afb.

Cornelis Carolus Prinsen

Aarle-Rixtel 28 maart 1852 - 's-Hertogenbosch 2 maart 1941 (88)

Op zondag 2 maart 1941 overleed op negenentachtigjarige leeftijd in het Sint Antoniusgesticht, gelegen in de Hinthamerstraat, monseigneur C.C. Prinsen, de zeer geliefde oud-pastoor van de Sint Jacobskerk en proost van het kapittel der kathedrale basiliek. Hij was een sociaal priester bij uitnemendheid. Bijzondere aandacht had hij voor het katholieke onderwijs en hij was ook de eerste die in zijn parochie in 1905 een patronaat oprichtte, zowel voor jongens als voor meisjes. Door de parochianen is in 1936 een blijvend teken van hun dankbaarheid geplaatst op het plein voor de Sint Jacobskerk, een monument van de beeldhouwer Alkbert Termote, voorstellend de Goede Herder. Monseigneur Prinsen werd ere-burger van de stad, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw en officier in de orde van Oranje-Nassau.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3
Archief
Encyclopedie van Noord-Brabant

Cornelius Carolus Prinsen

Aarle-Rixtel 1852 - 's-Hertogenbosch 1941

369
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1985) 369
Functies

Cornelis Carolus Prinsen

Functies / onderscheiding(en)

  • Pastoor van St. Jacob
  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1923
  • Waarnemend voorzitter Ned. R.K. Huisvestings-Comité, 1924 (pj)
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (goud), 24 mei 1925
  • Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw
Genealogie
Ridderorden

Prinsen, Cornelius Carlus

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 243-244
Artikelen
1924

J. Pastoor

Mgr. C.C. Prinsen
Gedenkboek Ned. R.K. Huisvestings-Comité te 's-Hertogenbosch (1924) 5-6
 
1933

G. Jan J. van Rooij

Overwegingen bij mijn tachtigsten verjaring 1853 27/10 1933
s.n. (s.l. 1933)
 
1941

P.J.M. van Gils

Mgr. C.C. Prinsen : Portretstippels bijeengelezen door dr. P.J.M. van Gils, pr.
Instituut voor doofstommen (St. Michielsgestel 1941)
 
1989

G.J. Jorissen

De sociale actie van de Bossche priester C.C. Prinsen in de periode 1892-1917
KUB (Tilburg 1989)
 
1996

Redactie

Wie was dat?.. Mgr. C.C. Prinsen
Het hagelkruis (1996) 19-20
 
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke
KringNieuws 5 (1997) 13-15
 
Afbeeldingen
  • 1920
  • 1935
  • 2 maart 1941
  • 4 maart 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 167, 170

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 328, 332, 366

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 141

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 18, 181-183; II. 295, 379,422, 450, 459-166, 460n, 468, 489, 517, 519-521, 521n, 522, 523, 525-532, 535, 536, 538, 539, 541, 620

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 47, 64, 104, 105, 106, 107, 108, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 231, 281, 282, 285, 287, 288, 291, 293, 307

J.Th. Janssen, Kabinet van de Minister: Koninklijke Onderscheidingen, (1914) 1920-1940 (1982) 18-19

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 184

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 244

A.H.M. van Schaik, Dr. Hendrik Moller 1869-1940 (1988) 125-126

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 243-244

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 268, 344, 390

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 113, 226, 238

n: vermelding in een voetnoot