Ludovica Antonia Maria van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 30 juni 1822 - 's-Hertogenbosch 10 februari 1878 (55)

Duijvendak

Ludovica Antonia Maria van Rijckevorsel

342
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 342
Genealogie
Afbeeldingen
  • 10 februari 1878
  • 30 juni 1871
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 342, 367-368

n: vermelding in een voetnoot