Abdias Velingius (zoon van Wilhelmus) 
Groningen 21 augustus 1721 - 15 oktober 1803
 
Functies
21-06-1744 predikant Benthuizen
17-09-1747 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1749) afgezet 1750
00-00-1750 predikant Kleef (Kleef) 1750 tot 1757
00-00-1757 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar)
09-12-1759 predikant Heusden
09-01-1763 predikant Bergen op Zoom
00-00-1796 emeritus
 
Lieburg
Abdias Velingius
Classis: 's-Hertogenbosch
Plaats: 's-Hertogenbosch
Periode: 1747-1750, 1757-1759
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Sassen
Abdias Velingius
Door prof. dr. F.L.R. Sassen

275
276
277
278
279
280
281
282
283
F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III ('s-Hertogenbosch 1969) 275-284
 
Artikelen
1949

Van Alphen

Abdias Velingius
In 1794 garnizoenspredikant te Kleef
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
1969

F.L.R. Sassen

Abdias Velingius
Groningen 21 augustus 1721 - Berlicum (NB) 1803
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 275
2000

Marcel Jansen

Biografie : Abdias Velingius, 1721-1803 : 'Een clandestijne huwelijx velooving'
Bossche Bladen 4 (2000) 137-138  [pdf]