afb.

Leopold Boudewijn Constantius Lodewijk van Sasse van Ysselt

Boxmeer 29 juli 1819 - Boxmeer 24 september 1906 (87)

Duijvendak

Jhr. Mr. Leopoldus Boudewijn Constantinus Lodewijk van Sasse van Ysselt

346
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 346
Genealogie
Wildeman

Jhr. Mr. Leopold Boudewijn Constantius Lodewijk van Sasse van Ysselt

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 98
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 7 (1889) 31

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 61-62, 184

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 243; Bijlage 21, 46, 49-50, 98, 101, 104, 106, 121, 131, 133, 138, 141, 180, 192

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 346

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 98

n: vermelding in een voetnoot