afb. 1858

Adrianus Franciscus Mulders

Orthen 28 januari 1774 - 's-Hertogenbosch 11 april 1863 (89)

Bossche bierbrouwer, die in zijn woonplaats in 1798 in het stadsbestuur kwam en na 1815 geruime tijd en tot op hoge leeftijd wethouder was. Had in maart 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen in Amsterdam.
Functies

Adrianus Franciscus Mulders

Functies / onderscheiding(en)

  • Wethouder van 's-Hertogenbosch, 2 januari 1835 - 11 april 1863
  • Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, 23 april 1841 - 9 september 1850
  • Bestuurder broederschap St. Lucas
  • Regent van het roomsch armenweeshuis
Genealogie
Afbeeldingen
  • 22 februari 1807
  • 1858
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 292

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 40

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 220n

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 35

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXIX

n: vermelding in een voetnoot