochter van Willem SONMANS bij Allegonda van der PUTTEN, gepasseerd te 's-Hertogenbosch, doch geopend aanwezig
07.01.1689 | N 2855 | f 134

Willemina dochter van wijlen Willem SONMANS bij Allegonda van der PUTTEN, te 's-Hertogenbosch
02.05.1694 | N 2856 | f 111

Ida van ZONST weduwe van Willem van MAURICK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.08.1679 | N 2746 | f 282

Jan Lieberman van SONST en Geritgen JANSSEN
06.11.1650 | N 2713

Quirin en Johanna Catharina kinderen van wijlen Lazarus van ZONST raad van 's-Hertogenbosch bij Maria van GAES, te 's-Hertogenbosch
03.08.1660 | N 2728 | f 397

Besloten testament van mr Quirinus van ZONST, Raad van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 's-Hertogenbosch 22.5.1686
De testateur is overleden: 's-Hertogenbosch 27.6.1688
Geopend op verzoek van Catharina van ZONST, zuster van de testateur
03.07.1688 | N 2748 | f 420

Jacques SOOMERVELT, corporaal in de compagnie van kapitein Johannes DOUGLAS, in huwelijk hebbende Marij FRANSSEN, te 's-Hertogenbosch
??.04.1649 | N 2713 | f -

Mattheus Dierck SOOBERS en Catharina Geraerts van WEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 9.12.1667 (N 2723 f 222)
26.10.1667 | N 2723 | f 196

Besloten testament van Jacobus Adolphus SOONS en Catharina KELST, gepasseerd te 's-Hertogenbosch; ongeopend aanwezig
28.11.1671 | N 2706 | akte 3

Anthonette dochter van Aert Peter SOPERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.06.1673 | N 2703 | f 567

Christiaen SOPERS, mr cleermaker en Agnes dochter van Goijaert Simon BENIERS, te St Michielsgestel
De testateur is ziek
10.09.1690 | N 2853 | f 363

Mattheus SOPERS en Barbara de BIJE weduwe van Peeter de LOUW, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 27.12.1672
24.10.1672 | N 2796 | f 138

Petronella dochter van wijlen aan SOPERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.10.1673 | N 2732 | f 439

Jacobus SOPHIE, pater van het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.07.1674 | N 2758 | f 201

Jacob SOUBOM weduwnaar van Johanna de SEVOIR, te 's-Hertogenbosch
13.03.1684 | N 2735 | f 139

Mechtelina dochter van wijlen de Heer Commandeur Willem van SOUTELANDE bij Johanna DOUBLET, te 's-Hertogenbosch
14.12.1667 | N 2701 | f 541

Isabella en Catharina SOUTEN, zusters, te 's-Hertogenbosch
27.07.1683 | N 2828 | f 511

Reijniger SPIEGELS, weduwnaar van Digna JANS, te 's-Hertogenbosch
01.12.1666 | N 2798 | f 434

Herken natuurlijke dochter van wijlen Jan Corst Henrick SPIERINCX, te 's-Hertogenbosch
21.04.1645 | N 2691 | f 11

Helena dochter van wijlen Matthijs SPIERINCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 10.8.1644 (N 2690 f 415)
Inventaris: 3.10.1648 (N 2691 f 427)
26.11.1646 | N 2691 | f 242

Hendrick Jan Corsten SPIERINCX en Hendersken Hendrick Delissen WEIJGERGANCX, op den Dungen
De testatrice is ziek
05.02.1687 | N 2853 | f 119

Jan Jan SPIERINCX en Perijntje Jan Damen SCHELLEKENS te Gemonde onder St Michielsgestel
De testateur is ziek
11.12.1691 | N 2853 | 3e stuk

Jan Corstiaen SPIERINCX, inwoner van Berlicum
De testateur is ziek
13.05.1641 | N 2681 | f 25

Margriet SPIERINCX, eertijds conventialinne van het zusters convent te Heusden, te 's-Hertogenbosch
De testatrice, die ziek is, heeft wegens de voorgaende 'troubelen het convent verlaten'
Eerder testament: 26.1.1610 (N 2663)
04.08.1610 | N 2663

Margriet dochter van wijlen Joncker Geridt SPIERINCX, castellijn van het slot Heusden en Drossaert van Heusden, heeft professie gedaan binnen het convent van de derde regel van St Franciscus, present te 's-Hertogenbosch
04.09.1611 | N 2662

Nicolaas SPIERINCX, priester, pastoor te Uden, land van Ravesteijn, present te 's-Hertogenbosch
Universeel erfgename: Jenneke PHILIPS, die 23 jaar dienstmeid bij de testateur is geweest
09.02.1641 | N 2675

Willem Cornelis SPIERINCX en Aelcken dochter van Willem Hendricx SPIERINCX, op den Dungen
De testatrice ie ziek
28.06.1691 | N 2853

Seger Cornelis SPLINTER, commissaris ter rechergie van de Convoijen en Licenten weduwnaar van Maertgen AERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 17.8.1677
Inventaris: 30.8.1677 (N 2745 f 672)
Contracedulle: 25.9.1677 (N 2745 f 686)
29.07.1677 | N 2745 | f 636

Albert van SPOORDONCK weduwnaar van Heijlke Jan WIELMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.04.1684 | N 2801 | f 495

Maijke dochter van Laureijs SPOORMAECKER weduwe van Albert Luijcas van St OEDENRODE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 29.10.1655 (N 2693 f 260); ?.8.1658 (N 2694 f 55)
08.12.1661 | N 2721 | f 77

Marijke dochter van wijlen Willem van SPRANGH weduwe van Geraert ROELOFFS, te 's-Hertogenbosch
05.06.1632 | N 2674

Reijnier Jansz van SPRANGH weduwnaar van Geurtien ARIENS en Maria AERTS weduwe van Peeter Hendricx HEESACKERS, te Engelen doch present te 's-Hertogenbosch
30.12.1686 | N 2761 | f 197

Mechtelt SPRANGER weduwe van Johan van OMMEREN, cornet in de compagnie van ritmeester PELINTZ, te 's-Hertogenbosch
22.02.1657 | N 2717

Clara SPRANCKHUIJSEN weduwe van Wolphart EBBENER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.03.1675 | N 2745 | f 211

Cornelia van SPIJCK weduwe van Daniel PIPARDUS, te 's-Hertogenbosch
07.01.1678 | N 2783 | f 3

Adriaan SPEIJCKERS en Maria BACKER, te 's-Hertogenbosch
14.02.1690 | N 2818 | f 19

Geertruijd dochter van Marcellis STADHOUDERS, huisvrouw van Pieter OUWERLINCX, te 's-Hertogenbosch
02.01.1651 | N 2713

Jan van der STAECK, bakker en Cornelia Aertse LOOCKERMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.10.1684 | N 2824 | f 98v

Matthijs STAESSEN, Maasschipper en Cornelia Cornelis VOS, weduwe van Geeraert SANDERS, te 's-Hertogenbosch
31.07.1668 | N 2723 | f 312

Matthijs STAESSEN, kalkschipper en Cornelia dochter van Cornelis ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 21.10.1669 (N 2702 f 372); 31.1.1673 (N 2703 f 512)
27.09.1673 | N 2703 | f 611

Judith dochter van wijlen Joseph Hendricx van STAEIJACKER weduwe van Marcelis Jan Hermans van BERGHEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.08.1590 | N 2660

Johannes STALWERCK en Hester MICHIELSEN, te 's-Hertogenbosch
01.08.1689 | N 2754 | f 299

Gijsbrecht STAMPER, schoolmeester en voorlezer te Dinther en Maria WITTELAER, laatst weduwe van Francis van SANTWIJCK, present te 's-Hertogenbosch
17.11.1685 | N 2829 | f 37v

Perijntken STAMPERS, weduwe van Arnout REMON, te 's-Hertogenbosch
10.07.1661 | N 2670 | f 712

Besloten testament van Henrica van STAPEL weduwe van mr Godefroij van HERLAER, advocaat en raad van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 's-Hertogenbosch 22.5.1665
Geopend op verzoek van Anna SUIJS, cum suis
03.02.1666 | N 2731 | f 4

Henrick Jannen STAPPERS, deurwaarder van de Raad van Brabant te 's-Hertogenbosch man en momboir van Maijke dochter Peter AERTS
De testateur is ziek
21.10.1653 | N 2693 | f 76

Anna STAS, genaamd SCHUIJL tot WALHORN
Recepis van besloten testament
08.03.1696 | N 2660 | f 39

Adriaan zoon van Jan Arien STAIJE en Claeske dochter van wijlen Daniel Reijnder LOIJEN, tevoren weduwe van Anthonij ARNTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.02.1655 | N 2693 | f 197v

Adriaan Gerards van der STEEN en Perijn Goeijaerts van DUPPEN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.03.1653 | N 2670 | f 32

Jan zoon van wijlen Gerard van der STEEN en Emmerentiana dochter van Henrick Jansen van BUEGEN, te 's-Hertogenbosch 14.2.1632
Catharina STEEN, geestelijke dochter, geboortig van Leiden, present te 's-Hertogenbosch
20.01.1680 | N 2734 | f 138

Katharina van der STEEN weduwe van Herman van der HOEVE, te s-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.08.1696 | N 2868 | f 405

Willemke dochter wijlen Gerardts van de STEEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 31.8.1665 (N 2695); revocatie: 7.7.1666 (N 2695 f 106)
31.03.1674 | N 2704 | f 105

Hendrick van STEENBEECK, majoor in het kasteel binnen 's-Hertogenbosch en Cornelia van COOTEN
Beide testateurs zijn ziek
10.09.1691 | N 2805 | f 362

Jacob Jansen STEENBREECK ruiter onder Baron STEIJN in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Maijke Peeters van den HELM
29.03.1689 | N 2748 | f 519

Herman Egens van de STEENBRUGGE, clerck van de griffie en Henrica REIJNDERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.11.1668 | N 2779

Michiel STEENCAMP soldaat in de compagnie van kapitein HAERSOLT, te 's-Hertogenbosch
27.01.1652 | N 2713

Dirck STEENMAN en Anneke dochter van Willem HENRICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.10.1661 | N 2694 | f 290v

Willem STEENMANS, koopman en Maria van NIEL, te 's-Hertogenbosch
01.08.1680 | N 2787 | f 236

Jan Fransse van STEENWIJCK en Jenneke van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.04.1684 | N 2816 | f 53

Jan Fransen van STEENWIJCK, eerst weduwnaar van Aeltie Gerits van ZEELAND en laatst van Jenneke Andries van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch
30.07.1691 | N 2826 | f 176

Anna van der STEEGEN, weduwe van Wouter Jan EELKENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.08.1631 | N 2667 | f 92v

Anna Maria Camille van der STEGHEN, woont op 'Spreeuwenberg' te Vught
De testatrice is ziek
02.07.1695 | N 2764 | f 44

Heijlwich dochter van wijlen Jonker Jan Goossen van der STEEGEN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 23.1.1642 (N 2690); 4.4.1642 (N 2690); 29.5.1642 (N 2688)
31.05.1642 | N 2688

Jonker Johan van der STEGE, oudt Raad van 's-Hertogenbosch en Margriet dochter van mr Jacob BECX bij Catharina van de WATER te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 9.6.1629 (N 2683)
17.10.1638 | N 2683

Jonker Johan van der STEGEN zoon van wijlen Jonker Jan Goossen van der STEGEN, oud-raad van 's-Hertogenbosch bij Margaretha dochter van wijlen mr Jacob BECX, te 's-Hertogenbosch
28.04.1651 | N 2692 | f 208v

Jan STEIMANS en Judith Willems van den REECK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1692 | N 2839 | f 632

Godert STELT, ontvanger der verpondingen over Princelant, te 's-Gravenhage, doch present te 's-Hertogenbosch
07.06.1689 | N 2737 | f 63

Johan STERCK deurwaarder van de Edelmogende Raad van State, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.10.1663 | N 2730 | f 378

Jan Laureijs van der STERRE en Henderske Lamberts van VELP, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.05.1658 | N 2709 | f 415

Cornelia Pallas van der STERREN weduwe van Jonker Jacques FIERLANTS, Heer van Blarthem etc. kapitein ten dienste van de koning van Spanje en Raad van 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek 'van de kinderpocxkens'
Eerder testament: 21.11.1654 (N 2670 f 191)
28.05.1655 | N 2670 | f 235

Peter Cornelis van der STERREN, mr timmerman en een der gezworen paalmeesters van 's-Hertogenbosch en Aliken Wouters van CUIJCK
De testateur is ziek
NB: Er waren drie paalmeesters: n timmerman; n metselaar; n leidekker. Zij dienden schepenen van advies in disputen tussen twee partijen of naburen over bouwproblemen, problemen over vensters, schuren, heiningen etc.
Reglement voor de drie gezworen paalmeesters der Hoofdstad 's-Hertogenbosch 8.5.1776 (Bibliotheek G.A. 's-Hertogenbosch)
04.09.1666 | N 2695 | f 113v

Andries Jan STEVENS, oud schepen van Vught, present te 's-Hertogenbosch
28.11.1691 | N 2818 | f 308

Jan zoon van Peter STEVENS, inwoner van Tilburg en Heijlke dochter van Adriaan Peter CRILLAERTS
De testateur is ziek ten huize van Herman Jan HAERMANS, 'in de zwarte Bellaert' op de Vuchterendijcq te 's-Hertogenbosch
02.11.1624 | N 2679 | f 285

Cornelia dochter van Jacob STEVENS bij wijlen Henricxken te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.08.1625 | N 2667 | f 58

Lenaert STEVENS, lijnenwever en Margriet JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
29.11.1636 | N 2672 | f 189

Steven STEVENS en Magdalena dochter van Aert Janssen van HELMONDT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
10.09.1636 | N 2672 | f 173

Cornelis STEIJAERTS, geboortig van Lovemegen in Vlaanderen en Henricxken REIJNERS, eerder weduwe van Henrick EEUWOUTS, te 's-Hertogenbosch
17.06.1643 | N 2668 | f 280v

Johan STICKERS en Anneke Lamberts van der HEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.09.1659 | f -

Willem Janse STILLE, van Empel en Barbara Diercks den NOLTIS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.04.1677 | N 2755 | akte 203

Jenneke Jansen van STIPHOUT, Bagijn op de Grote Bagijnhof, in de refter van St Joris
Inventaris
10.06.1659 | N 2754 | f 84

Maijke dochter van Jaspar van STIPHOUT, te 's-Hertogenbosch
28.05.1661 | N 2694 | f 271v

Maria dochter van Wouter van STIPHOUT, weduwe van Abraham Peters van SCHILSTRAETEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 9.1.1674 (N 2758 f 169)
25.07.1670 | N 2757 | f 325

Melchior STOFFELS, sergeant in de compagnie van Baron de DOUW en Heijlke dochter van Jan CISTERMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.12.1660 | N 2699 | f 414

21.02.1682 | N 2815 | f 22

Willem Jansen STOCKEN weduwnaar van Maijke Simons van HELMONT, te 's-Hertogenbosch
02.07.1665 | N 2671 | f 154v

Beatrix Jan Geraerds STOCKHORST weduwe van Jan Fransen van BREE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 30.10.1664 (N 2671 f 149v); 4.4.1685 (N 2837 f 306)
22.04.1685 | N 2837 | f 314

Gerardt STOCKMANS en Catharina WEIJTENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 27.12.1681 (N 2836 f 221)
27.12.1681 | N 2836 | f 218

Cornelia en Catharina STOCKMANS; zusters, ongehouden dochters te 's-Hertogenbosch
23.07.1688 | N 2838 | f 378

Maria STOCKMANS, ongehouden dochter te Berlicum, present te 's-Hertogenbosch
10.07.1686 | N 2837 | f 606

Anna dochter van Cornelis Aertsen STOOCKEN bij Goijaertien Otten van RIJSWIJCK, te 's-Hertogenbosch
02.11.1692 | N 2826 | f 452v

Agnes en Maria dochters van wijlen Mathijs STOOTERS bij Catraina dochter van Reijnder BEIJS, zusters, te 's-Hertogenbosch
19.09.1623 | N 2665

Elisabeth dochter van wijlen Lambert STOOTERS van Enckevoirt, eerder weduwe van Adam WACHTELAAR en laatst van Jan Huijberts van CAMPHEN, te 's-Hertogenbosch
16.05.1629 | N 2664

Elisabeth dochter van wijlen Matthijs STOOTERS eerst weduwe van Jan KEMP en laatst van Joost de BIJE
De testatrice is ziekelijk
Revocatie: 10.1.1625
02.12.1621 | N 2678 | f 164

Reijnier STOOTERS, soldaat ten dienste van Hunne Doorluchtigste Hoogheden, onderluitenant in het regiment van de Graaf van EMDEN, te 's-Hertogenbosch
01.09.1608 | N 2663

Besloten testament van Johan STORM en Elisabeth van PULLEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 28.2.1691
Geopend op verzoek van de weduwnaar
30.07.1694 | N 2819 | f 83

Johan STORM, mr lintwercker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.08.1695 | N 2868 | f 189

Besloten testament van Johan STORM weduwnaar van Elisabeth PULLEN, mr lintwercker te 's-Hertogenbosch gepasseerd op 19.8.1695
De testateur is ziek
Inventaris: 29.9.1695 (N 2868 f 207)
Geopend op verzoek van Stoffel STORMS cum suis
20.08.1695 | N 2868 | f 205

Besloten testament van Coenraet STORM weduwe van Ursula Huijbert van THUIJLL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.4.1693
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van Anna, Govert en Franchois STORM, broeders en zuster van de testateur
21.04.1693 | N 2818 | f 508

Roelof Janse STORM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.01.1687 | N 2803 | f 212

Paul de la STRAETE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
08.06.1666 | N 2769 | f 150

Dierck Hendricx van der STRAETEN en Henrica van POPPEL, tevoren weduwe van Adriaen HERTROIJ, te Verckensweerd, present te 's-Hertogenbosch
26.09.1680 | N 2734 | f 202

Philips van STRAETEN en Agnes Pauwels AERDEMANS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.08.1671 | N 2795 | f 412

Adriaan van STRAELEN, advocaat en Maria Agnes EIJBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.09.1689 | N 2825 | f 375

Anneke en Gerartken dochters van wijlen Henrick Geeraerts van STRAELEN, ongehouden dochters, te 's-Hertogenbosch
Anneke Henrick Geeraerts van STRAELEN is ziek
22.05.1651 | N 2683

Geritgen dochter van Hendricx van STRAELEN, te 's-Hertogenbosch
02.01.1658 | N 2729 | f 256

Peter Simons van STRAELEN, besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 4.10.1680
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van Adrianus van STRAELEN
08.04.1683 | N 2777 | f 347

Besloten testament van Remigia weduwe van Henrick van STRAELEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 15.6.1623
Geopend op verzoek van de kinderen uit het eerste huwelijk van de testatrice met Peter GIJSBERTS
17.08.1624 | N 2665

Mechtelt dochter van wijlen Hans Roelofs Roever van STRAESBORCH bij Maijke dochter van Hendrick Jan BOECKHOUT, te Oisterwijk, present te 's-Hertogenbosch
03.12.1663 | N 2675

Willem Willemse van STRAETSBURCH, sergeant in de compagnie van kolonel Aert Jurrien van HAERSOLT, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Catharina Simonsen van WEERT
Eerdere testamenten: 13.7.1666 (N 2701 f 352); 6.1.1671 (N 2703 f 1); 10.10.1671 (N 2703 f 34)
03.01.1672 | N 2703 | f 59

Willem Willemse van STRAETSBURCH, sergeant in de compagnie van kapitein SCHRIECK, woont in de Kerckstraet op de hoek van de Peperstraet te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 19.10.1672 (N 2745 f 482)
10.10.1676 | N 2745 | f 480

Michiel Jan van STRALM, kleermaker, weduwnaar van Marike LODEWIJCX, van OPHOVEN in het land van Valckenburg, present te 's-Hertogenbosch
17.05.1622 | N 2678 | f 261

Catharina Philipsen van STRATEVEN, j.d. van Gemerd, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 26.8.1668 (N 2771 f178)
27.10.1670 | N 2772 | f 231

Catharina dochter van wijlen Wernaert van der STRATEN, weduwe van Herman Jans van BERCKEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.10.1600 | N 2661

Adriaen STRICK, lintwercker en Emmerentiana COX, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 25.9.1669 (N 2771 f 421)
23.09.1676 | N 2783 | f 404

Adriaan Adriaensen STRICK en Geraertken dochter van Jacob Geraerts MULDER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 28.12.1644 (N 2683)
03.05.1646 | N 2683

