afb. A.F.A.M. Wetzer, 26 augustus 2007

Smalle Haven 197

Van 17e eeuwse oorsprong. Gelegen naast voormalige kaaspakhuis "De vooze Turf".
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)