drs. Wilhelmus Franciscus Muerkoster

's-Hertogenbosch 18 juni 1890 - 's-Hertogenbosch 14 april 1963 (72)

Archief
Functies

W.F. Muerkoster

Functies / onderscheiding(en)

  • Voorzitter Stichting Cupertino
  • Voorzitter Bossche afdeling Nederlands Klassiek Verbond
  • Voorzitter Algemene Commissie Kinderverpleging em Kinderbescherming
  • President bestuur van Huize 'de la Salle' te Boxtel
  • Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 24 april 1951
  • Culturele penning 's-Hertogenbosch (zilver), 4 april 1963
Genealogie
Artikelen
1963

Onderscheiding

DEN BOSCH, 6 april - Het gemeentebestuur heeft aan drs. W. Murkoster om zijn vele culturele en sociaal-charitatieve verdiensten voor de Bossche gemeenschap de Jeroen Boschpenning in zilver toegekend. Ze werd hem uitgereikt door burgemeester mr. R. Lambooy aan het begin van de maandelijkse bijeenkomst van het Nederlands Klassiek Verbond en Ex OriŽnte Lux. De penning is aan drs. Murkoster mede toegekend ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Nederlands Klassiek Verbond. De culturele activiteit van de heer Murkoster strekt zich vooral uit op het gebied van de klassieke talen.
De Tijd, zaterdag 6 april 1963
1963

Verslaggever

Grote verdiensten op terrein van de zwakzinnigenzorg : Drs. W. Murkoster plotseling overleden
Brabants Dagblad, dinsdag 16 april 1963 | 3