afb. Onbekend

Thomas Cornelius van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 10 juni 1751 - 's-Hertogenbosch 15 september 1818 (67)

Bossche wijnhandelaar, die in de Franse tijd in het bestuur van zijn stad en provincie kwam en in 1814 zitting had in de Vergadering van Notabelen. Als katholiek stemde hij tegen de ontwerp-Grondwet.
in de periode 1814: lid notabelenvergadering
Parlement & Politiek
Archief
Duijvendak

Thomas Cornelis van Rijckevorsel

340
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 340
Functies

Thomas Cornelius van Rijckevorsel

Functies / onderscheiding(en)

  • 1815. Vice-president Commissie der Godshuizen te 's-Hertogenbosch, 1815 (pj)
Genealogie
Juten

Thomas Cornelis van Rijckevorsel

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 80, 81; (1910) No. 78
Mommers

Rijckevorsel, Thomas Cornelis van

R.K.

514
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 541
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 36, 51, 58, 73, 79, 85
Artikelen
1904

Redactie

Thomas Cornelis van Rijckevorsel
Nederland's Adelsboek (1904) 366
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 80, 81, 82
 
1910

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1910) Tweede Serie, No. 78
 
1935

Redactie

Thomas Cornelis van Rijckevorsel
Nederland's Patriciaat (1935-36) 318-319
 
1958

H.F. van den Eerenbeemt

Ontginningen in Noord-Brabant bij de aanvang der 19e eeuw : De activiteiten van Th.C. van Rijckevorsel, A. Martini en F. van Lanschot in Vught
Brabantia 5 (1958) 113-137
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1938) 505

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 9, 35, 40, 47, 49, 72, 139, 147-148, 150, 191, 195

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 117, 125, 321; Bijlage 128, 179

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 7, 49, 51, 54, 83, 99, 100 (afb.), 315, 340, 361, t5.1, t5.2, t5.3, t5.4, t10.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 111, 217

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 130, 131, 132, 241

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 96, 106, 106n, 18-110, 110n, 111, 114

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 31, 104, 109, 208, 209

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 80, 81; (1910) No. 78

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 514

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 81, 93

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 183

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 243

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 36, 51, 58, 73, 79, 85

n: vermelding in een voetnoot