afb. Pierre Weijnen, 1897

Cornelis (Kees) Heijne

Raamsdonk 5 oktober 1869 - 's-Hertogenbosch 23 juli 1937 (67)

Adressen
Adres
Datering
Opmerking
Raamsdonk, wijk V 169
1869, 5 oktober
Geboorte
Raamsdonk, wijk V 385e
1897, 25 juni
Bij de geboorte van Co
's-Hertogenbosch, Vughterdijk I 76 (Vughterstraat 258)
1898, 1 september
Bij de geboorte van Marie
Raamsdonk, wijk V 436
1900, 6 juli
Bij de geboorte van Laurentius
Raamsdonk, wijk V 436
1901, 30 juli
Bij de geboorte van Leo
Raamsdonk, wijk V 575
1903, 12 mei
Bij de geboorte van Laurentius
's-Hertogenbosch, Lepelstraat H 116 (Lepelstraat 7)
1905, 10 november
Bij de geboorte van Cornelis
's-Hertogenbosch, Vughterdijk I 63 (Vughterdijk 136)
1907, 27 december
Bij de geboorte van Cornelis
's-Hertogenbosch, Oversingel 13
1909, 9 november
Bij de geboorte van Maria
's-Hertogenbosch, Bondstraat 2
1913, 20 juni
Bij de geboorte van Gerardus
's-Hertogenbosch, Geert van Woustraat 79
1923, augustus
Brandverzekering
's-Hertogenbosch, Geert van Woustraat 57
1925, juli
Brandverzekering
's-Hertogenbosch, Willem van Nassaulaan 32
1932, februari
Brandverzekering
's-Hertogenbosch, Geldersedam 28
1932, november
Brandverzekering
's-Hertogenbosch, Geert van Woustraat 63
1938, maart
Adriana, Kees is inmiddels overleden
's-Hertogenbosch, Ackersdijckstraat 20
1940, december
Adriana
Archief
De bekroonde komiek

Kees Heijne (1869-1937), de bekroonde komiek

Gerton Heyne, 1 februari 2023 (rev. 27 januari 2024)


Noten
1.Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 24 november 1909.
2.Echo van het Zuiden, 28 maart 1901.
3.Echo van het Zuiden, 6 oktober 1901.
4.Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 februari 1908.
5.Schillings, 1976.
6.De Noord Brabander, 14 en 15 oktober 1910.
7.Nieuwe Haarlemse Courant, 26 april 1911.
8.Dagblad van Noord-Brabant, 14 februari 1906.
9.Maasbode, 5 mei 1908
10.Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 24 oktober 1907.
11.Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 17 september 1913.
12.Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 19 januari 1910.
13.Altaarwacht is een ceremoniële erefunctie, meestal een college van mannen die het bezoeken van de H. Mis bevorderde. Soms was een altaarwacht ook verantwoordelijk voor de nachtelijke bewaking van de kerk.
Literatuur
H. Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw (1976).
Genealogie
Handelsregister
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Voordrachten
Aan het ziekbed van onzen kleinen lieveling. Dramatische schets genomen uit het leven.
Aangeteekend! Komische Solo-Scène.
Afgeraokt.
Arjaoneke en Jaoneke. Komisch duet.
Bet de Noodhulp of In den Schoonmaaktijd.
Bijna Getrouwd.
Chrisje Pruuf.
Dat heb ik niet.
De Bedroefde Recruut. Comische Solo-Scène.
De bekroonde komiek. Comische Solo scène.
De eerste altist. Komische voordracht.
De gekke Nelis. Komische scène.
De klepperman van Ratelburg. Komische voordracht.
De laatste repetitie op de vooravond van de eerste serenade, te brengen door de pas opgerichte dorpsharmonie aan den ...
De ongelukkige schoenmaker. Komische scène.
De vier Drankbestrijders.
De Vrijheid.
De ware Jacob. Komische scène.
Didomtidom Tidomtieje Didomtidomtie.
Een dankbaar 70-jarig Nederlander. Humoristisch-satyrische voordracht voor één heer.
Er is een dubbeltje verloren. Groote spectacle-ensemble scène.
Het 25-jaorig Burgemeesterschap van mijn Bruur!! Komische Voordracht voor één Heer.
Het gaat zoo maar niet den eersten keer. Komische scène.
Ik gao 't waogen! Komische voordracht voor één heer.
Ik gao ze vraogen!... Komische Voordracht voor een Heer.
Ik heet Arjoaneke. Komische scène.
Ik pluk kippen, haonen en ander wild. Komische Scène voor een Heer.
In naam des keizers of de overrompeling van het raadhuis door kapitein Köpenick.
Jan Rap en zijn Maat.
Joannes Musch naar de Bruiloft.
Kees de Hengelaar.
Kees en Jaon naar Amerika.
Keessie bij de Mobilisatie.
Lekker gelogeerd. Komische scène.
Liefdes-verklaring van Jan Stoffel.
Mijn eerste kennismaking. Bekroonde voordracht.
Mijn positie. Komische voordracht.
Mijn vrouws verjaardag. Bekroonde komische solo-scène.
Minus de Schaopherder. Komische Voordracht voor een Heer.
Moeders pappot. Komische Soloscène.
Op Audiëntie of Boer en Minister.
Stemgerechtigd. Komische scène voor een Heer.
Vaders vermaning of jongen, pas toch op! Komisch duet voor 2 heeren.
Vreeselijke moord te Intham, of Jan Inten en Mie Inten, het beroemde kermisduettistenpaar.
Waar ik trotsch op ga! Komische scène voor een heer.
Wij gaan de wijde wereld in of Kees en Jaan naar Amerika. Komisch duet voor heer en dame of voor 2 heeren.
Wij zingen erom, wij blazen erom. Oorspronkelijk kluchtspel in éen bedrijf.
Artikelen
1906

