Franciscus Xaverius Joseph Marie Verheijen

's-Hertogenbosch 1 maart 1829 - 's-Hertogenbosch 8 januari 1904 (74)

Functies

Jhr. mr. Franciscus Xaverius Josephus Maria Verheijen

99
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 99
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 83
Afbeeldingen
  • 8 januari 1904
  • 30 mei 1889
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 99

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 124

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 391; Bijlage 17, 94, 99, 101-102, 104, 106-107, 120, 136-137, 141, 202, 207, 214, 219, 225, 228-229

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 322

Nederland's Adelsboek (1953) 36

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 83

n: vermelding in een voetnoot