afb.

Joannes Cornelius Antonius (Jan) Hezenmans

's-Hertogenbosch 23 april 1833 - 's-Hertogenbosch 16 febrari 1909 (75)

~~~
Joannes Cornelius Antonius Hezenmans, of zoals hij in de registers van de burgerlijke stand heet: Joannes Cornelius Antonius Heesemans werd geboren op 23 april 1833 te 's-Hertogenbosch.
Bron: Twee Bosschenaren door H. Hezemans
Encyclopedie van Noord-Brabant

Joannes Cornelius Antonius Hezenmans

bron: H Hezemans in Brabantia, 1954-4.

199
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 199
Functies

Jan Hezenmans

Functies / onderscheiding(en)

  • Archivaris 's-Hertogenbosch, 1877-1909
  • Kerkmeester Sint-Janskathedraal
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Genealogie
Hezemans

3. Jan Hezenmans (J.C.A.)

56
57
58
Noten
7.Gomarius Mes in Volksalmanak voor Ned. Kath., 1866 p. 95.
8.Lit. A. v. Sasse v. Ysselt in ts. Taxandria 1909; H. Ebeling in Almanak Ned. Bank 1912 met afb.; H. Hezemans in Kath. Encycl. dl. 13 1952, idem in ts. De Brabantse Leeuw 1953, in Twee Bosschenaren 1953 en in ts. Brabantia 1954; drs. F. v. d. Ven in ts. Brabantia 1958 en 1960.
H. Hezemans, Uit hetzelfde hout gesneden (1970) 56-58
Medaillon

Medaillon Jan Hezenmans 1865

Jos Graven ()
Gips, terra cotta-kleurig gesaust
hoogte 24.5 cm
breedte 21 cm

Met portret en profiel naar rechts van Jan Hezenmans, archivaris der Gemeente 's-Hertogenbosch sinds 1877.
Pendant van inventarisnummer 773
Het Noordbrabants Museum, inv.nr. 00772
Artikelen
1912

Henri J.M. Ebeling

J.C.A. Hezenmans, 23 april 1833 - 16 februari 1909
Almanak voor beambten van de Nederlandsche bank (1912) 102-108
 
1953

L. Pirenne

Studie over twee Bosschenaren : Jan en Lambert Hezenmans in het licht van hun tijd
Het Huisgezin zaterdag 31 oktober 1953
 
1953

Harry Hezemans

Familie Heezemans uit Valkenswaard
De Brabantse Leeuw 4 (1953) 52-53
 
1970

H. Hezemans

Uit hetzelfde hout gesneden : Een genealogisch-biografische schets over Hezemansen
Sprundel (mei 1970) 55-60
 
1977

Redactie

"'s-Hertogenbosch van 1629 tot 1798". Standaardwerk van Hezenmans herdrukt.
Brabants Dagblad woensdag 16 november 1977
 
1978

H. Hezemans

Jan Hezenmans. Brabants geestverwant van Alberdingk Thijm
De gebroeders Hezenmans
H. Hezemans (Sprundel 1978) 6-36
 
1979

Jac. J. Luyckx

Boekje over „De Gebroeders Hezenmans” : „Werkers aan de Sint-Jan”
Brabants Dagblad woensdag 7 maart 1979
 
1999

A.C. Maas

Hezenmans en de Sint Jan
Rond Janus en Bet 4 (1999) 10-11
 
Boeken
1879

J.C.A. Hezenmans

Gids voor de bezoekers der St. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch
St. Michiels-Gestel 1879
 
1898

J.C.A. Hezenmans

Gids voor de bezoekers der St. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch
St. Michiels-Gestel 1898
 
1953

H. J. Hezemans, L.P.L. Pirenne

Twee Bosschenaren. Jan Hezenmans, Brabantse geestverwant van Jos. Alb. Alberdingk Thijm, en Lambert Hezenmans, bekend restauratie-architect in de tweede helft der negentiende eeuw
s.n. | 's-Hertogenbosch 1953
 
1978

H. Hezemans

De gebroeders Hezenmans
H. Hezenmans | Sprundel 1978
 
Afbeeldingen
  • 16 febrari 1909
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 84, 85, 90

G.P.J. Giezenaar, De strijd tussen kerk en staat (1938) 73n, 115n

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 37

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 1, 29, 60, 82, 83, 117, 206

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 425; III. 366

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 211, 284

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 4

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 1

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 25, 27, 28, 54

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 21n, 42n, 46n, 79n, 86n, 87n, 89n

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 78, 94, 253, 300, 306

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 56

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 159

A. van Sasse van Ysselt, 'In Memoriam : Jan Hezenmans' in: Taxandria (1909) 98-101

Ch. C.V. Verreyt, 'Drie brieven van J.C.A. Hezenmans, in leven gemeente-archivaris te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1909) 180-184

n: vermelding in een voetnoot