afb.

Hooge Steenweg

Binnenstad Centrum

Naast de Hinthamerstraat en de Vughterstraat is de Hooge Steenweg één van de drie grote toegangswegen naar de Markt. Vroeger, samen met de Orthenstraat, werd de Hooge Steenweg de Orthensedijk genoemd. Later werd het dus de Hooge Steenweg omdat het hoger lag, duidelijk zichtbaar aan de lagere gelegen huizen aan de rechterkant van de straat gezien vanaf de Markt. Een beroemd bewoner van de straat is Abraham van Houwelingen, beter bekend als "Lekkerbeetje". Hij ging in 1600 op de Vughtse hei de slag aan met Franse soldaten, van Houwelingen overleed maar de Bosschenaren wonnen de strijd. De gerenoveerde panden van Van Lanschot verfraaien de straat aanmerkelijk, ter hoogte van de Ruische Poort is dit gedeelte een lust voor het oog.
Bron: ?
~~~
De wijk van Hoge Steenweg en Smalle Haven:
Hoge Steenweg, Korenstraatje, Visstraat, 1e Straatje van Best, 2e Straatje van Best, Bokhovenstraatje, Ortheneind, het Plein, Smalle Haven, Vismarkt, Dode Nieuwstraat, Minderbroedersstraat en Pensmarkt.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1645
Hooge fteen Wech
Kaart Sylva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos
1866
Hooge Steenweg
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Hooge Steenweg
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Hooge Steenweg
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Hooge Steenweg
Huisnummeromnummering 1909
1910
Hooge Steenweg
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Hooge Steenweg
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen I

Orthensedijk

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 25 februari 2009
Bossche straatnamen II

Hoog en droog

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 4 maart 2009
Bossche straatnamen III

Laatste ridderslag

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 11 maart 2009
Mosmans

Namen der Straten enz.

80
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 80
Verdwenen stadsbeelden

De bocht tussen de Hoge Steenweg en de Markt

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 27 oktober 1998
Afbeeldingen

ca 1915
     
Artikelen
1989

Redactie

Hoge Steenweg
KringNieuws 89 (1989) 58-59
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : De bocht tussen de Hoge Steenweg en de Markt
Brabants Dagblad dinsdag 27 oktober 1998 (foto)
 
1999

Verslaggever

Stoep terug in Hooge Steenweg
Brabants Dagblad donderdag 4 november 1999
 
2002

Griensven, A. van

Hooge Steenweg 31-27: De Roos, De Zijde Spek, De Pijnappel; De Pastorie
F. van Lanschot Bankiers NV ('s-Hertogenbosch 2002)
 
Panden
Tweede Korenstraatje
Hooge Steenweg ?

"Het Hazewindje", een houten huis uit de veertiende eeuw. In 1835 is dit huis, staande op de hoek Hoge Steenweg - Korenstraatje, afgebroken.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch

Hooge Steenweg 2-4

Hooge Steenweg 2
M 37

Hooge Steenweg B 41a (????)
1908C. Brouwer Boelens - H. Nijenhuis (molenaarsknecht) - G.J.M. Tielen (sigarenmagazijn)
Hooge Steenweg 2 (1909)
1910P. Desmense (caféhouder)
1943fa. Gebrs. Ubink (Manufacturen-, Bedden- en Tapijthandel 'De Kroon')
Hooge Steenweg 4
M 38

Hooge Steenweg A 204 (????)
1822Johannes Smolders (koopman)
Hoogen Steenweg B 41 (????)
1865L.L. van Geffen (firma Geffen van der Weegen) koopman in manufacturen, matrassenmaker en vederbereider - J.N. Winter (adjunct-commies ter provinciale griffie van Noordbrabant, agent der Arnhemsche brandverzekering maatschappij)
1875L.L. van Geffen van der Weegen (leverancier van heerenkledingstukken, fabriekant van bedden en matrassen, magazijn van manufacturen enz.)
Hoogen Steenweg B 41 (1880)
1881L.L. van Geffen van der Weegen (leverancier van heerenkleedingstukken, fabriekant van bedden en matrassen, magazijn van manufacturen, enz.)
1908Lamb. van Geffen (archit. d'Interieures voll. meubel. 'Brabantia')
Hooge Steenweg 4 (1909)
1928Mag. de Kroon

Hooge Steenweg 6-8

Hooge Steenweg 6
Gemeentelijk monumentM 39

Hooge Steenweg A 205 (????)