Adriaan Jansen STRICK, timmerman te 's-Hertogenbosch
16.05.1639 | N 2690 | f 15 | 2e stuk

Adriaan zoon van wijlen Jan Adriaan STRICK, schoenmaker en Gerartge dochter van wijlen Jacob GERARTSZ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.06.1640 | N 2690 | f 67v

Geraertken eerst weduwe van Nicolaas STRICK en laatst van Goijaert PETERS, lood en tingieter, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.04.1633 | N 2687 | f 94v

Herman STRICK en Arnoldina van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
05.08.1670 | N 2795 | f 275

Jan zoon van Adriaan STRICK, bakker en Maijke dochter van Adriaan MOONEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 13.6.1656
27.03.1659 | N 2693 | f 29v

Jan zoon van wijlen Adriaan Jan STRICK, weduwnaar van Jenneke dochter van Christoffel GOIJAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 26.2.1641 (N 2690 f 150)
05.10.1640 | N 2690 | f 117

Catharina Cornelisse STRICK, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.01.1673 | N 2671 | f 537

Maria STRICK, weduwe van Gijsbert KAERSMAN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 29.1.1687
Geopend op verzoek van Guilielmus KAERSMAN, advocaat, zoon van de testatrice
19.11.1692 | N 2826 | f 439

Hendrick STROOMER zoon van Jan STROOMER bij Arnolda GROLMA, geboren te Horsten in Oostfriesland, cremer, te 's-Hertogenbosch
08.01.1644 | N 2675

Tobias Lenaerts van STRIJBEL en Merijke Dreijer WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.11.1637 | N 2681 | f 19

Catharina STRIJBOSCH weduwe van Cornelis de HALS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.08.1690 | N 2826 | f 94v

Florentius van STRIJP en Theodora VERGELT, te 's-Hertogenbosch
01.10.1671 | N 2703 | f 33

Floris zoon van Diericx van STRIJP weduwnaar van Theodora VERGELT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.07.1673 | N 2703 | f 572

Jenneke van STRIJP weduwe van Nicolaes VRINTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.08.1673 | N 2732 | f 414

Johan, Baetken en Margriet kinderen van wijlen David van STRIJP bij Margriet HESELAARS
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.8.1636
Geopend op verzoek van Jacob LANGH, ouderling van de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
11.05.1662 | N 2675

Elsken dochter van wijlen Jacob STUNNENBORCH, geboren te Nijmegen, huisvrouw van Angelbert WILAMS, bakker, te 's-Hertogenbosch
01.03.1641 | N 2668

Margaretha STUIJTEBUIJCK weduwe van Jonker Dirck NUIJSENBORCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.09.1653 | - | f 59v

Agnees Peeters van STIJN, weduwe van Michiel Lambert CREEFTEN, maasschipper, te 's-Hertogenbosch
13.05.1684 | N 2850 | f 111

Coenraeth Martens van SUCHTELEN, schrijnwerker en Anneke Peter BOIJENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.06.1660 | N 2696

Anthonij SUEVETT, zadelmaker, ruiter onder ritmeester HAEREN en Geertruijd RUERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.10.1643 | N 2690 | f 381

Hendrick van SUSTEREN, brouwer en Elisabeth van SUTPHEN, te 's-Hertogenbosch
20.02.1660 | N 2699 | f 235v

Besloten testament van Adriaan zoon van wijlen Gerardt van SUTPHEN bij Walburch THOLINCK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 26.10.1652
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van Daniel van SUTPHEN cum suis
13.12.1652 | N 2675

Daniel van SUTPHEN, koopman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Contracedulle: 11.1.1669 (N 2731 f 269)
28.10.1668 | N 2731 | f 248

Besloten testament van Daniel Gijsberts van ZUTPHEN en Engelken dochter van Roelof Jans GULMERS gepasseerd 's-Hertogenbosch
16.04.1632 | N 2666 | akte 5

Helena van SUTPHEN, te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 14.5.1682 (N 2735 f 56)
Erfdeling: 14.5.1682 (N 2735 f 68)
06.07.1679 | N 2734 | f 78

Johanna van ZUTPHEN weduwe van ritmeester OTTO
Recepis van Besloten testament
05.02.1699 | N 2666 | f 42

Willemijntken dochter van wijlen Gerards van ZUTPHEN, zoon van wijlen Adriaen van SUTPHEN bij Ulanda GIJSSELEN, bij Walburch dochter van wijlen Dierck Aerts THOLINCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ouder dan 15 jaar; de testatrice is ziek
11.06.1650 | N 2775

Geerloff SUIJCKERS, schepen en erfsecretaris van Helmond en Alida van de GRAEFF, present te Helmond
18.08.1672 | N 2744 | f 328

Geerloff SUIJCKERS, erfsecretaris van Helmond, griffier en rentmeester van Peelland, te 's-Hertogenbosch
21.01.1683 | N 2815 | f 377

Geerloff SUIjCKERS, griffier van het kwartier van Peelland en Margaretha BRUIJSTEN, te 's-Hertogenbosch
09.01.1692 | N 2818 | f 328

Geerloff SUIJCKERS, advocaat en Anna Hermina SCHUIJLL, te 's-Hertogenbosch
29.10.1691 | N 2818 | f 294

Geraert SUIJCKERS, raad en griffier van Peelland, te 's-Hertogenbosch
17.07.1688 | N 2817 | f 291

Servaes SUIJCKERS, erfsecretaris van Helmond, griffier van Peelland en Alida van de GRAEFF, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.12.1676 | N 2812 | f 439

Jacobus zoon van wijlen Peeter van ZUIJLEN en Petronella dochter van Hendrick van VEERDONCK, te 's-Hertogenbosch
02.07.1663 | N 2710 | f 355

Jonker Otto van ZUIJLEN en Agnes Zegers van WEGEN, alias WASSENHOVEN, te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.10.1647 | N 2675

Adriaan SUIJSKENS, van Dinther, tevoren weduwnaar van Guilielmina Henricx DANCKAERTS en Allegonda Loeff van der SLOOT, dochter van Goijaert Loeff van der SLOOT, raad en schepen van 's-Hertogenbosch
13.11.1663 | N 2671 | f 106

Besloten testament van Johanna SUIJSKENS, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 11.8.1671
Geopend op verzoek van Adriaan SUIJSKENS de Oude cum suis
16.11.1671 | N 2732 | f 195

Joachim SUIJSKENS en Allegonda WIJNEN, te 's-Hertogenbosch
08.03.1680 | N 2705 | f 313

Gerit Claes van SWAENBERGEN en Marike zijn huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.12.1628 | N 2681 | f 9

Elisabeth dochter van Claes Arnt SWAANS, van Ghoirle, Bagijn in St Hieronimus, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 15.4.1602 (N 2662)
16.10.1603 | N 2662

IJsabel dochter van wijlen Goijaert Dinners van SWANENBERCH eerder weduwe van Jan ROVERS, vervolgens van Frans Leonarts van THUIJLL alias NEIJTS en laatst van Anthonis Gijsberts alias GRAFT, te 's-Hertogenbosch
12.11.1599 | N 2660

Michiel SWERON en Jenneke van EESTEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.06.1692 | N 2839 | f 563

Anna Jan SWERTS alias BOTTERMANS weduwe van Jan Gherard SCHEFFERS, te 's-Hertogenbosch
Approbatie van het testament gepasseerd op 30.5.1562
07.12.1582 | N 2662

Antonetta Jacops SWITSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.12.1673 | N 2758 | f 163

Jacobus SWOLFS en Maria SWOLFS, broeder en zuster, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.06.1690 | N 2855 | f 304

Matthijs Adriaen SWOLFS en Helena BOIJEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.08.1694 | N 2827 | f 240v

Johan ZIJBRECHTS, raadsheer van 's-Hertogenbosch en Bertken dochter van Peeter JONCKERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.05.1608 | N 2663

Besloten testament van Frans van SIJDERVELT, ongeopend aanwezig
De testateur is ziek
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
23.01.1699 | N 2706 | akte 31

Besloten testament van Johanna SIJMAIJ, weduwe van Henrick KUIJSTEN, president van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 's-Hertogenbosch 7.6.1669
Geopend op verzoek van Goijaert van CASTEREN
12.09.1671 | N 2712 | f 68

Besloten testament van Simon CIJPRES, notaris te 's-Hertogenbosch en Geertruijd PAUWELS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.5.1633
Geopend op verzoek van de weduwe
18.06.1644 | f -

Jacobus SMITSERS en Anneke Gielis RAEIJMAKERS, te 's-Hertogenbosch
21.04.1690 | N 2818 | f 47

Andries Adriaan TAET en Maijke dochter van Peter Jansen ROOSEN, te Moergestel, present te 's-Hertogenbosch
11.07.1663 | N 2730 | f 361

Johanna Catharina TACK, dochter van wijlen Jonker Johan TACK bij wijlen Geertruijd van DEURSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1646 | N 2669 | f 68

Jenneke dochter van Arndt Roeloffs van TARTWIJCK, zuster in het convent van de Zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosch
05.05.1656 | N 2693 | f 303

J.J. van TEFFELEN
Recepis van Besloten testament
11.12.1691 | N 2666 | f 33

Besloten testament van Jan Peters van TEEFFELEN, mr slootmaker en Elisabeth dochter van Jan ONNA gepasseerd te 's-Hertogenbosch
16.02.1632 | N 2666 | f 4

Peeter van TEFFELEN en Maria van KINSCHOT, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 29.9.1657 (N 2670 f 390v)
13.02.1658 | N 2670 | f 403

Peeter van TEFFELEN, zoon van Stephan van TEFFELEN, raad en schepen van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Johanna MERCIER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is de leeftijd van 15 jaar gepasseerd
15.04.1677 | N 2733 | f 125

Jan Jan TEEUWEN en Jenneke PETERS, te Udenhout, present te 's-Hertogenbosch
07.08.1673 | N 2732 | f 413v

Henrick zoon van wijlen Nicolaes TEEUWENS en Catharina dochter van wijlen Cornelis Laureijs van ASTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.05.1623 | N 2667 | f 24

Anna van TELLICHUIJSEN huisvrouw van Philip de MON, tegenwoordig ruiter in de compagnie van ritmeester HANNUALT, in garnizoen te Doesburg
09.02.1647 | N 2669 | f 105

Besloten testament van Abraham zoon van Reijnier TEMPELAERS, oud stadhouder en rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Kempelant en Catharina dochter van Aert Jan de WITH, gepasseerd 's-Hertogenbosch 24.8.1666
De testatrice is eerst overleden en de testateur op 16.1.1675
Geopend op verzoek van Reijnerus TEMPELAER cum suis
Inventaris: 11.2.1675 (N 2745 f 183)
11.02.1675 | N 2745 | f 193

Elisabeth Hendrick TEMPELAERS, te 's-Hertogenbosch
26.02.1642 | N 2688

Maijke dochter van wijlen Hendrick TEMPELAERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 6.3.1620 (N 2674); 3.12.1637 (N 2688); 17.6.1641 (N 2688)
25.07.1641 | N 2688

TEMPELAG en M. van DALFZEN
Recepis Besloten testament
09.12.1699 | N 2666 | f 44

Bartholomeus TERBEECK, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.02.1689 | N 2838 | f 466

Jan Jan TERBEECK, molenaar te 's-Hertogenbosch, tevoren weduwnaar van Anthoniske Jansen van den BICHELAAR en Catharina DIERICX
De testateur is ziek
26.09.1645 | N 2672 | f 622

Hendrick TERNEER en Elisabeth HEUVELMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 28.6.1683 (N 2815 f 463)
01.07.1683 | N 2815 | f 466

Pieter Jeroense van TETTEROO, blikslager en Geertruijd van BRUANEN, te 's-Hertogenbosch
08.09.1679 | N 2746 | f 301

Maria Aert TEULINGH en Anna PETERS, te Udenhout, present te 's-Hertogenbosch
03.03.1693 | N 2738 | f 24

Willem TEIJBOSCH en Barbara van WOLFSWINCKEL
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch, geopend aanwezig
07.07.1693 | N 2840 | f 771

Lijsbeth TEIJNAGELS weduwe van Roeloff van BLIJENBERCH, te 's-Hertogenbosch
21.07.1673 | N 2796 | f 374

Cornelis THEUNISSE, weduwnaar van Anneke THEUNISSE, koetsier van Thomas WALRAVENS, Baron van ARCKEL etc, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.02.1670 | N 2790 | f 20

Peter THEUNISSEN en Maijke dochter van Jan MICHIELEN, te Doteren
De testatrice is ziek
06.05.1672 | N 2758 | f 80

Hendrick van THEUVEN, luitenant in de compagnie van kapitein WINTELROIJ en Odilia HUTTAGEN, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 24.1.1645 (N 2668 f 370v)
27.05.1645 | N 2668 | f 384

Besloten testament van Elizabeth dochter van wijlen Peters van THIEL, geboortig van Nistelrooij, gepasseerd 's-Hertogenbosch 15.11.1667
Geopend op verzoek van Cornelis GEERITS cum suis
20.09.1679 | N 2759 | f 156

Jan Jacobs van THIEL, creemer en Aleijd dochter van Hendrick ADRIAANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.05.1636 | N 2672 | f 115

Jan Jacobs van THIEL, eerst weduwnaar van Aleijdt dochter van Hendrick ADRIAENS en Margriet dochter van Jan Thielmans van THOOR, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.08.1637 | N 2672 | f 279

Johan Dircke van THIEL, mr molenaer te 's-Hertogenbosch, eerst weduwnaar van Margriet en daarna van Elijsabeth SIJMONS
De testateur is ziek
Inventaris: 2.3.1690 (N 2805 f 46)
Contracedulle: 8.3.1690 (N 2805 f 64)
21.02.1690 | N 2805 | f 36

Christina Dircx van THIEL, huisvrouw van Nicolaes SMAELL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.11.1681 | N 2800 | f 338

Margriet THIELENS weduwe van Leonard VISSCHER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 8.5.1689
Inventaris: 3.6.1689 (N 2748 f 547)
07.05.1689 | N 2748 | f 535

Aleke dochter van Thomas THILEMANS weduwe van Matthijs CLaes WEIJGERGANCX, op den Dungen
16.05.1689 | N 2853 | f 254

Hendrick THIELMANS, zoon van wijlen Thielman HENRICX bij Geertruijdt Laureijns BOEIJEN, te 's-Hertogenbosch
27.08.1671 | N 2671 | f 486

Lauwereijns THIELEMANS en Helena dochter van Hendrick van SCHIJNDEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.05.1667 | N 2696

Maria THIELEMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is overleden: 's-hertogenbosch 3.1.1680 (N 2822)
27.04.1675 | N 2704 | f 202

Besloten testament van Maria THIELMANS, gelegitimeerde dochter van wijlen Thielman Jan THIELMANS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 24.10.1679
Geopend op verzoek van mr Cornelis ACKERSDIJCK cum suis
03.01.1680 | N 2835 | f 283

Marieke dochter van Willem THIELEMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; woont in de Wintmolenberchstraet
Inventaris: 30.6.1647 (N 2691 f 309)
20.04.1646 | N 2691 | f 155

Adrianus Janse van THIENEN, med. doctor te St Oedenrode, present te 's-Hertogenbosch
29.07.1677 | N 2776 | f 396

Godert zoon van Arent van THIENNEN, Heer van Berlecom en Middelrode bij Ermgard van LINDEN, te Berlecom
De testateur is zwaar gekwetst
04.10.1684 | N 2801 | f 599

Jonker Philips de THIENEN, Luitenant kolonel, commandeur van 's-Hertogenbosch en gouverneur van Sevenbergen en Walburch van der LINDEN, te 's-Hertogenbosch
23.08.1637 | akte 2

Peter THIER, steenhouwer en Jenneke MAES te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.12.1654 | N 2714

Lambert Jansen van THILLART en Heijlke Gerit PETERS, te 's-Hertogenbosch
04.02.1671 | N 2703 | f 6

Anna THOLINCK, te 's-Hertogenbosch
05.01.1695 | N 2819 | f 136

Anna THOLINCX, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
30.11.1695 | N 2819 | f 167

Anna THOLINCX, weduwe van Joachim van GRIENSVEN, notaris en secretaris van VUCHT
19.11.1679 | N 2787 | f 121

Dierck Aertsen THOLINCK, cremer en Catharina dochter van Peter van DINTHER, te 's-Hertogenbosch
Aanvulling van hun besloten testamenten van 29.5.1606 resp 10.1.1615
De testateuren wonen in de wijntmolen tegenover de Swaen, gekocht van de Colveniers schuts
22.03.1623 | N 2679 | f 8v

Dirck zoon van Jan Arnts THOLINCK, j.m. te 's-Hertogenbosch
05.05.1643 | N 2690 | f 356

Dierck zoon van wijlen Rembout THOLINCX, eerst weduwnaar van Maria van BALEN en Henrica dochter van Jonker Willems van REIJS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 26.9.1639 (N 2688)
01.11.1639 | N 2688

Jan Arnts THOLINCK, te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Claerken dochter van wijlen Laureijns Geraerds van de GRAEFF
05.05.1643 | N 2690 | f 357

Besloten testament van Johanna THOLINCX, j.d. te 's-Hertogenbosch gepasseerd, ongeopend aanwezig
10.03.1691 | N 2706 | akte 20

Besloten testament van Johanna THOLINCX, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch gepasseerd 27.9.1694
Geopend op verzoek van Anna THOLINCX, cum suis
26.12.1694 | N 2819 | f 133

Testament van Jenneke dochter van Wouter THOLINCX bij Elsken dochter van Hendrick van DOMMELEN
De testatrice is 'ziek van het water'
Erfgenamen zijn: Haar zuster Margriet in huwelijk hebbende Peter Daniel van DIJCK; de kinderen van wijlen Hendrick THOLINCX, die getrouwd was met Aelken CLAES; haar dochter Maria THOLINCX en haar zoon Dr Aernt THOLINCK, med. doctor te Amsterdam en haar zuster Sibilla THOLINCK, gehuwd met Willem VOS
24.07.1638 | N 2685 | f 100

Maijke dochter van wijlen Jan THOLINCX huisvrouw van Jan Jan de KOCK, ruiter in de compagnie van ritmeester WINTELROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.02.1643 | N 2668 | f 244v

Geertken weduwe van Jan THOMASSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.06.1623 | N 2667 | f 27v

Guilliam THOMAS en Peterke PETERS, tevoren weduwe van Laureijns PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.10.1611 | N 2663

Henrick THOMAS weduwnaar van Cathalijn dochter van Lambert WEIJGERGANCX
De testateur is ziek (pest)
Eerder testament: 26.9.1636 (N 2667 f 451)
Revocatie: 15.12.1638
29.09.1636 | N 2667 | f 455v

Henricxken dochter van wijlen Peter THOMAS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.12.1632 | N 2674

Margriet THOMAS weduwe van Peter Quirijn van KEMPEN, 's-Hertogenbosch
Revocatie: 11.3.1660
07.09.1658 | N 2670 | f 459

Merike dochter van Arndt Henrick THONIS, religieus in den convente van Orthen, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 26.1.1652
Eerder testament: 29.9.1647 (N 2691 f 351v)
16.01.1652 | N 2692 | f 376

Peter Dirck THONISZ en Merijke Peter CALEN, te Den Dungen
De testateur is ziek
19.07.1656 | N 2681 | f 181

Thonis zoon van Dijlis THONIS, inwoner van Nulant, doch mits de troubelen onder Roosmalen gevlucht
De testateur is ziek
26.10.1635 | N 2681 | f 17

Johan THOOFT, klerk der griffie van 's-Hertogenboscn en Geertruijd van DRIEL
27.03.1688 | N 2855 | f 31

Aert Philips van THOOR en Mechtelt dochter van Peter Coenen van GOCH
08.01.1613 | N 2661

Sibilla de la THOUR, laatst weduwe van Arnold van de WATER en Glaudi MARTEL, sergeant in de compagnie van kapitein la SAAL, te 's-Hertogenbosch
24.09.1664 | N 2722 | f 101

Jonker Philips du THUEN, commandeur van 's-Hertogenbosch weduwnaar van Sara REIJNIERS en Paulina CORNELIS weduwe van Stoffel ANDRIESSEN, te 's-Hertogenbosch
30.06.1650 | N 2692 | f 134

Geertruijd dochter van Arien Hendrick THUENISSEN weduwe van Aert Willem SCHEPERS, te Roosmalen, present te 's-Hertogenboscn
19.08.1667 | N 2701 | f 522

Adrianus van THULDEN, j.m., te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
05.06.1673 | N 2785 | f 190

