Franciscus Wilhelmus Loutermans

's-Hertogenbosch 18 augustus 1750 - 's-Hertogenbosch 14 januari 1820 (69)

Duijvendak

Franciscus Wilhelmus Loutermans

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
Genealogie
Kwartierstatenboek

Van Rijckevorsel-Van Heyst

134
L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134
Mommers

Lautermans, Franciscus Wilhelmus

R.K.

450
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 450
Afbeeldingen
  • 3 september 1831
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327, 355

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 113

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 37, 38, 245, 248, 450

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 93, 191n; III. 303

n: vermelding in een voetnoot