Agentschap der Nederlandse Bank
Gasselstraat 26
Amsterdamse Bank en Incassobank
Visstraat 59-55