Geertruijd en Helena dochters van Jan Diercx, te 's-Hertogenbosch
Helena van THULDEN is ziek
27.08.1669 | N 2702 | f 221

Catharina dochter van Niklaes van THULDEN, licentiaat in de rechten, te 's-Hertogenbosch
26.04.1661 | N 2756 | f 32

Wernaert zoon van Wernaert Diercks van THULDEN en Jenneke dochter van Wijmer Joosten van ENGELEN, te Engelen, doch present te 's-Hertogenbosch
Huwelijkse voorwaarden: 24.4.1649 (N 2697 f 302)
14.10.1649 | N 2697 | f 291

Wernaert Dierck van THULDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.10.1651 | N 2697 | f 112

Besloten testament van Weijndelken van THULDEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 16.2.1636
Geopend op verzoek van Catharina van THULDEH dochter van mr Nicolaas van THULDEN, licentiaat in de rechten
13.01.1646 | N 2675

Jan van THURNHOUT, boekverkoper en Theodora dochter van Jacob van DEUREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.09.1666 | N 2701 | f 186v

Adriaan zoon van Jan Peters van THUIJL en Henricxke dochter van Jan Goijaert HECKEMANS, te 's-Hertogenbosch
10.05.1652 | N 2697 | f 37

Helena Sanders van THUIJL weduwe van Herman HAMERS, te 's-Hertogenbosch
30.10.1686 | N 2837 | f 648

Jan Huijberts van THUIJLL , j.m. te 's-Hertogenbosch
19.02.1689 | N 2838 | f 481

Jenneke Huijberts van THUIJLL en Andries ENCKHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch
21.12.1682 | N 2815 | f 344

Jenneke dochter van Hendricx van THUIJLL bij Geertruijd dochter van Andries ESSENS, geboren te Helvoirt present te 's-Hertogenbosch
22.01.1688 | N 2855 | f 7

Jan THIJSSEN en Geertruijd Peeter GOORTS, te Berchem, kwartier van Maasland, present te 's-Hertogenbosch
18.07.1697 | N 2682 | akte 76

Jan Gerit THIJSSEN en Willemke dochter van Willem ARIENS, te te Orten
De testateur is ziek
22.05.1654 | N 2697 | f 427v

Marten THIJSSEN en Elisabeth CLAESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.01.1680 | N 2835 | f 303

Rudolphus TIEBOS en Barbara WOLFFSWINCKEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Recepis Besloten testament
07.07.1693 | N 2853 | 3e stuk

Inventaris: Agnees TIEBOSCH, weduwe van Cornelis van VLIJMEN
27.02.1696 | N 2819 | f 245

Anneke Janse van TIELL, j.d. te 's-Hertogenbosch
01.10.1682 | N 2815 | f 262

Maria Dirck van TIEL huisvrouw van Jan Jan LANCKHOVE, te 's-Hertogenbosch
31.01.1696 | N 2784 | f 73

Besloten testament van Steven Martens van TIEL, kleermaker en Margriet Joorden DENISSEN, te 's-Hertogenbosch gepasseerd, ongeopend aanwezig
09.01.1628 | N 2666 | akte 1

Herman TIELMANS, soldaat in de compagnie van BEVERWERT, gouverneur van 's-Hertogenbosch en Neeltien Willems van der GOUDE, tevoren weduwe van Peter Philips HERBACH, sergeant onder kapitein MIEROP
30.06.1664 | N 2695 | f 55

Heijlken en Geertruijd dochters van wijlen Cornelis TIELEMANS bij Willemken HEN; Heijlke TIELEMANS, te Handel en Geertruijdt TIELEMANS bagijn op de bagijnhof te Loven, doch present te Erp
09.09.1687 | N 2825 | f 174

Jan TIELEMAN en Martijntje Jan Jansen ADMIRAAL, te 's-Hertogenbosch
28.04.1606 | N 2816 | f 381v

Jan zoon van Peter TIELEMANS, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur, 'gepasseerd de leeftijd van 15 jaren' is ziek
09.03.1638 | N 2688

Tieleman zoon van wijlen Willem TIELEMANS bij Margaretha COOLEN j.m., te 's-Hertogenbosch
11.11.1656 | N 2717

Derck Lambert TIELENS en Jenneke Aert AERTS, te Orten in de Molenstraet
Revocatie: 29.10.1685
26.10.1685 | - | f 128

Hendrick Grijnen TIELENS en Pirijntken dochter van wijlen Jan Willems de WIJS, te Hilvarenbeek, doch present te 's-Hertogenbosch
29.04.1652 | N 2675

Liebert van TIELENS en Jenneke Dircx de GROOT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.02.1671 | N 2724 | f 244

Jenneke Gerarts van TILBORCH, woont op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.10.1654 | N 2681 | f 257

Anneke, Jenneke en Lijske, dochters van Lodewijcx TIMMERMANS bij Jutta SCHEPENS, geboren te Oorschot, present te 's-Hertogenbosch
10.03.1582 | N 2662

Dierck Denis TIMMERMANS en Merike Jan HERBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.04.1651 | N 2707 | f 473

Elisabeth dochter van Loij TIMMERMANS, alias SCHEPENS, van Oorschot, present te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 13.6.1609 (N 2662); 20.6.1609 (N 2662)
25.02.1610 | N 2662

Hubertus TIMMERMANS, j.m. geboortig van Dongen, present te 's-Hertogenbosch
15.09.1691 | N 2818 | f 252

Johanna de Loij TIMMERMANS alias SCHEPENS, geboren te Oirschot present te 's-Hertogenbosch
Approbatie van het testament, gepasseerd met haar zusters Anneke en Elizabeth voor Eijmert COCK, plebaan van de St Jan, te 's-Hertogenbosch op 21.10.1589
Eerdere testamenten: 12.9.1609 (N 2662); 3.6.1610 (N 2662); 27.6.1610 (N 2662)
De testatrice is ziek
28.02.1611 | N 2662

Wouter zoon van wijlen Wouter TIMMERMANS, schrijnwerker en trommelmaker, weduwnaar van Geertgen dochter van wijlen Eijmert Gerit van SCHEVICKHUIJSEN
31.08.1621 | N 2678 | f 92

Lowisa TOMBOIJ j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.03.1667 | N 2701 | f 458

Gerardt Martens van TONGEREN, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur, zoon van Marten Gerarts van TONGEREN, is ouder dan achttien jaren
24.02.1653 | N 2670 | f 29

Gijsbert van TONGEREN en Machtelt TOEBAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.09.1689 | N 2817 | f 511

Besloten testament van Anneke TOPS weduwe van Bastiaen Hendrick van DRIEL, gepasseerd 11.2.1687
Geopend op verzoek van Dirck TOPS, burger te Arnemuiden en Johann SWEEREN, koopman te Empel, procuratie hebbende van Frederick SWEEREN man en momboir van Cathalijntje van HOUTEN
08.06.1688 | N 2804 | f 128

Pieter TRAPMAN, craenkind en Catharina de BOUWMAN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.08.1695 | N 2856 | f 185v

Pieter TRAPMAN, craenkint en Jacomina LOEFF, te 's-Hertogenbosch
01.03.1698 | N 2859 | f 48

Anna TREISBACH, weduwe van Leonart CRANEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.07.1687 | N 2748 | f 314

Joris TRESCHNER, soldaat in de compagnie van kapitein VERRIJCK en Maijke GERARDS, te 's-Hertogenbosch
02.08.1620 | N 2674

Jan TREURNIET en Petronella DENIS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.08.1689 | N 2804 | f 381

Berent TROMMEL en Maria van BOXTEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.05.1691 | N 2737 | f 237

Besloten testament van Maria TROMP, weduwe van Cornelis GANS, Heer van Nulant, gepasseerd te 's-Hertogenbosch; ongeopend aanwezig
26.09.1703 | N 2706 | akte 37

Maria TROMP, weduwe van NULANT
Recepis van Besloten testament
23.01.1704 | N 2666 | f 53

Jenneke van TROTTIE, geestelijke dochter op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.03.1679 | N 2734 | f 48

Maria en Wilhelmina TROWIE, zusters, te 's-Hertogenbosch
03.04.1692 | N 2826 | f 336

Weijntgen dochter van Cornelis Willems van TUENEN weduwe van Cornelis Jans BLAKEMAKER, te Amsterdam, doch woont te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 7.6.1621 (N 2678 f 77)
22.05.1621 | N 2678 | f 68v

Jan TUGUE j.m. geboren te Groot Reeken in Limburg, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.11.1653 | N 2715

Rutger TULLEKENS, zoon van wijlen Rutger TULLEKENS, president van 's-Hertogenbosch bij Francina de LEEUW, te 's-Hertogenbosch
03.05.1654 | N 2682 | akte 128

Besloten testament van Rutger TULLEKEN en Catharina van ROIJ gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.11.1659
Geopend op verzoek van de weduwe
07.12.1677 | N 2733 | f 256

Elisabeth TULLENS, weduwe van Jan van OSCH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.11.1680 | N 2814 | f 230

Jonker Cornelis TURCHIJ, te 's-Hertogenbosch
28.03.1691 | N 2855

Anneke van TURNHOUT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.08.1679 | N 2813 | f 366

Anneke van TURNHOUT, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.02.1683 | N 2815 | f 384

Jan zoon van wijlen Sijmon van TURNHOUT en Jenneke dochter van wijlen Jan LAUREIJSSEN, te 's-Hertogenbosch
24.10.1664 | N 2695 | f 69

Johan van TURNHOUT en Jenneke BUKENTOB, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.03.1681 | N 2836 | f 43

Johannes van TURNHOUT en Judich van der HAGHEN, te 's-Hertogenbosch
27.01.1683 | N 2815 | f 381

Maria dochter van wijlen Jan van TURENHOUT bij wijlen Theodora van DEUREN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.08.1678 | N 2821 | f 245

Besloten testament van Maria van TURNHOUT, geestelijke dochter, gepasseerd te 's-Hertogenbosch; ongeopend aanwezig
04.11.1695 | N 2706 | akte 30

Simon zoon van wijlen Jan van TURNHOUT, wollenlakenkoper en Maijke dochter van wijlen Hugo van BERCKEL, te 's-Hertogenbosch
04.10.1654 | N 2693 | f 168v

Aleida van TWILLAERT weduwe van Assuerus TULLEKEN, Raadt van 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 14.8.1679 (N 2746 f 283); revocatie 5.12.1691
05.12.1691 | N 2749 | f 234

Dirck Aertsen TIJN en Margaretha PETERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.03.1653 | N 2715

Barbara TIJPOELS, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 23.11.1670 (N 2731 f 466)
Inventaris: 13.3.1671 (N 2732 f 147)
03.01.1671 | N 2732 | f 3

Aert Jansen van UDEN en Margriet Jansen van VENROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.07.1680 | N 2777 | f 199

Aert Martens van UDEN en Jenneke Peter GIJELISZ, te Berlicum
21.07.1648 | N 2681 | f 79v

Adriaan Peters van UDEN en Maria VERHULST, alias COOPMANS, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.06.1691 | N 2818 | f 235

Geraert Reijnier van UDEN, beurtschipper te 's-Hertogenbosch en Anneke Diercx van MIDDELHOVEN, eerder weduwe van Geeraert Lamberts van VELSEN, te 's-Hertogenbosch
24.12.1670 | N 2724 | f 230

Gerit Peters van UDEN weduwnaar van Geertie Jan Hendrick ROECKAERTS, aan de Papendijk te Geffen
20.11.1694 | N 2840 | f 488

Goijaert zoon van wijlen Marcelis Jans van UDEN, te Beeck bij Aerle, doch present te 's-Hertogenbosch
??.10.1643 | N 2690 | f 386v

Jan zoon van wijlen Goossens van UDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.04.1603 | N 2663

Joachim Gerartse van UDEN en Margaretha dochter van Jan HENDRICXEN, te Berlicom, doch present te 's-Hertogenbosch
26.10.1651 | N 2697 | f 100

Merike Peter Aerts van UDEN, weduwe van Andries Dircx van LEEUWEN, te Vechel, present te 's-Hertogenbosch
21.06.1686 | N 2837 | f 590

Theunis Janse van UDEN en Hilleke Jansen van GRIENSVEN, op den Dungen
25.02.1688 | N 2853 | f 152

Willem Aerts van UDEN, weduwnaar van Jenneke Hendrick PIECK en Hendrien Cornelissen van der PAER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 22.9.1676 (N 2776 f 189)
12.09.1678 | N 2774 | f 219

Willem Jacobs van UDEN weduwnaar van Jenneke Herman CORNELISSEN te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.08.1676 | N 2776 | f 169

Aert Peters van UDENHOUT en Cornelia Peter SERVAESSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.02.1673 | N 2796 | f 280

Matthijs UERLINGHS, korporaal in de compagnie van Luitenant-kolonel KIRKPATRICK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.02.1674 | N 2782 | f 272

Besloten testament van Nesken van UITHOVEN weduwe van Hendrick Peters van BERGEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 3.12.1678
Geopend op verzoek van haar zonen
17.10.1679 | N 2774 | f 261

Gangeloff UPPEUS, swertveger, weduwnaar van Willemke dochter van Reijnder BELL en Geertruijd RUWAERTS, weduwe van Anthonij SUVETT, te 's-Hertogenbosch
28.12.1646 | N 2691 | f 247

Gerard van UTENHOVE, kapitein der stad 's-Hertogenbosch en Susanna van VARICK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.12.1668 | N 2779

Henrick Jansen van UIJTRECHT en Henricxke Jansen SCHOOVERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.07.1669 | N 2795 | f 14

Hendrick Janssen van UIJTRECHT en Maeijke REIJNDERS weduwe van Cornelis Corstiaens van COLEN, te 's-Hertogenbosch
28.07.1690 | N 2826 | f 87

Hendrick van UIJTTERT en Maijke RIJNDERS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
31.10.1693 | N 2827 | f 130

Johanna van UIJTWIJCK, weduwe van MEERLO, te 's-Hertogenbosch
Recepis van besloten testament
02.10.1636 | N 2687 | f 235

Anneke dochter van Dierck FABER, van Gemert, 's-Hertogenbosch
De testatrice - 19 jaar oud - is ziek
??.04.1663 | N 2700 | f 343

Anneke dochter van Dierck FABERS, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 14.6.1666 (N 2701 f 155)
28.02.1668 | N 2701 | f 375

Dierck FABERS en Meriken Jan DIERCXEN, te 's-Hertogenbosch
18.01.1664 | N 2700 | f 354v

Besloten testament van Anna Clara FABRE, j.d., gepasseerd te 's-Hertogenbosch; ongeopend aanwezig
18.12.1718 | N 2706 | akte 47

Besloten testamenten van Johannes FABRE en Anna PENNINCX (PENNIS) gepasseerd te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 30.8.1677 (N 2706 acte 9) geopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch 8.12.1688
Geopend op verzoek van de weduwnaar
16.04.1689 | N 2829 | f 272

Anna FABRIJ huisvrouw van Marcus Carolus VRIJMONT, apotheker te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.07.1689 | N 2838 | f 561

Geraert FABRI, van Gemert en Anna van der WAERCKEN te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.11.1679 | N 2799 | f 518

Besloten testament van Guiliam zoon van Jacob Diercx FABRI, van Gemert, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 27.5.1669
Geopend op verzoek van Johan FABRI, te 's-Hertogenbosch
16.08.1673 | N 2703 | f 582

Marthijn FABRI en Sara COENRADI, te 's-Hertogenbosch
07.10.1673 | N 2703 | f 507

Johan van der VAERT mr metselaar en Anna CUIJPERS, te 's-Hertogenbosch
Inventaris door de weduwnaar: 19.2.1694 (N 2738 f 114)
12.11.1690 | N 2737 | f 186

Anna Govers FAES, huisvrouw van Adriaan van de BERGH, koopvrouw te 's-Hertogenbosch
18.04.1694 | N 2819 | f 10

Jenneke dochter van wijlen Hendrick FAESSEN, van Namen, te 's-Hertogenbosch
21.12.1624 | N 2674

Claes Peter FAESSEN en Jenneke Wijnand GERITS te Schijndel, present te 's-Hertogenbosch
15.06.1688 | N 2817 | f 283

Matthijs FAESSEN, marktschipper en Anna BROECKMEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie: 3.8.1695 (N 2826)
15.09.1691 | N 2826 | f 207v

Martijn VALENTIJN, ruiter in de compagnie van de jonge prins van NASSAU in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Geertruijd van den DUNGEN
20.03.1691 | N 2826 | f 146v

Agnes Wernaerts van VALCKENBORCH, weduwe van Matthijs Anthonis van WOLFFSBERGEN, koopman, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 13.3.1671 (N 2703 f 12); 29.8.1672 (N 2732 f 260)
Inventaris: 1.6.1680 (N 2705 f 366)
04.01.1675 | N 2704 | f 166

Jan Otten VALCKHOFF en Lijsbeth Gerritsen van NISTELROIJ, te 's-Hertogenbosch
09.11.1672 | N 2796 | f 152

Johanna VALCKHOFF, j.d. te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 25.5.1711
18.12.1691 | N 2826 | f 262

Besloten testament van IJsbrandt VALCKHOFF, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.1.1682
Geopend op verzoek van Herman, Johanna en Johan; Rogier van OUTVORST in huwelijk hebbende Wilhelmina, allen kinderen van de testateur
Inventaris: 1.6.1686 (N 2824 f 369); erfdeling: 11.8.1685 (N 2824 f 240v)
30.06.1685 | N 2824 | f 202

Maria VALCX en Anna ALEMANS, halve zusters, ongehouden dochters, te 's-Hertogenbosch
04.04.1690 | N 2749 | f 39

Everhart VALLEPAT, adelborst in de compagnie van kapitein JUTFAES, in garnizoen op fort Isabella buiten de Vuchterpoort te 's-Hertogenbosch en Anneke Diericx MAES, tevoren weduwe van Henric Jans van DREMMEN
Eerder testament: 25.4.1641 (N 2668 f 79v) tijdens ziekte van de testatrice
07.12.1650 | N 2683

Everaert VALLEPAT weduwnaar van Anneke Diericx MAS en Geertruijd dochter van wijlen Anthonij LAMARE bij Marij LAFONTEIJNE, te 's-Hertogenbosch
19.08.1664 | N 2671 | f 144

Cathalijn van VARICK
02.11.1611 | N 2662

Maria van VARICK weduwe van Johan van BLANCKENOORT, te 's-Hertogenbosch
18.06.1671 | N 2703 | f 21

Aert Jansen FASIUS en Catharina Aelbert Jansen BAILIU te 's-Hertogenbosch
26.08.1643 | N 2683

Johannes de FAWE, notaris te Ramezeij en Byron in Luxemburg, present te 's-Hertogenbosch
09.04.1671 | N 2795 | f 381

Aert Peters van VECHEL, bleijker op de Oude Diese, eerst weduwnaar van Maria PETERS en Cornelia (of Maria?) Gerits van CEULEN te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 3.7.1679 (N 2787 f 71)
01.10.1682 | N 2788 | f 59

Antonetta van VECHEL, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 21.5.1694 (N 2840 f 357)
De testatrice is ziek
01.05.1695 | N 2840 | f 581

Antonetta dochter van Peter Martens van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
07.04.1695 | N 2764 | f 16

Arndt Arnts van VECHEL en Corstken Rut SPIERINCX, te 's-Hertogenbosch
27.11.1660 | N 2694 | f 243v

Elisabeth dochter van Joost Jan van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 20.8.1666 (N 2728 f 430)
21.10.1666 | N 2728 | f 436

Geertruijd dochter van wijlen Gerard Otten van VECHEL bij Catharina dochter van wijlen Jan Pauwels van COLEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.01.1661 | N 2675

Gerrit Roelofse van VECHEL, oud jongman te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 14.4.1670 (N 2790 f 68)
17.04.1670 | N 2790 | f 70

Guilliam van VECHEL en Adriana van HAEREN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.11.1687
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
09.01.1693 | N 2738 | f 7

Heijltie dochter van wijlen Ariens van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 30.5.1661 (N 2694 f 267v)
30.06.1665 | N 2695 | f 84

Jacomijna en Maria van VECHEL, zusters, te 's-Hertogenbosch
18.09.1697 | N 2841 | f 494

Jan Anthoni van VECHEL, soldaat van Zijne Koninklijke Majesteit van Spanghien, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.02.1622 | N 2674

Johan Peeters van VECHEL en Anneke van KEULEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.08.1684 | N 2816 | f 115

Besloten testament van Joost van VECHEL en Margaretha de SANGEIJ gepasseerd 's-Hertogenbosch 31.7.1671
Geopend op verzoek van de weduwe
27.02.1682 | N 2772 | f 381

