afb. François Xavier Joseph Jacquin (toegeschreven aan), 1817

Joannes Franciscus van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 26 maart 1780 - 's-Hertogenbosch 28 november 1839 (59)

Duijvendak

Johannes Franciscus van Rijckevorsel

340
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 340
Genealogie
Juten

Johannes Franciscus van Rijckevorsel

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 78
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

7v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 80
 
1910

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1910) Tweede Serie, No. 78
 
Afbeeldingen
  • 1800-1824
  • 28 november 1839
  • na 1860
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 4 (1886) 32

Nederland's Adelsboek (1950) 415-416

Nederland's Patriciaat (1935/36) 319-320

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 660

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 50, 96, 101, 116, 121, 128, 179 (afb. 3.3); Bijlage 50, 96, 101, 116, 121, 128

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 7, 54, 84, 139, 315, 350, 367, t5.2, t6.3, t10.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 209, 220n

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 195, 241, 242

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 80; (1910) No. 78

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 368

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 78

J.M.M. van der Vaart, Sterrebos, het Groot Heyvelt op Oud Herlaer (2017) 53

n: vermelding in een voetnoot