Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 30 augustus 1818 - Nijmegen 7 mei 1894 (75)

Archief
Duijvendak

Jhr. Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel

343
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 343
Genealogie
Juten

jhr. Franciscus Josephus van Rijckevorsel van Kessel

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 81
Artikelen
1904

Redactie

Jhr. Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel
Nederland's Adelsboek (1904) 367
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 81
 
Afbeeldingen
  • 7 mei 1894
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 293

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 21, 94, 98-99, 101-103, 106-107, 119-122, 127, 129, 131, 219

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 78, 91, 343, t8.3, t8.5, t9.3

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 379

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 81

Nederland's Adelsboek (1926) 485; (1930) 490; (1934) 486; (1938) 505-506; (1948) 216; (1958) 71; (1964) 73-74; (1970) 78

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 100, 185, 190

n: vermelding in een voetnoot