Elisabeth Maria Clara Vermeulen

's-Hertogenbosch 26 mei 1797 - 's-Hertogenbosch 3 april 1862

Duijvendak

Elisabeth Maria Clara Vermeulen

361
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 361
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 344, 359, 361

n: vermelding in een voetnoot