afb.

Henricus Ferdinandus Maria van Lanschot

's-Hertogenbosch 28 april 1842 - 's-Hertogenbosch 11 december 1883 (41)

Biografie

Henricus Ferdinandus Maria van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Duijvendak

Mr. Henricus Ferdinandus Maria van Lanschot

325
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 325
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

17v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1995

Jan Walravens

Bossche burgemeesters in perspectief 1850-1970
's-Hertogenbosch 4 (1995) 115-128
2023

Len Janssens

De carrière van een Bossche burgemeester: van ongewenst tot hoog gewaardeerd, en toch vergeten
Erfgoed 's-Hertogenbosch
Boeken
1972

F.G.G. Govers

Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901, XXV
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1972
 
Afbeeldingen
  • 11 december 1883
  • 1931
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 16

Nederland's Adelsboek (1935) 381; (1936) 479; (1939) 386; (1941) 411; (1953) 80; (1955) 144; (1959) 196; (1960) 140; (1963) 53; (1965) 202; (1967) 136; (1969) 63; (1971) 205; (1974) 146; (1980) 179; (1982) 307; (1987) 183

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 158

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 463

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 325, 333, t3.12, t7.6

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 359, 369

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 214, 232, 236, 237, 243, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 263, 267, 268, 284, 303

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 30

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 132, 153

Paul Kriele, Ge kunt me nog meer vertelle... (1989) 145-146, 150

n: vermelding in een voetnoot