afb.

Lambertus Antonius Thomas Rooijackers

Veghel 14 april 1905 - 's-Hertogenbosch 14 februari 1980 (74)

(bekend onder de naam Rooyackers), vicaris-generaal van de bisschop van 's-Hertogenbosch (Veghel 14 april 1905 - 's-Hertogenbosch 14 februari 1980). Zoon van Chistiaan Michael Rooijackers, hoofdonderwijzer, en Johanna Elisabeth Fleskens.
resources.huygens.knaw.nl
Functies

L. Rooijackers

Functies / onderscheiding(en)

  • Em. Vicaris-generaal Bisdom 's-Hertogenbosch
  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1969
  • Lid sociėteit Amicitia en De Zwarte Arend, 1976-1980
Afbeeldingen
  • 14 februari 1980
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (1985) 473-474

H. Beex en J.G. Dukker, 'Gesprek met mgr. L. Rooyackers', in Bisdomblad 51 (1973) 15-16 (13 april) 11-16

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 110, 311

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet : Wegbereiders van een vernieuwingsbeweging (Tilburg, 1973) 44-46, 186-189

J. Spitz, Waren wij maar aan de basis ('s-Hertogenbosch: St. Willibrord Vereniging, 1973)

n: vermelding in een voetnoot