Fredericus Franciscus Half-Wassenaer van Onsenoort

's-Hertogenbosch 19 juli 1808 - Brussel 14 augustus 1853

Duijvendak

Jhr. Mr. Franciscus Fredericus Half-Wassenaer

314
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 314
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 20, 97, 102, 118, 128, 132, 138, 158

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 314, 342

n: vermelding in een voetnoot