1822Francis Kuypers (slijter in sterke drank)
Hoogen Steenweg B 42a (1880)
1908A.M.A.G. Raaijmaakers (handelsagent)
Hooge Steenweg 6 (1909)
1910A.M.A.G. Raaijmaakers
1928mej. M.J. Pols - wed. H. Pols - Winkel Jamin
1943A.G.A. van Rossum (onderwijzer) - G.P.A. van Rossum (onderwijzer) - wed. E. van Rossum-Ras
Hooge Steenweg 8
Gemeentelijk monumentM 40

Hooge Steenweg A 206 (????)
1822Johannes Verhuist (koopman)
1832Johannes Verhulst (koopman)
Hoogen Steenweg B 42 (????)
1865J. Verhulst (koopman in manufacturen)
1875A.L. de Molenaar (mr. zadelmaker, fabrijkant in reisbehoeften) - J.G.R. Molenaar (gep. maj. O.I. leger) - wed. W. Molenaar (partikulier)
Hoogen Steenweg B 42 (1880)
1881A.L. de Molenaar (mr. zadelmaker)
Hooge Steenweg 8 (1909)
1943C. Jamin N.V. (handel in suikerwerken)

Hooge Steenweg 10
M 41-42

Hoogen Steenweg A 207-208 (????)
1822Petrus de Gruyter (grutter) - Hendrikus Ant. van de Ven (deurwaarder)
Hoogen Steenweg B 43 (????)
1865L.A. de Gruijter (koopman in grutterswaren) - P. de Gruijter (grutter, lid van de kamer van koophandel)
1875L.A. de Gruijter (grutter en graanhandelaar)
Hoogen Steenweg B 43 (1880)
1881J.A. de Gruijter (grutter en graanhandelaar)
1908L. de Gruijter (grutter) - L.J.L.M. de Gruijter (fa. P. de Gruijter en Zn.) grutter
Hooge Steenweg 10 (1909)
1910L.J.L.M. de Gruijter (fa. P. de Gruijter en Zn.) grutter
1928Winkel de Gruijter
1943N.V. P. de Gruyter en Zn. (handel in koloniale waren)

Hooge Steenweg 12
M 43

Hoogen Steenweg A 209 (????)
1822Hendrikus de Vries (rijtuigschilder, glazenmaker en huis schilder)
Hoogen Steenweg B 44 (????)
1865D. Molenaar (gepens. kapitein O. I. leger) - J.G.R. Molenaar (gepens. majoor O. I. leger) - wed. W. Molenaar (gepensionneerde) - M. Verboon (leesbibliotheekhoudster)
1869J. Loretz (kantoorbehoeften, leesbibliotheek)
1875wed. P. de Gruijter (partikuliere)
Hoogen Steenweg B 44 (1880)
1881F.P. de Wijs (partikulier)
1908J.H. Schickendantz (mr. loodgieter 'mag. de Eenhoorn')
Hooge Steenweg 12 (1909)
1910H.A.M.C. de Wijs (wijnhandelaar)
1928H.A.M.C. de Wijs
1943wed. J.B. Staarink (corsetten) - wed. B.F.G. Staarink-Boers (winkelierster)

Hooge Steenweg 14
M 44

Hooge Steenweg A 210 (1822)
Hooge Steenweg B 44a (????)
1908H.A.M.C. de Wijs (wijnhandelaar)
Hooge Steenweg 14 (1909)
1910J.H. Schickendantz (loodgieter en zinkwerker)
1928O.M.H.A. Elie - L.A.J. Ghijben - J.H. Schickendantz
1943A.F. Jansen en Zn. (confectie) - J.Th.M. Jansen (koopman heeren confectie)

Hooge Steenweg 16
M 45

Hoogen Steenweg A 211 (????)
1822Johannes Franc. van Beugen (goud- en zilversmid)
Hoogen Steenweg B 45 (????)
1865E.A. van Beugen (winkelierster in gouden en zilveren werken)
1875E.A. van Beugen (partikuliere) - Th. van Grinsven (goud en zilversmid) - H. Jacobs (hulponderwijzer)
Hoogen Steenweg B 45 (1880)
1881E.A. van Beugen (partikuliere) - Th. van Grinsven (goud en zilversmid)
1908Jos.A.J.M. Schoonens (goud- en zilversmid, graveur)
Hooge Steenweg 16 (1909)
1910Jos.A.J.M. Schoonens (goud- en zilversmid, graveur)
1928fa. L.A. van Miert
1943Louis A. van Miert (gereedschappen en werktuigen, handel in staalwaren)

Hooge Steenweg 16a
M 46

De gulden Pot (1533)
Hooge Steenweg 16a (1909)

Hooge Steenweg 18
M 47

De Wijnkan (????)
