afb. Onbekend, 29 april 1900

Johannes Wilhelmus Rogier van Gulick

Linden 1 april 1838 - 's-Hertogenbosch 14 april 1900 (62)

Archief
Duijvendak

Johannes Wilhelmus Rogerus van Gulick

313
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 313-314
Functies

Johannes Wilhelmus Rogier van Gulick

Functies / onderscheiding(en)

  • Regent Algemeen Armenbestuur
  • Onder-voorzitter commissie 's-Hertogenbosch 700 jaar
Genealogie
Handelsregister
Afbeeldingen
  • 14 april 1900
  • voor 1929
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 75, 90, 155, 160, 161, 179, 313-314, 328, t8.5, t8.7

J.J.M. Fransen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw I (1976) 195

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 29, 47, 90

n: vermelding in een voetnoot