Joost zoon van Johan van VECHEL, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.02.1690 | N 2855 | f 284

Joost zoon van wijlen Jan Joost van VECHEL en Heesken dochter van wijlen Jan Claesse van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.01.1611 | N 2663

Joost Martens van VECHEL en Margaretha Willems van ESCH
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 6.9.1674
Geopend op verzoek van Guiliam van VECHEL cum suis
31.12.1677 | N 2755 | akte 202

Besloten testament van Joost Pauwels van VECHEL, en Engelke dochter van Jan Dircx de GREEFF, gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.4.1636
Geopend op verzoek van de weduwnaar
09.03.1648 | N 2692 | f 1 | 2e stuk

Besloten testament van Joost Pauwels van VECHEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 16.4.1658
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van Pauwels BENAERTS (BERINGS?), man en momboir van Aldegunda van VECHEL, cum suis, te Grave
15.10.1663 | N 2695 | f 29v, resp. 88a

Maria dochter van wijlen mr Dierck van VECHEL weduwe van Jacob van der CAMMEN
Revocatie van het testament van 14.5.1616
10.05.1640 | N 2690 | f 67

Metken Geraerts van VECHEL, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.08.1631 | N 2674

Maijke Gijsberts van VECHEL, laatst weduwe van Wouter DONCKERS te 's-Hertogenbosch
Revocatie bij het passeren van het besloten testament op 30.8.1685
15.01.1683 | N 2837 | f 9

Besloten testament van Maijke Gijsberts van VECHEL, laatst weduwe van Wouter DONCKERS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.8.1685
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Jan DONCKERS, Hendrick DONCKERS in huwelijk hebbende Jenneke van BON; Maria DONCKERS huisvrouw van Quirinus van den ENDEPOEL en Anna DONCKERS, allen kinderen van de testatrice
12.02.1688 | N 2838 | f 255

Maria en Johan, kinderen van wijlen Johan van VECCHEL bij Jenneke Peters de LEEUW, te 's-Hertogenbosch
20.09.1664 | N 2728 | f 417

Besloten testament van Niclaes van VECHEL en Heijlken Jans van VUCHT, te 's-Hertogenbosch 17.9.1675
Geopend op verzoek van de weduwe
19.11.1680 | N 2759 | f 267

Willem Arts van VECHEL, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.06.1686 | N 2854 | f 154

Besloten testament van Willem Martens van VECHEL, koornkoper en Goortgen dochter van wijlen Hendrick de ORAET, te 's-Hertogenbosch gepasseerd
30.10.1622 | N 2678 | f 364

Wouter Joosten van VEGHEL en Jenneke dochter van Lambert PAIJMANZ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.08.1655 | N 2696

Besloten testament van Maria VEDERS, geestelijke dochter te Turnhout, gepasseerd 's-Hertogenbosch
26.11.1725 | N 2666 | f 26

Bartholomeus Gijsberts van VEEN, ruiter in de compagnie van ritmeester MOMBA, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.09.1648 | N 2669 | f 189

Elisabeth van VEEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.08.1694 | N 2738 | f 155

Laurens van der VEEN, Ned. Geref. predikant te Vucht en Margaretha PAUW, present te 's-Hertogenboscn
11.10.1696 | N 2856 | f 468

Besloten testament van Maria van VEEN weduwe van Jacop van de VEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 12.4.1667
De testatrice is overleden 's-Hertogenbosch 9.10.1667
Geopend op verzoek van mr Petrus van de VEN, advocaat voor de Raad van Brabant te Brussel, cum suis
28.10.1667 | N 2696

Wouterke dochter van Cornelis van VEEN weduwe van Jan LUIJCAS te Waalwijk, present te 's-Hertogenbosch
22.08.1680 | N 2828 | f 249v

Johannes Geritsel de VEER en Jacoba Adriaensen van den BOSCH te Waelwijck, present te 's-Hertogenbosch
21.08.1694 | N 2827 | f 238v

Besloten testament van Hendrick Martens van VEERDONCK en Johanna dochter van wijlen Herman SOMERS, wonende te Berlicum, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 20.8.1663
Geopend op verzoek van de weduwe
20.12.1664 | N 2695 | f 72

Johan FECKE luitenant in het regiment van kolonel UTENHOVE en Catharina van der HOOP, te 's-Hertogenbosch
03.03.1679 | N 2813 | f 232

Aldegunda dochter van wijlen Gijsberts van de VELDEN, griffier te 's-Hertogenbosch, weduwe van Joseph van HEIJMISSEN, te 's-Hertogenbosch
24.06.1658 | N 2694 | f 48v

Gijsbert zoon van wijlen Jan van den VELDE weduwnaar van Catharina dochter van Niclaes HUIJBERTS en Willemke dochter van Hendrick van VOSSENBEROH, tevoren weduwe van Guiliam Nicols van LOVEN, te 's-Hertogenbosch
10.04.1655 | N 2693 | f 212

Jacobus Norbertus van de VELDE dictus HANSELAAR en Maria Anna van NEERVEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.08.1695 | N 2827 | f 376

Jan zoon van wijlen Jan van de VELDE, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is overleden: 's-Hertogenbosch 25.2.1656
Eerder testament: 19.5.1655 (N 2693 f 225)
23.02.1656 | N 2693 | f 279

Catharina van der VELDE, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.08.1695 | N 2738 | f 245

Maria van de VELDE, ongehuwde dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.10.1680 | N 2835 | f 440

Besloten testament van Maria van der VELDEN dochter van wijlen Gijsberts van der VELDEN, secretaris en griffier van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 's-Hertogenbosch 9.9.1651
Geopend op verzoek van Dominicus van de LEEMPUTTEN man en momboir van Josina dochter van Gijsberts van de VELDE cum suis
Inventaris: 12.4.1655 (N 2693 f 214)
13.03.1655 | N 2693 | f 203

Roeloff van der VELDE en Adriaentie DUIJSBEECK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.02.1699 | N 2869 | f 456

Jan Daniels van VELP en Grietien ADRIAENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.06.1673 | N 2773 | f 207

Jan Dircx van VELP, koopman en Wilhelmina dochter van Guiliam DANCKAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.10.1665 | N 2728 | f 426

Besloten testament van Johan Diericx van VELP, eerst weduwnaar van Wilhelmina dochter van Guilliam DANCKAERTS en Beatrix BOSCH gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.3.1681
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
26.09.1682 | N 2777 | f 404

Jan Jacobs van VELP, messemaker en Heijlke dochter van Corstiaen LAMBERTS, te 's-Hertogenboscn
De testatrice is ziek
02.01.1624 | N 2679 | f 152v

Jan Thomas van VELP, weduwnaar van Henderske dochter van Jan Everts van RAVENSTEIJN en Sophia dochter van wijlen mr Roelof LOECKEMANS, pensionaris van 's-Hertogenbosch eerder weduwe van Jan van der STEEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.10.1623 | N 2679 | f 123v

De testatrice is ziek
10.05.1667 | N 2770 | f 117

Peeter Lamberts van VELP en Anneke Diercx van WESEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 5.6.1654 (N 2708 f 350), tijdens ziekte van de testatrice
Revocatie: 7.10.1665
De testateur is ziek
Inventaris: 7.1.1668 (N 2769 f 390)
Contracedulle: 21.3.1668 (N 2771 f 44)
21.11.1667 | N 2769 | f 324

Theodorus van VELP en Maria Mechtildis de BONT, 's-Hertogenbosch
16.05.1684 | N 2747 | f 609

Lubbert van VELTHUIJSEN, korporaal onder majoor ITERSON, weduwnaar van Beatrix van ERP, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
06.02.1674 | N 2775 | f 48

Gerrit Lamberts van VELSE, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, tevoren weduwnaar van Adriaentken JANSEN en Anneke Dircx van MIDDELHOVE
20.05.1656 | N 2696

Jan van VELSEN, schipper en Jenneke Abraham BECKERRIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.08.1682 | N 2747 | f 341

Ardina en Johanna, dochters van Michael van de VEN bij wijlen Elizabeth PETERS, te 's-Hertogenbosch
Ardina van de VEN is ziek
06.09.1679 | N 2768 | f 85

Ariaentje en Cornelia, dochters van Hendrick van de VEN, te Oisterwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
Cornelia van de VEN is enigszins ziek
20.06.1695 | N 2807 | f 296

Gerard van de VENNE en Anna Maria van den BROECK, te 's-Hertogenbosch
31.08.1679 | N 2759 | f 151

Gerard van de VEN mr metselaar en Elsbet van MEURS, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.06.1684 | N 2801 | f 527

Besloten testament van Gerrit van de VEN en Jenneke Maria TIBOSCH
De testatrice is ziek
Gepasseerd te 's-Hertogenbosch; ongeopend aanwezig
21.09.1695 | N 2706 | akte 29

Geraert Goverts van de VEN en Jenneke dochter van wijlen Wouters van HORSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.05.1636 | N 2687 | f 182

Johan van de VEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.10.1673 | N 2796 | f 470

Besloten testament van Johannes van der VEN en Hendrina Elizabeth BERNOELJE, gepasseerd te 's-Hertogenbosch, ongeopend aanwezig
26.10.1720 | N 2706 | akte 52

Besloten testament van Jan zoon van Peter Wouters van VENNE, priester, gepasseerd 's-Hertogenbosch 5.5.1656
Geopend op verzoek van Wouter Peter van de VENNE cum suis
27.12.1656 | N 2693 | f 340

Jan Willems van de VEN, voerman te 's-Hertogenbosch en Aeltgen GORISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.10.1676 | N 2745 | f 473

Johanna dochter van Goijaert Gerarts van de VENNE, weduwe van Goijaert ARNDT, koopman, te 's-Hertogenbosch
18.02.1658 | N 2694 | f 20

Joost Joost van de VEN en Ariaantie Gerits van GERWEN, te Berlicum onder Middelroij, present te 's-Hertogenbosch
28.08.1676 | N 2786 | f 52

Catharina Hendrick van de VEN, oudt bejaerde dochter te Schijndel, present op den Dungen
Eerder testament: 5.11.1692 (N 2853)
09.04.1693 | N 2853 | 3e stuk

Cornelia van de VEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.05.1686 | N 2761 | f 167

Michiel Corstiaens van de VEN en Jenneke Gerit AERTSEN, te St Michielsgestel
De testateur is ziek
21.02.1689 | N 2853 | f 220

Petronella dochter van Bastiaen van de VEN bij Jenneke WILDENBERGH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.10.1676 | N 2820 | f 389

Sebastiaan van de VEN en Catharina van VENROIJ eerder weduwe van Andries van VRIESEVEEN, besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 22.2.1-687
Geopend op verzoek van de weduwnaar
02.12.1687 | N 2825 | f 208

Sebastiaan van de VEN weduwnaar van Catharina van VENROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.08.1689 | N 2825 | f 369

Wouter Wilborts van de VEN, tevoren weduwnaar van Maijke GIJSBERTS en Jenneke Everts van den BOOM, tevoren weduwe van Goossen JACOBS, te Gestel bij Eijndhoven, doch present te 's-Hertogenbosch
30.09.1659 | N 2754 | f 120

Jacobus van der FENCK, soldaat in het regiment van kolonel CLOUWENBURGH, te 's-Hertogenbosch, doch in garnizoen te Leiden
18.11.1689 | N 2789 | f 292

Peterke dochter van wijlen Henricx VENNINCX, van Heuclom onder Oisterwijk, eerder weduwe van Peter ELIAS en nu van Mattheus Adriaan de GREVE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.06.1599 | N 2660

Agatha dochter van Lamberts van VENROIJ, 's-Hertogenbosch
De testatrice is blind
02.03.1670 | N 2795 | f 128

Besloten testament van Dierck Matthijs van VENROIJ, hoefsmid te 's-Hertogenbosch gepasseerd 5.12.1622
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 21.12.1622
Contracedulle: 16.1.1623 (N 2664)
Geopend op verzoek van Matthijs, Magdalena en Maria, kinderen van de testateur
31.12.1622 | N 2664

Jan Jacobs van VENROIJ en Martitie HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 20.6.1670 (N 2772 f 168)
03.01.1670 | N 2772 | f 18

Jan Matthijsen van VENROIJ en Catharijn Jansen MARIOT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.07.1697 | N 2764 | f 184

Jan Matthijsen van VENROIJ en Cathalijn SONDAEGHS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.01.1693 | N 2763 | f 85

Besloten testament van Paulus zoon van Wouter van VENROIJ, oud twintig jaar, gepasseerd 's-Hertogenbosch 18.3.1685
Geopend op verzoek van zijn zuster, Catharina van VENROIJ, weduwe van Andries VRIESEVEEN
29.04.1686 | N 2824 | f 306

Perijntie en Catharina dochters van Peters van VENROIJ, te 's-Hertogenboscn
De eerste comparante is ziek
04.09.1676 | N 2704 | f 386

Peter Peter van VENROIJE en Adriaentje dochter van wijlen Pauwels ARIENS, te 's-Hertogenbosch
28.11.1649 | N 2692 | f 51v

Elisabeth VENTURIN weduwe van Johan Zweert de WEERT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 5.3.1672 (N 2703 f 274); 18.12.1674 (N 2782 f 366); 17.3.1676; (N 2783 f 308); 28.3.1678 (N 2783 f 68); 31.10.1679 (N 2784 f 102)
14.11.1681 | N 2784 | f 15

Peter Adriaen van der VER en Clara Peters van NIEUWEREN, te 's-Hertogenbosch
16.07.1652 | N 2714

Besloten testament van Gijsbert Jan VERASDONCK, molder, ingezetene van de Baronnie van Boxtel, weduwnaar van Marijke Lenaert MARTENS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.8.1657
Oeopend op verzoek van Guilielmus van der ASDONCK, apotheker te Tilburg, zoon van de testateur
28.04.1659 | f -

Catlijn VERBEECQ, weduwe van Willem Egberts van ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.07.1688 | N 2855 | f 66

Geertruijt VERBURGHT weduwe van Cornelis SPECK, te 's-Hertogenbosch
22.07.1690 | N 2811 | f 301

Gerard Adriaan VERDIESSEN en Iken dochter van Peter GIJSBERTS te Heeswijk, doch present te Den Dungen
22.11.1644 | N 2681 | f 41

Matthijs Martens VERDONCK en Dircxken Jan DIRCXS, te Berlicum
De testatrice is ziek
04.08.1643 | N 2681 | f 36

Cornelis Claasse VERDOOLL, weduwnaar van Adriaanken van DUN en Aertken weduwe van Willem Aert PAUWELS, te Oisterwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
29.05.1641 | N 2675

Agnes VEREIJCKEN, religieuse in het clooster van de Wintmolenberch te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1686 | N 2816 | f 455

Anna VERGOUWEN bedaegde dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.12.1689 | N 2817 | f 537

Besloten testament van Catharina VERHAER weduwe van Anthonij PAS, apotheker te 's-Hertogenbosch
Gepasseerd te 's-Hertogenbosch, doch ongeopend aanwezig
21.03.1675 | N 2706 | akte 5

Catharina VERHAER weduwe van Anthonij PAS, apotheker te 's-Hertogenbosch
10.07.1677 | N 2745 | f 627

Besloten testament van Catharina VERHAAR weduwe van Anthonij PAS, apotheker gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.10.1684
Geopend op verzoek van Hendrick en Joachim PAS; Joachim nog gemachtigd door zijn zusters Catharina PAS
07.03.1692 | N 2806

Brigitta weduwe van Aernt Jans VERHAGEN, te 's-Hertogenbosch
06.08.1597 | N 2661

Jenneke dochter Geraerts VERHALLEN, zuster in het convent zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 1.2.1652 (N 2692 f 19)
05.06.1657 | N 2693 | f 387v

Jenneke dochter van Peter VERHALLEN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 20.6.1658
Inventaris: 25.6.1658 (N 2698 f 487v)
04.06.1658 | N 2698 | f 481v

Bernard Jansen VERHAEREN, koopman en Pitronella van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.10.1670 | N 2790 | f 157v

Hendrick VERHAREN en Elisabeth PELLEN, te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziek
25.05.1690 | N 2829 | f 403v

Johannes VERHAEREN en Maria de LOO, te 's-Hertogenbosch
12.11.1687 | N 2754 | f 156

Janneke Jansen VERHAEREN, weduwe van Willem Jacob WILTSCHUT te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 4.9.1669
16.08.1669 | N 2724 | f 37

Laureijs VERHAEREN en Engelken dochter van Jan SWINCKELS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
27.12.1675 | N 2797 | f 451

Hendriok VERHEIJDEN en Catharina Dircx van BERCKEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.08.1661 | N 2730 | f 80

Hendriena VERHEIJDE dochter van wijlen Johannes VERHEIJDE bij wijlen Hillegonda van GROENINGEN, huisvrouw van Gilles MARTINEL te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.06.1662 | N 2671 | f 29

Besloten testament van Joris VERHEIJDEN, koopman van zijden lakens en Aelken van LIEBERGEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.11.1643, resp 8.8.1653
Inventaris: 26.2.1658 en 1.4.1658 (N 2699 f 400)
Beide testamenten geopend op verzoek van de weduwe
07.11.1657 | N 2698 | f 620

Besloten testament van Peternella VERHEIJDEN, weduwe van Piter van GENT, te Breda, gepasseerd te 's-Hertogenbosch; geopend aanwezig
12.09.1726 | N 2706 | akte 44

Cornelis zoon van wijlen Goossen Joordens VERHEIJEN, weduwnaar van Godefrida dochter van wijlen Wouter Jan van WEL, te 's-Hertogenbosch
18.02.1684 | N 2834 | f 11

Adriaan VERHOEVEN, beurtschipper en Willemke HOPPENBROUWERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.04.1691 | N 2749 | f 170

Anthonij VERHOEVEN en Maria EECKERSCHOTH, te Oirschoth, present te 's-Hertogenbosch
20.06.1692 | N 2737 | f 400

Anthonie VERHOEVEN weduwnaar van Martijntie REIJNDERS en Willemijn Jan MULDERS, te 's-Hertogenbosch
02.10.1697 | N 2764 | f 207

Johan VERHOEVEN en Elisabeth van OSTADEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.07.1689 | N 2825 | f 363

Maijke dochter van Jan VERHOEVEN, religieus van het convent van de zusters van Ortten, te 's-Hertogenbosoh
Eerder testament: 28.1.1633 (N 2687 f 90)
26.10.1650 | N 2692 | f 169

Johannes FERIX en Margriet WELINCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.01.1692 | N 2839 | f 495

Geret Geraertsen VERCAMP en Anneke Laureijnsen SLUIJTERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.10.1670 | N 2731 | f 456

Besloten testament van Henrick VERCAMP en Cornelia van BREUGHEL gepasseerd 's-Hertogenbosch 11.11.1667
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
06.03.1668 | N 2731 | f 164

Besloten testament van Hendrick VERCAMP en Geertruijd van GELLECOM, gepasseerd 's-Hertogenbosch 10.8.1678
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
24.10.1686 | N 2736 | f 76

Hendrick Jan Hendrick VERCAMP en Geertruijt dochter van wijlen Cornelis van GELLECOM, Med. doctor te 's-Hertogenbosch
24.10.1686 | N 2736 | f 71

Johan Hendrick VERCAMP weduwnaar van Marike dochter van Herman GERARTS, te 's-Hertogenbosch
26.01.1649 | N 2691 | f 438v

Jan Henricx VERCAMP weduwnaar van Marike dochter van Herman GERITS, te 's-Hertogenbosch
10.09.1649 | N 2692 | f 45v

Johan VERCUIJLEN, licentiaat in de rechten en Catharina NUS, te 's-Hertogenbosch
11.10.1656 | N 2698 | f 322

Johan VERCUIJLEN en Jenneke BROUWERS te 's-Hertogenbosch
26.03.1693 | N 2818 | f 500

Marike dochter van Adriaan Jansen VERCUIJLEN weduwe van Matthijs zoon van Luijcas Rutgers JONGERS, te Heeswijck, present te 's-Hertogenbosch
22.01.1655 | N 2698 | f 4

Jan Jan VERLE en Helena SOURENDONCK, te 's-Hertogenbosch
12.05.1685 | N 2802 | f 111

Dierck VERMAZEN, cremeren Aelcken dochter van Dierck Reijnders BECKER eerder weduwe van Cornelis Jacops van OISTERWIJCK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.08.1622 | N 2678 | f 323v

Isack Aertsen VERMEER, smit te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.12.1673 | N 2745 | f 2

Jan VERMEER, kleermaker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.12.1690 | N 2826 | f 123v