1756? (visch- en tabakswinkel)
Hoogen Steenweg A 212-213 (????)
1822Louis Anthony van Miert (koopman, winkelier) - Johannes Vehuist jr (koopman, winkelier)
Hoogen Steenweg B 46 (????)
1865J.F. van Miert (firma L.A. van Miert) ijzerhandelaar
1875wed. P. van Ginneken (partikuliere) - mej. A.C. van Miert (partikulier) - mej. J.P. van Miert (partikulier) - mej. wed. van Ginneken van Miert (partikulier) - van Miert (firma L.A. van Miert) ijzerhandel
Hoogen Steenweg B 46 (1880)
1881wed. P. van Ginneken (partikuliere) - mej. A.C. van Miert (partikuliere) - mej. J.P. van Miert (partikuliere) - mej. van Miert (wed. van Ginneken, partikuliere) - van Miert (firma L.A. van Miert, ijzerhandel)
1908F.J.M. van Miert (firma L.A. van Miert, ijzerhandel)
Hooge Steenweg 18 (1909)
1910F.J.M. van Miert (firma L.A. van Miert, ijzerhandel)
1928J.J. Schoonens - J.J.A.M. Schoonens - K.A. Schoonens
1943wed. M.J.C. van Opstal-Hörmann

Hooge Steenweg 20
RijksmonumentM 48

Hoogen Steenweg A 214 (????)
1822Albertus de Swart (bakker)
Hoogen Steenweg B 47 (????)
1865wed. G.J. Verburg (gepension.) - M.C. van Weert (winkelierster in galanterie goederen)
1875M.A. Bringenberg (controleur van 's rijks belasting, 's-Bosch 2e afdeeling) - gebr. C.J.H. van Gemert (mr. zilversm. grav. en ciceleurs van Z.M. den Koning en H.M. de Koningin) - P.S. Verhulst (winkelier in manufacturen)
Hoogen Steenweg B 47 (1880)
1881gebr. C.J.H. van Gemert (mr. zilversm., graveurs en ciceleurs van Z.M. den Koning en wijlen H.M. de Koningin) - mr. C.C.N. Krom (archivaris der provincie)
1908G.C. v.d. Dungen (fa. van Gemert) goud- en zilveren werken - H. Veltman (kantoorbediende) - G. Westerlaken (kantoorbediende)
Hooge Steenweg 20 (1909)
1910A. van den Berghe (rijksambtenaar) - G.C. v.d. Dungen (fa. van Gemert) goud- en zilveren werken - H. Veltman
1928E.A.N. Hetterschij
1936H. Wille (parapluie- en modemagazijn)
1943C.H.A. Wille (handelaar in parapluies enz.) - H. Wille (parapluiehandel)
1961Louis A. van Miert (ijzerhandel)

Loodgieterstraatje
Hooge Steenweg 22
M 49

Hoogen Steenweg A 215-216 (????)
1822Martinus van der Heyden (zadelmaker) - Machiel Strang (visverkoper)
Hoogen Steenweg B 48 (????)
1865F.A.H. van Deursen (gepensionneerde) - J.T. Dirks (meubelmaker) - P.S. Verhulst (boekh. in de bank van leen.) - L. Verkuijlen (mr. huisschilder)
1875R.A. van Zuijlen (commies ter stads-secretarie, archivaris der gemeente, en secretaris der plaatselijke schoolcommissie)
Hoogen Steenweg B 48 (1880)
1881A. Raaijmaakers (in manufacturen, garen en band)
1908J.C. Janssen (heeren- en kinderconfectiemagazijn)
Hooge Steenweg 22 (1909)
1910J.C. Janssen (heeren- en kinderkleedingmagazijn)
1928Winkel Peek en Cloppenburg
1943(Hooge Steenweg 22-24): J.C. Janssen (Comb. Peek en Cloppenburg)

Hooge Steenweg 24
M 50

Hoogen Steenweg B 48a (????)
1881wed. A.J. van Oort (partikuliere)
1908wed. H.F. de Leeuw-van Sas
Hooge Steenweg 24 (1909)
1910J.C. Janssen (heeren- en kinderkleedingmagazijn)
1943(Hooge Steenweg 22-24): J.C. Janssen (Comb. Peek en Cloppenburg)

Hooge Steenweg 26
M 51

Hoogen Steenweg A 217 (????)
