afb.

Johannes Hubertus (Jean) van Groenendael

1863 - 1919

Biografie

J.H. van Groenendael (1863-1919)

Bronnen
•Ton Vogel, 'De architecten van Groenendael' in: KringNieuws 2 (“s-Hertogenbosch 2011) 12-13
•Ton Vogel, 'De architecten van Groenendael' in: KringNieuws 3 (“s-Hertogenbosch 2011) 8-9
•Zr. Seraphine Gommers, En het zaad groeide op (“s-Hertogenbosch 1957)
Ton Vogel | april 2014
Artikelen
2011

Ton Vogel

De architecten Van Groenendael
KringNieuws 2 (maart 2011) 12-13
 
2011

Ton Vogel

De architecten Van Groenendael
KringNieuws 3 (mei 2011) 8-9
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 412

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 39, 40, 59, 61, 121, 169

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 106

n: vermelding in een voetnoot