Marike dochter van Jans VERMEIRENDONCK weduwe van Jan Arien JACOPS, te 's-Hertogenbosch
21.03.1637 | N 2683

Barbara dochter van Peter VERMEULEN bij Grietje de PELSER, j.d. te 's-Hertogenboscn
De testatrice is ziek
13.06.1684 | N 2801 | f 516

Isaac VERMEULEN en Anthonetta van den HEUVEL, tevoren weduwe van Alard de BAEIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 13.2.1683 (N 2815 f 391); 10.5.1670 (N 2671 f 421v)
09.04.1683 | N 2816 | f 15

Isaac VERMEULEN weduwnaar van Anthonetta van den HEUVEL en Aleijda van HOORENBEECK, te 's-Hertogenbosch
25.02.1685 | N 2816 | f 229

Cornelia VERHEIJDEN weduwe van Gerrit COEN te 's-Hertogenbosch
15.12.1688 | N 2748 | f 492

Laureijns VERMEULEN en Helene GIJSBERTS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.09.1679 | N 2799 | f 471

Hendrick Lamberts VEROUDEN en Catharina Govert TIMMERMANS, te Haeren
De testatrice is ziek
Eerder testament: 8.7.1694 (N 2827 f 209v)
04.09.1698 | N 2875 | f 170

Hendrick Pietersz VERAA, soldaat in de compagnie van kapitein ASQUI de JONGE, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
07.04.1674 | N 2758 | f 190

Marc de FERRO en Maria Francoise SAUBOIN, te 's-Hertogenbosch
29.06.1689 | N 2737 | f 70

Ida dochter van Cornelis Corstiaens VERRIJT huisvrouw van Jacques WIJNANTS, tegenwoordig te 's-Hertogenbosch
10.08.1639 | N 2665

Michiel VERRIJT, zoon van Lambrecht VERRIJT bij Anna van den NIEUWENHUIJSEN, te Hilvarenbeek
25.02.1688 | N 2864 | f 91

Mr Sebastiaen VERRIJT, canonick van St Peters Kerk te Hilvarenbeek
De testateur is blind
05.10.1679 | N 2700 | f 454

Geertruijd Jans VERSCHAEVEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.10.1663 | N 2722 | f 10

Catharina dochter van Lambert VERSCHOUT, te 's-Hertogenbosch
20.06.1678 | N 2786 | f 281

Jan VERSCHUEREN, schrijnwerker op de Boom, te 's-Hertogenbosch met Maijke dochter van Dielis COOREMANS
De testateur is ziek
16.07.1655 | N 2716

Justus VERSTER, Jur. Doctor en Griffier van 's-Hertogenbosch en Sara de LOOTTERICH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.11.1671 | N 2744

Henderske dochter van Jan VERSTIJLEN en weduwe van Lodewijck de GOIJE
Eerder testament: 20.4.1657 (N 2696)
26.08.1658 | N 2696

Johan de VERVI, quartiermeester in de compagnie van Generaal Graaf FRITS en Anneke THOMAS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.06.1642 | N 2688

Anthoni Joosten VERVEEN, soldaat onder KIRCKPATRICK, te 's-Hertogenbosch
04.10.1672 | N 2758 | f 98

Joris VERVOORDEN, koopman van wollen kousen en Beatrix Servaessen van WEERT, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament tijdens ziekte van de testatrice: 19.1.1663 (N 2721)
De testateur is ziek
Inventaris en contracedulle: 19.4.1670 (N 2724 f 124)
24.02.1670 | N 2724 | f 108

Helena VERVOORT, geestelijke dochter, te 's-Hertogenbosch
Recepis Besloten testament
23.10.1684 | N 2853 | akte 16

Helena VERVOORT, te 's-Hertogenbosch
03.09.1691 | N 2818 | f 249

Jan VERVOIRT, koopman te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Maria VERHOEVEN
De testateur is ziek
Eerder testament: 19.8.1679 (N 2768 f 77)
11.11.1689 | N 2760 | f 140

Johan Bernard VERVOORT en Johanna BEETS, te 's-Hertogenbosch
17.11.1692 | N 2818 | f 446

Jan Peter VERVOORT en Goverdina van HEDICKHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Extract voor Jan GUINEIS, van Vlijmen op 6.5.1700
04.06.1696 | N 2841 | f 92

Mr Robbrecht VERVOORT en Jenneke Willem YGROMS, te 's-Hertogenboscn
03.11.1662 | N 2700 | f 317

Jenneke Adriaen VERWERS, te Boxtel, present te 's-Hertogenbosch
07.09.1688 | N 2829 | f 233

Roelof VERWERS, sergeant in de compagnie van kapitein SASBURCH en Aeltie Jansen van THIEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrioe is ziek
28.11.1678 | N 2783 | f 140

Teunis Jansen VERWETERINGH en Hilleken Goossen LAMBERTS, te Middelrode, present te 's-Hertogenbosch
29.05.1676 | N 2812 | f 361

Anna Jansz VERWEIJ, laatst weduwe van Geraerdt Adriaen de SMART te 's-Hertogenbosch
De testatrice is gezond, behoudens in haar gesicht eenigszins accidentaliter verminckt, en alsoo niet wel connende sien'
10.08.1663 | N 2742 | f 548

Mr Cornelis VERWEIJ, te 's-Hertogenbosch
07.12.1632 | N 2672 | f 11

Catharina VERWIEL weduwe van Anthonij de VLIEGER, te 's-Hertogenbosch
14.10.1694 | N 2827 | f 265

Petronella VERWIJCK, te 's-Gravenhage doch present te 's-Hertogenbosch
15.07.1694 | N 2856 | f 119

Hendrick VERWIJNEN en Anneke dochter van Aert Hendrick SIJKES te Nuenen
29.05.1663 | N 2742 | f 533

Anna Hester FERIJN weduwe van William TERIJLL, woont in Engeland, doch present te 's-Hertogenbosch, logerende bij haar nicht de weduwe Franchoijs COOLS
De testatrice is ziek
01.12.1654 | N 2714

Michiel Jan van VESSEM en Barbara dochter van wijlen Anthonis Herberts van VELTHOVEN, te 's-Hertogenbosch
27.03.1608 | N 2663

Frans VESTERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.04.1695 | N 2856 | f 167

Yken Hendrick VESTERS weduwe van Nicolaas Jacops van MUNSTERBORCH, hellebaardier
08.10.1637 | N 2665

Philippus FEUTEN, Med. doctor en Geertruijdt des MENSCHEN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.11.1681 | N 27 | f 335

Philippus FEUTTEN, med. doctor, weduwnaar van Geertruijd des MENSCHEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Contracedulle: 23.8.1697 resp 31.8.1697 (N 2739 f 326, 332)
03.03.1687 | N 2838 | f 77

Henrick FIEL en Anna Maria van WASSEN, te 's-Hertogenbosch
19.05.1662 | N 2730 | f 221

Adam de VIEN, mr kleermaker en Allegonda MONTGOMMERIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.05.1674 | N 2775 | f 136

Peter Peters TIER, coster in de Grote Kerck te 's-Hertogenbosch, tevoren weduwnaar van Geertgen JANS en Hendricxken JANS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.07.1651 | N 2669

Geertruijd dochter van Franchois FIERLANTS, zuster in het convent van de zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.12.1654 | N 2693 | f 186v

Jonker Jacques FIERLANTS, Heer van Zeelst, Velthoven etc, Raad van 's-Hertogenbosch en Cornelia Jacqueline Pallas van der STERRE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.07.1648 | N 2707 | f 60

Jenneke dochter van wijlen Jan FIERLANTS weduwe van Herman WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
01.06.1629 | N 2683

Maijke weduwe van Jan FIES, linnenwever te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 6.7.1667 (N 2770 f 161)
Contracedulle: 12.7.1667 (N 2770 f 173)
29.06.1667 | N 2770 | f 157

Willem VIETS, sergeant onder kapitein HIER, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Aelken HESELINGH
De testateur is ziek
22.10.1654 | N 2714

Johanna Lopes de VILLENOVA
Recepis Besloten testament
20.10.1669 | N 2666 | akte 6

Lowize de VILLER, huisvriouw van Andries ROBBERTS, soldaat onder sergeant MELIS in garnizoen te 's-Hertogenbosch
07.09.1662 | N 2721

Cornelis zoon van wijlen Herman FILTERS weduwnaar van Lijsken Claessen van RAVENSTEIJN
13.05.1623 | N 2679 | f 37

Jacob Jansen VINCK, ruiter in de compagnie van de Prins van TARENTE, gouverneur van 's-Hertogenbosch en Huijbertgen JACOPS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.06.1670 | N 2744 | f 78

Leendert VINKEL, te 's-Hertogenbosch
28.06.1694 | N 2807 | f 100

Guilhelma dochter van wijlen Gerits van de VINNE, ongehouden, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.05.1655 | N 2708 | f 502

Hendrick van der VINNE en Handerske dochter van mr W. CRILLAERT te 's-Hertogenbosch
10.12.1655 | N 2698 | f 100v

Johannes van der VINNE, te 's-Hertogenbosch
24.07.1680 | N 2777 | f 205

Johan van der VINNE en Cornelia Jansen van ORTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.02.1659 | N 2699 | f 99

Jan Jacobs van der VINNE weduwe van Cornelia dochter van Jan van ORTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.07.1670 | N 2702 | f 514

Maria Jacobs van de VINNE, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.11.1663 | N 2700 | f 461

Wilhelm de VIRIU, te 's-Hertogenbosch
10.06.1675 | N 2782 | f 407

Johannes de VISEL en Maria van LUMICH, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.12.1668 | N 2702 | f 135

Edumont FISHER luitenant in de compagnie van kapitein FLLOIJD in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Cornelia CORNELISSEN
06.05.1641 | N 2688

Peter Jacops VISCOPER en Maijke dochter van Lenaert Wouters WEIJGERGANCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.07.1649 | N 2697 | f 300

Adam VISSER en Sybilla FREDERIJCX, te 's-Hertogenbosch
27.03.1684 | N 2801 | f 484

Aelgen Tielemans VISSCHER, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.10.1664 | N 2722 | f 113

Floris de VISSCHER en Maria van der KAM, te 's-Hertogenbosch
02.06.1679 | N 2759 | f 142

In ondertrouw
24.02.1693 | N 2806 | f 272

Lenaert VISSCHER, weduwnaar van Anna dochter van Jan Cornelis van HEUSDEN en Margriet THIELENS, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 4.4.1663 (N 2700 f 404)
07.05.1670 | N 2702 | f 490

Lambert VISSERS, chirurgijn in de compagnie van majoor UTENHOVE en Barbara ODINOT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
16.05.1670 | N 2744 | f 38

Johannes VITRARIUS, professor in de Logica en Mathaphysica, rector der Latijnse school te 's-Hertogenbosch
17.06.1672 | N 2732 | f 252

Dierck Jaspers van VLADRACKEN, geboren poorter van 's-Hertogenbosch, woont te Luik, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is enigszins ziek
13.07.1663 | N 2710 | f 357

Christoffelina van VLADERACKEN, huisvrouw van Jacob Boudewijns van IPEREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 25.3.1672 (N 2755 acte 213)
Revocatie: 2.5.1677
31.07.1679 | N 2734 | f 83

Gijsbert Jans VLAM en Catharina dochter van Willem SEGHERS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.10.1653 | N 2697 | f 371

Jan Gijsberts VLAM, te 's-Hertogenbosch, kleermaker, oud omtrent 30 jaar
11.05.1652 | N 2697 | f 30 resp 31

Joost zoon van wijlen Martens VLAM
De testateur is ziek
19.04.1653 | N 2715

Iken dochter van wijlen Marten VLEMINCX, geboortig van Oorschot, bagijn op de grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 26.4.1623 (N 2665)
14.11.1642 | N 2688

Daniel de FLERON, vaandrig in de compagnie van luitenant kolonel MANCOETS, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Hilletie MICHELS
05.04.1668 | N 2702 | f 53

Goijaert van der VLEUTEN en Maria de ROIJ, te Waalwijk, doch present te 's-Hertogenbosch
08.10.1697 | N 2739 | f 343

Besloten testament van Petronella dochter van Michiel Jansen FLEUREN, gepasseerd te Moergestel; geopend aanwezig
25.03.1691 | N 2778 | f 430

Anthonij de VLIEGER en Catharina VERWIEL te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.04.1675 | N 2745 | f 240

Besloten testament, van Anthonij de VLIEGER en Catharina VERWIEL gepasseerd 's-Hertogenbosch 3.2.1675
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis
13.06.1675 | N 2745 | f 241

Willem VLIECK, van Tongeren, ruiter onder van Brederode en Anna WIJBRECHTS, geboortig van Leuven, present te 's-Hertogenbosch
08.02.1651 | - | f 19

Catharina dochter van Jonker Everhard van VLIERDEN bij Anna van GERWEN, weduwe van Cornelis PROENINCX, dictus van DEVENTER, hoogschout van Peelland, te 's-Hertogenbosch
28.01.1676 | N 2755 | akte 150

Jonker Vijcald zoon van wijlen Jonker Charles van VLIERDEN en Anna dochter van wijlen Jonker Wilhelmus de BERCHGRAVE, Heer tot Oerle, Meregnelt, raadsheer van 's-Hertogenbosch
06.10.1593 | N 2660

Anthonie van der VLIERT en Johanna Elisabeth van BERGHEM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.06.1685 | N 2816 | f 283

Daniel Jansen van der VLIERT, meulder te 's-Hertogenbosch en Anthonet van WAERDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.12.1681 | N 2734 | f 340

Henricxke dochter van Huijbert Jan van der VLIERT bij wijlen Aelken dochter van wijlen Gerard Jan STOCKHORST, zijn eerste huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
27.10.1638 | N 2674

Maria van der VLIERT dochter van wijlen Huijbert Jan van der VLIERT bij wijlen Aleijd Geraerts STOCKHORST, zijn eerste huis vrouw, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 16.9.1655 (N 2675)
09.05.1658 | N 2670 | f 435

Cornelis van VLIET en Anna Dirckx TIEN, te 's-Hertogenbosch
03.11.1680 | N 2814 | f 238

Besloten testament van Isabella van VLISSINGEN huisvrouw van Pieter de CLERCQ, gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.11.1683 (N 2828 f 522)
Geopend op verzoek van de weduwnaar
20.07.1686 | N 2829 | f 81

Thomas FLOECKER korporaal in de compagnie van kapitein ERSKIN in garnizoen te 's-Hertogenbosch
21.06.1667 | N 2743 | f 403

Claerken dochter van wijlen Johan van der VLOET, eerst weduwe van Johan van LOENEL en laatst weduwe van Johannes van GELDER te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 27.7.1639 (N 2690 f 24); 19.11.1649 (N 2683)
Inventaris: 29.3.1652 (N 2684)
29.07.1650 | N 2683

Maria VLOOTS, weduwe van Lambert van den HEESACKER, gepasseerd 's-Hertogenbosch 4.4.1671
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 4.4.1671 tijdens de ziekte van de testatrice
Beide testamenten geopend op verzoek van Matthijs van den HEESACKER en zijn beide broeders, zonen van de testatrice
16.04.1677 | N 2772 resp 2821 | f 306 resp 72

Margaretha FLORENTIJN dochter van Florentijn PERON bij Anneke van GROENINGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.03.1658 | N 2754 | f 73

Jacomina FLORISSEN huisvrouw van Henrick BASTIAENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
31.12.1670 | N 2787 | f 393

Maria FLUDDE weduwe van Henry MANATON, luitenant in de compagnie van kapitein WIJLDE den Ouden, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.09.1666 | N 2757

Anneke van VLIJMEN weduwe van Caspar SCHOON, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
12.11.1669 | N 2781 | f 206

Anneke Peters van VLIJMEN, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.08.1678 | N 2759 | f 72

Anna en Marijke dochter van Roeloff Kivits van VLIJMEN, zusters te 's-Hertogenbosch
Beide testatrices zijn ziek (pest)
12.10.1636 | N 2667 | f 465v

Bleken Cornelis van VLIJMEN weduwe van Gijsbert Aertsen van SCHAIJCK, te 's-Hertogenbosch
18.06.1666 | N 2723 | f 1

Franck Goijaerts van VLIJMEN, ruiter in de compagnie van Georg FRITZ, graaf van NASSAU en Maijke Fransen MOLENPAS, te 's-Hertogenbosch
01.05.1646 | N 2672 | f 650

Jan Hendriox van VLIJMEN en Jenneke dochter van Hendrick van ROSSUM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.06.1654 | N 2714

Cornelis van VLIJMEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.05.1695 | N 2868 | f 140

Marten Willemse van VLIJMEN, j.m.
De testateur is ziek ten huize van Lijske Jans van HEES, wonende bij de St Janspoort te 's-Hertogenbosch
23.08.1651 | N 2707 | f 501v

Willem Emonts van VLIJMEN en Sijken Jacob LANGEN, te Nulandt, present te 's-Hertogenbosch
04.06.1695 | N 2840 | f 671

Jan van VLIJMEN, lintwerker, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
17.03.1694 | N 2856 | f 102

Jan Lambert VOERMAN en Magdalena Jansen van PEER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.10.1670 | N 2790 | f 155v

Henrick zoon van wijlen Henrick Eijmbert VOITS en Gijsbertken dochter van Arnt PETERS, te Schijndel, present te 's-Hertogenbosch
12.06.1652 | N 2692 | f 398

Jan Jansen VOETS en Elisabeth Eijmbert THONISSEN, te Schijndel
De testatrice is ziek
12.04.1685 | N 2853 | f 34

Nicolaus VOGELLIUS, Ned. Geref. predikant te St Oedenrode en Sara van der OOES, present te 's-Hertogenbosch
05.09.1664 | N 2743 | f 117

Barbara VOGELS weduwe van Geeraert OOSTERHOUT, te 's-Hertogenbosch
30.07.1691 | N 2826 | f 177v

Elisabeth VOGELS weduwe van Jan van UDEN, te 's-Hertogenbosch
29.05.1637 | N 2665

Engelke dochter van wijlen Gerard VOGELS bij Maeijke Niclaes van DEURSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
??.01.1659 | N 2670 | f 487

Guiliam VOGELS zoon van Boudewijn VOGELS bij Margriet van MEEREVOORT, goudsmit, te 's-Hertogenbosch
20.08.1666 | N 2681 | f 456

Jacomijna VOGELS, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.01.1690 | N 2839 | f 6

Mattheus VOGELSANCK en Agnees van de WATER, te 's-Hertogenbosch
23.12.1671 | N 2790 | f 367

Jacobus VOGELVANGER en Johanna van RIJN, te 's-Hertogenbosch
07.12.1668 | N 2731 | f 262

Johan Francis VOGELVANGER, licentiaat in de rechten en Johanna Gertrudis LEEFKENS
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 15.12.1693, ongeopend aanwezig (N 2706 acte 26)
De testatrice is ziek
17.05.1695 | N 2856 | f 171

Susanna Jansen VOGELVANGERS, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 8.4.1673 (N 2773 f 171)
23.07.1676 | N 2820 | f 316v

Besloten testament van Agnes dochter van Jan Oerit FOKEMANS bij Elizabeth van DIETEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 24.1.1646
Geopend op verzoek van Aelken TOKEMANS
22.10.1647 | N 2683

Jan VOLTEIR, parssementswerker en Catharina Jansen van DORTMONDT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
31.08.1657 | N 2698 | f 407v

Dielis zoon van wijlen Corstiaen Janssen FONCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is 19 jaar oud
06.03.1661 | N 2730 | f 33

Goijaert VONCK, luitenant in de compagnie van ritmeester van HAREN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Grietgen GERRITS
19.11.1636 | N 2687 | f 246

Heijlken VONCK weduwe van Hendrick SCHONS, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 27.2.1686 (N 2736 f 10); revocatie: 21.8.1687; 11.8.1688 (N 2736 f 269)
10.02.1689 | N 2737 | f 4

Henrick La FONTEIJNE, ruiter in de compagnie van ritmeester MONTBAS in garnizoen te Orsouw en Francina STEENMONTEGIES, weduwe van Lucas FRANSZ, korporaal in de compagnie van kapitein WANROIJ, te 's-Hertogenbosch
21.02.1667 | N 2728 | f 439

Catharina dochter van wijlen Splinter van VOORN bij Helena van de NOIJER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 26.8.1666 (N 2701 f 169v)
30.11.1695 | N 2840 | f 795

Cornelis Willems van VOORN, geboortig van Grave, soldaat in de compagnie van kapitein SOLA, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
22.08.1689 | N 2793 | f 91