1822Johanna Franken (waschter)
Hoogen Steenweg B 49 (????)
1865J. de Berg (hoofdcomm. ter stads-secret.) - A. van Maaren (mr. schoen- en laarzenmaker en winkelier)
1875A. van Maaren (mr. schoen- en laarzenmaker en koopman in leder) - A.M. van Rouveroij van Nieuwaal (kapitein eerste bataillon)
Hoogen Steenweg B 49 (1880)
1881A. v. Maaren (mr. schoen en laarzenm. en koopman in leer)
1908H.A.J.M. Lambermont (Josz. koek- en banketbakker)
Hooge Steenweg 26 (1909)
1910H.A.J.M. Lambermont (josz. koek- en banketbakker)
1928H.P.L.L. de Rooij

Hooge Steenweg 28
Gemeentelijk monumentM 52

Hoogen Steenweg B 50 (????)
1865L. Confurius (zaakwaarnemer) - S.G. de Meijers (winkelier en organist) - A.S. Westerman (goud en zilversmid)
1875S.G. de Meijere (organist en winkelier) - S.J.R. Tijl (2e luit. depot)
Hoogen Steenweg B 50 (1880)
1881H. Buitenweg (teekenaar staatsspoorwegen) - S.G. de Meijere (organist en winkelier, rijks depot voor postzegels enz.) - R. Smit (hulponderwijzer)
1875J. Timmermans (2e luitenant)
1908N. Raaijmakers (sigaren- en pijpenwinkel) - Ant. Wouters
Hooge Steenweg 28 (1909)
1910N. Raaijmakers (sigaren- en pijpenwinkel) - Ant. Wouters
1928N.A.J. de Rooij
1943J.M.J.M. van den Heuvel (fotohandelaar)

Hooge Steenweg 30
M 53

Hoogen Steenweg B 51 (????)
1875N. Raaijmakers (winkelier in gedistilleerd)
Hoogen Steenweg B 51 (1880)
1881N. Raaijmakers (tapper en bier bottelaar)
1908W. van de Moosdijk (tapper en slijter)
Hooge Steenweg 30 (1909)
1910W. van de Moosdijk (tapper en slijter)
1923Georgius Ch. van den Dungen (goudsmid) - Henricus M. van den Dungen (goudsmid)
1928A.M.J. Leenders

Hooge Steenweg 32
RijksmonumentM 54

Hooge Steenweg A 206 (????)
1822Johannes Verhuist (koopman)
1832Johannes Verhulst (koopman)
Hoogen Steenweg B 52 (????)
1865J. van Delft (vleeschhouwer) - L.J.H. Levisse (r. c. pastoor)
1875A.C. Bommezijn (klerk) - T.H. van Delft (vleeschhouwer)
Hoogen Steenweg B 52 (1880)
1881J.A.M. van Delft (vleeschhouwer) - L.G. Sterk (partikulier) - J.J. Wiegen (hulponderwijzer)
1908J.A. van Delft (rund- en varkensslagerij)
Hooge Steenweg 32 (1909)
1910J.G.D. de Goede (runds-, kalfs- en varkensslagerij)
1923wed. Antonius Th.L. Biesaart (winkelierster)
1928wed. A.Th.L. Biesaart
1943W.M. Biesaart-Neefs (kunsthandel 't Binnenhuis) - wed. W.M.J. Biesaart-Neefs (winkelierster kunsthandel) - P.L.P. Cleerdin (procuratiehoudster)

Hooge Steenweg 34
Gemeentelijk monumentM 55

De naecte Man (1636)
De Rosijnkorff (????)
1696mr. Anthoni van der Horst (advocaat) bron
Hoogen Steenweg B 53 (????)
1865A.J. Coppens (mr. loodgieter en pompenmaker)
1875J. van der Meulen (firma A.C. van der Meulen en Zn.) in tapijten meubelpapier, behangsels en stoffeeringen
Hoogen Steenweg B 53 (1880)
1881J. Hoevenaars (schoenwinkel)
1908wed. M. Hoevenaars (schoenmakerij)
Hooge Steenweg 32 (1909)
1910wed. M. Hoevenaars (schoenmakerij)
1928Winkel Heeren Mode Artikelen
1943J.S. Meuwsen N.V. (Au Bon Marché)

Visstraat
 
Ruische Poort
Hooge Steenweg 31
Gemeentelijk monumentM 56

Hoogen Steenweg C 403 (????)
