afb. Ad Hartjes, 1891

Alardus Wilhelmus Dominicus Kuppen

Leeuwen 31 juli 1826 - 's-Hertogenbosch 19 juli 1892 (65)

Functies

Alardus Wilhelmus Dominicus Kuppen

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd, 14 juni 1851
  • Kapelaan te Wijchen, 26 juni 1851
  • Kapelaan parochie H. Catharina te 's-Hertogenbosch, 1 juli 1852
  • Pastoor van diezelfde parochie, 30 juni 1869
  • Provisor van het Seminarie, 2 oktober 1878
  • Kanunnik van het Kathedraal Kapittel van het Bisdom, 12 september 1879
Genealogie
Vogel

Alardus Wilhelmus Dominicus Kuppen

Leeuwen 31 juli 1826 - 's-Hertogenbosch 19 juli 1892

Ton Vogel, Vijf eeuwen Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch (2023) 361
Afbeeldingen
  • 19 juli 1892
Literatuur en bronnenpublicaties

Francien van den Heuvel (red.), Vijf eeuwen Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch (2023) 371

Ton Vogel, Vijf eeuwen Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch (2023) 361

n: vermelding in een voetnoot