Jan van Vladeracken

? - 30 augustus 1532

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Vladeracken

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Van Vladeracken' in: Taxandria 13 (1906) 201; PB 109v; SP 1274 275r, 1276 6r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 442, III 302, 313, 325; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Geffen' in: Taxandria 37 (1930) 285; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 27; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van het geslacht van Randerode genaamd Van der Aa en der daarvan afstammende familien' in: Taxandria 3 (1896) 181; VRTHEIM, 'Van Vladeracken' in: Taxandria 42 (1935) 123.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Veekens

Johan van Vladeracken, Heer van Nuland 1505-1519

door Martien Veekens

Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

83r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 799-800

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 98, 122, 239, 245, 372, 374, 382n, 441, 480

n: vermelding in een voetnoot