1865A.J.N.J. Bolsius (apotheker) - B.H.J.F. Entz (surnum. bij 's rijks-bel.) - G. van Nouhuijs (1e luitenant bij het 5e regiment infanterie)
1875M.L. van Bergen (mr. kopersl. en kopergieter) - wed. L.W. van den Bosch (partikuliere) - mej. A. van Maaren (partikuliere) - J.J. Sweens (firma Sweens van Gulick) koopman in sigaren
Hoogen Steenweg C 428 (1880)
1881M.L. v. Bergen (mr. koperslager en kopergieter) - A. van Maaren (partikuliere) - mej. A. van Maaren (partikuliere)
1908M.L. van Bergen (verlichtingsartikelen enz.)
Hooge Steenweg 31 (1909)
1910M.L. van Bergen (verichtingsartikelen)
1932wed. Mijnardus L. van Bergen (zonder)
1928wed. M.L. van Bergen
1943M.L. van Bergen (R.K. geestelijke) - wed. M.L. van Bergen (Electro-Techn. Bureaux, sanitaire artikelen)

Hooge Steenweg 29
Gemeentelijk monumentM 57

Hoogen Steenweg C 404 (????)
1865C.W.F. baron van Lijnden (majoor bij het 2e regement vesting artillerie)
1875G.L.H. van Lanschot (bankier en mede directeur eener Brandverzekering maatschappij)
Hoogen Steenweg C 429 (1880)
1881G.L.H. van Lanschot (bankier en mede directeur eener brandverzekering maatschappij)
1908wed. G.L.H. van Lanschot-van Baerle
Hooge Steenweg 29 (1909)
1910mevr. wed. G.L.H. van Lanschot- van Baerle
1928fa. van Lanschot en Verheijen - fa. F. van Lanschot
1943fa. F. van Lanschot (assuradeur)
1983F. van Lanschot Bankiers N.V.

Hooge Steenweg 27
Gemeentelijk monumentM 58

Hooge Steenweg C 405? (????)
1875F.N. Thiange (2e luit. 2e regiment hussaren)
Hooge Steenweg C 430 (1880)
1908fa. F. van Lanschot (kassiers)
Hooge Steenweg 27 (1909)
1910fa. F. van Lanschot (kassier)
1928P.H.W. Paulissen
1943N.V. Binnenlandsche Vaart Risico Societeit - P.H.W. Paulissen (concierge bank) - Sun Insurance Office Ltd.
1948Van Lanschot-Bank

Hooge Steenweg 25
M 59-60

Hooge Steenweg C 406 (????)
1865H.A. Cremers (directeur der posterijen)
1875H.A. Cremers (oud-postdirecteur)
Hooge Steenweg C 431 (1880)
1908mr. C.E.A.Bon. van Hövell tot Westerflier (advocaat en procureur)
Hooge Steenweg 25 (1909)
1910mr. C.E.A.Bon. van Hövell tot Westerflier (advocaat en procureur)
1923Theodorus B.J. Feldbrugge (koopman in damensconfectie)
1928Th.B.J. Feldbrugge - Gebr. Vinke
Vinke, Gebrs. (damesconfectie) (1943)

Hooge Steenweg 21-23

Hooge Steenweg 23

Hooge Steenweg C 407a (????)
Hooge Steenweg C 432a (1880)
1908Philip Keizer
Hooge Steenweg 23 (1909)
1910mevr. Houtman
Hooge Steenweg 21
Gemeentelijk monumentM 61

Hoogen Steenweg C 407 (????)
1875J.W. Cornelissen (koek- en banketbakker)
Hoogen Steenweg C 432 (1880)
1881wed. L.W. van den Bosch (partikuliere) - J.W. Cornelisse (koek- en banketbakker)
1908J.W. Cornelisse (koek- en banketbakker, suikerwerken chocoladefabriek)
Hooge Steenweg 21 (1909)
1910J.W. Cornelisse (koek- en banketbakker)
1923Johannes W. Cornelisse (koek en banketbakker)
1928J.W. Cornelisse
1943V.A. Indri (terrazzowerker) - G. Zanin (granietwerker)

Hooge Steenweg 19
M 62

Hoogen Steenweg C 408 (????)
