afb. Jacques Joseph Eeckhout, 1839

Jacobus Josephus van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 7 februari 1785 - Ubbergen 10 april 1862 (77)

Kandidaat ILVB 15 september 1806
Broeder 26 september 1809
Honorair proost 26 september 1849
Duijvendak

Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel, heer van Rijsenburg

343
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 343
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

7v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 85
Artikelen
1904

Redactie

Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel
Nederland's Adelsboek (1904) 368-369
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 82
 
Afbeeldingen
  • 10 april 1862
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1950) 415, 423

Nederland's Patriciaat (1935/36) 319

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 143

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 148

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 661

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 152 (afb. 2.15), 185, 321, 363; Bijlage 19, 93-103, 105-106, 116, 119, 121, 123, 126-128, 133

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 325, 343

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 85

n: vermelding in een voetnoot