afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 31 mei 1937

Franciscus Nicolaas Jacobus Hendrikx

Besoijen 8 april 1887 - 's-Hertogenbosch 28 mei 1956 (69)

Archief
Biografisch Jaarboek
Biografisch Jaarboek : De Nederlandsche Ridderorden 1937-1938 (1939) 117
Functies

Mgr. Franciscus Nicolaas Jacobus Hendrikx

Functies / onderscheiding(en)

  • Gewijd, 1 juni 1912
  • Kapelaan te Eindhoven, 28 juni 1912
  • Kapelaan te Helmond, 9 juli 1915
  • Kapelaan te 's-Hertogenbosch (St. Pieter), 13 mei 1921
  • Moderator R.K. Lycea te 's-Hertogenbosch, 7 september 1923
  • Rector Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch, 16 oktober 1925
  • Vicaris-generaal van het Bisdom 's-Hertogenbosch, 1931
  • Ridder in de Orde van de Nederlansche Leeuw
Genealogie
Afbeeldingen
  • 28 mei 1956
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Jaarboek : De Nederlandsche Ridderorden 1937-1938 (1939) 117

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 104, 287, 291

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 258

n: vermelding in een voetnoot