1865B. van Beijnen (mr. broodbakker) - W. van Lelyveld (2e luitenent bij het 2e regiment vestingartillerie)
1875S. Hosang (mr. broodbakker)
Hoogen Steenweg C 433 (1880)
1881F. van Mackelenberg (boekh. bank van leening)
1908I.J.M. van der Heijden (handelsreiziger) - J.F.W. Lingeman (parapluienfabrikant)
Hooge Steenweg 19 (1909)
1910wed. Boelens - J.F.W. Lingeman (parapluienfabrikant)
1919H. Wille (parapluiemagazijn) voorheen L.F.N. Lingemann
1928C.H.A. Wille
1943H. Hetterscheid (filiaalhouder)

Hooge Steenweg 17
Gemeentelijk monumentM 63

Hoogen Steenweg C 409 (????)
1875J.W.A. Panis (partikulier)
Hoogen Steenweg C 434 (1880)
1881J.W.A. Panis (partikulier)
1908Th. van Kempen (sigarenmagazijn, hofcalligraaf, inspecteur brandverzekering)
Hooge Steenweg 17 (1909)
1910Th. van Kempen (sigarenmagazijn, hofcalligraaf, inspecteur brandverzekering)
1928F.J.H. Beeck - C.H. Prinsen
1943C.H. Prinsen (sigarenwinkelier)

Hooge Steenweg 15
RijksmonumentM 64

Hoogen Steenweg C 410 (????)
1865H.J.G.J. Maas Geesteranus (1e luitenant bij het 4e regement dragonders) - A.B. van der Steen (firma wed. W. v.d. Steen) kaarsenfabrijkant en winkelier in koloniale waren
1875A.B. van der Steen (firma wed. W. van der Steen) kaarsenfabrijkant, winkelier in kolonialewaren, en lid van den gemeenteraad
Hoogen Steenweg C 435 (1880)
1881A.B. van der Steen (firma wed. W. van der Steen, kaarsenfabriekant, winkelier in kolonialewaren en lid van den gemeenteraad)
1908fa. wed. W. van der Steen (in koloniale waren) - W.B.J. van der Steen (koopman)
Hooge Steenweg 15 (1909)
1910W.B.J. van der Steen (in koloniale waren)
1928Luxor Theater - M.A.P.J. Martens - P.C.H. Martens
1943E.J. Boonstra (filmoperateur bioscoop) - Luxor Theater
1948Luxor Theater (theater en bioscoop)
1965Luxor Theater

Hooge Steenweg 13
Gemeentelijk monumentM 65

Hoogen Steenweg C 411 (????)
1865F.L.H. Rijckevorsel (consul van Belgie)
Hoogen Steenweg C 436 (1880)
1881M.H. Kluijtmans (fabriek van kerkornam.)
1894Eug?ne H. de Fernelmont
1908A. Breeman (gepen. kolonel) - Eug. de Fernelmont (beeldhouwer, polychromeur)
Hooge Steenweg 13 (1909)
1910A. Breeman (gepen. kolonel) - Eug. de Fernelmont (beeldhouwer, polychromeur)
1923Arend Breeman (zonder) - Johannes G.D. de Goede (slager)
1928A.J. Grevers - L.A.H.C. Verschure - wed. A.C.J. Verschure
1943A. Grevers van Gool (modeartikelen) - A.J. Grevers (winkelier)

Hooge Steenweg 9-11
Rijksmonument

Hooge Steenweg 11
M 66

Hoogen Steenweg C 412 (????)
1865A. F. van den Dries (apotheker) - N.C.M. van den Dries (apotheker)
1875N.C.M. van den Dries (apotheker)
Hoogen Steenweg C 437 (1880)
1881N.C.M. van den Dries (apotheker)
1908G. van den Heuvel (borstelfabrikant)
Hooge Steenweg 11 (1909)
1910G. van den Heuvel (borstelfabrikant)
1928J.W.G.M. v.d. Heuvel
1943H.J. Manie (filiaalhouder) - Neco Winkelbedrijf N.V. (Electro-Techn. Bureaux, handel in ijzerwaren)
Hooge Steenweg 9
M 67

Hoogen Steenweg C 413 (????)
1865A.H. van Wing (winkelier in tabak en sigaren)
1869C.M. Beltz (magazijn van spiegels, lijsten, platen, ornamenten, enz.)
