Cornelis Anthonij Richard van der Kun

Rijswijk 13 januari 1845 - 's-Hertogenbosch 15 juli 1902 (57)

Functies

Cornelis Anthonij Richard van der Kun

Functies / onderscheiding(en)

  • Bankier
  • President van het R.K. Weeshuis
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1876
Genealogie
Afbeeldingen
  • 15 juli 1902
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 288

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 94, 99, 104

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 299

n: vermelding in een voetnoot