Maria Helena Smits van Eckart

Eindhoven 3 januari 1819 - 's-Hertogenbosch 28 oktober 1896 (77)

Duijvendak

Jkvr. Maria Helena Smits van Eckart

349
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 349
Genealogie
Afbeeldingen
  • 28 oktober 1896
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 102, 106

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 349, 342-343

n: vermelding in een voetnoot