1875J. van Gool (mr. broodbakker) - G. Hosang (mr. goudsmid)
Hoogen Steenweg C 438 (1880)
1881J. van Gool (mr. broodbakker)
1908G.T.J.M. Dicker (aann. van glas- en verfwerken) - M.J. v.d. Meerendonk (broodbakker)
Hooge Steenweg 9 (1909)
1910J.N. van Driessen (ambt. SS) - M.J. van den Merendonk (broodbakker)
1928J.H.F.M. van de Meerendonk - M.J. van de Meerendonk - mej. M.G.J.J. v.d. Meerendonk
1943Gebrs. Marinello (IJsfabricage) - J.H.F.M. van de Meerendonk (broodbakker) - M.G.J.J. van de Meerendonk (analyste keuringsdienst) - G. Pizzinato (ijsverkooper)

Hooge Steenweg 5-7
M 68

Hooge Steenweg 7
Gemeentelijk monument

Hoogen Steenweg C 414 (????)
Hoogen Steenweg C 439 (1880)
1881mr. J. van Brakel Schimmel (raadsheer in het gerechtshof) - J.G.M. van Vugt (koopman en ijzerhandelaar)
1908G. Janssen (ijzerhandelaar) - Firma G. van Vugt (ijzerhandel) - L. van Vugt (ijzerhandelaar) - wed. George van Vugt-v.d. Bosch
Hooge Steenweg 7 (1909)
1910G.M.J.P. Janssen (fa. van Vugt) ijzerhandelaar
1928J.G.H. Janssen
1936Jan Janssen (magazijn voor huishoudelijke artikelen)
1943G. Kooijman (bedrijfsleider) - G. Kooijman ('HAWEKO' huishoudelijke artikelen)
Hooge Steenweg 5
Gemeentelijk monument

Hoogen Steenweg C 414a (????)
Hoogen Steenweg C 439a (1880)
Hooge Steenweg 5 (1909)
1910M.J. Hirdes (fabrikant)
1928A.A. Bastiaans - N.H. Benninga - A.H. Sloof - A. Verhagen
1943W.M.D. Brink (Hoofdopz. N.A.D.) - Fr. Brouwer (werkmeester N.A.D.) - E. Furth (kantoorbed.) - C.J.P.M. Janssen (schrijfster Prov. Griffie)

Hooge Steenweg 3
Gemeentelijk monumentM 69

Hoogen Steenweg C 415 (????)
1865B.A. Hoelen (winkelier in manufact.) - J.G. Losgert (notaris) - F.E.A. Masion (hoofdonderwijzeres)
1875J.J. van de Ven (koopman in manufacturen)
Hoogen Steenweg C 440 (1880)
1881Jos.J. van de Ven (koopman in manufacturen en lid van den gemeenteraad)
1908H.P.M. v.d. Ven (manufacturier) - Jos.J. v.d. Ven (wethouder)
Hooge Steenweg 3 (1909)
1910H.P.M. van de Ven (manufacturier) - Jos.J. van de Ven (wethouder)
1928H.J. de Mandt
1936Schoenmag. M. van Heeswijk (schoenhandel)
1943Schoenmag. M. van Heeswijk (schoenhandel)

Hooge Steenweg 1-1a
Gemeentelijk monumentM 70

Hooge Steenweg 1

Hoogen Steenweg C 416 (????)
1865J.J. van de Ven (koopman in manufacturen)
1869J.A. Hohmann (sigaren-fabrijkant en slijter in gedisteleerd)
1875J.A. Hohmann (makelaar in kolonialewaren) - C.J.A. Smits (koopman in kolonialewaren)
Hoogen Steenweg C 441 (1880)
1881J.A. Hohmann (makelaar in kolonialewaren)
1908(Hooge Steenweg C 441): F. Noijons-Westerlaken (reiziger in wijnen, likeuren gedistilleerd) - A. v.d. Wiel (winkelbediende)
Hooge Steenweg 1 (1909)
1910F. Noijons-Westerlaken (reiziger in wijnen, likeuren en gedistilleerd)
1923Antonius J. van Asten (banketbakker)
1928A.J. Asten
1943A.J. van Asten (banketbakker) - Maison N. Mandos (modisterij)
Hooge Steenweg 1a

Hooge Steenweg 1a (1909)
1923Louise M.V. Achterbergh (modiste)
1928mej. A.Chr.M. Lepelaars - mej. P.M.F. Mandos - wed. G.J. Mandos
1943J.C. Mandos - J.M.G. Mandos (kantoorbediende) - P.M.F. Mandos (modiste)

Scheidingstraat
Postcodes
  5211 JN  1..29
  5211 JP  2..34
Straatindeling
  1906 : 37..70 (Mosmans)
  1909 : rechts 1..31, links 2..34
  1995 : rechts 1..27, links 2..34 (Huisnummerkaart H16)
  2004 : rechts 1..29, links 2..34 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 1 Wijk A
Hooge Steenweg
