afb.

Franciscus Xaverius Verheyen

Loon op Zand 11 februari 1779 - Loon op Zand 22 augustus 1851 (72)

Duijvendak

Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Verheijen

358
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 358
Genealogie
Van Kempen

Mr. F.X. Verheijen

Loon op Zand 1779 - aldaar 1854

370
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 370
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

7v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 42, 60, 83, 97, 100, 101
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Verheyen.
De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 42
 
1904

Redactie

Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Verheyen
Nederland's Adelsboek (1904) 530-531
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1927) 339-340; (1931) 364; (1935) 366; (1939) 372; (1941) 270; (1953) 35-36; (1965) 182-183; (1971) 185

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 147

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 58-59, 76-77, 189

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 784

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 125, 127, 180, 187, 263, 279-281, 323, 355; Bijlage 15, 39-40, 43, 45-46, 94, 96, 99-102, 104, 106-107, 116, 118, 120, 122-123, 132-134, 139-140, 156, 158, 162, 179, 212-215, 217, 220-221

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 68, 85, 142, 300, 344, 358, t6.6, t7.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 94, 100

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 20, 70-71, 94, 174, 194-195, 253, 266, 268-270, 298-299, 370

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 643

G.M. van der Velden, De kosterij van Bokhoven 1369-1969 XXXVI (1976) 108, 112, 124

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 42, 60, 83, 97, 100, 101

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 349

n: vermelding in een voetnoot