afb.

Jacobus Antonius Heeren

's-Hertogenbosch 15 januari 1775 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1859 (84)

Biografie

Jacobus Antonius Heeren

Literatuur
Charles Caspers en Kees Waaijman De wortels, de twijgen en de vruchten van de boom. De Vincentiaanse liefde in de spiritualiteit van de Dochters van Maria en Joseph. Uitgave: Congregatie Dochters van Maria en Joseph & Adveniat geloofseducatie bv, Baarn 2013.
Ton Vogel, augustus 2013
De Noordbrabanter
1
2
De Noordbrabanter zaterdag 29 oktober 1859 | 1-2
NNBW

HEEREN (Jacobus Antonius)

560
561
Literatuur
De Noord-Brabanter, 29 October 1859; Sasse van Ysselt, Huizen en Gebouwen van 's Hertogenbosch II, 574; Schutjes. Gesch. v.h. Bisd. 's Hertogenbosch IV, 540-543.
Heeren | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 3 (1914) 560-561
Schutjes

1803. Jacobus Antonius Heeren

332
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch IV (1873) 332
Artikelen
1959

Verslaggever

Jac. Heeren, stichter van de „Zusters van de Choorstraat”
Brabants Dagblad zaterdag 17 oktober 1959
 
1959

Verslaggever

Unieke expositie van curiosa uit het leven van 'n ordestichter
Brabants Dagblad dinsdag 20 oktober 1959
 
Afbeeldingen
  • 22 oktober 1859
  • 1 september 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

Almanak voor de Provincie Braband (1815) 94

J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch II (1841) 174

Ferd. Franssen e.a., Bossche Bijdragen I (1917) 105

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 386

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 204, 345

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch IV (1873) 332, 543

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 247, 249

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 327, 386

n: vermelding in een voetnoot