afb.

René Anton van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 5 februari 1896 - Berlicum 14 februari 1967 (71)

Archief
Functies

jhr. mr. René Anton van Rijckevorsel

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Burgemeester van Berlicum
  • Voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
  • Regerend Proost van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

27v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afbeeldingen
  • 14 februari 1967
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 311

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LXXXIII

n: vermelding in een voetnoot