Lambert vande Laerschot

? - 21 april 1535

Genealogie
Schuttelaars

Lambert vande Laerschot

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Oirschotse geslacht Vos van Beerse' in: Taxandria 5 (1898) 261; PB 244r, 316v, 320r; SMIT, 'Een onbekende genealogie Van Boort' in: Bossche Bijdragen 25 (1961) 274; SP 1270 334r, 1276 155r 440r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

84r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Lambert van de Laerschot (zoon van Willem), schepen van 's-Hertogenbosch 1522

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01062)
Zuylen

251. Labti va d' Laerscot fil. Willi

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 458

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 468

n: vermelding in een voetnoot