Petronella Jacoba Maria van Engelen

's-Hertogenbosch 23 februari 1745 - 's-Hertogenbosch 1 januari 1823 (77)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 155, 159

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 314, 340, 342

n: vermelding in een voetnoot