Jacobus meerderjarige zoon van Quirijn van VOORST bij Cornelia van ROOSENDAEL, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.09.1678 | N 2821 | f 248v

Willem van VOORST en Maria van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.08.1684 | N 2816 | f 125

Gerritien Matthijsen van VOOREN, te 's-Hertogenbosch
20.10.1678 | N 2821 | f 252v

Jasper Quirijn van der VORST en Maria Jan van GOOR, te 's-Hertogenbosch
31.12.1670 | N 2702 | f 228

Peter Hogaerts van VORST en Cathalijn van ELST te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.09.1681 | N 2800 | f 320

Quirijn Willems van VORST weduwer van Neeltje JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 21.3.1673 (N 2732 f 343)
02.02.1673 | N 2732 | f 318

Aert Gerits VORSTENBOSCH en Marike Dierck PENNINCX, te Dinther, doch present te 's-Hertogenbosch
13.01.1681 | N 2760 | f 7

Besloten testament van Jenneke en Cathalijn dochters van wijlen Willem Eijmberts van VORSTENBOSCH, gepasseerd 's-Hertogenbosch 3.7.1654
Geopend op verzoek van Jenneke VORSTENBOSCH en haar zuster Heijlke VORSTENBOSCH, gehuwd met Jacob MARTENS
13.12.1655 | N 2693 | f 267

Jenneke dochter van wijlen Willem Eijmberts van VORSTENBOSCH, te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 18.9.1656 (N 2693 f 324v)
06.07.1656 | N 2693 | f 315v

Willem Dirckx van VORSTENBOSCH en Mettien Jan LAMBERTS te 's-Hertogenbosch
Beide testateurs zijn ziekelijk
08.05.1673 | N 2785 | f 192

Adriana dochter van David Le FORT, residerende te 's-Gravenhage, doch present te 's-Hertogenbosch
03.03.1662 | N 2742 | f 413

Anneke Franchoijs van de VOS, weduwe van Peter van de WIJNGAERT, woont te Haerlem, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.10.1671 | N 2758 | f 57

Daniel Adriaan de VOS en Marijke Adriaan Cornelis van den DONCK, te Den Dungen
Beide testateurs zijn ziek
23.03.1689 | N 2853 | f 235

Daniel Stansen de VOS, mr kuiper en Cathalijn BOONS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.07.1676 | N 2783 | f 379

Geertruijd Jansen VOS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.06.1678 | N 2813 | f 70

Geertruijd Jansen de VOS, ongehouden dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 18.5.1690 (N 2818 f 71)
Contracedulle: 19.11.1694 (N 2819 f 105)
25.10.1694 | N 2819 | f 93

Guiliam VOS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.03.1687 | N 2825 | f 96

Mr Henricus VOS, licentiaat in de Heijlige Godtheijt en canonick van St Catharina en St Jan, te 's-Hertogenbosch
De testateur is overleden: 's-Hertogenbosch 8.10.1657
Eerder testament: 17.9.1654 (N 2697 f 476)
Inventaris: 15.10.1657 (N 2698 f 590)
27.04.1656 | N 2698 | f 147v

Jan Willemse VOS, tevoren weduwnaar van Japke ... en Merijke CLAASZ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.02.1677 | N 2786 | f 96

Cornelia VOS, koopvrouw, lest weduwe van Matthijs STAESSEN, maasschipper, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 11.10.1689 (N 2817 f 513)
27.03.1698 | N 2869 | f 275

Willem Arnts VOSS, van Velp, soldaat onder kapitein JUTPHAAS, op het fort Reuth, Vrijdom van 's-Hertogenbosoh en Margriet dochter van Hendriok Claas van TONGEREN
21.06.1640 | N 2690 | f 84v

Willem zoon van Jan VOS bij Elisabeth GEEREMANS, soldaat in de compagnie van kapitein BROUW, te 's-Hertogenbosch
21.03.1675 | N 2820 | f 88

Magister Henricus VOSSIUS, priester, baccalaureus van de Universiteit van Leuven, pastoor van de St Catharina Kerk, te 's-Hertogenbosch
29.08.1608 | N 2662

Jacques FOECKETT en Maria THIJSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.12.1650 | N 2692 | f 183v

Jacques FOUQUET, te 's-Hertogenbosch
12.06.1657 | N 2693 | f 359v

Urbanus FOUREAU en Hester van de LAER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 30.8.1655 (N 2708 f 63v)
15.02.1652 | N 2708 | f 25

Franck zoon van Goijaert FRANCKEN, geboortig van Vlijmen, ruiter in de compagnie van Graaf FRITZ van NASSAU, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Anneke Huijbert SEMERMANS
09.06.1639 | N 2667 | f 604v

Henricus zoon van wijlen Arnoldus FRANCKEN, priester te 's-Hertogenbosch, licentiaat in de rechten en canonick van St Jans kerk
Inventaris: 21.11.1607
21.10.1606 | N 2662

Heijnerick zoon van wijlen Jan VRANCKEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.10.1623 | N 2667 | f 37

Hilleke dochter van Jan FRANCKEN, zuster in het convent van Orthen, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 6.1.1661
13.08.1657 | N 2693 | f 404v

Jan FRANCKEN soldaat onder van BREDERODE en Margriet LENAERTS eerder weduwe van Wouter JANSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.09.1652 | N 2669 | f 456

Leonardus FRANCKEN en Anna van ESCH, te 's-Hertogenbosch
19.01.1693 | N 2818 | f 470

Marike Hendrick FRANCKEN weduwe van Claes Cornelis HICXSPOIRS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.08.1630 | N 2674

Mechtelt dochter van wijlen Ghijsbert VRANCKEN van Oss weduwe van wijlen Joris Peters DULLICX, te 's-Hertogenbosch
21.10.1652 | N 2692 | f 425v

Adriaantje dochter van Denis FRANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.02.1643 | N 2688

Anneke dochter van wijlen Willem FRANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 21.9.1637 (N 2687 f 310v); 23.9.1637 (N 2687 f 311v)
01.09.1640 | N 2688

Eva FRANSSEN weduwe van Willem SANTACKERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Revocatie: 11.7.1680
01.09.1679 | N 2746 | f 300

Jacob FRANSEN en Jenneke ENGELEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.10.1685 | N 2789 | f 62

Jacob Jan FRANSSEN en IJken Jan ARIENS, weduwe van Thonis GEURTSEN, te Den Dungen
De testateur is ziek
27.08.1680 | N 2835 | f 408

Jan FRANSSEN en Jenneke ANTHONISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
25.07.1670 | N 2772 | f 184

Catharina Goijaerts FRANSSEN, wonende binnen het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
17.07.1636 | N 2687 | f 202

Peter FRANSEN en Anna van de VEN weduwe van Aert van HELLEMONT te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 7.9.1689 (N 2754 f 311)
09.10.1698 | N 2841 | f 679

Reijnder FRABSSEN, poorter van Helmond, linnenwever, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.12.1639 | N 2688

Franck FREDERICX, geboortig uit het Stift van Keulen, laatst weduwnaar van Maria HERMANS, op den Dungen, present te 's-Hertogenbosch
12.05.1685 | N 2853 | f 30

Jacob FREDERICX, geboortig van Boemel, ruiter onder de gouverneur van 's-Hertogenbosch en Hilleken RIJCKEN, te 's-Hertogenbosch
08.06.1638 | N 2667 | f 423v

Joachim FREDERICX, zoon van wijlen Frederick JOACHIMSZ bij Cornelia CLAESSEN, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is zeventien jaar oud
26.11.1659 | N 2670 | f 626

Christiaen van VREE, Mr. schoenmaker en Anneke PAESMAN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.09.1694 | N 2840 | f 452

Aert Arien VREIJSSEN en Jenneke Peter WOUTERS, te Cromvoirt
De testateur is ziek
14.01.1675 | N 2755 | akte 26

Anneke FREIJSSEN, weduwe van Jacob JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 7.7.1662 (N 2756 f 81)
01.07.1662 | N 2756 | f 82

Handersken dochter van wijlen Cornelis VRIENTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is zeventien jaar oud
Revocatie: 4.3.1675
12.11.1672 | N 2703 | f 396

Jenneke dochter van Henrick VRIENTTEN, weduwe van Aert MAES (of Albert MARS?), te 's-Hertogenbosch
Eerder testament, tijdens ziekte van de testatrice: 15.7.1667 (N 2701 f 503)
19.02.1675 | N 2704 | f 261v

Cornelis VRIENTTEN, molenaar, weduwnaar van Catharina ADAMS en Luijttien dochter van Jan van GERWEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.09.1666 | N 2701 | f 178

Nicolaas VRIENTTEN, molenaar
Inventaris
04.10.1693 | N 2763 | f 110

Catharina dochter van Jan VRIENTS weduwe van Anthonis Janssen SESSELAERS, haar eerste man en nu van Herman ANTHONISSEN, te 's-Hertogenbosch
06.12.1656 | N 2698 | f 189v

Anna de VRIES tegenwoordig huisvrouw van Everaert HACQUET kapitein ten dienste van de Republiek der Verenigde Nederlanden, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.10.1679 | N 2787 | f 106

Henrick zoon van wijlen Joachimus zoon van Anthonius de VRIES bij Maeijke Henricks KEMPENAERS, geboren en wonende te Bochoven
De testateur - ouder dan 18 jaren - is present te 's-Hertogenbosch
24.10.1646 | N 2675

Herman de VRIES, mr schoenmaker en Abigael van VIANEN, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 20.11.1690
17.12.1680 | N 2814 | f 287

Hendersken Jan VRIESSEN, eerst weduwe van Hendrick Jan HERMANS huisvrouw van Jan Teunis JANSSEN, te Berlicum, present te 's-Hertogenbosch
30.11.1710 | N 2680 | akte 80

Andries van VRIESEVEEN en Catharina van VENROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
??.11.1685 | N 2824 | f 260v

Robbert FRITS weduwnaar van Geritien GEERITS en Charlotte van den BOUTE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
18.12.1677 | N 2821 | f 153

Dionijs Henrixen VUCHTS, tin- en loodgieter en Jenneke Jan van LIEBERGEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament, tijdens ziekte van de testatrice: 17.6.1642 (N 2668 f 188)
Besloten testament; geopend aanwezig gepasseerd 's-Hertogenbosch 19.6.1642 (N 2672 f 510)
11.01.1649 | N 2669 | f 200

Gijsbert Thonissen VUCHTS en Jenneke Henricx CLAESSE, op den Dungen
De testatrice is ziek
06.06.1685 | N 2853 | f 54

Helena van VUGT weduwe van Niclaes van VECHEL, te 's-Hertogenbosch
31.12.1699 | N 2858 | f 314

Jacobus Ambrosius van VUCHT en Barbara van WENEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.03.1682 | N 2815 | f 54

Johan VUGHTS weduwnaar van Maria van den BROECK, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Inventaris: 16.12.1667
08.11.1667 | N 2779

Jan Goijaerts van VUCHT en Willemina Jansz van LEEUWEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
26.01.1683 | N 2747 | f 410

Jan zoon van Hendrick Lambert VUCHTS, oud president van Berlicum
De testateur is ziek
15.12.1655 | N 2681 | f 169

Jan Jacobsen VUCHTS, bierbrouwer en Jenneke dochter van Andries des MENSCHEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
16.07.1657 | N 2698 | f 396v

Jan zoon van Jacob Jan van VUCHT en Jacomina dochter van Anthonis JUNGERS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.11.1667 | N 2695

Jan Jan van VUCHT, cremer en Adriaentken Gerits van de GRACHT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.08.1639 | N 2688

Besloten testament van Jan Peter VUCHTS, bierbrouwer en Maria Willems van den BROECK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 14.11.1666
Geopend op verzoek van de weduwnaar
01.01.1667 | N 2779

Jan Willem van VUCHT en Geertruijt Jan PETERS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
22.02.1695 | N 2764 | f 8

Jan Willem van VUCHT en Geertruijd PETERS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.04.1695 | N 2764 | f 17

Cornelis Peter Jan VUCHTS en Maria dochter van Ruth Jansen van GRIENSVEN, te St Michielsgestel
De testatrice is ziek
Inventaris: 7.7.1692
03.02.1691 | N 2853 | f 373

Lambert Hendrick VUGTS en Jenneke dochter Tonis JANS te Berlicum
De testateur is ziek
08.04.1649 | N 2681 | f 73

Maijke dochter van Adriaan Jan van VUCHT, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 27.8.1657 (N 2698 f 405); 2.8.1658 (N 2699 f 44)
22.08.1658 | N 2699 | f 46

Peter Henrick VUCHTS, ruiter in de compagnie van BREDERODE, gouverneur van 's-Hertogenbosch en Jenneke dochter van Jan SOENCKELS weduwe Willem van MEROODE, te 's-Hertogenbosch
26.05.1645 | N 2691 | f 46v

Peter Herman Jansen van VUCHT
28.06.1698 | N 2841 | f 627

Peter Janse VUCHTS en Elisabeth dochter van Jan Hendricx van KEMPEN, op den Dungen
27.12.1688 | N 2853 | f 210

Reijnier VUGHTS en Arnolda de RAET, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
De weduwe passeert een besloten testament op 5.6.1690
12.04.1690 | N 2737 | f 149

Thomas van VUCHT en Johanna WILLEMS natuurlijke dochter van Willem PETERS bij Geeritien HENDRICX, erkent volgens brief van legitimatie, gepasseerd 's-Hertogenbosch 12.1.1666
17.12.1678 | N 2821 | f 303

Wouter Hendricx van VUCHT, j.m., soldaat onder kapitein PERSENAEL, in garnizoen te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.02.1633 | N 2665

Wouter Hendricx van VUCHT en Cathalijn Jansen van CROMVOIRT, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.07.1652 | N 2714

Reijnier Cornelis van VIJANDEN, soldaat in de compagnie van BREDERODE en Jenneke LAURIJNS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
23.06.1652 | N 2713

Gritien VIJFF weduwe van Jan VIJFF te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 4.1.1665 (N 2768 f 234)
Contracedulle: 4.2.1665 (N 2768 f 250)
03.01.1665 | N 2768 | f 232

Pieternella VIJFFHUIJSEN weduwe van Cornelis PIPARDUS, te 's-Hertogenbosch
04.05.1677 | N 2745 | f 603

IJke VIJGE weduwe ANDRIESSENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.08.1609 | N 2663

Thomas Wijnants van WACHTENDONCK, cuijper en wijnverlater en Henricxke dochter van wijlen Daniel Anthonis van der LIJNDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Vermeld worden o.m. Jacob en Herman van WACHTENDONCK, broeders van de testateur
24.03.1644 | N 2683

IJken Thomasse van WACHTVELT, j.d. te 's-Hertogenbosch
20.01.1678 | N 2799 | f 94

Arnoldus van der WAEL, mr kleermaker en Cornelia van VEEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.10.1691 | N 2749 | f 222

Dirck Jacob van de WAEL, soldaat in de compagnie van kapitein WANROIJ, weduwnaar van Maijke RAIJERS en Maijke GOIJAERTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 18.8.1665 (N 2701 f 262v), revocatie: 19.8.1665
05.03.1683 | N 2788 | f 94

Floris Jacobsen van de WAEL weduwnaar van Eerken GERAERDTS en Geertruij Willems van BUSSEL
03.06.1666 | N 2743 | f 287

Johan WALWIJCK, knopmaker en Maria OUDEWATER, te 's-Hertogenbosch
11.02.1671 | N 2744 | f 176

Cornelis van WAELWIJCK, bierbrouwer en Oeijken van LOM, te 's-Hertogenbosch
22.06.1677 | N 2745 | f 619

Peeter Jan van WAALWIJCK en Maijke Huijberts d'IJKSTRAET, te Waalwijck, doch present te 's-Hertogenbosch
Extract voor de weduwnaar op 3.11.1610
09.11.1604 | N 2663

Adam Adriaans van WAERDEN en Catharina Henricx HENCXTUM te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
20.07.1670 | N 2790 | f 128

Jacob Wouters van WAERDEN en Quirijntje Adriaens van GROENENDAEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice in ziek
25.11.1675 | N 2797 | f 447

Wilhelmina van der WAERDEN weduwe van Cornelis van COURSEL, thans echtgenote van Philippus van BOXMEER, te Eindhoven, doch present te 's-Hertogenbosch
21.05.1695 | N 2827 | f 339

Evert Hendricx van WAERDENBORGH en Heijltje Dircx van der SCHOOT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is in het kraambed
04.08.1689 | N 2817 | f 487v

Handersken Jansen van WAERDENBURCH, bejaarde jongedochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 9.1.1684 (N 2816 f 5); 23.12.1689 (N 2817 f 541v); 7.2.1693 (N 2853); 23.2.1693 (N 2853)
23.02.1696 | N 2819 | f 236

Peter Lucas van WAESBERGHEN en Jenneke Henricx JANSSEN, te 's-Hertogenbosch
11.07.1688 | N 2817 | f 325

Geertruijdt WAGEMANS weduwe van Hendrick SIJMONS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
25.04.1694 | N 2868 | f 73

Gerard Willem van WAGENINGH en Cornelia Aerd MARS, te Hintham onder Rosmalen
De testatrice is ziek
11.09.1681 | N 2836 | f 129

Willem Hendrickx WAGENINGHEN en Beelke Gerits van VENLEE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.01.1671 | N 2772 | f 269

Frans WAGRE, geboren in Salla Camerti, ruiter in de compagnie curassiers van ritmeester d'AMBERMONT, weduwnaar van Jenneke dochter van Henry POLLEUR, van den lande van Ardennen en Maijke Jan ADRIAENS, geboren te 's-Hertogenbosch, weduwe van Peeter CRUIJSSTRAET, in ondertrouw
15.02.1624 | N 2679 | f 164v

Cornelis Thomas van WACKVELDT en Anneke Jan HAMMANS, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 22.8.1667 (N 2671 f 222)
04.03.1671 | N 2671 | f 446

Adriaentgen Adriaen WALBREGH, te Leiden, doch present te 's-Hertogenbosch
20.07.1657 | N 2718 | f 73

Robertus van WALCHEREN en Mechelina van ARNHEM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
03.12.1693 | N 2763 | f 132

Anneke en Beatrix dochters van Willem WALEWIJNS bij Margaretha van EERCKEL, op de Brede Haven te 's-Hertogenbosch
Anneke Willem WALEWIJNS is ziek
13.08.1680 | N 2777 | f 219

Dierck WALRAVENS, schout van Engelen en Maijke JOACHIMS, te 's-Hertogenbosch present
15.02.1653 | N 2670 | f 26v

Joachim WALRAVEN, priester te Middelrode
Eerdere testamenten: 2.5.1654 (N 2681 f 139); 7.12.1655 (N 2681 f 156v); 2.1.1657 (N 2681 f 194); 13.1.1657 (N 2681 f 195)
03.02.1657 | N 2681 | f 198

Marcelis zoon van Jacop Marcelis Marcelis WALRAVENS en Maijke dochter van Jacop van HAREN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.07.1625 | N 2665

Anthonij WALSCHOTH en Cornelia van den DAM, te Hilvarenbeek
De testatrice is ziek
29.01.1688 | N 2864 | f 83

Lowis WALTHERI en Maria van HAUWENINGH, te 's-Hertogenbosch
02.04.1671 | N 2744 | f 200

Cathalijn van WALTVUCHT, te 's-Hertogenbosch
27.12.1684 | N 2761 | f 65

Besloten testament van Anna van WAMEL weduwe van Peter Jansen van WOLFSWINCKEL, gepasseerd Te 's-Hertogenbosch, geopend aanwezig 31.1.1676 (N 2829 f 392)
Besloten testamenten gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.6.1679 en op 14.8.1681 resp.
Geopend op verzoek van Mechteld van WAMEL weduwe van Johan van ACHELEN cum suis
28.02.1682 | N 2815 | f 29

Frans Pauwels van WAMEL en Mechtelt Jan van ORTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.02.1673 | N 2732 | f 326

Frans Pauwels van WAMEL en Metje Jansen MULDERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.03.1682 | N 2815 | f 51

Johan van WAMEL, apotheker, weduwnaar van Margaretha van HELT alias COLEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.07.1665 | N 2701 | f 270

Jan Henricx van WAMEL en Heijlken FRANSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
05.11.1635 | N 2672 | f 39

Johanna van WAMEL weduwe van Jaspar van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.01.1663 | N 2700 | f 332

Maria van WAMEL j.d., woont te Bergen (Hnegouwen), present te 's-Hertogenbosch
11.11.1670 | N 2790 | f 168v

Maria Catharina van WAMEL huisvrouw van Jacobus van BALEN, te Vucht, present te 's-Hertogenbosch
22.08.1687 | N 2761 | f 242