1 6 Wijs, Henricus de Hoofd ontv. der in- en uitg. belast. en accijnzen 47 Rooms Den Bosch
2 5 Smeets, Reinier Koopman 52 Rooms Wessem
6 5 Schouten, Antonv geen 50 Gereformeerd Den Bosch
7 - - - - - -
8 3 Habraken, Petronella particuliere 67 Rooms Den Bosch
9 4 Dalen, Catharina van Borstelmaakster 56 Rooms Den Bosch
10 6 Carabain, Johannes Winkelier 25 Gereformeerd Den Haag
11 5 Steen, Leonardus van der Slager 34 Rooms Gewande
12 3 Teunisse, Allegonda geen 60 Rooms Den Bosch
13 8 Dries, Adrianus Franciscus van de Artsenijmenger 32 Rooms Uden
14 2 Potters, Maria Anna geen 72 Rooms Den Bosch
15 2 Habraken, Mathias Joseph Wijnkoopman 25 Rooms Den Bosch
16 15 Haeften, Adriaan van Provinciale inspecteur der Directe belastingen 56 Gereformeerd Batavia
17 10 Lion, Eliza Boekhandelaar en drukker 53 Gereformeerd Den Bosch
18 15 Smulders, Franciscus Michiel Touwslager 47 Rooms Oostervijl
19 16 Heymans, Gerardus Koekbakker 53 Rooms Rosmalen
20 5 Timmermans, Johannes Philippus Koopman 44 Luthers Den Bosch
21 7 Langh, Willem de Mandemaker 57 Rooms Stokkum
22 5 Wijs, Martinus Franciscus de Koopman 51 Rooms Den Bosch
23 - - - - - -
24 9 Meeuwen, Franciscus Joh. van Koopman 66 Rooms Den Bosch
25 9 Bogaert, Franciscus Gijsbertus Koopman 32 Rooms Den Bosch
26 6 Verhulst, Hendrikus Oude kleerverkoper 64 Rooms Den Bosch
Groote Markt
No 3 Wijk A
Hooge Steenweg (komend van de Penschmarkt)
201 8 Donkers, Matheus Johannes Koopman/Winkelier 30 Rooms Den Bosch
202 4 Spolders, Johannes Matheus Broodbakker 48 Rooms Goch
203 7 May, Franciscus Antonius Broodbakker 39 Rooms Seiden
204 4 Smolders, Johannes Koopman 47 Rooms Oisterwijk
205 9 Kuypers, Francis Slijter in sterke drank 40 Rooms Den Bosch
206 3 Verhuist, Johannes Koopman 68 Rooms Den Bosch
207 2 Ven, Hendrikus Ant. van de Deurwaarder 43 Rooms Den Bosch
208 6 Gruyter, Petrus de Grutter 27 Rooms Den Bosch
209 14 Vries, Hendrikus de Rijtuigschilder Glazenmaker Huis schilder 40 Gereformeerd Heukelom
210 - - - - - -
211 8 Beugen, Johannes Franc. van Goud- en zilversmid 44 Rooms Den Bosch
212 7 Vehuist jr., Johannes Koopman/Winkelier 29 Rooms Den Bosch
213 9 Miert, Louis Anthony van Koopman/Winkelier 37 Rooms Den Bosch
214 11 Swart, Albertus de Bakker 37 Rooms Venrooy
215 9 Heyden, Martinus van der zadelmaker 35 Rooms Den Bosch
216 9 Strang, Machiel Visverkoper 40 Rooms Den Bosch
217 9 Franken, Johanna Waschter 42 Rooms Den Bosch
218 4 Dukwasnooi, Francisca Koopvrouw 42 Rooms Waalwijk
219 7 Aa, Theodorus van der Visverkoper 49 Rooms Den Bosch
220 9 Visser, Johannes Hendrikus de Deurwaarder bij de direkte belastingen 54 Rooms Boxtel
221 7 Elans, Jan Winkelier 34 Rooms Dussen
Groote Markt
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 89, 201

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 27

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 18, 62, 292, 302, 303

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 24

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 54, 87, 105, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 286, 294, 297, 304, 305, 307, 308, 310, 315, 320, 360, 380, 381, 389, 390, 391, 392, 394, 397, 400, 401, 405, 410, 411, 417, 418, 419, 420, 421

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 16, 25

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) X

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 124, 135

n: vermelding in een voetnoot