A
Assumptionisten
B
Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus
Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo
Broeders van Dongen
Broeders van Goede Werken
Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
C
Congregatie van Liefdadigheid van Jezus en Maria, de Moeder van den Goeden Bijstand
Congregatio Augustinianorum ab Assumptione
D
Dochters van de Goddelijke Heiland
K
Kerk en parochie van het Allerheiligst Sacrament te 's-Hertogenbosch
M
Missiezusters van het Kostbaar Bloed
P
Priesters van O. L. Vrouw Hemelvaart
S
Sanatorium Mariaoord in Rosmalen
W
Weense Zusters
Z
Zuster van Barmhartigheid van Ronse
Zusters van de Goddelijke Verlosser
Zusters van de HH Harten
Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid