afb.

Nico van der Laan

Leiden 17 april 1908 - 's-Hertogenbosch 18 september 1986 (78)

Nico van der Laan studeerde in 1937 af aan de Technische Hogeschool (TH) in Delft. Zijn oudste broer Jan nam het architectenbureau van vader Leo van der Laan in Leiden over.
Samen met zijn broer Hans, die in 1927 intrad bij de benedictijnen in Oosterhout, verdiepte hij zich in de uitgangspunten van de architectuur.
Na de Tweede Wereldoorlog verzorgde Van der Laan, samen met zijn broer Hans, de lessen Kerkelijke Architectuur in het Kruithuis in 's-Hertogenbosch. De vroegchristelijke basiliek werd hierbij als voorbeeld gebruikt. Uit deze cursus kwam de Bossche School voort, een naam die door tegenstanders aan de kring rond de broers Van der Laan en hun volgelingen werd gegeven.
Een van de belangrijkste kerken van de hand van Nico van der Laan is de Sint-Martinuskerk in Gennep. Zijn broer Hans heeft zich zeer waarschijnlijk ook intensief beziggehouden met de bouw van deze kerk en er zijn tekeningen van de Gennepse kerk bekend van de hand van broer Hans. Nico steunde zijn broer weer in andere opzichten, financieel en moreel.
Nico van der Laan had vanaf 1946 een architectenbureau dat onder andere zijn naam droeg.
wikipedia
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 135, 335, 336

Wies van Leeuwen, 'Kloosters in Brabant op weg naar de eenentwintigste eeuw' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek (2015) 148

n: vermelding in een voetnoot