afb.

Cornelius Franciscus Xaverius Smits

Den Dungen 29 juli 1876 - Reek 12 december 1937 (61)

Archief
Encyclopedie van Noord-Brabant

C.F. Xavier Smits

61
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 61
Artikelen
1937

Dr. C. F. Xavier Smits †

In den ouderdom van 61 jaar is vandaag te Reek overleden dr C. F. Xavier Smits.
Dr Smits, die als geschiedkundige grooten naam heeft verworven, werd te Den Dungen geboren en priester gewijd in 1902. Op 19 November 1907 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de archaeologie op proefschrift: „De kathedraal van 's-Hertogenbosch” en op stellingen. Hij werd op 16 Augustus 1905 benoemd tot commies-chartermeester aan het Rijksarchief te Den Bosch. Deze functie nam hij waar tot 1913. Verscheidene werken van zijn hand verschenen, o.a. schreef hij een werk over de grafzerken in de St. Jan.
Als lid van het dagelijksch bestuur van het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant had hij deel aan de leiding van het genootschap.
Voor onderscheiden bisschoppen ontwierp hij de wapens. Van het bisschoppelijk museum te Den Bosch was hij conservator.
Voorts was dr Xavier Smits lid der Kon. Academie van Wetenschappen in België. De Kroon erkende zijn verdiensten door hem te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Z.H. de Paus verleende hem het erekruis „Pro ecclesia et pontifice”. In 1923 werd dr Smits benoemd tot pastoor te Reek. Tijdens zijn pastoraal kwam in 1926 een Lourdesgrot tot stand met een ruim processieterrein. De processie naar deze grot werd door Z.H. de Paus met een volle aflaat en andere geestelijke gunsten verrijkt.
De uitvaart zal geschieden op Dinsdag a.s. des morgens te 10 uur te Reek.
Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad vrijdag 12 november 1937
 
2000

Ton Cruijsen

Een doctor als pastoor
Van Boerendorp naar Burgerdorp deel 2 (Scaijk-Reek 2000) 48-52
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 126

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 61

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 141

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 85

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 72

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 11, 14, 17, 21n, 59n, 79, 79n, 93n, 96, 98, 105n, 112n, 127, 129, 129n

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 77, 78, 81, 245, 294, 308

n: vermelding in een voetnoot