afb. Ed Hupkens, 18 augustus 2007

Jan Heinsstraat 14-18

Vervallen

Gelegen op de vroegere "Esplanada", vormde het waarschijnlijk een achterom voor het achter de kerk gelegen binnenterrein. Lange tijd is deze plek onbebouwd gebleven in verband met de afbraak van de oorspronkelijke bebouwing ten behoeve van het schootsveld voor de Citadel.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)