afb.

Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 10 februari 1882 - 's-Gravenhage 30 april 1957 (75)

Uiterst correcte Brabantse regent, die diverse functies bekleedde op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Was onder meer Tweede Kamerlid, voorzitter van de Brabantse Tuinbouwbond en plaatsvervangend rechter bij de Krijgsraad. In de Tweede Kamer sprak hij onder meer over waterstaat, koloniale zaken en justitie. Sinds 1928 een nogal vormelijke Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Die correcte, welwillende houding betrachtte hij ook tegenover de bezetter en dat werd hem niet in dank afgenomen. Kreeg daarom in 1945 ontslag als Commissaris.
in de periode 1916-1945: lid Tweede Kamer, Commissaris van de Koning(in)
Parlement & Politiek
Encyclopedie van Noord-Brabant

Van Rijckevorsel

467
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 467
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Nederlandse Leeuw
Ridder
Overige Buitenlandse Orden
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

33v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1935

Redactie

Thomas Cornelis van Rijckevorsel
Nederland's Patriciaat (1935-36) 333-334
 
1961

Redactie

Jhr. Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1961) 143-145
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1973)
 
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 72, 73, 152-153

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 114-115

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 668

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 103, 105, 125, 128

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 43, 51, 52, 57, 59, 61, 62, 63, 93, 110; III. 46

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 245

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 96, 97, 104

Nederland's Adelsboek (1931) 94; (1935) 97; (1938) 516; (1950) 434; (1951) 239; (1958) 90, 227; (1964) 94, 236; (1970) 100; (1985) 418

J.L.G. van Oudheusden en J.A.M. Verboom, Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden (1977) 27

Henriette Straub e.a., Een bevlogen orkest uitgelicht : Het Brabants Orkest 1950-2000 (2000) 20

G.N.M. Vis, 'Provinciaal bestuur in Noord-Brabant' in: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (1989) 65

n: vermelding in een voetnoot