Peter Jansen van WAEMEL, suikerbakker en Johanna Jansen HORRION, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.01.1643 | N 2688

Victor van WAMEL, apotheker en Anna dochter van wijlen Rutger COLEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.10.1647 | N 2691 | f 368v

Elisabeth WANMAKERS dochter van wijlen Peter WANMAKERS geboortig van Stockum, land van Luik, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
01.07.1693 | N 2840 | f 141

Francis Alexander WANNIJN, j.m., present te 's-Hertogenbosch
30.07.1692 | N 2763 | f 40

Aelbert zoon van Willem WANTS, priester, te 's-Hertogenbosch
16.03.1661 | N 2728 | f 399

Anna Michielsen WANTS eerst weduwe van Thomas HURCKENS en laatst van Anthonij Martijn van DOREN, te 's-Hertogenbosch
13.06.1682 | N 2823 | f 220v

Joost Michiels van der WANT, metselaar en Diewertgen JANS, te 's-Hertogenbosch
27.09.1641 | N 2690 | f 188

Delina dochter van wijlen Martens van WARNACH, te Arlon, Lutzenborch, present te 's-Hertogenbosch
05.10.1661 | N 2694 | f 287

Lambrecht van WARTHUIJSEN, corporaal te paard onder veldmaarschalk BREDERODE en Theodora dochter van wijlen Peter de WEIJER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.07.1645 | N 2668 | f 393v

Jan Gerarts van den WASBERCH, te Gemert, present te 's-Hertogenbosch
30.05.1653 | N 2693 | f 43

Willem van WASSENBERCH, brouwer en Johanna van 's-GRAVEZANDE, te Leiden, doch present te 's-Hertogenbosch
10.07.1660 | N 2675

Besloten testament van Everaerts zoon van wijlen Jan Everaerts van de WATER en Cunera dochter van Aert Peters van LANGDONCK, gepasseerd 's-Hertogenbosch 26.1.1617
Geopend op verzoek van de weduwe en haar kinderen
Inventaris: 19.9.1624 (N 2679 f 238)
08.09.1624 | N 2679 | f 232

Theodora van de WATER, weduwe van Jan Janse van DINSEN, 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 3.3.1689 (N 2855 f 140v)
Inventaris en contracedulle 16.11.1690 (N 2855 f 306)
02.10.1690 | N 2855 | f 233v

Torcken van de WATER weduwe van Jan Jan van DINSEN, te 's-Hertogenbosch
Revocatie: 13.7.1688
15.03.1688 | N 2825 | f 237

Pieter WATKINS en Mechtelt Johanna BALFOUR, te 's-Hertogenbosch
14.06.1685 | N 2789 | f 46

Frans Jacob WECHTERS, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.11.1678 | N 2828 | f 115v

Adriaan zoon van Roelandt van WEERDT, soldaat op het fort Isabella en Anna Maria, zijn thuisvrouw
De testateur is ziek
11.02.1660 | N 2699 | f 239v

Andries Peters van WEERT en Maijke Peeters CRAENEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.09.1673 | N 2796 | f 446

Anthonis Jansen van WEERT, mr schoenmaker weduwnaar van Sijken Willem BRANTSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.03.1692 | N 2826 | f 330v

Gerard Jacobs van WEERT en Judith dochter van wijlen Hugo van BERCKEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.12.1652 | N 2692 | f 433v

Guiliam van WEERT weduwnaar van Catharina GROOTVELT, te 's-Hertogenbosch
22.08.1682 | N 2823 | f 256

Henrick Ghijsberts de WEIRDT, oud secretaris te Mairen, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.06.1651 | N 2683

Hendrick Joosten de WEERDT, ruiter in de compagnie van ritmeester de GRUIJTER en Jenneke Diercx van RIEL, te 's-Hertogenbosch
07.05.1672 | N 2703 | f 218v

Jacob zoon van wijlen Hans zoon van Jacob Servaes van WEERT bij Henricxken dochter van Anthonij Lodewijck van der LIJNDEN
Eerder testament: 24.10.1642 (N 2683)
10.05.1643 | N 2683

Jacob Henricx van WEERT, wijnkoper, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Revocatie: 27.4.1663
07.04.1663 | N 2700 | f 403

Jacomina dochter van Roelant Jacobse van WEERT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 29.11.1670 (N 2795 f 338)
29.11.1670 | N 2795 | f 335

Johannes zoon van wijlen Christiaan Jan van WEERDT en Adriaanke dochter van wijlen Leonarts Henricx van THUIJLL
De testatrice is ziek
Inventaris door de weduwnaar: 7.2.1594
18e dag van het Pausdom van Clemens VIII
07.01.1594 | N 2660 | f 25

Peeter Matthijs van WEERT, bierbrouwer en Heijlken dochter van wijlen Everts van DELFT, te 's-Hertogenbosch, wonende in t Wiltwijff op de Vuchterstraet
De testateur is ziek
27.07.1623 | N 2679 | f 71

Roeland van de WEERDT, chirurgijn en Theodora dochter van Jan Laureijssen van BUECKENTOP, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.07.1663 | N 2700 | f 352

Servaes Roelants van WEERDT, soldaat op het fort Isabella onder commandeur kapitein CREMENITZ
22.07.1660 | N 2670 | f 685v

Wouter Aertsen de WEERT, weduwnaar van Maria Peter VUCHTS en Heijlken ARIAANS, te Helvoirt, present te 's-Hertogenbosch
08.07.1687 | N 2761 | f 233

Hendrick van WEERDEN en Josina van OSENBRUGGE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.05.1678 | N 2799 | f 137

Jan van WEERDEN, soldaat in de compagnie van kapitein Gaspar de GRAEFF, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek (pest)
31.10.1636 | N 2672 | f 177

Cornelia Teunisse van WEERDEN, dienstmeid van Barthel SOMERS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
10.01.1666 | N 2701 | f 298

Besloten testament van Henricxken dochter van wijlen Jan Henrick van WEERDENBURCH, gepasseerd te 's-Hertogenbosch
Ongeopend aanwezig
26.02.1671 | N 2706 | akte 1

Joost van de WEGE, oud-schepen, Baronnie van Boxtel en Anneke van TUIJL, present te 's-Hertogenbosch
12.05.1689 | N 2737 | f 53

Joost zoon van Hercules van de WEGE bij wijlen Catharina dochter van wijlen Luijcas Lamberts van St Oedenrode, te Boxtel, doch present te 's-Hertogenbosch
07.07.1637 | N 26 | f 292

Besloten testament van Matthias WEINGHUIJSEN, ritmeester in het regiment van de Prins van NASSAU SARBRUGGE en Johanna van ZUTPHEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.5.1693
De testateur is overleden te 's-Hertogenbosch 28.8.1693
Geopend op verzoek van de weduwe
25.09.1693 | N 2749 | f 609

Thomas WEIR, luitenant in een kompagnie voetknechten, ten dienste dezer landen
De testateur is ziek ten huize van Alexander WEDERBORNE, predikant in de Engelse taal, te 's-Hertogenbosch
08.11.1655 | N 2716

Besloten testament van Arndt Diercx van WEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.9.1668
Approbatie: 10.1.1672 (N 2703 f 176)
De testateur is overleden op 11.1.1672 te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 23.2.1672 (N 2703 f 194)
Heel veel bezit!
Geopend op verzoek van Gerard Diercx van WEL cum suis
11.01.1672 | N 2703 | f 170

Anneke dochter van Matthijs Sanders van WEL bij Dircxken de GREVE j.d. te 's-Hertogenbosch
26.05.1666 | N 2681 | f 434

Daniel Gerards van WEL en Maria dochter van Jan Joosten van VECCHEL, te 's-Hertogenbosch
28.11.1667 | N 2728 | f 445

Dirck van WELL en Geertruijd de LOUW, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.08.1692 | N 2839 | f 621

Dirck van WELL, beenhacker en Geertruijd Willems van WASSENBERCH te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
13.01.1673 | N 2703 | f 465

Gerardus van WEL en Maria CROONENBURGH
Recepis van Besloten testament
18.03.1707 | N 2666 | akte 59

Laurens Wouters van WEL, knokenhouwer en Wouterken ANTHONISSEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.08.1638 | N 2667 | f 651

Maijke dochter van Diercx van WEL, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 4.9.1666 (N 2695 f 111v)
27.09.1672 | N 2703 | f 358

Merijke dochter van wijlen Gerarts van WEL weduwe van Huijbert van HENCXTHEUVEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.08.1633 | N 2674

Walraven zoon van Wouter van WEL bij wijlen Heijlke zijn huisvrouw te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek pest)
25.09.1636 | N 2672 | f 161

Besloten testament van Anthonis van WELHUIJSEN en Heijlke Staessen van ASPEREN, te 's-Hertogenbosch gepasseerd 23.2.1666, 6.3.1663
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van Jan van HERPEN cum suis
21.01.1669 | N 2702 | f 166

Elisabeth WELHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
08.12.1674 | N 2682 | akte 46

Jan Goijaerts van WELHUIJSEN en Cornelia Jansen van WELENSTEIJN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.03.1648 | N 2683

Lambert Lenaerts van WELHUIJSEN, j.m., olieslager te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.04.1642 | N 2668 | f 165

Willem Hendricx van WELHUIJSEN en Godefrida DAVIDS, geboren te Boxmeer, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.04.1649 | N 2669 | f 220

Arijken Gerrit WELLIS weduwe van Dielis Thonis GOYAERTS, te den Dungen
De testatrice is ziek
01.02.1687 | N 2853 | f 116

Emke dochter van Willem de WERT, van Boxtel, weduwe van Jan Goossens van VISSENAKEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 10.3.1607 (N 2663)
Revocatie: 24.9.1607 3.4.1612 (N 2663)
06.04.1612 | N 2663

Jan Joosten de WERDT en Magdalena Jansen van PEER, eerder weduwe van Jan LAMBERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.08.1672 | N 2791 | f 77

Hendrick van WERDENBURGH, mr raedemaecker, te 's-Hertogenbosch
25.05.1687 | N 2803

Geertruijd dochter van Matthijs WERNAERTS, weduwe van Arnt JANSZ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.03.1604 | N 2661

Heijlken dochter van wijlen Jan WERNAERTS weduwe van Denis JOOSTEN te 's-Hertogenbosch
09.05.1603 | N 2663

Peterke dochter van Bartholomeus WERNAERTS, van Venroij, wonende binnen het convent van de zusteren van Orten te 's-Hertogenbosch
25.08.1636 | N 2687 | f 211

Huijbertien Gerrits WERNIER weduwe van Adriaan van HAESTEN, ruiter onder ritmeester d'ESTRADE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.01.1671 | N 2758 | f 3

Mattheus WERNT, sergeant in de compagnie van kapitein DEMMER in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Hilleke DIRCX
De testateur is ziek
08.04.1639 | N 2667 | f 585

Evert Jacops van WEESEL en Jenneke Gerits van BUEREN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
15.07.1650 | N 2713 | f 73

Lowies Janssen de WESEL en Hendersken Reijnders van BURCHLOON, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Extract voor de testatrice: 3.1.1688
31.03.1682 | N 2836 | f 299

Cornelis zoon van wijlen Jan WESSELS weduwnaar van Catharina dochter van wijlen Jan WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek, 'tengevolge van een accident'
06.03.1623 | N 2678 | f 382

Handersken dochter van Willem Peeter van de WESTELAECKEN, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 2.12.1672 (N 2703 f 412)
23.04.1685 | N 2837 | f 330

Jenneke dochter van Willem Peters van de WESTELAECKEN weduwe van Willem Goijaert KUIJPERS, op den Dungen
11.11.1692 | N 2853

Catharina dochter van wijlen Jan Seberts van WESTERLAECKEN, te Berlicum, present te 's-Hertogenbosch
07.01.1642 | N 2690 | f 225

Peter Zeberts van der WESTERLAKEN en Mettke dochter van wijlen Henricx op 't HOGE, van Nulant, beide woonende te Berlicum, doch present te 's-Hertogenbosch
02.10.1624 | N 2665

Peter Wouter van de WESTELAECKEN weduwnaar van Peterken Roelofs WOUTERS en Handersken dochter van Evert CLAESSEN, te Berlicum, doch present te 's-Hertogenbosch
29.12.1684 | N 2761 | f 64

Johanna WESTRICK weduwe van Steven ROSENDAEL, te 's-Hertogenbosch
08.08.1694 | N 2868 | f 80

Bartholomeus Sijmons van de WETERINGH, molenmaker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.10.1677 | N 2755 | akte 185

Bartholomeus Sijmons van de WETERINGH, molenmaker en Willemke dochter van Wouter JOORDENS, te 's-Hertogenbosch
05.06.1670 | N 2790 | f 107v

Hendrick van de WETERING en Cornelia Le HARDIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
28.04.1676 | N 2820 | f 286

Jenneke van der WEIJ, geboren te Isselsteijn, dochter van wijlen Floris Jan van der WEIJ bij wijlen Gerartken de LANGE, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.10.1651 | N 2669 | f 401

Corstiaen WEIJGERGANCX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek ten huize van Anthonij van den ANCKER marktschipper van 's-Hertogenbosch op Dordrecht
20.10.1661 | N 2721 | f 52

Maijke Lenaert WEIJGERGANCX eerst weduwe van Peter Jacoba van LEENDT en laatst van Jan Amelis van ROOSMALEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.03.1677 | N 2705 | f 30

Matthijs Jansen WEIJGERGANCX weduwnaar van Helene Hendricx van GRIENSVEN, te Den Dungen
De testateur is ziek
04.12.1686 | N 2853 | f 111

Nicolaas Matthijs Claessen WEIJGERGANCX en Anneke dochter van Gerrit Jacobs van GRIENSVEN, op den Dungen
De testateur is ziek
17.03.1687 | N 2853 | f 124

Hendrick WEIJMANS, geboortig van Rotterdam, woont te 's-Hertogenbosch
16.05.1677 | N 2733 | f 159

Wouter WIJTENS en Elisabeth CLAESEN, op de Vuchterendijcq te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.02.1651 | N 2707 | f 448

Jeremias WEIJTS, majoor op de Orthenschans en Christina HUIJSSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
05.08.1678 | N 2746 | f 141

Jeremias WEITS, gewezen majoor op het fort Orthen, weduwnaar van Christina HUIJSSTIJN, te 's-Hertogenbosch
30.01.1688 | N 2817 | f 174

Thomas zoon van wijlen Willem WEIJTS, koperslager en Lijske dochter van Henrick PAUWELS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.09.1641 | N 2690 | f 203

Besloten testament van Daniel van WICHELHUIJSEN en Maria van ZONST gepasseerd 's-Hertogenbosch 8.6.1660
Geopend op verzoek van de weduwnaar
20.01.1668 | N 2702 | f 4

Besloten testament van Johannes Aernout WICHELHUIJSEN, j.m. gepasseerd 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Ongeopend aanwezig
21.08.1677 | N 2706 | akte 8

Herman van WICHEN, eerder weduwnaar van Mechteld Dircx van ENGELANT en laatst van Maria VISSCHERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.08.1693 | N 2840 | f 165

Willem Gerarts van WICHEN en Geertruijd dochter van Zeberts BRUIJST, weduwe van Wouter Jacops GLAESEMAECKER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
28.09.1643 | N 2690 | f 379

Willem Gerarts van WICHEN en Geertruijd dochter van Bruijst ZEBERTS, weduwe van Wouter JACOBS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 13.1.1645 (N 2691 f 5)
10.04.1652 | N 2692 | f 390v

Willem van WICHEN en Geertruij Ambrosius Zeberts van GEFFEN, te 's-Hertogenbosch
07.11.1670 | N 2757 | f 348

Agnes Herman WICHMANS, weduwe van Henricus PRIEM, landschrijver van Ravesteijn en Catharina Elisabeth PRIEM, haar dochter, te 's-Hertogenbosch
Agnes WICHMANS is ziek
09.11.1668 | N 2702 | f 113

Hendrick van de WIEL en Maria VISSCHERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.06.1683 | N 2837 | f 97

Hendrick Jacobs van de WIEL en Annabet Wouters van ROIJ, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
18.10.1674 | N 2775 | f 236

Jan Peter van de WIEL en Anneke dochter van Peter STRIJBOSCH te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.11.1660 | N 2696

Pieter van de WIEL, koopman, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.07.1686 | N 2816

Sibilla dochter van wijlen Geraerdt van de WIEL, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 16.6.1642 (N 2690 f 3, 1e stuk); 25.10.1645 (N 2691 f 84v)
Revocatie: 12.7.1649
12.07.1649 | N 2692 | f 31v

Willem Cornelis-van de WIEL, eerder weduwnaar van Jenneke dochter van Adriaan VERHOEVE en Catharina dochter van Jan van OVERBEECK, te Oisterwijk, present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 16.10.1692 (N 2829 f 630)
10.02.1695 | N 2830 | f 285v

Ansem WIELINCK en Helena VISSCHERS, te 's-Hertogenbosch
11.12.1697 | N 2841 | f 504

Anneke dochter van wijlen Hans van WIERINGEN, 36 jaar oud, te 's-Hertogenbosch
24.11.1631 | N 2687 | f 50v

Corstiaen van WIERINGEN, schrijnwerker en Petronella KROCK, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.04.1663 | N 2721

Maijke dochter van wijlen Hans van WIERINGEN, wonende op de Grote Bagijnhof te Amsterdam
09.12.1636 | N 2687 | f 249

Aelke en Merijke dochters van wijlen Adriaen WILBORTS, zusters te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 26.2.1624 (N 2666); 27.11.1631 (N 2665)
12.01.1632 | N 2665

Maria WILT, j.d. geboren te Enatten in het land van Limburg, dienstmeid van Maria JAPIN weduwe van Matijs BRUL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Inventaris: 8.11.1684 (N 2828 f 592)
Contracedulle: 22.3.1687 (N 2829 f 107v)
19.06.1684 | N 2828 | f 572

Willem de WILDT en Maria ROODENBURGH, ontvanger van de verpondingen van het kwartier van Kempenland
Besloten testament gepasseerd Oirschot 6.2.1688
Geopend te 's-Hertogenbosch op verzoek van de weduwe
05.01.1689 | N 2817 | f 393

Besloten testament van Aert Jacops de WILDE en Elisabeth van BOXTEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.7.1661
Geopend op verzoek van de weduwe
16.11.1661 | N 2730 | f 71

Besloten testament van Willem Aertsen de WILDE en Deliana Coenraadts van OS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 23.6.1657
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van de weduwnaar
18.08.1657 | N 2729 | f 159

Anna Maria Tamassina WILLIAMS huisvrouw van Jacob van GEMERT te 's-Hertogenbosch
31.07.1683 | N 2747 | f 489

Adriaentken WILLEMS, oude bejaarde dochter, in het Schilders gasthuis, op de Uijlenburgh
De testatrice is ziek
20.03.1665 | N 2696

Agnees WILLEMS weduwe van Hendrick Adriaans van SCHIJNDEL te 's-Hertogenbosch
27.07.1666 | N 2728 | f 429

Agnees dochter van Lambert WILLEMS, j.d., te 's-Hertogenbosch
De testatrice is 23 jaar oud
19.06.1628 | N 2661

Alexander WILLEMS en Geertruijd HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
19.11.1663 | N 2730 | f 400

Ambrosius zoon van wijlen Goijaert WILLEMS, goudsmid en Truijke dochter van Peeter Jans van TEEFELEN, slootmaker, zijn tweede huisvrouw
De testateur ie ziek
Inventaris: 3.12.1621, na het overlijden van de testatrice (N 2678 f 167)
05.10.1621 | N 2678 | f 128

Anneke dochter van wijlen Cornelis WILLEMS, zuster in het convent van de zusters van Orten, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 12.9.1654
22.08.1654 | N 2693 | f 163

Arien Arien WILLEMS en Geritken dochter van wijlen Anthonis TIELENS, te Berlicum
De testateur is ziek
07.03.1629 | N 2681 | f 12

Barbara dochter van wijlen Aert WILLEMS weduwe van Goeijaert BUIJSEN, te 's-Hertogenbosch
15.02.1603 | N 2663

Dircxke WILLEMS weduwe van Jacob MOLK, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.03.1689 | N 2748 | f 516

Dirckje WILLEMS huisvrouw van Dirck SMITH, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam
23.07.1678 | N 2784 | f 12

Engelke dochter van Peeter WILLEMS weduwe van Dirck BARTHOLOMEUS te 's-Hertogenbosch
12.08.1645 | N 2691 | f 584

Everaerdt zoon van wijlen Wijnant WILLEMS, ongehouden jongman, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 3.9.1627 (N 2683)
07.11.1628 | N 2677

