afb.

Cornelis Antonius Teulings

's-Hertogenbosch 16 maart 1819 - 's-Hertogenbosch 9 mei 1891 (72)

Rijtuigfabriek C.A. Teulings
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 94, 95, 115

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) 48, 52, 53, 89, 191, 192, 202, 220

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 199

n: vermelding in een voetnoot