afb. Atelier Andre Schreurs, 1923

Achter het Verguld Harnas

Binnenstad Centrum

Achter het Verguld Harnas 2, 4, 6 en 8. Straatbeeld vanuit de Snellestraat. Links exterieur voorgevels huis-nrs. 2-8 van Achter het Verguld Harnas vanaf de hoek Schapenmarkt. Op de achtergrond ingang café Limburgia, Achter het Stadhuis 36. Rechts gedeeltelijk magazijn De Duif, Vughterstraat 2
Stadsarchief (0000837)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1890
Achter het verguld Harnas
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Achter het Verguld Harnas
Huisnummeromnummering 1909
1910
Achter het Verguld Harnas
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Achter het Verguld Harnas
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Verguld harnas

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 9 december 2009
Bouwhistorie

Achter het Verguld Harnas

344
345
Literatuur
Janssen 1998, 21-22; M p. 84; vSvY II, 155, III, 493.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 344-345
Roelands

Achter het Verguld Harnas

27
Straat in Straat uit (1984) 27
Sasse van Ysselt

De straten, genaamd Achter het Verguld Harnas, Achter het Stadhuis en de Ridderstraat

155
156
157
158
Noten
1.Dit wordt ook gedaan door Dr. G. F. Xav. Smits in het Bulletin van den Ned. Oudheidk. Bond 1908 p. 215.
2.ld. Dr. C.F.Xav. Smits t.a.p.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 155-158
Artikelen
1977

Redactie

Achter het Verguld Harnas afgesloten
Krantenknipsel woensdag 20 juli 1977
 
1997

Redactie

Vroege bebouwing buiten stadsmuren aan Achter 't Verguld Harnas in Den Bosch. Fundering uit 1400 opgegraven
Brabants Dagblad vrijdag 3 oktober 1997 (foto)
 
1998

H.L. Janssen

Woontoren en muntschat Achter het Verguld Harnas
's-Hertogenbosch 1 (1998) 21-22
Panden
Schapenmarkt
Achter het Verguld Harnas 2-4
M 1351

Achter het Verguld Harnas 2

Achter het Verguld Harnas A 448a (????)
Achter het Verguld Harnas 2 (1909)
1910C.L.F. van Deursen (onderwijzeres) - J.H. van Deursen (particulier)
1919C.La.Fa. van Deursen (onderwijzeres) - J.H. van Deursen (particulier)
1923Anna E.H.M. van Deursen (kantoorbediende) - Constantia L.Fr. van Deursen (onderwijzeres)
1928mej. H.J.M. v.d. Heijden - wed. W.A.M. v.d. Heijden
1943J.H. van Deursen (koopman)
Achter het Verguld Harnas 4

Schapenmarkt A 436 (1875)
1875jonkh. J.A. Boreel de Mauregnoult (1e luit. der maréchaussées stafofficieren te 's-Hertogenbosch)
Wolvenhoek A 436 (1880)
Achter het Verguld Harnas A 448 (????)
1881W.K. Erfman (comm. 's rijks belast.) - wed. M. van Osch (partikuliere)
1881L. Verkuijen (mr. huis en decoratieschilder)
Achter het Verguld Harnas 4 (1909)

Achter het Verguld Harnas 6
M 1353

Wolvenhoek A 435 (1865)
1865A. Claassens (mr. broodbakker)
Achter het Verguld Harnas A 435 (????)
1875B. Janson-Alberse (modist)
Achter het Wildvarken A 447 (1880)
Achter het Verguld Harnas A 447 (????)
1881J.H. van Ham
1908mej. Janson-Alberse - W.G. Vos (brooddepôt de Korenbloem)
Achter het Verguld Harnas 6 (1909)
1910M.H. Dazert (mr. kleermaker) - L. Dicker (klerk)
1919A.J. Jansen (banketbakker)
1928Heli (reproductieinrichting) - C.S. van Vessem - H. Vessem
1943Heli (reproductieinrichting) - C.S. van Vessem (bouwk. teekenaar)