Ars Longa, Vita Brevis

... In de afdeeling voor komische voordrachten behaalden: 1e prijs, met algemeene stemmen, de heer C. Heyne, van 's-Hertogenbosch, lid der tooneelvereeniging Oefening en Uitspanning met: Ik heet Arjaoneke, van hemzelf. ...
Tilbursche Courant, donderdag 15 februari 1906
1907

Verslaggever

GEMERT, 7 April. Op den voordrachten wedstrijd uitgeschreven door de Gemertsche Wielerclub op Zaterdag 6 April j.l. in het clublokaal „Hôtel de Keizer” te Gemert behaalde de heer C. Heijne uit Den Bosch den 1n prijs (f 15 met massief zilveren medaille); ... De publieksprijs, zijnde eene zeer schoone massief zilveren medaille, werd tevens uitgereikt aan den heer C. Heijne.
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 9 april 1907
1911

Verslaggever

Men schrijft ons: Bij den grooten voordrachten-wedstrijd, uitgeschreven door de harmonie „Constantia”, te Leur, behaalde onze Bossche karakter-humorist de heer C. Heijne met zijn nieuwe creatie „Liefdesverklaring van Jan Stoffel”, met algemeene stemmen den eersten prijs. Het nummer, nog niet in den handel, verschijnt echter nog dit jaar en zal, evenals zooveele voordrachten, door genoemde humorist reeds vervaardigd, zijn weg verder wel vinden.
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, vrijdag 27 januari 1911
1913

Concours voor humoristen

... 4e prijs de heer C. Heijne en mej. Marie Heijne te 's Bosch, met de voordracht getiteld: „De vreeselijke moord te Intham” ...
De Courant, dinsdag 25 november 1913
2023

Gerton Heyne

Kees Heijne (1869-1937) een Bossche Humorist
Bossche Kringen 2 (2023) 13-18
 
Afbeeldingen
 • ca 1910
 • voor 1906
 • voor 1906
 • voor 1908
 • voor 1908
 • voor 1908
 • voor 1909
 • voor 1909
 • voor 1909
 • voor 1910
 • voor 1910
 • 1910
 • 1911
 • voor 1912
 • voor 1913
 • voor 1913
 • voor 1935
 • -
 • -
 • -
 • -