afb. 1909

Alexander Frederik Oscar van Sasse van Ysselt

Waalwijk 20 april 1852 - Interlaken, Zwitserland 6 augustus 1939 (87)

Geacht lid van beide Kamers, dat niet zo vaak het woord voerde, maar wel altijd 'het oor' van de vergadering had. Bleef tot op zeer hoge leeftijd Kamerlid. Sympathieke rechter, later rechtbankpresident in Den Bosch die als een wat vaderlijke figuur de rechtszittingen op een ontspannen manier leidde. Scherpzinnig jurist. Werd in 1901 door het district Den Bosch tot Tweede Kamerlid gekozen en was justitie-woordvoerder van de RK-fractie. Verdedigde het bestaan van de Senaat door haar te vergelijken met een beroepsinstantie in de rechtspraak. Stapte in 1929 zelf over naar de Eerste Kamer. Tevens voorzitter van de Hoge Raad van Adel.
RKSP, Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1901-1939: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer
Parlement & Politiek
Biografisch jaarboek

Sasse van IJsselt, Jhr. Mr. Alexander Oscar van

Biografisch Jaarboek : De Nederlandsche Ridderorden 1937-1938 1 (1939) 112
Brabantse biografieŽn

Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939)

rechter, politicus, historicus

146
147
148
149
Bronnen
ēF.J. van Lanschot, Levensbericht van Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, in: Jaarboek Maatschappij der Letterkunde, 1941-42, 124-129
ēFamiliearchief Van Sasse van Ysselt, particuliere collectie te Maastricht
ēChronologische lijst der geschriften van Jhr. mr. A.F.O van Sasse van Ysselt, in: Lijst van geschriften van de leden van de vereeniging tot bevordering van de wetenschap onder katholieken in Nederland 1940, 's-Gravenhage, 1941, 79-93
Maarten Duijvendak in íBrabantse biografieŽní 1 (1992) 146-149
Duijvendak

Jhr. Mr. Alexander Frederik Oscar van Sasse van Ysselt

346
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 346
Functies

Jhr. mr. Alexander Frederik Oscar van Sasse van Ysselt

89
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 89
Genealogie
Onderscheiding(en)

Alexander Frederik Oscar van Sasse van Ysselt

  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 15 augustus 1904
  • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 1922
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (goud), 20 april 1922
  • Ere- en devotieridder van de souvereine orde van Malta
  • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau
  • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1939
Ridderorden

Sasse van IJsselt, Jhr. Mr. Alexander Frederik Oscar van

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 254
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 98
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Alexander Frederik Oscar van Sasse van Ysselt.
De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 98
 
1905

Redactie

Jhr. Mr. Alexander Frederic Oscar van Sasse van Ysselt
Nederland's Adelsboek (1905) 634
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 83
 
1922

Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van IJsselt

In aansluiting bij ons bericht van gisteren betreffende de viering van den 70ste verjaardag van het lid der Tweede Kamer, Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van IJsselt kunnen we nog het volgende mededeelen. Om 3 uur had de huldiging plaats te zijner huize door het gemeentebestuur, waar hem door den burgemeester gelijk we reeds mededeelden de gouden eere-penning der gemeente Den Bosch werd overhandigd.
De Tijd, vrijdag 21 april 1922
1928

H.J.M. Ebeling

Iets over de rouw-en wapenborden in de Sint Janskerk te 's Hertogenbosch
Taxandria 35 (1928) 274-277
 
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Alexander Frederik Oscar van Sasse van Ysselt, voorzitter 1926-1938
Taxandria XLIV (1937) 24-25
1939

Verslaggever

Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 8 augustus 1939
 
1939

W. Snoeck

jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt
Jaarboek voor munt- en penningkunde 26 (1939)
 
1986

Redactie

Sasse van Ysselt, A.F.O. van
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 12
 
1992

M. Duijvendak

Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939) : rechter, politicus, historicus
Brabantse biografieŽn 1 (1992) 146-149
2008

mr. G. Chr. Kok

jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939)
Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 128-136
 
Kunstafbeeldingen

Portret van jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, 1925

Piet Slager jr. (1871-1938)
(olieverf op doek, 133.0 x 100.5 cm)
Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939) kleinzoon van de politicus Leopold van Sasse van Ysselt, was sedert 1893 werkzaam bij de rechterlijke macht in Den Bosch. In 1925 werd hij benoemd tot president van het gerechtshof en voorzitter van het Provinciaal Genootschap.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07498)

Borstbeeld van jhr. mr. A.F.O. van Sasse van IJsselt, 1932

Aug. Falise (1875-1936)
(gegoten brons, afmetingen incl. marmer sokkel hoogte 51 cm)
Noordbrabants Museum
Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van IJsselt (Waalwijk 1852-1939 Interlaken), voorzitter van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 14773)
Afbeeldingen
  • 1925
  • 1932
  • 27 april 2021
  • 6 augustus 1939
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Jaarboek : De Nederlandsche Ridderorden 1937-1938 (1939) 112

Encyclopdie van Noord-Brabant 4 (1986) 12

Nederland's Adelsboek (1905) 634; (1927) 22, 524; (1931) 21; (1935) 28; (1939) 25, 552; (1940) 620; (1951) 67; (1958) 128; (1964) 131-132

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 9, 61, 68; 33 (2016) 141, 147, 154

Onze Afgevaardigden (1905) 252, 253

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 89

Felix Bosch, 'Steeds op de bres, waar het zijn Brabant geldt : De lokale vertegenwoordiging van jhr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939)' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 40 (2023) 111-139

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 14-15, 23, 55, 61-62, 71, 91, 93, 189, 211

Margriet van Boven e.a., Noordbrabants Museum (1979) 14, 16, 27

C.J.G. Bredius, Naamlijst van de leden der rechterlijke macht (1924) 5

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 116-117

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 2, 302

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 110, 118-119, 134 (afb. 2.14), 135, 239, 287-288, 297, 450-451, 476, 501, 506; Bijlage 18, 48, 50, 131-133, 136-137, 140-141, 143-144, 147, 206, 215, 219, 225

M. Duijvendak, 'Jhr mr A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939)' in: Brabantse biografieŽn 1 (1992) 146-149

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 13, 75, 77, 78, 90, 91, 346, t8.7, t9.3

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 359, 366

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 34

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 454

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 46, 49, 50, 55, 57

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) XII, XIII

A.J.L. Juten, 'Een tachtig-jarige Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt' in: Taxandria (1932) 89-90

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 17

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 128-136, 279, 317

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 82

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 303n

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 11, 16, 28n, 47n, 73n, 77n, 86n, 87n, 89n, 90, 90n, 91n, 98, 106n, 127n

Redactie, 'In Memoriam Jhr. Mr. A.F.O. Sasse van Ysselt' in: Taxandria (1939) 225-240

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 254

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 62, 256, 260, 261

Varia Historica Brabantica III (1969) 116

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 237

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 129

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 98

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 8

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LXXXIV

n: vermelding in een voetnoot