Fijken WILLEMS, op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch
26.07.1669 | N 2757 | f 168

Gillis WILLEMSEN, beurtschipper en Anneke HENDRICX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
04.11.1676 | N 2783 | f 418

Hendrick WILLEMS, geboortig van Vught en Barbara JACOPS, present te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
09.12.1662 | N 2671 | f 61

Hendrick Henricxen WILLEMS, tevoren weduwnaar van Henricxken Jans GERAERDS en Maeijke PETERS, te Maeijke PETERS, te 's-Hertogenbosch
18.05.1647 | N 2669 | f 114

Henrick Henricx WILLEMS, te Den Dungen, weduwnaar van Mettien dochter van Claes Henricx van LIESHOUT en Jenneke dochter van Jan ADRIAANS, te 's-Hertogenbosch present
26.06.1655 | N 2693 | f 239v

Henricus Conradi WILLEMS, Ned. Geref predikant te 's-Hertogenbosch en Sara Andries MUS
De testateur is ziek
30.03.1650 | N 2692 | f 109v

Jan WILLEMS weduwnaar van Jenneke GOIJAERTS en Neesken HENDRICX te Deuteren onder Vught
De testateur is ziek
17.12.1675 | N 2820 | f 182v

Jan WILLEMS en Jenneke ARIENS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.06.1684 | N 2778 | f 208

Jan Gerit WILLEMS en Marije dochter van Jan Rutten GULDEMANS op den Dungen
De testateur is ziek
17.01.1693 | N 2853

Jan Jan WILLEMS, te Heesch
De testateur is ziek
31.05.1691 | N 2818 | f 217

Jenneke dochter van Dirck WILLEMS, laatst weduwe van Thomas Janssen van DEUREN, te 's-Hertogenbosch
12.09.1657 | N 2693 | f 408v

Jenneke WILLEMS eerst weduwe van Anthonij van GULICK, soldaat in de compagnie van kapitein THUIJLL en laatst van Willem DIERCX, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.06.1672 | N 2671 | f 522

Catharina, weduwe van Thomas WILLEMS, van St Michielsgestel, woont te 's-Hertogenbosch
08.09.1633 | N 2665

Cornelis WILLEMSEN, voerman en Maria BOESIER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.12.1675 | N 2776 | f 28

Cornelis WILLEMS en Maria Anthonissen BOTER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.06.1671 | N 2772 | f 361

Besloten testament van Maria. WILLEMS weduwe van Jan Goijaerts van de GRACHT, koperslager, gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.4.1675
Geopend op verzoek van Anthoni de WILDE cum suis
06.03.1677 | N 2755 | akte 204

Maijke WILLEMS, geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 25.6.1673 (N 2758 f 131)
24.06.1673 | N 2758 | f 132

Merijke Dierck Jan WILLEMS, tevoren weduwe van Dierck WILLEMS en nu huisvrouw van Peeter zoon van wijlen Henrick Reijnders (HEESTERS) te Vught, present te 's-Hertogenbosch
22.02.1640 | N 2667 | f 717v

Maria GUILIELMIJ, dochter van Frans WILLEMS, secretaris van 's-Hertogenbosch, weduwe van Johan Andries van HESE, gewezen financieel commissaris van Z.M. de Koning van Spangien, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
30.01.1654 | N 2670 | f 95v

Maijke Jan WILLEMS weduwe van Jan HUIJBERTS te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.07.1689 | N 2825 | f 366v

Marijke dochter van wijlen Cornelis WILLEMSEN, zuster van het convent zusters van Orten te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
22.12.1654 | N 2693 | f 191

Neesken WILLEMS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
24.11.1674 | N 2682 | akte 65

Paulus WILLEMSE en Helena La BLANCHE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
11.10.1688 | N 2754 | f 236

Peter WILLEMS, jonggeselle, te Orten
De testateur is ziek van de kinderpocxkens
14.06.1650 | N 2713 | f 65

Willem Jan WILLEMS, inwoner van Berlicum
De testateur is ziek
01.03.1628 | N 2681 | f 7

Willemke dochter van Sijmon WILLEMS, ongehouden dochter, geboren te Heusden, present te 's-Hertogenbosch
04.03.1603 | N 2663

Johannes WILLERS en Anna van ERCKEL, te 's-Hertogenbosch
06.07.1695 | N 2840 | f 681

Jacop Willems WILTSCHUT, corenmolenaar en Beatrix Gijsberts DONCK, op de Vuchterendijck, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 26.9.1671 (N 2724 f 291)
21.02.1680 | N 2814 | f 41

Besloten testament van Francois WINCKELMANS, j.m., gewezen secretaris van de Heerlijkheid St Michielsgestel, gepasseerd Den Dungen
Ongeopend aanwezig te 's-Hertogenbosch
29.06.1689 | N 2706 | akte 18

Michiel WINTER, zeembereider en Jenneke BEL, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 1.3.1682 (N 2735 f 25)
Inventaris: 9.6.1685 (N 2735 f 264)
Contracedulle: 4.7.1685 (N 2735 f 301)
31.12.1682 | N 2735 | f 127

Anneke dochter van Coenraets de WIT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden: 's-Hertogenbosch 1.9.1660
Inventaris: 4.9.1660 (N 2699 f 382)
25.08.1660 | N 2699 | f 327

Anthonis Jansen de WITH en Cornelia dochter van Hendrick CORNELISSEN, te Hilvarenbeek, present te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 6.7.1666 (N 2701 f 356)
09.04.1676 | N 2704 | f 269v

Hendrick de WITH en Catharina van PULLEN, te Waalwijck, present te 's-Hertogenbosch
21.01.1692 | N 2737 | f 330

Johannes de WITH zoon van Andries de WITH, schout van Hedichuijsen, present te 's-Hertogenbosch
12.11.1679 | N 2746 | f 343

Jenneke Jansen de WITH, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.04.1684 | N 2824 | f 61

Besloten testament van Thomas WITHNIJ en Petronella de HOOGH, ongeopend aanwezig
Gepasseerd 's-Hertogenbosch
26.08.1683 | N 2706 | akte 14

Jan WITHOVEN en Lijsbeth Claessen VISSER, te 's-Hertogenbosch
09.01.1678 | N 2828 | f 99

Johan WITKIJNT, te 's-Hertogenbosch
29.04.1696 | N 2784 | f 79

Adriaen Laurens WITLOCX, president schepen van Helvoirt en Adriaentie Theunis THEUNISSEN, present te 's-Hertogenbosch
19.10.1678 | N 2759 | f 92

Marijke dochter van Jan WITLOCX weduwe van Balthus Wouters PLUIJM, bierbrouwer, in het Godshuis van de H.Geest te 's-Hertogenbosch
Inventaris: 20.9.1621 (N 2665)
25.05.1621 | N 2665

Claes Bastiaensz van WOENSEL, soldaat en Anneke Thonis van LEIJDEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
10.08.1632 | f -

Lucia Jansen van WOENSEL, j.d te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
29.12.1684 | N 2824 | f 147v

Cornelis zoon van wijlen Laureijns Goijaerts van WOENSEL en Anneke dochter van Claes HENRICX weduwe van Niclaes JACOBS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
14.01.1642 | N 2698 | f 229

Neesken dochter van wijlen Henrick Lamberts van WOENSEL, tegenwoordig wonende in het Johan van Campen gasthuis in de Hinthamerstraet, te 's-Hertogenbosch
16.04.1619 | N 2665

Sijken Jansen van WOENSEL en Margriet Hendricx van DIETENHOVEN, jonge dochters, te 's-Hertogenbosch
07.03.1691 | N 2826 | f 145

Cornelis Laureijs van WOERCOM en Catharina LENAERTS, te 's-Hertogenbosch
10.06.1670 | N 2702 | f 494

Cornelis Laureijs van WOERCKOM weduwnaar van Catharina LENAERTS te 's-Hertogenbosch
24.08.1674 | N 2704 | f 119

Johan van WOESICK, gewezen wachtmeester in het regiment van de Graaf van BERLO, weduwnaar van Catrina CARLIERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
06.10.1691 | N 2818 | f 282

Inventaris van Joost WOLFFS en Anneke van ESCH
02.01.1687 | N 2825 | f 1

Jan zoon van Matthijs WOLFFSBERGH, weduwnaar van Maria dochter van Jan JANSEN en Geertruijd dochter Jan Laureijns BUECENTOP, te 's-Hertogenbosch
21.09.1666 | N 2695 | f 104v

Johan Hermans van WOLFSBERGEN en Maijke Leenders van ALEM, 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.04.1663 | N 2721 | f 125

Joost Anthonis van WOLFFSBERGEN, schrijnwerker te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
19.11.1666 | N 2723 | f 68

Matthijs Anthonisse van WOLFSBERGEN en Agnes Wannerts van VALCKENBORGH, te 's-Hertogenbosch
Eerder testament: 29.5.1662 (N 2700 f 277)
11.06.1665 | N 2701 | f 255

Wernaert van WOLFFSBERGEN en Helena van BLADEL, te 's-Hertogenbosch
14.12.1683 | N 2815 | f 604

Franchois WOLFFSWINCKEL, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
24.10.1688 | N 2736 | f 282

Joostken dochter van wijlen Jan Hendricx van WOLFFSWINCKEL, te Roosmalen, eerst weduwe van Jacob Jan Herman WONDERS en daarna van Gerard Gerards van SCHAIJCK
De testatrice is ziek
20.02.1655 | N 2670 | f 223v

Maria dochter van wijlen Henrick Daniel WONDERS weduwe van Jan zoon van Gielis CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch
27.04.1652 | N 2697 | f 27

Maria en Helena, dochters van Hendrick WONDERS bij Margaretha VERVOIRT, te 's-Hertogenbosch
Helena Hendrick WONDERS is ziek
27.03.1684 | N 2824 | f 26v

Peter Jansen WONDERS weduwnaar van Heijlke Michielsen WANTS en Helena Jansen van GELDER, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.09.1677 | N 2755 | akte 200

Godefridus WOODFELT, luitenant in de compagnie van kapitein CLERCKREGTER en Judith CORNELISSE, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
21.09.1682 | N 2801 | f 155

Arent Melchior van WORCUM en Neeltie dochter van Andries PROEST, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.04.1652 | N 2692 | f 393

Besloten testament van Aert Jan van WORCKUM, kleermaker te 's-Hertogenbosch gepasseerd 7.9.1654
De testateur is overleden 's-Hertogenbosch Michielsdag 1654
Geopend op verzoek van Cathalijn weduwe van Aerts van de GRAEFF cum suis
25.10.1654 | N 2681 | f 251

Aert Jans van WORCKUM, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
21.09.1654 | N 2681 | f 145v

Laureijs van WORKUM en Geertruijd Anthonis HAGELAERS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
14.03.1683 | N 2760 | f 158

Aert WOUTERS en Magdalena WILS, van Herenthals
21.05.1630 | N 2674

Agnes WOUTERS, weduwe van Jan van CALKAR, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
13.08.1670 | N 2772 | f 189

Anneke dochter van Noel WOUTERSEN weduwe van Aert MATTHIJSEN te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 2.1.1662
Inventaris: 3.1.1662 (N 2700 f 210)
Contracedulle: 28.1.1662 (N 2700 f 214v)
03.10.1661 | N 2700 | f 150

Dierckien WOUTERS, eerst weduwe van Jan VERSTEEGH en laatst van Rogier Gijsberts van GOIR, te 's-Hertogenbosch
14.07.1664 | N 2701 | f 55

Geertruijd WOUTERS, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
09.02.1685 | N 2802 | f 32

Goossen zoon van wijlen Reijnder WOUTERS, pellewever en Lijsbeth dochter van wijlen Thomas HEURKENS, tevoren weduwe van Jan ROBBEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.09.1640 | N 2690 | f 111v

Hendrick WOUTERS en Margriet dochter van Jan VERVOORT, 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.03.1663 | N 2700 | f 338v

Jan Hendrick WOUTERS en Luijtgen dochter van wijlen Henrick Jan van GEMERT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.04.1642 | N 2690 | f 257

Jan Hendrick WOUTERS en Maijke DIERCX, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.09.1669 | N 2711 | f 199

Jenneke WOUTERS, weduwe van Peter BEL, te 's-Hertogenbosch
11.09.1663 | N 2700 | f 347v

Jenneke weduwe van Peter WOUTERS en nu huisvrouw van Marten CORSTIAENSSEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.01.1625 | N 2667 | f 47

Merijcke weduwe van Willem WOUTERS, op den Dungen
De testatrice is ziek
30.06.1664 | N 2681 | f 365v

Nicolaes Hermans WOUTERS en Diercken dochter van Rob EVERTS, te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch
16.03.1658 | N 2718 | f 262

Theodora WOUTERS laatst weduwe van Rogier van GOOR, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerdere testamenten: 18.8.1675 (N 2755 acte 76); 26.8.1675 (N 2755 acte 78)
28.08.1675 | N 2704 | f 227

Willemke dochter van wijlen Peter WOUTERS weduwe van Gielis zoon van wijlen Henrick Wouters van RAVENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
15.12.1632 | N 2674

Willemke Remmelt WOUTERS weduwe van Gerrit GIJSBERTS, te 's-Hertogenbosch
14.09.1680 | N 2814 | f 185

Johan van WULLEN en Johanna Sara van HIJNSBERGH
10.11.1691 | N 2855 | f 432

Cornelis Diercx van WUERMONT en Adriana dochter van wijlen Willem Joris van ORTTEN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 2.2.1660
Eerder testament: 25.5.1655 (N 2670 f 237)
Inventaris: 22.11.1660 (N 2670 f 664)
10.01.1660 | N 2670 | f 636

Thomas van WUERMONT en Maijke Peter van HELMONT, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
26.09.1680 | N 2792 | f 61

Johannes van WUESTENBORGH en Anna Maria van ARNHEM, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 2.2.1681 (N 2760 f 10)
20.08.1682 | N 2 | f 395v

Joris Gerit van 't WIJBOSCH en Catharina Theunissen van UUDEN, op den Dungen
De testatrice is ziek
22.10.1691 | N 2853

Helena dochter van Peter van de WIJER, weduwe van Splinter Geraerdts van VOORN, te 's-Hertogenbosch
Eerdere testamenten: 23.12.1662 (N 2756 f 119)
Revocatie: 26.5.1663 (N 2756 f 120)
04.11.1669 | N 2757 | f 193

Besloten testament van Dierck Leonis van WIJCK eerder weduwnaar van Catharina dochter van wijlen Nicolaas de BIJE en Anna Van SPRANGE, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.11.1624
Besloten testament, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 1.5.1629
Geopend aanwezig (N 2680 acte 15)
Geopend op verzoek van de weduwe
09.08.1630 | N 2674

Jenneke dochter van Willem van WIJCK bij wijlen Engelke zijn huisvrouw, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek (pest)
25.10.1636 | N 2667 | f 396

Besloten testament van Godefridus WIJCKMANS en Josina van BRUEGEL, gepasseerd 's-Hertogenbosch 25.11.1675
Beide testateurs zijn ziek
Geopend op verzoek van de weduwe
21.11.1676 | N 2812 | f 431

Coenraad WIJLDERS en Anneke Jansen van VUCHT
17.06.1673 | N 2773 | f 237

Besloten testament van Alegonda WIJNANDS weduwe van Nicolaas BRANTS te 's-Hertogenbosch gepasseerd 19.11.1679
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Johan BRANTS, vaderlijke oom van de nagelaten dochter van Alegonda WIJNANTS bij Nicolaes BRANTS
Inventaris: 14.1.1682 (N 2823 f 99)
30.11.1679 | N 2821 | f 581

Dirck zoon van Jan WIJNANTS, bierdrager te 's-Hertogenbosch en Lijsken JANSEN
08.02.1659 | f -

Josijntken WIJNANTS weduwe van Mattheus Jan WIJTMANS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.11.1639 | N 2688

Peeter zoon van wijlen Corstiaen WIJNANTS, pasteibakker en Anneke dochter van Anthonis WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
05.08.1604 | N 2663

Willemijntje dochter van Willem WEIJNANTS, te 's-hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.10.1650 | N 2713 | f 98

Adriaan zoon van wijlen Herman WIJNEN en Elisabeth dochter van wijlen Rutger COLEN, te 's-Hertogenbosch
30.03.1650 | N 2692 | f 108

Geertruijd dochter van wijlen Willem WIJNEN, weduwe van Henrick Lucas van VUCHT
Eerder testament: 20.12.1621 (N 2661)
13.10.1624 | N 2661

Heijlwich dochter van wijlen Herman WIJNEN weduwe van Adriaan van MEERWIJCK
Besloten testamenten gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.9.1675 resp. 22.11.1675
Geopend op verzoek van Daniel van de GRACHT cum suis
14.02.1675 | N 2733 | f 96 resp 100

Christiaan zoon van wijlen Henrick WIJNEN bij Maria PAIJMANS, woont te Borgerhout bij Antwerpen, present te 's-Hertogenbosch
14.07.1687 | N 2817 | f 85

Willem zoon van Adriaan WIJNEN, tingieter, weduwnaar van Bertgen ANTHONISSEN en Margaretha GIJSBERTS, te 's-Hertogenbosch
04.02.1638 | N 2688

Ancem van den WIJNGAERT en Mechtildis SCHENCKELS, te Boxtel present te 's-Hertogenbosch
17.08.1690 | N 2749 | f 92

Gerardus van WIJNGAERT en Maria HELSELMAN, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
07.03.1688 | N 2762 | f 82

Jan WIJNRICX, j.m. te 's-Hertogenbosch
12.03.1629 | N 2677

Henrick zoon van wijlen Cornelis de WIJSE drappenierder en Marijke dochter van wijlen Aerts van EERSSEL, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
04.11.1624 | N 2680 | f 287

Margriet dochter van wijlen Henrick Cornelis de WIJSE bij wijlen Marijke dochter van wijlen Aerts van IERSSEL
De testatrice is ziek (pest)
Inventaris: 10.9.1636 (N 2667 f 430)
14.07.1636 | N 2667 | f 348v

Herman Hendrick WIJSENRATH en Geertruijd Peter SNEEWIJNTS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
27.04.1670 | N 2757 | f 316

Herman WIJSENRAET weduwnaar van Geertruijdt SNEEWINDTS gewezen trompetter, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
Eerder testament: 8.5.1679 (N 2734 f 59)
16.05.1679 | N 2734 | f 63

Barbara Willem WIJTFLIET, j.d. geboren te Vlijmen, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
Eerder testament: 26.11.1651 (N 2669 f 405)
29.12.1651 | N 2669 | f 406

Bartholomeus WIJTFLIET zoon van mr Jacob WIJTFLIET en Maria dochter van wijlen Wouter Jan EELKENS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
11.09.1631 | N 2667 | f 103

Henrick WEIJTMANS, ruiter in de compagnie van ritmeester La FEUILLADE, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
29.10.1676 | N 2812 | f 415

Besloten testament van Mattheus Jansen WIJTMANS, koopman van 's-Hertogenbosch, woont te Amsterdam, gepasseerd 's-Hertogenbosch 16.7.1637
De testateur is ziek
Geopend op verzoek van de weduwe met haar drie kinderen: Jan, Dirck en Catharina
19.03.1638 | N 2688

Peter Willem van IJBERGEN weduwnaar van Hester Jansen STOCKGERS en Antonetta HERRIJ, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
20.08.1674 | N 2835 | f 201

Dirck IJGROMS, te Orten, eerst weduwnaar van Adriaentie LAUREIJNSEN, vervolgens van Handersken DIRCX en Lijske PIECKERRI zijn derde huisvrouw
30.01.1659 | N 2699 | f 92

Dirck IJGEROMS, te Ortten, weduwnaar van Ariken LAUREIJSSE, vervolgens van Handersken DIRCX en laatst van Lijsken PIECKERI en Jenneke JANSEN
31.12.1666 | N 2701 | f 203

Jan zoon van Augustijns van IJPEREN bij Christina LODEN, j.m. te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
12.09.1679 | N 2835 | f 226

Cornelia van IJSENDIJCK, j.d. te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
07.01.1695 | N 2819 | f 142

Johanna Wilhelmina van IJSSELSTEIJN weduwe van Johan BURGGRAEFF te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
17.04.1685 | N 2829 | f 14

Aernt Aertsen IJSVOGELS, brouwer en Theuniske dochter van Dielis AERTS, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
23.04.1652 | N 2697 | f 35

Henrick Arents IJSVOGEL weduwnaar van Jenneke dochter van Jacob Lauwereijns van EMPEL, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
30.09.1651 | N 2692 | f 352