afb. Ed Hupkens, 2 augustus 2007

Hinthamerstraat 92-94

Afgesloten met deur naar woning in portiek; in 1955 dichtgebouwd; straatnaam niet opgenomen in straatnamenregister.
Ed Hupkens