Achter het Verguld Harnas 8
M geen

Wolvenhoek A 434 (1865)
1865I.A.H. Dirks (barbier en paruikenmaker)
Achter het verguld Harnas A 434 (????)
1875G.G. Dirks (goud en zilversmid) - J.A.H. Dirks (barbier en paruikenm.) - J.J.A.F. Kannemans (2e luit. 3e regement vesting-artillerie)
Achter het Verguld Harnas A 446 (1880)
1881J.A.H. Dirks (barbier en paruikemaker) - R. Dirks (modiste)
1908B.Th.M. Dirks (modiste) - G.J.J. Dirks (barbier)
Achter het Verguld Harnas 8 (1909)
1910B.Th.M. Dirks (modiste) - G.J.J. Dirks (barbier)
1919M.Ph. Nort (1e en 2e hands meubelmagazijn)
1928M.Ph. Nort
1943M.L.G. van Overdijk (kleermaker)
19??? (IBO sieraden)

Achter het Stadhuis
 
Achter het Wild Varken
Achter het Verguld Harnas 15-9

Achter het Verguld Harnas 15

Achter het Verguld Harnas 13 (????)
1943J.A.W. van Santvliet (handelsreiziger cliché-fabriek)
Achter het Verguld Harnas 13

Achter het Verguld Harnas 13 (????)
1943F. Dekker (architect)
Achter het Verguld Harnas 11

Achter het Verguld Harnas 11 (????)
1943Th. Kamp (bedrijfsleider)
Achter het Verguld Harnas 9

Achter het Verguld Harnas 9 (????)
1943M.J. Heinen (boekhandelaar)

Achter het Verguld Harnas 7-5

Achter het Verguld Harnas 7

Keizerstraat G 237 (1875)
1875C. van Mierlo (mr. timmerman)
Achter het Verguld Harnas G 237 (????)
1881L.F. Schiebergen (adjunct-commies bij den burgerlijken stand) - E. Schiebergen-Crefcoeur (in modes)
1908M.Ph. Nort (koopman in manufact.)
Achter het Verguld Harnas 7 (1909)
1910M.Ph. Nort (koopman in manufact.)
1919Jos. ten Bosch (reiziger) - M.Ph. Nort (1e en 2e hands meubelmagazijn) - Leo Prager (stoffeerder)
1928A.J.J. v.d. Heuvel
1943F.A.W. Willems
2003? (Queen) dameskleding
Achter het Verguld Harnas 5

Achter het Verguld Harnas G 237a (????)
1908wed. J.J.B. Crefcoeur-Duppen - P. Hofslag (comm. der posterijen)
Achter het Verguld Harnas 5 (1909)
1910M. Godeau - wed. L.T. Schiebergen
1919N. Boots (pensionhouder) - W. Limpels (klerk)
1928W.F.P.J. Louwers
1943W.H.F. van Lith (stucadoor) - W.L. van Lith (boekbinder)

Achter het Verguld Harnas 3
Rijksmonument

Keizerstraat G 238 (????)
1875J.F. Beckman (generaal-majoor, bevelhebber in de 2e militaire afdeeling)
Achter het Verguld Harnas G 238 (????)
1881J.P.N. Spijkers (mr. schoenmaker)
1908W.F. Clerks (winkelier, mr. timmerman)
Achter het Verguld Harnas 3 (1909)
1910W.F. Clerks (winkelier, mr. timmerman)
1919Schoenenmagazijn de Adelaar

Achter het Verguld Harnas 1
Rijksmonument

Achter het Verguld Harnas G 1a (1908)
Achter het Verguld Harnas 1 (1909)
1910L.J.M. Pernot (wijnhandelaar)
1919P.J.M. v.d. Well Well (particulier)
1923Ambrosius A. van den Dungen (koopman in kol. waren en manufacturen)
1928A.A. van den Dungen - wed. J. Zoetelief
1943H.A.P.J. Goedmakers (stoker)

Vughterstraat
Postcodes
  5211 HL  1..33
  5211 HL  2..10
Straatindeling
  1906 : 1351..1364 (Mosmans: Noord)
  1909 : rechts 1..7, links 2..8
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 232

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XVIII

n: vermelding in een voetnoot