afb. Joseph Delin, 1862

Cornelius Richardus Edmundes van Rijckevorsel

's-Gravenhage 22 november 1829 - 's-Hertogenbosch 11 oktober 1876 (46)

Duijvendak

Jhr. Mr. Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel

343
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 343-344
Functies

Jhr. mr. Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel

69
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 88
Genealogie
Kwartierstatenboek

Van Rijckevorsel-Van Heyst

134
L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

14v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 79, 85
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel
's-Gravenhage (1903) No. 79, 85
 
Afbeeldingen
  • 10 oktober 1876
  • 7 mei 1858
  • 24 november 1919
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 3 (1885) 91

Nederland's Adelsboek (1926) 493-494; (1930) 497; (1934) 494; (1936) 148; (1938) 512; (1939) 474; (1950) 429-430; (1953) 376; (1954) 217; (1958) 80, 84-85; (1959) 323; (1964) 87-88; (1970) 89, 93-94

Nederland's Patriciaat (1910) 290

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 88

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 293

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 663

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 152 (afb. 2.16), 196, 209; Bijlage 17, 93-95, 99-100, 102-103, 106, 108-109, 121, 123, 126-129, 133, 137, 141, 149-150, 214-216, 219, 225

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 73, 89, 325, 334, 343-344, 366, t7.2, t7.6, t7.8

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 213, 232

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 287, 317

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 70, 99, 100

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 79, 85

n: vermelding in een voetnoot