afb. A.F.A.M. Wetzer, 26 augustus 2007

Sint Jorisstraat 25 t/m 105

Vormde vroeger ingang voor het broederhuis.
Gemeente 's-Hertogenbosch