afb.

Leopold Boudewijn Constantius Lodewijk van Sasse van Ysselt

Boxmeer 29 juli 1819 - Boxmeer 24 september 1906 (87)

Duijvendak

Jhr. Mr. Leopoldus Boudewijn Constantinus Lodewijk van Sasse van Ysselt

346
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 346
Genealogie
Wildeman

Jhr. Mr. Leopold Boudewijn Constantius Lodewijk van Sasse van Ysselt

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 98
Afbeeldingen
  • 15 oktober 1892
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 7 (1889) 31

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 61-62, 184

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 243; Bijlage 21, 46, 49-50, 98, 101, 104, 106, 121, 131, 133, 138, 141, 180, 192

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 346

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 98

n: vermelding in een voetnoot